הדפסה

מהרפור ואח' נ' נחמני ואח'

בפני
כב' השופטת חנה קלוגמן

תובעים

  1. דוד מהרפור
  2. חברת א.ד. הדס (1998) בע"מ

נגד

נתבעים

  1. יהודה נחמני
  2. אבנר טישבי
  3. מרים לאופר
  4. נויטל ליאוני ששון אילה
  5. דליה ברנשטיין
  6. רמי שוחומוביץ

החלטה

להלן רשימת העדים והמומחים אשר זומנו להעיד בתיק זה . בצד שמו של כל אחד מהעדים קבעתי את מועד הדיון והשעה המשוערת של עדותו.

תצהירי עדות ראשית שהוגשו:

מטעם התובעים:
התובע- דוד מהרפור- מועד מתן העדות: 8.7.13 שעה 12:30
דוד לב- מועד מתן העדות:9.7.13 שעה 13:00.
איתן ארז, עו"ד- מועד מתן העדות: 9.7.13 שעה 11:30.
מרדכי (מוטי) מיכאלי, עו"ד- מועד מתן העדות: 9.7.13 שעה 12:30

מטעם הנתבעים:
אבנר תשבי (הנתבע 2)- מועד מתן העדות: 10.7.13 שעה 11:30
מטעם נתבעים 2 ו-6 בהודעה לצ"ג- מועד מתן העדות : 10.7.13 שעה 12:00
הנתבעת דליה ברנשטיין- מועד מתן העדות: 10.7.13 שעה 12:30.
הנתבעת 3, מרים לאופר- מועד מתן העדות: 10.7.13 שעה 13:30.

מטעם נתבעים 1,4,5:
דליה ברנשטיין- מועד מתן העדות: 10.7.13 שעה 14:00.
איילה ליאוני- מועד מתן העדות: 10.7.13 שעה 14:30.

מטעם הצדדים השלישיים בהודעת נחמני:
אליהו ועמוס גוילי- הוגש תצהיר של אליהו גוילי בשם שניהם- מועד מתן העדות: 11.7.13 שעה 12:00.

מטעם צדדים שלישיים 3 ו- 4:
משה ג'מל יעוץ והשקעות בע"מ; בנצי כיסאר- מועד מתן העדות: 11.7.13 שעה 13:30.

מטעם הצדדים החמישיים:
צד ה'1- מנורה בע"מ- הוגש תצהיר של עו"ד רויטל שם טוב- מועד מתן העדות 11.7.13 שעה 14:00.

מטעם צד ד' וצד ה' 3:
תצהיר של ליבוביץ' אהרון- מועד מתן העדות: 11.7.13 שעה 14:30.

חוות דעת שהוגשו:

חוות דעת מטעם התובעים:
משה מלכה, מהנדס בנין- אורך חוות הדעת: מועד מתן העדות: 7.7.13 שעה 11:30.
אברם גלעד, שמאי מקרקעין- אורך חוות הדעת: מועד מתן העדות: 7.7.13 שעה 12:30.

חוות דעת מטעם הנתבעים 1,2,4,5,6:
צבי טל, מומחה איטום- אורך חוות הדעת: 4 עמ' מועד מתן העדות: 7.7.13 שעה 13:30.

חוות דעת מטעם נתבעים 4 ו- 5 (תשבי ושוחטוביץ):
רונן כץ, שמאי מקרקעין- חוות דעת הוגשה בבקשה מיום 20/03/12- מועד מתן העדות : 7.7.13 שעה 14:30.
מיכאל מרטון, מהנדס איטום- חוות דעת הוגשה בבקשה מיום 11/04/13- מועד מתן העדות: 8.7.13 שעה 11:30.

זימון עדים ללא תצהיר :

מטעם צד ד' ו- ה' מס' 2 (מנורה, כלל, ליבוביץ' וקורן):
העד: דוד מרק : מועד מתן העדות : 11.7.13 שעה 11:30.

המועדים והשעות נקבעו כך שהעדים הראשונים יהיו המומחים השונים, לאחר מכן עדי התביעה, ההגנה וצדדים שלישיים וכו'.

לאור ריבוי העדים יש להיצמד ללוח הזמנים כפי שנקבע ,אלא אם תוגש בקשה בה יצוין נמוק המצדיק שינוי הסדר שפורט לעיל.

ליעול הדיון מוצע לצדדים להזמין הקלטה אשר עלותה תתחלק בין כל הצדדים שווה בשווה.

אם בטעות לא הוזכר עד או מצהיר אני מתנצלת מראש ואודה על הגשת בקשה לתיקון הטעות.

החלטה זו מהווה זימון אישי לכל אחד מהעדים. כל צד ידאג לזמן את עדיו במסירה אישית. צד המבקש להגיש בקשה ספציפית בציון המועדים המפורטים בהחלטה זו רשאי לעשות זאת.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ג, 30 יוני 2013, בהעדר הצדדים.