הדפסה

מדינת ישראל נ' תמיר תום איתמר

בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
תמיר תום איתמר

<#1#>

נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד ברנע
ב"כ הנאשם – עו"ד עינת גליקמן
הנאשם – אין הופעה
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
מבקש/ת לתקן כתב אישום באופן, שהמהירות תהיה 41 קמ"ש.

כתב האישום הוקרא לנאשם/ת, ונשאל/ה מה התשובה לאישום:
תשובת הנאשם/ת הסנגור:
מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.
הכרעת-דין
מתירה תיקון כתב האישום.
הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום.
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ומרשיעה אותו בהתאם.
<#2#>
<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ז טבת תשע"ה, 18/01/2015 במעמד הנוכחים.

טל אוסטפלד נאוי , שופטת

טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
בהסדר לאור כשלים מהותים, עותרים ל3 חדושי פסילה בניכוי פסילה מנהלית , קנס תנאי וההתייבות של 5000 ש"ח לשלוש שנים על עבירת מהירות בגינה יוזמן ל בית משפט .
נוהג משנת 2004 – לחובתו 4 הרשעות קודמות - מגישה. היה פסול 30 יום ב פסילה מנהלית .

ב"כ הנאשם:
אבקש לכבד.
מבקשת להתחשב בענין הקנס, מדובר באח מבין שנים, האח השני בפיגור כבד, מטפל בו,
האח במעון ולכן יש למשפחה קשיים כלכלים כבדים, הוא לקח הלוואה בסך של 200,000ש"ח. מגישה מסמך. מדובר על נהג שומר חוק ברוב המקרים, מבקשת להתחשב לענין גובה הקנס.

גזר דין

נוכח ת יקון כתב האישום לקולא, הכשלים בראיות כפי שציינה ב"כ המאשימה, לאחר שעיינתי בגליון הרשעותיו של הנאשם ובמסמכים שהוצגו לי על ידי הסנגורית, מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת בית משפט העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, אתן ידי להסדר.

דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 900 ₪ או 25 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם ב-3 תשלומים שווים ו רצופים החל מיום 1.2.15 ובכל 1 לחודש. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבלת שובר תשלום.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בניכוי 30 ימי הפסילה המנהלית.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 18.2.15 בשעה 12.00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה. גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד. אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, יפנה למזכירות בית המשפט.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים
וזאת על תנאי למשך 2 שנים והתנאי הוא שלא יעבור אותה עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה ושנייה.

הנאשם יחתום תוך 30 ימים על התחייבות בסך של 5,000 ש"ח שלא לעבור במשך 3 שנים את אותן עבירות בהן הורשע/עבירה של מהירות בגינן יוזמן לבית משפט או נהיגה בזמן פסילה אחרת ייאסר למשך 100 ימים.
אפשר כי ההתחייבות תחתם במשרדי הסנגורית.

זכות ערעור תוך 45 יום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ז טבת תשע"ה, 18/01/2015 במעמד הנוכחים.

טל אוסטפלד נאוי , שופטת

הוקלד על ידי סיגל קדוש