הדפסה

מדינת ישראל נ' שלוש(עציר)

בפני כב' השופט יעקב דנינו
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ החוקר ליאור שחם
נגד

המשיב
אסף שלוש (עציר) - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד אסתר בר ציון
<#1#>

פרוטוקול

הערת בית המשפט:
נוכח העיכוב שחל בהבאת המשיב ע"י נחשון, ולבקשת הצדדים, מורה כי הדיון יחל בטרם יובא המשיב.

ב"כ המבקשת, לאחר שהוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה ומצהיר כי כל האמור בה אמת.
מבקש להגיש לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי, אשר מתקבל ומסומן מב/1 ומוחזר לב"כ המבקשת.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב:
ש. תאשר לי שההיכרות בין המשיב לבין המשיב העיקרי, היא היכרות של מספר ימים?
ת. נכון.
ש. תאשר לי שהמשיב לא עולה בשום מידע מודיעיני שקיבלתם ביחס לחשד הספציפי הזה?
ת. המידע לא מתייחס אליו.
ש. תאשר לי שבאותה עסקה קודמת שנעשתה, למשיב שלנו אין כל קשר שהוא מסוג שהוא?
ת. אבקש להימנע ממתן תשובות בקשר לעסקאות אחרות. הוא קשור לעסקה זו בלבד.
ש. אין לנו שום טענה שהוא היה מעורב בעסקאות אחרות עם המשיב העיקרי.
ת. אין כל טענה.
ש. הסוכן המשטרתי לא מפליל בגרסתו את המשיב?
ת. לא. בקניית הסם הכוונה.
ש. הוא לא דיבר איתו, לא סיכם איתו את המחיר, לא חשב שהוא מתווך?
ת. השוטר הסמוי שפעל בתיק הספציפי לא מפליל את המשיב.
ש. המשיב נחקר נכון?
ת. נכון.
ש. אין לך כל אינדיקציה למהות החומר שנתפס?
ת. לא. בנוגע לחומר שנתפס בנוגע למשיב אין אינדיקציה.
ש. המשיב נחקר ומסר גרסה?
ת. אמת.
ש. בגרסה שלו למעשה מה שאומר לכם המשיב, שהוא למעשה מכיר את החשוד האחר מספר ימים, נכון?
ת. כן.
ש. שהוא הסכים להצעת עבודה ולעבוד בשבילו, או איתו?
ת. כן.
ש. ומבחינתו של מר שלוש הוא אומר שהוא ידע על הקיום של אותם קפסולות. נכון?
ת. ידע.
ש. אבל הוא אומר שהוא לא ידע שזה סמים?
ת. לא במדויק.
ש. אני ממשיכה ואומרת לך שזה מאוד מדויק והחקירה נמצאת בפני בית המשפט, ומר שלוש הוסיף ואמר שהעצור האחר אמר לו שמדובר בחומר שעניינו הגברת החשק המיני, חומר שהביא מניו יורק. נכון כך הוא אמר בחקירה?
ת. אני אסתפק בזה ואומר שהמשיב מסר גרסה מלאה, שחלק ממנה חשפתי בפני חברתי. זה לא נכון לומר....
ש. אני ממשיכה: שלאחר שהמשיב העיקרי אמר לו שמדובר בהגברת החשד המיני, הוא חשד כלל ועיקר שמדובר במשהו לא חוקי ולא בסדר, מספר דקות לפני המעצר בלבד.
ת. נכון.
ש. לגבי פעולות החקירה – הגשת פעולות חקירה 12 במספר. נכון?
ת. נכון.
ש. לא כל הפעולות מתייחסות למשיב במישרין, נכון?
ת. נכון.
ש. תסכים איתי שחלק מהפעולות הן פעולות טכניות?
ת. כן.
ש. איזה פעולות מבחינתך מונעות שחרורו של מר שלוש כעת?
ת. הפניתי את בית המשפט לפעולות.

הערת בית המשפט:
המשיב הוכנס לאולם ע"י נחשון.

החוקר ממשיך:
ש. אבקש את מספר הפעולות -
ת. פעולה מס' 8, 9, ופעולה 12.
ש. אני אומרת לך שפעולות 9 ו-12, קשורות במשיב האחר, ולאו דווקא במישרין למשיב, ומדוע לא בוצעו עד כה?
ת. יש חלק מהפעולות שנוכח אופיין וטיבן מחייבות המשך מעצר המשיב במעצר.
ש. האם אחת מהפעולות האלה זה ביצוע עימות בינו לבין עמית?
ת. אני לא אשיב מה הן הפעולות.
ש. האם אתה מסכים איתי שבסופו של יום לכל היותר, עלולה להיות עצמית עיניים במעורבות שלו בפרשה הזו?
ת. יכול להיות. החשד העיקרי הוא עצימת עיניים כרגע.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לה.

ב"כ המשיב מסכם:
אני מבקשת להורות על שחרורו של המשיב על אתר.
מדובר במשיב שאין לו עבר פלילי.
אומר שיש לו בגרות מלאה עיונית, שירות צבאי, שירת במג"ב כלוחם, ולאחר שנפצע בתאונת דרכים הוא עבר הכשרה, מאז שהוא שוחרר מצה"ל הוא עובד הן כשכיר והן כעצמאי, ומערכת היחסים בינו לבין עמית יוסף, היא בדיוק מספר ימים של היכרות, תוך כדי שפונה אליו אותו עמית ומציע לו עבודה, ומר שלוש מקבל את העבודה, מלווה אותו ועובד מספר ימים בשבילו ואיתו.
שמענו מחברי שתיק המודיעיני לא רלבנטי ולא מתייחס למשיב. למשיב לא היה קשר עם הסוכן המשטרתי וגם הסוכן המשטרתי לא קושר אותו בכלום. יתרה מזאת, אין לנו שום אינדיקציה שמדובר כלל ועיקר בחומר מסכן או סם מסוכן, ועם מה נשארנו – עילת מעצר שהיא אולי של אפשרות לשיבוש הליכי חקירה.
חברי הצביע על שלוש פעולות חקירה – 8, 9 ו-12 שבגינן הוא סבור שיש להותירו במעצר, אני סבורה שאין בכוחן כדי להותיר את המשיב במעצר.
המשיב יגיע לכל חקירה או עימות או כל דבר אחר אליו יזומן.
יושב באולם בית המשפט אביו של המשיב, שהוא משרת כקצין במשטרת ישראל אזור המרכז, מוכן לקחתו אליו לחלופת מעצר, שבוע ימים ולפקח ולוודא שהמשיב לא ייצור קשר עם אף אחד, לא יעשה שום שימוש באמצעי אינטרנטי כזה או אחר. ובוודאי שהקרירה של אביו מונחת פה במבחן.
למעט אותן 3 פעולות לכאורה, אם בכלל מהוות קצה קצהו של אפשרות לשיבוש הליכי חקירה, אין כאן טענה אפילו שנעשה ניסיון לשיבוש עם המעצר. כל ההתנהגות של המשיב מיד לאחר המעצר היא התנהגות נורמטיבית, בוודאי שלא שמר על זכות השתיקה, ולכן אבקש להורות על שחרורו.
בנוסף בית המשפט לפני מספר שעות ביקש לראות כל מיני סינכרונים לגבי כל אחד מהמשיבים, ואני מסבה תשומת לב לכך.

מר שלוש עפר ת"ז XXXXXX019 – לאחר שהוזהר כדין לומר את האמת:
ש. במה את העוסק?
ת. אני קצין הזיהוי המשטרתי במחוז ת"א.
ש. אתה בוודאי יודע מה המהות של פיקוח ולערוב על בנו?
ת. בוודאי. אני צריך להיות נוכח במקום שהוא אמור להיות, בבית, 24 שעות ביממה, ולא לאפשר לו לצאת מהבית ולא לדבר בשום אמצעי אלקטרוני.
ש. יש לך שליטה עליו?
ת. כן.
ש. אם הוא יפר את תנאי המעצר מה תעשה?
ת. הוא לא. אבל אם הוא כן יפר את תנאי המעצר, אני אתקשר למשטרה.
ש. אין לך עבר פלילי?
ת. חס וחלילה.
ש. אם אני אקבע שתהיה הפקדה, תוכל להפקיד כסף בקופת בית המשפט?
ת. אני אעשה את מה שיוטל עליי.

<#2#>
החלטה

1. בפני בקשה לעצור את המשיב למשך 11 ימים, על פי הקבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי ( סמכויות אכיפה – מעצרים) תשנ"ו – 1996 ( להלן: "החוק") וזאת בגין חשד לביצוע עבירות של קשירת קשר לעשות פשע, החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית, וכן ייצוא, ייבוא, מסחר, וכן הספקה של סמים מסוכנים.

2. בבקשה נטען כי המשיב, יחד עם אחרים, קשר קשר ביום 1.10.14, לביצוע עסקת סמים, אשר במהלכה נמצאו 501 קפסולות של חומר החשוד כסם מסכן.

3. במהלך הדיון הוצג לעיוני חומר חקירה עליו מתבססת הבקשה, ובכלל זה מידע חסוי שסומן בפרוטוקול מב/1, בו פורטו פעולות החקירה הנדרשות והמחייבות לכאורה מעצר המשיב עד לסיומן.

4. לאחר שבחנתי את הבקשה ובכלל זה את חומר החקירה והמידע החסוי שהובא לעיוני, שוכנעתי כי קיים חשד סביר, אף אם ברף התחתון, שהמשיב עבר את העבירות המיוחסות לו בבקשה, למעט, החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית.

5. בהיבטים מרכזיים, ניכר, שגרסתו של המשיב הולמת במידה רבה את גרסתו של המעורב האחר, שהתלווה אליו אגב ביצוע העבירות הנטענות בבקשה.

לא הונחה בפניי תשתית ראייתית שיש בה כדי להצביע על מעורבות אקטיבית, ממשית, של המשיב בביצוע העבירות, מעבר למגע החלקי שנוצר עם המעורב העיקרי, ואשר לגביו סיפק המשיב הסבר מסוים, אשר על פניו, כאמור, גרסה זו תואמת במידה רבה, גרסה נוספת שסיפק מעורב אחר.

בנסיבות אלה, ובהינתן העובדה כי לא קיימת אינדיקציה אובייקטיבית נוספת או ראיה אחרת המסבכת את המשיב במישרין, דומני, כי אף אם ניתן לומר בשלב זה כי קם החשד הסביר הקושר את המשיב לביצוע העבירות, הרי מדובר בחשד המצוי ברף התחתון.

6. למעשה, הטיב להגדיר זאת ב"כ המבקשת, שעה שציין ברוב הגינותו, כי החשד העיקרי כלפי המשיב בעת הזו, נוגע לכך שעצם עיניו, אל לא נטען למעורבות פוזיטיבית נוספת מעבר לאמור.

7. באשר לעילות המעצר – אין צורך להכביר על כך שהעבירות נשוא הבקשה הינן עבירות חמורות, אשר יש בהן כדי לגרום סיכון רב לציבור, ומתוך שכך, בנסיבות מתאימות, קמה למעשה עילת מעצר בשל המסוכנות הרבה.

במקרה הנדון, לא שוכנעתי בהכרח, כי דרך הילוכו של המשיב, בפרט בהתייחס לכך שהמשיב נעדר עבר פלילי, משקף אמנם מסוכנות מובנית המחייבת את מעצרו בשל עילה זו לבדה.

8. יחד עם זאת, עיינתי בפעולות הכלולות בדו"ח הסודי ושוכנעתי, כי לא ניתן לבצע את חלקן, אלא ובכפוף שהמשיב יוותר במעצר, מתוך חשש אפשרי שמא שחרורו בעת הזו עלול לשבש את אותן פעולות חקירה.

ואולם, סבורני, כי בכוחה של המבקשת לבצע פעולות אלה עוד היום, ולמצער, עד ליום המחר בשעה 12:00, ושוכנעתי – אחר ששמעתי את אביו של המבקש – כי יש בכוחו לפקח ולערוב כי המשיב ימלא אחר כל התנאים שייק בעו על ידי, כתנאי לשחרורו, עם תום ביצוע הפעולות החשופות לשיבוש.

9. מתוך שכך, הנני מורה על מעצרו של המשיב עד ליום 3.10.14 בשעה 12:00, ולאחר מכן ישוחרר המשיב בתנאים הבאים:

א. המשיב ישהה במעצר בית מלא בבית אביו, מר שלוש עפר ת"ז XXXXXX019 (להלן: "הערב"), בביתו ברח' קפלן 18 אזור, למשך כל שעות היממה, וזאת עד ליום 10.10.14 בשעה 18:00.

ב. איסור יצירת קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים בפרשה, וזאת למשך 30 יום מהיום.

ג. התייצבות במשטרה על פי דרישה.

ד. על הערב לדווח באופן מיידי למשטרת ישראל על כל הפרה של אחד מתנאים אלה.

להבטחת תנאי השחרור - יחתום המשיב על התחייבות עצמית ע"ס 20,000 ₪, ויפקיד
בקופת בית המשפט הפקדה במזומן או בערבות בנקאית ע"ס 2,500 ₪.

כן תחתם ערבות צד ג' של הערב ע"ס 10,000 ₪, ותופקד על ידו הפקדה במזומן ע"ס 1,000
₪.

בכפוף למילוי כל התנאים דלעיל – ישוחרר המשיב לא יאוחר מיום 3.10.14 בשעה 12:00.

מובהר בזאת, כי ככל שקצין משטרה מוסמך יגיע למסקנה כי ניתן לשחרר את המשיב עוד קודם
לכן, ישוחרר המשיב בתנאים מתאימים.

זכות ערר כחוק.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' תשרי תשע"ה, 02/10/2014 במעמד הנוכחים.

יעקב דנינו, שופט