הדפסה

מדינת ישראל נ' שימוביץ(עציר)

44604-04-12

בפני כב' השופט יוסי טופף
המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשם:
אורן שימוביץ (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה –עו"ד שחר עידן
הנאשם וב"כ – עו"ד רבינוביץ – ס"צ

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
בהמשך לדיון הקודם, אני מגיש מסמכים בהסכמה כדלקמן:
הודעת המתלונן שמעון מנחם מיום 25.04.2012 שעה 01:05.
הודעה שניה של המתלונן שמעון מנחם מיום 29.04.2012 שעה 19:04.
הודעתו של שי מימון מיום 25.04.2012 שעה 13:59.
הודעתו של אבנר יחזקאל מיום 25.04.2012 שעה 14:13.
הודעתו של איליה רדישקביץ מיום 25.04.2012 שעה 01:15.
הודעתו של ליאל מלקו מיום 25.04.2012 שעה 13:31.
הודעת הנאשם מיום 25.04.2012 שעה 04:11.
הודעה שניה של הנאשם מיום 25.04.2012 שעה 14:48.
מזכר של השוטר איליה גולדין מיום 25.04.2012.
צילום של מפת העיר אילת מסומן על ידי השוטר איליה גולדין.
לוח תצלומים חתום על ידי איליה גולדין.
מזכר מאת השוטר משה ניסים אליו מצורפים צילומים (6 עמודים).
זכ"ד של השוטר צחי אפריאט.
זכ"ד של השוטרת שני מור יוסף.

<#3#>
החלטה

הודעת המתלונן שמעון מנחם מיום 25.04.2012 שעה 01:05 – מוגשת ומסומנת ת/1.
הודעה שניה של המתלונן שמעון מנחם מיום 29.04.2012 שעה 19:04 – מוגשת ומסומנת ת/2.
הודעתו של שי מימון מיום 25.04.2012 שעה 13:59 – מוגשת ומסומנת ת/3.
הודעתו של אבנר יחזקאל מיום 25.04.2012 שעה 14:13 – מוגשת ומסומנת ת/4.
הודעתו של איליה רדישקביץ מיום 25.04.2012 שעה 01:15 – מוגשת ומסומנת ת/5.
הודעתו של ליאל מלקו מיום 25.04.2012 שעה 13:31 – מוגשת ומסומנת ת/6.
הודעת הנאשם מיום 25.04.2012 שעה 04:11 – מוגשת ומסומנת ת/7.
הודעה שניה של הנאשם מיום 25.04.2012 שעה 14:48 – מוגשת ומסומנת ת/8.
מזכר של השוטר איליה גולדין מיום 25.04.2012 – מוגש ומסומן ת/9.
צילום של מפת העיר אילת מסומן על ידי השוטר איליה גולדין (2 עמודים) – מוגש ומסומן ת/10.
לוח תצלומים חתום על ידי איליה גולדין (5 עמודים) – מוגש ומסומן ת/11.
מזכר מאת השוטר משה ניסים אליו מצורפים צילומים (6 עמודים) – ת/12.
זכ"ד של השוטר צחי אפריאט מיום 25.04.2012 – מוגש ומסומן ת/13.
זכ"ד של השוטרת שני מור יוסף מיום 25.04.2012 – מוגש ומסומן ת/14.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

עד תביעה מס' 1, מר מנחם מסעוד שמעון , לאחר שהוזהר כדין ומשיב:
חקירה ראשית:
ש. אתה הגשת תלונה בחודש אפריל 2012 על אירוע מסוים, ספר לביהמ"ש על אותו אירוע?
ת. אני החניתי את הרכב בשכונת אופיר מול המספרה בחניה. יצאתי לפחות מדקה לקחת מפתח מחבר שהוא יצא לקראתי, איך שאני יוצא אני כבר לא רואה את הרכב. ישר התקשרתי למשטרה ובאה ניידת ונתתי את הפרטים של הרכב. גם אני חיפשתי באותו ערב את הרכב, חברים ומשטרה. רק לקראת הלילה הבנתי שמצאו את הרכב. לא ראיתי את הרכב עד למחרת בגרר מיה, הלכתי לשם והרכב היה מעוך. הרכב היה מבחינה חיצונית היה מעולה, לא היתה לו שריטה, אני קניתי מיד ראשונה לפני כשנה וחצי. הרכב משנת 2003. חיצונית הרכב היה ללא נזק וללא שום דבר וכשהגעתי למוסך הרכב היה מעוך וכל החלק השמאלי של הרכב היה מעוך, הכנף, הדלתות, הפנסים מאחור עם הפגוש ועם המגן, הכל היה מעוך. גם היו פגיעות מתחת לרכב. אולי נסעו בהרים.
ש. כשמסרת עדות במשטרה דיברת על ערך של נזק, מה היה הערך ועל סמך מה קבעת את הערך?
ת. כשהבאתי את הרכב למוסך, אז בכללית בעל המוסך אמר לי 14,000 ₪ לערך, בלי מראות ודברים חשמליים שצריך להתקין לבד. מראה קדמית עולה בערך 800 – 900 ₪. הוא נתן לי הערכה. הרכב עדיין במוסך באזור התעשיה עד היום כי לא היה לי את כל הכסף. כיום הוא בהכנת צבע, נשאר פנסים ומראה. אחרי שאשלם אוכל לק חת את הרכב. אני משלם קצת כי אין לי את כל הסכום.
ש. מה שווי הנזק היום?
ת. היום בערך 12,000 ₪ לא כולל מראת צד שמאל. את זה אני צריך להזמין.
ש. על סמך מה אתה קובע את הסכום הזה?
ת. על סמך בעל המוסך, מה שהוא עשה. הערכת המחיר היא מהיום.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את המסמך עליו מדבר העד. יש את החותמת של המוסך על המסמך.

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד. מסמך אפשר להגיש באמצעות עורכו.

<#5#>
החלטה

מדובר במסמך שנערך על ידי בעל המוסך ועל כן ניתן להגישו באמצעות עורכו.

משכך, ההתנגדות מתקבלת.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

חקירה נגדית:
אין.

ב"כ המאשימה:
אבקש לפסוק את שכרו של העד.

<#7#>
החלטה

מורה על תשלום הוצאות לעד בהתאם לתקנות, לפי פרק זמן קצר מ – 4 שעות.
<#8#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

ב"כ המאשימה:
אלו עדיי.

הדיון מתחדש לאחר הפסקה.

ב"כ הצדדים:
במהלך ההפסקה הגענו להסדר מלא ומבקשים להציג אותו לביהמ"ש.

הוסבר לנאשם כי בית המשפט אינו כפוף להסדר הטיעון ואינו מחוייב בו.

הנאשם:
הבנתי את הסבר בית המשפט.

ב"כ המאשימה:
הסדר הטיעון הינו כדלקמן: הנאשם יחזור בו מכפירתו בכתב אישום זה, יודה בכתב האישום המתוקן אותו אני מגיש לבית המשפט, יצרף את ת.פ. 60581-05-12 של בימ"ש השלום באילת לתיק זה ויודה גם בתיק זה, יורשע ובהסכמה יוטלו עליו העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 13 חודשים שיחושב בניכוי ימי מעצרו מיום 25 עד 27 לאפריל 2012 ומיום 31.05.2012 עד היום, הפעלת מאסר מותנה מת.פ. 983/01 של בימ"ש מחוזי באר-שבע שניתן ביום 23.02.2004 וזאת בחופף למאסר בפועל, בסך הכל ירצה 13 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי בן 10 חודשים למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירה של שבל"ר, חבלה במזיד ברכב וכן כל עבירת רכוש מסוג פשע, מאסר על תנאי בן 5 חודשים למשך שלוש שנים שלא יעבור של נהיגה ללא רשיון או בזמן פסילה, פסילה בפועל בת 24 חודשים, פסילה על תנאי בת 16 חודשים למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירה של שבל"ר או נהיגה ללא רשיון.

ב"כ הנאשם:
אני מאשר את הסדר הטיעון. הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו ולצרף ת.פ. 60581-05-12 לתיק זה.

הנאשם:
מאשר את הסדר הטיעון. אבקש לחזור בי מכפירתי בכתב האישום.

<#9#>
החלטה

מתיר לנאשם לחזור בו מכפירתו בכתב האישום נשוא ת.פ. 44586-04-12.

מתיר הגשת כתב אישום מתוקן ומורה על צירוף ת.פ. 60581-05-12 לתיק זה.

<#10#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן וכתב האישום שצורף הוקראו לנאשם, הוא הבין את תוכנם ומודה באמור בהם.

הנאשם:
כתב האישום המתוקן וכתב האישום המצורף הוקראו לי, הבנתי את תוכנם ואני מודה בעובדות המפורטות בהם.

<#11#>
הכרעת דין

על יסוד הודית הנאשם באמור בעובדות כתב האישום המתוקן בת.פ. 44586-04-12 ובעובדות כתב האישום בת.פ. 60581-05-12, אני מרשיע אותו בעבירות המפורטות בהם.

<#12#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
אבקש להגיש את גזר הדין, המאסר המותנה והרישום הפלילי של הנאשם.
מגיש גליון הרשעות קודמות (סומן ת/15). גזר הדין בתיק פח 983/01 בביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע מיום 23.02.2004 (סומן ת/16).
אבקש לכבד את ההסדר. הגם שמדובר במי שעברו הפלילי מכביר כולל עבירות רבות, מעבירות רכוש, עבירות סמים ועבירות מין בגינן ריצה עונשי מאסר בפועל רבות. אנו ברגיל היינו טוענים לענישה משמעותית ארוכה, ככל שהיינו מסיימים את הליך ההוכחות. יחד עם זאת, מדובר במי שהודה בתחנת המשטרה. הנאשם הודה במסגרת המענה לכתב האישום והסכים שנגיש את כל המסמכים ולקח אחריות בהודיה. בנוסף, בבסיס ההסדר היתה ישיבת גישור שהעמידה אותנו על רף ענישה שאני סבור שהוא ראוי. התנאי הוא ארוך. אם לא היה תנאי כזה הענישה היתה יותר נמוכה. יחד עם זאת, מדובר במאסר על תנאי שתלוי ועומד כנגדו. סברנו ש – 13 חודשי מאסר בפועל היא ענישה מוחשית. לקחנו בחשבון והנאשם נשלח לטיפול פסיכיאטרי לבדיקות ונמצא כשיר לעמוד לדין ואולם לא ניתן להתעלם ממצבו הנפשי. מלבד דפוסים עבריינים כאלה ואחרים, אני סבור בהתרשמות שלי שהנאשם זקוק לטיפול ואני מקווה שמאחורי סורג ובריח יוכל לקבל את הטיפול ולכן אבקש לכבד את ההסדר. היו קשיים ראייתיים אך זה לא המהות. הענישה מוחשית וממשית ונבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם - טוען לעונש:
מדובר בנאשם יליד 1972 אשר הודה בעובדות כתב האישום מתוקן זאת לאחר שהתיקון נעשה לאחר הגשת מסמכי התביעה, העדת עד מטעמם ובסופו של יום טענתו של הנאשם בכפירתו למעשה התקבלה במלואה, כך שההליך לא נוהל לריק.
כפי שציין חברי ב"כ התביעה, הנאשם הודה למעשה מיד בביצוע העבירות עוד בזמן חקירתו במשטרה, כך הודה בביהמ"ש למעט אותו סעיף שלאחר מכן תוקן. כפי שעולה מחווה"ד הפסיכיאטרית מדובר בנאשם שסובל מזה שנים רבות ממחלת נפש אלא שהפסיכיאטר המחוזי קבע שבשנים האחרונות היא נמצאת בשלב של הפוגה. הוא קבע שהנאשם כשיר לעמוד לדין ואחראי למעשיו.
הסנגוריה הציבורית ניסתה לעשות מאמצים רבים באפיקים שונים לבדוק את השפעת אותן תרופות שהוא לקח עובר לביצוע המעשים ואף שקלה לפנות לקבלת חוו"ד מפסיכיאטר נוסף ממגזר הפרטי אלא שהסנגוריה הציבורית ואני כסנגור של הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית, בראש ובראשונה אני שליחו של הנאשם ואני צריך לכבד את רצונותיו ואני לא יכול לסטות מהם גם אם אני סבור אחרת. הנאשם עומד על קבלת הסדר הטיעון כפי שהוצג לביהמ"ש. כאשר הענישה שלטעמי היא ענישה שאינה מקלה כלל ועיקר והיא נובעת ממאסר מותנה בן 12 חודשים שתלוי ועומד כנגד הנאשם, שהרי ללא היותו של מאסר מותנה הרי בוודאי העונש על העבירות בהן הורשע נשוא כתב האישום המתוקן היה עונש נמוך משמעותית וסביר להניח שהנאשם היה משוחרר לפני זמן רב, אך כאמור אני מכבד את רצונו של הנאשם ואבקש מביהמ"ש לכבד את הסדר הטיעון.

הנאשם:
בהיותי עצור אני מקבל זריקה כל 14 יום וכדורים. אני לא מתכוון לחזור ולעשות שום דבר שאינו ראוי.
אין לי רשיון נהיגה. אני נמצא בזמן פסילה. הרשיון נמסר לביהמ"ש השלום בבאר-שבע במאסר הראשון שלי בשנת 2000 ומאז לא הונפק לי רשיון אחר. סך הכל היה לי רשיון משנת 1989 עד שנת 2000.

<#13#>
גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודייתו בכתב אישום מתוקן בת.פ. 44586-04-12 בעבירות של שבל"ר ונטישה במקום אחר לפי סעיף 413ג' סיפא לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, חבלה במזיד ברכב לפי סעיף 413ה' לחוק העונשין, נהיגת רכב מנועי ללא רשיון לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א – 1961, חוסר פוליסה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל – 1970 ובכתב האישום נשוא ת.פ. 60581-05-12 בעבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין.

2. הנאשם יליד שנת 1972. עברו הפלילי עשיר וכולל עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות מין ועבירות אלימות ובגין כך הושתו על הנאשם עונשי מאסר בפועל ממושכים (לתקופות של 10 שנים, 12 חודשים ו – 12 חודשים נוספים), מאסרים על תנאי, פסילת רשיון ועוד.

3. הצדדים הגיעו להסדר טיעון, ובנסיבות הענין לא ראיתי לנכון לסטות ממנו.

4. לאחר ששקלתי את טיעון הצדדים, בחנתי את האיזונים בין אינטרס הציבור אל מול נסיבות המקרה, את הקשיים הראייתיים ואת החסכון בזמנו של בית המשפט, אינני רואה לסטות מהסדר הטיעון ואינני רואה בו חריגה בלתי סבירה מנורמת ענישה ראוייה.

5. לפיכך, אני מטיל בזה על הנאשם עונש כדלהלן:

מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 13 ח ודשים. תקופת מאסרו תחושב מיום מעצרו 31.05.2012 בניכוי ימי מעצרו בין המועדים 25.04.2012 ועד ל – 27.04.2012.

הפעלת מאסר על תנאי - מפעיל בזאת מאסר על תנאי שהוטל על הנאשם ביום 23.02.2004 ב פח- 983/01 של ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע, לתקופה של 12 חודשים.

סך הכל ירצה הנאשם 13 חודשי מאסר בפועל.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 10 חודשים. הנאשם י ישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים ממועד שחרורו יע בור על עבירות של שימוש ברכב ללא רשות, חבלה במזיד ברכב וכל עבירת רכוש מסוג פשע.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 5 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים ממועד שחרורו יעבור על עבירות של נהיגה ללא רשיון או נהיגה בזמן פסילה.

פסילה בפועל - הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה וזאת לתקופה של 24 חודשים ממועד שחרורו.

פסילה על תנאי – הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה וזאת למשך 16 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים ממועד שחרורו יעבור על עבירה של שבל"ר או נהיגה ללא רשיון.

6. שימת לב המזכירות כי לאור צירוף התיקים, הדיון שנקבע להיום בת.פ. 60581-05-12 בפני כב' השופטת שטרית – יבוטל.

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

<#14#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

הוקלד על ידי איטה רוט