הדפסה

מדינת ישראל נ' שיבלי

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

נדים שיבלי

הנאשם
<#2#>
נוכחים:
מטעם המבקשת: עו"ד מאיה שילוני
מטעם המשיב: בעצמו וע"י עו"ד ציונה מועלם אליה

<#5#>
גזר דין

1.         בתאריך 2/7/14 הורשע הנאשם על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן כדלקמן :

בזמנים הרלוונטיים לעובדות כתב אישום זה היתה גלי פלג דיין( להלן: "הבעלים") מתגוררת בביתה בשדמות דבורה ( להלן : "הבית") .
בתאריך 13/3/14 סמוך לשעה 08:30 יצאה הבעלים מהבית לעבודתה, בהמשך לכך שעה מדוייקת אינה ידועה למאשימה, הגיע הנאשם יחד עם אחר ברכבו מסוג פג'ו מ.ר 76578323 (להלן : "הרכב") לישוב שדמות דבורה , הנאשם הוריד את האחר בסמוך לישוב והאחר נכנס אל הבית וגנב כרטיס אשראי ומשקפי שמש של הבעלים ללא הסכמתה במרמה ושלא בתום לב כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הרכוש שלילת קבע מהבעלים, בהמשך אסף הנאשם את האחר.

בהמשך לאמור לעיל בסמוך לשעה 10:58 הגיע הנאשם יחד עם האחר לסניף בנק הפועלים בכפר תבור וניסה למשוך כסף בעזרת כרטיס החיוב ללא הצלחה.
בהמשך לכך סמוך לשעה 11:00 הגיע הנאשם עם רכבו והאחר לתחנת דלק פז בכפר תבור וניסה לתדלק את רכבו ללא הצלחה.
בהמשך לכך סמוך לשעה 11:17 השתמש הנאשם והאחר בכרטיס חיוב הבעלים בכוונה להונות בתחנת דלק דיזול בכפר דבוריה בכך שתדלקו את רכבו של הנאשם בסך של 330 ש"ח שלא בהסכמת הבעלים.
בהמשך בסמוך לשעה 11:25  השתמשו הנאשם והאחר בכרטיס חיוב הבעלים בכוונה להונות בחנות "גרעיני עפולה" בכפר דבוריה בכך שרכש האחר מוצרים בסכום של 103 ש"ח שלא  בהסכמת הבעלים.

2          לאור האמור לעיל הורשע הנאשם בביצוע עבירות סיוע לאחר להיכנס לבית המגורים ולגנוב רכוש וכן הונאה בכרטיס האשראי.

טיעוני הצדדים לעונש :

3.         בתאריך 2/7/14 הציגו הצדדים הסדר טיעון לפיו מבקשים כי יושתו על הנאשם העונשים הבאים : שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שרות ובכפוף לקבלת חוות דעת הממונה, מאסר על תנאי וקנס. לעניין חילוט הרכב יטענו הצדדים באופן חופשי.

4.         בתאריך 20/7/14 התקבלה חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות המוצאת את הנאשם מתאים לריצוי עונש עבודות שירות בחברת קדישא – עפולה.

5.         בתאריך 30/7/14 הציגו הצדדים טיעוניהם לקבלת הסדר הטיעון. ב"כ המאשימה טענה לקושי ראייתי אשר הנחה את המאשימה בהגעתה להסדר הטיעון וביקשה לפסוק קנס אשר יהלום את חומרת העבירות בהן הורשע הנאשם. כמו כן עתרה ב"כ המאשימה לחילוט  רכבו של הנאשם וזאת מהטעמים הבאים :
א.         מדובר ברכב ששימש את הנאשם בביצוע העבירות בגינן הורשע. באמצעות רכב זה לקח הנאשם את האחר לביצוע הכניסה לבית המגורים והגניבה, אסף באמצעותו את השותף לעבירה ובאמצעותו ניסו השניים לקבל כספים במירמה תוך שאחד השימושים במירמה בכרטיס האשראי הגנוב בוצע תוך תדלוק רכבו של הנאשם.
            ב.         קיים קשר אמיץ בין הרכב וביצוע העבירות.
ג.          המאשימה לא ביקשה חילוט רכבו של הנאשם בעבר אך הוא חזר לסורו ושב לעשות שימוש ברכב לצורך ביצוע עבירות פליליות.
ד.         הן בשל המטרה הכלכלית והן העונשית מן הראוי להורות על חילוט הרכב.

6.         ב"כ הנאשם ביקשה לקבל את הסדר הטיעון המבטא קושי ראייתי והינו מידתי. לעניין חילוט הרכב טוענת ב"כ הנאשם כי הרכב משמש את אביו של הנאשם לצורך נסיעתו לעבודה וכי חילוט הרכב יפגע במשפחה שכן אין רכב נוסף למשפחה.  עקב מעצר הנאשם נקלעה המשפחה למצב כלכלי קשה ולכן זקוקה לרכב. כמו כן טוענת ב"כ הנאשם כי אין זה מידתי לחלט רכב אך בגלל ששימש להסעת הנאשם ותודלק ב 300 ₪.

7.         אין חולק בין הצדדים כי הרכב הינו בבעלות הנאשם , שווי הרכב במחירון נע בין 12-14 אלף ₪ ולטענת הנאשם במסגרת הטיעונים לעונש הוא רכש את הרכב ב 11,000 ₪ ושוויו כיום 5,000 ₪.

דיון

8. הצדדים הגיעו להסדר טיעון ביחס לכל רכיבי הענישה פרט לנושא רכיב חילוט הרכב , ובית המשפט אינו נדרש לדון במתחם הענישה.

הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, חסך מזמנו של הציבור וראוי הוא להקלה. עוד נתתי דעתי לעובדה כי הנאשם צעיר, לחובתו הרשעה אחת הגם שעניינה מספר עבירות , הקושי הראייתי בחומר הראיות ותיקון כתב האישום אשר הקל במידת מה בחומרתן של העבירות המיוחסות לנאשם.

9. בטרם אגזור דינו של הנאשם אכריע בעתירת המאשימה לחילוט הרכב.

כאמור , אין מחלוקת כי הרכב נשוא בקשת המאשימה שימש את את הנאשם להבאת הנאשם האחר סמוך למקום הכניסה לבית מגורים והגניבה, איסופו של הנאשם האחר מהמקום ונסיעה למספר עסקים בהם עשו וניסו הנאשם והאחר לעשות שימוש בכרטיס האשראי הגנוב.

סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 קובע כי -
"(א) על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32 או שהגיע לידי המשטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם. "

שלושה תנאים מציב המחוקק לצורך סמכותו של בית המשפט להורות על חילוט תפוס :
א.    הנאשם, שהינו בעל הרכב, הורשע בדינו;
ב.    הרכב נתפס על ידי המשטרה (על פי הוראות הפקודה);
ג.     הרכב סייע לנאשם לבצע את העבירות בהן הורשע;

ב"כ הנאשם אינה חולקת על התקיימותם של תנאים אלו, אך מבקשת כי בית המשפט יפעל על פי שיקול דעתו, וידחה את בקשת המאשימה , בנסיבות העניין.

ההלכה הנוהגת נוסחה במספר פסקי דין מנחים :

"אמת המידה היא במהותה ובעוצמתה של הזיקה בין החפץ לבין העבירה ובחומרתה של העבירה, היינו במקרה כגון זה שבפנינו עולה השאלה באיזה מידה שימש הרכב באופן מהותי לביצוע העבירות שבוצעו...הרכב היה כאן כלי ישיר לביצוע העבירות, ועל כן אין לטעמנו כל סיבה להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי". (ע"פ 4148/92 - חוסין מועד נ' מדינת ישראל).

בע"פ 6234/03 - מדינת ישראל נ' מראד זיתאוי, אישר בית המשפט העליון החלטה להימנע מחילוט רכב בקובעו:

"השילוב שבין הסעיפים מלמד כי הפעלתה של סמכות החילוט מותנית בקיומם של תנאים מצטברים אלה: בחפץ שנתפש בוצעה עבירה או עומדים לבצע עבירה; בעל החפץ הורשע בדינו והרשעתו מתייחסת למעשה שנעשה בחפץ או לגביו. (ע"פ 623/78 סורני נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3), 523; ע"פ 4148/92 חוסין מועד נ' מדינת ישראל, לא פורסם). סעיף 39(א) לפקודה אשר נועד לפגוע בזכות קניינו של העבריין קובע כי דינו של החילוט כדין עונש שהוטל על הנאשם, וככל הוראה עונשית יש להעניק לה פרשנות מצמצמת, הואיל והיא נועדה לפגוע במעורבים במעשה הפלילי עצמו, ולא באלה שאין להם זיקה אליו או שזיקתם רופפת (ע"פ 1982/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(3), 238).

מן הכלל לפרט :

הנאשם שבפני הורשע בגין ביצוע עבירות חמורות באשר סייע לאחר להיכנס לבית מגורים ולגנוב מתוכו לאור יום כרטיס אשראי של המתלוננת באמצעותו ניסו הנאשמים ואף הצליחו בחלק מהמקרים לבצע מסע הונאות במספר עסקים.

במקרה שבפני אין מחלוקת כי הנאשם עשה שימוש ברכבו לצורך ביצוע כל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן , הן בסיוע שהעניק לאחר בביצוע עבירת הכניסה למקום המשמש למגורים וגניבה באשר הסיוע נעוץ בהסעת האחר ברכב והן בהגעה לעסקים תמימים וביצוע הונאות וניסיון להונאה , שוב,  באמצעות רכבו של הנאשם כאשר הנאשם מרהיב עוז בשעה שמנסה ואף מצליח לתדלק את רכבו באמצעות השימוש בכרטיס האשראי הגנוב.

עיון בהרשעתו הקודמת של הנאשם, בת.פ 2-10 בימ"ש מחוזי נצרת (ת/3) בגינה ריצה עונש מאסר ממושך של 5 שנים מגלה כי הנאשם נוהג כדבר שבשיגרה לעשות שימוש ברכבו לצורך ביצוע עבירות חמורות לרבות סיוע לעבריינים אחרים בביצוען על ידי הסעתם ברכבו בסמוך לזירת העבירה ואיסופם לאחר שהעבירה הושלמה. בדרך זו ביצעה החבורה התפרצויות למזכירויות של קיבוצים או עסקים כדי לגנוב כספות ואת תכולתן , התפרצויות לבתי מגורים ובאחד המקרים אף נשדדה אישה קשישה בביתה ורכבה נגנב. זאת לאחר שערך סיורים מקדימים לבירור מיקום המזכירויות ומסירת מידע בנושא לשותפיו לביצוע העבירות החמורות.

הנה כי כן אין השימוש ברכבו לצורך ביצוע עבירות רכוש חמורות זר לנאשם ונראה כי הנאשם פירש באופן מוטעה את העובדה שהמאשימה בחרה שלא לעתור בתיק הקודם לחילוט הרכב (ככל הנראה עקב המאסר הממושך שהוטל על הנאשם בתיק זה).

לאור האמור לעיל אני קובע כי הרכב נשוא כתה האישום יחולט לטובת המדינה.
לציין כי בהחלטתי זו התחשבתי בשוויו הנמוך של הרכב שאף הנאשם מעיד כי שווה להערכתו 5000 ₪ בלבד וכן העובדה כי בחרתי שלא למצות את הדין עם הנאשם בהטלת רכיב הקנס הכספי לעניין גובה הקנס.

לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ המאשימה ואת טיעוני הנאשם, ובהתחשב בנסיבות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א.         מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות.

הנאשם ירצה את עבודות השירות בהתאם לחוות הדעת שהתקבלה.
            תחילת עבודות השירות ביום 10.2.15  שעה 08:00 . הנאשם יתייצב במועד זה במשרדי הממונה על עבודות השירות בטבריה.

            הנאשם מוזהר כי במהלך עבודות השירות יהיה הנאשם נתון במעקב של בדיקות שתן. סירוב לעריכת בדיקת שתן או בדיקה עם ממצאים חיוביים, שתיית אלכוהול או הגעה בגילופין  יהוו עילה להפסקה מנהלית וריצוי יתרת המאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
כמו כן הובהר לנאשם כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

ב.         מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים והתנאי הוא כי במשך  3  שנים החל מהיום לא יעבור עבירה כנגד הרכוש לרבות מירמה מסוג עוון ויורשע בגינה בתקופת התנאי או לאחריה.

ג.          מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים והתנאי הוא כי במשך  3  שנים החל מהיום לא יעבור עבירה כנגד הרכוש לרבות מירמה מסוג פשע ויורשע בגינה בתקופת התנאי או לאחריה.

ד.         קנס בסך 2000 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם  ב -  5  שיעורים חודשיים שווים ורצופים, תשלום  ראשון עד יום 1/10/14  ובכל 1 לחודש  ועד התשלום המלא בפועל.
אי תשלום אחד מהשיעורים, יעמיד את היתרה לפירעון מידי.
ב"כ הנאשם מסרה כי במסגרת תיק המ"ת הופקדו 7,500 ₪. מתוך סכום זה יקוזז סכום הקנס, היתרה תוחזר למפקיד.

ה.         אני מורה על חילוט רכב פג'ו מ.ר 76578323 השייך לנאשם לטובת אוצר המדינה.

המזכירות תמציא העתק לממונה על עבודות שירות.
<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ד אב תשע"ד, 10/08/2014 במעמד הנוכחים.

ניר מישורי לב טוב , שופט