הדפסה

מדינת ישראל נ' שטרק ואח'

בפני
כב' הסגנית נשיאה עינת רון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1.מירי שטרק
2.זאב שטרק
3.ליגל שטרק

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד מיכאל סטופ
ב"כ הנאשמים עו"ד דור לוי
הנאשמים

גזר דין

על פי הודאותיהם הורשעו הנאשמים בעבירות של החזקת עותק מפר של יצירה לצורכי מסחר, עשיית עותק מפר של יצירה לשם מסחר, החזקת חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה כדי לעבור עבירה ומכירה והפצה של עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי.
בנוסף הואשם נאשם 3 בעבירות של מכירה והפצה של עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי, החזקת חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה והחזקת עותק מפר של יצירה לצורכי מסחר.

תמצית עובדות כתב האישום המונה שני פרטי אישום, הן כדלקמן:

נאשמים 1-2 הינם בני זוג נשואים ונאשם 3 הוא בנם המשותף.

בתאריך 10.08.11 , החזיקו נאשמים1 ו-2 בביתם חפצים שייעודם הינו זיוף תקליטורים לרבות, מגדל בעל שבע עמדות צריבה, כונן מחשב, מדפסת לייזר צבעונית, שני תיקים עם תקליטורים, קלסרים עם הזמנות , עטיפות מצולמות של תקליטורים מקוריים ועוד.
הנאשמים 1 ו-2 נהגו לצרוב בבית העתקים מפרים של יצירות שונות שיש בהן זכויות יוצרים, תוך כדי הפרתן לשם מסחר בהם.
בנוסף לאמור לעיל, ביום 10.08.11, החזיקו הנאשמים 1-2 בבית, 17 ארגזים שהכילו בתוכם 2,993 תקליטורי סרטים שונים של יצירות הנתונות לזכויות יוצרים ואשר הועתקו אליהם ללא הסכמת בעלי הזכויות וללא ידיעתם לפי הפירוט הנ"ל:

2,871, תקליטורים שהזכויות בהם שייכות לחברות המיוצגות באמצעות אגודת א.ל.י.ס בע"מ. בין יתר הכותרים: "שודדי הקאריביים", "ללא גבולות" ואחרים.

122 תקליטורי מוסיקה המכילים יצירות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לחברות המיוצגות על ידי הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ. בין יתר הכותרים: "טיף וטף- המיטב", "סיפורי התנ"ך עם סבא טוביה", ואחרים.

התקליטורים אשר נמצאו בבית היו מוכנים לשיווק ועטופים בעטיפות שנשאו עליהן סימני מסחר של בעלי זכויות היוצרים, וזאת ללא הסכמתם או ידיעתם של בעלי הסימנים ובאופן העשוי להטעות אדם אחר.
במספר מועדים שונים אשר אינם ידועים במדויק למאשימה, בסופי השבוע, נהגו הנאשמים 1-3 למכור את העותקים המפרים בדוכן ביישוב ניצני עוז.
לעיתים, העביר נאשם 3 לנאשמים 1 ו- 2 פירוט של תקליטורים אותם ביקש מהם לזייף לפי הזמנות שקיבל מלקוחותיו.
פרט האישום שני יוחס לנאשם 3 בלבד ועובדותיו הן כי בתאריך 10.8.11 בשעה 10:50 לערך, החזיק נאשם 3 בביתו, בחפצים שייעודם הוא ייצור עותקים מפרים לרבות כונן מחשב, שני דיסקים קשיחים ובהם מאות תמונות של עטיפות סרטי ילדים ומבוגרים, עטיפות משחקים תוכנות לעריכה והמרה של סרטים ותוכנות לעריכת תרגומים. באותה העת החזיק הנאשם בתיקייה שחורה אשר הכילה עשרות עותקים מפרים.

בעניינה של הנאשמת 1 הוגשת תסקיר שירות מבחן ממנו עולה כי הנאשמת כבת 65, ילידת סין עלתה ארצה בשנת 1949 עם הוריה, בהיותה כבת מספר חודשים. הינה נשואה ולה 2 ילדים בגילאי 36, 40. הנאשמת עובדת כמזכירה במשרד רו"ח ומתגוררת בפתח תקווה.

מעיון בגיליון הרישום הפלילי המעודכן ל- 4/12/13 עולה כי בשנת 2007, נשפטה הנאשמת בבית המשפט השלום בנתניה בגין ביצוע עבירות דומות. הנאשמת הורשעה והוטל עליה מאסר על תנאי, קנס וכן התחייבות להימנע מעבירה. עוד עולה, כי למעט תיק נשוא דיון זה, לא עומדים ותלויים כנגדה תיקים נוספים.

באשר לעבירות נשואות הדיון הנוכחי הנאשמת לקחה אחריות על ביצוען, אם כי בשיחות עמה, התקשתה להעמיק ולבחון השלכות התנהגותה הפלילית. במהלך האבחון, חזרה והדגישה כי התנהגותה בעבירה, הינה פועל יוצא של מצב כלכלי קשה, בו הייתה נתונה משפחתה, על רקע עסק משפחתי כושל שהוביל לצבירת חובות כלכליים כבדים וכן לתהליך פשיטת רגל. במצבם זה, לוו כספים נוספים, בשוק האפור, באופן אשר החמיר מצבם. הנאשמת תארה כי לצד עבודתה כמזכירה, מכרה את העותקים המפרים, על מנת להקל את מצבם הכלכלי. שירות המבחן התרשם כי הנאשמת מתקשה להעמיק ולבחון הסיבות להתנהגותה והשלכות מעשיה ונוטה להשליך האחריות לכך על גורמים חיצוניים.

עוד התרשם שירות המבחן מאישה אשר מתמודדת מזה מספר שנים עם משברים וקשיים משפחתיים, בהעדר גורמי תמיכה והכוונה משמעותיים בחייה. בשיחה עם הנאשמת העמיק שירות המבחן בדפוסיה הבעייתיים כפי שעולים ממעורבותה הפלילית המתוארת, וכן כפי שבאה לידי ביטוי במעורבותה הפלילית בעבר. הנאשמת התקשתה כאמור, לבחון דפוסי חשיבתה בצורה מעמיקה וכן להעמיק בהתנהגותה חסרת שיקול הדעת ובחומרת מעשייה. לאור התנהלותה המתוארת שירות המבחן העריך כי קיימת חשיבות להשתלבותה בטיפול מעמיק אשר באמצעותו תוכל לבחון קשייה ולרכוש כלים להתמודדות תקינה במצבי משבר דומים בעתיד. הנאשמת הסתייגה מאשפרות זאת, שכן לדבריה, כיום ממוקדת בדאגה ובטיפול בבעלה וכן ברצונה להשקיע מירב כוחותיה ומשאביה בעבודתה. במצב דברים זה, לא נוצר פתח למעורבות טיפולית במסגרת שירות מבחן.

בבוא שירות המבחן להעריך את מצבה של הנאשמת ולגבש המלצה בעניינה, נלקחו בחשבון כגורמי הסיכון את דפוסיה האימפולסיביים וכן קשייה להעמיק בהשלכות התנהגותה והסתייגותה מהשתלבות בהליך טיפולי, כמו גם העובדה כי הליכים משפטיים בעבר לא היוו עבורה גורם מרתיע להישנות התנהגות דומה. מבחינת גורמי הסיכוי לשיקום, נלקח בחשבון התמדתה במסגרת התעסוקתית ומיקוד משאביה בטיפול בבעלה, כמו גם העובדה כי מאז ביצוע העבירה, לא נפתחו לה תיקים נוספים.

הנאשמת הביעה חששה מפני עונש מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות, שכן לדבריה, הינה המפרנסת העיקרית בביתה וענישה מסוג זה תגרום לפיטוריה, באופן אשר יחמיר מצבם. בנוסף, הינה מהווה גורם משמעותי ועיקרי בטיפול בבעלה החולה, כאשר הוא תלוי בה באופן מלא למילוי צרכיו הבסיסיים. לאור האמור, ובשל ההתרשמות כי ענישה מסוג זה עשויה להחליש תפקודה ולגרום לרגרסיה נוספת במצבה, שירות המבחן ממליץ להטיל על הנאשמת ענישה חינוכית וקונקרטית כצו שירות לתועלת הציבור. ענישה מסוג זה תחבר בין התנהגותה בעבירה לבין תוצאותיה, בדרך של תרומה חברתית, ותאפשר המשך העסקתה בעבודתה הנוכחית וכן המשך הטיפול בבעלה.
לאור האמור המליץ שירות המבחן על הטלת צו של"צ בצד עונש מאסר מותנה כמחנך ומרתיע.

ב"כ המאשימה ציינה כי מעיון בגיליון המרשם הפלילי של הנאשמים, עולה כי לנאשמת 1, הרשעה קודמת משנת 2007 בעבירות דומות אשר בגינן נדונה לקנס של 2000 ₪, מאסר על תנאי והתחייבות.
לנאשם 2, הרשעה קודמת משנת 2007 בעבירות דומות וכן 4 הרשעות קודמות נוספות בין השנים 1985-2005 בעבירות של סחיטה באיומים, הפרעה לשוטר, איומים, העסקת שב"ח ותקיפה.
לנאשם 3 הרשעה מ- 11/11 לאחר ביצוע העבירות בתיק הנוכחי, בגין עבירות דומות אשר בגינן נדון לקנס בסך 5,000 ₪ ומאסר על תנאי. בנוסף צבר לחובתו הנאשם 3 הרשעות נוספות בין השנים 2003-2008 בגין עבירות תקיפת שוטר, הסגת גבול ואיומים.

ב"כ המאשימה ציינה כי ביום 25.6.13 הוצג הסדר לגבי נאשמים 2ו-3 לפיו הסכימו הצדדים על מאסר על תנאי וקנס.
לגבי נאשמת 1 עתרה ב"כ המאשימה למאסר בפועל בן חודשיים שיכול וירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בעוד שב"כ הנאשמת יטען למאסר על תנאי וקנס בלבד.

ב"כ המאשימה הפנתה לתסקיר שירות מבחן בנוגע לנאשמת 1 ממנו עולה כי הנאשמת מתקשה להעמיק ולבחון השלכות התנהגותה הפלילית. למרות התרשמות שירות המבחן כי הנאשמת זקוקה לטיפול היא מסתייגת מאפשרות זו. כמו כן הליך פלילי דומה בעבר לא הרתיע אותה לחזור ולבצע עבירות נשוא התיק הנוכחי.

ב"כ המאשימה ציינה כי חלקה של הנאשמת 1 בפרנסת המשפחה והקושי הכלכלי באו לידי ביטוי במסגרת הסדר הטיעון שהושג עם הנאשמים 2ו-3. אך יחד עם זאת, מדובר במשפחה שעושה דין לעצמה ולא יתכן כי המצב הכלכלי הקשה שהוביל לביצוע העבירות ישמש גם כנימוק להקלה בעונש. מדובר בכמות מסחרית, כאשר הנאשמת לא רק מכרה את הדיסקים, אלא גם ייצרה אותם.
לגבי מצבו הרפואי הקשה של נאשם 2, כעולה מתסקירה של הנאשמת 1, נראה כי ממילא לא היה כשיר לבצע עבודות שירות ונראה כי נדרשת בעניינו ענישה צופה פני עתיד בדמות מאסר על תנאי כך גם לגבי נאשם 3.

ב"כ המאשימה ערה למצב הכלכלי הקשה בה נמצאת המשפחה, אך יחד עם זאת מדובר בעבירות כלכליות המבוצעות לשם השגת רווח בלבד וללא כל התחשבות בבעלי הזכויות ולכן יש להשית קנס משמעותי שיש בו כדי להרתיע את מבצעי העבירות ולהפוך את ביצועה ללא משתלם.

לאור האמור לעיל עתרה ב"כ המאשימה לכבד את ההסדר בנוגע לנאשמים 2 ו-3 ולגבי נאשמת 1 להשית עליה ענישה משמעותית בדמות של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס.

בנוגע לחילוט, נתפסו מחשבים ששימשו באופן ישיר לביצוע העבירות ולכן בקשה ב"כ המאשימה לחלטם.

ב"כ הנאשמים טען בפתח דבריו כי הנאשמים 1 ו-2 בני 65 נשואים, הורים לשני ילדים, ביניהם הנאשם 3. מאז ביצוע העבירות לא נפתחו כנגד הנאשמים תיקים נוספים. הדבר מצביע על כך שהם למדו את לקחם ושהחרטה שלהם כנה ואמיתית.

ב"כ הנאשמים אינו מקל ראש בחומרת העבירות, קל וחומר כשמדובר בעבירות חוזרות, אך לטעמו חשוב שבית המשפט ידע את הרקע לביצוען. הנאשמים פתחו עסק שלימים כשל, כתוצאה מכך המשפחה נכנסה לחובות של מיליונים, וכאשר לא הצליחו להסדיר את החובות, הם פנו לשוק האפור כדי לקחת הלוואה וסוף דבר אותם אנשים איימו על חייהם והחרב הייתה מונחת על צווארם. כפועל יוצא מכך, החלה התדרדרות רפואית של הנאשם 2, שהיה איש בריא והפך לחולני ומאושפז חדשות לבקרים. ב"כ הנאשמים הדגיש כי לא הייתה לנאשמים כל כוונה להתעשר , הם עשו זאת עקב מצבם הכלכלי הקשה.

בנוגע לנאשם 3 ציין ב"כ הנאשמים, כי מדובר בנאשם אב ל-2 ילדים ואשתו הרה. נשוי לאישה החולה במחלת הלופוס. הנאשם עקב מצבם הכלכלי הקשה של הוריו נקלע לעזרתם, חתם ערבויות וכתוצאה מכך נכנס גם הוא לתסבוכת.

לטעמו של ב"כ הנאשם לא ניתן להפלות בין הנאשמת 1 לנאשם 3 בשל הסיבה שלשניהם הרשעות פליליות מאותו הסוג, לכן אין מקום לשלוח את הנאשמת לבצע עבודות שירות שכל כוחותיה מתרכזים בלסעוד את בעלה.

ב"כ הנאשמים הפנה לתסקיר שירות מבחן בנוגע לנאשמת 1 תוך שהוא מציין כי ישנה לקיחת אחריות אף על פי שהנאשמת לא הביע נכונות להשתלב בטיפול מהסיבה שהמקרה מאחוריה והיא צריכה לפרנס את משפחתה ולטפל בבעלה.

בנוגע לחילוט המחשבים, בכונן ובמחשב נתפסו מדפסות לייזר וצורבים – ויש הסכמה כי יחולטו, בנוגע למחשבים ביקש ב"כ הנאשמים לקבלם חזרה או לחילופין לקבל את החומר של האירועים המשפחתיים שנמצאים עליהם.

בנוגע לקנס, מדובר במשפחה חסרת כל, ללא בית ורכוש. לכן יש מקום להתחשב בהם ולהטיל עליהם קנס מינימאלי בתשלומים רבים.

הנאשמת בדבריה האחרונים ספרה כי העסק המשפחתי נקלע לחובות רבים והוסיפה כי בעלה בעקבות הקשיים הכלכליים רצה להתאבד, הוא נכנס לסטרס וקיבל סכרת.
הנאשמת ציינה כי אין לה כסף לקנות תרופות, וכי היא עובדת שעות נוספות בעבודתה על מנת לקנות לבעלה את התרופות, והוסיפה כי מכיוון שטרם מלאו לבעלה 67 שנים הוא אינו זכאי לקבל עזרה סיעודית ובימים שהוא צריך דיאליזה הוא ממתין עד חזרתה מעבודתה בכדי לקחת אותו הביתה. בנוסף ציינה הנאשמת כי מטפלת בבעלה ע"י תרופות וזריקות אינסולין.
הנאשמת הצטערה על מעשיה תוך שהיא ציינה כי בשל קושי כלכלי כמו גם הלוואות מהשוק האפור בצעה את המעשים המיוחסים לה.

במעשיהם פגעו כל הנאשמים בקניינם הרוחני והממשי של אחרים. יש בכך פגיעה כלכלית ממשית ואף פגיעה קניינית שיש לה השלכות נוספות מעבר להשלכה הכלכלית.
מדובר בתופעה פסולה אשר יש לגנותה ולהוקיעה ולעשות כל שניתן על מנת לעוקרה משורש.

הצדדים שקלו את היבטיו של מקרה זה על כל נסיבותיו והגיעו להסדר טיעון .

ברורה לי עמדתם באשר לנאשם 2, שכן אמנם ברורה חומרת מעשיו, אך נאשם זה סובל ממחלות רבות וקשות ואף התקשה להגיע לדיוני בית המשפט ולתפקד במהלכן באורח תקין ועל כן לא כשיר מלכתחילה לביצוע עבודת שירות או אפילו של"צ.

על כן ראויה וסבירה ההסכמה בעניינו לעתירה משותפת בדבר עונש הצופה –פני עתיד.

אולם הסכמה דומה הושגה גם בעניינו של נאשם 3.

נכון שהנאשמת והנאשם 2 הורשעו אף בעבירה של ייצור עותקים מפרים לשם מסחר בהם ואילו נאשם 3 לא הורשע בעבירה זו, שיש בה חומרה יתירה , אולם נאשם זה הורשע בשני פרטי אישום, לעומת הרשעת הנאשמת ונאשם 2 בפרט אישום אחד.

המאשימה הדגישה לענין הנאשמת את עברה והרשעתה הקודמת בענין זה כמו גם את אי ההפנמה ואי נטילת האחריות המלאה כפי שעלו מתסקיר שירות המבחן.

ואולם עיון בגיליון המרשם הפלילי של הנאשם 3 מעלה כי אף בעברו שלו הרשעה קודמת כזו. אמנם תאריך ההרשעה עצמה מאוחר לתאריך העבירות נשוא תיק זה, שכן היא מחודש נובמבר 2011 בעוד שהעבירות בוצעו באוגוסט 2011, אולם העבירות שם בוצעו בשנת 2009, ואף כתב האישום נגד הנאשם הוגש בשנת 2010. דהיינו, בעוד הליך פלילי בעבירות אלה מתנהל נגד הנאשם, לא היה בכך כדי להרתיעו כלל ועיקר והוא שב לסורו. יש לראות זאת במשנה חומרה.

הרשעתה של הנאשמת 2 היא משנת 2007 והיא הרשעתה הקודמת היחידה, בעוד שלנאשם 3 הרשעות קודמות נוספות בעבירות שונות ואין בכך כדי להקל על מצבו.

אמנם הנאשם 3 לא הופנה לשירות המבחן, אך ברור שאין בכך דווקא כדי לפעול לחובתה של הנאשמת. הנאשם 3 הוכיח במעשיו ובחוזרו לסורו כי לא הפנים את חומרת מעשיו והשלכותיהם.

על כן, והגם שיתכן והיה צדק בעתירתה של התביעה להטלת מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות במקרה זה, לא מצאתי מדוע נעשתה אבחנה בין נאשם 3 לבין הנאשמת.

משכך – לא מצאתי לעשות אבחנה ביניהם.

אני גוזרת על כל אחד מהנאשמים שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור כל אחת מן העבירות בהן הורשע

אני מטילה על כל אחד מן הנאשמים קנס בסכום של 4000 ₪, או חודש מאסר תמורתו.

הקנס ישולם בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ישולם ביום 1/5/14 והבאים אחריו בכל ראשון לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

תקליטורים שנתפסו במהלך החקירה – יושמדו.

מחשבים שנתפסו ברשות הנאשמים שימשו לביצוע העבירות ועל כן - יחולטו, אולם הם יחולטו רק לאחר שתינתן לנאשמים האפשרות להוריד מהם תוכנות המתייחסות לחומר אישי – משפחתי שלהם.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, כ"א אדר ב תשע"ד, 23 מרץ 2014, במעמד הצדדים.