הדפסה

מדינת ישראל נ' שטרן ואח'

בפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. שלמה מרדכי שטרן

2. מנשה מרוין עשר

<#1#>
נוכחים:
בא כוח המאשימה – עו"ד הלוי ועו"ד גמליאל
ב"כ הנאשם 2 עו"ד חגי מאירי
הנאשמים בעצמם

פרוטוקול

התובעת:
היום הנאשם 2 הינו הבעלים. נאשם 1 אינו הבעלים, הגענו להסדר טיעון לגבי שניהם.

ב"כ הנאשם:
הנאשם 2 אינו דובר עברית באופן רהוט. אני הסברתי לו והקראתי לו את כתב האישום, הסברתי לו את הסדר הטיעון שנרקם ואת מהות העבירה המיוחסת לו.

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשמים יודו, יורשעו, ויוטלו עליהם העונשים הבאים: על נאשם 2 קנס בסך של 40 אלף שקלים, הקנס ישולם בפריסה גבוהה.
באשר נאשם 1 – קנס בסך של 8000 שקלים נוכח העובדה כי אינו בעל הדירה מזה זמן רב.

כמו כן, יינתן התאמה להיתר המקורי והפסקת השימוש דחוי לשישה חודשים על מנת שהנאשם יסדיר את פינוי הדיירים וישיב את הנכס לקדמותו, וכן התחייבויות בסכום כפול.

ב"כ הנאשם 2 לעונש:
אבקש לפרוס את הקנס בעשרים תשלומים,.

הנאשם 1:
קראתי את כתב האישום, הבנתי את כתב האישום.

כתב האישום הוקרא לנאשמים, לאחר שהבינו אמרו:
אנו מודים בכתב האישום. אנו מאשרים את ההסדר. אנו מודעים לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

הסניגור:
כתב האישום מוכר לנאשם 2 והוא מודה בו. אני מאשר את ההסדר. הנאשם 2 מודע לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

<#2#>
הכרעת דין
אני מרשיעה את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"א כסלו תשע"ד, 14/11/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת

הצדדים: אנו מבקשים לאשר את הסדר הטיעון.

<#4#>
גזר – דין

הנאשמים הורשעו בעבירה לפי סעיף 145 (א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, יחד עם סעיפים 204 ו- 208 לחוק, כמפורט בכתב האישום.

הנאשמים הודו בהזדמנות הראשונה וחסכו מזמנו של בית המשפט ושיקול זה הנני שוקלת לקולא.
הצדדים הציגו בפני בית המשפט הסדר טיעון אשר נרקם ביניהם, שאינו ממצה את חומרת הענישה עם הנאשמים זאת לאור טובת ההנאה הכלכלית הטמונה בצידן של ביצוע העבירה בה ביצעו הנאשמים, אולם נוכח העובדה כי הנאשמים הודו בהזדמנות הראשונה, הרי שהחלטתי לאמץ את הסדר הטיעון והנני מטילה על הנאשמים את העונשים כדלקמן:

א. על הנאשם 1 – קנס בסך של 8000 ₪ או 40 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ביחס לנאשם1
בעשרה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1.12.13 ובכל 1 לחודש.
ב. על הנאשם 2 - קנס בסך 40,000 ₪ או 4 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ביחס לנאשם 2 ב-20 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1.12.13 ובכל 1 לחודש. על הנאשמים לפנות למשרדי הועדה המקומית / לרשות המקומית לקבלת שוברים.
ניתן בזה צו הריסה וצו התאמת שימוש לבנייה שנבנתה בלא היתר כאמור בכתב האישום. הצווים יכנסו לתוקפם עד ליום 15.5.14 אלא אם כן יהיה בידי הנאשמים היתר בניה כדין.
ג. ב"כ המאשימה תדאג לרישום צו ההריסה בטאבו.
ד. הנאשמים יחתמו על כתב התחייבות להימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה, סכום ההתחייבות לנאשם 1 – 16,000 ₪, ביחס לנאשם 2 – התחייבות בסך של 80,000 ₪, ל תקופה של שנתיים מהיום. לא תיחתם ההתחייבות – יאסר הנאשם שלא יחתום ל- 7 ימים. ההתחייבות תחתם במזכירות בית המשפט היום.

זכות ערעור תוך 45 יום לבימ"ש מחוזי.

<#5#>

ניתנה והודעה היום י"א כסלו תשע"ד, 14/11/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת