הדפסה

מדינת ישראל נ' שושנה

בפני כב' השופט ארנון קימלמן
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
יוסף שושנה

<#1#>
נוכחים:
מטעם המבקשת – רס"מ יהונתן חדד.
החשוד – הובא באמצעות שב"ס.
מטעם החשוד – עו"ד פתחי פוקרה.

<#1#>

פרוטוקול

ב"כ המשטרה: חוזר על הבקשה, מגיש תיק החקירה לעיון בית המשפט וכן הצהרת תובע. מסומן במ/1.אבקש לציין כי מדיניות האכיפה השתנתה ובפרט כאשר מדובר בעבירות חמורות כאשר במקרה דנן מדובר באדם רצידיוויסט בעל עבר תעבורתי מכביד שביצע את העבירה הזו בתקופה קצרה במשך 3 פעמים. יש לו מגוון עבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה בשכרות. הוא הורשע לראשונה ב-2008 בגין נהיגה בשכרות וכן הורשע בשנת 2011 בגין נהיגה בשכרות ובזמן פסילה, במשפט האחרון שלו מ-2011 הוא נמצא תחת מאסר על תנאי למשך שאמור להסתיים ב-15/09/2014. מיותר לציין מה זה עבירת שכרות בנושא של תאונות דרכים וההחמרה שהמשטרה וכל רשויות החוק מבצעות בעניין. לפחות שישהה במעצר עד הגשת כתב האישום. לשאלת בית המשפט אציין כי נוכל להגיש את כתב האישום תוך 5 ימים אבל נסתפק באורכה לפחות עד ליום 01/09/2014.
 
ב"כ החשוד: אבקש לציין כי יש חלופת מעצר נאותה ביותר כאשר מרשי ישהה אצל חברו מר יוגב פרץ ברחוב ששת הימים מספר 56 בעיר קרית-שמונה. בנוסף לכך אבקש לציין שעל פי בקשת המעצר מיוחסת למשיב עבירה של נהיגה בשכרות ונהיגה בזמן פסילה, העבירה של נהיגה בזמן פסילה לא מתקיימת וחברי מאשר זאת כי אכן המשיב מחזיק ברישיון נהיגה תקף לכל דבר ועניין לכן אנחנו נשארים עם העבירה של נהיגה בשכרות. לדבריו של חברי מחוץ לפרוטוקול בית המשפט ציין בפניי שרמת האלכוהול שנמצאה בגופו של המשיב הינה 295 מיקרו גרם לליטר נשוף. אנחנו מדברים על כמות מאוד גבולית שבד"כ כאשר דנים בעניין כזה בתיקים העיקריים סביר מאוד להניח שהעבירה תשונה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול בלבד, לא מתקיימת עילת מעצר בגין העבירה המיוחסת לחשוד, מבחינה מהותית ועל פי חוק המעצרים. בנוסף לכך בבקשת המעצר לא צוינה מה היא עילת המעצר, אין כל הצדקה להחזיק את המשיב במעצר. כלל הטענות אשר הועלו על ידי חברי מקומן יפה במסגרת התיק העיקרי במידה ויוגש כתב אישום. משכך קיימת הצדקה מוחשית בנסיבות העניין להורות על שחרור החשוד לחלופה שהצענו וכך אני מבקש מבית המשפט.

ב"כ המבקשת: אבקש לציין כי מבחינתי אין מקום לחלופת מעצר, יחד עם זאת לאור המלצת בית המשפט החמה אני נעתר לחלופת המעצר.

מר יוגב פרץ: אני חבר של החשוד, אני מסכים לשמש כמשמורן עבורו וזה בהתאם לתנאים מעצר הבית אליהם יגיעו הצדדים.

ב"כ הצדדים: בהמלצת בית המשפט הגענו להסכמה לפיה החשוד ישוחרר בתנאים הבאים:
אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים אלה:
א. החשוד ישוחרר בהגבלת תנועה, נאסר על החשוד לצאת מהכתובת : רח' ששת הימים 50 בקריית-שמונה וזאת עד ליום 01/09/2014 שעה 10:00.
ב. החשוד ישהה כל העת בפיקוחו של מר יוגב פרץ ת.ז. XXXXXX499 (להלן: המשמורן).
ג. מעצר הבית הינו למשך כל שעות היממה וזאת עד ליום 01/09/2014 שעה 10:00.
ד. החשוד יחתום על התחייבות עצמית ע"ס 5,000 ₪ והמשמורן יחתום על ערבות צד ג' על סך 2,000 ₪ .
ה. משטרת ישראל רשאית להיכנס לבית הנ"ל בכל עת להבטחת קיום תנאי המעצר.
ו. החשוד מוזהר בזאת כי כל הפרה של תנאי השחרור עלולה לגרום אחריה את מעצרו המיידי וכן נקיטת צעדים משפטיים נוספים.
ז. החשוד יתייצב בתחנת המשטרה ו/או בבית המשפט בכל עת שיידרש.

<#2#>

החלטה

אני מורה על שחרור החשוד בתנאים שפורטו לעיל בפרוטוקול.

<#3#>
ניתנה והודעה היום ג' אלול תשע"ד, 29/08/2014 במעמד הנוכחים.

ארנון קימלמן , שופט