הדפסה

מדינת ישראל נ' שבח ואח'

לפני כבוד ה שופט עמית מיכלס
המבקשים
מדינת ישראל

נגד

החשודים
1. רון אהרון שבח

2. מאור ישראל מלול

3. דוד ציון

<#2#>
נוכחים:
נציג המבקשת רס"ב רפי מזרחי
החשודים באמצעות שב"ס
ב"כ החשוד 1 עו"ד גיא מימון
ב"כ חשוד 2 עו"ד חיה מלול ועו"ד ישראל קליין
ב"כ החשוד 3 עו"ד חיה מלול
פרוטוקול

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש דוח סודי במ/1 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.
לגבי מלול מאור החשוד 2 מתבקשת בקשה גם בנודע לתיק נוסף 18342-09-15.
מגיש לבית המשפט נספח סודי נפרד.
את החשוד השלישי בהצתה מייצגת עו"ד מלול ואבקש לקיים את הדיון בצורה מסודרת.
אנו מצויים בהארכת מעצר שניה בעניין החשודים שבח ומלול, בעניין ניסיון רצח באמצעות ירי מ30.8.15 הגשתי נספח סודי מפורט בו ציינתי התפתחויות משמעותיות שחלו בחקירה מאז הארכת המעצר האחרונה, כמו גם התפתחויות פחות משמעותיות אבל מהותיות בהקשר הזה אני מפנה לסעיף 4 ה, 4 ו, 4ז ובסעיף 4 את מה שנכתב בנספח הסודי בתחילתו.
חשוד 1 שומר על זכות השתיקה, שבח - רון שמו. החשוד השני אינו משתף-שמו מאור מלול, אינו משתף פעולה הן בחקירה שנחקר בניסיון הרצח והן לגבי בקשתנו לקבלת אליבי בתיק ההצתה.

משיב לשאלות ב"כ החשוד 2 :
ש. אני אמרתי לך בדיון הקודם שיש סכסוכים בין אותו ברוך בוקל לבין משפחות שאתם טוענים לפעמים משפחות פשע בינו לבין מור מהצפון בין משפחות אבוטבול ושירזי וענית לי לא יודע,
ת. אני מודע לזה שיש סכסוכים כאלה או אחרים אין הדברים רלוונטיים לעבירות או לחשדות בתיק הזה.
ש. מההתחלה החלת באיזה רחוב אתה מדליק את האור, לא חשוב איפה איבד את הכסף, אתה יודע שבטווח של ימים הייתה גם הצתה על החווה של בוקל ואתה עונה לי: אין לי מוג לגבי תיק ההצתה אני לא מבין מדוע חברי מנסה לגרור אותי לאירועים מן העבר, זאת אומרת אתה זוכר את התשובה שלך? אני מפנה לפרוטוקול מהדיון הקודם עמוד 3 שורות 11-13. מצטט. היום אתה קושר את הקליינט שלי לארוע החווה.
ת. אני מסכים איתך שהיום אנו מבקשים הארכת מעצר גם בהקשר הזה.
ת. אתה מבין את האבסורד
ת. לא מבין
ש. בחקירה הראשונה של התיק של הניסיון רצח נתן לכם מרשי טענת אליבי, אמר לכם איפה היה ועם מי זה נכון
ת. באופן חלקי מאוד בחקירה הראשונה שמסר את אותו אליבי לא מסר אותו באופן מפורש, אפנה את בית המשפט למה אני מתכוון. כשמסר אליבי באופן לא מפורט, כשנשאל באופן יותר מפורט ענה כך: אניסה להיצמד לגרסה שלו, כל מה שיש לי להגיד כבר אמרתי, ואז בחקירה השניה סרב לענות לשאלות הקשורות לאליבי.
ש. בא בן אדם ואומר לכם אני מוכן לעשות כל פעולה כל בדיקה. אני את מה שאתם מייחסים לי לא עשיתי. אני אומר לכם איפה הייתי. גם ככה קשה לו להאמין בכם אבל בשלב הזה הוא עוד אומר לכם בדיוק ומצפה שתבדקו. אני גם מוסיף ואומר לך שבחקירה שלגבי ההצתה אומר לכם מרשי איפה הוא היה איפה הוא נסע אני לא מעוניין יותר לפרט יותר טענת אליבי תבדוק מה שאתם רוצים אם תמצאו משהו שקשרו בלי תטיחו בי בחקירה השניה. זה נכון.
ת. זה לא נכון. מפנה לסעיף 4ו בעמ' 3. לגבי בעיות בגרסת האליבי של החשוד לעניין נסיון הרצח. מעבר לכך לעניין עבירת ההצתה כפי שנשאלתי לא מסר החשוד אליבי וגם הודעתו מוצגת ומוגשת בפני בית המשפט.
ש. אם הוא היה מקבל יעוץ משפטי לא הייתי אומר בכלל לטרוח ולתת לכם גרסת אליבי כי מה שאתם עושים אתם ממהרים לקחת ולעצור את כל מי שאתם חושבים שיש לו סכסוכים. אתם בצורה אבסורדית עוצרים את כל מי שיש סכסוכים, האם אתה מסכים איתי לדוגמא בתיק של ההצתה שאתם עצרתם חשודים שלפי המיידעים של שב"ס והמשטרה האנשים האלה אסור להם לשהות יחד כי הם יריבים מסוכסכים ועדיין אתם מביאים את כולם ביחד וקושרים את כולם לאותו עבירה. אתה מסכים איתי.
ת. לא.
ש. כל העצורים, אלה שנעצרו עד מחר ואלה שעכשיו עצרתם הם ביצעו יחד את עבירת ההצתה.
ת. כך על פי החשד.
ש. אני אומר לך שלפי הדוחות שלכם וגם של שב"ס שהם עולים לפוסטא מקריאים שמות כדי שלא ישבו אחד עם השני כי יש להם סכסוכים , הם מסוכסכים.
ת. לא ידוע לי.
ש. אתה מסכים איתי שבמשך החקירה הקודמת לא הטחת בשום שלב שום שמץ של ראיה למרשי.
ת. זה נכון. מאחר והוא סרב לשתף פעולה לגבי דברים בסיסיים כמו גרסת האליבי וקצב התקדמות החקירה תלוי בגורמים אחרים. אנו רק בראשיתה של החקירה.
ש. השופטת אניסמן אמרה שיש לכם הרבה חשד וסכסוכים ונותנת לכם ימים. אם עכשיו בית המשפט מחייב אותך להטיח בפניו משהו ראיה שקושרת אותו גם להצתה וגם לנסיון אין לך כלום.
ת. מפנה את בית המשפט.
ש. האנשים האלה שיש להם טלפונים שידועים לך, בדקתם איכונים לראות איפה הבן אדם היה בשעות הרלוונטיות.
ת. אוכל לומר רק כך, הדברים נבדקים.
ש. זאת אומרת אתה תיקח בן אדם שיש לך חשד אבל תיקח את מי שאתה רוצה למשל את מלול לא רצית לעצור על הצתה זה לא מתאים. יש עוד שישה אנשים עם סכסוכים בצפון שלא שמת אותם והוא יגיד לך אני לא עשיתי איפה אני הייתי וכדי לדעת איפה הבן אדם נמצא אתה תגיד אולי בעתיד אייחס חשיבות לאיפה שהיה.
ת. הדברים נבדקים. יחד עם זאת אתה מבין ויודע שאדם גם אם הוא לא כל כך מפותח לא ילך ויבצע עבירה של פשע חמור שהטלופן הנייד שלו נמצא בכיסו, אז הדברים האלה נבדקים אבל יש דברים וראיות חזקות וחומרים, חומרי חקירה שמחזקים את החשד באופן עצמאי נפרד לגביהם בעניין ביצוע העבירה הזו.
ש. השופטת אמרה לך בפעם הקודמת שאתה מבלבל בין המילה ראיה לבין חשד.
ת. זה חברי טוען.
ש. יש לך ראיה שהוא ביצע את העבירה.
ת. יש לי חומרים...
ש. אני שואל אם יש לך ראיה. חברי חושב שחשד כבד זה ראיה וזה לא.
ת. אני במקרה סיימתי לימודי משפטים השבוע ואני רוצה לומר לך שיש בחומר שהוגש לבית המשפט היום חומרים בעלי חשד רב המעלים חשד רב כנגד החשוד עד כדי ראיות לכאורה שאותם בית המשפט יבחן.
ש. אני אומר לך שכמו האבסורד הזה שאתה לוקח אנשים באותה עבירה של הצתה שהם לא מדברים אחד עם השני. האם אתה ביצעת את שלוש הפעולות שציינת בפעם הקודמת שהית זקוק לו פיזית להשתמש בהם. לחקור אותו.
ת. לא זכור לי. צריך להסתכל בנספח הסודי.
ש. מפנה לעמ' 5 ש' 18- 19.
ת. כן, חלקן בוצע. משיב בכתב על גבי הנספח הסודי. מדובר בפעולות חקירה פעולות עתידיות לביצוע. אני סבור שהתשובה שלי יכולה לשבש את החקירה. עבדנו בימים האלה. הגשתי פרוט מלא לבית המשפט. של כל פעולות החקירה שנעשו מאז הארכת המעצר האחרונה ועד היום ומתוכם גם התייחסות לשאלה של חברי. הצגתי גם תשובה בכתב לשאלת חברי.

הערת בית המשפט:
מחייב את ב"כ המבקשת להשיב.

ת. אני מבקש לא להשיב. מפנה לסעיף 15 לחסד"פ. אני סבור שיש בזה כדי לשבש את החקירה. אם אני צריך להגיד לגבי פעולות עתידיות.
ת. לשאלת בית המשפט מה בוצע, מה עדיין לא הסתיים ומה הסתיים, אני משיב, לגבי שלוש הפעולות הספציפיות האלה, אני משיב, חלקן של הפעולות אכן בוצע, חלקן לא.
ת. לשאלת בית המשפט איזה פעולות בוצעו.
<#7#>
החלטה

מורה לב"כ המבקשת להשיב אלו מבין שלוש הפעולות בוצעה.

<#8#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אלול תשע"ה, 09/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

ת. סעיף 5א מהנספח הסודי הקודם החל בביצועה. הפעולה טרם הסתיימה. סעיף 5ג בוצע באופן שונה מעט מהניסוח שלו מהפעולה שהתבקשה. סעיף 5י הסתיים.
ש. ה – 11 פעולות שביצעת פחות השלוש, השמונה פעולות של הדיון הקודם בוצעו.
ת. אני צריך לעיין אני רק יכול לומר אם זה יפיס את דעתך שהיום בנספח הסודי יש 16 פעולות. בכל הנוגע לפעולות שהתבקשו בנספח הקודם, אני משיב, כל הפעולות החלו ביצוען.
ש. אז אף פעולה לא הסתיים ביצועה.
ת. יכול להיות שאחד או שניים. לאחר עיון, לא, כולן במהלך ביצוע.
ש. ה – 16 פעולות שציינת זה משהו שמשותף לשני התיקים או רק לתיק הספציפי.
ת. לא. התייחסתי כרגע רק לתיק של נסיון הרצח. בתיק של ההצתה יש נספח נפרד עם פעולות רבות אחרות.
ש. כמה פעולות מה – 16 שצינת חופפות לפעולות של הפעם הקודמת.
ת. סדר גודל של 5, 6 פעולות בלבד. אני מזכיר לחברי שהיתה התפתחות שמן הסתם גורמת פעולות נוספות.
ש. מרשי אמר לך בחקירה מאתמול שהוא התכבד להתחייב ולהודיע שהוא יענה על כל שאלה אם תטיח בפניו לגבי מה שהוא עשה כדי שיוכל להשיב.
ת. נכון שהוא אמר שהוא רצה שאציג בפניו ראיות.
ש. מתי יקרה הארוע המכונן הזה.
ת. אני מניחש הדברים קשורים בביצוע של בדיקות כאלה או אחרות או בדיקות מעבדה כאלה ואחרות. ואמרתי מעל ומעבר בתשובתי.
ש. היום בדקה הזאת יש לך מה להטיח בפניו.
ת. כן.
ש. אז מתי אתה מתכוון לעשות את זה מה שהיום יש לך להטיח.
ת. שצוות החקירה יחליט שיש מקום להטיח, מדובר בחקירה מורכבת שנמצאת בתחילתה.
ש. אני אומר לך שכשאתה חקרת אותו אתמול וכשסיימת לחקור אותו הוא ביקש ממך לקרוא את מה שאתה כתבת ואתה סרבת לתת לו ואמרת לו שאם הוא לא חותם כמו שזה אתה תכתוב מסרב לחתום. השאלה שלי מדוע אתה לא נותן לו לקרוא אם הוא מבקש ממך לקרוא את החקירה שלו.
ת. התשובה לכך פשוטה מאוד. החשוד הודיע לי עם סיום החקירה שהוא אינו מתכוון לחתום. הגשתי לו בכל זאת את הדף הראשון של חקירתי כדי שיוכל לעיין ולחתום. הנ"ל קרע, סרב לחתום גם על הדף השני והוא סרב לחתום על ההודעות, החקירה מתועדת לפי החוק.
ש. אמו ואשתו נחקרו לגבי הגרסה שלו.
ת. כן.
ש. לגבי ההצתה, כמה פעולות אתה מבקש לבצע שקשורות בו.
ת. בנספח הסודי כתבתי 16 פעולות. מהן מחקתי את פעולות 3 ו – 5 מאחר ומדובר בנספח סודי שהוגש אתמול בדיון הזה. סימנתי לבית המשפט 8 פעולות שקשורות לחשוד באופן מהותי.
ש. הבאת את התיק של ההצתה.
ת. וודאי. יש שני קלסרים של נסיון רצח ושל הצתה.
ש. מכיוון שלא עצרת את מרשי בנגלה הראשונה ומכיוון שיש סכסוכים שאתם גזרתם בצורה מלאכותית הבאתם שש קבוצות מאותה צורה, השאלה שלי האם קרה משהו חוץ מהחשדות שלכם לגבי סכסוכים, האם קרה משהו במהלך החקירה שמעבר לסכסוך הצביע עליו כמבצע העבירה שבעקבות זה החלטתם גם לעצור אותו.
ת. המעצר שלו בא לאחר מעצר 4 חשודים בהצתה בזמן שהוא כבר עצור בתיק נסיון ומצאנו לנכון לבצע את החקירה שלו באזהרה אתמול לכן היום הוא בא להארכת מעצרו.
ש. לא זו השאלה. שאני חקרתי אותך והראתי לך בפרוט' ושאלתי אותך לדוגמא את ברוך בוקל מנסים לרצוח שוב ושוב, את הנהג שלו הרגו לפני שנה. אמרת אל תערב אותו בהצתה זה לא קשור אליו. האם החלטתם שמכיוון שגם לו יש סכסוכים החלטתם בוא נעצר גם אותו בגלל הסכסוכים או שקרה משהו מעבר לסכסוכים שהפך להיות משהו שקושר אותו ספציפית לביצוע העבירה ובעקבות זה העברת אותו לעוד תיק.
ת. זה לא רק בגלל הסכסוכים. חשוב לי להבהיר שבעת הדיון בהארכת המעצר שלו לא הייתי מודע לתיק ההצתה שפועל בנפרד עם חוקרים אחרים.

משיב לשאלות ב"כ חשוד 1:
ש. כל פעולות החקירה שדיברת עליהם האם הניבו לכם ראיות.
ת. כל החומר שנאסף עד כה מופיע באופן מרוכז בנספח הסודי שהוגש היום והוא מעודכן בדקות אלו. אני מבקש לא להשיב שאלה לגבי פעולה מסויימת האם הניבה.
ש. האם כל ה – 11 פעולות שביקשת בדיון הקודם הניבו לכם ראיות שלא היו בדיון הקודם.
ת. התשובה היא כן במספר מישורים. בפתח דבריי הפנתי את בית המשפט לסעיף 4 לגבי התפתחויות מהותיות כולל התפתחות משמעותית אחת שמניתי. מ – 7.9.
ש. תאשר לי שב – 7.9 פעם ראשונה אחרי הארכת מעצרו הקודמת שבח נחקר.
ת. כן. פעם ראשונה.
ש. אז אני מניח שהוא נחקר בעקבות אותן ראיות שאתה מציג.
ת. לא. מה פתאום.
ש. זה סתם יצא במקרה.
ת. לא. הוא נחקר וימשיך להיחקר.
ש. על מה בדיוק.
ת. מה זאת אומרת.
ש. מה הוא עשה. אתה בהארכת מעצר שניה, הוא עצור שבעה ימים אני יכול לדעת מה הוא עשה.
ת. וודאי. זה רשום בבקשה. הוא קשר קשר לביצוע פשע ונסיון לרצוח את בוקל.
ש. באמצאות מה.
ת. באמצעות ירי.
ש. יושבים פה שני אנשים מי לדעתך היורה.
ת. לא יכול להשיב בשלב זה על השאלה ובית המשפט יודע. במישור הזה אנומתקדמים בצורה ניכרת.
ש. אתה אמרת בחקירה הקודמת שהוא יחקר על דברים ככל שהם יזרמו בפעולות החקירה וככל שיהיו בהירים יותר. אמרת גם שלא אוכל להתייחס לרמה העובדתית בין אם ידוע ובין אם לאו. פעם שעברה אמרת שזה לא ברור אם זה מה שהוא עשה.
ת. לא. בהארכת המעצר האחרונה הבהירות מתחילה להתפוגג. עדיין אי אפשר לדעת. הוא יודע שהוא חשוד בנסיון רצח בצוותא חדא עם אחרים בקשר של שותפות.
ש. אחרים זה כמה.
ת. יש כרגע שני עצורים.
ש. זה רק שניים.
ת. זו תשובתי.
ש. הוא לא יכול לדעת על מה אתה מדבר, כי אתה לא מוסר, אחרים זה יכול להיות גם 10.
ת. אני לא יכול לענות על השאלה אם יש אחרים ומה שמותיהם.
ש. יש מצלמות.
ת. נאסוף מספר רב של מצלמות אבטחה.
ש. אתה יכול להראות דוח כזה לבית המשפט.
ת. בפני בית המשפט.
ש. אתה יודע להגיד מי היה שם.
ת. עניתי על השאלה.
ש. למה אתה לא מטיח. לקחתם לו נעליים נכון.
ת. נכון.
ש. למה רק ב – 7.9 עשיתם את זה.
ת. כי אז הבחנו בעניין והנעליים נתפסו.
ש. אתם רואים במצלמות האבטחה נעליים ואתה מבקש לקחת לעשות בדיקה. אתה עוצר בן אדם על נעליים שראית.
ת. חד משמעית לא.
ש. אז על מה אתה עוצר אותו.
ת. על בסיס חומרים משמעותיים שאספנו עד כה בתיק החקירה שהובאו בפני בית המשפט.
ש. כמה זמן החומרים נמצאים אצלך
ת. מהרגע ביצוע העיברה עובר לרגע זה נאספים כל העת חומרים. הם הרי נעצרו, על סמך מה הם נעצרו, היה חומר לפני יש חומר אחרי, החומר התעבה לאחר מכן. הוא שותק באופן מוחלט ולא מדבר.
ש. אמר בחקריה הראשונה לא מאמין בכם.
ת. כן.
ש. ב – 7.9 שחקרתם אותו תראה לי מזכר שהוא אמר אני לא קשור לארוע ואתם גורמים לרון שבח נזק אדיר, מפרסמים את שמו בתקשורת ומחר יעשו לו משהו והוא חבר שלו ומעולם לא לו סכסוך איתו.
ת. הצגתי חומר חקירה שקשור לשאלה ששאלת אותי.
ש. ביקשתי שיפנה למזכר מיום 7.9 שבו רון לא נחקר אלא מתהלך עם שוטר ואומר לו אני חף מפשע.
ת. הוא אומר את זה בחקירה.
ש. הוא גם אמר שאתם עושים לו נזק.
ת. מה השאלה?

<#9#>
החלטה

הדיון יתחדש בשעה 13:45.

<#10#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אלול תשע"ה, 09/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

משיב לשאלות ב"כ חשוד 3:
ש. אשר שחשוד 3 עצור רק בעניין ההצתה.
ת. כן.
ש. הוא נעצר אתמול.
ת. כן.
ש. החשודים האחרים 4 במספר הובאו להארכת מעצר מעצרם הוארך והם אמורים מחר לעלות להארכת מעצר נוספת.,ת. כן.
ש. למעשה יש אחד שניים ועוד 4 חשודים שאתם טוענים שהציתו.
ת. כן.
ש. אתה יכול להגיד מה הלקוח שלי עשה, מה החלק שלו בהצתה. אם אתה בכלל יודע.
ת. כמו שאמרתי קודם לכן, החקירה בראשיתה, הוא נעצר רק אתמול. יש מספר רב מאוד של פעולות לבצע. הדברים כתובים ברחל בתך הקטנה בנספח הסודי. לא אוכל להשיב בשלב זה על השאלה אבל ככל שהדברים ידועים הם בפני בית המשפט.
ש. האם בכלל ידוע לך מה חלקו.
ת. ככל שידוע לי זה בפני בית המשפט.
ש. החשוד נחקר.
ת. כן.
ש. הוא לא שורמ על זכות השתיקה. הוא אומר אני לא קשור לא הייתי, הצגתם לו והוא אמר אני מוכן להתעמת עם כל דבר ותבדוק פלאפונים שאין לי שום קשר לזה.
ת. כן.
ש. לגבי חשודים אחרים כמו החשוד 2 שבגלל שהוא שומר על זכות השתיקה אתה לא מטיח בפניו ראיות אז יש לך עכשיו חשוד שכן מדבר, אומר לך אני חף מפשע.
ת. הוא נעצר רק לפני מספר שעות.
ש. נעצר חשוד במדינת ישראל בחשד לעבירה. הוא אומר לך נותן תשובות, בגלל שהוא נעצר רק לפני מספר שעות למרות שהוא רוצה למסור גרסה ומשתף פעולה ורוצה להתעמת רק בגלל שהוא נעצר לפני מספר שעות לא תטיחו בפניו.
ת. לא. זה לא קשור למועד המעצר שלו. מדובר בתיק מורכב שיש בו מספר רב של עצורים, נכון לרגע זה שישה עצורים בתיק והדברים ברורים.
ש. יש סיבה שאם אתה מחשיד אותו בהצתה למה אתה לא אומר לו באיזה שעה הוא הצית אלא אומר לו בין הלילה ללילה, כי גם אם הוא רוצה להגיד הוא לא יכול לתחום ביום שלם. יש סיבה למה אתם לא אומרים לו.
ת. אין סיבה. ההצתה הייתה בסביבות השעה שתיים לפנות בוקר, שתיים שלוש.
ש. אתם טועניםש הוא קשר קשר יחד עם 4 עצורים אחרים עם החשוד שפה לבצע את ההצתה.
ת. כן. בין היתר.
ש. הצגתם לו שמות, רותם, עומר סהר, איציק חלפי ואומרי.
ת. לא רוצה להתייחס לגבי שמות.
ש. אתם טוענים שהם ביצעו את ההצתה ולא רצו לקבל אותו בבית סוהר לפי הטענה הוא היה מסוכסך עם האנשים האלה.
ת. לא יודע אם הייתה בעיה בכליאה.
ש. רק לפנות בוקר חיפשו לו מקום כליאה ואותם אנשים שאתה טוען שהוא מסוכסך איתם היום ביחד איתו.
ת. הצגתי חומר שמעיד אחרת לבית המשפט.
ש. מעיד אחרת ממה.
ת. ממה שאת אומרת שהוא מסוכסך.
ש. אני לא אמרתי את זה, אמרתי שרציתם למצוא לו בית מעצר, עלה משב"ס או מהשמטרה שהוא לא יכול להתקבל למספר בתי סוהר בגלל שעלו חלק מהשמות שאתה טוען שהוא ביצע איתם את ההצתה.
ת. אין לי מושג.
ש. טענתם בפניו שהוא מצולם, בחקירה.
ת. הוא נחקר פעם אחת, החקירה שלו בפני בית המשפט. לא זכור לי שמישהו אמר לו כזה דבר.
ש. אני אומר לך שגב' קצב אמרה לו שהוא מצולם באופן וודאי זה הוא. הוא אמר זה אני ואם יש לך מצלמות תביאי.
ת. כל מה שיש בפני בית המשפט.
ש. כמה פעולות חקירה יש בעניינו של החשוד.
ת. יש 16 פעולות שקשורות לכל החשודים. שתי פעולות מתוך ה – 16 נמחקו. כל הפעולות קשורות לכולן, זה מאוחד בעבירה אחת בצוותא חדא.
ש. כמה פעולות מצריכות אותו במעצר. יש פעולות שלא מצריכות, כמו מטה ארצי.
ת. אני סבור שכל הפעולות מצריכות. שבית המשפט יבדוק.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה. אני מבקש לשכנע את בית המשפט להעתר לבקשה במלואה ולהאריך את מעצרם של חשודים 1 ו – 2 שבח ומלול למשך 13 ימים כפי שציינתי בבקשה. הנקודה הראשונה זה ההתפתחויות המהותיות שהצגתי בחקירה שאחת מהן התפתחות משמעותית. נקודה שניה זה הקושי בחקירה לאור העובדה שמהחשודים עצמם יש קושי להתקדם בחקירה. החשוד 1 לא מגיב והחשוד השני לא משתף פעולה למיטב הבנתנו
נקודה שלישית פעולות רבות בוצעו עד היום והחקירה לא שוקטת על שמריה.
נקודה רביעית היא נקודה הקשורה לעילת המסוכנות. מסוכנות בתיק הזה סטוטטורית מטיבה של העבירה שמקימה מסוכנות והן מהעבר המכביד של שני החשודים שגם כן מפורט בתמצית בנספח הסודי. ישנם 16 פעולות, כולן מהותיות שדורשות את הארכת מעצרם של השניים. אני סבור ש – 13 ימים לא יספיקו לנו לבצע את הדברים שבאמת נחוץ. 13 ימים עד ליום 21.9 לגבי שני החשודים הללו. לגבי חשוד 3 הנספח הסודי מדבר בעד עצמו חומר החקירה הוגש ואבקש להעתר לבקשה.
לשאלת בית המשפט מה הצפי לביצוע פעולות ה ו – ז עד יא ו- יג, אני משיב , אני רק מניח לגבי ז עד יא תוך 10 ימים נקבל תשובה מלאה. סעיף יג יקח זמן רב אין לי הערכה יתכן שאף מעל 10 ימים. מדובר בחומר רב. לגבי פעולה ה' אני מניח שבימים הקרובים. מדגיש את סעיף י' שגם כן חשוב באותה מידה ונצטרך להמתין לקבלת התשובות.
לשאלת בית המשפט לגבי פעולה ט', אני משיב, לא התחלנו בביצועה של הפעולה הזאת. רשימת הפעולות לא סודרה מבחינה היררכית מבחינת החשיבות. אין לי תשובה מתי, אני מניח שבימים הקרובים, שבוע הבא, אין לי תשובה באופן ספציפי לגבי הפעולה מתי תעשה. יש מספר פעולות רב לביצוע וראש הצח"מ ביחידה מווסתת את הפעילות שנחוצה בתיק.

ב"כ החשוד 2 מסכם:
לפי תפיסתי המשטרה מקדימה וזה לא פעם ראשונה מעצר לחקירה. היא אוספת אנשים שלדידה יש לה סכסוכים עם מתלונן בצורה סלקטיבית מבלי שיד ימין יודעת יד שמאל. לדוגמא מבין סכסוכים רבים שרק לפני כמה חודשים נטענו בבית משפט בנתניה שיש לברוך בדיון בפני השופטת בהתנגדות של אותה יחידה לפתוח מועדון של אותו ברוך בוקל, הם באים ומדברים על סכסוכים עם אנשים ספציפיים. היום היא גזרה שני עיגולים שלא קשורים לסכסוכים החיים והנושמים והבועטים של משפחת פשע ומביאה אותם לבית משפט.
הרי ברור לי בצורה הכי אובייקטיבית שאם היו לוקחים עוד 6 בעלי סכסוכים שמכילה קבוצות של אנשים הטיעונים היו אותם טיעונים עם אותה התלהבות לעצור את כולם. אם לא די באבסורד הזה בהארכת המעצר הקודמת בנסיון הרצח חברי אומר מה אתה מבלבל במוח אני עו"ד קליין עם ההצתה זה לא קשור, אתה לוקח ארועים מהעבר והיום מישהו בא ונפל לו האסימון שאפשר להעביר אחד למעגל שני.
אני לא יודע מה זה נסיון הרצח. אני יודע שברוך בוקל נעצר שהיה נסיון רצח. אני לא יודע אם הוא מגיש תלונה שניסו לרצוח אותו. שבוצע נסיון הרצח שלו הוא היחיד שנעצר עם עוד אחד שנעצר איתו, שניסה להעלים את האקדח, ולשטוף את המכונית. אז אני לא יודע איזה תלונה הוא נתן אם חושדים בו. אם מתחילים לחקור בצורה כזאת בן אדם שאני לא יודע מה קרה לו, תלונה של בן אדם שאומר שמישהו ירה בו כי הפעולות בשטח הם אותה יחידה הפכה אותו לחשוד בכל מיני דברים.
בא בן אדם שאני מייצג ואומר להם אני פותח בפניכם הכל אני אומר לכם איפה הייתי, אני נותן לכם אליבי, בעיני האליבי מיותר כי אם יש ראיות שבן אדם עשה משהו אז יש ראיות, אבל מתחילים לחקור במקום שבן אדם שידבר יעריכו את זה מתחילים לחקור סביב הסיפור הזה. אני תמיד אומר לשוטר תחשוב כשוטר ושופט כשופט, מה אנחנו עושים שאנחנו חפים מפשע, אנו מוכנים לעשות הכל, נותנים גרסה, תבדקו את זה, חברי אמר שבדקו מה שהם בדקו אבל מכיוון שאני לא רואה באמת את הקשר האמיתי שלו עם הסכסוך הזה של מישהו, יש עניין של גאוגרפיה יותר קל לחקור אנשים שקרובים לנתניה מאשר אנשים שגרים רחוק. הסכסוך שבוצע בבית המשפט בתיקים אחרים לא קיים פה.
ברגע שבן אדם נותן גרסה היה דיון בתיק אחר שהשופטת בוסתן ביקרה את ההתנהלות של המשטרה אז הם שינו טעמם אבל היום כמו שחברתי יודעת חוזר על עצמו הכל בצורה, אותה יחידה. מה פירוש, מי נתן להם את האפשרות לבוא היום אחרי שבעה ימים ולהגיד ככה. אם אדם חושב שהוא לא קשור הוא מנסה להוכיח שהוא לא קשור אז הולכת המשטרה ולא אומרת לו במשך כל הימים אחרי שחברי גם הצהיר החלטנו לא להטיח שום דבר, גם היום לא יודע מתי נטיח אם נטיח. הם רוצים לחקור תיק מהבחינה הזאת כדי שיוכיח את האמת או שהם רוצים לחקור כדי למצוא ראיות מפלילות, אני לא מבין, אם יש משהו להטיח שיטיחו, אם אין כלום שישחררו.
ברור מהתשובות של חברי שמה שחברי ענה בפרשנות שלי שהוא מחכה לבדיקות מעבדה אז 10 ימים נותנים תשובות לד.נ.א ועוד כל מיני תשובות אבל זה לא עובד ככה. אני לא עוצר אנשים שיש להם חשד, שם אותם בני ערובה שיחכו. לא עוצרים אנשים ואז ממתינים לתוצאות בדיקות מעבדה.
חברי בא, אנשים משפחות עם ילדים, ערב חג, ניחא חברי אומר אני בדעה כזאת אם בית המשפט רואה בתיק שמה שיש זה כל מיני העצמה של הסכסוכים בצורה כזו או אחרת עם דברים שאין להם את המשקל מעבר למה שהמשטרה חושבת אז אני חושב שצריך לשחרר היום. אם בית המשפט רואה התקדמות שבית המשפט מעריך אותה אז אני חושב שצריך פיקוח שבטח לא עובר את ערב החג כדי שבית המשפט יהיה עם היד על הדופק מהבחינה הזאת. חברי נואם לשופטת אניסמן, הוא אומר אף פעם לא עצרתי יותר מכמה ימים של פיקוח.
יושב חשוד, מחכה שיוציאו אותו לחקירה, אתמול הוציאו אותולחקירה, לא מטיחים בו כלום, לא שאלו אותו שאלה אחת שמזיזה משהו. זאת אומרת הם חוקרים את התיק לעצמם והחשודים יושבים ומחכים וזה לא המטרות של הארכת המעצר.
לכן בזמן שבית השמפט בודק מה התפתח פה בחקירה הרעיון שהם יכולים להצדיק מעצר זה רק אחרי שהם ימצאו משהו שקושר מישהו ולא שאנשים ימתינו לראות אם המשטרה בעקבות ימים הגיע למשהו מפליל או לא כי הם אלה שמחליטים על הארכת המעצר.
אני סבור וזו דעתי שמה שהמשטרה פה בצורה סלקטיבית מנציחה את הסכסוכים שיש עם אנשים אחרת הרי אני לא עובד במשטרה אבל לקחו פה אנשים, אלה שמגיעים מחר, יחד עם אלה שמגיעים היום אז אני לא צריך את השב"ס כדי לדעת מי קשור למי.
לכן אני מבקש את עזרת בית המשפט, את הפיקוח, את הבקרה, לראות מה קורה פה כי ברור לי שהייחוס והעברה של מרשי גם לעיגול ההצתה נעשתה רק מכוח זה שהוא נמצא אצלהם ולא בגלל שמשהו קרה.
לכן אבקש לשחרר. לחילופין נבקש לצמצם למינימום. יש חמישי שישי שבת וראשון שזה ערב חג.

ב"כ חשוד 1 מסכם:
חוזר על דברי חברי ומוסיף. כדי לסבר את האוזן של בית המשפט, המעצר הזה מלכתחילה התחיל לגבי שניהם שהם הלכו לשדה התעופה. שהם עוברים בשדה תעופה עם דרכון לא מזוייף, דרכון שלהם, קונים בדיוטי פרי, מגהצים כרטיסים ומאותתים לכולם איפה הם נמצאים ואז מגיעה המשטרה ועוצרת אותם ופה זה ההתחלה. אני לא מכיר את התיק אבל אחד ועוד אחד אני יכול לעשות. אין בתיק הזה שום ראיה שקושרת אותו לעבירות. האדם הזה טוען לחפותו, נכון הוא שומר על זכות השתיקה ולא מתייחס למשטרה אבל שבאים ומייצרים סכסוך שמתפרסם מעל גלי האתר וכל העולם צריך לדעת שרון שבח מסוכסך עם פלוני אלמוני שהוא בכלל חבר מכר שלו שאין לו שום סכסוך איתו אז וודאי שאדם כזה מרגיש חוסר אמוןו למשטרה. וגם איך עוצרים אותו שהוא מגיע לשדה תעופה ורוצה לנסוע לחו"ל. כל החקירה ראיה אחת לא מוטחת בו. הארכה ראשונה הבנו, התפתחות חקירתית, נחכה לשלב להטיח, הוא נחקר אחרי שבוע ושום דבר. מה שעושים לוקחים לו את הנעליים, זה רציני? אם היו חושבים שהנעליים באמת חיוניות למה לא לקחו מהתחלה. ואם יש מצלמות הבטחה מן הסתם רואים אנשים ואם רואים אנשים משטרת ישראל יודעת לזהות אותם ואם רואים שזה רון רואים איפה הוא גר. הוא נסע לטיול עם כרטיס הלוך חזור, לא ברח לשום מקום. איפה רון שבח, הוא מסוכסך, הוא קשור להצתות? גם לזה הוא לא קשור, כי גם נגד מאור אין שום ראיות. אנו בהארכה שניה וחברי עדיין מסרב להשיב על השאלות אבל ברור מהדברים וגם מהתשובות שאלה לא פעולות חקירה שמצדיקות מעצר. ברור לגמרי שהוא מדבר על ראיות מעבדה. זה לא מצדיק את המעצר שלהם. זה תיק שמלכתחילה הייתה המשטרה צריכה לעכב לחקור קח לו את הנעליים החולצה תבדוק שרידי ירי פרופרינט מה שאתה רוצה ועושים את זה.
אני לא מוכן שהלקוח שלי בהארכת מעצר שניה ישמש כבן ערובה. חברי הפעולות שהוא מדבר עליהם שהחלו בביצוען אבל טרם הסתיימו זה חקירה של אנשים נוספים, אנשים נוספים נעצרו ואין כל קשר לרון שבח.
לכן אבקש לשחרר אותו לאלתר. לחילופין נבקש לפקח על החקירה והדברים צריכים להעשות מהר ומוקדם ככל הניתן.

ב"כ חשוד 3 מסכמת:
מצטרפת לדברי חברי.
משהו מציק לי. אני לפני מספר שבועות הצגתי בתיק שגם בית משפט זה ישב באחד הדיונים. היום הייתה לי את התחושה שהיחידה הזאת יש לה שיטת עבודה ששיטה כזו לא אמורה להיות במשטר דמוקרטי ואסביר למה אני מתכוונת. עוצרים חשוד, לא מוכנים להגיד לו את העבירה שהוא חשוד, צריך להגדי לחשוד מה אתה טוען שעשיתי. יש להם שיטת חקירה וזה חוזר פעם אחר פעם. אנחנו כאילו הם עכשיו מחליטים מה הם עושים ואין להם אף אחד מעליהם ונחליט מתי להטיח ונחליט אם נטיח ואם חשוד שומר על זכות השתיקה לא מגיע לו לדעת במה הוא חשוד. עם כל הכבוד, לחשוד יש זכות שתיקה, למשטרה אין זכות לא להטיח ראיות.
התנהל פה תיק רצח 40 ימים שבית המשפט שיתף איתם פעולה עד שקמה כב' הש' בוסתן ואמרה להם זה לא יכול להיות או שתטיחו או שתשחררו. זה לא צריך לקרות פעם אחר פעם על אחת וכמה שיש חשוד שאומר לענת קצב אם את מביאה לי מצלמה שרואים אותי שם אני מודה בביצוע העבירה.
לאיתכן שבכל תיק התשובות יהיו איתן תשובות אז מה זה אומר או שהם לא יודעים לעבוד חלילה לא לפגוע או שהם צריכים לשנות את התשובות, לא יתכן שכל החקירות מתנהלות באותה צורה ובית המשפט מאפשר את זה במיוחד שמדובר באנשים שונים ובנסיבות שונות.
במקרה של מרשי צריך לשחרר אותו עוד היום, אין לו שום קשר. אם בית המשפט סובר אחרת לכל המאוחר צריך להצמיד אותו לחשודים של מחר. החקירה בעניין ההצתה לא מתקדמת. לבקש 13 ימים אחרי שבית המשפט אמר מה שהוא חושב על התיק הזה.
אם היחידה החוקרת מתנהלת ככה אז הוא שהיא חושבת שהיא יכולה לעבוד על בית משפט ולקבל את הימים שהיא רוצה או שהיא מנסה את המזל שלה. אני מבקשת לשחרר את מרשי לאלתר.

<#3#>
החלטה

בקשה שניה להארכת מעצרם של החשודים 1 ו – 2 בתיק נ יסיון הרצח ובקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשודים 2 ו – 3 בתיק ההצתה, צורכי חקירה. יצויין שהיחידה החוקרת מבקשת להאריך את מעצרם למשך 13 ימים.

החשודים 1 ו - 2 נעצרו ביום 2.9.15 בחשד לביצוע עבירה של נ יסיון רצח וקשירת קשר לביצוע פשע. והחשוד 3 נעצר ביום 8.9.15 בחשד לביצוע עבירות של הצתה וקשירת קשר לביצוע פשע.
יצויין שגם חשוד 2 נעצר בתיק ההצתה וזוהי למעשה בקשת המעצר הראשונה באותו תיק.

לאחר שעיינתי בתיקי החקירה אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשודים למיוחס להם. בכל הנוגע לתיק ההצתה מבוסס החשד על מסמכים שסומנו בדיון הארכת המעצר מיום 4.9.15 במ/2 ובמ/3. מסמכים אלו מבססים את החשד גם בנוגע לחשוד 3. בכל הנוגע לתיק נ יסיון הרצח, מבוסס החשד על מסמכים שסומנו בדיון הארכת המעצר האחרון. ניתן לומר שחשד זה התבסס נוכח מסמכים אותם סימנתי במ/2 – במ/7 כאשר נגד חשוד 1 רלוונטיים יותר מסמכים במ/2, במ/5 ובמ/6 ש' 53 ונגד חשוד 2 רלוונטים מסמכים במ/3, במ/ 4 ובמ/7.

נגד שלושת החשודים קמה עילת מעצר של מסוכנות נוכח העבירות המיוחסות להם ובפרט עבירת נסיון הרצח המיוחסת לחשודים 1 ו – 2.
בנוסף, לחשוד 1 שבע הרשעות קודמות בעבירות שונות לרבות עבירות איומים בגינן אף ריצה עונשי מאסר.
לחשוד 2 שש הרשעות קודמות בין השאר בעבירות אלימות, החזקת נשק שלא כדין.
לחשוד 3 שתיים עשרה הרשעות קודמות, הכוללות בין השאר עבירות אלימות חמורות, החזקת סכין והיזק לרכוש במזיד.

עיון בפעולות החקירה המבוקשות על ידי היחידה החוקרת מקים חשש לכך ששחרורם של החשודים יגרום לשיבוש חלק מפעולות החקירה. בעניין זה אינני תמים דעים עם ב" כ המבקשת שאמר שכל פעולות החקירה ניתנות לשיבוש ככל שהחשודים ישוחררו.

במהלך הדיון טען ב"כ חשוד 2 שמעצרם של החשודים הינו תולדה של קונספציה של המשטרה לפיה החשודים נעצרו אך בשל קיומו של סכסוך בין החשודים לבין המתלונן. כפי שניתן לראות מהמסמכים שסומנו על ידי, לא כך הם פני הדברים, וככל שקיים סכסוך ביניהם, הרי שיש בו רק כדי להוסיף על החומר שנאסף עד כה.

ב"כ חשוד 3 הלינה על כך שעד היום לא הטיחה המשטרה בחשודים את הראיות שנאספו עד כה.
ב"כ המבקשת טען שעדיין לא הגיעה העת לעשות זאת.
סוגיית ההטחה בחקירה הינה סוגיה סבוכה המגלמת בחובה את הצורך לאזן בין קידום החקירה מצד אחד ובין הצורך לשמור על זכותם של החשודים ולאפשר להם לדעת על מה הם עצורים.
מבלי לקבוע מסמרות ניתן לומר, וכך גם נקבע בפסיקה לא אחת, שככל שחולפים הימים מצופה מהיחידה החוקרת לחשוף בפני החשודים את החומרים שנאספו בעניינם ו לקבל את תגובתם. הדבר נובע לא רק מהצורך שמירה על הליך הוגן ושמירה על זכויות החשודים אלא גם על מנת לנצל את ימי החקירה ולבדוק טענות כאלה ואחרות שנטענו על ידי החשודים בתוך ימי החקירה המבוקשים.
מצד שני ברור שישנם מצבים בהם לא ניתן להטיח מיד בתחילת החקירה כל החומרים שנאספו והדבר נובע משיקולים חקירתיים ברורים.

עיינתי בפעולות החקירה המבוקשות על ידי היחידה החוקרת בשני התיקים . מדבור במספר לא קטן של פעולות חקירה שאת חלקן החלה היחידה החוקרת לבצע והיא ממתינה לתוצאות שונות. לא ראיתי בתיק החקירה מזכרים שיש בהם כדי להצביע מתי יגיעו התשובות לאותן פעולות חקירה.
ב"כ המבקשת מסר בעניין זה תשובות עמומות בלבד שלטעמי אינן מספקות. מצופה מהיחידה החוקרת לפעול נמרצות לקבל התשובות המיוחלות.
כמו כן, התרשמתי שבכל הנוגע לתיק נסיון הרצח ישנן פעולות חקירה מורכבות שדרוש זמן לא מועט לביצועם.
במאמר מוסגר אעיר שלא ברור מדוע פעולת חקירה ט' המופיע בבמ/ 1 בתיק הרצח לא בוצעה עד כה. מדובר בפעולת חקירה פשוטה למדי שיכלה לשפוך אור על נסיבה מסויימת בתיק, וזאת במאמץ קטן.

לאור האמור, מצאתי לאבחן בין עניינם של חשוד 2 לעניינו של חשוד 3, זאת בשים לב לטיב החשד הסביר הקיים נגד כל אחד מהחשודים.

כפי שציינתי החשד הסביר נגד חשוד 3 מבוסס על מסמכים שסומנו במ/2 ובמ/3 ובהינתן שכך הם פני הדברים גם לגבי חשוד 3 אינני סבור שניתן להורות על המשך מעצרו לתקופה ממושכת ויש לפקח מקרוב מאד אחר התקדמות החקירה בעניינו.

מאחר שמעצרם של יתר החשודים בתיק ההצתה הוארך על ידי עד מחר, מורה על המשך מעצרו של החשוד 3 עד מחר 10.9.15 בשעה 14:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 1 2:00

באשר לחשודים 1 ו - 2 , גם כאן אני סבור שלא ניתן להעתר לבקשת המבקשת במלואה. עם זאת, בהתחשב בחומרי החקירה שנאספו עד כה, במסוכנותם של החשודים, במספר פעולות החקירה ובט יב פעולות החקירה, מורה על המשך מעצרם של החשודים עד ליום 17.9.15 שעה 14:00 .

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרם של החשודים פעם נוספת הם יובאו לבית המשפט עד השעה 12:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, בכפוף לנוהלי שב"ס.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אלול תשע"ה, 09/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט