הדפסה

מדינת ישראל נ' רובס

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

מיכאל רובס ת.ז. XXXXXX185

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד אתי מוריס.

הנאשם ובא כוחו עו"ד שלמה פצבסקי

פרוטוקול
באי כח הצדדים:
הגענו להסכמה עונשית של מאסר מותנה, של"צ, צו מבחן, התחייבות וקנס.

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם יליד 1965, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.
הודה בכתב אישום המייחס לו עבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף קבלת דבר במרמה, קבלת מסמכים שהושגו בעוון.
לנאשם אין עבר פלילי. מבלי להקל ראש, מדובר בעבירות שדבר ביצוען נודע לאחר שהנאשם התוודע על מעשיו בפני המתלונן. ביקש ממנו לבטל את השיקים.
בנסיבות העניין סברנו שהרשעת הנאשם לצד הטלת רכיבים עונשים כמוסכם הם עונשים ראויים.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 50, נשוי עם שלושה ילדים ונכד , לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני כבר בהליך טיפול.
<#3#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה וקבלת נכסים שהושגו בעוון, לפי סעיפים 418, 420, 415 רישא ו- 412 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה, של"צ, צו מבחן, התחייבות וקנס.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, בשים לב לחלוף הזמן ולתסקיר חיובי שהוגש בעניינו, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 3 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור עבירה בהן הורשע.
ב. קנס בסך 4,000 ₪ או 40 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 20 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 15/4/16.
ג. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 1,500 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם ל משך 10 ימים.
ד. ניתן בזאת צו של"צ בהיקף של 200 שעות. העבודות תבוצענה במסגרת מתנ"ס יא' באשדוד בביצוע עבודות כלליות.
הובהרה לנאשם חשיבות שיתוף הפעולה עם שירות המבחן בביצוע עבודות השל"צ ומשמעות היעדר שיתוף הפעולה.
ה. ניתן בזאת צו מבחן של שירות המבחן למשך שנה מהיום.

העתק מגזר הדין בדחיפות לשירות המבחן.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#4#>

ניתן והודע היום ה' אדר ב' תשע"ו, 15/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת