הדפסה

מדינת ישראל נ' ראובני(עציר)

10588-12-13
בפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
המבקשת:
מדינת ישראל

נגד

המשיב:
ינון אליה ראובני (עציר)

<#2#>
נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד דקלה לוי
המשיב ובא כוחו עו"ד עדי קידר

אמו של המשיב הקטין

פרוטוקול

ב"כ הצדדים : יש הסכמה שהדיון בעניינו של הקטין יאוחד בדיון של הבגיר.

ב"כ המשיב: כתב האישום הוגש עם בקשה לשחרור בתנאים. לאור הבקשה אני חושב שבשלב הזה לאור כתב האישום שהוגש והטענות לפחות שעולות מהבקשה, לטעמי תנאי השחרור המתאימים הם הרחקה ממקום ביצוע העבירה. הבקשה להרחיק את המשיבים מכל השטחים המתוחמים והסגורים לא מידתית ולא נגזרת מהאירוע הזה. אין להם הרשעות קודמות. גם אם יש כתב אישום זה לא קשור לאירוע הזה והמדינה נסמכת על כך שלפני שנה בדיוק המשיבים נעצרו ונמסר להם שיש צו כאשר במדינה אומרת בעצמה שלצו הזה אין תוקף.
אני סבור שבמקום לקבוע את התיק הזה לדיונים נוספים, לטעמי ניתן לקבוע להרחקה ממקום ביצוע העבירה וערבויות מתאימות. לגבי ההפקדות, הפקדה כספית היא לא קנס היא אמצעי שבד"כ צריכה להניח את דעתו של המשיב שיתייצב לדיונים בעניינו ולחקירות. למדינה אין כרגע טיעון שהאנשים הללו לא יתייצבו לדיון.

ביהמ"ש מפנה לכך שההפקדה קשורה גם למניעת ההפרה של תנאי השחרור.

ב"כ המשיב: הזיקה חזקה לפחות הרלוונטית היא בהחלט שלמדינה יש נטל לבוא ולהוכיח שהמשיבים יחזרו ויפרו, כאשר לא הפרו בטח לא בשנה האחרונה ולא הורשעו בכך, וגם הנושא של ההתייצבות.

ב"כ המבקשת: אנחנו נטען שאין מקום לדון בחלופות לפני שיש הסכמה לראיות לכאורה.

ב"כ המשיב: לצורך הדיון לא אטען נגד.

ב"כ המבקשת: כפי שציינו בבקשות מדובר בעבירה בתקופה רגישה ויש התלקחות ומכאן באה המסוכנות ומכאן אנו מבקשים להרחיק את המשיבים מכל הנקודות המתוחמות ביו"ש ואני מציגה את הרשימה של ששה עשר מקומות כאלה, מדובר במקומות שיש עליהם צו אלוף שממילא אין להם הזכות להיכנס אליהם. לכן נבקש מביהמ"ש לקבל את הבקשה כפי שביקשנו ולהרחיק מהמקומות המתוחמים.
לעניין הבגיר, יש שני כתבי אישום המתנהלים נגד המשיב. אני מציגה את כתב האישום בת.פ. 41331-10-13 שם המשיב יחד עם אדם נוסף הפר צו איסור בהר הבית. אני מציגה כתב אישום בת.פ. 35299-08-13 פה היה צו הגבלה אישי נגד המשיב שאמור להתרחק מאזורים שונים מיו"ש. מדובר במשיב שמבצע עבירות שעניינם הפרת סדר הציבורי.
בנוסף, כפי שכתוב בבקשה, שני המשיבים נכנסו לאותו מקום ומודעים להרחקה ועדיין מפרים אותה. אנחנו מבקשים את ההפקדה והערבויות לצורך שלא יפרו שוב.
למשיב הבגיר יש דיון ב-11/12 בשעה 10:15 בפני כב' השופטת מולד.

המשיב הבגיר: אני קיבלתי הזמנה אני יודע.
<#3#>
החלטה
1. אני מורה על שחרור המשיב הבגיר בתנאים הבאים:
א. הרחקה מכל רשימת הנקודות המתוחמות באיו"ש המפורטות בהודעה מיום 20/6/13;
ב. הפקדה של 1,500 ₪;
ג. ערבות עצמית וערבות צד ג' בסך 2,500 ₪.

תנאים אלו נקבעים בשים לב לכך שכנגד המשיב כבר תלויים ועומדים שני כתבי אישום בעבירות בעלות אופי דומה ושהוא הורחק ממגרון לפני כשנה.

2. אני מורה על שחרור המשיב הקטין בתנאים הבאים:
א. הרחקה ממגרון;
ב. הפקדה של 1,000 ₪;
3. התחייבות עצמית וערבות צד ג' בסך 2,500 ₪.

3. ביהמ"ש מעביר לידי המשיב הבוגר את רשימת המקומות המתוחמים.

4. ההפקדה לא תהווה תנאי לשחרור והיא יכולה להתבצע עד ליום ו' 6/12/13 בשעה 10:00.

5. היה ולא יעמדו בתנאים יובאו לפני שופט מחר 5/12/13 בשעה 08:30.

<#4#>
ניתנה והודעה היום א' טבת תשע"ד, 04/12/2013 במעמד הנוכחים.

דורית פיינשטיין, שופטת