הדפסה

מדינת ישראל נ' קרספין

לפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
أمام حضرة
0-6140-02038-2012

צו מעצר
امر توقيف

ניתן צו לעצור את:
صدر امر بتوقيف

שם פרטי
الاسم الشخصي
שם משפחה
اسم العائله
ת.ז.
שם האב
اسم الاب
מין
الجنس
אברהם
קרספין
024874471
עמרם

מצב משפחתי
الحاله المدنيه
ארץ לידה
مكان الولاده
תאריך לידה
تاريخ الولاده
מען
العنوان

04 מאי 1970
רחוב רבי עקיבא 7 בית שמש

פרטי האשמה במילים: התפרצות וגניבה
تفاصيل التهمه بالكلمات

צו זה יבוצע על ידי משטרת ישראל ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת.
هذا الامر ينفذ بواسطه كما ويسمح بتنفيذه في اي مكان وزمان.

העצור ייעצר עד 19 יולי 2012 בשעה: 10:00 ויובא לפני בית המשפט
يبقى الموقوف قيد الاعتقال حتى 19 יולי 2012 בשעה: 10:00 حتى يقدم امام المحكمه

כ"ג תמוז תשע"ב, 13 יולי 2012

תאריך

דורית פיינשטיין, שופט

בית משפט השלום בירושלים

מ"י 26483-07-12
מדינת ישראל נ' קרספין

13 יולי 2012