הדפסה

מדינת ישראל נ' קנרש ואח'

בפני כב' השופט אריאל חזק
המבקש
אוסקר אברהם
נגד

המשיבה
מדינת ישראל
<#1#>
נוכחים
המבקש וב"כ עו"ד אמיר קלדרון
ב"כ המשיבה – עו"ד ניר ישראל
פרוטוקול

באי כוח הצדדים:
הגענו להסכמה שמבחינת המדינה היא לפנים משורת הדין ולפיה המבקש יצא לבר מצווה של ניב אברהם בבית הכנסת אוהל יצחק בקרית גת ביום שבת 10.05.14 08:00 – 20:00 וביום שלישי, 27.05.14 למסיבת בר המצווה במרכז אירועים וכנסים אבניו בקרית שדה התעופה בבן גוריון מהשעה 17:30 - 02:00 למחרת לפנות בוקר.
המבקש ילווה כל העת בפיקוח מלא בהתאם לתנאי השחרור.
<#2#>
החלטה

מאשר הסכמת הצדדים ונותן תוקף של החלטה.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ח' אייר תשע"ד, 08/05/2014 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט
ב"כ המשיבה:
ביחס לבקשה לפגישות עם אמו נסכים למתווה של חלונות זהה למתווה שנקבע בעניין פגישות עם עורך דינו מבלי לגרוע מאף אחד מתנאי השחרור.
בנוגע לשיחות בטלפון, המאשימה נותנת את ההסכמה לצמצום ההגבלה בכך שיוכל לדבר עם כל לעלמא למעט עם מי שיש לו קשר ישירות ובעקיפין עם הפרשה.
בנוגע ליתר הדברים אין הסכמה לצמצום הערבים וכך גם בנוגע לפגישות העבודה השבועיות. המאשימה סבורה כי נקודת האיזון היא השארת התנאים שבית המשפט קבע על כנם.

ב"כ המבקש:
עניין המפקחים, מדובר במשהו שהוא קרדינלי. יש שוני מהותי בין יניב קרנש לבין המבקש. מצד שני התנאים הם אותם תנאים. אנחנו הגענו כמעט לסיום פרשת התביעה מבחינת המבקש. כל העדים המהותיים שקשורים אליו נשמעו, כך שיוצא שעניין השיבוש יוצא מהפרק. לעניין המסוכנות בית המשפט אמר בזמנו שמדובר בסוג של עצימת עיניים. זה לא שנוצר עכשיו חשש שהוא יוציא חשבוניות, משהו שמעולם לא יוחס לו, או שיקבל פיזית חשבוניות, מה שגם מעולם לא יוחס לו. אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא מסוכן והוא חייב שני ערבים. לאור העובדה שנושא פרשת התביעה כמעט הגיע ה לסיומו בעניינו, זה כשלעצמו אמור להקל באופן משמעותי את התנאים ובכך אני מפנה להחלטה מלפני יומים בבש"פ 2464/14 בבימ"ש עליון ששם בימ"ש עליון בא ואומר בעניין של ריקו שירזי שמיוחסים לו בנוסף לעבירות הז הות לתיק הזה גם איומים, שיבוש הליכי משפט וכדומה, שם בימ"ש עליון אמר שמשעה שפרשת תביעה תמה, עניין המסוכנות והשיבוש די מתאיין ולכן לא זו בלבד שנסיר לו את הפיקוח אלא שנשחרר אותו ממעצר בית והסירו לגמרי את כל התנאים. באותה החלטה בימ"ש נתן דגש על העובדה שאותו מבקש שם, ריקו שירזי למעשה לא הפר את האמון שניתן פה וגם פה ניתן לראות שלא נעשתה הפרה של האמון. כל מה שבית משפט קבע הוא עמד בזה והגיע הזמן לשחרר, זה לא משהו שהוא לא סביר. לתת לו לצאת לנהל את עסקיו בצורה סבירה זה משהו אלמנטרי.

<#4#>
החלטה
החלטת בימ"ש תוקרא לצדדים ביום 12.5.14 בשעה 13:30.

מעתה ואילך יהיה רשאי המבקש ליצור קשר עם כל אדם שהוא, למעט אנשים הקשורים לכתב האישום.

אני מתיר למבקש לצאת לבקר את אמו במתווה שנקבע בכל הנוגע ליציאה לפגישה עם עו"ד בהחלטות קודמות.

<#5#>
ניתנה והודעה היום ח' אייר תשע"ד, 08/05/2014 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט

הוקלד ע"י חיה דמרי + אורה איסייב