הדפסה

מדינת ישראל נ' קנרש(עציר) ואח'

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
ת"פ 19755/07/12 18ביוני 2013

בפני כבוד השופטת נחמה נצר

המאשימה: מדינת ישראל

נגד

הנאשמים: 1. יניב קנרש
2. אברהם אוסקר
3. שלמה אטיאס
4. יניב חב' לאנרגיה לישראל בע"מ
5. יניב חברה לאנרגיה לישראל
6. אוסקר אנרגיה בע"מ

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד ניר ישראל
הנאשם 1 בעצמו וב"כ עו"ד מיכה גבאי ועו"ד אלי גבאי
הנאשם 2 בעצמו ובשם הנאשמת 6 ב"כ ערבה וקלדרון
נאשם 3 בעצמו וב"כ עו"ד הראל

פרוטוקול
ע.ת. מס' 15, לינדה חטוקאי , מוזהרת כחוק ומתחייבת לומר את האמת:
משיבה בחקירה ראשית לעו"ד ניר ישראל ב"כ המאשימה:
ש: לינדה, ספרי לבית המשפט מה היתה העבודה שלך עד יוני 2012?
ת: עבדתי בחברת יניב אנרגיה חברה לישראל. הייתי פותחת הזמנות של דלקים, הייתי מקבלת מלקוחות שהיו לנו הזמנה לפתוח דלק, אם זה בחברת סונול, בזאן, פז, כל החברות האלה . בהתחלה כשהתחלתי לעבוד היינו עובדים ישירות מול החברות דלק האלה, בתקופה האחרונה, חצי שנה האחרונה, אם אני לא טועה, זה כבר היה הזמנות דרך אוסקר, לא ישירות דרך חברות סונול, פז ובזאן, הייתי מקבלת את ההזמנות מהלקוחות, הייתי כמובן מאשרת את זה עם יניב והייתי פותחת את המכליות, מספרי המכליות שנתנו לי לפתוח בהן את הדלק.
ש: מי זה יניב?
ת: יניב הוא היה הבעל בית שלי.
כב' הש' נצר: יירשם כי העדה מצביעה על נאשם מס' 1. באיזה תקופה עבדת אמרת?
העדה: בכלל כאילו? עבדתי אצלו קרוב לארבע שנים.
עו"ד ישראל: ממתי עד מתי?
ת: זה היה אולי מ - 2008 עד 2012. סוף 2008.
ש: באיזה חברה עבדת?
ת: יניב חברה לאנרגיה לישראל.
ש: מי היה הבוס שלך שם?
ת: יניב.
ש: מי נתן לך הוראות?
ת: רק יניב.
ש: ממי קיבלת משכורת?
ת: רק יניב.
ש: תספרי לבית המשפט, איך היית מקבלת הוראות, איך זה היה עובד בפועל?
ת: כעיקרון הכל התנהל בטלפון, היה לנו טלפון כל אחת היתה לה טלפון של העבודה, טלפון סלולארי היינו מקבלים הזמנות דרך הטלפון. הייתי רושמת את ההזמנה, יוצרת קשר עם יניב, כי רוב המקרים הוא לא היה כל כך במשרד, אז זה היה הכל דרך הטלפון, הוא היה מאשר לי לפעמים היינו פותחים הזמנה ורק אחר כך לקוח היה מעביר כסף או שלפעמים הוא היה מבקש קודם תשלום על הסחורה, ואז היינו פותחים אבל הכל באישור שלו. וזהו. בהתחלה זה היה, כמו שאמרתי, דרך חברות הדלק, סונול ואלה הייתי עושה את ההזמנות ישירות בהתחלה וחצי שנה האחרונה, אם אני לא טועה זה כבר היה מול פאני, מחברת אוסקר, הייתי שולחת לה בפקס את ההזמנה, כמובן שאחרי אישור של יניב, והיא היתה כבר פותחת את ההזמנות מחברות הדלק וזהו.
ש: הנהלת חשבונות של יניב אנרגיה לישראל היכן היא מנוהלת?
ת: אצלנו במשרד.
ש: כשאת אומרת אצלנו במשרד למה הכוונה?
ת: היתה לנו מנהלת חשבונות לימור, היא התעסקה בהנהלת חשבונות.
ש: איפה זה היה המשרד?
ת: בתקופה האחרונה זה היה בקצרין.
ש: את יכולה לתחום את זה בזמנים? כאילו בתקופה האחרונה.
ת: כן, שנה הראשונה שהתחלתי לעבוד אצל יניב זה היה בטבריה, באוהלו שם, זה היה איזה שנה, אחר כך עברנו לעפולה, היתה לי שנה גם שעבדתי מהבית, כי ילדתי, ואחר כך כשכבר חזרתי אחרי השנה שעבדתי מהבית כבר חזרתי לקצרין, קצרין היה אולי, אני לא חושבת שזה היה חצי שנה אפילו, מקסימום חצי שנה, זה המקום האחרון.
ש: מה ממשקי העבודה שיש לך עם לימור?
ת: כעיקרון, כל אחת היה לה את הלחץ שלה על הראש, אז כל אחת יותר התנהלה, כל אחת עסקה בעניין שלה. לי היה מאוד לחץ עם הלקוחות ועם הרבה נהגים שהרבה פעמים הם היו עצבניים וזה כעס וזה לחץ. אז כל אחת היה לה את העבודה שלה, למרות שעבדנו אחת קרובה לשניה, אבל כל אחת היתה עסוקה בעניינים שלה. לא היה לי זמן ללמוד ממנה או שהיא תלמד ממני.
עו"ד גבאי: מר ישראל, מה המעמד שלה?
עו"ד ישראל: אתה שואל אותי?
עו"ד גבאי: כן, היא נחקרה תחת אזהרה שלוש פעמים, אז את מי אני אשאל את השופטת?
עו"ד ישראל: לא, סליחה שאני עוצר את דברייך, אין בכוונת המאשימה, הייתי אמור לומר זאת לחבריי לפני, בתחילת עדותה.
כב' הש' נצר: הרי אני לא יודעת את מי חקרתם באזהרה או לא, נכון עו"ד ישראל?
עו"ד ישראל: צודק חברי. אנחנו לא מתכוונים, המאשימה לא מתכוונת לפעול במסגרת הליך פלילי כנגד העדה.
עו"ד גבאי: אתם סוגרים את התיק נגדה.
עו"ד ישראל: היא נחקרה באזהרה, לא נפתח תיק נגדה.
עו"ד גבאי: שלוש פעמים. ספר לבית המשפט שהיא שוחררה למעצר הבית ולא נפתח תיק, כל הכבוד, מה אני אגיד לך? זה נכון מה שאני אומר?
עו"ד ישראל: לא נפתח תיק חקר כנגדה.
עו"ד גבאי: אדוני, באים לבית משפט מבקשים לשחרר אותה למעצר בית, היא נחקרה שלוש פעמים תחת אזהרה ואתה אומר לא נפתח חקר? כאילו מה זה ישראבלוף?
עו"ד ישראל: אין לי מה להגיד לחברי כרגע. עם כל הכבוד -
עו"ד גבאי: לא, באמת, כשמשחררים מישהו למעצר בית זה אומר שלפחות הם חושבים שיש ראיות וזה חלופת מעצר בשפת העם ואתה אומר, עברה שנה, ורק עכשיו אתה אומר לה שלא עושים עם זה כלום? בסדר.
עו"ד ישראל: למען הסר ספק אני אומר לבית המשפט איך עובד העניין מבחינת המאשימה נפתח תיק חקר שמרכז מעורבות של מספר אנשים, כאשר תיק החקר בעניין הזה נפתח כנגד יניב קנרש ואוסקר אברהם. היו אנשים נוספים אשר נחשדו בביצוע עבירות מסוימות, ונחקרו באזהרה. העובדה כי נחקרו באזהרה אין המשמעות היא כי בהכרח נפתח תיק חקר ספציפי בעניינם. בעניין העדה הזו לא נפתח תיק חקר.
עו"ד גבאי: רק תגיד לה שכל מה שהיא תגיד פה אתם לא - לא יסבך אותה. זה הכל.
עו"ד ישראל: כמו העדה הזו קיימים עוד אנשים אשר חלקם במהלך החקירות עברה חקירה מעדות של עד לחקירה באזהרה וחלקם מלכתחילה היה חשד מסוים כי הם יכולים להפליל אותם ועל כן הוזהרו. העדה הזו הוזהרה, לא נפתח תיק חקר כנגדה, והמאשימה אינה מתכוונת להגיש כתב אישום נגדה.

עו"ד ערבה: יש לי רק שתי הערות בעניין הזה, קודם כל חברי, אולי בשגגה, אמר שהוא היה צריך להודיע לנו בפתח הדיון שלה היום. אנחנו כבר ביקשנו בעבר שאנחנו נקבל הודעה על כך זמן סביר מראש, אני משוכנע שלא היום בבוקר התקבלה ההחלטה שלא להעמידה לדין, לא לפתוח תיק חקר, כך אנחנו לומדים עכשיו, זה ברמה הראשונה. וברמה השניה, אולי אני אבקש גם בהתכתבות עם החלטה של כב' השופט מודריק בתיק אחר זה אולי לא נוגע לעדה הזאת, אבל בנוגע לעדים אחרים מהותיים יותר, גם את הנימוקים למה סוגרים את התיקים בוודאי כאשר מדובר בעדים שהם מהותיים. עניין נוסף ואחרון, אומר חברי שבעניינה לא נפתח תיק חקר, אני אשמח לדעת בעניינם של מי כן נפתח תיק חקר ואם אפשר לדעת על זה מראש.
עו"ד ישראל: ככל שיהיו עדים שבעניינם נפתח תיק חקר תימסר הודעה לחבריי.
עו"ד גבאי: תוך כמה זמן רק?
עו"ד ישראל: לפני העדות אני אשתדל לעשות את הדברים.
עו"ד ערבה: כמה זמן לפני?
כב' הש' נצר: אבל זמן סביר.
עו"ד ישראל: זמן סביר לפני העדות של אותם עדים.
כב' הש' נצר: טוב, בבקשה אדוני יכול להמשיך, המשך חקירה ראשית.
עו"ד ישראל: תודה. אני רוצה לדעת במסגרת עבודתך מה הם יחסי הגומלין בינך ובין הגב' לימור, זאת אומרת באיזה נסיבות בכלל, אם בכלל, עבדת מולה.
העדה: אני כאילו הייתי גם מטפלת, הייתי כל בוקר בודקת את החשבון בנק נגיד, אז הייתי רואה מישהו שהפקיד כסף לקוח, אז הייתי צריכה לעדכן אותה כדי שתוציא קבלה, חשבונית כל מה שקשור בהנהלת חשבונות. הייתי מעדכנת אותה בענייני כספים כאלה. תשלומי בלו שעשינו, כל מה שקשור לכספים יותר. ואני כעיקרון עסקתי יותר בכמויות ומלאים והיא התעסקה יותר בעניינים של הכסף אם זה להוציא חשבוניות, אם זה להוציא קבלה לבן אדם, אם זה לקוח צריך לשלם. זהו. יחסים שהיו רק בעבודה כעיקרון.
ש: אוקי. ומי היה מוציא את החשבוניות?
ת: לימור.
ש: היכן מתנהל חשבון הבנק של יניב חברה לאנרגיה לישראל?
ת: זה היה בבנק פועלים במגדל העמק.
ש: זוכרת במקרה את מס' החשבון?
ת: כן, אם אני לא טועה, זה היה 554313 אולי, משהו כזה.
ש: לגבי יניב חברה לאנרגיה לישראל כמה עובדים יש?
ת: היתה אני ולימור בהתחלה, היתה לנו תקופה מאוד קצרה עוד בחורה שהוא הביא לעזור, אולי 3 חודשים, סברין, בתקופה האחרונה אני יודעת שגם היתה לו תחנה בחיפה אז היתה גם עוד בחורה שעבדה שם, אולגה. היה לנו עוד בחור אני לא זוכרת בדיוק את השם שהיה יותר עוזר לו מן הסעות כאלה, שולח אותו ללקוחות להביא כסף או דברים כאלה, אני לא זוכרת את השם, את האמת, היה בחור צעיר. היה לנו עוד בחור שעבד אתנו רמי גם תקופה קצרה, שזה גם הוא היה שולח אותו למקומות, להוריד ממנו את העומס כעיקרון, כי הוא היה לחוץ היתה לו מלא עבודה וזהו, אבל כעיקרון אני, לימור ואולגה כאילו הכי זה.
ש: תאמרי לי בבקשה, מי אחראי על ריכוז התשלומים עבור רכישה של דלקים?
ת: עוד פעם?
ש: מי אחראי על ריכוז התשלומים בגין רכישה של דלקים, כשיניב רוכש דלקים מי אחראי על ריכוז התשלומים?
ת: אם לקוחות היו מעבירים כסף -
ש: לא, כשיניב רוכש דלקים. יניב חברה לאנרגיה לישראל רוכשת דלקים.
ת: כן.
ש: קונה מספקים, מי אחראי על ריכוז אותם הרכישות?
עו"ד גבאי: מה זה ריכוז?
העדה: זה גם הוא.
עו"ד גבאי: ריכוז בגנים כשיש ריכוז?
העדה: אני לא יודעת אם זה ריכוז, אבל אני הייתי דואגת שאנשים ישלמו. כאילו חוץ ממנו גם שהוא היה גם מגיע ללקוחות ויושב עם לקוחות על ענייני כספים שישלמו, מעבר לזה הייתי גם מוודאת שאנשים יעבירו לחשבון.
עו"ד ישראל: אני אשאל את זה אחרת, את כל האינפורמציה בנוגע לרכישות דלקים שביצעה יניב חברה לאנרגיה לישראל מי מרכז את כל האינפורמציה הזו?
ת: זה הוא כעיקרון, אני לא כל כך מבינה ספציפית למה אתה מתכוון.
עו"ד גבאי: למה אתה הולך לכל האינפורמציה הזו? תחלק את זה לקצת אינפורמציה.
כב' הש' נצר: או איזה סוגי אינפורמציה. מה אדוני רוצה -
העדה: אם תגיד לי משהו ספציפי אז אני אדע, כי אני לא יודעת בהכללה על מה אתה בדיוק זה.
עו"ד ישראל: מה אמרת שהיית עושה עבור לימור. לא עבור לימור אלא מה אמרת שהיית עושה -
ת: היחסים בינינו כעיקרון הייתי מעדכנת אותה על תשלומים שהתבצעו לחשבון, העברות שהיו עושים לנו, הייתי מעדכנת אותה. הייתי גם מעדכנת אותה אם העברנו כסף לאוסקר, כל כסף שהיה יוצא או נכנס הייתי צריכה לעדכן אותה שתוציא בהתאם מה שצריך.
ש: כל כסף שהיה נכנס ויוצא מאיפה?
ת: בחשבון, אם לקוח שילם הייתי מעדכנת אותה, אם העברנו אנחנו כסף כדי לפתוח סחורה אם זה לאוסקר או לחברת דלק סונול, בזאן כאלה הייתי צריכה לעדכן אותה לגבי כל דבר. אם היינו עושים גם תשלום העברה לבלו תשלומים כאלה, כל דבר היא היתה צריכה לדעת. כי העברות אני הייתי שולחת לבנק אם יניב היה אומר לי תעבירי כסף לאוסקר או לסונול בהנחיה שלו כמובן והייתי מעבירה אז היא היתה צריכה לדעת מזה. כי היא מנהלת החשבונות אז הייתי מעדכנת אותה על כל דבר שהייתי עושה.
ש: אוקי. מי היה אחראי לפתיחת המלאים?
ת: לפתוח סחורה כאילו? אני.
ש: ברשות בית המשפט, אבקש את רשותו, הדברים אינם רשומים בצורה, אינם נאמרו ברחל בתך הקטנה בהודעה עצמה, אם ככל וחבריי לא יתנגדו, ייתכן שכן, אני לא יודע, שתסביר מה המשמעות של פתיחת מלאים.
עו"ד גבאי: אין בעיה. זה חשוב שבית המשפט יידע. מבחינתי.
עו"ד ערבה: אין שום מניעה, אני לא יודע מה הרלוונטיות של זה למשפט, אבל -
כב' הש' נצר: בבקשה.
העדה: אוקי. לגבי פתיחת מלאים, זה לא שאני החלטתי אם לפתוח או לא, כי הכל היה באישור של יניב והחלטות של יניב, כאילו, אם מן הסתם נגמר לנו מלאי סחורה, אם זה בנזין, נפט או סולר כל מה שצריך, והיינו נתקעים בלי מלאי אז היינו עושים העברה בהתחלה כמו שאמרתי ישירות אנחנו מהחשבון שלנו של החברה, היינו מעבירים אם רצינו לפתוח בסונול, אז היינו מעבירים ישירות לסונול.
כב' הש' נצר: מה הייתם מעבירים לסונול?
העדה: כסף. מהחשבון היינו מעבירים כסף, כסף שמן הסתם היה מצטבר מהעברות של לקוחות שקנו מאיתנו סחורה, היה לנו כסף בחשבון אז היינו מעבירים את זה או לסונול או לאוסקר, כדי לפתוח מלאים חדשים, כאילו מלאי חדש של בנזין, סולר או נפט כדי שיהיה לנו מה לספק, כאילו מה למכור.
עו"ד ישראל: מי מעביר את הכספים לאותן חברות בהם נפתח המלאי?
ת: אני הייתי מעבירה, אבל קודם כל הייתי מדברת עם יניב, הייתי אומרת לו קודם כל אם נגמר המלאי, כי נהגים היו תמיד מתקשרים אליי, גם אליו מן הסתם, היו גם אותו משגעים, היו מתקשרים וצועקים נגמר וזה, אז הייתי אומרת לו יניב, נגמר המלאי ואז הוא היה שואל אותי מן הסתם כמה יתרה יש להעביר, אם היה מספיק היינו אותו רגע מעבירים, או מקסימום היינו מחכים לעוד העברות מלקוחות שקנו מלאים באותו בוקר, וברגע שיש יתרה מספיק היינו מעבירים את הכסף לפתוח מלאי חדש.
ש: מי היה נותן את ההוראות בנוגע לכמויות והסכומים?
ת: הכל יניב, לא עשינו - מדי פעם הוא התייעץ וזה, אבל לא עשינו כלום בלי אישור, כמובן.
ש: מי הספקים שלכם?
ת: ספקים כאילו שאנחנו קונים מהם? היינו עם סונול, היינו עם בזאן, עם פז, היינו גם קונים מאשדוד פי גלילות, הכל היה מתנהל בהתחלה ישירות דרכם. רק בתקופה האחרונה כבר זה היה דרך אוסקר.
ש: מה זאת אומרת בהתחלה היה מתנהל ישירות דרכם?
ת: הייתי מעבירה, אם רציתי למשוך סחורה מסונול, הייתי מעבירה לסונול את הכסף.
ש: בואי נגיד, את יכולה בבקשה לתחום את זה בתקופות? להגיד לי משנה כזו הייתי מתנהלת כך ומשנה אחרת ?
ת: כן, מהיום שהתחלתי לעבוד שם שזה היה סוף 2008 אם אני לא טועה, עד סוף 2011 נראה לי, כי ב - 2012 כבר, אם אני לא טועה בתאריכים באמת, כי בתחילת 2012 לא הסכימו לחדש את הרשיון לספק דלק וזה, אז כבר התחלנו לעבוד עם אוסקר והיינו עושים את זה דרכם.
ש: ומה קרה אז?
ת: מה קרה אז?
ש: לא, זאת אומרת, איך ההתנהלות היתה מול -
ת: הייתי, כאילו הייתי - כעיקרון במשרד הכל היה פחות או יותר אותו דבר, הייתי ממשיכה לקבל מאותם לקוחות שלנו הזמנות רגיל, כאילו אותם לקוחות לא נטשו אותנו נשארו אתנו, את ההזמנות קיבלתי אני אישרתי אותם עם יניב, ברגע שיניב היה מאשר לפתוח סחורה כאילו ללקוח הזה הספציפי הייתי שולחת פקס הזמנה לפאני למשרד אליהם והיא היתה פותחת לי את זה, כאילו דרך סונול או איפה שביקשתי.
ש: כשדיברת כרגע על הספקים לא ציינת, מה לגבי אוסקר?
ת: אוסקר הוא חברה כמונו, אם אני לא טועה, אבל בגלל שאנחנו לא יכולנו כבר למשוך ישירות מהמתקנים אז היינו עושים את זה דרכם. הם שימשו לנו מעבר כזה, לא יודעת, במקום למשוך ישירות מהמתקנים אז הייתי שולחת לפאני.
עו"ד גבאי: כמו כל לקוח, מר ישראל, כמו כל לקוח. מי שלא יצרן חייב לקנות דרך יצרן.
עו"ד ישראל: מי הלקוחות של החברה יניב חברה לאנרגיה לישראל ?
העדה: שמכרנו להם? אני לא זוכרת הרבה אבל אני זוכרת את באר מרים, דלקל אנרגיה, דלק נעמן, דלק עכו, היה לנו סעיד חרפני, אני אזכר בעוד.
ש: אוקי. נתקדם אחר כך לשם. תאמרי לי, מי היה במשרד אחראי על העבודה מול לקוחות וספקים?
ת: מול הספקים?
ש: מול הלקוחות והספקים.
ת: אני הייתי כאילו מבחינת מלאים אני עבדתי מול הלקוחות, זה כאילו מבחינת מלאים לפתוח להם סחורה ושישלמו כמובן על מה שסופק. וספקים כאילו גם הייתי מתקשרת לסונול, לפי גלילות מי שצריך כאילו, כל עוד דיברו אתי בהתחלה, כן. אחר כך כבר -
ש: בואי נגיד ככה, השאלה שלי מתמקדת בנושא של הזמנת דלקים והנושא הכספי, מי עבד מול הלקוחות והספקים?
ת: גם אני וגם יניב. אני רק רוצה לציין שגם תלוי מה הלקוח היה צריך אם זה מלאי או -
עו"ד גבאי: זה לא משנה את היית עושה את ההזמנות, הוא חושב שאת החשבוניות, תגידי לו שאת לא עושה חשבוניות, לא נלך סחור סחור. רשום לך, מה אתה עכשיו, זה עדה שהיא באה עם אינפורמציה, אז תיסע, מה? היא לא עשתה חשבוניות, אתה יודע, היא לא מטפלת, אתה יודע, אז מה -
עו"ד ישראל: זה באמת התחיל יפה, אז אני הופתעתי.
עו"ד גבאי: בטח בשתים עשרה יפה התחלנו.
עו"ד ישראל: מי זו חברת יניב חברה לאנרגיה?
העדה: לישראל?
ש: לא, חברת יניב חברה לאנרגיה בע"מ?
ת: אז אני לא יודעת, כי אני אגיד לך את האמת, בחקירות כל פעם שאמרו לי יניב חברה לאנרגיה לישראל וחברה לאנרגיה, ואז רק שמתי לב שהם עושים את ההפרדה, באמת בחקירה עצמה. אני תמיד קראתי לעצמנו, כאילו כשגם דיברתי עם לקוחות או הזדהיתי אז הייתי אומרת מחברת יניב, אף פעם לא התייחסתי לזה שזה מישראל לא מישראל, אף פעם לא עשיתי את ההפרדה הזאת. בשבילי זה לא היה חשוב גם בעבודה, כאילו לי לא היה צורך לעשות את ההפרדה הזאת, ואחרי כמה חקירות רק נפל לי האסימון והדגישו לי שיש הפרדה בין יניב חברה לאנרגיה לבין יניב חברה לאנרגיה לישראל . אז רק אז שמתי לב להפרדה, ושאלו אותי איך החשבון התנהל, אז החשבון היה יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ וזה מה שאני מכירה כאילו, שם היו העברות כספים וזה מה שאני מכירה. כמו שאמרתי, רק בחקירות שמתי לב להפרדה הזאת שבאמת כל פעם הדגישו לי, כי עד אז לא ייחסתי לזה חשיבות בכלל, לי זה לא היה משנה בעבודה.
ש: רגע. מה לגבי רכישות או מכירות, עסקים כלשהם עם יניב חברה לאנרגיה בע"מ?
ת: אין לי מושג. כי זה לא שינה אצלי בעבודה.
ש: אני מבקש לרענן את זכרון העדה. להפנות אותה להודעה 17 -
עו"ד ערבה: אם תוכל רק לפי תאריכים, זה לא מסודר אצלנו -
עו"ד גבאי: אני אגיד לך, 17 או 14?
עו"ד ישראל: רק רגע.
עו"ד גבאי: העדות הראשונה זה 18/6 זה מס' 14. אחר כך 27.
עו"ד ישראל: זה אמור להיות 14.
עו"ד גבאי: זה מה - 18/6 גברתי.
עו"ד ישראל: שורות 69 - 71.
עו"ד גבאי: אני מבקש לשים לב טוב טוב מה היתה השאלה ומה היתה התשובה. החוקר שם בחזקת כאילו שלא מבין כלום, ולפחות אתה צריך להבין.
עו"ד ישראל: בהתנהלות השוטפת שלכם, אני אנסח את שאלתי מחדש, איזה קשר היה עם יניב חברה לאנרגיה בע"מ? איזה קשר עסקי?
העדה: אני לא יודעת. כאילו זה לא שינה לי בעבודה אצלי.
כב' הש' נצר: היא אמרה שרק בחקירות, ובחקירה השלישית נפל לה האסימון.
העדה: כן, אני לא ייחסתי לזה חשיבות.
כב' הש' נצר: היא אומרת שהיא לא היתה מודעת.
עו"ד גבאי: היא גם אומרת את זה בחקירה.
העדה: אני מבחינתי, כשלקוח גם העביר כסף זה היה לאותו חשבון ספציפי שהיה לנו במגדל העמק וזהו, מעבר לזה לא ייחסתי חשיבות, כאילו לגבי שם אחר, היה לי חשבון אחד ובו ההעברות היו.
עו"ד ישראל: באיזה נסיבות יצא לך, אם בכלל, לעבוד דווקא עם יניב חברה לאנרגיה בע"מ?
ת: אני לא יודעת אם היו נסיבות, כאילו אני ,לא משנה איך החברה נקראה, אני אומרת את זה ככה, אני לא יודעת איך זה נשמע.
ש: הכל בסדר.
ת: לא משנה לי איך החברה נקראה, העבודה שלי היתה אותו דבר. אני פתחתי, לא משנה אם שינו את השם או לא שינו, זה היה משהו רק אצלי לפתוח הזמנות, לבדוק שמשלמים על ההזמנות, לעדכן את יניב מי צריך להעביר ומי העביר.
ש: אני מבקש לרענן את זכרון העדה להפנות לאותו מקום.
כב' הש' נצר: הודעה מה - 18?
עו"ד ישראל: הודעה מה - 18 כן.
כב' הש' נצר: איזה שורות?
עו"ד ישראל: 69 - 71. אותן שורות.
עו"ד גבאי: אין לי בעיה שתרענן לה את הזיכרון אבל אתה יודע טוב טוב שזה מנותק מכל מה שהיא אמרה בעדות, ואין שום מסמך בעניין הזה, אבל אין שום בעיה.
עו"ד ישראל: העדה תשפוך אור על זה.
עו"ד גבאי: העדה לא יכולה לשפוך אור אם חוקר לא שפך אור, עוד פעם אנחנו נגיד לך את זה?
עו"ד ישראל: העדה כאן?
כב' הש' נצר: אז תראה לה את התשובה ונראה.
עו"ד גבאי: ואתה עם כל הכבוד לך יודע טוב שמה שכתוב שמה זה הכי הפוך מכל מה שנאמר בעדות ואף אחד לא חקר אותה על המשפט האומלל הזה.
עו"ד ישראל: מי חתום על זה?
העדה: אני חתומה.
ש: מפיו של מי נמסרו התשובות כאן?
ת: אני.
ש: אז אני מפנה אותן לשורות.
ת: אין בעיה.
ש: 69- 71.
עו"ד גבאי: רק חבל שאתה לא מראה לה את שורה 89, לך אני אומר, תסתכל מה שהיא אומרת מפורשות, שורה 86 ושורה 93.
כב' הש' נצר: גברתי קראה?
העדה: כן.
כב' הש' נצר: רק שגברתי תבין, כשהוא אומר שהוא מבקש לרענן את זכרונך אז הוא מראה לך תשובה שלך בחקירה, האם בעקבות התשובה את רוצה לשנות משהו שאמרת פה?
העדה: לא, אני אגיד לך, כשהיא שאלה אותי פה אם אנחנו קונים גם מיניב חברה לאנרגיה אני באמת שלא ידעתי שהיא מתייחסת ליניב חברה לאנרגיה בע"מ כמו שאתה אומר או ליניב חברה לאנרגיה לישראל כמו שאני מכירה, כאילו, כשאני אומרת יניב אנרגיה בשבילי זה היה אותו דבר. והיא תמיד נתנה דגש וחקרה וחקרה ורק אז הבנתי שבשבילה יש הפרדה. אני מבחינתי זה אותו דבר, זה אותה חברה, אין לי את ההפרדה כאילו זה לא משנה אצלי היה. ולגבי התשובה שאני אומרת כן, כי אני מתייחסת לזה כי אנחנו עשינו ישירות במקום לעשות העברה לאוסקר, אמרתי לה כן, כי אנחנו עשינו את ההעברה מהחשבון של יניב עשינו העברה רגילה לחברה עצמה, לסונול. בגלל זה עניתי ככה.
עו"ד ישראל: מה זאת אומרת ?
ת: הרי כשאנחנו היינו מושכים סחורה בגלל שלא עבדנו בחצי שנה האחרונה עם חברות סונול וזה והכל התבצע דרך אוסקר, אז היינו מעבירים את הכסף לאוסקר כדי שהם יפתחו לנו סחורה מסונול ובזאן וכל אלה. אז בינואר ציינתי לה כן שמשכתי מסונול, כי אנחנו העברנו להם עוד הכסף לסונול ישירות ולא לאוסקר, אבל פה באמת היא התייחסה אם זה יניב חברה לאנרגיה לישראל או יניב חברה לאנרגיה בע"מ. אבל אני לא הבנתי אז פה את השאלה, בשבילי זה היה אותו דבר. אותה חברה.
ש: תודה על ההבהרה.
כב' הש' נצר: רק שנבין, גברתי אומרת שלא ייחסת לזה משמעות, אבל השאלה בזמן אמת את בכלל עמדת על ההבדל?
העדה: לא.
כב' הש' נצר: מבחינתך -
העדה: גם לא ידעתי שיש משמעות או הבדל.
כב' הש' נצר: אז זה לא רק שלא ייחסת לזה משמעות אלא בכלל לא היית מודעת.
העדה: לא הייתי מודעת ולא ייחסתי חשיבות כי עבדתי עם חשבון אחד שהוא היה נקרא יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ. זה מה שהייתי עובדת ורואה.
כב' הש' נצר: תודה. בבקשה עו"ד ישראל.
עו"ד ישראל: בגלל הערת בית המשפט, ברשות בית המשפט אני בודק משהו. תאמרי לי בבקשה, מי זה דוד מורגנשטרן.
העדה: דוד מורגנשטרן זה היה לקוח שהופיע אצלנו פעם ב - כזה. הוא יותר הגיע, כאילו הרבה פעמים הוא התעכב והיה מגיע הרבה פעמים כשהייתי יוצאת, הוא היה בא ויושב עם לימור והם היו מדברים עם יניב. הוא לא אחד שהייתי פותחת לו הזמנות לא שהוא דיבר והזמין ממני מלאים.
ש: שתי שאלות, בזמן החקירה ששאלו אותך מי זה דוד מורגנשטרן.
ת: נכון, אני זיהיתי לפי תמונה גם. וראיתי אותו אחר כך גם בבית משפט.
עו"ד גבאי: מה היא אמרה זיהיתי אותו לפי תמונה?
העדה: היה איזה תרשים שהראו לי, כן.
עו"ד גבאי: בבקשה, תראה לי עכשיו, תמציא לבית המשפט שבכל חומר החקירה אין דבר כזה שהציגו לה, ואני מאמין לה שהציגו לה.
העדה: היה איזה תרשים שראיתי.
עו"ד ישראל: ראשית, אני -
עו"ד גבאי: מה הבעיה -
כב' הש' נצר: רגע, לאט לאט, נרשום את ה -
עו"ד ישראל: גברתי, אם רוצים את תגובתי שיאפשרו לי להגיב.
עו"ד גבאי: נכון, אנחנו רק מתלהבים, ניר.
עו"ד ערבה: אני לא מבין ממה חברי מתלהב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגלים שדברים שנעשו לא נרשמו. זה הזמן להפסיק להתלהב מזה.
עו"ד גבאי: אז אני מתלהב מדברים קטנים, מה קרה? אסור לי.
עו"ד ישראל: זה גם לא פעם ראשונה ששומעים הערות שאין להם מקום.
עו"ד גבאי: זה גם נכון.
עו"ד ערבה: ותשובות כנראה.
עו"ד ישראל: אני לראשונה כרגע שומע מהעדה פיסת אינפורמציה שלי לא קיימת כל ידיעה בנוגע אליה. אני במסגרת ההודעות שלה, אני מצהיר לפרוטוקול לא ראיתי שהציגו לה תמונה של דוד מורגנשטרן כן ראיתי דברים אחרים.
העדה: לא, זה לא שהיא ככה דחפה לי את התמונה מול העיניים, אבל היה לה איזה תרשים, היה לה איזה חומר, היא חקרה אותי עם איזה קלסר, היה איזה תרשים שם של אנשים והיא שאלה אותי אם מורגנשטרן, כאילו דוד יותר ואמרתי לה לא מוכר מורגנשטרן ואחר כך ראיתי גם את הבן אדם יותר מאוחר, ויום אחרי אמרתי לה שראיתי וזה הבן אדם כאילו.
עו"ד גבאי: רק תגידי איפה ראית אותו.
העדה: בבית משפט אותו לילה.
עו"ד גבאי: זה הדתי.
העדה: כן.
עו"ד ישראל: בואי נתחיל מההתחלה כדי שיהיה סדר. בזמן החקירה יוני 2012 מה ידעת לגבי האדם דוד מורגנשטרן?
העדה: הוא הגיע אלינו מדי פעם לקצרין, והיה יושב עם לימור. אני לא התעסקתי יותר מדי במה הם עשו ומה הם זה, אבל יותר הוא היה קשור אליה, אני לא פתחתי לו הזמנות או משהו.
ש: פה ציינת לפרוטוקול כי מדובר בלקוח, איך הגעת למסקנה הזאת?
ת: אם הוא בא למשרד הוא לקוח מבחינתי. הוא לא ספק שלי.
ש: איזה דלקים - אם הוא לקוח הוא אמור לעבור דרכך.
ת: לא כל לקוח היה עובר דרכי.
עו"ד גבאי: כדאי שתסתכל בעדות שלה 112 מה - 26/6 שורה 96 - 100.
עו"ד ישראל: אני חוזר אתך צעד אחד קודם, מי היה בקשר עם הספקים והלקוחות בחברת יניב חברה לאנרגיה לישראל ?
העדה: אם זה מבחינת -
עו"ד גבאי: רגע, בקשר למה? לגבי מה?
כב' הש' נצר: כן, המילה בקשר היא מאוד כללית.
העדה: תלוי מה הלקוח רצה.
עו"ד ישראל: אין בעיה, במה חברת יניב חברה לאנרגיה לישראל עסקה?
ת: אני כאילו העבודה שלי היתה לספק להם סחורה, לפתוח להם מלאים, אם בן אדם רצה לפתוח מלאי זה עבר דרכי.
ש: דרכך?
ת: כן.
ש: ומה חברת יניב חברה לאנרגיה לישראל עסקה?
ת: דלקים.
ש: סחר בדלקים.
ת: נכון.
ש: ספק ולקוח מכירה וקנייה של דלק.
ת: נכון.
ש: מי עבד בחברה מול הלקוחות והספקים של חברת יניב חברה לאנרגיה לישראל ?
ת: אני, לימור ויניב.
ש: אני מבקש לרענן את זכרון העדה ולהציג לה את הודעתה מיום 18/6 שעה 11:20 שורות 76 - 78.
עו"ד ערבה: עו"ד ישראל השאלה היא שאלה לא נכונה ולכן אתה היית צריך לרענן.
עו"ד ישראל: חבריי יכולים להיות -
העדה: אני יכולה זה? אני רשמתי שזה לגבי הזמנות של דלקים ובתחום הכספי.
ש: זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים פה כרגע.
ת: נכון, שזה לפתוח סחורה ושישלמו לי על הסחורה.
כב' הש' נצר: במה זה שונה ממה שהיא אמרה עד עכשיו?
עו"ד ישראל: לא, מה ששונה זה שמאחר ומדובר בסתירה שלשיטת המאשימה היא מהותית אבקש להפנות את בית המשפט הנכבד לשורות הרלוונטיות. מבחינתכם יש בעיה?
עו"ד גבאי: נו, ומה?
עו"ד ערבה: מה מהותי? בית משפט שאל אותך מה מהותי.
עו"ד גבאי: מה הבעיה? אנחנו רוצים שתגיד בקול מה הבעיה?
עו"ד ישראל: בעדותה מחוץ לבית המשפט מסרה העדה כי רק היא בקשר עם לקוחות וספקים לגבי הזמנות של דלקים ובתחום הכספי.
העדה: נכון. כספי זה לא הנהלת חשבונות, כאילו לא התכוונתי לזה, אם לזה אתה מתכוון.
עו"ד גבאי: אם היית שואל איזה סוגי ספקים יש, יש ספק שלפתוח את המלאי, שזה מה שנקרא המעגל הראשון חברות יצרניות סונול ודלק שם היא היתה פותחת ואם היא היתה קונה ממישהו שכבר יש לו, הוא לא צריך לפתוח לו, עם החברות האלו סתם דוגמא לדבי אנרגיה, אז זה היה עובר דרכה. אתה פשוט לא בודק את המטריה מספיק, זה הכל.
עו"ד ישראל: לא, עם כל הכבוד, חברי -
עו"ד גבאי: ואם אתה רוצה על זה להכריז עליה עוינת אנחנו מסכימים. כשהיא אמרה אני לבד.
עו"ד ערבה: אני גם לא מבין את העניין, חברי טוען, אני לא מייצג את נאשם 1 אבל מה חברי טוען? שהוא גם כן לא מתעסק עם לקוחות וספקים כאן? זה הסתירה?
עו"ד ישראל: לא, מתשובתה -
עו"ד גבאי: הפוך, הוא רוצה להגיד שרק היא פותחת.
עו"ד ישראל: בתשובתה -
כב' הש' נצר: אבל עו"ד ישראל -
עו"ד גבאי: אבל היא עושה את זה לפי ההוראות שלו.
כב' הש' נצר: אבל עו"ד ישראל, נדמה לי שמה שניסתה העדה לבוא ולומר שהתמונה או המעגלים הם קצת יותר רחבים ממה שאדוני מגדיר אותם. המונח לקוח יכול להטעות, כמו שהמונח ספק יכול להטעות. אז היא הסבירה לך אם מדובר בקנייה ישירה במשיכה ישירה של יניב חברה לאנרגיה לישראל כיצרנית דלק אז יש לזה פרוצדורה מסוימת, כשהיא לא יכולה היתה למשוך כיצרנית דלק אז היא עשתה את זה באמצעות יצרניות דלק אחרות. את זה היא לא הגדירה את המושג יצרנית דלק, אבל זה מה שהיא תיארה.
עו"ד ישראל: זה מה שהם תיארו, גברתי.
כב' הש' נצר: זה מה שהיא אמרה.
עו"ד ישראל: היא לא אמרה את המונח יצרניות -
כב' הש' נצר: היא לא השתמשה במונח אבל זה מה שהיא אומרת, היא אומרת כאשר אנחנו לא יכולנו אז היא אומרת הייתי צריכה מעבר.
העדה: אני אמרתי מפרטת את זה בכוונה סונול ובזאן.
כב' הש' נצר: היא אמרה כשאנרגיה לישראל לא יכולה היתה אז היא אמרה עשינו את זה באמצעות מעבר, נדמה לי שהיא קראה לזה, היא הגדירה את הדברים, היא לא צריכה לומר את הדברים בהגדרה המשפטית, היא מתארת את הפונקציה העובדתית. את ההגדרות המשפטיות אנחנו כנראה קרוב לוודאי נעשה, אז מה שונה במה שהיא אמרה פה במהלך חקירתה לבין - אני מתקשה להבין.
עו"ד ישראל: כי אם העדה -
כב' הש' נצר: אז תשאל, אם אתה חושב שיש שוני אז תשאל, כדי שבאמת הדברים יהיו ברורים, אי אפשר להשאיר דברים בערפל, או מרחפים. אם אדוני חושב שהדברים שונים אז זה המקום להבהיר אותם. אולי באמת כדאי שנבהיר את המעגלים, מעגל ראשון, שני ושלישי ובמה היא טיפלה.
עו"ד גבאי: יותר מזה גברתי, היא אומרת כל מה שאני פותחת אני צריכה אישור שלו
כב' הש' נצר: נכון.
עו"ד גבאי: אבל כשהוא צריך לפתוח לבד הוא צריך אישור שלה, הוא צריך לספר לה?
העדה: לא.
עו"ד גבאי: הוא בעל הבית. הוא יכול לפתוח לבד בלי שהיא תדע. אבל אם היא פותחת הוא חייב לדעת.
כב' הש' נצר: אוקי. עו"ד ישראל, בבקשה, אם אדוני סבור שצריך לזה, זה ההזדמנות.
עו"ד ישראל: תראי, לאיזה שורות הפניתי אותך קודם?
העדה: 76, 78.
ש: אני מפנה אותך גם לשורות 88 - 91.
עו"ד ערבה: באיזה מסגרת?
כב' הש' נצר: במסגרת המשך הרצון לרענן?
עו"ד ישראל: כן גברתי.
העדה: מאיזה שורה עוד פעם ?
ש: 88 - 91.
ת: בסדר, זה משהו שאמרתי נראה לי, אבל רק רגע.
ש: תראי, גב' חטוקאי, בשני מקומות את נשאלת שאלות מאוד ברורות לגבי מי מטפל בלקוחות ובספקים בחברת יניב חברה לאנרגיה לישראל .
ת: נכון.
ש: אחרי שקראת גם את המקום השני שבו את עונה מה תשובתך לבית המשפט?
ת: נכון, אני אומרת שאני מטפלת בלקוחות ובספקים, זה נכון, ורשמתי פה שזה אותה הזמנה, בשבילי זה לגבי השם ששאלתי אותי אם זה יניב חברה לאנרגיה לישראל או יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ.
ש: בואי נתחיל לאט לאט, את מטפלת בלקוחות ובספקים? את מאשרת מה שרשום?
ת: נכון. גם לגבי ה -
ש: עכשיו -
ת: אני יכולה לסיים משהו?
ש: בוודאי.
ת: גם לגבי השורות הקודמות כשאני אומרת אני, כי לקוח לא היה מתקשר ללימור להזמין מלאי, הוא לא היה מתקשר תפתחי לי הזמנה.
ש: ולכן אני שואל -
ת: כי אני הייתי פותחת את המלאים.
ש: ולכן אני שואל אותך מי זה דוד מורגנשטרן.
ת: הוא לא היה פותח אצלי אבל הזמנות.
ש: מי ידעת שזה? מי זה דוד מורגנשטרן?
ת: הוא היה בעל המשרד, אבל לא פתחתי לו הזמנות. זה שהוא בא למשרד אז אני אומרת שהוא לקוח. אבל הוא לא שהייתי פותחת לו מלאי.
ש: טוב.
עו"ד ערבה: אגב, אם הרענון הסתיים אולי כדאי לקחת גם ההודעה.
כב' הש' נצר: כן.
עו"ד גבאי: ולשים לה את ההודעה מה - 26/6 שמה יש לך את התשובה, אתה מתעלם ממנה.
עו"ד ישראל: מי זאת חברת דבי אנרגיה?
ת: לי לא היה לקוח שהוא דבי אנרגיה, במחשב גם לא רשום לי דבי אנרגיה, היה לי במחשב לקוחות אם זה באר מרים וכאלה, אצלי לא היה רשום דבי אנרגיה.
ש: מה לגבי ספקים?
ת: גם לא.
ש: מי עומד מאחורי דבי -
ת: אני אגיד לך, בחקירות ועברתי כמה חקירות, אמרו לי שיהודה זה קשור לדבי אנרגיה. והיה לי יהודה. לא שעבדתי אתו ישירות תמיד, כי תמיד זה הכל התנהל דרך יניב, אבל אצלי לא היה רשום שזה דבי אנרגיה. בהנהלת חשבונות אני לא יודעת איך היא רשמה אצלי לא רשמתי בלקוחות שלי ולא בספקים את השם הזה, אני מאמינה שגם ראו במחשב, לי לא היה רשום את זה.
ש: ומה את ידעת בזמן החקירה לגבי השאלה מי זה דבי אנרגיה?
ת: הבנתי שהיו חשבוניות על דבי אנרגיה. חשבוניות.
ש: תסבירי לי מה זאת אומרת?
ת: אמרו לי שהיו חשבוניות על דבי אנרגיה ואם אני מכירה דבי אנרגיה.
ש: לא מה שאמרו לך, תחשבי ש -
כב' הש' נצר: בזמן החקירה, לא מה שאמרו לך בחקירה, את באת לחקירה עם איזה מידע על דבי אנרגיה, זה מה שהוא שואל אותך.
העדה: לא באתי עם ידע על דבי אנרגיה.
עו"ד ישראל: אוקי. אני לא שואל אותך מה בחקירה, אני אומר לך אני גם לא אניח בפנייך שום דבר.
כב' הש' נצר: מה את יודעת.
העדה: אני לא פתחתי הזמנות לדבי אנרגיה.
כב' הש' נצר: וכשבאת לחקירה היה לך בכיסך, באמתחתך איזה שהוא מידע על דבי אנרגיה?
העדה: לא, לא.
כב' הש' נצר: אוקי.
עו"ד ישראל: אלו דלקים רכשה יניב חברה לאנרגיה לישראל מדבי אנרגיה?
ת: אני לא פתחתי הזמנות מדבי אנרגיה.
ש: מה זאת אומרת לא פתחתי הזמנות, ברשות בית המשפט שתסביר את המשפט הזה.
ת: הוא לא היה לי ספק.
כב' הש' נצר: הוא לא היה ספק, היא אמרה.
עו"ד ישראל: מה לגבי מכירה לדבי אנרגיה?
העדה: גם לא מכרתי ללקוח שנקרא אצלי דבי אנרגיה.
עו"ד גבאי: אבל לקוח בשם יהודה היא אמרה לך שכן.
העדה: כן, ואחר כך התבהר לי שיהודה זה קשור.
עו"ד גבאי: למה אתה - למה היא מוציאה חשבוניות? בהזמנה רושמים יהודה והחשבונית רושמים דבי אנרגיה. מה אתה חושב שלי זה לא קורה באופן פרטי? אתה יודע את זה, היא אומרת לך את זה, ואתה הולך ככה. זה עדה שלך, היא צריכה לספר את האמת, אתה צריך לספר את האמת, אתה מספר את האמת בדרך כלל, אבל אל תטעה אותה עכשיו.
עו"ד ישראל: מה זה בדרך כלל?
עו"ד ערבה: לפעמים אתה טועה.
עו"ד גבאי: לפעמים אתה לא שם לב שהיא אומרת משהו אחר ממה שאתה חושב, זה הכל. אני חלילה לא אומר שאתה לא אומר את האמת.
עו"ד ישראל: ראשית שלא יהיה כל צל של ספק, אני רוצה שתגידי רק את האמת.
העדה: לא, זה ברור, אני אומרת מה שאני עשיתי. אין לי פה זה, והכל גם שחור על גבי לבן במשרד ובמחשב, אין לי מה להסתיר.
עו"ד ישראל: על סמך מה את אומרת את זה יניב חברה לאנרגיה לישראל לא רכשה ולא מכרה דלק לדבי אנרגיה?
ת: כי אם רכשנו ממישהו או מכרנו למישהו פתחנו באקסל כרטסיות כאלה ללקוחות, לא פתחתי לקוח בשם דבי אנרגיה, ולא אמרו לי לפתוח על שם דבי אנרגיה. אחר כך התברר לי, כי הייתי בעוד חקירה, אמרו לי אבל יהודה זה דבי אנרגיה, אז אמרתי בסדר, אז היה לי יהודה. אז אני לא יודעת איך הוציאו ליהודה חשבוניות או קבלות או מה שלא יהיה, כי הרבה דברים אחר כך גם התבהרו בהמשך, אבל -
ש: אני לא שואל לגבי ההבנה שלך לגבי -
ת: לא, בסדר, אצלי במחשב וגם -
כב' הש' נצר: אבל את הזיקה בין יהודה לדבי את יצרת? את לא ידעת.
העדה: לא.
כב' הש' נצר: בשבילך היה לקוח בשם יהודה.
העדה: נכון. אצלי היה יהודה, לא רשום לי שום דבר במחשב, ולא בניירת דבי אנרגיה.
עו"ד ישראל: את אותן שאלות ששאלתי בנוגע לדבי אנרגיה, אני שואל עכשיו בנוגע לאדם דוד מורגנשטרן, הזמנות, הוצאות דלקים, כל סט השאלות.
ת: הבן אדם הזה לא היה בא אליי, ולא דיברתי אתו על שום דבר, הוא היה מגיע יותר לענייני הנהלת חשבונות, והיה יושב עם לימור. לא למכור לו ולא לקנות ממנו, כאילו, לא היה בינינו שיחה ככה.
ש: אוקי. אני אחזור רגע לשאלות כלליות ותכף נתקדם שוב למקום בו הפסקנו עכשיו.
ת: אוקי.
ש: קודם כל בנוגע לדוחות המע"מ מי היה אחראי על דוחות המע"מ ?
ת: כל יום הייתי מעדכנת את הטבלה של הבלו, כאילו כל יום כאילו אם היום 18 לחודש אז הייתי מקבלת דוחות כאילו בהתחלה קיבלתי את זה ישירות מסונול מכל היצרני דלק כמו שאתה קורא לזה, הייתי מקבלת ישירות מהם כשעבדנו אתם ישירות הייתי מקבלת מהם לראות מי כן העמיס או לא העמיס, הייתי עושה התאמה בודקת מי קיבל ומעדכנת בכרטיסיות מה כל אחד קיבל מה הוא העמיס מה לא העמיס, הייתי מעדכנת את הכמויות. והיה לנו את הטבלת בלו במחשב שהייתי מעדכנת בה סך הכל כמה בנזין 95 משכנו, כמה סולר, בהכללה, כל יום הייתי מעדכנת. סך הכל היה יוצא לי, זה טבלה שמחשבת לבד את הסכום לתשלום, היינו -
ש: תשלום מה?
ת: תשלום מע"מ תשלום בלו. כאילו. היינו צריכים לשלם 10 ימים אחורה, קדימה, לא זוכרת איך בדיוק להגיד את זה, אנחנו כשעבדנו ישירות עם יצרני הדלק היינו משלמים את זה ישירות, אנחנו זה חברת יניב חברה לאנרגיה לישראל היינו משלמים את זה ישירות מהחשבון.
כב' הש' נצר: ישירות הכוונה הייתם משלמים את הבלו ישירות.
העדה: נכון. היינו משלמים ישירות לבלו. אחר כך כבר בתקופה האחרונה כשעבדנו עם אוסקר -
עו"ד ישראל: רק תעשי נקודות ציון בזמנים אם את יכולה, ככל שהזכרון שלך מאפשר. שהתשובה לא תהיה כללית.
העדה: בסדר, בוא נגיד מסוף 2008 כשהתחלתי לעבוד עד סוף 2011 עבדנו ישירות מול יצרני הדלק ושילמנו גם ישירות את הבלו. כשעבדנו כבר עם אוסקר -
עו"ד גבאי: אבל גם אוסקר זה יצרן דלק, זה אותו דבר.
העדה: כן. גם אוסקר -
עו"ד גבאי: אז מה זה משנה?
כב' הש' נצר: רגע, נשמע את התשובה.
העדה: אוסקר שימש לנו כעיקרון יצרן דלק, כי לא עבדנו כבר עם יצרני הדלק הגדולים האחרים, גם את התשלום של הבלו כבר היינו מעבירים לאוסקר והם היו צריכים לשלם, היינו מעבירים להם את הכסף.
עו"ד גבאי: רגע, עכשיו באמת, עכשיו גם הערה לחברי. הרי אין מחלוקת בינינו שעד שלב מסוים היה לו רשיון יצרן ואחר כך לא היה לנו. אז אם אנחנו משלמים ישירות זה משנה אוסקר או יצרן, זה אותו דבר, למה אתה עושה את הבלבול הזה?
עו"ד ישראל: אני עושה את הבלבול?
עו"ד גבאי: לא, אתה כאילו, הרי את הבלו צריך לשלם, מה זה משנה אם אני משלם לאוסקר או משלם ל - נו באמת.
עו"ד ישראל: בהמשך להערת חברי, האם בשנת 2011 הרכישות היו מבוצעות באמצעות אוסקר אברהם? לפי מה שהיא אומרת מי ששילם ישירות זה יניב גם עבור הבלו וגם ליצרניות הדלק.
עו"ד גבאי: ישירות לאוסקר. היא חושבת ש -
כב' הש' נצר: אבל רבותיי, למה בנוכחות העדה?
עו"ד גבאי: כי חברי יודע את זה, הרי רשיון היצרן היה, זה לא כמו שהיא אומרת בסוף 2011 זה בסוף 2010. זה יוצר בלבול, ואתה יודע את זה.
עו"ד ישראל: לא, היו תקופות ש -
עו"ד גבאי: טוב, נו, אם אתה יודע משהו בידיעתך והעדה טועה ואומרת משהו שאתה לא מסכים עם זה אז זה בעיה.
העדה: אני אומרת 2011 כי -
עו"ד ערבה: אני לא רוצה להפריע אבל אני לא יודע מה רלוונטיות בכל הסיפור הזה.
עו"ד ישראל: אם אתה לא רוצה להפריע אז למה להפריע?
עו"ד ערבה: אני רוצה לסייע לך, כי אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, אנחנו בשעה שתים עשרה ועשרה ועדיין לא הגענו לשום דבר שמתקרב לברר את העובדות שבכתב האישום.
העדה: כשאני אומרת 2011 זה לא בדיוק 2011 - 11 אני אומרת 11 כאילו סוף 2011 כי אני בראש זוכרת שלא חידשו לנו בתחילת שנה את רשיון לייצור דלק, בגלל זה אני אומרת סוף 2011, תחילת 2011. אני לא בדיוק זוכרת חודש להגיד חודשים.
עו"ד ישראל: בואי נגיד ככה, כדי להבהיר את התמונה -
כב' הש' נצר: יירשם כי בשלב הזה עו"ד הראל נכנס לאולם. אדוני יכול להמשיך.
עו"ד ישראל: כדי להבהיר את התמונה, עד מתי עבדתם ישירות מול יצרני הדלק? אחרי שיניב כבר איבד את רשיון היצרן.
העדה: עוד פעם.
ש: אחרי שכבר לא הייתם חברה יצרנית, כמה זמן כאילו אם בכלל עבדתם ישירות מול יצרני הדלק?
ת: אחרי שלא קיבלנו את הרשיון?
ש: אחרי שלא היה לכם רשיון.
ת: אחרי שלא היה לנו רשיון היה תקופה קצרה שהמשכנו להעביר ישירות כסף ליצרני הדלק וגם לבלו, זה היה אולי איזה חודש או יותר, אני לא זוכרת בדיוק להגיד תקופה, ואז הם עצרו אותנו ואמרו לנו אתם כבר לא יצרני דלק , אל תעבירו לנו כסף.
ש: מה הם רצו?
ת: הם אמרו שאנחנו כבר לא יצרני דלק, שאין טעם להעביר שנעביר להם לא לבלו ולא לסחורה, אין טעם כאילו. בגלל זה כבר התחלנו להעביר את זה לאוסקר, כי הם היו יצרני דלק עבורנו כאילו, אז היינו משלמים להם גם על הסחורה וגם על הבלו, כי כעקרון הסחורה הזאת הלכה ללקוחות שלנו. אז הכל היה כבר דרך אוסקר, גם תשלום בלו וגם ליצרן הדלק הכל היה דרך אוסקר, אנחנו היינו מעבירים לאוסקר והם היו מעבירים הלאה.
ש: טוב. במסגרת העבודה השוטפת שלך באיזה נסיבות נחשפת לראשונה לחברת דבי אנרגיה?
ת: אני לא נחשפתי לדבי אנרגיה.
ש: לשם.
ת: כאילו, בחקירות זה עלה לי המון.
ש: לפני החקירות?
ת: לפני החקירות אולי שמעתי את זה ככה ברקע, אולי במשרד, אבל לא בעבודה אצלי, לא בנוגע אליי.
ש: אבקש לרענן את זכרון העדה ולהפנות את העדה -
עו"ד גבאי: אני מסכים שתגיד לה, על מה?
עו"ד ישראל: דבר.
עו"ד גבאי: אני מסכים שתגיד לה שהיא שמעה את לימור מדברת בטלפון עם יניב -
העדה: כן, אמרתי אבל עניתי שאולי שמעתי ברקע במשרד.
עו"ד גבאי: היא עשתה הזמנות על יהודה, והפכו את זה לשיטה משפטית, אתה לא מבין את זה. זה הכל אני מסכים שתגיד לה את זה.
עו"ד ישראל: לא, אני לא, קודם כל תודה לחברי.
עו"ד גבאי: לא, אתה מבקש לרענן. מה?
עו"ד ישראל: אני מעדיף לרענן.
כב' הש' נצר: בבקשה.
עו"ד ישראל: אני מפנה אותה להודעה 14 שורות 166 - 169. אני מחכה לחבריי.
עו"ד גבאי: אני מסכים. נו. אגב יש פה עוד -
עו"ד ישראל: יש פה עוד חברים.
עו"ד ערבה: העדה הזאת זה פשוט לא רלוונטי.
כב' הש' נצר: אז תראה לה את השורות.
עו"ד ישראל: 166 - 169.
העדה: נכון, אבל אמרתי את זה הרגע, כאילו אם שמעתי את זה אז שמעתי את זה ברקע במשרד. אבל לא משהו שנוגע אליי, אבל היא אמרה את השם.
ש: קודם כל, מי אמר? ומה אמר?
ת: אם כבר לימור דיברה אתו אז לימור לא היתה מוציאה כלום בלי לשאול כמובן, כי הכל היה -
ש: קודם כל מי זה אתו?
ת: עם יניב, עם הבוס שלנו.
ש: אני יכול לחשוב חלילה עם מורגנשטרן.
ת: לא, לא, לימור כאילו אם היא היתה מוציאה נגיד אז היא היתה מעדכנת אותו מה היא בכלל מוציאה אם זה חשבונית קבלה או כל אישור אחר. ואם שמעתי את השם אז אמרתי ששמעתי את זה אולי ברקע במשרד, כי כל אחת היתה שקועה בעבודה שלה, אז שמעתי את זה ברקע, היא ציינה את השם, ואם אמרתי שהיא דיברה אתו בטלפון ושמעתי את זה בטלפון אז בסדר, אז שמעתי את זה בטלפון. אבל השם עלה במשרד.
ש: אבל מה שמעת אותה אומרת?
ת: אם כבר היא שאלה אותו אז זה או להוציא לו קבלה או חשבונית. זה משהו כזה יהיה.
ש: אני מבקש לרענן שוב את זכרון העדה, מפנה לשורה 167 - 168.
עו"ד גבאי: זה מצוין. הראשונה 167. אתה שומע חצי משפט, אתה מפנה ל - 167? היא אומרת שמעתי -
כב' הש' נצר: רגע, עו"ד גבאי לא צריך.
עו"ד גבאי: לא, זה מה שהיא צריכה לקרוא.
העדה: זה מה שאמרתי אבל עכשיו, לא?
כב' הש' נצר: נשמע את זה מפי העדה.
עו"ד ישראל: לא, אבל מה שמעת אותה אומרת ?
ת: שמעתי אותה, להערכתי מדובר -
ש: קודם כל מה שמעת?
ת: שמעתי את לימור מדברת בטלפון עם יניב ושואלת אותו כמה פעמים האם להוציא על דבי אנרגיה.
ש: עכשיו, קודם כל, זה נכון מה שרשום?
ת: אם אמרתי אז כן, אמנם עברה שנה אבל אני מאמינה אם זה רשום אז כן.
ש: אוקי. אם את רוצה להוסיף אור או להגיד על זה משהו את יכולה.
ת: לא, אין לי משהו.
ש: מי זאת חברת עטה אור?
ת: איך קראו, שכחתי איך קוראים לו אבל הוא גם -
ש: אני תכף אזכיר לך.
ת: שכחתי את השם, אבל עטה אור כן, הוא היה גם לקוח שלנו וגם היה תקופה נגיד עם נתקענו או משהו הוא גם סיפק לנו.
ש: אני יכול לחסוך את ההפנייה ולהגיד לה פשוט מי זה?
ת: אם תזכיר לי אני בטוח אזכר. פשוט יש שמות שברח לי.
ש: יעקב ביטון.
ת: כן, נכון.
ש: מה הקשר שלו לחברה?
ת: הוא היה גם לקוח. ראיתי אותו הוא גם בא אלינו לעפולה, הוא לא איזה לקוח גדול גדול אבל הוא לקח, סיפקנו לו גם כמה פעמים. היה גם אולי כמה פעמים שהוא גם סיפק לנו, שאולי נהג עצבני שמחכה ונתקענו ואין לנו אז הוא עזר ונתן בינתיים.
ש: לקוח ספק.
עו"ד גבאי: אתה מבין שעטה אור זה הגלגול הקודם של - ?
כב' הש' נצר: לא צריך, עו"ד גבאי.
עו"ד גבאי: לא, אני אומר לחברי.
כב' הש' נצר: בסדר, לא צריך.
עו"ד ישראל: זה סיכומים?
עו"ד גבאי: אתה תגיע לסיכומים? לא נראה לי.
עו"ד ישראל: יוסי לטין.
כב' הש' נצר: גברתי מנענעת בראשה, זה לא נרשם, גברתי צריכה להשיב.
העדה: כן. יוסי לטין לא כל כך אומר לי הרבה.
עו"ד ישראל: את מכירה או לא מכירה
ת: לא, לא עולה לי השם. כאילו, אולי שמעתי את השם, אבל לא עולה לי הדמות מי זה היה.
כב' הש' נצר: ההקשר.
העדה: לא, לא עולה לי.
עו"ד ישראל: אני מציג לך ארגז צהוב.
ת: זה ארגז של צעצועים שהיה.
עו"ד גבאי: זה תפסו לה את זה באוטו.
העדה: נכון. צחקתי שראיתי את זה כשנכנסתי אפילו זה שנה עברה.
עו"ד ישראל: תאמרי בבקשה לבית המשפט מה זה הארגז הזה? על מה אנחנו מסתכלים?
עו"ד גבאי: זה המשרד שלה.
העדה: משרד נייד. אני בימי שישי הייתי עובדת בבית, כי המשרד היה סגור, לא עבדנו בימי שישי, אז הייתי לוקחת את כל החומר שלי הביתה, זה היה צמוד אליי, כל התקופה שעבדתי עם יניב, היה גם צעצועים של הילד. יש פה כל מה שהיה צריך, כאילו כל דפי ההזמנות שהייתי פותחת אתם את המלאי, שהייתי שולחת לאוסקר. אם זה ניירת חתומה אפילו ליניב, אם אני צריכה לעשות העברה מהבנק אז היה לי ניירת רק לפקסס לבנק, היה לי עם חתימה שלו מוכן. טלפונים, כל מה שהייתי צריכה היה משרד קטן שהייתי לוקחת אתי בימי שישי הביתה וגם הייתי עם תינוק אז גם אם הוא חולה או משהו היה לי את האפשרות להתחברות מהבית והייתי עובדת מהבית. כשעצרו אותי בכביש זה היה ביום שני, ממש לפני שנה, עכשיו העליתי את זה בדרך לפה, היה יום שישי שעבדתי בבית ויום ראשון היה לנו איזה חג והמעון היה סגור ואמרתי ליניב אני עובדת מהבית ביום ראשון, ועבדתי מהבית, כך שזה היה אצלי כבר מיום חמישי כשחזרתי הביתה. ויום שני כשתפסו אותי הייתי עם זה והסברתי גם מה זה ואם צריך אני אסביר עוד פעם, אבל לא אכפת לי -
ש: כן, אני אשמח.
ת: בסדר. אפילו יש פה דברים אישיים שלי עשינו מחזור משכנתא זה אפילו שלי, זה משהו אישי, כי היה לי פקס בעבודה.
ש: מה שאישי שלך זה בסדר.
עו"ד גבאי: סליחה, זה חקירה, מה אתה עכשיו נותן לה -
עו"ד ישראל: אני רוצה שהיא תזהה את המסמכים.
עו"ד גבאי: סליחה, אין מה לזהות, יש עדות תגיד לה מסמך מסומן כך וכך, מה אתה עכשיו -
עו"ד ערבה: יש שמה מאות מסמכים לפי דעתי.
כב' הש' נצר: לא, מה הטעם?
עו"ד גבאי: יש לך את העדויות תסתכל.
כב' הש' נצר: אם יש דברים חשובים שאדוני רוצה אז - אבל אין טעם שנעבור על הכל.
עו"ד ישראל: ויש דברים חשובים.
כב' הש' נצר: בבקשה, ניגש אליהם. לעניין.
עו"ד ישראל: אנחנו לא מסתכלים על אותם דברים.
העדה: אתה צריך את הדברים האישיים?
עו"ד ישראל: לא, הדברים האישיים לא מעניינים.
ת: זה היה מחזור משכנתא.
עו"ד ערבה: אני אמרתי משהו, אני לא מבין, אני מצפה אולי שחברי יתייחס לזה ואחר כך אנחנו נתקדם הלאה. אני לא ראיתי ש -
כב' הש' נצר: אין צורך, גברתי, שתעיין, כן, עו"ד ישראל, מה אדוני רוצה להפנות אותה?
העדה: זה כל העבודה שלי, כעיקרון כל מה שהייתי עושה.
עו"ד ישראל: רגע, אני מציג לך מספר 1867 זה.
ת: כן.
ש: מי חתום על המסמך הזה?
ת: זה מסמכים שנתפסו. זה לא נראה לי שזה שלי.
ש: נראה שלא הטעיתי אותך במסמך אחר.
ת: לא נראה לי שזה שלי. אולי.
ש: אני אתקדם למסמך אחר.
עו"ד גבאי: תסתכל בעדות שלה שורה 46 ותראה מה זה ספק לקוח במעגל השני.
עו"ד ישראל: באיזה עדות?
כב' הש' נצר: טוב, מה אדוני רוצה לגבי הקופסא?
עו"ד ישראל: ראשית -
העדה: זה השם שלי, החתימה שלי.
ש: אוקי. 196438.
ת: אוקי. בסדר. זה הדברים שנמצאו אצלי שהחתימו אותי שאני מסכימה שזה הדברים חתימה שלי.
כב' הש' נצר: שנמצאו אצלך איפה?
העדה: באוטו, ברכב, ברגע שעצרו אותי.
כב' הש' נצר: בקופסא הזאת?
העדה: בקופסא הזאת. כן. מה שהם לקחו ממני בעצם אז חתמתי על זה. זה - זה.
עו"ד ערבה: רשום שם מסמכים שונים בתוך ארגז צהוב.
העדה: כן.
עו"ד ערבה: שזה פרפרזה על מסמכים שהם בתוך תיק שחור.
כב' הש' נצר: אוקי. נו?
עו"ד ישראל: עכשיו, תספרי בבקשה מה זה, מה יש כאן?
עו"ד ערבה: רגע, שניה אחת, אני מתנגד לדבר הזה, איפה, מניין חברי שואל את היכולת לשאול את העדה דברים שלמיטב הבנתי לא נשאלו בחקירות שלה?
עו"ד ישראל: מהאבת.
עו"ד גבאי: זה אישור בדבר תפיסה זה של השוטר, היא בחקירה שלה נחקרה על מס' מאוד מצומצם של מסמכים, תציג לה היא תיתן תשובות, אבל אני לא יודע אם לא תהיה של בית משפט מבחינתי. מה עכשיו כל האבת? מה שהוצג בפניה -
עו"ד ישראל: לא, מסמך התפיסה הוא חלק מהחקירה. מסמך התפיסה עליה חתומה העדה והיא אישרה אותו בחתימת ידה מעיד הלכה למעשה על מסירת אותם מסמכים לשיטת המאשימה לידי החוקר. העדה כאן, ואבקש באמצעות העדה לוודא שאלו הם המסמכים אותם היא הציגה והביאה לחוקרים, כמו כן -
כב' הש' נצר: מה כתוב באבת? מסמכים שונים. אז מסמכים שונים מה זה אומר? אפיינו אותם? מסמכים שונים. היא יכולה לדעת אם עכשיו במשך השנה בדיוק שנה מאז המסמכים האלו נתפסו מישהו לא נגע בקופסא הצהובה הזאת? איך אפשר, מה זה מסמכים שונים.
עו"ד ישראל: אם לא נשאל אותה איך נדע?
כב' הש' נצר: לא, בכל הכבוד, זה אדוני לא יכול לעשות היום.
עו"ד ישראל: מדוע?
כב' הש' נצר: כי סליחה.
עו"ד גבאי: כי מה שלא חקרת אותה בזמן אמת -
כב' הש' נצר: מה שהיית צריך בזמן אמת לחקור אותה עליו, לשים את כל הקופסא הזאת מולה ולהגיד לה גברתי תזהי את המסמכים, זה מסמכים שהיו בקופסא, זה מסמכים שמישהו אחר שם אותם בקופסא, מה זאת אומרת? מה זה, זה השלמת החקירה מה שאדוני עושה עכשיו.
עו"ד ישראל: גברתי, איזה השלמת חקירה?
כב' הש' נצר: כי לא שאלו אותה בזמן אמת. היום שנה אחרי אדוני רוצה שהיא תיתן תוכן, תיצוק תוכן למה שכתב אותו חוקר מסמכים שונים?
עו"ד ישראל: לא, גברתי, אני אינני רוצה שהיא תיצוק תוכן. לשיטת המאשימה מסמך זה מעיד על תפיסת המסמכים הנמצאים בארגז הצהוב. המסמך מעיד על תפיסת המסמכים בזמן אמת מידי העדה עצמה. העדה כרגע יכולה לקשור את המסמכים אליה ולומר מהם אותם מסמכים -
עו"ד גבאי: לא.
כב' הש' נצר: אבל אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, עו"ד ישראל.
עו"ד גבאי: סליחה, אתה תובע, סליחה אני מתנגד. בחקירה ראשית אסור לה להגיד משהו שהיא לא נחקרה עליו.
עו"ד ישראל: זה לא הפתעה.
כב' הש' נצר: לא, זה לא השאלה.
עו"ד גבאי: סליחה, שמה יש פירוט של המסמכים?
עו"ד ישראל: יש בו מסמכים -
עו"ד גבאי: סליחה, מסמכים שונים.
עו"ד ישראל: שונים עם תרשומות.
עו"ד גבאי: רגע, סליחה.
כב' הש' נצר: רגע, לאט לאט.
עו"ד גבאי: אז אנחנו נתנגד פורמלית.
כב' הש' נצר: רגע, נעשה את זה בצורה מסודרת. חברך ישטח את הבקשה, אתם תגיבו ואני אתן החלטה חבל.
עו"ד ישראל: הרי בסופו, בפנינו מסמך אישור בדבר תפיסה אשר בו מסמכים אשר נתפסו מידי העדה עצמה. לשיטת המאשימה חתימת העדה על אותו אבת מעיד על תפיסת המסמכים האלה אשר מוצגים לה כרגע. לעניין השאלה האם אלו המסמכים המצויים באותו ארגז העדה כאן והיא יכולה כרגע ליתן תשובה ככל ובית המשפט לא ישתכנע כי אלו אותם מסמכים, על כן לא מדובר פה בהשלמת חקירה, אלא מדובר פה בתיעוד של תפיסת מסמכים במהלך התפיסה עצמה של המסמכים. העדה כאן יכולה לאשר או להכחיש או ליתן כל תשובה אשר עולה על דעתה אשר לשאלה אם אלו המסמכים אשר נתפסו ועליה חתומה העדה.
כב' הש' נצר: הבנו. בבקשה עו"ד גבאי.
עו"ד גבאי: גברתי, מדובר בעדה שנחקרה שלוש פעמים, הוצגו בפניה בסך הכל 15 מסמכים שמסומנים רז' - 1 - 15 אליהם היא התייחסה בחקירה. אי אפשר לבוא עכשיו במסווה שיש אבת שרשום מסמכים שונים כוללים והיא חתמה שזה נתפס, היא היתה בהלם, היא לא ידעה מה יש, היום כל מה שהיא תגיד מעבר למה שהיא נחקרה הוא אסור. פסול, זה לא השלמת חקירה זה אסור, אין. אי אפשר ולכן גברתי אני מסכים שרז' 1 - 15 שיציג בפניה שתתייחס יוגש ונתווכח, כל השאר אסור.
כב' הש' נצר: כן.
עו"ד ערבה: אני חוזר על נימוקי ההתנגדות, אני מופתע מחברי שלא מציין במפורש בפני בית המשפט שהמסמכים הללו לא קיבלו שום התייחסות במסגרת חקירותיה של העדה, כך היה ראוי לעשות, ואולי גם היה ראוי לא לנסות להרחיב את היריעה כעת. אני מזכיר את הוראות סעיף 77 לחסד"פ לא ניתן להפתיע אותנו במהלך העדות, אני חושב שזה לא ראוי אני חושב שאולי כדאי שחברי ישקול ויחזור בו. אני אתן כבר התרעה מראש לעניין אחר שכבר העדה הזכירה אותו בהתייחסות בתוך הארגז הזה יש המון מסמכים שהם לא רלוונטיים בכלל לבירור האשמה, כך שגם אם היינו צולחים את המשוכה של סעיף 77 ממילא זה לא רלוונטי ואין טעם להניח את זה בפני בית המשפט.
כב' הש' נצר: אוקי. אפשר לראות את האבת?
עו"ד ישראל: אני מבקש לפני להשיב לדברי חבריי, ראשית, המאשימה לא מפתיעה את חבריי בשום עניין. מעבר לכך כי האבת עצמו וחומרי החקירה הועמדו לעיונם של חבריי. בהודעה מס' 27 שזו הודעה מיום 19/6 שורות 26 - 32 מדברת העדה על אותו ארגז שנתפס ומסבירה מה המשמעות של המסמכים שנמצאים באותו ארגז.
עו"ד גבאי: נכון, 1 - 15.
עו"ד ישראל: לא, עם כל הכבוד, 1 - 15 זה לא מה שהיא אמרה, היא מדברת על ארגז המסמכים שנמצאים בתוך הארגז.
עו"ד גבאי: תסלח לי איזה מסמכים? ההפך, היא מדברת באופן כללי ואחר כך אומרת 1 -15.
כב' הש' נצר: תראה לי את האבת ותראה לי את ההתייחסות שלה.
עו"ד ישראל: אין בעיה גברתי.
עו"ד ערבה: אני מציע גם שבאותה הזדמנות, איך קוראים לבעלך המסמכים של המשכנתא.
העדה: אלי.
עו"ד ערבה: המסמכים של אלי מהבנק השאלה אם גם אותם היא ערכה.
כב' הש' נצר: כן, תראה לי את האבת ותראה לי איפה שאתה אומר שהיא התייחסה לקופסא.
עו"ד ישראל: אוקי. ראשית, אגב, אין בכוונת המאשימה להגיש את המסמכים -
כב' הש' נצר: נו, זה ברור, תן לי את האבת בבקשה.
עו"ד ישראל: בבקשה. את ההודעה אני מביא לגברתי מיד, זה האבת.
עו"ד גבאי: גברתי תראה בשורה 26.
כב' הש' נצר: רגע, הוא עוד לא הראה לי.
עו"ד גבאי: צילומי מספר מסמכים אותם צילמתי מהמסמכים שנתפסו אתמול נא הסבירי את המסמכים. מספר מסמכים מתוך הזה, עכשיו אתה רוצה להכניס את כל הארגז? זה עוברים על המספר האלה מ - 1 - 15.
עו"ד ערבה: אגב, אני חושב אולי בנקודה הזאת צריך להבהיר נקודה נוספת. לו היו החוקרים עומדים בכללים על פי החוק ומתעדים בתיעוד חזותי את העדות של הגברת הזאת, כיוון שהיא נחקרה בחשד -
כב' הש' נצר: אגב, ראית שכתוב כאן, סליחה עו"ד ערבה, שכתוב באבת תפיסה או קבלת מסמכים סימון מ - 1 - 5 18-6. איפה הם?
עו"ד ישראל: 15.
כב' הש' נצר: לא, כתוב 1 - 5. לא כתוב 15. כתוב 1 - 5, 18/6/2012 זה כתוב באבת. אז תראה אם סומנו, מה שסומן 1 - 5 זה לכאורה חלק מהאבת.
עו"ד גבאי: לא, אבל תראה לשופטת את החקירה, הרי אנחנו מסכימים. שורה 23 כתוב אני צילמתי מספר מסמכים תתייחסי אליהם.
עו"ד ערבה: אני מבקש שוב להפנות את בית המשפט לכך שלו היה תיעוד, כפי הקבוע בחוק, לחקירה הזאת גם היינו יכולים לראות מה הציגו לה.
כב' הש' נצר: אוקי. אפשר לראות את ההודעה?
עו"ד ישראל: רק רגע בבקשה.
כב' הש' נצר: מה אדוני מחפש, את ההודעה?
עו"ד ישראל: לא, חלילה, גברתי. גברתי, אני מבין -
עו"ד גבאי: לא, אנחנו במקום אחר, ניר.
עו"ד ישראל: אני שם לב. בבקשה גברתי שתי ההודעות.
כב' הש' נצר: לא שתי ההודעות, ההודעה שאמרת שמתייחסת - בשתיהן היא מתייחסת למסמכים?
עו"ד ישראל: בשתיהן, הודעה מה - 19/6.
כב' הש' נצר: כן, תפנה אותי בבקשה ל -
עו"ד ישראל: הודעה 14 שורות 58 - 65.
כב' הש' נצר: ההודעה מה - 18? איזה שורות?
עו"ד ישראל: 58 - 65. בהודעה השניה -
כב' הש' נצר: רגע, לאט לאט. אוקי. בהודעה שסומנה 27 איזה שורות?
עו"ד ישראל: 26 - 32.
עו"ד גבאי: 26 גברתי.
כב' הש' נצר: טוב.
עו"ד גבאי: מציגים מס' מסמכים.
עו"ד ערבה: אותם צילמתי מהמסמכים.
עו"ד גבאי: וכן, משורה 33 מתחילים לסמן אותם.
כב' הש' נצר: אוקי. אדוני סיים את הטיעון?
עו"ד ישראל: רק רגע גברתי. גברתי אציין כי לעניין ההערה הפניית חברי עו"ד ערבה להוראת סעיף 77 אין מקום -
עו"ד גבאי: עזוב את הוראת החוק, אתה לא יכול לשאול משהו שהיא לא נשאלה בחקירה. וזהו.
עו"ד ישראל: אין מקום להוראת הסעיף במקרה דנן, גברתי.
החלטה
במסגרת חקירתה הראשית של ע.ת. מס' 15 ביקש ב"כ המאשימה כי העדה תפרט מהות וסוג המסמכים אשר נמצאים בארגז ללא מכסה, בצבע צהוב, אשר העדה אישרה כי היה ברכבה עובר למועד שבו היא עוכבה בהיותה ברכבה ובמעמד זה נלקח הארגז ובגין תפיסתו מולא מסמך שמספרו 196438. ב"כ המאשימה סבור כי יש ברישום התפיסה כשלעצמה כדי להצדיק מתן אפשרות לעדה למנות בשלב זה את סוג ומהות המסמכים שהוחזקו באותו ארגז. מעבר לעובדה כי הטופס המתעד את תפיסת הארגז הינו סתום ומעורפל עד למאוד, שכן תופס המסמכים הסתפק ברישום כי תפס ארגז צהוב ובו מסמכים עם חישובים ותרשומות, סתם ולא הוסיף מהם המסמכים, מהם החישובים ומהם התרשומות.
נכון כי העדה אישרה כי היא אכן חתמה על טופס התפיסה, אך בוודאי שאין לדייק מחתימתה כי טרם שחתמה היא אכן עיינה בכל מה שהכיל הארגז, וכי יש בחתימתה כדי לאשר שהמסמכים שהתופס ראה לנכון להגדירם כמסמכים עם חישובים ותרשומות אכן מצויים באותו ארגז.
מעבר לכך, נמצאים אנו שנה לאחר מועד התפיסה, ומאחר ולא נוהלה שרשרת רישום כמתחייב לגבי תכולת הארגז, ומעולם קודם לדיון היום לא נתבקשה העדה למנות בכתב מה מכיל הארגז ואפילו לא לאפיין את תכולת הארגז, אינני רואה כל אפשרות לאפשר לב"כ המאשימה היום לבקש מהעדה לתאר את תכולת הארגז.
עוד ראוי לציין בהקשר זה, כי במסגרת טיעוניו הציג ב"כ המאשימה בפניי שתיים מהחקירות של העדה, ולא מצאתי כי יש בחקירות אלו כדי לבסס את הדרישה שהעדה תתאר היום את תכולת ה הארגז ההפך, נראה כי החוקר שעסק בחקירת העדה בחר להוציא מתוך הארגז קבוצה מסוימת של מסמכים ואלו בלבד זכו לסימון ואף הונחו בפני העדה והתייחסותיה לגביהם התבקשה.
כשזוהי תמונת הדברים אינני סבורה כי ניתן היום, במהלך החקירה הראשית, לעשות את שמבקש ב"כ המאשימה.
הבקשה נדחית, העדה אינה רשאית למנות מה מכיל הארגז מעבר לקבוצת המסמכים שהחוקרים במהלך חקירתה של העדה ראו לנכון להוציאם מן הארגז, לסמנם ולדרוש את התייחסותה בזמן אמת לגבי מסמכים אלו.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: בבקשה, עו"ד ישראל, זה אני מחזירה לאדוני, תודה.
עו"ד ישראל: אני כבר לוקח. רק רגע. לאור החלטת בית המשפט הנכבד אני כרגע מנוע מלבקש את התייחסותך לגבי מסמך ומסמך, אבל באופן כללי אני מבקש שתסבירי לבית המשפט למה שימש אותך אותו ארגז, מה באופן כללי היית שמה בפנים.
עו"ד ערבה: אני מתנגד, אנחנו עדים פה למשהו שאני, למעשה שמקומו -
כב' הש' נצר: אבל היא אמרה קודם, היא אמרה זה היה המשרד הנייד שלה בימי שישי ובימים שהיא נעדרה מהמשרד. היא אמרה גם מה היא היתה יכולה לעשות מהבית. לאיזה צורך צריך לחזור על התשובה? התשובה נאמרה. אם התשובה לא הובנה זה משהו אחר, אבל היא אמרה.
עו"ד ישראל: אני מבקש שהעדה תפרט.
כב' הש' נצר: אז תכוון אותה מה אתה רוצה שהיא תפרט?
עו"ד ערבה: מסמך מסמך.
כב' הש' נצר: מסמך מסמך?
עו"ד ישראל: גברתי, אני מנוע, באופן כללי מה היתה עושה, למה להבנתה קשורים אותם מסמכים, פירוט מעבר לאמירה הכללית של שימש אותה כמשרד נייד.
כב' הש' נצר: אבל מה היתה העבודה שלה היא כבר אמרה, ואם אדוני רוצה לשאול אלו מסמכים מתוך הארגז שימשו אותה לעשות א' ב' ג' זה אדוני - אבל אי אפשר את השאלות הכלליות האלו. היא השיבה מה היא עושה, היא השיבה למה הארגז שימש אותה, אז הדברים לכאורה צריכים להיות קשורים האחד לשני.
עו"ד ישראל: טוב גברתי. היכן את רושמת את הזמנות הדלקים?
העדה: אני הייתי רושמת, היה לי דף טבלה שאני הכנתי, זה טבלה שהעתקתי, כאילו זה טבלה שהיתה שם עוד לפני שאני התחלתי לעבוד, אז העתקתי, המשכתי באותה מסורת של אותה טבלה, הייתי רושמת מס' מכלית, הייתי מציינת תאריך, הייתי מפרטת -
כב' הש' נצר: זה רישום ידני או ממוחשב.
העדה: הייתי רושמת הכל ידני, קודם כל, הכל ידני ויש לי טבלה כזאת, כי עבדתי מהבית, יש לי טבלה כזאת ברישום ידני.
עו"ד ישראל: רק לא ניתן לראות כי היא מצביעה על הארגז.
העדה: כן, היה לי רישום ידני, לא היה זמן בזמן העבודה -
עו"ד גבאי: למה אתה ארגז ארגז, סליחה.
עו"ד ישראל: כי המידע הזה חשוב, אם העדה אומרת שהיא רשמה והיא מצביעה על הארגז הזה הכל בידני אני מבקש שזה יקבל ביטוי בפרוטוקול וזה לגיטימי.
עו"ד גבאי: מר ישראל, אתה לא יכול בדרך לא דרך לנסות -
עו"ד ישראל: זה לא דרך לא דרך, זה דרך המלך.
עו"ד גבאי: תקשיב, אתה לא יכול בדרך לא דרך לנסות לא להסכים עם החלטה של שופטת, אין ערר על החלטות ביניים, אז תרגע. עכשיו , כל מה שאתה יכול לעשות זה היא אומרת לך טבלה ידנית, אז תראה לה את רז' - 1 שהשופטת תראה מה זה, מה רושמים. אם לא תעשה את זה אני אעשה את זה.
עו"ד ישראל: אז אתה תעשה את זה.
כב' הש' נצר: אוקי.
עו"ד גבאי: אז להגיד היא הצביעה על הארגז.
כב' הש' נצר: עו"ד גבאי, מה שחברך לא יעשה בחקירה ראשית -
עו"ד גבאי: לא, אבל גברתי נתנה החלטה לא להתייחס לארגז והוא מתייחס לארגז.
כב' הש' נצר: אבל אנחנו פה.
עו"ד גבאי: כאילו ההחלטות הם -
כב' הש' נצר: אנחנו פה. עו"ד גבאי, בסדר.
עו"ד ישראל: ראשית , גברתי, אם גברתי מונעת ממני להתייחס לכלל הארגז באשר הוא אני לא אתייחס אליו. אני אשמע בדיוק להוראות בית המשפט ואני אפעל לפיה. אני סברתי שגברתי ביקשה ממני שלא להפנות אותה למסמכים ולאותן טבלאות שלשיטת המאשימה קיימות כאן.
כב' הש' נצר: אז מה הבעיה?
עו"ד ישראל: ההתנגדות של חברי.
כב' הש' נצר: עו"ד ישראל, עכשיו זה פחות חשוב לי שהעדה אומרת מפנה לארגז. הרי היא -
עו"ד ישראל: אבל אם זה משהו חשוב -
כב' הש' נצר: אוקי. אז אנחנו שומעים את התשובה שלה. אבל אם יש מסמך כזה שנתפס בתיק החקירה וסומן אז מצופה שאדוני יציג לה אותו, העדה לא צריכה לדבר מזכרון.
עו"ד ישראל: אבל גברתי, אני בוחר לנהל את החקירה בדרך שבה אני שואל איך הדברים מתנהלים באופן כללי ואז אני מציג את המסמכים הרלוונטיים.
כב' הש' נצר: אוקי. אז בבקשה.
עו"ד ישראל: כדי להיכנס לשיקול הדעת של התובע -
כב' הש' נצר: לא, חלילה, אין כוונה כזאת.
עו"ד ישראל: ולקבוע לו כמו שחברי עושה, אז תציג לה.
כב' הש' נצר: אוקי. הבנתי. אנחנו מכבדים מאוד את שיקול הדעת של אדוני. אין שום כוונה -
עו"ד ישראל: הכל בסדר.
כב' הש' נצר: אז גברתי, אז אמרת היה רישום ידני?
העדה: נכון, קודם כל הכל היה -
כב' הש' נצר: באיזה שהיא מחברת?
העדה: לא, היה לנו טבלה כל יום יש טבלה עם תאריך, כל מי שאני מספקת לו סחורה הייתי רושמת שם, חברה, מכלית, איזה סוג דלק הוא משך ומאיזה מתקן. ביום אחר הייתי עושה, בודקת את זה מול דוחות כי לא כל מי שהייתי פותחת לו הזמנה היה מעמיס, או שלא הגיע מכל מיני סיבות לא כולם העמיסו תמיד, אז הייתי עושה התאמה מול הדוחות מיצרני הדלק, הייתי בודקת באמת שההעמסה בוצעה רק במידה וההעמסה באמת, הנהג העמיס את הסחורה הייתי מעדכנת את זה רק אז במחשב. בסדר? כאילו, אחרי שכל הלחץ של העבודה יורד, בודקת דוחות מעדכנת את זה במחשב, הכל במחשב, כך שיש את הטבלה הזאת . מן הסתם, בטח יש לי דוחות גם שבדקתי, כי אם לקחתי את העבודה הביתה גם בטח היה לי דוחות שבדקתי.
עו"ד גבאי: סליחה. סליחה. אין מן הסתם ואין יכול להיות. היא לא יכולה להגיד מה מן הסתם היה שם. עוד פעם, זה לעקוף את ההחלטה. אתה יכול לחקור על 15 מסמכים בלבד.
כב' הש' נצר: שוב, גברתי תתייחס לדברים שהיא יודעת בוודאות. לא מן הסתם. אנחנו לא מניחים מה שגברתי יודעת בוודאות.
העדה: מה שיש בוודאות זה רישומים של אם מישהו העביר כסף, כי יש לי מחברות שהייתי רושמת בהם הכל, אף פעם לא זרקתי דפים, כי יניב היה מאוד מקפיד, כאילו, הוא יכל פתאום לשאול אותי שאלה על בן אדם שהעביר לפני חודש כסף, או היה חייב לו משהו, הכל היה רשום, כל יום רשמתי תאריך במחברת, לא הייתי עושה טיוטות כאלה לזרוק, הכל במחברת עם תאריכים, אז היה לי את המחברת, אפילו כמה מחברות שהצטברו אצלו, תמיד שמרתי הכל למקרה של שאלות. ויש לי את הטבלה מן הסתם שאמרתי שהייתי רושמת בה. אני מאמינה שיש פה העברות שעשיתי אולי על הבלו. או לאוסקר או למישהו אחר, כי לא היה יום בלי העברות בנקאיות.
עו"ד גבאי: עוד פעם, גברתי, אני מבקש , זה מאוד -
העדה: אני בטוחה שיש כאילו.
עו"ד גבאי: סליחה. כשאני קם אני כנראה רוצה להתנגד.
כב' הש' נצר: אז רגע, שהעדה תשלים את התשובה.
עו"ד גבאי: לא, הדרך של חברי -
עו"ד ישראל: אבל זה היה לשאלת בית המשפט. זה לא הדרך של חברי, אני לא אמרתי מילה.
עו"ד גבאי: אסור שעדה, אסור אפילו לשים מכשול בפני העדה, השופטת נתנה החלטה, העדה לא מבינה את ההחלטה וזה בסדר, אבל אתה מבין את ההחלטה. העדה יכולה להתייחס רק ל - 15 המסמכים, נאמר לך להציג לה אותם, ותפסיק לשאול שאלות כלליות ולכן היא גם טועה. זה הכל. עוד פעם, אני חושב שתובע שלא מכבד את החלטת בית המשפט זה צריך לבוא לידי ביטוי. אני אחייב אותך בהוצאות, תפסיק. סתם בצחוק, אבל אל תגזים באמת.
עו"ד ערבה: אני חושב, אולי אני יכול לעזור כדי שנוכל להתקדם, סליחה, יש פה גם עניין של רלוונטיות, הרי אנחנו כבר יודעים שבקצה הדרך שאנחנו פוסעים בה כרגע אין שום דבר, מכיוון שהארגז הזה שגם התוכן שלו לא קשור לבירור האשמה לא יוגש לבית המשפט, למה אנחנו הולכים בכלל בדרך הזאת? זה לא רלוונטי.
עו"ד ישראל: ראשית, גברתי, אז לא תמה פרשת התביעה, והמאשימה סבורה כי יש באפשרותה להגיש את הארגז, עם כל הכבוד לדברי חבריי.
עו"ד גבאי: גם כשכתוב מסמכים שונים אתה יכול להגיש? רק תגיד לנו.
כב' הש' נצר: רגע, רבותיי, אי אפשר ככה.
עו"ד ישראל: הרי בסוף תהיה החלטת בית המשפט -
עו"ד גבאי: כבר היתה החלטה של בית המשפט אם לא שמת לב.
עו"ד ישראל: באותו עניין אם בית המשפט שואל את העדה שאלה אני אינני התערבתי בתשובתה, אני אינני הנחיתי, אני אינני הפרתי את החלטת בית המשפט, אם העדה עונה לשאלת בית המשפט אני אינני חושב שחברי עשה נכון ואמר שהתובע אמור לעצור אותה או התובע אמור לשאול אותה גברתי היא השיבה -
עו"ד גבאי: אוקי. הבנו, עכשיו תשאל על ה - 15 מסמכים בלבד.
עו"ד ישראל: וראוי היה שהיא היתה מסיימת את תשובתה לשאלתך. ודבר אחרון, לשיטת המאשימה קיים מידע רלוונטי מאוד להוכחת האישומים באותו ארגז.
עו"ד גבאי: אנחנו נשמח אם תראה לנו.
כב' הש' נצר: לו היה כל כך חשוב ורלוונטי עד שלא טרחו לנכון לא להציג אותו בפני העדה וגם לא לחקור אותה עליו, שזה מאוד רלוונטי.
עו"ד ישראל: גברתי, המסמכים מדברים בעד עצמם.
עו"ד גבאי: מה אתה אומר?
כב' הש' נצר: יש לאדוני אפשרות להגיש מסמך שלא באמצעות או מי שערך אותו או מי שתפס אותו? אני לא מכירה -
עו"ד ישראל: אבל גברתי לא מאפשרת לי לקבל -
כב' הש' נצר: אבל סליחה, היא העדה הישירה, לא?
עו"ד ישראל: אינני מערער על החלטת בית המשפט, הרי בית המשפט נתן את החלטתו.
כב' הש' נצר: טוב.
עו"ד ישראל: אין אפשרות דרכה, מבחינתי, דרך העדה הזאת אין אפשרות להתייחס לתוכן המסמכים.
כב' הש' נצר: אז אוקי. נתקדם.
עו"ד גבאי: ל - 15 מסמכים כן.
עו"ד ישראל: נכון.
כב' הש' נצר: אוקי. נתקדם ואדוני ייקח בחשבון שעשרה לאחת והגברת אילנה מוזמנת לשעה שתיים והבטחנו לה שהיום אנחנו גם מסיימים את החקירה הנגדית שלה. אז אדוני צריך -
עו"ד גבאי: או שנגיד לה שלא תבוא.
כב' הש' נצר: אז אדוני צריך להתחיל להסתכל על השעה.
עו"ד ישראל: אני אוכל לומר לגברתי עוד כמה זמן בערך לי יש. חבריי יוכלו לומר כמה זמן להם יש. אני לא יודע אם זה אמור להיות בפרוטוקול, אבל מוסרת כרגע המתמחה פלג שהעדה התקשרה כרגע היא יצרה איתה קשר ושאלה אם ניתן להגיע מחר, מאחר ויש לה כאבי ראש, אני אגיד לה לבוא היא תבוא, אני מאמין, לא תהיה בעיה. אם גברתי רוצה לקחת את זה כשיקול אני מציף את זה לבית המשפט.
כב' הש' נצר: רגע, תפסיקו רגע את ההקלטה.
עו"ד ישראל: מי עורך את חישובי מס הבלו?
העדה: המחשב עושה את זה. אני רק מכניסה את הנתונים את הכמויות והמחשב עושה את החישוב.
כב' הש' נצר: את מתכוונת הכמויות של הדלקים.
העדה: כן, הכמויות של הדלקים אחרי שאני בודקת את הדוחות אני מעדכנת את זה בטבלה זה טבלה שאני כל חודש עושה העתק והדבק, כי אני אפילו לא יודעת מה הנוסחה שם, והמחשב עושה את החישוב לבד.
עו"ד ישראל: היכן רשומים שמות הספקים והלקוחות בחברת יניב חברה לאנרגיה לישראל ?
ת: ספקים לא רשומים אצלי, אצלי רשומים הלקוחות. אולי היה נגיד כמו עטה אור שלקחנו ממנו, כאילו הוא סיפק לנו מדי פעם, או כמו כל לקוח אחר שסיפק לנו כי נתקענו והיינו צריכים, אז במחשב שלי היה רשום, עשיתי באקסל כאילו כל לקוח יש לו תיק, הייתי רושמת מה אנחנו מספקים לו, במידה ויצא שהוא סיפק לנו הייתי מציינת את זה למטה, בטבלה למטה שהוא בתאריך הזה והזה סיפק לנו גם.
ש: אני מבקש לרענן את זכרון העדה, להפנות אותה להודעה 14 שורות 130 - 136.
עו"ד גבאי: תגיד לי, איך זה קשור לשאלה שלך? ולתשובה שלה?
עו"ד ישראל: שורה 134 - 135 .
עו"ד גבאי: מה אתה כאילו מנסה?
עו"ד ישראל: אני לא מנסה, אני רוצה -
עו"ד גבאי: אז למה הפנית אותה לשורה 130?
עו"ד ישראל: קודם כל היא לא מסתכלת על כלום, אני עובר דרככם קודם.
עו"ד גבאי: למה אתה אומר 130?
עו"ד ישראל: כי השאלה מתחילה ב - 130.
עו"ד גבאי: תסלח לי, באמת עם כל הכבוד.
עו"ד ישראל: 133 נו.
עו"ד גבאי: ומה זה קשור 134 - 133?
עו"ד ישראל: אני רוצה לדעת איפה, אני רוצה לדעת מי רושם, קודם כל, מי מתעד את הלקוחות והספקים בחברת יניב חברה לאנרגיה לישראל . את הקיום שלהם.
העדה: את הקיום שלהם.? ברגע שהם קונים מאתנו סחורה אני רושמת אותם על הדף, בודקת שהעמיסו, ברגע שהעמיסו מכניסה את זה למחשב. אצלי הם רשומים -
ש: מדובר כרגע על לקוחות וספקים.
ת: לימור רושמת ספקים, כאילו, אני לא -
כב' הש' נצר: היא אמרה את זה.
עו"ד ישראל: אני מבקש לרענן את זכרונה.
כב' הש' נצר: בעניין הזה?
עו"ד גבאי: רגע, אני עוד פעם אומר, פעם עשירית, אתה מנסה לעקוף את ההחלטה של השופטת בניגוד לחוק. תקשיב למה שאני אומר, ואני מבקש מגברתי, הציגו בפניה 15 מסמכים, פה שואלים את השאלה משהו והיא אומרת בארגז יש. אף אחד לא הלך לארגז להביא ואמר זה - זה. כלום. יכול להיות שיש שם משהו שלא הפנו אותה וחברי עכשיו מנסה בדרך לא דרך, ולא דרך המלך, לעקוף את ההחלטה של גברתי פעם שלישית. אם לזה התכוונת אסור, אם לא לזה התכוונת אני חוזר בי.
עו"ד ישראל: ראשית -
עו"ד גבאי: אם זה מופיע ב - 15 מסמכים תגיש.
עו"ד ישראל: ראשית, אין ארגז מבחינתנו, שתגיד לי בעל פה איפה היא מתעדת את הרישום הלקוחות והספקים. אני אינני לא היתה לי כוונה חלילה לעקוף -
כב' הש' נצר: לא חשבנו ככה, עו"ד ישראל, הוא גם שאל מי מתעד, הוא לא שאל איפה, הוא אמר מי מתעד.
עו"ד גבאי: סליחה, אז כדי שהשופטת לא תחשוב שאני מסתלבט עליך אז אני אקריא, בשורה 134 כתוב - "בניירת שלקחו ממני מהרכב רשומים הספקים והלקוחות" - אז לאן רצית להגיע ? לארגז או לרכב?
עו"ד ישראל: אני רוצה שהיא תגיד איפה היא מתעדת, זה הכל, איפה היא מתעדת את הדברים. אני בכוונתי -
עו"ד גבאי: מה היא תגיד לך עכשיו? מה שלא מופיע? היא צריכה להגיד -
כב' הש' נצר: לא צריך, עו"ד גבאי, לא, אבל הבעיה היא אחרת, עו"ד ישראל, אנחנו נגיע לאיזה שהוא חוף היום? לא באמת, מה הכיוון של החקירה? מה הרלוונטיות של כל השאלות האלה?
עו"ד ישראל: גברתי, כל השאלות רלוונטיות לגבי ההתנהלות של יניב חברה לאנרגיה לישראל יחד עם ה -
כב' הש' נצר: עד כדי כך שאנחנו אחרי שעתיים חקירה עוד לא הבנו את הרלוונטיות?
עו"ד ישראל: גברתי, אני מתנצל -
כב' הש' נצר: לא, באמת.
עו"ד ישראל: באמת, אין לי דרך, גברתי, להעביר את כל האינפורמציה בתיק שלא בדרכים האלו, גברתי. העדה כרגע מדברת על ההתנהלות של יניב חברה לאנרגיה לישראל ולהזכיר לבית המשפט אנחנו לא נמצאים בסיכומים, אני רוצה לדעת דרכה היא הסבירה עד עכשיו מהם הממשקים לגבי לקוחות וספקים, אלו קיימים ואלו לא קיימים.
כב' הש' נצר: אז מה שאלת?
עו"ד ישראל: שאלתי היכן היא רושמת את כל הלקוחות והספקים שלהם.
כב' הש' נצר: אוקי. נדמה לי שהיא כבר השיבה קודם, אבל בסדר. בבקשה גברתי.
עו"ד גבאי: רגע, אבל עוד פעם, אני רוצה להבין, שאני לא אופתע, נגיד שהיא תגיד משהו יש דרך לסתור אותה? יש לך איך לאשר את זה?
כב' הש' נצר: אבל עו"ד גבאי -
עו"ד גבאי: לא, אסור.
עו"ד ישראל: לא, זה לא אסור.
כב' הש' נצר: רגע, אנחנו עוד, אסור אם חברך יעשה צעד נוסף, אבל אנחנו עוד לא - אז נאפשר לעדה להשיב, כן גב' לינדה.
העדה: לקוחות ספקים כל מה שנוגע למלאים אם הם לקוחות שסיפקנו להם או אם זה ספק שלקחנו ממנו הכל גם רשום ידני וגם במחשב שלי.
עו"ד ישראל: אני מציג לך מתוך החקירה שלך מיום 26/6 או 19/6.
עו"ד גבאי: יש 19 ויש 26. 112 זה 26, וה - 19 זה 27.
עו"ד ישראל: סליחה רגע. אני מציג לך מסמך שסומן רז' 1 מיום 19/6.
כב' הש' נצר: לא מסמך מיום 19/6 הסימון הוא מה - 19/6. בסדר.
עו"ד ישראל: המסמך הוא מ - 17/6. ספרי לבית המשפט -
עו"ד גבאי: לא, המסמך סומן ב - 19/6 ונושא כותרת של ה - 17/6.
כב' הש' נצר: זה מה שהוא אמר, כן.
עו"ד גבאי: בקיצור, תקרא לזה רז - 1.
כב' הש' נצר: כן, הוא אמר.
עו"ד גבאי: הנה תראה סוף סוף טופס הזמנת דלקים, מה רושמים ומה לא.
העדה: שאני אתייחס לזה?
עו"ד ישראל: אני מבקש שתתייחסי לזה. כן.
ת: אוקי. 17/6 זה היה יום ראשון כשעבדתי בבית, באותו יום זה הזמנה, כתוב הזמנת דלקים לכבוד דלקים, זה דף עם הזמנות של מכליות איזה סוג מוצר, מה הכמות ונהג, ודף מרוכז של הזמנות שקיבלתי מלקוחות שלנו, ופקססתי לפאני באוסקר שתפתח לי את זה -
כב' הש' נצר: זאת אומרת זה דרישות של לקוחות ואת פקססת את זה לפאני?
העדה: נכון, לפאני שהיא יצרנית שלנו היתה באותה תקופה, והיא פותחת את זה דרך, ורשמתי לה בדלק, איפה לפתוח את זה. באיזה יצרן דלק לפתוח.
עו"ד גבאי: אפשר להגיש את זה?
עו"ד ישראל: אני מגיש את כל המסמכים הללו.
כב' הש' נצר: אוקי. בבקשה. תתייחס למסמך הבא אחר כך נגיש אותם כקבוצה. בסדר?
עו"ד ישראל: אין בעיה.
כב' הש' נצר: רק תגיד את הסימון הפנימי אז יהיה יותר קל.
עו"ד ישראל: מי נותן לך הנחיות בנוגע לאותם מסמכים?
העדה: מה זאת אומרת?
ש: איך את יודעת מה למלא, מה לרשום?
ת: לא, זה טבלה שעשינו, זה לא משהו שצריך ללמוד בשביל זה או משהו.
ש: לא, אבל מי נותן לך הנחיות נניח ל -
ת: אה, לשלוח וזה?
ש: מה זה השורות האלה?
ת: זה מס' מכלית. לקוח מתקשר אליי מבקש - גם אחרי התקופה הזאת גם זכרתי פחות או יותר את מספרי המכליות שלהם, אז הייתי יודעת את המספרים, מתקשר ואומר תפתחי לי הזמנה אז אני יודעת כבר איזה מכלית מדובר. אני רושמת את מספר הרכב שלו, הוא אומר לי הלקוח איזה מוצר הוא רוצה, אם זה בנזין, אם זה סולר, נפט מה שהוא רוצה, ומה הכמות. בדרך כלל זה כמות זה כבר הנפח של האוטו.
כב' הש' נצר: של המכלית, הקיבולת של המכלית.
העדה: נכון, ומי הנהג שהוא שולח למתקן להעמיס, כי זה היה חשוב לציין תמיד מי הנהג שמגיע. כמובן אחרי ההזמנות זה במקום לשגע את פאני -
עו"ד גבאי: זהו, זה מה שיש, זה המסמך.
העדה: כן.
כב' הש' נצר: עכשיו רגע , למה את אומרת למשל, קודם אמרת שאת אומרת לה נניח שאת האספקה יעשו באמצעות דלק, למה ?
העדה: כי תלוי איפה היה לנו את המלאי. איפה הוא היה באיזה מתקן.
כב' הש' נצר: הבנתי.
עו"ד ישראל: איפה הוא היה מביא את המלאי?
העדה: לנו ולאוסקר זה הרי אנחנו העברנו להם כסף לפתוח את זה, זה היה תיווך כזה, אני יודעת.
כב' הש' נצר: מר קנרש, אדוני לא מתערב.
העדה: נכון. אם אני רושמת לה בדלק כי מן הסתם העברנו לשמה את הכסף לאוסקר שיעבירו את זה לדלק לפתוח שם את המלאי. עכשיו, במקום לפקסס לה הזמנה והזמנה בודדת הייתי בדרך כלל כבר לקראת הסוף ככה מרכזת על דף אחד כמה מכליות, צוברת כמה מכליות. כמובן מבקשת אישור מיניב שזה בסדר, במידה והוא מאשר אז הייתי שולחת לה שתפתח לנו את ההזמנה הזאת.
עו"ד ישראל: אני מציג לך את רז - 2.
ת: זה הדו"ח משיכות, טבלה שעוד שלפני שהתחלתי לעבוד אצל יניב זה דוגמא לטבלה שהיה שם והמשכתי באותה מסורת של טבלה. זה כל מה שהייתי פותחת, אם פתחתי מדלק אז הייתי רושמת שמדלק פתחנו סולר, מה הכמות מה המכלית ואיזה חברה איזה לקוח ביקש ממני. מי ביקש ממני. זה הייתי, ואם זה מאשדוד ואם זה מסונול, הייתי רושמת פה הכל, כל מה שפתחתי -
כב' הש' נצר: אבל זה דו"ח דרישה, זה לא דו"ח משיכה.
העדה: נכון, זה דו"ח דרישה, כל מה שאני פתחתי, גם כשאני הייתי פותחת ישירות דרך יצרני הדלק, גם אם זה היה דרך אוסקר, הכל רשמתי פה, כל מה שעשיתי.
כב' הש' נצר: אבל זה לא אומר שהסחורה הזאת נמשכה בפועל.
העדה: נכון, עד שהייתי מקבלת דו"ח מיצרני הדלק.
כב' הש' נצר: מיצרני הדלק.
העדה: לבדוק כאילו.
עו"ד ישראל: מה זה המסמך הזה, רז 3?
ת: זה דו"ח ניפוקים כתוב מדלק, זה דו"ח כבר שמעיד, ורשום לי מה הכמות, מה המוצר, מה המכלית, איזה תאריך, מה באמת סופק, זה הדו"ח שהייתי עושה אתו התאמה, ורק במידה -
כב' הש' נצר: ואז הייתי מתאימה בין זה לבין למעשה ר' - איך אמרת המסמכים מסומנים?
עו"ד ישראל: רז.
כב' הש' נצר: אז היית עושה התאמה בין זה לבין רז - 2, נכון?
העדה: נכון. לראות שבאמת נמשך ורק אז הייתי מעדכנת את הלקוח.
כב' הש' נצר: והיו מקרים שאנשים ביקשו אבל לא משכו.
העדה: נכון, היו מקרים, נהג מגיע או שהוא נתקע או שנגמר המלאי כשהוא מגיע, והוא כבר לא חיכה ונסע, היו מקרים. פה גם סך הכל יש את הסיכום כמה בנזין 95, כמה סולר, הסיכום. טבלה כזאת גם בעצם, סיכום של הכמויות האלה, גם היה נכנס אחר כך לטבלת בלו, כאילו הייתי מעדכנת את הסיכומים.
עו"ד ישראל: אני מבקש את התייחסותך לרז 4 - 5.
ת: אין בעיה. אם אמרתי שהדו"ח הקודם הוא מדלק, דו"ח ניפוקים שבפועל באמת זה, אז זה דו"ח, אם אני לא טועה זה היה מסונול.
עו"ד גבאי: מה את מחזיקה?
כב' הש' נצר: 4 - 5. אבל את אומרת זה דו"ח ניפוק, אבל פשוט יצרן אחר.
העדה: נכון, יצרן אחר. זה מסונול.
עו"ד ישראל: והאחרון רז 6?
העדה: גם פה יש את הסיכומים והכל. כאילו של הכמויות וזה מפי גלילות אשדוד, גם אותו דו"ח, מכל יצרן דלק היינו מקבלים את הדו"ח שלו והיה רשום גם מאיפה זה.
כב' הש' נצר: ואת זה הייתם מקבלים בתדירות של כל יום?
העדה: כל יום.
כב' הש' נצר: כל יום הם היו מוציאים היצרן.
העדה: כל יום, היום הוא משך יום אחר היינו מקבלים דו"ח ניפוק.
כב' הש' נצר: ואיך הייתם מקבלים את דוחות הניפוק?
העדה: כשעבדתי ישירות מול יצרני הדלק הייתי מקבלת אותם בפקס. וכשכבר היינו דרך אוסקר אז היא היתה מקבלת אותם והיא היתה מעבירה אליי.
כב' הש' נצר: מי זה היא?
העדה: פאני. כאילו אני עבדתי עם פאני.
עו"ד גבאי: נציגה של אוסקר.
עו"ד ישראל: מה רשום בצד בכתב יד?
העדה: פה?
עו"ד גבאי: כשאומרים פה תגיד מה המסמך.
עו"ד ישראל: רז - 6.
העדה: זה רשמתי בצד לקוחות, מי לקח.
עו"ד גבאי: בכתב יד.
העדה: כן, בכתב יד שם של הלקוח.
עו"ד גבאי: בגלל שיש מקומות שאת לא רשמת אפילו.
העדה: יכול להיות שבדף -
עו"ד ישראל: לא, את עונה לי. בסדר?
כב' הש' נצר: נכון.
עו"ד ישראל: ואם היא עוצרת אותי הכל נעצר, מה שהיא אומרת.
העדה: אוקי.
ש: המסמך רז 7 מהו?
ת: זה מסמך שהוא גם דו"ח ניפוק, זה של האשל באר שבע. אשל באר שבע, כן. זה גם ניפוקים של ה - 14 יש פה קיצור של המכליות מס' -
עו"ד גבאי: היא אומרת 14 תגידי 14/6 שיידעו על מה.
העדה: כמובן מה הכמות וסוג מוצר.
כב' הש' נצר: אבל בדומה לדוחות ניפוק האחרים רק מיצרן אחר.
העדה: נכון, שזה רק מיצרן אחר. כן.
עו"ד ישראל: אני מציג לך מסמכים המסומנים רז 8 ו - 9 . ספרי לבית המשפט מהם המסמכים הללו ומי ערך אותם.
העדה: בסדר, נתחיל מהפשוט יותר. זה העברה בנקאית -
כב' הש' נצר: מה הסימון שלו? רק תגידי לנו זה 8 או 9?
העדה: יש שני כיוונים, זה 9 פה.
עו"ד גבאי: איך 9? זה 8.
העדה: ופה לא רשום. זה מתייחס לזה?
כב' הש' נצר: כן, אז רז 9, כן?
העדה: כן. כל העברה שלקוח עשה לנו הייתי רושמת ליניב הייתי מרכזת במקום כל פעם להיכנס לחשבון ולהקריא לו הייתי בשבילי, בשביל הסדר הטוב, הייתי רושמת לו לקוח וכמה כסף הוא העביר, זה העברות שקיבלנו מהלקוחות שלנו. הייתי מרכזת לו, זה ספציפית ליום מסוים. אותו דבר, זה נראה לי היה ביום ראשון, כי פה בצד אני רואה שרשמתי אז שיום שישי כמה העברנו ולמה העברנו, רשמתי פה על חשבון הבלו סכום מסוים ולסונול סכום מסוים, ופה רשמתי שזה יום שישי, אז כנראה אלה כבר היו ביום ראשון, כי עבדתי גם שישי וגם ראשון אז בבית. אותו דבר רשמתי לו העברות שאנחנו עשינו סכום ולמי העברנו, הכל מפורט.
כב' הש' נצר: ורישום כזה היית עושה אחת ליום?
העדה: זה לא תמיד גם הייתי עושה, הייתי עושה בשבילי, במקום להיות לחוצה אתו בטלפון ולהתחיל לחפש בתדפיס אז הייתי מרכזת בשבילי, בשביל הסדר שלי, וזה גם יכול להיות אם אני לא טועה, גם הייתי גם מביאה ללימור שתראה, כי היא צריכה גם לדעת מי העביר. הנוסף -
עו"ד ישראל: רגע. לזה התייחסנו נכון?
עו"ד גבאי: תגיד את הסימונים שלהם בבקשה.
העדה: את זה אמרתי עכשיו לזה.
עו"ד גבאי: מה המספר שלו?
עו"ד ישראל: היא התייחסה עד עכשיו -
עו"ד גבאי: היא עשתה 9 וזה, 8 פספסת.
כב' הש' נצר: לא היא לא פספסה, היא אמרה שהיא הולכת למסמך הקל יותר.
עו"ד גבאי: אוקי. 8 סיכום חודש מאי.
העדה: נכון, זה סיכום חודש מאי.
כב' הש' נצר: עו"ד גבאי.
עו"ד גבאי: לא, שאנחנו מדברים על אותו מסמך, זה הכל.
עו"ד ישראל: היא בסדר, הסימון הוא אותו סימון.
העדה: טוב, זה סיכום חודש מאי. יניב היה מגיע כל סוף חודש לשבת עם אוסקר, מן הסתם הם היו יצרני דלק שלנו, אז לראות כמה בנזין משכנו, כמה סולר, מכל יצרני הדלק כמה לקחנו מכל יצרן דלק. והיה מתחשבן אתם עם עוד היה צריך להעביר כסף, אם החסרנו כסף, אם העברנו יותר מדי כסף, בסופו של דבר גם תשלום הבלו היינו מעבירים אליהם והם היו מעבירים. אז כל סוף חודש היו יושבים כאילו בדימונה, אצלם ואני הייתי צריכה להגיד לו כמה סך הכל בנזין משכנו מכל המתקנים, כמה נפט, כי בסופו של דבר לא משנה, כאילו הייתי מפרטת בשבילי מה היה מסונול, מה מכל היצרנים ,הייתי מפרטת בשבילי, אבל שורה תחתונה הוא היה רוצה לדעת כמה זה הבנזין והסולר, כי הם היו היצרן שלנו, וכמה בלו שילמנו וכמה בפועל כן העברנו, כל החישובים האלה הייתי מרכזת בשבילי, במקום להתחיל לעבור לו ממסך למסך במחשב והוא יושב אתי בטלפון עם בן אדם, כל סוף חודש הייתי עושה לי דף כזה, זה כאילו שיעורי בית שלי שהייתי מכינה הייתי ערוכה לשאלות שהוא ישאל, והייתי מרכזת כאילו, הנה, כמה נמשך מדלק, כמה איפה זה. כמה, גם אוסקר היו לוקחים מדי פעם מלאי, אז כמה הם לקחו כמה אנחנו לקחנו, זה חישובים שהם היו יושבים והייתי עושה, הייתי כבר ערוכה לשאלות שלו, בוא נגיד, אז הייתי עושה לעצמי סיכומים.
ש: אני מבקש ברשות בית המשפט, אני חושב שהיא ציינה כמה העברנו בלו וכמה היינו צריכים להעביר בלו, אני מבקש את רשות בית המשפט שהיא תבהיר מה זאת אומרת.
ת: להעביר תמיד העברנו מה שצריך להעביר, לא שפספסנו כסף או העברנו יותר או פחות, פשוט בוא נגיד אם היה לנו סכום כסף מסוים בחשבון כרגע להעביר והיה צריך לשלם יותר או משהו ונגיד פאני שילמה כבר על הבוקר את הבלו. הרבה פעמים פאני היתה משלמת בבוקר ואנחנו במשך היום יותר נגיד התארגנו עם כסף אז היינו מעבירים להם במהלך היום, כאילו הייתי גם אם מעבירה לה פחות או יותר, אז הם היו מתחשבנים ביניהם. בסופו של דבר גם בטבלה של הבלו יש את הסיכום סך הכל כמה צריך לשלם בחודש, כמה זה יוצא, הם היו עושים התאמה שזה הכסף שבאמת העברנו.
ש: אוקי. אני מציג לך מסמכים שסומנו רז - 11 - 15.
ת: כן.
ש: ספרי לבית המשפט מה המסמכים האלה, מי ערך אותם.
ת: אני ערכתי אותם. זה מחברת שלי, זה רישומים שלי. כתוב פה העברות על סחורה לאוסקר, זה חודש מאי. הייתי רושמת תאריך כל יום מה סכום הכסף שהעברנו לאוסקר, שהוא היה היצרן שלנו. נגיד יש פה סכום של 605 אלף, זה הסכום שהעברנו באותו יום אז גם בצד הייתי מפרטת מה הולך לסחורה, אם זה בנזין, כמה סולר תחבורה ואם בסכום הזה גם יש, אם זה מורכב גם מתשלום לבלו, כאילו כי בהכללה לבנק אני רק רושמת להם את הסכום, אז פה הייתי מפרטת לי על מה זה, אם מחר הוא ישאל אותי על מה העברנו להם שאני אזכור בשביל מה, זה היה בשבילי, זה לא משהו אפילו שהוא ראה, נראה לי. הרישומים האלה היו בשבילי הכל. כאילו לשאלות שהוא ישאל מן הסתם. זהו, יש פה תאריך תאריך, וכל יום סכום כסף שהעברנו ובצד פירטתי למה זה.
כב' הש' נצר: את הרישום הזה היית עושה בזמן אמת?
העדה: כן, באותו יום.
כב' הש' נצר: זאת אומרת כל יום היית רושמת?
העדה: כן, כל יום. יש לי מחברת, מחברות שירשתי מהילדים, כל יום יש לי את המחברת הזו פה. ועוד דבר, גם רשום פה הזמנה לחודש מאי, אם היינו עושים הזמנה, כל סוף חודש הייתי צריכה כבר לעשות הזמנת מלאים לחודש הבא, הייתי צריכה להגיד לדלק כמה תצטרכי מלאי, כמה מסונול נצטרך, הם היו צריכים להיות ערוכים שיידעו כמה נצטרך, אז הייתי רושמת נגיד מדלק כמה הזמנו, אם זה בנזין 95 כמה סולר כמה סונול, שנדע אם אנחנו כבר ניצלנו את זה או נשאר לנו עדיין רישומים שכעיקרון בשבילי, שאני אדע אותם.
עו"ד ישראל: טוב. אני מציג לך מסמכים שסומנו רז - 1 מיום 26/6/2012 התאריך נוגע לסימון. 1 - 8
ת: זה העברה שעשינו מהחשבון של החברה ממגדל העמק, עשינו את זה. ההעברה הזאת זה העברת זהב, כאילו רוב ההעברות היו העברות זהב שלא ניתנות לביטול. זה היה לאוסקר כשהוא היה יצרן שלנו, סך הכל זה 993,482 אלף זה אחרי שעשיתי העברה וקיבלתי חזרה את זה מהבנק הייתי מפקססת את זה לאוסקר, מן הסתם הם רואים את ההעברה, אבל הייתי מפרטת לה ממה מורכב הסכום, על מה זה. וזה גם מה שבעצם בניירת הקודמת שרשמתי שאני כל יום רושמת אז זה דברים כאלה, העברות כאלה. הייתי רושמת לה מה מתוך זה הולך לדלק, ליצרן דלק להעביר איזה סכום, ומה לפתוח, כאילו 250 אלף ליטר סולר, ו - 100 אלף ליטר בנזין, הייתי מפרטת לה על איזה מלאי זה גם. ופה גם יש 7000 ש"ח השלמה עבור העברה לסונול. כי כמו שאמרתי הרי הם היו יושבים כל סוף חודש לראות אם החסרנו כסף, העברנו יותר, אז מן הסתם כנראה עשינו העברה קודמת שהיה חסר 7000 אז רשמתי לה גם 7000 ש"ח, זה השלמה. זהו. רשמתי לה גם לאיזה מתקנים להעביר, כאילו, כמה לדלק, כמה לאשדוד פי גלילות, ההעברה הזאת היא לאוסקר שהוא היה יצרן ופה מפורט הכל על מה ומה. זה אחד.
ש: רגע, למה את מפרטת על גבי המסמכים - את יודעת מה, תתייחסי לגבי הכל ואז אני אשאל אותך .
ת: בסדר. זה אותו דבר, גם העברה לאוסקר.
כב' הש' נצר: מה זה זה? תגידי לנו את המספר של המסמך.
העדה: זה רז - 2.
עו"ד ישראל: מאיזה יום גם. 26.
ת: אוקי. נכון. זה העברה מ - 26, זה העברה לאוסקר, סך הכל 193 אלף ולפאני -
עו"ד גבאי: זה לא העברה מה - 26?
העדה: לא, 193 אלף.
כב' הש' נצר: כן, אבל זה לא העברה שביצעת ב - 26.
עו"ד ישראל: רק רגע.
עו"ד גבאי: 16 לאוגוסט 2011.
העדה: כן, ב - 16.
עו"ד ערבה: המסמך הוצג לה ב - 26.
עו"ד ישראל: למען הסר ספק, המסמך נושא את הסימון רז - 2, הוא מיום 26/6.
כב' הש' נצר: כי אז היא נחקרה על המסמך הזה. אוקי.
העדה: כן, ההעברה היא מה - 16 - 193 אלף לאוסקר -
עו"ד גבאי: כשאת אומרת אוסקר תגידי מה -
עו"ד ישראל: אין בעיה.
עו"ד גבאי: לא, סליחה, אוסקר.
העדה: יצרן דלק.
עו"ד גבאי: מה כתוב?
העדה: אוסקר אנרגיה.
עו"ד גבאי: יש הבדל, אוסקר אברהם, אוסקר -
עו"ד ישראל: עם כל הכבוד.
עו"ד גבאי: אל תגיד לי כל הכבוד -
עו"ד ישראל: זה התנגדות?
עו"ד גבאי: זה הכל מוקלט, ושומעים אוסקר ואוסקר, אתה בסיכומים תגיד אישיות משפטית נפרדת אוסקר זה ויניב זה.
העדה: אוקי. עכשיו, כשאני פקססתי אחר כך לאוסקר אז רשמתי לה שתעביר אחר כך לסונול 200 אלף.
ש: איזה אוסקר?
ת: אוסקר אנרגיה. אני מניחה שלפי ההעברה הקודמת פה היה חסר את ה - 7000 כי אם אני העברתי לה 7000 פחות ואמרתי לה תעבירי 200 אז אני מניחה שה - 7000 ש"ח זה השלמה להעברה הזאת. אז זה כדי שתעביר לסונול, ליצרן, שיפתחו לנו שם מלאי. רז 3 -
כב' הש' נצר: אם זה אותו דבר את לא צריכה לחזור על הפרטים.
העדה: זה אותו דבר, העברות, זה הכל גם רשום מה שהייתי רושמת פחות או יותר. פה סך הכל זה גם על מלאי וגם על תשלום בלו.
כב' הש' נצר: תראי את האחרים, אם יש באחד מהם משהו שונה.
העדה: אותו דבר על בלו, זה כבר לא קשור אליי.
כב' הש' נצר: מה זה זה. תגידי מה זה.
העדה: הוצאה מקופה, יכול להיות שזה היה לי בזה -
עו"ד גבאי: רז 5 גברתי.
העדה: כן, יכול להיות שלקחתי את זה בתור טיוטא לרשום עליו.
עו"ד ישראל: מה זאת אומרת? מי רשם שם? של מי הכתב?
העדה: זה לא שלי.
ש: אוקי.
כב' הש' נצר: כתב היד הוא לא שלי, ייתכן והשתמשתי בזה כמסמך טיוטא זה מה שאת אומרת.
העדה: כן, אבל זה לא הכתב שלי.
כב' הש' נצר: בסדר.
העדה: הכתב שלי זה על היתר ואפשר לראות את השוני. את ההבדל כאילו. זה אותו דבר העברה לאוסקר אנרגיה כדי שיעבירו לסונול. אותו דבר, העברה לאוסקר אנרגיה על חשבון בלו שהיא תעביר הלאה. כנ"ל לגבי זה, מנות וכאלה כל מה שרשום ביתר זה לא כתב שלי, אני כאילו על חשבון בלו אותו דבר אוסקר אנרגיה על חשבון בלו. בסדר?
עו"ד ישראל: עכשיו, מדוע היית מפרטת על גבי מסמכי העברות למי העברות ועל מה.
ת: קודם כל, הייתי מפקססת אותם לאוסקר אנרגיה, לפאני, היא היתה צריכה לדעת על מה הכסף. וגם אם מחר יניב ישאל אותי על מה זה היה אז שאני אדע. כל דבר כזה כבר הייתי מביאה ללימור שהיא תוציא מה שצריך להוציא אצלה, זה לא משהו שהייתי מתייקת אצלי, היה לנו כאילו קלסר שתייקנו בו, אבל זה כבר הלך להנהלת חשבונות הייתי עושה העברה כמובן מול הבנק, הייתי מפרטת על מה, הייתי מעבירה את זה לאוסקר אנרגיה, וזה כבר היה עובר כתוב מנה 200 וכאלה זה כבר להנהלת חשבונות היה.
עו"ד ערבה: לאיזה אישום זה נוגע החלק הזה?
עו"ד ישראל: זה התנגדות? אז תקום ותתנגד.
עו"ד ערבה: אוקי. בסדר, אני מתנגד להמשך הקו הזה שהוא נמשך כבר כשעתיים, ואין לו שום רלוונטיות לנושאים שקשורים לכתב האישום, אין בידיו, אני משתמש במטבע לשון שנעשה שגור פה, כדי לשפוך אור על מה שיש בכתב האישום. מדובר בהתנהלות תקינה לחלוטין מבחינה חשבונאית, מבחינת הדין וגם המאשימה לא מייחסת אותה למי מהנאשמים.
כב' הש' נצר: כן, עו"ד ישראל?
עו"ד ישראל: לעניין השאלה אם מדובר בהתנהלות שיש בה כדי לחזק את טענת ב"כ הנאשמים כי היא התנהלות כדין, זה החלטה של בית המשפט בסופו של דבר.
עו"ד גבאי: לא, אבל אתה צריך לחזק את הטענות שלך לא את שלנו.
עו"ד ישראל: המאשימה -
עו"ד גבאי: מה זה מחזק?
עו"ד ישראל: את ההתנהלות מול אוסקר אברהם, המסמכים אותם ערכה העדה רלוונטיים גם לאישומים המיוחסים בכתב האישום וגם לעניין השליטה של יניב וגם לאופן ביצוע העסקאות, על הכל ביחד. המאשימה סבורה כי יש רלוונטיות בכל המסמכים אשר הגישה המאשימה לעדה. יתרה מזו, אין בכוונת המאשימה להכביר בראיות אשר לטענתה אין בהם רלוונטיות לאישומים המיוחסים בכתב האישום.
כב' הש' נצר: אז במה הם רלוונטיים? להראות את ההתנהלות החשבונאית?
עו"ד ישראל: כן. את ההתנהלות - לא. לא.
כב' הש' נצר: יש טענה שההתנהלות החשבונאית לא היתה תקינה?
עו"ד ישראל: גברתי, זה תיק כלכלי של חשבוניות פיקטיביות, כן יש טענה שכן, ההתנהלות בפועל לא משקפת את החשבוניות שיצאו. כן, זה בסיס האישומים -
עו"ד גבאי: העדה הזאת?
כב' הש' נצר: זה בסדר, איך זה קשור למסמכים?
עו"ד גבאי: העדה הזאת לא מתעסקת בחשבוניות.
כב' הש' נצר: רגע, עו"ד גבאי אי אפשר ככה.
עו"ד ישראל: אני סבור כי המקום להציג ולקשור את הפאזל את חתיכות הפאזל השונות הוא בסיכומים. יחד עם זאת, להערת בית המשפט אציין כי כל ההתנהלות הזאת בו לקוח מספק ומשלם בנפרד ומשלם על הבלו, ומשלם בנפרד על הדלק, ואין שום אזכור על המע"מ והכל ביחד, עולה בקנה אחד עם טענות המאשימה ועם החשדות המיוחסים לנאשמים, לפיהם החשבוניות בגין הבלו ניתנו בגין כלום, גברתי. ואינן משקפות עסקה שבוצעה בפועל. דרך ההתנהלות שאנחנו מציגים כרגע באמצעות העדה שופך אור לגבי ההתנהלות שאירעה בפועל ואשר לטענת המאשימה אינה עולה בקנה אחד עם המסמכים והחשבוניות שהוחלפו בין העוסקים השונים. בדגש על החשבוניות הפיקטיביות.
כב' הש' נצר: אבל שוב, עו"ד ישראל, הבנו לכל אורך הדרך שהטענה היא שהחשבוניות או המסמכים שנחזו להיות חשבוניות לא מייצגים לא עסקה ולא - נשאיר רגע את עניין הפיקטיביות - איך המסמכים האלה שופכים אור, איך?
עו"ד ישראל: הם מדברים על ההתנהלות שאירעה בפועל מה שהיה באמת ולא מה שהמסמכים החשבונאיים מספרים. גברתי, המסמכים החשבונאיים בדגש על החשבוניות מספרים על התנהלות אחר מאשר אירע בפועל, כאשר אני מביא את העדה הזו יחד עם אילנית גיטקר וכל העדים שבכוונת המאשימה להביא לכאן, המאשימה תציג את ההתנהלות שאירעה בפועל, ותסביר איך התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד לא מבחינה הגיונית כלכלית ולא מבחינת המסמכים -
כב' הש' נצר: אבל במשך שעתיים ויותר של חקירה מה היא תרמה לנו להבין, או לחזק, את -
עו"ד ישראל: גברתי, האם כרגע זה המקום לקבוע מה היא תרמה?
כב' הש' נצר: לא, כי עדיין, בכל הכבוד.
עו"ד ישראל: גברתי, זה המקום כרגע בעדה מס' 11 -
כב' הש' נצר: אז מתי אנחנו נתחיל לראות את הרלוונטיות? הרי רלוונטיות זה דבר שצריך לבצבץ.
עו"ד ישראל: גברתי, לאט לאט אנחנו מתחילים להשלים את התמונות של הפאזל וזה עוד שלב בדרך.
כב' הש' נצר: טוב. אוקי. אם אחרי -
עו"ד ערבה: אם אני מבין נכון מה שחברי אומר, ואני באמת קשה לי להבין אותו, הוא אומר הסיבה שהעדה מעידה כאן זה כדי שאנחנו נראה מה לא. ככה לא נראית התנהלות של חשבוניות פיקטיביות כדי שנוכל להשוות את זה למועד שבו הוא יבוא ויראה לנו אולי מתי שהוא איך כן זה נראה. זה לא רלוונטי, זה לא מלמד אותנו על שום דבר שמתקרב בכלל להוכחה של המעשים בכתב האישום, אם בכלל נגיע לשמה, אני מבקש שאנחנו או שנתקדם או שחברי יוותר כבר על העניין הזה.
כב' הש' נצר: 15 עדים, כמעט 100 מסמכים, לאן אנחנו רוצים להגיע, עו"ד ישראל? באמת, שלא לדבר על מס' הישיבות שקיימנו עד עכשיו. התחושה היא שאנחנו לא מתקרבים לא לליבה ואפילו לא להתחלה של הגרעין, בכל הכבוד.
עו"ד ישראל: גברתי, אני אינני יודע איך להשיב לגברתי לגבי דברים אלו, אני מביא את העדים אני מנסה לייעל את החקירות ולהפוך אותם לקצרות, בדרך מסיבות לגיטימיות לגמרי, יש התנגדויות, יש חקירות נגדיות שאורכות הרבה מעל, לפחות מעל -
כב' הש' נצר: אני לא דיברתי על הזמן. בכל הכבוד, עו"ד ישראל, אני לא מדברת על הזמן, אני מדברת על כך שאחרי דיונים לא מעטים ורשימה של עדים ששמענו, הציפייה היא שאנחנו מתחילים לראות איזה שהיא תמונה, לא יודעת אם היא נכונה או לא נכונה, זאת לא השאלה, אבל צריכה להסתמן איזה שהיא תמונה. ואני שוב שואלת את אדוני, לא כדי שאדוני עכשיו יענה לי או חלילה יחשוב שהוא צריך לתרץ או להתנצל, אני אומרת את זה כדי שהשאלה הזאת תעמוד מול עיניו של אדוני שהציפייה היא שאחרי שהקדשנו לא מעט ימים שלמים, אני רוצה לדעת שאני מתקרבת לאיזה שהוא מקום, ואני לא . זאת הבעיה.
עו"ד ישראל: אני מבין את דברי גברתי, הדברים יתבהרו.
כב' הש' נצר: טוב, רק שאדוני ייקח בחשבון שעוד היום אני יכולה להגיד טוב, אולי בעוד ישיבה ובעוד שתיים, אבל החבל באיזה שהוא שלב יהיה קצר, קחו את זה בחשבון. הציפייה היא שאנחנו רואים שיש התפתחות בתיק הזה. חקירה בבית משפט במהלך של דיונים אמור להיות דינמי, הוא אמור מישיבה לישיבה אנחנו אמורים לאסוף אלינו עוד ועוד להיכנס לאיזה שהיא מציאות, נכונה או לא נכונה מציאות נטענת, ואני לא רואה, בכל הכבוד.
עו"ד ישראל: גברתי, אני מבין את גברתי, הסיבה לכך כי אלו באמת חלקים מהתמונה הכוללת. הדברים ייקשרו וגברתי תראה את מלוא התמונה.
כב' הש' נצר: טוב.
עו"ד ישראל: בתקופה שבין 2011 לתחילת החקירה, ספרי את אופן הזמנת הדלקים דרך אוסקר אנרגיה.
העדה: דרך אוסקר?
ש: כן. דרך אוסקר אנרגיה, תספרי את התהליך והדרך שבו זה בוצע. תעברי דרך ההזמנה, תשלום, כל השרשרת.
ת: בסדר. אם זה גם להזמין מלאים כאילו?
ש: האמת שאני עדיין לא הבנתי מה זאת אומרת להזמין מלאים, אבל הזמנה של דלק.
ת: אוקי. הזמנה של דלק היינו מזמינים, היינו, מה זה היינו? הכל התנהל דרך אוסקר אנרגיה, אבל היינו אומרים להם לאוסקר אנרגיה מה אנחנו נרצה, מה התחזית שנרצה מכל יצרן דלק שזה סונול, פי גלילות אשדוד, אשל, מה אנחנו נרצה לחודש הקרוב, מה ההערכה אם יהיה חודש יותר חזק או פחות, תלוי, נגיד בחורף יש יותר ביקוש לנפט, תלוי כאילו. יניב היה עושה את השיקול, את החישוב כאילו מה נצטרך, מה ההזמנות שיש לו מלקוחות, לפי זה הוא היה מעריך כאילו כמה נצטרך בכל מתקן כי היה לנו באמת בכל הארץ לקוחות. הייתי, הוא היה אומר לי כמה לבקש הזמנה מאוסקר הייתי מבקשת מפאני והיא היתה מעבירה את הבקשה לכל היצרנים, אם זה בפקס, אם בטלפון, אם זה באימייל כל אחד בשיטה שלו, וזהו. כל תחילת חודש היו מקציבים לנו את המלאי הזה, בסדר?
ש: אז נתקדם לתשלום.
ת: עכשיו, מבחינת תשלום, זה אם הזמנו 3 מיליון בנזין בסונול זה לא שאומרים, פותחים לנו ברז ואומרים קחו שלוש מיליון, זה היה לכל החודש. הייתי מעבירה לאוסקר אנרגיה כסף נגיד רק על 50 אלף בנזין ליטר אז היא היתה מעבירה את זה אחר כך לסונול, והיינו פותחים 50 אלף בנזין, עד שזה נגמר. נתקעים או שלוקחים מתקן אחר, או שמזרימים לאוסקר אנרגיה עוד פעם כסף, ההתנהלות די קבועה, אין פה משהו -
ש: מה בנוגע לתשלום הבלו?
ת: תשלום בלו, כל יום היינו צריכים להעביר תשלום בלו, כל יום היה לי את הטבלה, היא גם היתה עוקבת אתי לראות שזה באמת ככה יצא שזה התשלום לאותו יום.
ש: רגע, כסף בגין מה הייתם מעבירים לאוסקר אברהם לצורך קבלת הסחורה?
ת: בגין מה?
ש: הכוונה על מה הייתם משלמים בשביל לקבל סחורה?
ת: על המלאי. על המוצרים.
עו"ד גבאי: על מה הייתם משלמים בשביל לקבל סחורה?
כב' הש' נצר: על מה הייתם משלמים כדי לקבל סחורה?
עו"ד גבאי: אני כמעט בטוח שאני יודע.
עו"ד ערבה: התשובה אולי לא טמונה בגוף השאלה, אולי.
העדה: לא, כאילו אם הייתי מעבירה לה כסף לאוסקר -
עו"ד ישראל: כן, אבל למה נועד אותו תשלום?
העדה: אותו תשלום זה על מלאים, על סחורה שלקוחות ביקשו ממני ועל תשלום בלו.
כב' הש' נצר: מה עוד, עו"ד ישראל?
עו"ד ישראל: אני מדלג, גברתי, על שאלות, כי - מי אחראי על כל מה שקשור לתשלום הבלו בחברת יניב חברה לאנרגיה לישראל ?
העדה: מי אחראי?
ש: מי אחראי לרכז את העסקאות שקשורות לתשלום הבלו?
ת: זה או העברות שלקוחות עשו, על תשלום, על מלאי, או שלקוחות שיניב ישב איתם שילמו.
ש: מי אחראי להעברת הכספים?
ת: על הבלו?
ש: על הבלו.
ת: אני, כל יום זה היה משהו שכל יום היינו צריכים להעביר, זה משהו שברור וידוע. וברגע שהיה לנו מספיק יתרה להעביר. קודם כל, תמיד העדפנו לספק סחורה ולפתוח סחורה ולהעביר כסף על סחורה, שהלקוחות יקבלו את הסחורה. ואז כאילו ככה לקראת הצהריים לפני שסוגרים את הבנק היה לנו כסף אז היינו מעבירים כבר לאוסקר כסף, לפי הסכום שהיינו צריכים לשלם אותו יום, היינו מעבירים לאוסקר אנרגיה והיא היתה מעבירה את זה הלאה. לפעמים היא גם לא חיכתה לי אם היה להם כבר מאיפה להעביר אז היא היתה משלמת להוריד את זה ממנה, ובמשך היום כבר היינו משלמים להם ומעבירים להם את הכסף.
ש: בנוגע לשאלה, נחזור, כל ההתחשבוניות על הבלו מי היה אחראי על העברת הכספים לטובת תשלום הבלו?
כב' הש' נצר: ביניב?
עו"ד ישראל: ביניב חברה לאנרגיה לישראל .
העדה: אני לא מבינה כאילו במה זה שונה מהשאלה הקודמת רק שאני אדע.
כב' הש' נצר: גם אני.
עו"ד ישראל: התשובה היתה קצת כללית, אני רוצה ממש לראות ביניב חברה לאנרגיה לישראל מי היה אחראי לגבי העברת הכספים -
כב' הש' נצר: אחראי פרסונלית?
עו"ד ישראל: פרסונלית. כן.
כב' הש' נצר: כן, מי הגורם אצלכם שהיה אחראי על עניין התשלום של הבלו?
העדה: יניב, כאילו אני הייתי שולחת העברה לבנק, כמובן, הוא לא התעסק עם דברים כאלה, הוא לא פקידה. אבל אם הוא היה אומר לי תעבירי איקס וואי או זד אז הייתי מעבירה, הכל דרכו, כמובן, הכל בהסכמה שלו.
עו"ד ישראל: לא, חוץ משניכם, מי עוד קשור לתשלום הבלו?
ת: אני והוא. הוא רק בתעשי, אבל אני הייתי שולחת את זה לבנק.
ש: אבל חוץ מכם מי היה עוד נוגע בתשלום בלו?
ת: רק אני ופאני.
כב' הש' נצר: פאני אצל אוסקר.
העדה: נכון.
עו"ד ישראל: אבקש להגיש -
עו"ד ערבה: בית משפט התקדם הוא יודע כבר שמות.
כב' הש' נצר: מה אתה רוצה להגיש?
עו"ד ישראל: את המסמכים שסומנו רז' 1.
עו"ד גבאי: 19, הגשת אותם כבר?
עו"ד ישראל: עוד לא.
עו"ד גבאי: יש לך רז 1 - 15 מ 19/6 ורז 1 - 8 מ - 26. אנחנו לא עוקבים אחריך אבל אנחנו יודעים את זה.
כב' הש' נצר: אבל נדמה לי שמהתאריך הראשון את רז 10 אתה לא שאלת.
עו"ד ישראל: אני לא רוצה להגיש גברתי. זה מונח כאן.
כב' הש' נצר: בסדר.
עו"ד ישראל: אז רז 1 -
עו"ד גבאי: ואגב גם 8 הוצאה מהקופה זה לא שלה, זה לא היא ערכה. זה רז 8 נדמה לי.
עו"ד ישראל: לא, זה היא אמרה שהיא לא ערכה.
כב' הש' נצר: לא, זה 10 לא?
עו"ד ישראל: 10.
כב' הש' נצר: שהיא אמרה שזה בכלל היה טיוטא אולי.
עו"ד ישראל: כן, היא לא יודעת, אבל רז 1 מיום 26/6/12 עד רז 8 זה אחד, גברתי.
כב' הש' נצר: זה היא התייחסה כבר.
עו"ד ישראל: נכון, גברתי, לכולם היא התייחסה.
כב' הש' נצר: בסדר אז תן לי אותם ואני אסמן אותם.
עו"ד ישראל: אבל רגע, חבריי רוצים לעיין במסמכים קודם?
עו"ד גבאי: אני עקבתי אחריך באון ליין.
כב' הש' נצר: טוב, תן לי אותם בבקשה.
עו"ד ישראל: עד 15. כל המסמכים גברתי.
כב' הש' נצר: תודה.
החלטה
קבוצת המסמכים שסומנה בתיק החקירה בסימון רז 11 עד 15 כולל, תתקבל ותסומן ת/94 א' - ה'.
קבוצת המסמכים אשר סומנה בתיק החקירה בסימון רז 1 עד 9 כולל, (19/6/2012) תתקבל ותסומן ת/95 א' - ט'.
קבוצת המסמכים אשר סומנה בתיק החקירה בסימון רז 1 -

________________ נחמה נצר - שופטת

עו"ד גבאי: רגע, למה את 10 הוא לא הכניס? רז 10 למה הוא לא הכניס?
כב' הש' נצר: כי זה הטיוטא הזאת שהיא אמרה.
עו"ד ישראל: היא אמרה שהיא לא ערכה אותו.
עו"ד גבאי: זה לא הטיוטא.
כב' הש' נצר: אז תבדקו בינתיים.
עו"ד גבאי: זה העברה של אבו קליב.
עו"ד ישראל: לא שאלתי אותה על המסמך הזה.
עו"ד גבאי: בסדר, אוקי.
כב' הש' נצר: שניה, אנחנו באמצע ההחלטה.
החלטה
קבוצת המסמכים שסומנה רז 1 עד 4 (26/6/2012) וכן המסמכים שסומנו רז 6, 7, 8 מאותו תאריך יתקבלו ויסומנו ת/96 א' - ז'.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: אדוני יכול להמשיך.
עו"ד ישראל: אני סיימתי גברתי.
כב' הש' נצר: אוקי. אז בבקשה. חקירה נגדית לעו"ד גבאי.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד מיכה גבאי ב"כ הנאשם 1 :
ש: תסכימי אתי שכל פעם שאת צריכה לפתוח מלאי בעקבות הזמנה שלקוח פנה אלייך את צריכה לקבל את האישור של יניב, אחרת את לא פותחת.
ת: נכון.
ש: אבל תסכימי אתי שיש לקוחות שפונים ישירות ליניב ויניב פותח להם בלי לשאול אותך. הוא לא צריך לקבל את האישור שלך, למשל תסתכלי ברז - 1 מה - 19 לחודש, שזה גברתי סומן ת/95 א' , זה ההזמנה וכתוב עראף ואת אומרת לנו שבעדות שלך השניה בעמ' 46 את אומרת למשל לקוחות, לקוח עראף בעל חברת המוקו, אני לא יודעת מהיכן, יניב קנרש התקשר אליי עדכן אותי שאני ארשום אותו. זאת אומרת, יש לקוחות או ספקים שיניב או קונה מהם או מוכר להם והוא לא צריך את האישור שלך.
ת: ברור שהוא לא צריך את האישור שלי.
ש: עכשיו, עוד משפט, ב - ת/95 א' -
עו"ד ישראל: אני יכול להתנגד?
עו"ד גבאי: אתה לא יכול להתנגד.
עו"ד ישראל: אני מבקש להתנגד.
עו"ד גבאי: אז בבקשה.
עו"ד ישראל: גברתי, העדה התחילה תשובה וחברי עצר אותה -
עו"ד גבאי: אז אתה יכול להתנגד, תגיד תן לה להמשיך לענות.
כב' הש' נצר: כן, שתשיב על כל השאלה בבקשה.
העדה: כאילו באתי להגיד שברור שהוא לא שואל אותי הוא בעל החברה והוא מחליט. במידה והוא ירצה אחר כך הוא כן יעדכן אותי לציין את זה בכרטיס הלקוח, אם גם אם הוא לא ירצה זה זכותו, אם הוא רוצה להתחשבן אתו בנפרד.
עו"ד גבאי: מצוין.
ת: זה חברה שלו. והוא מחליט.
ש: אוקי. עכשיו ת/95 א' זה טופס הזמנת דלקים ואת אמרת לנו שאת רושמת מספר מכלית, סוג המוצר, כמות והנהג.
ת: נכון.
ש: תסכימי אתי שכשאת כותבת נאסר עראף זה יכול להיות שהוא בעל הבית ויכול להיות שהוא הנהג.
ת: נכון.
ש: אבל זה לא שם החברה, החברה שלו למשל זה רמקו, את זוכרת?
ת: רמקו?
ש: אמקו.
ת: אמקו. כן.
ש: זאת אומרת את מסכימה אתי שבטופס ההזמנה שלך את רושמת לא את האישיות המשפטית שצריכה לצאת עליה חשבונית, פה כתוב עראף אבל החשבונית יוצאת על אמקו.
ת: נכון.
ש: יפה. ולכן כשדיברנו קודם ואמרת יש בחור בשם יהודה, עכשיו יהודה הזה עכשיו נגיד הנהג או מי שקנה אבל אחר כך כשזה מגיע ללימור שעושה את החשבוניות היא שואלת את יניב מי זה יהודה או מי זה דוד והוא אומר זה דבי אנרגיה.
ת: נכון.
ש: זאת אומרת את למעשה לא יודעת תמיד איך לחבר את הנהג, את הבעלים לשם החברה, נכון?
ת: נכון. אותי זה לא קשור אליי.
ש: קצר. כשאמרת לנו בחקירה ראשית ששמעת את השם דבי אנרגיה, שלימור התקשרה ליניב ושאלה אותו להוציא את זה עליה, זה את לא יכולה לדעת אם לפני כן היא שאלה אותו תגיד, יהודה או מורגנשטרן זה דבי אנרגיה הוא אמר לה להוציא על דבי אנרגיה, את אף פעם לא יודעת מה קורה בחשבוניות.
ת: לא יודעת וגם לא שאלתי.
ש: והכי חשוב, כל העברות שעשית, העברות א' שקיבלת מלקוחות והעברת לאוסקר אנרגיה זה בעקבות משיכות בפועל.
ת: נכון.
ש: זה לא חרטא, כי או שקניתם סחורה או מכרתם סחורה.
ת: נכון.
ש: הכל אמיתי שם, נכון?
ת: נכון.
ש: עכשיו, עוד משהו, חברי שאל אותך למה את עושה העברה על המלאי והעברה על בלו, אז אני אומר לך שעל הבלו להבדיל מהמלאי, על הבלו היית משלמת בלו רק על משיכות בפועל שהייתם מושכים באותו יום, על המלאי היית מעבירה על כל המלאי, על הבלו היית משלמת פר משיכה בפועל, נכון?
ת: נכון.
ש: אוקי. את לא עוסקת בדיווחי מע"מ.
ת: לא.
ש: את לא מכינה חשבוניות.
ת: לא.
ש: את לא מקבלת חשבוניות.
ת: לא.
ש: וכשאת אמרת עבדנו מול אוסקר אברהם את יודעת מה זה חברה יצרנית? אם לא אז לא, בסדר? היה לכם ליניב חברה לאנרגיה לישראל היה רשיון יצרן ולכן הייתם קונים ישירות.
ת: נכון.
ש: אחר כך למי שקניתם דרך אוסקר אברהם החברה יצרנית זה אוסקר אברהם, זה לא אוסקר אנרגיה.
ת: זה משהו שלא עשיתי את ההפרדה כאילו.
ש: את לא יודעת, אבל את את הכסף, את ההעברות היית מעבירה לאוסקר אנרגיה.
ת: נכון, ככה היה רשום.
ש: אוקי. וכשאת אומרת, קודם מה שחברי שאל אותך וכל הזמן דיברנו יניב וזה, את מתכוונת יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ בלבד, נכון?
ת: נכון.
ש: את דוד מורגנשטרן את בהתחלה לא ידעת את השם שלו, אבל בחקירה ראית את התמונה שלו אבל גם פגשת אותו למחרת או יום לפני כן בבית משפט, אנחנו מדברים על הבחור הדתי.
ת: כן, היא אמרה לי בהתחלה מורגנשטרן, זה מה שהטעה אותי וגם הייתי לחוצה.
ש: אוקי. אבל עכשיו את יודעת על מי אנחנו מדברים, נכון?
ת: כן.
ש: ואני אומר לך שאת ראית אותו ואמרת גם במשטרה.
ת: נכון.
ש: שראית אותו במשרד .
ת: נכון.
ש: יושב עם לימור על חשבוניות וקבלות, נכון?
ת: נכון.
ש: ואני גם אזכיר לך, את אמרת אם הוא היה קונה הוא היה יושב מולי.
ת: נכון.
ש: עכשיו, את לא יכולה לזכור, אבל אני אומר לך שהוא קנה ממך דלקים, את לא יכולה להגיד שהוא לא קנה ממך. הוא לא בא אלייך בשם דבי אנרגיה, בא בשם כמו שיהודה ודוד. את לא יכולה לזכור את זה.
ת: לא, אני לא, כאילו לא עבדתי מולו.
ש: אבל הוא בא אליכם.
ת: הוא בא, אבל לא עבדתי אתו או משהו.
ש: הוא לא בא לשתות קפה, את ראית חשבוניות -
ת: ברור שלא, הוא ישב אצלה כאילו.
ש: ישב אצלה על חשבוניות, נכון?
ת: אני מניחה שכן, כי -
ש: לא, לא מניחה, את אמרת חשבוניות.
ת: כי מי שיושב אצלה זה חשבוניות וקבלות.
ש: לא, לא אל תניחי.
ת: לא, בסדר.
ש: אני אגיד לך בדיוק מה אמרת, אל תניחי.
ת: אני יודעת מה אמרתי. חברי, בעדות שלה מ - 26/6 עדות מס' 112 בעמ' 4 שורה 97 את אומרת ככה, אם מורגנשטרן זה הבחור הדתי שראיתי בבית המשפט אז אני ראיתי אותו כמה פעמים במשרד שלנו, הוא ישב מול לימור עם חשבוניות או קבלות, ואם הוא היה רוצה סחורה למכור או לקנות הוא היה יושב מולי, זה נכון?
ש: נכון.
ת: תודה רבה. עכשיו, כשאת מדברת על מלאי, ברור לחלוטין כשאת אומרת מלאי, המלאי הוא של החברה היצרנית, מי שרשאי לפתוח בכל התחנות זה אוסקר אברהם, את לא יכולה לפנות ישירות לבזאן או לסונול ולהגיד תפתחו לי, את צריכה שפאני תפתח לך ואת פותחת ללקוחות, ככה זה הולך.
ש: נכון.
ת: נכון?
ש: נכון.
ת: אוקי. תודה רבה לך.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ערבה ב"כ הנאשם 2:
ש: שלום. אמרת בחקירה הראשית שהציגו לך במהלך החקירות תמונה של דוד מורגנשטרן, נכון?
ת: זה לא היה רק של מר דוד, זה גם לא שהיא שמה לי את זה מול העיניים לראות, היה לה איזה קלסר והיה תרשים של אנשים וראיתי שהוא גם שם.
ש: אבל את ראית את זה מכיוון שהניחו את זה בפנייך, את לא רואה דרך קלסרים, נכון?
ת: זה היה פתוח אז היה אפשר לשים.
ש: זה היה פתוח לידך.
ת: כן.
כב' הש' נצר: את לא לקחת את הקלסר ודפדפת בו, זה היה פתוח מול עינייך.
העדה: לא, אני הסתכלתי כי היה רשום עליו השם שלי, זה כאילו היה קלסר שהכינו בשבילי.
עו"ד ערבה: תגידי לי, זה התרשים שאת ראית?
ת: אני לא יכולה להגיד שזה בדיוק זה, אבל היה נראה לי היה יותר דמויות, אבל היה תרשים משהו, שרטוט כזה.
ש: זה אפילו לא תרשים שאנחנו מכירים. שיירשם שזה לא רק שזה לא מופיע בהודעות אני גם לא ראיתי מזכר על כזה דבר. את לא עבדת מול, ננסח את זה אחרת, בחקירות שלך כאן לעו"ד גבאי את התייחסת לאוסקר אברהם לעבודה מול אוסקר אברהם. את התכוונת לחברת אוסקר אברהם בע"מ, נכון?

ת: אני לא התייחסתי לא אוסקר אברהם ולא אוסקר אנרגיה, ולא כלום. תמיד אמרתי רק אוסקר.
ש: בסדר גמור, אבל כשאת אומרת אוסקר את מתכוונת לחברה, נכון?
ת: לחברה עצמה.
ש: אוסקר אברהם, הבן אדם, אף פעם לא התנהל מולך, נכון? מבחינה עסקית.
ת: אני לא דיברתי אתו אפילו, אני רק מול פאני תמיד או שלומי, אבל הכל היה מול פאני ואף פעם לא הסתכלתי מה השם שלהם אם זה אוסקר אנרגיה או אוסקר אברהם, זה היה בשבילי אוסקר החברה.
ש: תודה רבה.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד חנן הראל ב"כ הנאשם 3:
ש: תגידי לי בבקשה, אני רואה שב - 18/6 את נחקרת, נכון?
ת: כן.
ש: זה חתימה שלך?
ת: כן.
ש: אני רואה שאת נחקרת כחשודה על חוק מע"מ, חוק בלו, חוק העונשין, חוק הלבנת הון ופקודת מס הכנסה, נכון?
ת: נכון.
ש: מה החשידו אותך בהלבנת הון, את יודעת?
ת: לא.
ש: מה החשידו אותך במע"מ ?
ת: לא, אני גם לא אומר לי הרבה מה שרשום שמה. החתימו אותי, כל יתר הדברים זה שאני העדתי בחקירה , אמרתי נתנו לי לקרוא וחתמתי. כל הסעיפים האלה זה לא אומר לי כלום הלבנת הון וזה, זה לא -
ש: אז חתמת פה בלי שהסבירו לך בכלל במה את חשודה?
ת: לא, היא נתנה לי לקרוא את החקירה, אם זה נכון כל מה שזה וחתמתי. אבל חוק בלו, חוק מע"מ חוק עונשין, לא ייחסתי לזה מה זה בדיוק. אם תסביר לי אני לא -
ש: אני לא צריך להסביר לך.
כב' הש' נצר: לא, הוא לא שאל אם -
העדה: לא, גם לא שאלתי אותה.
עו"ד הראל: שאלתי אם הסבירו לך בכלל.
העדה: לא שאלתי אותה.
כב' הש' נצר: החתימו אותך, לא אמרו לך מה התוכן.
העדה: לא, כאילו היא נתנה לי לקרוא את כל העדות בחקירה.
כב' הש' נצר: לא מדברים על העדות, האזהרה בהתחלה.
עו"ד הראל: בהתחלה העדות, הנה, תסתכלי עוד פעם.
כב' הש' נצר: החתימה שלך היא בהתחלה. אחרי שהיא אומרת לך את ה -
העדה: אני קראתי את זה.
כב' הש' נצר: קראת את זה.
העדה: קראתי את זה.
כב' הש' נצר: היא הסבירה לך?
העדה: לא שאלתי. אז היא כנראה מניחה שאני יודעת, אבל את האמת שלא שאלתי אותה מה זה.
עו"ד הראל: לא שאלת. אוקי. עכשיו, באותו יום ביום הראשון ב - 18/6 לקחו אותך גם לבית משפט, נכון?
העדה: נכון. בערב.
ש: ומה רצו לעשות לך בבית משפט? את זוכרת?
ת: בבית משפט זה היה כבר מאוחר ממש, כששקלו לשחרר אותי או לא לשחרר אותי, ואז היה אתי איזה חוקר שליווה אותי לבית משפט ואז נתנו לי מסמך כזה שהייתי צריכה לשלם ערבות על השחרור שלי, עד הבוקר נתנו לי לבוא עם הערבות, להפקיד את הדרכון שלי ואישור שאני לא יכולה לצאת מהארץ ומעצר בית.
עו"ד גבאי: עד היום.
העדה: כן. זה מסמכים אמרו לי אחרי חצי שנה אפשר לקחת את הדרכון, לא שלקחתי, אבל זה עדיין שם, ואת האמת זה בתיק השני, אבל נתנו לי ניירת שהכל רשום וחתמתי. ונסעתי הביתה וכמו שביקשו התייצבתי יום אחרי עם הערבות עם הדרכון. כל מה שביקשו.
ש: עכשיו, תסתכלי שניה.
ת: כן.
ש: ייחסו לך בבית משפט באותו יום שהיית, את רואה מה כתוב? לחשודה מיוחס עבירות של הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה.
ת: אני לא מוציאה חשבוניות. אני גם לא יודעת להוציא חשבוניות. באמת שלא.
עו"ד גבאי: זה לא ייאמן, מעצר בית יש ראיות והיא אפילו לא מתעסקת בכלל.
העדה: לא, רשמו אותי אולי שאני חשודה, מן הסתם בגלל זה הביאו אותי גם.
עו"ד הראל: בטח היית חשודה.
העדה: כן, ברור, וחקרו אותי ושאלו אותי מה אני עושה, ומה העבודה שלי בחברה והכל, ומן הסתם רשום בטח גם במה אני חשודה.
עו"ד הראל: אז אני אומר שאת חשודה בהוצאת חשבוניות.
כב' הש' נצר: אז אומרים לך שאת חשודה בהוצאת חשבוניות.
עו"ד הראל: בלי עסקה, הוצאת סתם חשבונית.
העדה: אוקי. אבל אני לא מנהלת חשבונות ואני גם לא יודעת להוציא חשבונית, גם אם תרצו אני לא יודעת איך לעשות את זה.
עו"ד גבאי: לא, זה אסור שבאים לשופט, אומרים לו את זה כשהיא לא נחקרה מילה על זה בלי עו"ד בלי כלום ומעצר בית. כשאין להם -
העדה: אני לא יודעת להוציא בכלל, גם אם אני ארצה.
עו"ד הראל: תסתכלי, בואי יקירתי, תסתכלי בבקשה. בית משפט ביקשו לעצור אותך -
כב' הש' נצר: אתה מראה לה מה? את הבקשה למעצר?
עו"ד הראל: אני מראה לה את הבקשה למעצר, אם בית משפט רוצה לראות אני גם אראה לבית משפט.
עו"ד גבאי: מה העבירה נגדה בכלל?
עו"ד ישראל: לא, מה הרלוונטיות?
עו"ד גבאי: מה הרלוונטיות? שהולכים לשופט והכרחת אותה להסכים למעצר בית כשאין נגדה כלום אפילו היא לא נחקרה על זה. הביאו עורך דין החוקר אומר לה לא צריך עו"ד.
עו"ד הראל: אפשר את זה בקלסר הצהוב.
עו"ד ישראל: היא לא נחקרה, באמת, היא רק מסרה שלושה הודעות שבו מתייחסים לחשדות והיא לא נחקרה על זה, בסדר.
עו"ד גבאי: תגיד לי, עכשיו אתה, היו חשדות נגדה -
עו"ד הראל: חבר'ה, מה זה עכשיו?
כב' הש' נצר: רגע, רבותיי.
עו"ד הראל: שניה.
כב' הש' נצר: בבקשה עו"ד הראל, בוא נמשיך את החקירה.
עו"ד הראל: יפה, בואי תראי. אני אחזיר אותך ל - 18/6 בשעות הערב כשבאת עם כל החוקרים ביחד לבית משפט.
העדה: נכון.
ש: אמרו לך גברתי הנכבדה, את חשודה בהוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, מה שכתוב, אמרת שמה למישהו רבותיי -
ת: אף אחד לא דיבר אתי בבית משפט.
ש: אז מה עשית בבית משפט?
ת: החוקר נכנס.
ש: את זוכרת את השם שלו אולי?
ת: לא.
ש: תיאור שלו?
ת: יכול להיות שרשום לי על הדף שהיה לי.
ש: בחור עם שערות או בלי?
ת: בלי שערות. רוב החוקרים היום בלי שיער ואת האמת הייתי ממש שפוכה אחרי כל היום והטראומה אז לא ממש דיברתי שמה והיו אנשים, לא שניגשתי לשופט שם.
כב' הש' נצר: אבל היה דיון?
העדה: לא, החוקר ניגש אליו.
כב' הש' נצר: את לא היית באולם של בית משפט?
העדה: אני נכנסתי והיו אנשים לא דיברתי כלום כמעט, כאילו החוקר ניגש אליו, אמר לו אנחנו משחררים אותה, זה התנאים, הדפיסו לי שלחו אותי הביתה, הגעתי כמעט באחת בלילה באוטובוס. וגם אם ראיתי איפשהו שרשום הוצאת חשבונית מס לא התייחסתי לזה, אני לא זוכרת בכלל שראיתי גם דבר כזה, ואז בטח גם הייתי אומרת אולי הם לא יודעים מה התפקיד שלי בחברה, הרי אחר כך באו החקירות ושאלו אותי הרבה מה אני עושה ומה אני עוסקת והיה להם את הארגז, אבל אני לא יודעת להוציא חשבוניות ולא קבלות. כאילו לא הייתי מתנגדת להיות מנהלת חשבונות, אבל כאילו אני לא יודעת.
כב' הש' נצר: כן, עו"ד הראל.
עו"ד הראל: תגידי לי בבקשה, כשהביאו אותך למעצר באותו יום באת עם האוטו של השוטרים וישר עלית לבית משפט או שהכניסו אותך לתאי מעצר בתוך בית משפט.
העדה: הביאו אותי, צילמו אותי.
ש: לא, לבית משפט, לא למשטרה.
ת: בית משפט זה היה רק בלילה.
ש: כן, אז כשהביאו אותך באת מלוד עם השוטרים באוטו ישר עלית לבית משפט, או שהגעת דרך תאי המעצר בתוך בית המשפט?
ת: לא, לא הייתי בתאי מעצר שם.
ש: יופי.
ת: הגענו ישר עלינו לזה.
ש: אז בואי תסבירי לי, את אמרת בעדות שלך שהיית בבית משפט פגשת בחור דתי.
ת: נכון.
ש: שאת חושבת שזה -
ת: נכון, ראיתי אותו שמה.
ש: איפה ראית אותו שמה?
ת: ראיתי אותו מסתובב שם.
כב' הש' נצר: איפה זה שם?
העדה: ראיתי אותו בבית משפט שמה מסתובב בחוץ.
כב' הש' נצר: מחוץ לאולם?
העדה: כן.
עו"ד הראל: יפה. אז בואי, אני קצת רוצה לסבר לך את האוזן, לא יכול להיות שראית את מר מורגנשטרן מסתובב מחוץ לאולם, כי הוא היה בשעה שהגעת הוא כבר היה עצור, כי אני במקרה הייתי שם באותו יום הוא היה עצור הרבה זמן לפני שאת הגעת.
העדה: אבל ראיתי, אני יודעת שראיתי.
ש: אז אולי ראית מישהו אחר ואולי מישהו אמר לך זה הבחור שמסתובב זה דוד מורגנשטרן?
ת: לא, אני ראיתי, אני יודעת מה ראיתי.
ש: אבל זה לא יכול להיות, עובדתית לא יכול להיות, כי מורגנשטרן מה - 18/6 הוא לא מסתובב מחוץ לאולם.
ת: אולי הוא גם הובא לאותו אולם? אני לא יודעת.
עו"ד ישראל: בדיוק, אדוני פה מניח הנחות שהן לא נכונות.
העדה: לאותו שופט, אם היה דיון באותו יום סביב העניין הזה. אני לא יודעת.
עו"ד ישראל: אני חייב לציין כי לפי הוראות החוק אחרי המצע הראשוני כולם היו שם באותו יום.
עו"ד הראל: אז יפה, אז לכן שאלתי להניח את דעתך, כי אני הייתי שם ואתה לא, דוד מורגנשטרן הובא עם הליווי מלמטה ונעצר, והורד לתא הליווי. היא הגיעה עם המשטרה -
עו"ד ישראל: רגע, אתה עד?
עו"ד הראל: לא.
כב' הש' נצר: לא, אדוני לא יכול, עו"ד הראל, אדוני שאל -
עו"ד הראל: לא, אז אני רק רוצה לדעת איך, מבחינה עובדתית זה לא יכול להיות שהיא ראתה את דוד מורנשטרן מסתובב.
כב' הש' נצר: אני לא יודעת מה יכול להיות או לא יכול להיות. אדוני שואל את העדה והיא השיבה.
עו"ד הראל: אז הבחור שראית הדתי.
העדה: אני ראיתי, כן.
ש: כן?
ת: עברה שנה, אבל אני יודעת מה ראיתי כן.
ש: בסדר גמור. אין לי יותר שאלות לעדה.
כב' הש' נצר: חקירה חוזרת? אוקי. חקירה חוזרת לעו"ד ישראל.
עו"ד ערבה: לפני שחברי שואל, יש לי שאלה קצרצרה לפני.
כב' הש' נצר: רגע, לעו"ד ערבה ברשות. כן.
עו"ד ערבה: את ראית מצלמה בחדר החקירות כשחקרו אותך?
העדה: לא שמתי לב, לא. לא חיפשתי גם, הייתי בשוק כזה, לא שמתי לב.
כב' הש' נצר: בבקשה, עו"ד ישראל.

העדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד ניר ישראל ב"כ המאשימה:
ש: בחקירתך הנגדית לעו"ד גבאי השבת כי יכול להיות, ויתקנו אותי חבריי אם אני טועה, או בית המשפט הנכבד כמובן, שהיו מקרים, שיכולים להיות מקרים שיניב דאג למשיכת סחורה מבלי שאת תדעי.
כב' הש' נצר: אז מה השאלה?
עו"ד ישראל: קודם כל, תאשרי לי -
כב' הש' נצר: שהיא תאשר שהיא אמרה את זה?
עו"ד ישראל: שזה הדברים בדיוק כמו שאני אומר אותם.
העדה: כן, זה נאמר ככה, כן. אבל רוב ההזמנות, ממש מרבית ההזמנות, הכל עבר דרכי וגם אם הוא פתח ללקוח הוא היה מעדכן אותי, אני לא חושבת שהיו דברים שלא ידעתי. כאילו.
כב' הש' נצר: אבל יכול להיות שלא ידעת בזמן אמת, אבל עודכנת אחר כך.
העדה: אולי, כן.
עו"ד ישראל: לא אולי.
כב' הש' נצר: לא, הוא רוצה לדעת -
עו"ד ישראל: אני רוצה לדעת כי אם את תגידי לי תשובה שהיא אולי אני אחדד את השאלות.
העדה: תראי, אני תמיד הייתי -
עו"ד גבאי: מה, אתה מאיים עליה?
עו"ד ישראל: חס וחלילה. אין, אני רחוק משם. תעני רק מה שאת יודעת. ורק את האמת.
העדה: לא, אני תמיד הייתי עם לקוחות ונהגים והייתי הרבה פעמים תפוסה בטלפון, יכול להיות שמישהו בינתיים פנה אליו ואמר היא לא עונה אני לא משיג אותה, תפתח בינתיים והוא לחוץ, זה יכול להיות, אבל אולי אחד למיליון זה קרה. כאילו, כי הכל היה מסודר.
ש: אבל גם אז .
ת: גם אז ונגיד שהוא לחוץ והוא שכח ולא עדכן אותי באותו רגע, אז יותר מאוחר, כי היינו רושמים הכל מסודר. מה שאני יודעת זה שהכל נרשם מסודר. כאילו לא שאני יודעת משהו שמשכו.
כב' הש' נצר: מה עוד עו"ד ישראל?
עו"ד ישראל: זהו, גברתי.
כב' הש' נצר: תודה רבה גברת חטוקאי.
עו"ד ישראל: אני מבקש גברתי לפסוק לה הוצאות.
עו"ד אלי גבאי: אני הייתי רוצה בעקבות השאלה הזו, גברתי, ברשות בית המשפט לשאול אותה שאלה.
כב' הש' נצר: נשמע קודם את השאלה.
עו"ד ישראל: אז זה יכול להיות שיזמין את תגובתי.
כב' הש' נצר: לעו"ד אלי גבאי, ברשות בית המשפט. קודם נשמע את השאלה את לא משיבה, גברתי.
עו"ד אלי גבאי: כיוון שיניב הוא הבוס שלך ולא להפך, כמו שהבנו, אז יכול להיות שהוא פתח ללקוחות כאלה ואחרים, או אישר אפילו התקשרות מול ספק בלי ליידע אותך.
כב' הש' נצר: רגע, עו"ד ישראל, אדוני רוצה להתנגד לשאלה?
עו"ד ישראל: כן, היא השיבה על זה גם בחקירה הנגדית וגם בחוזרת, היא הבהירה למה הכוונה וגם אם הוא לא יידע אותה לאחר מכן, סבורני כי היא הבהירה ונתנה תשובתה.
עו"ד אלי גבאי: אתה שאלת אותה את השאלה שמתקשרת לשאלה הזאת -
עו"ד ישראל: היא הסבירה בהסתברות של אחד למיליון -
עו"ד אלי גבאי: אבל מה הבעיה שהיא תענה?
כב' הש' נצר: אוקי, אל תתווכחו ביניכם.
החלטה
הגם שלטעמי השאלה הושבה, הנני מתירה את השאלה.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: את הבנת את השאלה גברת?
העדה: כן.
כב' הש' נצר: אז בבקשה תשיבי.
העדה: אם במידה והוא פתח ללקוח ולא ידעתי אז לא ידעתי.
עו"ד אלי גבאי: תודה רבה.
כב' הש' נצר: תודה רבה.
החלטה
פוסקת לגב' לינדה חטוקאי שכר בגין התייצבותה לעדות כולל הוצאות נסיעה סך של 350 ש"ח.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: תודה רבה גברתי, נסיעה טובה.
העדה: תודה.
כב' הש' נצר: את יכולה להפסיק את ההקלטה בינתיים. הדיון מתחדש לאחר הפסקה. בבקשה עו"ד ישראל.
עו"ד ישראל: גברתי רוצה שאני אחזור על הכל?
כב' הש' נצר: לא.
עו"ד ישראל: בדיון של מחר המאשימה תפעל עד סוף היום לוודא כי העדים רן רמז, ירנה פרץ וגזי סאיב יופיעו לדיון מחר, גברתי.

ע.ת. מס' 14 גב' אילנה גיטקר, מוזהרת כחוק ומתחייבת לומר את האמת:
משיבה בהמשך חקירה נגדית לעו"ד גבאי ב"כ הנאשם 1:
ש: תסכימי אתי שאת עובדת של אוסקר אנרגיה,נכון?
ת: נכון.
ש: את מעולם לא קיבלת שום הנחיה מיניב בעניין העבודה שלך, הוא לא אמר לך מה לעשות והעניין היחידי שאולי קיבלת ממנו זה קיבלת ממנו כמה דלקים מבחינת כמויות.
ת: נכון.
ש: הוא לא הנחה אותך לא להוציא חשבוניות ולא שום כלום, לא קיבלת שום הוראה ושום הנחיה, נכון?
ת: שום דבר.
ש: עכשיו, אמרת לנו שהיו פעמים שהיית מקבלת חשבוניות בפקס או בשולחן שלך, עכשיו, את היו לך מלא חשבוניות את אף פעם לא יכולה את היום וגם בחקירה לא יכולת לדעת איזה חשבוניות הגיעו בפקס ואיזה חשבוניות הגיעו במקור, את לא יכולה לדעת, את אומרת חלק ככה וחלק ככה, נכון?
ת: נכון.
ש: אתה מתנגד?
עו"ד ישראל: אין שום קשר לוגי ב -
עו"ד גבאי: אני בחקירה נגדית מותר לי להגיד מה שאני רוצה.
עו"ד ישראל: גברתי, כנראה בשוגג חברי אמר משהו שהוא לא הגיוני.
עו"ד גבאי: למשל?
עו"ד ישראל: לקבל גם מקור וגם -
עו"ד גבאי: לא הבנת.
כב' הש' נצר: לא, היא אמרה -
עו"ד גבאי: אתה בשוגג נמצא כבר בעד הבא, אבל אני אסביר לך מה קרה, היא אמרה שחלק היא היתה מקבלת בפקס וחלק היו שמים לה על השולחן את המקור ואחר כך היא היתה מקבלת את המקור של הפקס. היא היום לא יכולה לדעת, וגם בחקירה, מה שמו לה מקור ומה היא קיבלה בפקס אם זה של דבי אנרגיה, יניב אנרגיה, או ניר ישראל, זה מה שהתכוונתי. זהו. אז מה לא ברור? היא אמרה שזה נכון. עכשיו, את מעולם - את יודעת מה זה חשבוניות, את יודעת מה זה מוציא ולקזז את יודעת?
העדה: כן.
ש: את מעולם לא ראית את יניב מוציא חשבונית, רושם חשבונית.
ת: לא.
ש: מעולם.
ת: לא.
ש: כל מה שאת יכולה להגיד זה שאת קיבלת ממנו חשבוניות, ואני אומר לך החשבוניות שקיבלת זה חשבוניות של יניב אנרגיה לישראל, נכון?
ת: נכון.
ש: עכשיו, סיפרת לנו אתמול שראית את יניב מגיע למשרד בדימונה ויושב עם שלומי. את לא יכולה להגיד לנו מה היה בתוך החדר.
ת: לא.
ש: את לא ישבת שם, הם לא דיווחו לך אם הם מדברים על קפה או בחורות או חוץ לארץ או על עסקים. נכון?
ת: לא יודעת.
ש: שום דבר.
ת: שום דבר.
ש: עכשיו, אמרת לנו שבחפיפה את החלפת את ירנה פרץ, נכון?
ת: כן.
ש: בחפיפה אמרו לך כל מני דברים, אבל למשל אמרו לך שאמרת שדבי אנרגיה לרשום את זה על יניב, זה מה שאמרו לך, נכון?
ת: נכון.
ש: את מעולם לא שמעת את יניב אומר לך, אילנית, דבי אנרגיה זה אני, את אף פעם לא שמעת דבר כזה.
ת: לא.
ש: בחפיפה אמרו לך כל מני דברים, את לא יודעת מי אמר לך חלק שלומי אמר, חלק ירנה אמרה, אבל את באופן אישי מידיעה אישית אף פעם לא שמעת ממנו שדבי אנרגיה זה הוא.
ת: לא.
ש: זאת אומרת לא שמעת.
ת: לא שמעתי.
ש: אוקי. וכשאמרו לך לרשום בטבלאות את החשבוניות של דבי אנרגיה תחת יניב אנרגיה, זה לא בגלל שהוא אמר לך, ממש לא.
ת: לא.
ש: אוקי. זה סומן ת/93 חט' 6, זה כתוב פה חשבוניות יניב 2/12 כתוב מלימור וכתוב יניב.
כב' הש' נצר: זה אותו מזכר?
עו"ד גבאי: כן. אותו מזכר. אני אומר לך גם בעדות במשטרה וגם אתמול לא ברור אם בכלל נשלח ולא ברור אם בכלל מישהו התייחס לזה. את לא יכולה להגיד לנו היום ששלחת את זה בדואר, בפקס או מסרת את זה באופן אישי.
העדה: אני שלחתי את זה בפקס.
ש: כן? אז למה אנחנו לא רואים פקס? איפה ה - מסמך שמגיע בפקס -
עו"ד ישראל: תראה אצל לימור את האישור, היא שלחה את המסמך הזה בפקס מה אתה רוצה לראות?
עו"ד גבאי: תגיד לי, אתה עושה צחוק?
עו"ד אלי גבאי: אישור שליחה בפקס. כשאתה שולח בפקס על המסמך שנשלח יש אישור.
עו"ד ישראל: מי אמר שיש -
עו"ד גבאי: מה אתה מתנגד? רק שאני אבין, מר ישראל. מה אתה מתנגד? אני שואל, אני אומר לך כששולחים בפקס או שזה מופיע פה, זה גם מופיע פה וגם מקבלים אישור, אוקי. מה שנקרא נשלח ממספר למספר, אין את זה. יכול להיות שזה צילום שלפני ששלחת? את המקור מישהו יודע איפה המקור?
העדה: לא.
עו"ד ישראל: מר ישראל, אדוני יודע איפה המקור?
עו"ד ישראל: אתה שואל אותי? תשאל אותה.
עו"ד גבאי: לא, אני שואל אותך, אז את לא יודעת, ואת גם לא יכולה להגיד לנו שקיבלת איזה שהיא התייחסות מהם. ממישהו.
העדה: בטוח שקיבלתי, כי אם לא אז לא הייתי מבצעת דברים.
ש: לא. זה מסקנה.
כב' הש' נצר: זה מסקנה, הוא שואל אותך על ידיעה. גברתי.
עו"ד גבאי: את אומרת שלחתי, את לא אומרת שלחתי, את אומרת כיוון שהוצאתי אחר כך חשבוניות אז כנראה שהתייחסו לזה. אין לך איזה - את מסכימה אתי? את לא אומרת בעקבות המכתב הזה התקשרה אליי לימור או התקשר אליי יניב אישרו לי בעל פה או בכתב או כתבו לי על זה מאושר.
העדה: לא כתבו לי על זה כלום.
ש: לא כתבו לך -
ת: אבל יכול להיות שדיברנו בטלפון.
ש: אין יכול להיות. את יכולה -
כב' הש' נצר: מה את יודעת גברתי?
עו"ד גבאי: מה את יודעת.
העדה: אני לא יודעת. אני שלחתי את זה בפקס, זה מה שאני יודעת.
כב' הש' נצר: אבל את גם מאשרת שהמסמך הזה כמו שנתפס הוא לא נושא על פניו שום אינדיקציה לכך שהוא נשלח בפקס.
העדה: כן, אבל בפקס שלנו אין אישור שיוצא אחרי ששולחים פקס. אני שולחת דף ולא חייב שייצא אישור.
עו"ד גבאי: ואיך את יכולה לדעת שזה הגיע? את לא יודעת.
ת: אני מאמינה שזה הגיע.
ש: אמונה זה טוב.
ת: עוד פעם, אתה מדבר אתי על יותר משנה, אני לא זוכרת טוב.
ש: אוקי. אם זה רק עניין של אמונה בסדר גמור.
ת: אוקי.
ש: עכשיו, הטבלה שאת אמרת לנו שאת עושה, זה טבלאות שהם היו מה שנקרא לשימושך שלך.
ת: פנימיות.
ש: אולי יידעת את אלעד, שום גורם חיצוני לא עשה בזה שימוש, זה לא יצא לאף אחד, נכון?
ת: לא.
ש: זהו. אין לי יותר שאלות. תודה.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ערבה ב"כ הנאשם 2 :
ש: שלום. מר גיטקר.
ת: שלום.
ש: היית מנהלת חשבונות -
עו"ד ישראל: גברת גיטקר.
עו"ד ערבה: אני אמרתי מר? טוב.
כב' הש' נצר: לא משנה, בסדר.
עו"ד ערבה: שלום לגב' גיטקר, את היית מנהלת חשבונות באוסקר אנרגיה, נכון?
העדה: נכון.
ש: תאשרי לי בבקשה שאת כל ההתנהלות היומיומית שלך את בכלל ניהלת מול מי שהיה אחראי על כל תחום הנהלת חשבונות באוסקר אנרגיה או אוסקר אברהם, שזה רפי אזולאי ואלעד אזולאי, נכון?
ת: כן. נכון.
ש: אני לא שומע.
ת: נכון.
ש: יפה. הם היו עושים את כל התאמות הבנקים, התאמות ספקים, הם אלה שהיו עושים את כל הדיווחים למע"מ נכון?
ת: נכון.
ש: בכלל, שוב, הם היו מעין מנהלי מחלקת הנהלת חשבונות הכל עבר דרכם.
ת: נכון.
ש: הכל היה באישורם.
ת: נכון.
ש: הם ידעו כל מה שקורה בחברה.
ת: נכון.
ש: תאשרי לי גם שאוסקר אברהם לא נתן לך שום הנחיות בתחום החשבונאי, נכון?
ת: נכון, לא נתן.
ש: תודה. עכשיו, דיברת על זה שרפי אזולאי ואלעד אזולאי ידעו על כל דבר שקורה בחברה. תאשרי לי בבקשה שאף אחד מהם - חברי קם אז אני אשב.
עו"ד ישראל: התשובה היתה בנושא החשבונאי. עכשיו פה חברי הניח כי היא היתה, חברי הלך צעד אחד קדימה, חצה שאלה באמצע, היא קודם השיבה לשאלת חברי שבעניין החשבונאי מי שהיה אחראי זה אותם אזולאי.
עו"ד ערבה: מה חברי עושה באמצע חקירה נגדית שלי?
כב' הש' נצר: מה?
עו"ד ישראל: טוב, אני מתנגד. חברי מטעה את העדה.
עו"ד ערבה: אוקי. תסביר איך אני מטעה ובית המשפט יתמודד עם זה. ואני רוצה רק גם החלטה. כדאי, נמאס.
כב' הש' נצר: מה היתה השאלה, אדוני זוכר? עו"ד ישראל.
עו"ד ישראל: כן. אם אינני טועה שהיא התבקשה לאשר כי רפי ואלעד אזולאי ידעו את כל מה שקורה בחברה.
עו"ד ערבה: כן?
עו"ד ישראל: נו?
עו"ד ערבה: אני לא מבין, העדה פה מעידה שוב על מה שהיא יודעת מתוך ההיכרות שלה עם החברה, היא עבדה מול רפי אזולאי ואלעד אזולאי, אני לא חושב שיש איזה שהוא שמץ של הטעיה במסגרת החקירה.
כב' הש' נצר: הוא מניח בפניה, תגיד כן או לא, תגיד אולי כן אולי לא. זה שאלה לגיטימית לחקירה נגדית. הוא אומר לה אני טוען שהם היו מודעים להכל, בשביל זה הוא שם את זה בפניה.
עו"ד ישראל: טוב.
כב' הש' נצר: אם הוא היה לוקח את התשובה הראשונה והיה בונה עליה תזה לא באמצעות שאלה של העדה אז אדוני צודק.
עו"ד ישראל: זה מה שקרה מאחר וגברתי אמרה אני אומר ואני מניח וזה מה שלא נאמר ובגלל זה קמתי.
כב' הש' נצר: אבל זה ברור.
עו"ד ישראל: אז כרגע זה לא ברור גברתי.
כב' הש' נצר: אוקי. הבנתי. אז עו"ד ערבה, אדוני יקדים את המילים אני אומר או אני מניח, בסדר?
עו"ד ערבה: אני אעשה משהו אחר, אני אשאל שאלה אחרת, כדי שחברי יהיה רגוע, למרות שזה באמת מיותר לחלוטין ההפרעות האלה בחקירה נגדית. תראי, את אמרת שבכל הנוגע להנהלת חשבונות את מתנהלת מול רפי ואלעד אזולאי והם אלו שהם מנהלי העל של ההתנהלות החשבונאית.
העדה: נכון.
ש: תאשרי לי בבקשה שאף אחד מהם לא אמר לך בשום שלב שההתנהלות החשבונאית בחברה לא תקינה.
ת: אף אחד לא אמר לי.
ש: אף אחד מהם גם לא אמר לך שההתנהלות החשבונאית בחברה היא לא חוקית.
ת: נכון.
ש: גם ירנה פרץ שהיא זו שמסרה לך את -
כב' הש' נצר: העבירה לך את השרביט.
עו"ד ערבה: העבירה לך את השרביט, אני אאמץ את המילים של בית המשפט, לא אמרה לך דעי לך, גב' גיטקר, את בסכנה נוראית, עושים פה עבירות.
העדה: לא.
ש: גם אם היית ייודעת שהיו מבצעים עבירות בחברה לא היית עובדת שם, נכון? גב' גיטקר?
ת: נכון.
ש: יפה. שאלה אחרונה, תאשרי לי בבקשה שמר אוסקר הגיע למשרד לעתים רחוקות, נכון?
ת: נכון.
ש: תודה רבה.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד חנן הראל ב"כ הנאשם 3:
ש: תגידי לי אילנית בבקשה, לפני שהתחלת לעבוד אצל אוסקר ב - 26 לינואר, איפה עבדת.
כב' הש' נצר: 26 לינואר 2012.
עו"ד הראל: 2012.
העדה: לפני העבודה הזו עבדתי בחברה לפיתוח בערבה.
עו"ד הראל: והיתה לך היכרות מוקדמת עם רפי אזולאי או אלעד אזולאי?
ת: נכון.
ש: ואיך התבטאה ההיכרות הזאת?
ת: עבדתי שם 5 שנים לפני .
כב' הש' נצר: שם איפה?
העדה: אצל רפי אזולאי.
כב' הש' נצר: במשרד של רפי אזולאי?
העדה: נכון.
עו"ד הראל: יפה. עכשיו, תאשרי לי בבקשה שרפי אזולאי גם המליץ עלייך לאברהם אוסקר שייקח אותך לעבודה.
ת: כן.
ש: ורפי אזולאי גם הוא זה שאמר שמבחינה חשבונאית, מבחינת היכולות החשבונאיות שלך את האדם המתאים לעסק, נכון?
ת: נכון.
ש: עשית ראיון עבודה להתקבל לחברה או שיום אחד באת?
ת: דיברנו טלפונית.
ש: עם מי דיברת?
ת: אני ואברהם.
ש: יפה. ובשיחת הטלפון הזאת קבעתם את כל תנאי ההעסקה?
ת: נכון.
ש: והוא אמר לך בשיחה הטלפונית הזאת שהוא הבעלים של החברה.
ת: אני יודעת.
ש: איך את יודעת?
ת: כי אני מכירה, עבדתי אצל רפי אזולאי ואני מכירה את החברה.
ש: יפה.
עו"ד גבאי: זה השלוחה הקדמית של רפי.
עו"ד הראל: בסדר, הכל בסדר, אין לנו שום טענה כלפייך. עכשיו תגידי לי בבקשה, כשהתחלת לעבוד ב - 26 לינואר בדיוק בסוף ינואר היתה גם ביקורת של מע"מ ידוע לך על הביקורת הזאת?
העדה: לא. לא ידעתי, אולי זה קרה לפניי?
ש: עדכנו אותך שהיתה ביקורת של מע"מ באותה תקופה?
ת: לא. אני לא זוכרת.
ש: אבל כמו שחברי בא ואמר לך, אף אחד לא בא ואמר לך יש פה בעייתיות מסוימת.
ת: לא.
ש: מבחינה חשבונאית מבחינתך הכל היה תקין.
ת: נכון.
ש: יפה. עכשיו, אמרת גם ששלומי - את יודעת מי זה שלומי?
ת: כן.
ש: שלומי הוא היה מנהל המשרד בדימונה עצמה.
ת: נכון.
ש: והוא גם היה, תאשרי לי שהוא גם היה מנהל השיווק, מתעסק עם הלקוחות של החברה.
ת: נכון.
ש: עכשיו, עלתה, העלה חברי התובע טענה שהיו באים לפגישות ומסתגרים בחדר של שלומי.
ת: נכון.
ש: אז בואי תבהירי לבית המשפט איך המשרד שלכם בנוי שבית משפט יבין מה זה מסתגרים בחדר של שלומי. תאשרי לי שכל המשרד שלכם הוא משרד של 50 - 60 מטר חדר לך וחדר לפאני וחדר לשלומי.
ת: נכון.
ש: וכל מי שבא גם אם אברהם בא לפגישה וגם אם אחרים באים לפגישה וכל מי שבא יושב בחדר של שלומי כי זה המקום היחידי שאפשר לשבת.
ת: נכון.
ש: יפה. תגידי, תאשרי לי שגם שלומי לא היה קובע לך כל מה שקשור לנושא השכר, לנושא יותר בחברה, שלומי לא קשור בכלל.
ת: לא. זה מה שידוע לי.
ש: אין לי יותר שאלות תודה רבה לך.
כב' הש' נצר: חקירה חוזרת, עו"ד ישראל.

העדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד ניר ישראל ב"כ המאשימה:
ש: בחקירה הנגדית השבת לשאלת חברי עו"ד גבאי שבנוגע לכל חשבוניות הספקים שקיבלת את לא יכולת לדעת מי נתן מה, לא בדיוק הבנתי את התשובה, אבל לא יכולת לדעת מי נתן מה. עד פה בסדר?
ת: כן.
ש: שאלה שלי היא כזו, את החשבוניות על שם דבי אנרגיה המקוריות -
עו"ד גבאי: סליחה, א' זה צריך לנבוע מהחקירה הנגדית ומה לא ברור בשאלה.
כב' הש' נצר: רגע, נשמע את השאלה.
עו"ד גבאי: טוב, בסדר.
כב' הש' נצר: מה השאלה ? את לא עונה גברתי.
עו"ד ישראל: כן, אל תעני עד שלא נסגור בינינו. מי הביא לך את החשבוניות מקור על שם דבי אנרגיה? השאלה נובעת -
עו"ד גבאי: סליחה. אני מתנגד אני שאלתי ככה האם נכון שיניב קנרש הביא לך את החשבוניות מקור של יניב חברה לאנרגיה לישראל והיא אמרה כן. מה אתה עכשיו שואל על דבי אנרגיה? אמרתי דבי אנרגיה? לא אמרתי. בחקירה חוזרת זה לא לתקן את מה שהסנגור קלקל, זה לא. אתה לא יכול.

כב' הש' נצר: וגם כשהוא שאל על מקור והעתק ההתייחסות היתה אחרת, הוא אמר לה שהיא היום או גם בזמן החקירה, לא יכולה לדעת איזה חשבונית היא קיבלה במקור, איזה חשבונית היא קיבלה בפקס ואיזה חשבונית היא קיבלה קודם העתק ואחר כך קיבלה מקור, זה מה שהוא שאל אותה. בלי לשיים את החשבוניות. הוא לא שיים אותם. הוא לא אמר חשבוניות של איקס או חשבוניות של וואי, הוא אמר באופן כללי, זאת השאלה היתה .
עו"ד ישראל: אבל מאחר ועל פי תשובתה קיים נושא סתום לפיו לא ניתן לדעת אם היא יודעת אלו חשבוניות היא קיבלה או לא, כי לפי תשובתה היא לא יכולה -
כב' הש' נצר: לא אם היא קיבלה או לא, הוא לא שאל אותה אם היא קיבלה, הוא הניח שהיא קיבלה, הוא אמר את לא יכולה לבוא ולומר בוודאות חשבונית המסוימת הזו קיבלתי מקור והחשבונית האחרת קיבלתי בפקס, זה מה שהוא אמר לה. לא אם היא קיבלה או לא קיבלה. עצם הקבלה לא היתה שנויה במחלוקת. כל השאלה היתה מה היא קיבלה במקור ומה היא קיבלה בפקס. כי היא אמרה הרי שהיו חשבוניות שפאני קיבלה כי הפקס היה ליד פאני ופאני היתה שמה לה על השולחן, או שהיא אומרת שזה היה מגיע אחרי שהיא כבר לא היתה בעבודה היא היתה באה בבוקר והיתה מוצאת על השולחן. אז השאלה היתה מכוונת להבהיר, האם על סמך איך שזה הונח בפניה היא יכולה לבוא להגיד זה היה מקור וזה היה העתק והיא אמרה לא. יכול להיות שיש עניין טעון הבהרה, עו"ד ישראל, אבל לא איך שאדוני ניסח את זה.
עו"ד ישראל: אלו חשבוניות ספקים את מעבירה הלאה?
עו"ד גבאי: מכח מה זה נובע? סליחה. איך זה נובע מהחקירה הנגדית.
עו"ד ישראל: אני אסביר, זה נוגע לשאלה העתק או מקור, גברתי.
עו"ד גבאי: רגע, אני שאלתי אם את מעבירה משהו?
עו"ד ישראל: אם את יכולה לדעת איזה מסמכים, לפי מה שהבנתי מבית המשפט כרגע, ויכול להיות שהבנתי לא נכון את בית המשפט הנכבד, השאלה הטעונה במחלוקת האם היא יכולה לדעת אלו חשבוניות מקור היא קיבלה או אלה העתקים, מתוכם אלו היא קיבלה.
כב' הש' נצר: לא, לא השאלה אם היא קיבלה, האם היא יכולה היום להגיד את זו קיבלתי במקור ואת זו קיבלתי בהעתק או בפקס, זאת היתה השאלה, לא אם היא קיבלה. עצם הקבלה לא עלה לדיון. הוא לא ניסה להפריך או לאשר אם היא קיבלה או לא קיבלה, זאת לא היתה השאלה.
עו"ד ישראל: אבקש לדעת באלו מקרים קיבלת רק העתקי חשבונית?
העדה: מה זה באלו מקרים? זה יכול להיות בדואר, זה יכול להיות -
ש: לא, העתקים, יש חשבונית מקור, חשבונית ספק.
ת: נכון, אבל אני לא הייתי בוררת את חשבוניות הספקים כל כך, כי כל הספקים החשבוניות היו עוברות הלאה. זה לא היה נשאר אצלי, אני לא הייתי מתעסקת עם ספקים. אני לא הייתי בודקת אם זה מקור או העתק, הייתי פשוט מניחה במגירה להנהלת חשבונות לרפי אזולאי, הלאה.
כב' הש' נצר: זאת אומרת כל מה שקשור לספקים -
העדה: נכון, זה לא היה -
כב' הש' נצר: את היית תחנת, בסך הכל לשים לאזולאי.
העדה: נכון.
עו"ד הראל: השליחה.
כב' הש' נצר: זה היא אומרת על ספקים. שים לב.
העדה: ספקים.
עו"ד ישראל: אני מעוניין בספקים, גברתי.
כב' הש' נצר: בסדר, אז הנה.
עו"ד ישראל: סיימתי גברתי.
כב' הש' נצר: אוקי. גברתי מבקשת שאני אפסוק לה הוצאות?
העדה: כן.
עו"ד גבאי: פעמיים.

החלטה
פוסקת לעדת תביעה מס' 14 שכר בגין התייצבותה לדיון היום וכן לדיון מיום אתמול, סכום כולל הוצאות נסיעה סך של 400 ש"ח.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: תפסיקו רגע את ההקלטה. הודעת מזכירות - לתשומת לב המזכירות כי בדיון היום נפסקו הוצאות לע.ת. מס' 15, הגב' לינדה חטוקאי סכום של 350 ש"ח וכן נפסקו הוצאות לע.ת. 14 הגב' אילנה גיטקר סכום של 400 ש"ח. בבקשה.
עו"ד ערבה: שלום, אני מצטער גברתי, מר אוסקר הובא לכאן מכלא הדרים שם הוא שוהה בדרך כלל, והתרופות נותרו בכלא הדרים, הוא זקוק לשלושה סוגי תרופות, אחד זה לדילול הדם ואחד נגד סכרת ואחד זה להורדת לחץ דם. קיבלתי מרעייתו כאן את התרופות ואני מבקש, ככל שניתן, למסור אותן לנאשם. הקופסאות סגורות, כמובן.
כב' הש' נצר: הוא הובא אתמול, נכון?
עו"ד ערבה: כן, והוא יהיה כאן עד -
כב' הש' נצר: והוא עתיד לשוב רק מחר.
עו"ד ערבה: נכון. הצרה היא שהוא מאתמול ועד מחר בלי כדורים.
כב' הש' נצר: את זה לא צריך להקליד. תפסיק רגע את הקלטה. בבקשה עו"ד ערבה.
עו"ד ערבה: אני שב וחוזר, לצערי, ומעלה את נושא של עמדות האזנות הסתר, של ההיתרים ושל הצווים. אנחנו מסתובבים סביב הנושא הזה כבר חודשיים בהחלטות של בית משפט, וכמובן כבר כשנה מאז שהוגש כתב אישום ותרופה לנושא הזה אין. יש כבר שלוש החלטות של בית המשפט בהקשר הזה שלא קוימו. האחרונה שבהם היא על פי לוח זמנים שחברי קצב והמועד הסתיים אתמול. אני כבר לא מבקש שחברי ייתן לנו לוח זמנים חדש, אני מבקש שבית המשפט יורה לו להמציא את זה לאלתר, שאם לא כן יש גם לזה תוצאות ואנחנו נדון בהם.
כב' הש' נצר: בבקשה, עו"ד ישראל, אדוני רוצה להתייחס?
עו"ד ישראל: לעניין עמדות האזנות הסתר, כפי שהבהרתי קודם, המאשימה ראתה שהשיחות מתוך העמדה הן שיחות רלוונטיות בעקבות שיחתו של עו"ד ערבה עם עו"ד ברעוז הוחלט על פתיחת שיחות נוספות שינוי הגדרתן כרלוונטיות. דיברתי גם היום עם אורן ברעוז, הפרקליט שאתו גם שוחח עו"ד ערבה, הדבר טרם הושלם, גברתי, טרם הושלמה בדיקה של אותן שיחות ותוכן השיחות. המהלך הזה לפחות מצד המאשימה יסתיים כמה שיותר מהר, הוא ראשית מעבר לשיחות שהיו רלוונטיות בתחילת החקירה. אשר הועמדו לעיונם, והוא הליך שעם כל הכבוד לוקח קצת זמן, זה לא דברים כל כך פשוטים וברורים מאליהם. זה לא החלטה של להחליט בלי לבחון את הדברים שהכל רלוונטי, ועל כן ראשית אני מתנצל בפני בית המשפט שעד היום אין לי שיחות נוספות, אבל גם היום דיברתי עם עו"ד אורן ברעוז ואנחנו מבקשים עוד מספר ימים. דיברתי עם הבחור שאחראי על הפקת אותם מסמכים והוא אמר שכן הם בשלבים מתקדמים וצריך לקבל את זה, גברתי. וברגע שזה יתקבל אצלנו מיד זה יועבר לחבריי. אשר ליתר הדברים אשר היינו אמורים להעמיד לעיונם, אם הכוונה היא לצווי האזנות הסתר מבחינתנו עומדים לעיון והעתקה.
עו"ד ערבה: אז למה אני לא יודע מזה?
עו"ד ישראל: אני אמרתי את זה אם אני לא טועה, אמרתי את זה לפני שלושה דיונים אמרתי את זה לפרוטוקול, אני מוכן לעשות את הבדיקה, אבל ככל שזכור לי הודעתי את זה. מעבר לזה, איזה עוד דברים? יש עוד משהו שאני צריך לתת? תגיד לי מה.
עו"ד ערבה: שוב, אני לא מבין את התשובה של חברי, שום דבר לא השתנה, הרלוונטיות של אותם תוצרים, של אותה עמדה ונסכים מדובר בעמדה של פקס, זה לא שיחות שיכולות לפגוע באיזה שהיא פרטיות, זה פקס במשרד של נאשם 1. זה בוודאי הכל רלוונטי, כך גם אני מבין בין השורות של חברי, והבדיקה הזו היתה צריכה להיעשות לפני שנה.
עו"ד ישראל: נעשתה הבדיקה, אבל חלקית. הבקשה פה, חברי עם כל הכבוד, יש בדבריו משום הטעיית בית המשפט. הבחינה נעשתה, המאשימה בחרה 9 שיחות מתוך כל העמדה שלשיטתה הן רלוונטיות ופתחה אותם לעיון והעתקה. חברי בעקבות שיחה עם חברי הוחלט כי תיערך בדיקה נוספת בה תיבחן שאלת הסיווג בהתאם למה שנסגר בין חבריי, המאשימה פועלת לעשות כן, אבל זה לא תהליך שהוא כל כך פשוט. זה לא החלטה גורפת שהכל רלוונטי, בוודאי שלא, למאשימה יש גם אחריות כלפי מי שהעמדה שייכת לו, והיא תבדוק, היא בודקת את כל השיחות ואני מאמין שבימים הקרובים הוא כבר יקבל את התוצרים, את הסיווג החדש.
עו"ד ערבה: אני לא מבין באיזה קלות חברי אומר את המילה מטעה פעם אחר פעם בכל דיון, אני לא מבין את זה, אני לא מסכים לזה, ואני חושב שזה לא ראוי זה לא חברי ואני מבקש שזה ייפסק. עכשיו, שוב פעם, אני מתקשה מאוד להבין את עמדתו של חברי בנושא הזה, זה לא איזה שהיא טובה שעושים פה למישהו, היה צריך להעמיד את זה מזמן, וזה פקס, אני מזכיר, זה פקס, אין פה חשש לפגיעה בפרטיות של אף אחד. זה פקס במשרד. עניינים נוספים שיש לנו בהקשר הזה זה גם בנוגע למר עוודת שגם פה אנחנו מחכים לדעת מה אנחנו מקבלים בהקשר שלו, הרי גילינו שהיה התיק וביקשנו ובית המשפט גם נתן החלטה בעניין שחברי יעבור על התיק, יסתכל מה שיש שמה, ואמרנו קודם כל בבסיס רשימת חומר חקירה בתיק, ואז נראה אולי נבוא בבקשות מסוימות. גם בהקשר הזה לא קיבלנו שום התייחסות מחברי. עכשיו צריך לזכור פה כלל בסיס, אנחנו שנה אחרי הגשת כתב אישום ותוך כדי שמיעת ראיות באופן אינטנסיבי.
עו"ד ישראל: אבל חברי - למה אני אומר מטעה? כי אנחנו שנה אחרי שהם נעצרו והחלה החקירה. בעניין של עוודת עלתה טענה לפני שני דיונים, המאשימה אמרה שהיא תתייחס לזה, אף אחד לא הסתיר שום דבר בכוונת מכוון מאף אחד, גברתי. אני אציין כי העובדה כי היה תיק חקר לעוודת במע"מ טבריה מבחינתי זה לא כזה ברור, זה לא דבר שהיה לנגד עיניי ובוודאי לא משהו שאני חשבתי שהוא קיים ואני מסתיר ממישהו. ברגע שזה עלה המאשימה תפעל להביא כל מה שצריך. אז גברתי המדינה מבקשת מבית המשפט לשים לנגד עיניה את העובדה שהדברים האלה הם דברים שלוקחים זמן מסוים, זה לא מטה קסם ברגע שאומרים אנחנו צריכים, פתאום יש חומר חקירה, אף אחד לא אמר בכלל שקיימת רשימת חומר חקירה. אני לא יודע, זה דברים שטעונים בדיקה והבדיקה תיערך בדיוק כפי שציין בית המשפט הנכבד.
עו"ד גבאי: אנחנו מצפים שהמדינה תעביר לנו את הפרוטוקולים שהם סתם אזולאי ירנה כל מי שכבר העיד, שיעבירו לנו את זה, לא כל הזמן אנחנו צריכים לבקש, לבקש. זה חלק מהענין. להעביר לנו במייל והכל בסדר.
עו"ד ישראל: בלי קשר, אני אין לי בעיה, אישית אגב. אני יודע, גברתי, אני לא רוצה חלילה להישמע, גברתי, אני עובד כמו שאני עובד, אורן עובד כמו שהוא עובד, רוב הזמן זה או אני במשרד או הוא במשרד אין לנו יותר מדי ממשקים ששנינו ביחד במשרד. בגלל זה הקושי אורן גם אליי לא העביר חומרים, אבל אני יכול להבטיח לחבריי שאין לי שום בעיה להעביר את כל החומרים שנוגעים לפרוטוקול של התיק שנוגעים לעדים הספציפיים האלה.
עו"ד הראל: גברתי, רק בקשה אחת לפני שגברתי נותנת החלטה, אני פשוט צריך להגיע לבית משפט בראשון, אבל אני מבקש רשות לצאת.
כב' הש' נצר: אדוני רשאי להיעדר.
החלטה
עו"ד הראל רשאי להעדר מהמשך הדיון.
באשר לבקשת עו"ד ערבה - נדמה כי המאשימה קרובה מאוד למיצוי פרקי הזמן הסבירים, ואף מעבר לכך, שניתנו לה במרוצת ניהולו של ההליך לצורך גילוי חומרי חקירה. לא יעלה על הדעת כי הליך שמיעת הראיות ילך ויגבר בשעה שחלק מחומרי החקירה טרם נחשפו לעיני הסנגורים. הדברים אמורים בפרט לגבי עמדות האזנות הסתר אשר החומר הנוגע אליהם טרם גולה. מצופה מהמאשימה כי תשלים היערכותה לגילוי כלל החומר שלגביו כבר ניתנו החלטות שיפוטיות בפרק זמן שלא יעלה על 21 יום מהיום.
בית המשפט סבור כי הגיעה העת שסוגיית גילוי חומרי החקירה לא תעלה בכל דיון, וכי יבוא הסוף לדיון בשאלה זו.

________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: כן, מה רצית להגיד לי? כן, זה נציג נחשון.
נציג נחשון: שאלתי את המפקד ונאמר לי שזה לא אפשרי.
כב' הש' נצר: אוקי.
עו"ד ערבה: מה נעשה עם היהודי?
עו"ד ישראל: אולי אפשר לקרוא לו לפני כן, גברתי.

החלטה
במסגרת הדיון היום הובא לידיעת בית המשפט כי הנאשם מס' 2 הובא מבית המעצר בו הוא מוחזק דרך כלל למעצר ביניים לרגל שלושה דיונים המתקיימים ברצף, יום אחר יום, כאשר אין באמתחתו את הטיפול הרפואי שהוא נזקק לו דרך קבע.
בנסיבות אלו ביקשה אשת הנאשם כי יתאשפר לה להעביר באמצעות יחידת נחשון לנאשם את התרופות שהוא נזקק להן, ואשר מזה יומיים הוא נמנע מליטול אותם מאחר והם אינם ברשותו. בירור שנעשה מול שוטרי יחידת נחשון העלה כי הם אינם רשאים לקבל התרופות הללו.
במצב דברים זה הנני להורות כי אשת הנאשם תתייצב מיד לאחר הדיון בבית המעצר אוהלי קידר שם ישהה הנאשם גם הלילה לקראת הדיון מחר, על בית המעצר לקבל מאשת הנאשם את התרופות שהנאשם נזקק להן לצורך טיפול בתחלואותו הקבועה.
לא יעלה על הדעת כי הנאשם יימנע מליטול תרופות רק מפאת שכחה אנושית ומצופה כי במהלך שהותו במעצר יינקטו כל האמצעים על מנת להבטיח שהטיפול התרופתי הכרוני שהוא נוטל אכן יועמד לרשותו.
________________ נחמה נצר - שופטת

כב' הש' נצר: אפשר להפסיק את ההקלטה.
- סוף ההקלטה -

<#1#>

הוקלד על ידי נתי אברהמי