הדפסה

מדינת ישראל נ' קנרש(עציר) ואח'

<#1#>

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
ת"פ 19755-07-12 מדינת ישראל 19781-07-12
נגד קנרש (עציר) ואח'
19 ביוני 2013
בפני כבוד השופטת נחמה נצר

המאשימה מדינת ישראל

נגד

הנאשמים 1. יניב קנרש (עציר)
2. אברהם אוסקר (עציר)
3. שלמה אטיאס
4. יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ
5. יניב חברה לאנרגיה בע"מ
6. אוסקר אנרגיה בע"מ
7. אברהם אוסקר בע"מ

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד ניר ישראל
נאשם 1 וב"כ עו"ד מיכה גבאי ועו"ד אלי גבאי
נאשם 2 וב"כ עו"ד קלדרון ועו"ד ערבה וכן בשם נאשמת 6.
נאשם 3 וב"כ עו"ד הראל

עדים:
מר רן רמז
מר גאזי סעד
גב' אירנה פרץ

פרוטוקול
כ.ה. נצר: עד תביעה מספר 4 רן רמז חוזר לדוכן העדים. חקירה נגדית לעורך דין הראל. בוקר טוב מר רמז.
ת. בוקר טוב,
כ.ה. נצר: בבקשה עורך דין הראל.

העד רן רמז - נגדית - עו"ד הראל
ש. רן בוקר טוב,
ת. בוקר אור,
ש. תגיד לי בבקשה לפני, אמרת בעדות הקודמת שלך בבית משפט שהיית למעשה טוען המעצרים פה בתיק, נכון?
ת. הייתי בצוות של הטוענים למעצרים.
ש. יפה, תגיד לי לפני יום הפרוץ בחקירה הסמויה, נחשפת לתוצרים כאלה ואחרים?
ת. לפני יום הפרוץ? כן בוודאי,
ש. כן לאיזה תוצרים נחשפת?
ת. ראיות שנאספו על ידי צוות החקירה שפעל עד לאותה עת, זה מגוון רב של תוצרים.
ש. תדבר חזק לא שומעים.
ת. אמרתי שזה מגוון רב של תוצרים שנאספו במהלך החקירה הסמויה.
ש. ואיזה תוצרים אלו?
ת. היו האזנות סתר, אני חושב שהיו עיכובים, אני חושב שהוצאו צווי בנקים ויכול להיות שהיו דברים אחרים אבל אני לא ממש זוכר.
ש. הבנתי, תגיד לי לגבי חומר הנהלת חשבונות של חברת אוסקר אנרגיה נחשפת?
ת. אם נחשפתי לפני, אני לא זוכר.
ש. בסדר, ב 18.6 ביום הפרוץ הגשתם בקשה לעצור את שלומי אטיאס.
ת. כן,
ש. אתה רואה?
ת. כן,
ש. תאשר לבית משפט שחלק מהחשדות שייחסתם לשלומי אטיאס, זה היה הוצאת חשבונית מס מבלי ביצוע עסקה.
ת. או.קיי., רשום פה להדגשה,
ש. יפה, תסביר לבית משפט בכל החקירה הסמויה שלכם, איזה חשבונית אחת מצאתם שהוא הוציא?
ת. איך אתה מצפה שאני אסביר לך על סכום שלא נמצא בפני, לא הבנתי. איך אני יכול להסביר לך? חשבוניות שלא נמצאים בפני?
ש. מה באת לפה בלי רענון? לא עשית כלום?
ת. את כל החומרים שעשיתי במעצרים שאני יכול להגיד לך על בסיס אותם חומרים כרגע שיש לי איכשהו לאשר לך שיש איזה שהיא אינדיקציה לגבי חשד שהיה לגביו שהוא הוציא חשבונית מס ולא עסקה? אין לי כרגע אפשרות לאשר לך דבר כזה.
עו"ד ישראל: אגב בנוגע להערת חברי אני אציין רק שאני לא דיברתי איתו כי אסור לי.
עו"ד הראל: לא, כמובן, אבל הוא עיין בחומר, הוא יכול לעיין בחומר בלי שתדבר איתו.
עו"ד ישראל: ב- 23.5 לפני כן הוא עיין, לא כרגע.
עו"ד הראל: ה- 23.4 אם כבר,
עו"ד ישראל: אני רק מצהיר שאני לא דיברתי איתו על שום דבר.
עו"ד הראל: חלילה שלא,
ת. אני יכול רק להגיד שני דברים בהקשר הזה.
עו"ד הראל: שנייה, שלא תחשוב שאני חשבתי שחברי, אבל סברתי שהעד שהוא מגיע, יעיין בחומרים ששימשו אותו למה שהוא ביצע. אחרת למה הוא בא עכשיו, אם הוא יגיד לי שהוא לא זוכר, יצטרך לבוא עוד הפעם.
עו"ד ישראל: הוא לא יצטרך לבוא עוד הפעם, זה התשובה שלו.
עו"ד הראל: מה זה התשובה שלו? אם הוא לא זוכר ולא עיין בחומר והוא בא לפה בלי שום דבר.
עו"ד ישראל: תציג,
כ.ה. נצר: רגע, עורך דין הראל לאט לאט. תתקדם בחקירה ואנחנו נראה.
עו"ד ישראל: חברי אבל בוודאי מוזמן לרענן את זיכרונו ולהציג לו את המסמכים הרלבנטיים.
עו"ד הראל: איזה מסמכים רלבנטיים?
עו"ד מיכה גבאי: כל החומר אין כלום.
עו"ד הראל: אין כלום,
כ.ה. נצר: או.קיי., אז אתה תניח את זה בפניו. עורך דין הראל בשביל זה נועדה גם החקירה הנגדית.
ת. לא, לא, זה ממש לא מה שאני אמרתי, ממש לא מה שאמרתי.
ש. יופי, הצגתם לבית משפט בקשת מעצר שנסמכה על חקירה סמויה שעשיתם, כי זה יום הפרוץ ובה החשדת את מר שלומי אטיאס שהוא הוציא חשבונית מבלי לבצע עסקה. אז אני מבקש שתחשוב שוב, ותיזכר איזה תוצר ראית אם בכלל שהוא הוציא חשבונית אחת.
ת. אתה מבקש עכשיו שאני אפשפש בזיכרוני על אלפי או מאות שיחות שהיו באותם חומרים ועל כל החומר המודיעיני שהיה בפני שאני יכול להגיד לך שיש לי אפשרות לאשר - אם זה כתוב על הבקשה, אז כנראה שהיה בחומר שעל בסיס זה, זה נכתב.
כ.ה. נצר: אבל מה זה כנראה מר רמז? הוצאה זה פעולה אקטיבית.
ת. גברתי אני לא יכול כרגע להגיד לך על בסיס החומר שהיה בפני באותו רגע, למה זה נרשם בבקשה, אני באמת לא יכול להגיד, אני גם כשעברתי על החומרים אני לא -
כ.ה. נצר: מי ניסח את הבקשה?
ת. הבקשה למיטב זיכרוני נוסחה על ידי השוטר שהיה איתנו בצוות, אני לא -
ש. השוטר? זה עבירות של חוק מע"מ,
ת. או.קיי., בסדר אבל הצח"מ הוא צח"מ -
ש. זה צח"מ הטוענים היה,
ת. הצח"מ הוא צח"מ משותף והוא נוהל על ידי משטרת ישראל ורשות המיסים וחקירות מע"מ, יש פה גם עבירות שהיו קשורות למשטרת ישראל, ובבקשה -
כ.ה. נצר: איזה עבירות קשורות למשטרת ישראל?
ש. איזה עבירות של משטרת ישראל, בוא תאיר את עיננו.
ת. בצח"מ הזה הספציפי,
ש. לא, לא, בבקשה הזאתי, בוא,
כ.ה. נצר: לא, בבקשה,
ש. תגיד,
ת. שוב פעם זה לקחת בקשה אחת-
ש. תגיד פקודת מס הכנסה, רגע,
ת. - מתוך שלל בקשות שהוגשו בתוך אותו צח"מ זה לא נכון כי הוגשו מספר בקשות שהוגשו על ידי שני צוותי החקירה בנושא הזה.
ש. רגע זה בקשה ראשונה ב- 18.6,
ת. אני מבין,
ש. היו בקשות לפני זה לבית משפט במעצרים?
ת. לא, אני אומר, הבקשה הזאתי מתייחסת לשלומי אטיאס, אבל היו שמונה עצורים באותו יום מעצרים.
ש. לא מעניין אותי, רק שלומי,
כ.ה. נצר: הוא מדבר עליו,
ש. תעשה את זה קצר ונסיים.
ת. אני מבין שהוא מדבר עליו גברתי, אני מבין.
כ.ה. נצר: ואתה מסכים שהעבירה המיוחסת לו החשד המיוחס לו הוא בעבירות על חוק מע"מ.
ת. נכון אבל מה ש-
כ.ה. נצר: אתה תסכים איתי שמבין, בצוות החקירה היה, אתה היית למעשה בעל הדברים -
ת. אני ועוד אחד, נכון,
כ.ה. נצר: בהקשר של חוק מע"מ.
ת. נכון,
כ.ה. נצר: בוודאי לא השוטר ובוודאי לא איש מס הכנסה, נכון?
ת. נכון,
כ.ה. נצר: אז אם כתב מי שכתב על הבקשה שזה החשד, מן הסתם אתה בתור מי שהוא הבכיר בצוות לגבי חוק מע"מ נתן לו את היסוד להאמין שאכן יש חשד כזה. עכשיו אומר לך עורך דין הראל, הוא לא מבקש ממך שתשיב לו היום, הוא אומר לך באספקלריה של מה שעמד ערב הגשת הבקשה, הבקשה הייתה ב 18.6 מה שימש אתכם? בגדול הוא לא מבקש תראה לי מסמך, הוא אומר לך בגדול.
ת. אז בגדול גברתי ציינתי שהחומרים שהיו בפנינו היו האזנות סתר, היו עיכובים שבוצעו והיו חומרים שונים שנאספו על ידי הצוות שפעל עד אותו רגע, זה החומרים שהיו בפנינו ועל בסיס זה הוצאו הבקשות.
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ת. לציין בפניך כרגע נתון ספציפי כזה או אחר שאני יכול לחבר אותו אני לא יכול.
כ.ה. נצר: הבנו שומעים את התשובה,
ש. אז אתה יכול לבוא ולהגיד לבית משפט שאתה בוודאות שמעת בהאזנות סתר ש-
ת. אני לא אמרתי דבר כזה.
ש. הרגע אמרת שזה תוצר של האזנות סתר.
ת. אני דיברתי על בסיס החומרים.
ש. תסתכל בוא נעשה את בסיס החומרים לאט לאט בהאזנות סתר שמעת ששלומי אטיאס אומר או אומרים לו תוציא חשבונית מס, בלי לעשות עסקה. שמעת דבר כזה?
ת. זה לא מה שאני אמרתי.
ש. אז מה אמרת?
ת. אמרתי על בסיס החומרים, אני לא יכול להשליך כרגע לאחד החומרים הספציפיים.
כ.ה. נצר: לא, אבל אמרת החומרים,
ת. נכון,
כ.ה. נצר: אמרת גם האזנות סתר.
ת. נכון,
ש. מעקבים והאזנות סתר.
ת. נכון גברתי אבל מכאן לבוא ולהגיד שאני יכול להגיד לך -
כ.ה. נצר: אז הוא שואל אותך בהאזנות סתר היה לזה ביטוי? הוא שואל אותך.
ת. אני לא זוכר גברתי זה מדובר בהמון המון שיחות,
כ.ה. נצר: הוא הולך על דרך השלילה, אתה יודע כמו שהרופאים, שוללים אפשרויות.
ת. אני באמת לא יכול לענות על זה, כי אני לא יודע, אין לי אינדיקציה להפנות אותך למשהו ספציפי כזה או אחר, אני באמת לא יכול, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא נכון, אולי יש ואני לא, לא יודע להגיד כרגע.
ש. במעקבים שעשיתם יש איזה שהיא תמונה או דוח של איזה שוטר שראית שאומר לך אני ראיתי את שלומי אטיאס, מוציא חשבונית מס, למישהו סתם, בלי עסקה, ראית דבר כזה?
ת. לא זכור לי, לא זכור לי שיש כזה מין דבר.
ש. יופי ובהאזנות זכור לך ששמעת האזנת סתר כזאת או אחרת?
ת. אני אמרתי לך אני לא יכול כרגע לציין איזה שהיא שיחה ספציפית, יכול להיות שיש, אני לא יכול להגיד כרגע דבר ספציפי מבין השיחות.
ש. הבנתי, ומלבד האזנות סתר ומעקבים ובחומר שנברת בהנהלת החשבונות והיה לך איזה שהיא אינדיקציה או שסתם כתבתם סעיף שבכלל לא רלבנטי, העיקר שיעצרו אותו.
ת. כל מה שמופיע בסעיפים פה, לא נכתב סתם, הוא נכתב כנראה על בסיס חומר שהיה בידינו באותו רגע, נכון לחומר הראיות שהיה עד לאותו תאריך.
ש. כן ובוא נתקדם איתך טיפה ואחרי יום הפרוץ, במשך כל החודש של החקירה, ראית חשבונית אחת, אחת לא שתיים, אחת ששלומי אטיאס הוציא? ראית אחת?
ת. אני לא ראיתי, אני לא חקרתי את שלומי אטיאס אני לא יכול להתייחס למה שקשור לשלומי אטיאס.
ש. אבל אתה טוען מעצרים, אתה כל יום מקבל את העדויות של כולם בשביל להכין את זה לבית משפט, נכון?
ת. אני מקבל חלק מהחומרים שהיה צריך להכין לבית משפט, כן.
כ.ה. נצר: בעניין של שלומי אטיאס הוגשה יותר מבקשת מעצר אחת?
ת. אני חושב שהוא היה עצור למספר ימים, אני לא זוכר -
כ.ה. נצר: יפה ואגב מה היה סעיף העבירה בבקשה השנייה?
ת. אין בפני להגיד,
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ש. אז אם בית משפט הקדים אותי אז בוא נעבור לבקשה השנייה.
עו"ד מיכה גבאי: עשו העתק הדבק.
עו"ד הראל: לא, לא עשו העתק הדבק מיכה, לא עשו העתק הדבק, תן להם את הקרדיט.
ש. בקשת מעצר ראשונה ב- 18.6 הייתה, בקשת מעצר שנייה ב - 26.6.2012.
עו"ד מיכה גבאי: הוא מחכה לשאלה.
ש. לא, עוד לא עולה המחשב. תסתכל בבקשת המעצר, סליחה בקשת המעצר גברתי השנייה זה מה- 21.6 לא מה- 26.6.
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ש. בוא תסביר לבית משפט האם עדיין מופיע חשד להוצאת חשבונית מס פיקטיבית? בחשדות בבקשת המעצר השנייה.
ת. לא,
ש. לא, בוא תסביר לבית משפט איך בחקירה הסמויה שארכה תקופה ארוכה, סברתם שיש לכם תוצרים שהוא הוציא חשבונית מס פיקטיבית ואחרי שלושה ימים אנחנו מגלים שבהינף יד הוא כבר לא חשוב בהוצאת חשבונית ללא ביצוע עסקה.
ת. אז קודם כל מדובר בהארכת מעצר ראשונה שדיברנו עליה, אז היו חומרים שהתייחסנו עד להארכת מעצר ראשונה ועל בסיסם היו חשדות מסוימים שהופיעו בבקשה. במהלך החקירה אני מתאר לעצמי שדברים משתנים ויכול להיות שחשדות מסוימים שהיו בהתחלה השתנו בהמשך. מעבר לזה יש גם למיטב זיכרוני בכל פרוטוקול יש התייחסות ספציפית לשאלות שאתם נשאלתם ותשובות שנענו על ידי מי שטען מעצרים באותו דיון, יכול להיות שזה אני או השותף שלי, שמתייחסים לכל השאלות האלה שאתה מעלה כרגע שלמיטב זיכרוני יש בהם גם תשובה לכל דבר ודבר.
ש. התשובה לצערי זה ב.מ. 8 ב.מ. 6, ב.מ. זה לצערי, אז עכשיו זה הזמן שתבוא ותיתן את התשובה -
ת. אז תשובתי כפי שציינתי -
ש. למה -
ת. אז תשובתי כפי שציינתי מקודם.
ש. מה התשובה?
ת. בהארכת מעצר הזאתי, כנראה שחומר הראיות אחרי החקירות שבוצעו אפשר לשנות את החשדות.
עו"ד ישראל: מה הטענה פה.
עו"ד הראל: מה הטענה?
עו"ד ישראל: מעולה מה, עשו בדיקה חקירה, הפריכו חשדות, הורידו סעיפים, אני באמת לא מבין.
עו"ד הראל: הם הורידו כי אני אמרתי בבית משפט שאין שום חשבונית שהוא הוציא.
עו"ד ישראל: אבל כל הקרדיט לך, אני לא יודע מה להגיד לך -
עו"ד הראל: אבל לא משנה,
עו"ד ישראל: אבל מה זה משנה?
עו"ד הראל: בסדר לא משנה, זה דרך העבודה של החוקרים.
עו"ד ישראל: תודה רבה, זה מעולה, אני יכול להיות שמח.
ת. זה דרך טובה לפי דעתי, לא?
ש. דרך מצוינת,
עו"ד ישראל: אני שמח שמפעילים שיקול דעת, מעולה, תודה.
ש. טוב מאוד, החשדת אותו פה בבקשת המעצר בהכנת פנקסי חשבון כוזבים. וזה כבר בחקירה שנייה שכבר ידעתם את החומר והיה לכם ראיות. איזה פנקסי חשבונות הוא הכין? אם בכלל?
ת. שוב פעם אתה מבקש שאני אתבסס על משהו שאין בפני את כל החומר. איך אני יכול לתת לך תשובה על זה, כשאין בפני את כל החומר הרלבנטי. מדובר על כל העדויות, על כל החומרים שנאספו עד לאותו רגע, אתה רוצה שאני אגיד לך מאיפה אני יכול לבסס סעיף כזה או אחר שמופיע בבקשה להמשך מעצרו של החשוד?
ש. אז איך ידעת עכשיו לענות שנמחק הסעיף בגלל שגילינו בחומר והתקדמנו איתו.
ת. אני עובד לפי השיטה של- זאת אומרת מה שמופיע בבקשה, זה החשד שיש כנגד החשוד, אני לא יכול להגיד לך תשובה אחרת, מה אתה מצפה שאני אגיד לך?
ש. לא, אני מצפה שתגיד לי -
ת. אז עניתי לך תשובה, שלטעמי ברורה.
ש. איך יש לכם, הייתה לכם ראייה אחרת, במהלך כל החקירה הסמויה והגלויה, שהוא -
כ.ה. נצר: עורך דין הראל ניתנה התשובה, אני חושבת שגם הבנו את זה, אז בוא נתקדם.
עו"ד הראל: הבנתי, אני אגיד לבית המשפט בהערה שהדרך הזאת זה לא באופן ספציפי למשפט הזה, שבאים לבקשות מעצר וכל הזמן ב.מ. ב.מ. ב.מ. ואף אחד לא יודע מה קורה באמת בב.מ. ואחר כך מגיע חוקר ואומר -
עו"ד ישראל: זה הצהרה, או שאלה לעד, או מה?
עו"ד הראל: זה לא קשור לעד,
עו"ד ישראל: זה במהלך מעצרים?
ת. למיטב זיכרוני שהיה חוקר אצלנו ביחידה, הוא מכיר את ההתנהלות של הדברים האלה.
עו"ד ישראל: תזמן את השופט כעד הגנה -
ת. שהיא פתאום לא לגיטימית נשמעת פה, אבל הוא עשה אותה עד לא מזמן, רק כדרך אגב.
עו"ד הראל: בגלל שאני הייתי -
ת. זה נשמע לא לגיטימי פתאום, אני לא מבין למה.
עו"ד הראל: גברתי כפי שהעד ציין, בגלל שהייתי חוקר -
כ.ה. נצר: מה שלא רואים מכאן רואים משם.
ת. זה שיטת עבודה והיא לגיטימית לגמרי, אני לא מבין למה היא פתאום מושחרת.
עו"ד הראל: זה שיטת עבודה אבל לבוא ולהחשיד בן אדם שלא עשה שום דבר.
עו"ד ישראל: רגע, הוא לא עשה שום דבר.
כ.ה. נצר: בואו נתקדם,
ת. אנחנו באים בפני שופט עם חומר ראיות, לא אנחנו מחליטים, באמת.
כ.ה. נצר: בסופו של דבר ההחלטה היא לא שלהם.
עו"ד הראל: כמובן, כמובן,
כ.ה. נצר: צריך לזכור את זה.
ת. בדיוק,
ש. תגיד לי והיום אחרי שנחשפת לכל חומר הנהלת החשבונות ולכל הפעילות בחקירה הגלויה והסמויה, אתה יכול להגיד לי על ראייה אחת ששלומי נגע בהנהלת החשבונות של החברה?
ת. אני לא חקרתי את שלומי אטיאס.
עו"ד ישראל: גברתי אני מתנגד לשאלה, אני לא סבור שהעד הוא עד שאמור -
כ.ה. נצר: רגע מר רמז, עורך דין ישראל מתנגד.
עו"ד ישראל: אינני סבור כי השאלה היא מתחום הידיעה של העד, המומחיות של העד, אין לו שום קשר לעובדות כתב האישום מעבר לחקירות שהוא גבה, אינני סבור כי זה שאלה לעד.
כ.ה. נצר: כן, אני גם חושבת, זה כבר שאלה של אינטרפרטציה משפטית.
עו"ד הראל: לא, אני אגיד גברתי, דווקא הטוען מעצרים הוא בניגוד לכל שאר החוקרים שנחשפים רק לפרמטר צר, הוא נחשף לכל העדויות.
כ.ה. נצר: ובכל זאת הוא לא ניסח את כתב האישום, הוא לא חתום עליו, הוא איננו משפטן בהכשרתו, אז לא כדאי להתקיל אותו.
עו"ד הראל: בסדר,
כ.ה. נצר: בלי לפגוע חלילה,
ת. לא נפגעתי גברתי זה בסדר.
ש. תגיד לי אתה זוכר שחקרת את אלעד אזולאי?
ת. כן,
ש. אתה זוכר למה דווקא החקירה שלך היא זאת שבוצעה כחשוד?
ת. לא, כנראה קיבלתי הנחיה על בסיס מראש המדור שלי.
ש. הבנתי וכשקיבלת את ההנחיה היית מודע לכך שהוא נחקר מספר פעמים לפני זה כעד?
ת. לא יכול להגיד לך שהייתי מודע או לא, אני לא זוכר.
ש. ולפני שחקרת אותו, קראת את העדויות הקודמות שלו?
ת. אני מניח שכן,
ש. והחשדת אותו לביצוע עבירות על חוק מע"מ, נכון?
ת. אם תראה לי את החקירה ואני אראה מה מופיע אני אוכל להגיד לך שכן.
ש. כתוב חשוד בביצוע -
ת. אני מניח שכן,
ש. יופי, בוא תגיד לי איזה עבירה על חוק מע"מ הוא עשה שהחשדת אותו, מה הפעולה הפיזית לא הערטילאית כל חוק מע"מ, מה הוא עשה?
ת. היה חשד למעורבות שלו בביצוע עבירות שיוחסו לחברת אוסקר -
ש. מה אתה החשדת אותו, מה אמרת לו אדוני הנכבד, אתה חשוד-
ת. מה שמופיע בבקשה, זה מה שהחשדתי, זה מה שהוא הוחשד.
ש. איזה בקשה?
ת. בבקשה בחקירה,
ת. בחקירה, כתוב אתה חשוד על ביצוע עבירות לפי חוק מע"מ.
עו"ד ישראל: איזה חקירה אתה מפנה רק שנראה אותה.
עו"ד הראל: לחקירה מה 3.7.
עו"ד ישראל: רק רגע, של אלעד אזולאי?
עו"ד הראל: כן, 3.7,
ש. כן, אתה יכול להגיד לי במה החשדת אותו שהוא חשוד? מה הוא ביצע?
ת. רשום בבקשה,
ש. זה לא בקשה, זה חקירה,
ת. בחקירה,
ש. כן כתוב פה ראיתי את הנ"ל לפני והודעתי לו כי אני החוקר רן רמז,
ת. נכון,
ש. שפרטיי רשומים וחוקרת מס הכנסה, עומדים לגבות הודעתך בחשד שביצעת עבירות לפי חוק מע"מ. איזה עבירות הוא ביצע?
ת. תראה, בנוסח החקירה שלנו ככה הנוסח הזה מופיע, אנחנו חוקרים על חוק מע"מ זהו.
ש. יופי, בחוק מע"מ יש אין ספור עבירות.
ת. נכון,
ש. מה אמרת לאלעד אזולאי, אדוני הנכבד עשית ככה וככה וזה לא בסדר?
ת. אמרתי לו כפי שמופיע בחקירה, כפי שמופיע בנוסח האזהרה.
ש. אבל כתוב בנוסח האזהרה חוק מע"מ באופן כללי.
ת. זה מה שאמרתי לו,
ש. אבל מה חשדת שהוא עשה, אמרו לך -
כ.ה. נצר: שאלת אותו שאלות, מה הייתה ההנחה שלך, מה הייתה נקודת המוצא שלך?
ת. ההנחה שיש לו מעורבות בעבירות שבוצעו.
כ.ה. נצר: איזה עבירות שבוצעו? לא ברמה ההגדרתית של עבירות מבחינת התוכן שלהם, לכל עבירה יש מעשה או מחדל, מה ייחסת לו?
ת. שהייתה לו מעורבות בניהול -
כ.ה. נצר: זה הבנו, זה ברמה מאוד מאוד כללית.
עו"ד ישראל: הוא עונה גברתי הוא עונה.
ת. פעולות שבוצעו בחברת אוסקר אברהם.
כ.ה. נצר: תראה את החקירה, הרי אתה קיימת את החקירה, נכון? תראה מה השאלות ששאלת אותו, מה היה החשד?
ש. הרי אמרת ש-
כ.ה. נצר: תיצוק קצת תוכן לתוך ה-
ש. שראש הצח"מ אמר לך -
עו"ד ישראל: תן לו לקרוא, הוא קורא,
כ.ה. נצר: תחקור אותו באזהרה.
ת. כפי שציינתי מכיוון שהוא היה רואה חשבון, רואה חשבונות של אוסקר אברהם, הייתה לו ידיעה לגבי העבירות שבוצעו בחברות שלו.
ש. תקשיב, הוא לפני שאתה חקרת אותו נחקר שלוש פעמים.
ת. הייתה לו ידיעה במעורבות.
ש. תקשיב, תקשיב, תענה באמת חבל על הזמן אנחנו יכולים לסיים כמה דקות. הוא לפני שחקרת אותו נחקר שלוש פעמים כעד.
ת. או.קיי.,
ש. גם אז ידעו שיש לו ידיעה.
ת. או.קיי.,
ש. מה קרה בדיוק בחקירה שלך שהפך אותו לחשוד, הרי היה צריך להיות, גיליתם איזה שהוא מעשה מסוים שהוא עשה שהפך אותו לחשוד, מה הוא עשה?
ת. אז אני קיבלתי או על פי הנחיה של ראש מדור שלי, חקרתי אותו באזהרה, זה מה שאני יכול להגיד, מעבר לזה אני לא יכול להגיד מה השוני בין החקירות הקודמות לחקירה הזאת.
ש. ולאחר חקירה מה אמרת? באת לראש הצח"מ ואמרת לו חקרתי אותו באזהרה וזהו?
ת. אחרי החקירה ראש הצח"מ קיבל את החקירה, עבר על מה שצריך לעבור אם הוא רצה לעבור עליה ולפי זה אם היה שינויים או חקירות נוספות הם בוצעו.
ש. אני כבר לא יודע מה גברתי באמת אני לא יודע מה לשאול עם תשובות כאלה.
בוא עכשיו באמת, תתמקד,
ת. אני לא יודע מה אתה רוצה זה העדות שלי.
ש. תקרא עוד פעם את העדות,
ת. נו,
ש. הרי אתה בן אדם נבון ואתה ותיק,
ת. או.קיי., נו,
ש. קיבלת הוראה לחקור מישהו בחשד לביצוע עבירות על חוק מע"מ.
ת. או.קיי.,
ש. מה הוא לא דיווח בזמן? לא הגיש דוח במועד?
ת. אני חושב שאתה שאלת כבר שלוש פעמים.
ש. ניכה תשומות, מה הוא עשה?
ת. שאלת כבר שלוש פעמים,
ש. אז אני רוצה שתענה לי עכשיו, אני לא אוותר לך עד שתענה לי.
ת. אתה לא תוותר לי?
ש. כן, אתה תצא מפה אני אצא מפה עם תשובה, נכנסת לחדר מה היית צריך להוציא ממנו שהוא עשה.
ת. אז קיבלת תשובה,
כ.ה. נצר: מר רמז,
ת. אני אענה עוד פעם אני אענה למה שהוא שואל -
כ.ה. נצר: אבל שוב מר רמז בוא נלך לאט לאט, הרי אדוני חוקר וטוען מעצרים הבנו, אדוני מניח אני מניחה, זה לא מסוג הדברים שהם נטולי בסיס, שאם השתנה מעמד של נחקר מנחקר לחשוד, קרה דבר מה. עכשיו אתה אומר אני לא החלטתי לשנות את הסטאטוס.
ת. נכון,
כ.ה. נצר: מי שהחליט לשנות את הסטאטוס, זה ראש הצח"מ שלי.
ת. נכון,
כ.ה. נצר: עכשיו אני מניחה שראש הצח"מ לא רק אמר לך אתה חוקר עכשיו את אלעד אזולאי במעמד של חשוד, מן הסתם להוראה כזאת נלווה איזה שהוא הסבר במובן הזה הוא חשוד כי אנחנו מחומר החקירה עד כה עולה אפשרות לא', ב', ג', ד' ואני מניחה שגם השאלות שאדוני שאל את מר אזולאי בחקירה שהוא נחקר כחשוד, באו לבטא או באו לנסות או לאשש את החשד לעשות איתו משהו, עכשיו כשאדוני רואה את החקירה מול עיניו של אלעד אזולאי שאתה ביצעת, מבקש ממך עורך דין הראל בוא תשתף אותנו, תשתף אותנו מה היה הלך הרוח.
ת. אז קודם כל כבר עניתי, אני אענה עוד פעם, אני רואה שמדובר פה על העברות של, אני שואל אותו על העברות של יתרות שהוא ביצע בין כרטיסים שונים בהנהלת החשבונות אני רואה על קיזוזים שהוא ביצע.
כ.ה. נצר: שוב, לאט, לאט אדוני אומר - מה אתה שואל אותו על מה?
ת. על קיזוזים שהוא ביצע בהנהלת החשבונות של אוסקר אברהם.
כ.ה. נצר: קיזוזים שהוא ביצע, כן, תעבור כמה שניות.
ת. אני עובר אין לי בעיה,
כ.ה. נצר: תעבור על החקירה לאט לאט,
ת. אין בעיה, פניות שהוא פנה למנהלת החשבונות של יניב קנרש בנוגע לניהול החשבונות ועל בסיס זה הוא ביצע פעולות מסוימות בחשבון.
ש. אז מה, זה היה החשד שלגביו, זה הפעולה?
כ.ה. נצר: רגע, לאט לאט, תיתן לו לאפשר שיעיין וישיב על הכול.
עו"ד הראל: בבקשה,
ת. על פעולות שבוצעו בהנהלת החשבונות של אוסקר אברהם, על בסיס הנחיה של יניב.
כ.ה. נצר: על בסיס מה, לא שמעתי.
ת. הנחיות של יניב,
כ.ה. נצר: אה, או.קיי., עוד משהו? מר -
ת. כן, יש פה עוד, יש פה כמה דברים.
כ.ה. נצר: אז בבקשה תגיד לנו.
ת. אני עובר דף דף גברתי.
כ.ה. נצר: אה מצוין,
ש. נכנסת לחקירה עם דף שאלות מה צריך לשאול, או שהיה לך איזה שהוא -
ת. אני לא זוכר להגיד לך עם מה נכנסתי לחקירה. בסיס פעולות שהוא ביצע על בסיס הנחיה של אבא שלו, למרות שהוא יודע שאסור היה לבצע אותן. על בסיס זה שקוזזו חשבוניות זרות, זה אני רואה שהוא נשאל על ידי החוקרת שאסור היה לקזז אותן. על הפגישות שנערכו עם אוסקר אברהם ויניב במשרד של יניב, בהן נכחה לימור והוא נכח ועל בסיס הפגישות האלה הוחלט על שיטת העבודה שאנחנו שציינו בחקירה.
ש. וכל המידע הזה -
כ.ה. נצר: רגע, נראה שהוא יסיים עורך דין הראל. הוא עוד מעיין, ברגע שהוא יסיים לענות על השאלה אז נוכל -
ת. זהו פחות או יותר.
כ.ה. נצר: או.קיי., אז בבקשה עורך דין הראל אתה יכול להמשיך.
ש. תגיד לי, את כל השאלות ששאלת אותו עכשיו כחשוד זה בעקבות משהו אני מניח שהתגלה לכם חדש, כי בחקירה ב- 25.6 כמה ימים לפני זה הוא לא נחקר כחשוד, אתה יכול להגיד לי מה השתנה בין השבוע הזה בין ה- 25.6 ל 3.7 לגביו?
ת. אין לי יכולת להגיד לך.
ש. הבנתי,
ת. אני מניח פעולות חקירה שבוצעו.
ש. הבנתי, עכשיו במסגרת החקירה שנוהלה ידוע לך שהוא שלח מייל לרואה חשבון?
ת. זכור לי משהו בסגנון, לא, לא ודאי,
ש. אתה נחשפת לדבר כזה או שאתה -
ת. אני חושב שכן, רואה חשבון מינץ אם אני לא טועה.
ש. כן, יפה, במסגרת החקירה שלך כחשוד עימת אותו עם העובדה הזאת?
ת. מה שאני רואה פה בחקירה -
ש. אם לא עשית שום פעולה,
ת. ממה שאני רואה בחקירה פה, לא,
ש. לא, למה?
ת. או שהחומר לא היה בידיי באותו רגע, או שלא נדרשתי או שלא מצאתי לנכון, אני לא יכול להגיד לך למה.
ש. ומתוך שלושת האפשרויות האלה אני מניח שאתה -
ת. לא יכול להגיד לך.
ש. אתה רוצה שאני אבחר את האפשרות.
ת. אני התשובה שלי שאני לא יכול להגיד לך למה.
ש. הבנתי, טוב, תודה, גברתי אני אין לי יותר שאלות לעד.
כ.ה. נצר: או.קיי., חקירה חוזרת. אין? יפה,
עו"ד ישראל: הכול רשום בהודעות. תודה רבה מר רמז.
עו"ד ישראל: גברתי זה הרבה פחות מהמשוער יצא.
עו"ד הראל: אני אמרתי חצי שעה.
כ.ה. נצר: הוא אמר חצי שעה חברך אמר. כן,
עו"ד ישראל: אני יודע שהוא בדרכו לכאן, כרגע אני רואה בדיוק היכן.

הפסקה

העד גאזי סעד
כ.ה. נצר: עד תביעה מספר 16, מה שם אדוני?
ת. גאזי סעד,
כ.ה. נצר: עד תביעה מספר 16 מר גאזי סעד, אדוני מוזהר שהוא צריך לומר את האמת ורק את האמת אחרת הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, זה ברור לך. אתה יכול לשבת.
חקירה ראשית לעורך דין ישראל, בבקשה.

העד גאזי סעד - ראשית - עו"ד ישראל
ש. תציג את עצמך לבית המשפט, תסביר במה אתה עוסק, מי אתה.
ת. אמרתי קוראים לי גאזי סעד, אני הבעלים של חברת ג.ס. אספקות.
כ.ה. נצר: ג.ס. - ?
ת. אספקות בע"מ, מתעסק בשיווק דלק, בעבר עבדתי עם יניב, קניתי ממנו דלקים ושיווקתי.
כ.ה. נצר: קנית ממנו דלקים ושיווקת?
ת. דרכו, כן,
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ש. ממתי קיימת החברה?
ת. 2010,
ש. מי הם ספקי החברה?
ת. בתקופה שעבדתי זה היה יניב -
כ.ה. נצר: רגע, הוא יתחום את זה בזמנים.
ש. מבחינתי כאילו מה שרלבנטי זה מ 2011 עד יוני 2012.
ת. עבדתי עם הרבה חברות, כמו מבוא שומרון, כמו תזקיקים, עבדתי גם עם יניב, גם חדש יש עוד חברות חדשות מהדרום כמו יובל דלקים וכאלה.
ש. או.קיי., ספר אמרת כי עבדת עם יניב, ספר על היכרותך עם יניב, מתי הכרת אותו, איך הכרת אותו.
ת. בהתחלה הכרתי את יניב בשנת 2007,
כ.ה. נצר: אדוני רק קצת יגביר את קולו, תודה.
ת. בהתחלה עבדתי עם יניב בשנת 2007, תמיד היה לו זיכרון יותר טוב משלי.
כ.ה. נצר: מר קנרש אדוני לא אמור לצאת בקריאות ביניים, תשתדל להימנע מזה אני מבינה שזה קשה, בבקשה,
ת. אחר כך היה נתק לא עבדנו, כאילו התחלתי לעבוד גם עם חברות אחרות. חזרנו לעבוד בשנת 2011 אולי, עם יניב.
כ.ה. נצר: אל תסתכל אליו, הוא לא יכול לעזור לך.
ת. לא, לא, אני רק מנסה להיזכר לא משהו אחר.
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ת. אני חושב ב 2011 חזרנו לפעילות יחד עם יניב.
ש. ספר לבית המשפט איך עבדת מול יניב. איך הזמנת סחורה איך בוצעה העבודה.
ת. הייתי מתקשר ליניב ומאשר אצלו סתם דוגמא העמסה למחר בבוקר מה שאני צריך בנזין סולר, כל מה שצריך. והיה מפנה אותי ללינדה, בדרך כלל שהייתה עושה לי את השיחות או שהייתה חוזרת אלי ב SMS כאילו פתוח לך בסונול בבז"ן איפה פתוח הסחורה שלי, שולח את הנהג, מעמיס ויוצא לדרך.
ש. חוץ מיניב ולינדה כמו שאמרתי כרגע, עם מי עוד היית בקשר בנוגע להזמנת סחורה?
ת. רק לינדה ויניב.
ש. מי זו לימור?
ת. לימור אני יודע אני מכיר לא קשר, לא היה לי קשר ישיר פעם אולי אבל היא ישבה במשרד של יניב והיא זו שהייתה מוציאה את החשבוניות וכל הדברים כאילו דרך יניב. עוקבת אחרי הכמויות שנרכשו, כל הרכישות שלי שביצעתי. עוקבת אחרי מחירים וכאלה.
עו"ד מיכה גבאי: הודעת לגבי שהוא נסגר התיק נגדו?
עו"ד ישראל: לא הודעתי שום הודעה בעניינו.
עו"ד מיכה גבאי: מה?
עו"ד ישראל: לא נתתי עדיין שום הודעה בעניינו, לשאלתך.
כ.ה. נצר: נרשמה ההערה של עורך דין גבאי?
עו"ד ישראל: ברשותכם רק רגע,
עו"ד ישראל: להערת עורך דין גבאי,
כ.ה. נצר: כן, עורך דין ישראל בבקשה,
עו"ד ישראל: אני אקדים ואומר כי הייתי צריך למסור לעד עמדתו לפני כן, אינני יודע אם מסרו לו ברענון או לא, יתכן ומסרו לו, אני יכול לבדוק את זה, אולי להשתיקו אפילו.
עו"ד מיכה גבאי: תשאל אותו אם מסרו לו.
ש. מסרו לך לגבי הליכים -
עו"ד מיכה גבאי: אם סגרו לך את התיק או לא?
עו"ד ישראל: אם לא סגרו, אם יהיה הליך נגד או לא?
ת. אם - ?
ש. כשעשו רענון כשדיברו איתך בטלפון, אמרו לך משהו בנוגע לתיק אם יש הליכים פליליים נגדך או לא? זכור לך?
עו"ד מיכה גבאי: (לא נשמע)
עו"ד ישראל: אני מתנצל אני סבור ש- משום מה נטוע בזיכרוני שכן נאמר לו, אבל -
כ.ה. נצר: בכל מקרה,
עו"ד ישראל: לשאלתו של חברי עורך הדין גבאי, אין בכוונת המאשימה לפתוח בהליכים פליליים כנגד העד. שתדע גם אתה המאשימה לא מתכוונת-
עו"ד מיכה גבאי: כל מה שתגיד פה, לא יעשו לך כלום.
עו"ד ישראל: מה שחברי אומר זה משהו אחר.
עו"ד מיכה גבאי: לא, אתה חייב להגיד לו את זה.
ת. גם אם אני - -
עו"ד ישראל: לא, אבל זה ארבעים ושבע ב'.
עו"ד מיכה גבאי: אז תגיד לו הכול שלא-
עו"ד ישראל: זה ארבעים ושבע ב', זה במקום אחר לגמרי כאילו. הוא לא חושש גם להפליל את עצמו אז אין בעיה. זה הוראות סעיף 47 ב' אין מה לעשות.
כ.ה. נצר: טוב,
עו"ד בפן האזרחי -
כ.ה. נצר: כן, זה צריך יהיה לשאול אותו, תשאלו אותו במסגרת החקירה הנגדית, כן. כי יש לו חברה, הוא עוסק, טוב, בבקשה עורך דין ישראל אדוני ימשיך.
ש. אני מציג לך חמש חשבוניות. אמור לי בבקשה הסימון שלהם, סימונם זה חט 2 עד 6, תאמר בבקשה לבית המשפט מהם המסמכים האלו שהצגתי בפניך.
כ.ה. נצר: ח,ט, הוא אומר 2 עד 6. כן, בבקשה אדוני.
ת. חשבוניות שאני קיבלתי בעבור סחורה.
כ.ה. נצר: חשבוניות שאתה קיבלת -
ת. מיניב, כן,
כ.ה. נצר: מיניב,
ש. למי שילמת את הכסף תמורת החשבוניות?
ת. יניב, היה לי התעסקות רק עם יניב.
ש. מה עשית עם החשבוניות האלו? שקיבלת מיניב חשבוניות על שם דבי אנרגיה, מה עשית?
ת. בפעם הראשונה שאלתי אותו מה זה, אמר לי שלי אל תדאג, לקחתי את זה לרואה חשבון אמרתי לו תבדוק אם הכול בסדר אמר בסדר גמור זהו, מאז רגיל כאילו לא התייחסתי יותר מדי.
ש. אני מציג לך כרטסת הנהלת חשבונות סימון חט 1, ספר לבית המשפט מהו מסמך זה?
ת. זה כרטסת של המשיכות מיניב, כולל תשלומים.
כ.ה. נצר: זו כרטסת שלך?
ת. כן,
כ.ה. נצר: שאתה מנהל בעסק שלך?
ת. אני מנהל מה אני מקבל ומה אני -
כ.ה. נצר: מה אתה מקבל ומה אתה משלם.
עו"ד מיכה גבאי: מה הוא אמר שזה כרטסת של מי?
כ.ה. נצר: שלו,
ש. שלו בעסק שלו,
עו"ד מיכה גבאי: של מי הספק שלו, של מי?
ת. של יניב,
עו"ד מיכה גבאי: מה כתוב?
ת. מה כתוב?
עו"ד מיכה גבאי: מה כתוב? מה כתוב?
עו"ד דבי אנרגיה בע"מ יניב אנרגיה.
ת. דבי ויניב, מה, זה אותו דבר, תחת אותה שורה.
עו"ד מיכה גבאי: תראה לו מה הוא אמר במשטרה, תראה, לו, אתה -
ש. שנייה, שנייה,
עו"ד מיכה גבאי: אני אפנה אותך לשורות הנכונות.
כ.ה. נצר: עורך דין הראל, אדוני בלי הערות.
עו"ד ישראל: בחקירה הראשית נשאלות שאלות, עונה עורך דין, חדש לי גברתי, חדש לי,
כ.ה. נצר: עבודת צוות יש פה.
ש. של מי הכרטסת הזאת מה היא משקפת?
ת. של יניב, עבודה מול יניב.
ש. תסביר בבקשה לבית המשפט מדוע בכרטסת הזו רשום סמוך למילה יניב דבי אנרגיה וההיפך ליד יניב סוגרים דבי.
ת. כי בהתחלה הם חשבו שזה שתי חברות, הבחורה שמטפלת אצל הרואה חשבון, חשבה שזה חברה אחרת, עד שאני באתי יותר מאוחר ואמרתי לה לא, אנחנו תחת אותה שם זה אותו הדבר ואז עשו את החיבור אבל זה לא, לא משהו אחר.
ש. אני מדלג על שאלות גברתי. תגיד מה תוכל לומר לגבי תעודות המשיכה בעסקות שביצעת מול יניב?
ת. מה זאת אומרת?
עו"ד מיכה גבאי: איזה תעודות משלוח אתה מדבר? תעודות משיכה,
ת. תעודות העמסה הכוונה,
עו"ד מיכה גבאי: כן, על שם מי?
ת. דרך יניב אבל מכל מיני -
עו"ד מיכה גבאי: על שם מי, לא דרך מי, על שם מי הוא אומר לך, תגיד אוסקר נו,
ת. הרוב מאוסקר,
עו"ד מיכה גבאי: זה מה שרשמת נו מה, זה על שם היצרן, אתה לא יודע, מה?
כ.ה. נצר: ובכל זאת עורך דין גבאי,
עו"ד מיכה גבאי: לא באמת, זה משחק, כל תעודות משיכה זה על חשבון היצרן, החברה היצרנית.
כ.ה. נצר: טוב, עורך דין גבאי, בוא נמנע מהצהרות כאלה, יש כאן עד,
עו"ד מיכה גבאי: אני מרשה לו, שיסכים, מה, שידריך אפילו, מה הבעיה.
כ.ה. נצר: הוא מרשה לך להדריך עורך דין ישראל.
עו"ד מיכה גבאי: תגיד לו, אין בעיה.
כ.ה. נצר: זה התקדמות.
ש. אני כל כך חושש מה-
ת. כל התעודות סוף אוסקר אנרגיה, החברה המזמינה זה אוסקר אנרגיה.
כ.ה. נצר: רק תזיז את היד מהפה שנצליח להבין את התשובה. מה אדוני אמר, כל ה-
ת. כל המשיכות,
כ.ה. נצר: כל המשיכות,
ת. על שם אוסקר, המזמין אוסקר אנרגיה.
עו"ד מיכה גבאי: אוסקר אנרגיה?
ת. כן,
ש. מי זה דוד מורגנשטרן?
ת. אני לא מכיר אחד כזה.
ש. אני בסוף, אני מציג לך מסמכים שסומנו -
עו"ד מיכה גבאי: אני מסכים שתגיש את השקים האלה נו מה, לא מבין למה זה קשור, הלאה, נו,
ש. רק תגיד מה המסמכים האלה -
עו"ד מיכה גבאי: תגיד שקים של חברת יניב -
כ.ה. נצר: איך הם סומנו? עורך דין גבאי, איך הם סומנו?
ת. מה השאלה?
ש. מה זה המסמכים האלה?
ת. שקים,
ש. שמי נתן ובגין מה? א.א. 1 עד -
עו"ד מיכה גבאי: א.א. 4, שש,
ש. שש,
כ.ה. נצר: או.קיי., מה התשובה אדוני?
ת. השקים האלה אני קיבלתי מיניב וזה היה בעבור סחורה, לפעמים לא היה ליניב סחורות והתחנה הייתה עומדת להיתקע, אז היה מבקש ממני לבצע רכישה מחברה אחרת ולהביא לו לתחנה, זה מה שהיה. כי אני עבדתי במקביל גם עם חברות חוץ מאשר יניב, לא רק איתו, גם עם חברות אחרות.
כ.ה. נצר: אז זה שקים שיניב נתן לך בעבור סחורה שאתה סיפקת לו.
ת. כן, כן מרוב בנזינים לתחנה שנתקע, התחנה עבדה בקצב מהיר ולא תמיד היה, ואז אני יכולתי להביא דרך ספקים אחרים ואז הייתי מביא, קיבלתי כסף זה מה שאמרתי גם בחקירה.
עו"ד מיכה גבאי: או - ?
ת. או שתכניסו לי מילים לפה ואני אגיד אותם.
עו"ד מיכה גבאי: או תמורת זה שנתת לו כסף מזומן -
כ.ה. נצר: לא, עורך דין גבאי,
עו"ד מיכה גבאי: לא, אנחנו מסכימים,
כ.ה. נצר: לא, אבל זה צריך שזה יישאל, אי אפשר ככה, אתם רוצים להגיד שמוסכם ביניכם, בבקשה.
עו"ד ישראל: האם שלשם שינוי אם זה מוסכם אני מבחינתי גברתי -
כ.ה. נצר: או.קיי., אז תגידו, תירשם ההצהרה המוסכמת, עורך דין גבאי חברך מסכים שאתה תצהיר, אז תצהיר.
עו"ד ישראל: כן, תצהיר הכול בסדר.
כ.ה. נצר: מוסכם שמה?
עו"ד מיכה גבאי: אני מסכים שהשקים א.א. 1 עד 6,
כ.ה. נצר: א.א. 1 עד 6,
עו"ד מיכה גבאי: ניתנו חלקם בגין סחורה שהעד סיפק ליניב אנרגיה לישראל וחלקם תמורת מזומן, העד נתן מזומן, יניב אנרגיה ישראל ובתמורה הוא קיבל שיק, אין שום בעיה.
עו"ד ישראל: אני מבקש להגיש את המסמכים גברתי.
כ.ה. נצר: או.קיי.,
עו"ד ישראל: אני סיימתי את חקירתי הראשית.

כ.ה. נצר: החלטה
מסמך המסומן חט 1 (שני עמודים) מתקבל ומסומן ת/97.
המסמכים המסומנים בתיק החקירה חט 2 עד 6 מתקבלים ומסומנים ת/98 א' עד ה.
צילומי המחאות אשר סומנו בתיק החקירה כמסמכים אא 1 עד 6 מתקבלים ומסומנים ת/99 א' עד ו'.

כ.ה. נצר: חקירה נגדית לעורך דין גבאי, בבקשה.

העד גאזי סעד - נגדית - עו"ד גבאי
ש. אני מבין ממה שהעדת פה שאתה למעשה היית גם לקוח של יניב אנרגיה לישראל וגם ספק, במקרה שהוא נתקע.
ת. כמה פעמים סיפקתי לו.
ש. פעם אחת מספיק, זאת אומרת אתה יודע שהוא שיניב אנרגיה לישראל, יניב, לפעמים היה נתקע ולא היה לו, היה לוקח אפילו ממך נכון?
ת. נכון,
ש. עכשיו אתה זוכר שהיו כמה פעמים שבא אליך סמי טריילר למיכליות שלך ונפגשתם בדרך והעמיסו לך.
ת. היה מגיע סמי דרום משהו אני זוכר,
ש. נכון, נכון, אז אתה -
ת. נהגים היו מושכים כל אחד, לפי החלוקה שיניב אומר.
ש. או.קיי., או.קיי., ואז אתה לא יכול לדעת מתי ליניב אנרגיה, מתי ליניב נגמר המלאי, אתה מזמין, אתה לא יכול לדעת, הוא שולח לך.
ת. אין סיכוי, אין סיכוי שאני יודע.
ש. אין סיכוי שאתה יודע, זאת אומרת אתה גם לא יכול לשלול את האפשרות שנגמר לו המלאי והוא ביקש מסמי טריילר של דמי אנרגיה ללכת לתת לך, מכיוון שהם סיפקו בפועל קיבלת חשבונית, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לשלול את זה.
ת. אני איתך יכול להגיד שהסמי כן הגיע נלקח ממנו סחורה, מאיפה הגיע אני לא יודע.
ש. או.קיי.,
ת. ואני גם לא יכול להגיד, אל תשאלו אותי מאיפה הגיע.
ש. או.קיי., עכשיו אמרת שאתה קיבלת את החשבוניות של דבי אנרגיה מיניב,
ת. מיניב,
ש. אז אני רוצה להזכיר לך שאתה באת לתחנת הדלק ושמה לקחת אותה.
ת. כן,
ש. נכון?
ת. כן,
ש. זאת אומרת אבל עוד פעם אז אתה -
ת. כן, כן, כן,
ש. או.קיי., אז אתה לא יודע -
ת. זה היה במעטפה בתחנה,
ש. או.קיי., מעטפה, בשבילך, אתה אף פעם אתה לא ראית את יניב אתה יודע מה זה מוציא חשבון -
ת. מעולם,
ש. לא ראית אותו מוציא את החשבוניות האלה.
ת. מעולם לא.
ש. עכשיו אתה בחור מסודר,
ת. בדרך כלל,
ש. והיו לך לפני שלוש שנים חקירות, אתה זוכר? יאללה נו,
ת. כן, נו, טוב,
ש. ועשו לך בדיקה אמרו לך הכול בסדר, אין שום בעיה, החשבוניות שאתה מקבל מיניב הכול בסדר, נכון?
ת. נו,
ש. אל תגיד נו, תגיד כן,
ת. כן,
ש. כן או.קיי., זה שונה אם אתה אומר נו, נו כאילו מה השאלה הבאה.
ת. תמשיך,
ש. והכי חשוב שקיבלת את החשבוניות של דבי אנרגיה, אתה פנית לרואה חשבון שלך ואמרת לו תבדוק, הוא בדק אמר יש לי מקור, הכול אמר לך זה חברה מסודרת,
ת. תקין,
ש. הכול בסדר,
ת. תקין,
ש. נכון?
ת. תקין,
ש. תקין, עכשיו, בכרטסת שאלו אותך בעדות שלך מה זה הכרטסת הזאת ואתה אמרת זה כרטסת של דבי אנרגיה שאתה הרי בדקת וראית שזה חברה כדת וכדין וכשהרואה חשבון שלך או הבנות בהנהלת חשבונות אמרו לך מה זה, אז אמרת תחברו את זה ליניב, נכון?
ת. אמרתי זה-
ש. אתה אמרת,
ת. אמרתי זה אותו דבר,
ש. נכון? עכשיו, ברור לחלוטין שעל כל העסקות שהיה לך עם יניב אנרגיה לישראל זה עסקאות אמיתיות, אתה משכת סחורה או סיפקת סחורה, קיבלת כסף או שילמת כסף.
ת. שילמתי כסף.
ש. הכול אמיתי, זה לא איזה בלוף או משהו כזה.
ת. למה בלוף?
ש. תגיד, אמיתי,
ת. אמיתי,
ש. תודה רבה לך.
ת. קיבלתי סחורות שילמתי כסף.
ש. מאה אחוז,
ת. נקודה,
ש. וכשסיפקת סחורה קיבלת כסף.
ת. כן,
כ.ה. נצר: כן חקירה נגדית,
ש. עוד שאלה,
כ.ה. נצר: בבקשה,
ת. אחרונה,
ש. מה אתה פוחד? הוציאו לך בסוף של התיק הזה איזה שהם מס תשומות, משהו? שומה, שומה אזרחית קיבלת משהו? ממע"מ הכול בסדר לא באו אליך בטענות?
ת. לא,
ש. הכול בסדר,
ת. כן,
ש. או.קיי., תודה רבה.
כ.ה. נצר: או.קיי., חקירה נגדית לעורך דין קלדרון.
עו"ד קלדרון: אנחנו ויתרנו מלכתחילה על העדות שלו.
כ.ה. נצר: חקירה נגדית לעורך דין הראל, אין, חקירה חוזרת אין.
אדוני שאני אפסוק לו הוצאות?
עו"ד ישראל: הוא בא מרחוק גברתי.
כ.ה. נצר: מאבו סנין לא?
ת. באתי מאגם,
כ.ה. נצר: אני פוסקת לעד תביעה מספר 16 סעד גאזי -
עו"ד ישראל: אגב גם שלשום הוא הגיע גברתי ובדרך החזרנו אותו גברתי. לא הספקנו להעיד אותו.
כ.ה. נצר:

החלטה
אני פוסקת לעד תביעה מספר 16 סעד גאזי שכר בגין התייצבות לחקירה היום וכן לפני יומיים סך של 500 שקלים הכולל הוצאות נסיעה.

כ.ה. נצר: תודה רבה אדוני, נסיעה טובה.
עו"ד מיכה גבאי: אנחנו מבקשים לרשום בפרוטוקול שגם העדה הבאה לא הגיעה.
עו"ד ישראל: נקבע לשתיים היא צריכה להגיע גברתי.
עו"ד קלדרון: זה הופך להיות עניין של הרגל, שאנחנו כל יום מבזבזים שעות על להמתין לעדים.
עו"ד ישראל: הכי חשוב שלא מגזימים.
כ.ה. נצר: תפסיקו רגע את ההקלטה.

העדה אירנה פרץ
כ.ה. נצר: עדת תביעה מספר 2 הגברת אירנה פרץ חוזרת לדוכן העדים.
גברת פרץ אני מזכירה לך שאת תחת אזהרה, את זוכרת מוזהרת שאת צריכה להגיד את האמת ורק את האמת אחרת את צפויה לעונשים הקבועים בחוק. השלמת חקירה נגדית לעורך דין קלדרון, בבקשה.
עו"ד מיכה גבאי: לי אין חקירה השלמת חקירה.
עו"ד קלדרון: אני גם כן אמרתי לפני מספר ימים למען היעילות ואחרי שעברנו על הפרוטוקול אנחנו מבחינתנו אפשר לומר שמיצינו את החקירה שלה. אין טעם.
כ.ה. נצר: עורך דין הראל.
עו"ד הראל: גם בעניינו החקירה שלה מוצתה והכילה את הכול אין חקירה כלל.
כ.ה. נצר: או.קיי., אז בבקשה עורך דין ישראל. חקירה חוזרת לעורך דין ישראל.

העדה אירנה פרץ - חוזרת - עו"ד ישראל
ש. שלום,
ת. שלום,
ש. בחקירה הראשית -
עו"ד מיכה גבאי: לא ראשית, זה לא החקירה ראשית.
כ.ה. נצר: רגע, נשמע את השאלה.
ש. בחקירה הראשית לשאלת בית המשפט לשאלת כבוד השופטת נצר, השבת כי החוקרת הכניסה לך דברים לפה. הפנית את חבריי לפרוטוקול מיום 25.4 עמוד 17 שורות 32 עד עמוד 18 שורה 9.
עכשיו תסבירי לבית המשפט בבקשה מה זאת אומרת הכניסו לך דברים לפה?
עו"ד מיכה גבאי: רגע, סליחה, זאת השאלה?
עו"ד ישראל: כן,
עו"ד מיכה גבאי: חברי התחיל ואמר, נשאלת בחקירה ראשית, אני לא חושב שהשאלה של כבוד השופטת הנכבדה הייתה השאלה האחרונה בחקירה ראשית. לו רצית להתעסק עם זה, יכולת לעשות את זה, חקירה חוזרת זה משהו שנובע מחקירה נגדית ככה אני מבין. לכן אנחנו מתנגדים לזה גברתי. אני מתנגד, אני לא יודע מה חבריי.
עו"ד קלדרון: כמובן שצריך, יש תנאי נוסף שגם בו לא עמד חברי, לבד מזה שצריך להיות עניין שנובע מהחקירה הנגדית, צריך גם שזה יהיה עניין שדורש הבהרה. אני לא יודע מה נותר סתום, להיפך, אנחנו קיבלנו תשובות שהותירו אותנו אולי קצת מבולבלים בנוגע לאופן שבו המדינה פועלת, אבל לא נותר דבר וחצי דבר סתום מתשובתה.
כ.ה. נצר: בבקשה תשיב,
עו"ד ישראל: ראשית השאלה הועלתה על ידי בית המשפט הנכבד. כפי שבית המשפט הנכבד הסביר לפני שני דיונים אם אני לא טועה, לשאלת בית המשפט בחקירה ראשית יש מקום להבהרה בחקירה החוזרת. זה עניין אחד, לעניין השני, לעניין הבהרת, לעניין היות העניין סתום ו/או במחלוקת, אבקש לציין כי קיימות שלוש הודעות חתומות בכתב ידה של העדה לפיהן אין ולו בדל של ראייה ו/או טענה כי הוכנס שביב מידע מפי החוקרת או בהנחיית החוקרת. המדובר באינפורמציה חדשה שלא הייתה במסגרת החקירות ולא הובא לידיעתה של המאשימה אלא כתוצאה משאלת בית המשפט הנכבד. מאחר ועצם התשובה כפי שניתנה לשאלה מעידה בספק את כל מהימנותה של העדה, וכל מהימנות תשובותיה, הדבר טעון הבהרה לשיטת המאשימה, מבקשת המאשימה להבהיר עניין זה במסגרת החקירה החוזרת כאשר יודגש באפשרות המאשימה אף להכריז עליה כעדה עוינת במסגרת החקירה החוזרת ואף להגיש את הודעתה במסגרת סעיף 10 א' לפקודת הראיות.
עו"ד מיכה גבאי: גברתי אני חושב מה שחברי עושה זה ממש בניגוד לכל מנהל תקין והפרוצדורה הפלילית. חברי כנראה לא שם לב שהוא יכול היה כבר בחקירה ראשית להכריז עליה כעדה עוינת, לשיטתו הוא לא עשה את זה, השאלה של גברתי הייתה בחקירה ראשית, השוני היה כבר בחקירה ראשית לו היה שוני. אנחנו גמרנו לחקור וטקטיקה מאוד נבונה שמגיע צל"ש לסנגורים אף אחד לא שאל שום שאלה שתוכל להבהיר או שתגיד שנובעת מהחקירה. היום אצל כבוד השופט חזק הייתה טענה שהעדות של הגברת אירנה משרתת דווקא אותם במקרה הזה היה מר אברהם אוסקר בשבוע הבא יעשה את זה, ואז חברי אמר העדות עוד לא הסתיימה יש חקירה חוזרת.
עו"ד ישראל: תוסיף אבל מה אמרתי? תשלים מה שאמרתי.
עו"ד מיכה גבאי: זה מה שאני שמעתי,
עו"ד ישראל: בכוונת המאשימה להבהיר -
עו"ד מיכה גבאי: עמדת המאשימה,
עו"ד ישראל: להבהיר נקודות טעונות בירור, זה מה שטענתי.
עו"ד מיכה גבאי: כן, בסדר גמור,
עו"ד ישראל: זה בדיוק מה שאני עושה כרגע.
עו"ד מיכה גבאי: ולכן אני אומר, זה ממש לא יודע אם זה שימוש לרעה בסמכות, אבל מה שעושה חברי עכשיו, אילולא חבריי כמו שאנחנו ויתרנו עליה, הוא היה מוותר עליה. הניסיון הזה עכשיו לנסות להכריז עליה עדה עוינת בדרך לא חוקית, בדרך לא דרך, וחברי יגיד זה דרך המלך, אנחנו ממש מתנגדים ולא מגיע לחברי, אם יש לו שאלות נוספות, אדרבא, השאלה הזאת גברתי עם כל הכבוד היא יותר ממה שאני אומר זה דבר שלא יעשה, אסור לתת לו בכלל לשאול את השאלה הזו.
עו"ד הראל: אני מתנצל אני צריך להוסיף נקודה אחת. חברי השאלה הייתה לא שאלה כעניין וגם התשובה לא הייתה כהנחה. השאלה בכלל התייחסה לעניין ספציפי, ההתנגדות שלנו הייתה לשני עניינים ספציפיים ששניהם לא זכו למענה. השאלה אם חברי רוצה או לא רוצה להכריז על העדה כעל עדה עוינת אין ביניהם דבר וחצי דבר לשאלה שבמחלוקת לעניין ההתנגדות. אם הדבר עולה מהחקירה הנגדית והאם הדבר הוא טעון הבהרה. לפחות לגבי תוספת שלי, קרי השאלה אם זה טעון הבהרה לא ניתן אפילו חלקיק תשובה לעניין הזה.
כ.ה. נצר: טוב, תודה, החלטה,
עו"ד ישראל: אפשר להשלים?
כ.ה. נצר: מה, אני חושבת שכבר מיצינו את הפינג פונג הזה.

החלטה
במסגרת החקירה הראשית של העדה ראה לנכון בית משפט לבקש את התייחסותה לעניין שעלה באופן ברור במסגרת החקירה הראשית. תשובתה של העדה נשמעה ונרשמה עלי פרוטוקול. במסגרת החקירה החוזרת מבקש בא כוח המאשימה לחדד בדרך של הבהרה את התשובה שנתנה העדה. נכון כי דרך כלל חקירה חוזרת מכוונת להבהיר סוגיות בעלות זיקה לעניין הנדון ככל ששאלות אלו עלו בחקירה הנגדית והתשובות שניתנו לשאלות במסגרת החקירה הנגדית מצריכות בירור וליבון. יחד עם זאת אינני סבורה כי זוהי המטרה היחידה של החקירה החוזרת, ובהחלט ניתן לאפשר במסגרת החקירה החוזרת לבא כוח המאשימה גם להתייחס לסוגיות שעלו שלא במסגרת החקירה הנגדית אך עלו במסגרת חקירתה של העדה ולו באמצעות בית המשפט.
מטרתו של ההליך השיפוטי גם בתיקים פליליים הינה חקר האמת ומקום בו עדה אומרת בתשובה לשאלה שהפנה אליה בית המשפט כי לשיטתה חלק מהדברים המיוחסים לה הוכנו לפיה על ידי החוקרת איננה אמירה שניתן להותירה כמות שהיא. על כן מאפשרת לבא כוח המאשימה להציג את השאלה על מנת שהעדה תמסור את התייחסותה.
ברור כי אם בעקבות תשובת העדה יסברו באי כוח הנאשמים כי קמה להם הזכות להציג שאלות משלימות, בית המשפט ישקול את הבקשה במסגרת סמכותו לתת היתר לשאלות שלאחר החקירה החוזרת.

כ.ה. נצר: בבקשה עורך דין ישראל, אדוני יחזור על השאלה, שהגברת פרץ תוכל להשיב.
ש. בחקירה ראשית לשאלת בית המשפט אמרת שהכניסו לך החוקרת הכניסה לך דברים לפה. בחקירה הנגדית לחברי עורך הדין גבאי אישרת שהתשובות היו בעצם תשובות החוקרת ולא שלך.
ת. לא הכול,
ש. תסבירי לי, אני מציג לך את החקירות שלך, מיום 18.6 מיום ה- 20.6 ומיום ה 1.7, מי חתום עליהם?
ת. אני,
עו"ד קלדרון: זאת שאלת הבהרה?
עו"ד ישראל: בהחלט,
עו"ד קלדרון: זאת שאלת הבהרה,
עו"ד ישראל: בהחלט, יש משמעות לחתימתה גברתי. בהחלט,
כ.ה. נצר: או.קיי., נו בסדר, נו,
עו"ד מיכה גבאי: אם חברי מנסה להכניס את העדויות שלה בגלל השאלה,
כ.ה. נצר: רגע רגע עורך דין גבאי למה אנחנו צריכים -
עו"ד מיכה גבאי: הדרך ארוכה, לא, חתימה שלה? באמת,
כ.ה. נצר: לאט לאט, בואו נתקדם לאט לאט, לא צריך -
עו"ד קלדרון: גם לפי הלכות בית משפט עליון אין דבר - -
כ.ה. נצר: או.קיי., בבקשה, כן, אז - הוא שואל אם זו החתימה שלך גברתי?
ת. שלי,
כ.ה. נצר: כן ועל ההודעות האחרות זה גם חתימה שלך?
ת. כן,
ש. בבקשה תעייני בכל אחד מהדפים ותגידי לי מי חתום עליהם.
כ.ה. נצר: עורך דין ישראל אדוני ישים לב מה הייתה הרשות שנתתי, אדוני שאל שאלה מאוד ספציפית, אדוני שאל אותה על כך שהיא השיבה במענה לשאלה שבית משפט שאל אותה, היא אמרה החוקרת הכניסה לי דברים לפה, אז בבקשה אדוני לא יכול עכשיו לפתוח, ישים לב בכל הכבוד.
ש. השאלה היא כזו,
כ.ה. נצר: אתה יכול לשאול אותה על המידה, אתה יכול לשאול אותה על הכמות, אתה יכול לשאול אותה בסוגיות שהיא טוענת, אלו לא דברים שלי. אבל אני לא יפתח כאן עכשיו -
ש. תאמרי לי בבקשה, מתוך כל מה שנאמר כאן, מה התשובות שהחוקרת שתלה בפיך?
ת. אני צריכה לקרוא הכול?
עו"ד מיכה גבאי: סליחה, סליחה,
עו"ד ישראל: רגע גברתי,
עו"ד מיכה גבאי: סליחה, אתה יודע יותר טוב מבית משפט ששישים אחוז ממה שכתוב שם היא לא אמרה בחקירה ראשית, אז עכשיו אתה רוצה להגיד לה מה שהיא לא אמרה בחקירה ראשית?
כ.ה. נצר: אי אפשר,
עו"ד מיכה גבאי: איזה מין דבר כזה? איזה מין דבר?
כ.ה. נצר: אם אדוני יראה את העיתוי,
עו"ד מיכה גבאי: הוא אגב לא היה, מי שחקר זה לא הוא, זה מעוז אבל זה אותו דבר.
כ.ה. נצר: מתי באה השאלה הזאת לעולם? הרי זה היה צמוד לשאלות מסוימות שאדוני שאל אותה.
עו"ד ישראל: לא אני גברתי אבל לא משנה.
כ.ה. נצר: בחקירה נגדית, סליחה, או.קיי., אז - עורך דין בר עוז שחקר אותה.
עו"ד ישראל: לא גברתי זה תשובה ספונטאנית שנתנה העדה לשאלת בית המשפט ואני אוכל להפנות גברתי.
כ.ה. נצר: אבל תראה מה היה לפני כן, הדברים לא מנותקים מההקשר, השאלה לא באה out of the blue יש הקשר לדברים.
עו"ד ישראל: היא נשאלה לעניין הפיטורים ואז גברתי שואלת אותה אחרי שהיא לא ניתנת תשובה, גברתי שואלת אותה היא הכניסה לך דברים לפה והעדה משיבה- כן, כן, זה לא דבר גברתי שעלה לפני. זה לא דבר שיש לו אזכור באיזה שהוא מקום, למעט שאלת בית המשפט הנכבד, בגלל זה הדבר טעון הבהרה שהרי אם היא הכניסה לה דברים לפה אז כל אלו וחתימתה הם כקליפת השום הם אינם משקפים.
כ.ה. נצר: לא בכל הכבוד עורך דין ישראל, אז פה אנחנו חוזרים, אם זאת העמדה ואנחנו חוזרים למה שאמר עורך דין גבאי שלכאורה העיתוי הנכון לשאול את השאלה זה מיד אחרי שהיא השיבה כך לשאלת בית המשפט כי אז אתה מכה על הברזל כשהוא חם, אתה אומר אם זה נאמר out of the blue לא קשור לא למה שהיה לפני ולא מה שהיה אחרי, אז אדוני או מי שחקר היה צריך במקום להגיד לה על מה את אומרת את הדברים .
עו"ד ישראל: אני מסכים אם דברי גברתי, אבל גברתי בעצמה היא שאמרה שברגע שבית המשפט שואל שאלה -
כ.ה. נצר: זה בסדר,
עו"ד ישראל: שאין לה מקום -
כ.ה. נצר: אבל עדיין צריך שהדברים יהיה להם איזה שהוא קונטקסט אי אפשר עכשיו אחרי כל כך הרבה זמן ושזה לא קשור למה שהיה לפני או אחרי, פתאום לבקש עכשיו בחסות אותה שאלה מאוד, מאוד מסוימת, לבוא ולהגיד עכשיו תגידי לנו, תעברי על שלוש הודעות שלך, ותגידי מה נאמר מפיך ומה לא נאמר מפיך, זה אדוני לא יכול לעשות.
עו"ד ישראל: אין בעיה גברתי אין בעיה.
עו"ד הראל: אם בית המשפט יעיין בפרוטוקול מה שהוא שואל, בית משפט שאל את השאלה הזאתי, את אותה שאלה והיא ענתה.
כ.ה. נצר: אני זוכרת אני -
עו"ד קלדרון: תקראי את התשובה והתשובה זה לא דברים שאת אמרת.
כ.ה. נצר: מה בתשובה, נכון, אז היה לה דברים מאוד מסוימים.
עו"ד מיכה גבאי: והיא אומרת, לא, כי אין משהו שהיא אמרה, רק היא שאלה למה, כאילו באיזה שלב, למה הייתה בעיה בינך אז עניתי, זה הכול. אתה עם כל הכבוד מנסה עכשיו להכניס דברים שהיא לא אמרה בכלל. פה מדברים על המכתב פיטורים, היחסים עם שלומי ואברהם, זה הכול, אתה לא יכול, באמת,
עו"ד הראל: יש פה בעצם במשתמע איזה שהיא טענה של חברי שלא נגיד אותה בקול רם, אבל מה איך יוצגה המדינה באותו דיון. הרי החקירה הראשית המשיכה אחר כך, יש עוד שאלות, עמודים שלמים של שאלות.
כ.ה. נצר: נכון, נכון,
עו"ד ישראל: כן אבל בית המשפט לא יכול מחד למנוע מהמאשימה לשאול שאלות שעולות כתוצאה -
כ.ה. נצר: לא, זה בסדר, אבל -
עו"ד ישראל: ומנגד לא לאפשר לבצע הבהרה.
כ.ה. נצר: אבל עורך דין ישראל הציפייה היא -
עו"ד ישראל: אני מבין, אני מבין,
כ.ה. נצר: שמיד בהמשך, לא אחרי כל כך הרבה זמן אבל נניח בסדר. התרתי לך היום במסגרת החקירה החוזרת, אבל אדוני צריך להבין אי אפשר לנצל את הבמה הזו כדי -
עו"ד ישראל: אני מבין את גברתי ואני נערך לשאלות בהתאם להערת גברתי.
כ.ה. נצר: בסדר, בוא נשמע,
עו"ד מיכה גבאי: סליחה גברתי אני מבקש רשות ללכת.
כ.ה. נצר: לך לשלום, יירשם כי עורך דין מיכה גבאי קיבל את רשות בית המשפט להיעדר מהמשך הדיון. עורך דין אלי גבאי נוכח פה מטעם נאשם מספר 1. בבקשה עורך דין ישראל.
עו"ד קלדרון: סליחה שאני מפריע, אם אפשר לשחרר את מר אוסקר כי אנחנו בשעה כזו -
כ.ה. נצר: כי הוא רוצה -
עו"ד קלדרון: כן הוא רוצה עוד לחזור.

כ.ה. נצר:

החלטה
מתירה לנאשם מספר 2 שלא להיות נוכח בהמשך הדיון. זאת לנוכח רצונו לצאת כבר עתה ברכב הליווי על מנת להגיע לבית המעצר בו הוא שוהה דרך קבע.

כ.ה. נצר: בבקשה עורך דין ישראל.
עו"ד ישראל: אני אחדד, אני אצמצם את גדר המחלוקת.
ש. לעניין סיבות הפיטורין, השבת בחקירה לשאלת בית המשפט כי החוקרת הכניסה לך דברים לפה. תסבירי לי בבקשה מדוע פוטרת או מדוע התפטרת או מה קרה בעצם, תשפכי אור על כל השאלה במחלוקת מה קרה.
כ.ה. נצר: לא, לא, אדוני צריך להפנות אותה, היא נשאלה הרי בחקירה לסיבת הפיטורין והיא השיבה. ואז אמר לה בית משפט אז מה את רוצה להגיד שאת לא אמרת את הדברים? אדוני יפנה אותה לאותה הודעה שבה היא נחקרת בעניין הזה לתשובה שלה תשאל אותה מה לא היא אמרה, זה מה שאדוני יכול.
עו"ד ישראל: תודה גברתי, אני מפנה את העדה להודעה מיום ה- 26.12 שורות 23 עד 40, תתחילי לקרוא בבקשה.
עו"ד קלדרון: איך זה קשור?
כ.ה. נצר: את קוראה גברת פרץ?
ת. כן,
כ.ה. נצר: או.קיי.,
ש. כמו כן להודעה 21 שורות 160 עד 168.
עו"ד הראל: הודעה מה?
עו"ד ישראל: מספר 21 סימון פנימי מיום 18.6.112,
כ.ה. נצר: הודעה ראשונה, כן, נו,
עו"ד ישראל: שורות 166 עד 168, בהודעה אגב בהודעה 53 ההודעה מיום ה- 26 אני גם מפנה את העדה לדבריה, בין השורות 11 עד 22.
עו"ד קלדרון: רגע, ב- 18 מתי?
עו"ד ישראל: שורות 166 168,
כ.ה. נצר: כן גברת פרץ את רואה שם את התשובות שלך?
ת. כן,
כ.ה. נצר: או.קיי.,
עו"ד ישראל: אינני יודע אם הפניתי, אבל אני גם לא יודע אם הפניתי לשורות הספציפיות האלה אם נבלעו בשורות הקודמות אבל כמובן שגם יש שורה, בהודעה מיום הודעה 53 מיום ה 20 לחודש, גם לשורות 36 עד 40.
עו"ד קלדרון: זה נבלע אמרת 23 עד 40.
עו"ד ישראל: אם זה נבלע אז אני חוזר בי.
כ.ה. נצר: או.קיי., אז גברת פרץ קראת?
ת. כן,
כ.ה. נצר: הוא הציג לך עוד מסמך.
ש. גם את זה גם את זה תקראי בבקשה, בשני מקומות שונים -
כ.ה. נצר: תפנה אותה לשורות,
ש. שורות פסקה אחרונה 166 עד 168.
עו"ד הראל: מה השאלה?
ש. אני חוזר על שאלתי, היא קודם תקרא.
כ.ה. נצר: סיימת לקרוא גברת פרץ?
ת. כן,
כ.ה. נצר: או.קיי., עכשיו מה השאלה, את עוד לא עונה, מה השאלה?
ש. איך זה יכול להיות שבשני מקומות שונים את מיוזמתך כפי שניתן לראות מנוסח הדברים אומרת מוסרת מידע ששונה בתכלית מתשובתך לפיה הוכנסו תשובות לפיך.
כ.ה. נצר: איך אדוני יכול לשאול שאלה כזאת? אתה בחקירה חוזרת, חקירה חוזרת היא עדיין כפופה ל- אדוני לא יכול לשאול שאלה כזאת.
ש. מדוע,
כ.ה. נצר: לא מדוע, לא מדוע, אדוני הדבר היחיד שאדוני יכול לשאול, מה בדברים בתשובות שנרשם, נרשם לא מפיה, זהו, זה מה שאדוני יכול לשאול.
עו"ד מיכה גבאי: גם אני מוחה על המילה מיוזמתך,
עו"ד קלדרון: גם אני מוחה על המילה מיוזמתך,
כ.ה. נצר: נכון מה זה מיוזמתה, איך אפשר -
עו"ד קלדרון: שיקרא טוב טוב מה כתוב אם זה מיוזמתה.
כ.ה. נצר: לא יודעת מה זה מיוזמתה.
עו"ד קלדרון: כשחוקרת אומרת לה אז אם זה ככה אני מבינה ממך זה מיוזמתה?
עו"ד ישראל: לא, לא, יש עוד מקום.
כ.ה. נצר: אז גברת פרץ את ראית את התשובות שלך?
עו"ד קלדרון: זה ביוזמתה של החוקרת.
ת. כן, מה שהחוקרת אמרה לי שמה את לא מבינה שפיטרו אותך בגלל יניב, בגלל כאילו כל מיני דברים האלו.
כ.ה. נצר: זה מה שאמרה לך החוקרת?
ת. כן,
כ.ה. נצר: ומה ומה שאת אמרת זה לא דברים שאת, מה שנרשם מפיך זה לא את אמרת?
ת. אני אמרתי, כן, אני אמרתי.
כ.ה. נצר: אז התשובות האלה כפי שהם נרשמו זה את אמרת?
ת. אני אמרתי כן,
כ.ה. נצר: אז איפה היא הכניסה לך דברים לפה? הרי בדיון הקודם אני שאלתי אותך, שאלתי אותך אם החוקרת הכניסה לך כי לכאורה זה מה שאת אמרת, אמרת כן, אז מה התשובות האלה הספציפיות האלה, לא את אמרת?
ת. הבעיה של פיטורים זה לא הייתה בעיה של יניב והתחילו כל מיני בעיות עם קיבלתי פיטורים בגלל יחסים לא טובים עם שלומי וזה הנושא היה עוד לפני שיניב בכלל התחלנו לעבוד איתו. אז מה שהיא הכניסה שכל המצב עם יניב שאני אמרתי ככה או לא ככה זה כאילו מה שמביא, זה יש שאלה אני לא, כאילו היא אמרה שהמצב בגלל שאת לא רצית לעבוד איתו, הם לא רצו לדעת שאת תדעי משהו או - לא זוכרת כבר בדיוק, אבל אז זאת הייתה התוצאה ממנה.
עו"ד ערבה: אני כבר חושב שבנקודה הזאת אולי יהיה נכון כדי למנוע את ההמשך של הקו הזה, אם בית המשפט היה רואה את האופן המדויק שבו זה נכתב בהודעה, זה נותן-
כ.ה. נצר: אז מה שרציתי שחברך יציג לפרוטוקול יקריא לפרוטוקול איך מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה.
עו"ד ישראל: ככה,
כ.ה. נצר: כן,
עו"ד ישראל: שאלה בשורה 165 בהודעה מספר סימון שלי מ- 21 מיום 18.6.12, שורה 125.
כ.ה. נצר: כן מה הייתה השאלה?
עו"ד ישראל: שאלה 165 שורה, "שאלה: האם יש לך מה להוסיף? תשובה: אני רוצה לספר שלפני שנה אמרתי לשלומי שאני לא רוצה להתעסק עם יניב וזה הגיע לאברם והוא העביר מסר שהוא רוצה לפטר אותי כי אני לא מדברת יפה לשלומי. לא הרגשת טוב לעבוד איתי משום שלא נראה לי טוב. משהו הריח לי לא טוב."
כ.ה. נצר: או.קיי.,
עו"ד ישראל: אין פה שום הנחיה של -
כ.ה. נצר: זאת התשובה שלה?
עו"ד ישראל: גברתי זה עומד בסתירה מוחלטת למה שהיא אמרה כאן, זה אחד, הדבר השני -
עו"ד ערבה: איך זה עומד בסתירה מוחלטת?
עו"ד ישראל: סתירה מוחלטת,
עו"ד ערבה: היא אמרה אני לא מדברת יפה לשלומי.
עו"ד ישראל: אין כאן -
כ.ה. נצר: רגע, היא אמרה אני לא מדברת יפה, אברם אמר שאני לא מדברת יפה לשלומי, שים לב לתשובה.
עו"ד ישראל: גברתי אין פה, אין כאן שום דבר שהושתל.
כ.ה. נצר: או.קיי., אנחנו רושמים,
עו"ד ישראל: אין דבר, יש כאן הדברים נאמרים בגוף ראשון, העדה חתומה על ההודעה הזאת, המקום השני -
עו"ד קלדרון: אני רגע רוצה להפנות את בית המשפט -
כ.ה. נצר: רגע, לאט לאט,
עו"ד קלדרון: אני רוצה -
כ.ה. נצר: רגע, נשלים את ה- כן עורך דין ישראל, מה המקום השני?
עו"ד ישראל: אני מפנה להודעה 53 מיום 20.6.12 שורה 11 - "מדוע עזרת את חברת אוסקר אנרגיה בע"מ? תשובה: קיבלתי מכתב פיטורין מאוסקר אנרגיה, אני רוצה לספר את כל הסיפור. בהתחלה כשהתחלתי לעבוד בחברה בארבע השנים הראשונות היחסים עם אברם היו מצוינים הוא היה מאוד מבסוט ממני. בערך בסוף שנת 2009 התחלנו לעבוד עם יניב - בניגוד למה שהיא אומרת כרגע -
עו"ד קלדרון: - להכניס את כל ההודעות לתוך הפרוטוקול,
עו"ד ישראל: אבקש -
עו"ד קלדרון: תן לבית המשפט בבקשה -
עו"ד ישראל: אבקש גברתי ביקשתם שאני אקריא אני אקריא, היא יוצרת את הקשר אף אחד לא יצר את הזיקה בין יניב לפיטורים שלה.
אני חוזר לשורה 14 - "בסוף שנת 2009 התחלנו לעבוד עם יניב, יניב היה מושך דרכנו ואנחנו מושכים דרכו, כלומר יניב היה הלקוחות הגדולים שלנו, לאחר כמה חודשים במהלך שנת 2010 לפי מיטב זיכרוני שלומי מהמשרד אמר שלקחו ליניב את רישיון היצרן של הדלק והוא לא יכול לקנות דלקים בהטבה של הבלו. בשלב שיניב היה מושך דלקים מאוסקר, אברם היה מתקשר אלי וצעק למה הסכום של המע"מ גבוה, - אני מדלג גברתי -
כ.ה. נצר: נו ומזה אדוני מדייק שהיא יצרה את הקשר של הפיטורים שלה לקשר עם יניב.
עו"ד ערבה: אני אקריא את השאלה של החוקרת בהמשך האם את מצליחה לראות שבעצם פוטרת כי התנגדת למצב -
עו"ד ישראל: רגע, רגע, רגע, עם כל הכבוד חברי נכנס לי באמצע הטיעון. אני ממשיך גברתי אם גברתי תקרא את זה כמקשה אחת ותראה הדברים ברורים באותיות קידוש לבנה במפורש בצורה שלא ניתן להשתמע -
עו"ד קלדרון: זה ברור,
עו"ד ישראל: ההחלטה היא של גברתי שהיא יוצרת את הקשר להתנהלות בין יניב לפיטורים ואני ממשיך.
כ.ה. נצר: עורך דין ישראל מי שהחליט לבחור בטקטיקה שבמסגרת החקירה הראשית ההודעות שלה לא יהיו חלק מהתיק זה אתם. אי אפשר עכשיו לנסות להחזיר את הגלגל חזרה. מה שאדוני עכשיו עושה, אדוני בא ואומר מה שלא עשיתי בחקירה ראשית לא ביקשתי להכריז על העדה כעדה עוינת כדי שאני אוכל אהיה להגיש את ההודעות שלה אז אתם מנסים עכשיו, בדרך שאפילו זה לא בדרך עקיפה אין לי דרך להגדיר אותה, אתם מנסים עכשיו לתקן זה לא מקצה שיפורים, חקירה חוזרת זה לא מקצה שיפורים. אם סברתם אז שהתשובות שלה הם עומדות בסתירה גמורה לרוח, להבנה, למהות של התשובות שלה בחקירה בהודעה שלה במשטרה, אז בחקירה הראשית הייתם צריכים לבוא ולהגיד שזה המקום להכריז עליה כעדה עוינת. לא עשיתם את זה ולא פעם אחת נשאל עורך דין בר עוז אתה רוצה להכריז עליה כעדה עוינת, הוא אמר לא, כשאני ארצה אני אודיע. אז הוא קיבל הודעה. כמו שאני מחויבת וכמו שחבריך מחויבים להניח ששיקול הדעת שלכם הוא שיקול דעת מלא ושלם וסביר, אין שום סיבה בעולם שעכשיו כשאין עילה לבקש להכריז עליה כעדה עוינת, אתה מבקש לעשות את זה בחקירה חוזרת.
עו"ד הראל: אני רוצה גם להוסיף שנייה, שבית משפט אמר בפרוטוקול לחברך אורן בר עוז, לאור זה שהוא הביע תרעומת על התשובות שלה שיש לו אלטרנטיבות. כתוב את זה בפרוטוקול.
עו"ד ישראל: באלטרנטיבות נאמר יחד עם זה.
עו"ד הראל: נאמר שיש לו אלטרנטיבות אם הוא בחר לא לקבל את האלטרנטיבות האלה -
עו"ד ישראל: יחד עם זאת,
עו"ד הראל: אז באמת זה לא המקום עכשיו.
עו"ד ישראל: יחד עם זאת,
כ.ה. נצר: כן עורך דין ישראל מה יחד עם זאת?
עו"ד ישראל: המאשימה סבורה שלמרות שלא הוכרז עליה כעדה עוינת במהלך חקירה ראשית, אין המשמעות כי לא ניתן הדבר להיעשות כך בחקירה חוזרת. קל וחומר כאשר התשובה החוקרת הכניסה דברים לפי, ניתנה לשאלת בית המשפט וכרגע כאשר אנחנו מבקשים להבהיר מסתבר כי תשובותיה אינן מתיישבות עם אף תשובה אחרת שנתנו מחוץ לבית המשפט הנכבד.
כ.ה. נצר: או.קיי., כן,
עו"ד ישראל: מאחר והמקום להבהיר את זה לשיטת בית המשפט הנכבד הוא בחקירה החוזרת, לא כמקצה שיפורים אלא בהתאם לדברי בית המשפט הנכבד,
כ.ה. נצר: טוב,
עו"ד ישראל: קמה המאשימה ומבקשת להבהיר את הדבר, אם הדבר אם תביא החקירה למקום בו תבקש המאשימה להכריז עליה כעדה עוינת, אז זה מה שיהיה גברתי.
כ.ה. נצר: מה הבקשה שלך עורך דין ישראל למה אנחנו הולכים סחור סחור, אני רוצה להבין מה הבקשה של אדוני, אדוני ישטח את הבקשה שלו, חבריך יוכלו להגיב ובית המשפט יוכל יהיה לתת החלטה. באמת, מה הבקשה של אדוני? אם אדוני רצה להבהיר את מה שהיא אמרה, הכניסו לי דברים לפה, כבר נדמה לי שכבר הקדשנו לזה מספיק זמן, העדה גם קיבלה, נתנה את ההתייחסות. מה עכשיו הבקשה של אדוני?
עו"ד ישראל: הבקשה של המאשימה היא להבהיר את דברי העדה אשר -
כ.ה. נצר: אבל היא הבהירה, אין הבהרה על הבהרה.
עו"ד ישראל: אבל גברתי עוד לא, אני המאשימה איננה יכולה מתשובתה להבין מה הושתל בפיה מה לא הושתל.
כ.ה. נצר: אז היא אמרה, היא אמרה בצורה הכי ברורה.
עו"ד ישראל: גדר המחלוקת לא רק שהיא לא צומצמה אלא נפתחה עוד יותר.
כ.ה. נצר: היא אמרה את הקונטקסט, היא אמרה הקונטקסט, מי שיצר זיקה בין הפיטורין שלי לבין הקשר עם יניב, זו הייתה החוקרת, זה מה שהיא אמרה, במילים שלה, היא אמרה את זה בצורה הכי ברורה, לא משתמעת לשתי פנים, היא אמרה את זה בצורה הכי ברורה, אני לא יצרתי זיקה, זה מה שהיא אומרת, אז זאת התשובה.
עו"ד ישראל: נכון וזה נאמר לשאלת בית המשפט.
כ.ה. נצר: עכשיו זה נאמר לשאלת בית המשפט?
עו"ד ישראל: לא בא לראשונה בחקירה הראשית,
כ.ה. נצר: לא, עכשיו היא אמרה את זה לשאלתך, ביקשת מה נכנס לפיה הפנית אותה לעמודים ספציפיים,
עו"ד ישראל: נכון נכון,
כ.ה. נצר: לשורות ספציפיות, שואל אותה בית משפט תקראי, קראה, שאלתי את הגברת פרץ הבהרה של השאלה שלך.
עו"ד ישראל: נכון,
כ.ה. נצר: מה הוכנס לפיה היא אמרה, כל זיקה שנוצרה בין עצם הופעתו או הצטרפותו של יניב לפיטורין שלי, זה זיקה שאני לא יצרתי זה הכול.
עו"ד ישראל: אמת, אמת, אותה זיקה ממוקדת לעדותה מחוץ לבית המשפט גברתי.
כ.ה. נצר: כן, אז מה, אני רוצה להבין בסדר, את זה הבנו, מה עכשיו הבקשה של אדוני?
עו"ד ישראל: בקשתי היא כרגע להמשיך בקו הזה של חקירה.
כ.ה. נצר: אבל מה יש עוד להבהיר? היא נתנה תשובה, הפנית אותה לעמודים ספציפיים לשורות ספציפיות, היא השיבה. אי אפשר לבנות תילי תילים של הבהרה על גבי הבהרה, תשובה זאת תשובה, יש כלל שאומר סופיות תשובות העד בעניינים שהם לא מהותיים וזה לכל הדעות לא אישיו בכתב האישום הזה, אני לא ראיתי בכתב האישום באמת בכל הכבוד, היא השיבה פעם פעמיים שלוש, יש סופיות, אי אפשר.
עו"ד ישראל: גברתי היא השיבה, אבל או.קיי., אני מבקש מהעדה שתסביר לי לאיזה מהדברים שהיא אמרה היא מכחישה שהיא אמרה.
כ.ה. נצר: היא גם השיבה לשאלה הזו, היא אמרה לאדוני שכל מה שיצרו זיקה, היא לא אמרה, היא לא יצרה את הזיקה.
עו"ד ישראל: או.קיי.,
כ.ה. נצר: ומספיק לשמוע רק את השאלה שחברך עורך דין קלדרון הקריא לפני דקה, או עורך דין ערבה, כדי להראות זה ממש - מה שנקרא -
עו"ד ישראל: גברתי אני אפנה את גברתי להודעה והיא תראה את הקונטקסט המלא ותבין שזה בדיוק זה גברתי, זה זיקה שהעדה יצרה.
כ.ה. נצר: העדה יצרה?
עו"ד ישראל: אמת כן,
כ.ה. נצר: לא נוצרה בשאלה?
עו"ד ישראל: לא גברתי, אני רוצה לספר את כל הסיפור אין פה שאלה אחת. אני מבקשת להחליט.
עו"ד קלדרון: בהקשר הזה צריך לזכור זה ה- 18.6 יש לנו שמה חור גדול מהרגע שהיא נעצרה ששלפו אותה ממיטתה בלילה עד שהיא החליטה מיוזמתה הציניות לא עוברת טוב כנראה בפרוטוקול, אבל היא מיוזמתה היא רוצה לספר את כל הסיפור.
עו"ד ישראל: נו באמת,
עו"ד הראל: - שהיא סבלה עקב הניתוח.
עו"ד ערבה: דרך אגב, למה זה לא נרשם?
עו"ד ישראל: גברתי, בית המשפט עצמו יתרשם.
כ.ה. נצר: באיזה בכלל אפשרות שאני אתרשם? מה שרצית להכניס לפרוטוקול נכנס, אין לי, אין מצב כזה שבית המשפט רואה הודעות של עדים.
עו"ד ישראל: אז אם כך, אבל גברתי השאלה המתבקשת הבאה -
כ.ה. נצר: היא?
עו"ד ישראל: אם העדה חוזרת בה ממה שהיא אמרה מחוץ לבית המשפט. זו השאלה כי יש פה גרסה שהיא שונה במהות, השאלה היא חוזרת בה ממה שהיא מסרה? זה הכול,
כ.ה. נצר: אז תשאל אותה אתה רוצה שבית המשפט ינסח את השאלה נו באמת עורך דין ישראל, אני רוצה להבין, באיזה קונטקסט, באיזה הקשר? אם אתה חושב שהיא חוזרת בה אז תגיד לה שם אמרת כך ופה את אומרת אחרת ובזה תבקש את ההבהרה שלה ואני חושבת שהעניין הזה יבוא לכלל מיצוי, יש גבול.
כ.ה. נצר: כיבית את המכשיר גברת פרץ?
ת. כן כיביתי אני חשבתי שכיביתי אז.
עו"ד ישראל: איך את מסבירה את השוני בין מה שאת אומרת כרגע לבין מה שאמרת לחוקרת?
עו"ד קלדרון: זאת לא שאלה -
כ.ה. נצר: קודם כל אדוני ייקח את ה - אדוני לא יכול לשים בפניה את המסמך.
עו"ד ישראל: סליחה,
כ.ה. נצר: תסביר לה במה, איפה השוני בא לידי ביטוי לשיטתך ותבקש על זה התייחסות ובאמת,
ש. בחקירה לחוקרת השבת מיוזמתך שאת רוצה לספר את הסיפור,
ת. לא מיוזמתי בכלל,
ש. שאת רוצה לספר את הסיפור ואת רוצה למסור מידע ולאורך פסקה שלמה את בעצם אומרת מה קרה. את קושרת את יניב, את אומרת בגלל ההתנהלות עם יניב פוטרתי, בגלל שהתרעתי על ההתנהלות עם יניב פוטרתי. כל מה שקרה עם יניב גרם לפיטורים שלי וכרגע עת אומרת החוקרת הכניסה את זה.
ת. נכון,
ש. איך את מסבירה את זה?
ת. החוקרת, החוקרת,
עו"ד ערבה: תעצרי בבקשה גברת פרץ, אל תעני, אני מתאפק עם המילה הטעיה, כבר כמה זמן. אני לא אשתמש בה, למרות שזה מקובל לעשות שימוש, אני מבקש שבית המשפט יעיין אתה מתכוון לחלק הראשון של ההודעה מיום 20.6 זה מה שאתה שואל אותה?
עו"ד ישראל: 11 עד 22 כרגע אני,
עו"ד ערבה: כן החלק הראשון זה מתחיל בשורה 11, 11 זה החלק הראשון. אני מבקש שבית המשפט יתרשם בצורה הפשוטה ביותר. יש פה אינטרפרטציה קודם כל של החוקרת זה מופיע בעמוד שלאחר מכן ועכשיו גם של חברי ואת זה הוא מנסה להציג בפניה.
עו"ד ישראל: מה זה אני הצגתי לה דברים אחרים אני לא יודע למה אתה מפנה למקום שבו לא הייתי.
עו"ד ערבה: כרגע אמרת שאתה שם.
עו"ד ישראל: אני 11 עד 22,
כ.ה. נצר: זה מה שאני קוראה.
עו"ד ישראל: החלק השני דיבר עליו.
עו"ד ערבה: אחרי זה צריך להיות QED,
כ.ה. נצר: טוב, כן קראתי עורך דין -
עו"ד ישראל: המאשימה עדיין סבורה - יש מקום-
כ.ה. נצר: כשאדם אומר אני רוצה לספר את כל הסיפור והוא פותח באיזה שהוא מונולוג על פני 10 או 11 או 15 שורות, אז לבוא ולהגיד שמה שהיא אמרה אם היא אמרה, אגב, שם היא בכלל לא, היא מספרת את הסיפור איך נוצר הקשר עם יניב, אבל היא אומרת דברים מאוד מפורשים, היא אומרת למה אברהם כעס עליה ולמה הובילו הדברים לפיטורים, היא אומרת את הדברים בצורה ברורה, אז לבוא ולומר שלקחת מכל מה שהיא אמרה ולהגיד כל מה שהיא נשאר המשוואה היא צד אחד יניב שווה פיטורין שלה, זו אינטרפרטציה אין לזה מילה אחרת. אין לזה מילה אחרת, היא לא אומרת פיטרו אותי כי אני מחיתי, היא אומרת אני אמרתי, אברם פנה אלי, אמר לי למה המע"מ גבוה, בדקנו אמרנו שהכול תקין היא אומרת מאז אברם כעס עלי והחליט לפטר אותי. אברם היא אומרת, היא לא אומרת יניב שום דבר. אז איך אפשר לבוא ולהגיד שזה מה שהיא אומרת?
עו"ד ערבה: זה בדיוק זה ולא סתם היא שאלה ככה.
עו"ד הראל: זה שאלה של החוקרת,
כ.ה. נצר: האם את מצליחה לראות שבעצם פוטרת כי התנגדת לבצע הוראות שנראו לך לא חוקיות.
עו"ד ישראל: אבל זה לא המקרה,
עו"ד ערבה: בדיוק מה שהקראת לבית המשפט.
עו"ד ישראל: אני הפניתי למקום בו החוקרת מניחה. אני הפניתי למקום בו היא-
כ.ה. נצר: אבל אתה אומר, לא, אבל בכל הכבוד, אבל עורך דין ישראל כשאדוני אומר, כשאדוני שואל אותה אם החוקרת הכניסה לה דברים לפה ואם היא נשאלת והיא אומרת החוקרת הכניסה לי דברים לפה, אם זה לא הכנסה של דברים לפה, אם זאת לא משוואה שיוצרת החוקרת, אז מי יוצר אותה?
עו"ד ישראל: אבל אני הפניתי למקום הזה -
כ.ה. נצר: או.קיי., אבל אדוני לא יכול להפנות רק ל- אם אדוני מפנה להודעה אז צריך שהתמונה תהיה מלאה למען א' התמונה המלאה וב' למען האמת.
עו"ד ישראל: לאיזה שורות חברי מפנה? באיזה הודעה?
כ.ה. נצר: לשורה 36,
עו"ד ישראל: 36 באיזה הודעה?
כ.ה. נצר: בהודעה מה-
עו"ד ערבה: 20,
כ.ה. נצר: מה 20.6,
עו"ד ישראל: זה אחרי שהיא בחרה מיוזמתה, זה אינטרפרטציה שנוצרה -
כ.ה. נצר: מה זה בחרה מיוזמתה, מה היא בחרה מיוזמתה? נו באמת,
עו"ד ישראל: אבל זה נוצר אחרי שהעדה -
כ.ה. נצר: אבל עורך דין ישראל שים לב כששואלים, היא אומרת אני רוצה להעיד מיוזמתי, שמענו מה זה יוזמתה, בסדר? אפשר לכבות את ההקלטה.
עו"ד ישראל: המאשימה סבורה כי אותה זיקה לא נוצרה על ידי החוקרת אלא רק על ידי העדה, כאשר היא מפנה להודעה 21 מיום ה- 18 כפי שציינתי לשורות 166 עד 168. שם היא אומרת שלפני שנה היא אמרה לשלומי שהיא לא רוצה להתעסק עם יניב, בהקשר זה שהיא לא רוצה להתעסק עם יניב, היא מדברת על הפיטורין, לא מדובר באינטרפרטציה או שאלה אלא תשובה שנמסרת מיוזמתה ומרצונה החופשי של העדה.
כ.ה. נצר: תראי לי, תראה לי את התשובה הזאת.
עו"ד קלדרון: תראה גם את התשובה שהיא אומרת בגלל היחסים עם שלומי שהיו מתוחים וכל מיני דברים כאלה.
כ.ה. נצר: תראה לי את זה בבקשה.
עו"ד ישראל: וזה ניתן בתשובה לשאלה - יש לך מה להוסיף?
עו"ד הראל: איזה שורות הפנית?
עו"ד ישראל: 165,
כ.ה. נצר: 166,
עו"ד ישראל: 165 זו השאלה גברתי, יש לך מה להוסיף.
עו"ד ערבה: בטוח שזה מה שהיה שם.
כ.ה. נצר: תראי גברת פרץ, עכשיו בית משפט שואל אותך, שואלים אותך בסוף החקירה הראשונה, האם יש לך מה להוסיף, את אומרת כך, תקשיבי - "אני רוצה לספר שלפני כשנה אמרתי לשלומי שאני לא רוצה להתעסק עם יניב וזה הגיע לאברם והוא העביר מסר שהוא רוצה לפטר אותי כי אני לא מדברת יפה לשלומי. לא הרגשתי טוב לעבוד איתי משהו לא נראה לי טוב, משהו הריח לי לא טוב." בסדר? זאת התשובה שלך. עכשיו אומר עורך דין ישראל שפה למעשה את אומרת שהצורך או הרצון לפטר אותך היה על רקע זה שאת אמרת לשלומי שאת לא רוצה לעבוד עם יניב, תתייחסי לזה בבקשה. את הבנת את השאלה?
ת. הבנתי,
כ.ה. נצר: כן, אז בבקשה,
ת. לא בגלל שאמרתי שאני לא רוצה לעבוד איתו, בגלל שאמרתי את זה בצורה לא יודעת כעס, זה לפי דעתי רק יחסים בינינו ולא קשור לשום דבר.
כ.ה. נצר: יחסים עם מי?
ת. ביני ובין שלומי כי איתו הייתה בעיה עוד לפני יניב שאנחנו אפילו איזה חודשיים לא דיברנו ואברם בא לבדוק מה, מה איתנו. אז זאת הייתה סיבה עוד סיבה נוספת שאם אנחנו לא מסתדרים אז שאני לא אשאר.
עו"ד קלדרון: זה מה שקורה כשמבקשים מעדה להציע את הספקולציות שלה את הסברות שלה על מה אחרים עשו ומדוע.
כ.ה. נצר: טוב, מה עוד?
עו"ד ישראל: מה שכרגע העדה אומרת היא ספקולציה, מה שאמרה בחקירה כפי שגברתי ראתה, היא לא ספקולציה.
כ.ה. נצר: אז הדברים רשומים.
עו"ד ישראל: היא אמרה את זה, אבל אז אם יש סתירה מהותית כאן, כמו שבית המשפט ראה קיימת סתירה מהותית ומאחר והדברים רשומים וקיימת סתירה, את שתי ההודעות האלה מבקשת ראשית המאשימה להגיש באמצעות סעיף 10 א' מאחר וקיימת סתירה מהותית ומאחר וההודעות נמסרו על ידה. עכשיו -
עו"ד קלדרון: איזה סתירה מהותית יש כאן?
עו"ד ישראל: גברתי -
כ.ה. נצר: אבל עורך דין ישראל מה שרצית לומר באמצעות השאלות ובאמצעות ההכתבה לפרוטוקול הכתבת, בעניין בנושא המאוד צר הזה, למה פוטר אדוני רוצה להגיש את כל ההודעות שלה, בכל הכבוד.
עו"ד ערבה: גם אין סתירה,
כ.ה. נצר: גם אין, אם יש סתירה או אין סתירה אנחנו לא נכריע בזה עכשיו.
עו"ד ישראל: לא, לא, אם יש סתירה -
כ.ה. נצר: אבל איך אדוני רוצה את כל ההודעה אם ההודעה הייתה מתחילה ומסתיימת בעניין הזה ניחא, אבל ההודעה כוללת עוד אלף ואחד עניינים, את כל ההודעות אדוני רוצה להגיש בגלל העניין הזה, שאני לא יודעת כמה הוא רלבנטי, כמה הוא משמעותי יש מי שאומר שהוא איזוטורי לחלוטין. מניע או רקע הם - באמת,
עו"ד ישראל: ראשית לעניין השאלה אם הוא מהותי או לא, לשיטת המאשימה יש פה עניין מהותי שבגלל התנהלות ספציפית מביאה בסוף לפיטורים של אדם מסוים וההתנהלות היא בלב המחלוקת גברתי. אז ראשית המאשימה סבורה כי יש רלבנטיות ניכרת לדברי העדה, זה א'.
כ.ה. נצר: כן ואת זה אתה רוצה לעשות בחקירה חוזרת.
עו"ד ישראל: אם עלה לשאלת בית המשפט ואנחנו -
כ.ה. נצר: אבל בכל הכבוד אי אפשר לתלות אתה יודע זה כמו לקחת, כמו שבשעתו סליחה על הדוגמא, כשהסיפור אגדת עם אומרת שחושם הלך למכור נכס אז הוא החליט שהוא משאיר מסמר על הקיר, אז אמרו בסדר, הוא שאל את הקונים אתם מסכימים אמרו אין שום בעיה. לימים הוא בא והוא מתחיל לתלות כל מיני דברים מסריחים על אותו מסמר, הוא אומר אבל אתם הרשיתם לי. אז אדוני על המסמר המסכן הזה אדוני רוצה לתלות תילי תילים, נו באמת בכל הכבוד.
עו"ד ישראל: גברתי אני עובר למסמר הבא.
עו"ד הראל: רק עוד שאלה אחת, אם בית משפט יראה את התשובה כפי שהיא נרשמה לכאורה מפי העדה, העדה הזאת יכולה להגיד את הביטוי הוא רוצה להעביר לי מסר עם כל הכבוד, אם היא אמרה את המילים האלה היא- זה השפה שלה בכלל? באמת עם כל הכבוד.
עו"ד ישראל: האמת שכן, נראה לי באמת -
עו"ד הראל: זה לא שפה שלה, אתה רואה בתשובות.
כ.ה. נצר: טוב, יש עוד שאלות שאדוני רוצה בחקירה חוזרת אז בבקשה.
עו"ד ישראל: רק רגע גברתי. גברתי רק רגע יש לי טעות בהפניה אני שנייה מוודא איפה זה.
ש. בחקירתך הנגדית עמוד 51 שורות 27 עד 30,
כ.ה. נצר: לפרוטוקול, כן,
ש. שורות 27 עד 30 אגב אל תעני לי עד שלא מסתיים כל מה שיהיה פה.
כ.ה. נצר: אדוני כבר מכין את עצמו.
עו"ד ישראל: אני גברתי זה לא משנה מה אני אשאל אני חושב זה מה שיקרה, אבל בכל זאת אני מכין את העדה לפחות.
ש. ככה, מסרת כי היו הוראות משלומי, הוראות מאברם וגם הוראות ממשרד אזולאי. אבל בנוגע ללקוחות אלו לא קיבלת הוראות מיניב. עכשיו המאשימה מבקשת שתבהירי -
עו"ד הראל: איזה עמוד בבקשה?
כ.ה. נצר: 50,
עו"ד ערבה: את אומרת לא, למה את מתכוונת.
ש. מאיזה לקוחות קיבלת כן הוראות מיניב או מאיזה לקוחות לא קיבלת הוראה מיניב, עולה פה כאילו את קיבלת הוראות מיניב לגבי לקוחות, אבקש שתבהירי לבית משפט על אילה לקוחות דיברת. שנייה קודם כל אני אראה -
ת. שום לקוחות לא קיבלתי.
עו"ד קלדרון: אני לא הבנתי את השאלה.
כ.ה. נצר: אז הנה התשובה שלה, משום לקוחות לא קיבלתי.
עו"ד הראל: איזה שורות?
עו"ד 27 עד 30 בעמוד 51.
כ.ה. נצר: משום לקוחות לא קיבלת הוראות ממי?
ת. לא, מיניב לא קיבלתי שום הוראה על שום לקוח, זה בכלל לא, לא יכולתי גם להגיד דבר כזה.
ש. זה היה פרוטוקול מוקלט, מה זאת אומרת לא יכולת להגיד, זה מה שאמרת בדיוק.
ת. אני לא אמרתי ולא יכולתי להגיד שקיבלתי הוראה מיניב על לקוח, לא משנה איזה.
עו"ד קלדרון: אני לא מתנגד שחברי יגיש את הפרוטוקול לבית המשפט.
עו"ד ישראל: אני עוד רגע אשתעשע,
עו"ד קלדרון: אני לא בטוח,
עו"ד ישראל: עמוד 51,
עו"ד ערבה: אני אומר כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, היא אומרת לא.
כ.ה. נצר: הפרוטוקול אין לו פסיקים ואין נקודות.
עו"ד ישראל: לא יש דווקא פסיקים, יש נקודות. במקום שצריך יש.
כ.ה. נצר: טוב, אז אולי הניחו אותה,
עו"ד ישראל: פה אין,
כ.ה. נצר: אין,
עו"ד ישראל: אין והדבר טעון הבהרה לשיטת המאשימה.
כ.ה. נצר: של המקליט, בסדר,
עו"ד ערבה: כשאת אומרת לא למה את מתכוונת.
עו"ד קלדרון: במשפט הבא אגב,
כ.ה. נצר: כן מה השאלה הבאה עורך דין ישראל?
ש. עורך הדין גבאי הניח בפנייך שבנוגע ללקוחות, לקוחות אלה למעשה זה כל הלקוחות, -
עו"ד עורך דין בר עוז,
עו"ד ישראל: גברתי אני אדלג לשאלה הבאה.
כ.ה. נצר: טוב,
עו"ד הראל: זה אורן בר עוז חוקר אותה, זה לא חקירה ראשית.
עו"ד קלדרון: זה בר עוז,
ש. בחקירה ראשית שוב לשאלת בית המשפט הנכבד -
עו"ד הראל: עמוד?
עו"ד קלדרון: אגב הלקח מזה אולי שבית המשפט לא צריך לסייע כשהם לא מצליחים לשאול את השאלות במסגרת חקירה ראשית.
כ.ה. נצר: אולי,
ש. עמוד 24 שורות 19 עד עמוד 26 שורה 18, לשאלות בית המשפט השבת כי דבי אנרגיה זה ספק.
עו"ד הראל: שורה, עמוד,
ש. הפניתי לכל ה-
עו"ד הראל: זה חקירה נגדית פה?
עו"ד ישראל: חקירה ראשית, בית המשפט שאל את השאלה, היא השיבה שהיא גם ספק.
עו"ד הראל: איפה תגיד לנו, אנחנו מחפשים.
עו"ד אלי גבאי: עמוד, שורות,
עו"ד ישראל: עמוד 25 שורה 1 ו- 2,
ש. השבת לבית המשפט כי -
כ.ה. נצר: מה היא נשאלה ומה היא השיבה, אם זה פרוטוקול אז להגיד לה את הכול.
עו"ד ישראל: כך, אני אביא לה לקרוא גברתי?
כ.ה. נצר: מה?
עו"ד ישראל: להביא לה לקרוא?
כ.ה. נצר: תקרא היא שומעת, לא הכול.
עו"ד קלדרון: אני אקריא כדי שכולנו נדע, דבי אנרגיה זה ספק וזה לא לקוח. אני מבינה נכון - זה בית המשפט הנכבד שואל, התשובה - כן.
עו"ד ערבה: לא ואז כבוד בית המשפט - אז מה זאת אומרת תסבירי גברת פרץ ואז היא מסבירה. אז כבר הובהר, הדברים הובהרו, אז למה להבהיר על הבהרה?
כ.ה. נצר: מה יש עוד להבהיר? אם מעבר לזה לא היו שאלות.
עו"ד ערבה: תשובה אני לא יודעת להסביר, אני יודעת שאני צריכה להוסיף בלו וזה מה שבדקתי שחשבונית שקיבלנו מדבי אנרגיה היא תואמת בסכום הבלו, זהו. ואז וזהו.
עו"ד ישראל: לא, ואז מה זה רלבנטי אולי את רוצה, לא אני לא רוצה, אין לי תשובה, תני לי תשובה, -
עו"ד הראל: אתה קופץ,
עו"ד ערבה: למה אתה קופץ?
עו"ד ישראל: זה בדיוק ההמשך.
כ.ה. נצר: בקטעים האלה שאדוני קרא, יש משהו שטעון הבהרה? הרי ניתנה לה אפשרות.
עו"ד ישראל: כן, כן גברתי,
כ.ה. נצר: והגברת מצאה לנכון להשיב כמו שהיא השיבה זה תשובות שלה.
עו"ד אלי גבאי: ועוד בית משפט ביקש את ההבהרה ובחקירה ראשית.
כ.ה. נצר: בית משפט לא עשה לה אני חושבת חיים קלים, ניסה בכל זאת לקבל, אלה התשובות.
ש. או.קיי., ובאותו מקום גם אישרת שקיבלת את החשבונית של דבי, נכון?
עו"ד קלדרון: מה?
ש. אותו מקום באותו זה, לא משהו אין פה כלום בינתיים.
עו"ד קלדרון: מה זה באותו מקום אני לא מבין.
עו"ד אלי גבאי: תפנה תפנה,
כ.ה. נצר: נו ונניח מה השאלה?
ש. בחקירה נגדית של עורך הדין גבאי בעמוד 63 שורות 27 עד 31, הסברת כי לא התעסקת עם ספקים. השאלה שטעונה הבהרה לשיטת המאשימה זה אם לא התעסקת עם ספקים מה עשית עם החשבוניות של דבי אנרגיה?
ת. לא עשיתי שום דבר.
כ.ה. נצר: רגע גברתי.
ש. אמרתי לך מקודם הם יתנגדו וזה.
כ.ה. נצר: חכי, כן,
עו"ד קלדרון: קודם כל 67 איזה שורה בדיוק? 30, 31,
עו"ד ישראל: שורה 27 עד 31.
עו"ד קלדרון: אני מצטער אני אולי לא במקום הנכון.
עו"ד ישראל: עמוד 63, שורות 27 עד 31.
עו"ד קלדרון: כשמגיעות חשבוניות - שאלה- כשמגיעות חשבוניות איזה חשבוניות מגיעות של ספקים? תשובה: של ספקים אני לא התעסקתי זה כבר אמרתי. - מה לא ברור מהתשובה שספקים אני כבר לא -
עו"ד ישראל: שאלה - כלום? כלום? כלום? נכון? תשובה - כלום כלום כן,
עו"ד קלדרון: אה אולי היא צריכה להגיד עוד פעם כלום.
עו"ד ישראל: אני מתנצל אני פשוט מקריא מהפרוטוקול. גברתי קיימות כאן שתי אמיתות שלא יכולות לדור יחד מהסיבה הפשוטה, מקום אחד היא טוענת בחקירה נגדית כי אין לה שום זיקה ושום קשר לשום ספק, בחקירה ראשית לשאלת בית המשפט היא אומרת כי הכניסה חשבוניות של דבי אנרגיה אותו ספק. על כן המאשימה מבקשת שתבהיר מה הקשר שלה לחשבוניות של דבי אנרגיה, מדוע הוכנסו מדוע קיימת סתירה בין שני החלקים האלה גברתי.
כ.ה. נצר: אתה אומר שהחלק הראשון היה במענה לשאלה שלי שהיא דיברה על דבי אנרגיה כספק?
עו"ד ישראל: אני אפנה אני אביא את הפרוטוקול לבית המשפט הנכבד וייווכח בית המשפט כי לשאלת בית משפט היא השיבה כי היא ספק, כן. ואם אני מקריא כבוד השופטת נצר - דבי אנרגיה זה ספק לא לקוח, אני מבינה נכון? התשובה היא כן.
כ.ה. נצר: נו, אז איך מזה אדוני אומר שיש סתירה כשהיא אומרת אם היא עשתה, איפה הסתירה?
עו"ד ישראל: היא ספק, היא הזינה את החשבוניות ומנגד כששואל אותה עורך הדין גבאי בחקירה נגדית מה הזיקה שלך לספקים היא אומרת כלום,
כ.ה. נצר: אבל היא לא אמרה שהיא הזינה את החשבוניות, בית משפט שואל אותה דבי אנרגיה זה ספק או לקוח, היא אומרת זה ספק, נקודה. איפה אדוני רואה שהיא אומרת אני טיפלתי בחשבוניות של דבי אנרגיה?
עו"ד ישראל: רגע אני אגיד,
עו"ד ערבה: אפשר אגב לחשוב שביטלו את השלב של הסיכומים בבית משפט, כשיש סתירות בעדות של עד -
כ.ה. נצר: נכון,
עו"ד ערבה: אם כל פעם אנחנו נחזור לחקירה חוזרת על כל הסתירות אנחנו לא נצא אף פעם משם.
עו"ד ישראל: המקור הוא בחקירה החוזרת גברתי ולא בסיפורים לנסות לשפוך אור על דברי העדה.
כ.ה. נצר: או.קיי., איפה היא אמרה שהיא טיפלה בחשבוניות של דבי אנרגיה?
עו"ד ישראל: אני מסביר עוד רגע גברתי.
כ.ה. נצר: כל מה שהיא אמרה שהדבר היחיד שהיא טיפלה זה בנושא של הבלו, אז מה, מה הסתירה? מה הסתירה היא אמרה אני בנושא ש הבלו אני טיפלתי.
עו"ד ישראל: אני מפנה את בית המשפט לפרוטוקול לעמוד 24 שורות 19 שם זה מתחיל גברתי היא אומרת שהיא הזינה את החשבוניות זה הסכום שהייתי צריכה להוסיף חשבונית של יניב, זה הסכום שגברתי שואלת, זה הסכום הידוע שהיית צריכה להוסיף חשבונית של יניב? כן. למה זה מופיע תחת דבי אנרגיה? כי כנראה זה היה חשבונית של דבי אנרגיה. היא אומרת שהיא הכניסה את החשבונית של דבי אנרגיה. דבי אנרגיה היא אומרת היא ספק, מנגד בחקירה נגדית היא אומרת כי אין לה שום זיקה לספקים, קיימת סתירה כי מחד היא מתארת התנהלות שזורה בה הספק דבי אנרגיה, היא מדברת על הזנת נתונים לתוך טבלה מסוימת, מנגד היא מכחישה -
כ.ה. נצר: אבל מה טעון אבל בכל הכבוד-
עו"ד ישראל: כל קשר לספקים,
כ.ה. נצר: אבל לא, סליחה, לא, היא לא אומרת הזנה של ספקים היא אומרת אם עשיתי שימוש או התייחסתי לאותה חשבונית או לחשבוניות של דבי אנרגיה, זה בהקשר של הבלו, זה מה שהיא אומרת, אז מה?
עו"ד ישראל: אבל כספק גברתי, זה עומד בסתירה מוחלטת להצהרתה בחקירה שכנגד כי לא היה לה שום זיקה לספקים.
כ.ה. נצר: אז זו השאלה שאתה רוצה לשאול אותה?
עו"ד ישראל: כן,
כ.ה. נצר: אני מתירה את השאלה, כן גברת פרץ, נו באמת אנחנו הרי לא נצא מכאן, כן גברת פרץ, תסבירי לו.
ת. כי לפי דעתי להזין חשבוניות של ספקים זה להזין אותם לצורך מע"מ, נכון? ולא הזנתי אותם, לא הזנתי אותם.
עו"ד קלדרון: הנה הבהירה,
עו"ד אלי גבאי: הבהירה לך יאללה נתקדם.
עו"ד קלדרון: עכשיו הכול ברור.
עו"ד ישראל: אני מתנצל אם אני מעכב את בית המשפט ואת חבריי, אבל אני מבקש -
כ.ה. נצר: הזמן הוא שלך,
עו"ד ישראל: - את עבודתי כמו שצריך.
כ.ה. נצר: רק שינוצל,
ש. בחקירתך הנגדית אני מפנה את חבריי לעמוד 55 שורות 6 עד 12,
עו"ד הראל: 55 -
עו"ד ישראל: עמוד 55 שורות 6 עד 12 - אמרת כי החובה לשלם את הבלו היא שלכם. משמע של אוסקר אנרגיה, כמו כן השבת בחיוב לדברי חברי עורך הדין גבאי כי החשבוניות של יניב אנרגיה לישראל כללו את רכיב הדלק, הבלו והמע"מ.
עו"ד הראל: איפה?
ש. פה אני מפנה אני מסביר, איפה אני מפנה, פה אני מפנה לעמוד 55 שורות 34 עד עמוד 56 שורה 3, בסדר? עכשיו אני מוסיף עוד נדבך.
עו"ד אלי גבאי: נראה לי משהו פה -
ש. מההתחלה? או.קיי., ההפניה הראשונה חקירה נגדית עמוד 55 שורה 6 עד 12.
עו"ד ערבה: אחר כך בתחתית של אותו עמוד ובתחילת העמוד הבא, נכון.
ש. אחר כך עמוד 55 שורה 34 עד עמוד 56 שורה 3.
עו"ד ערבה: 34 עד תחילת עמוד 56 נכון? בית המשפט רוצה גם כן לראות את הדבר הזה?
כ.ה. נצר: אני יכולה לבקש את הפרוטוקול אבל סדר,
עו"ד ערבה: אני יכול לעזור כי יש לנו פה יותר מדי מחשבים.
כ.ה. נצר: תודה, נו או.קיי., תודה רבה,
ש. לשאלת בית המשפט גם השבת שהחשבוניות שהוצאתם כללו את מחיר הבלו, זה בעמוד 57 שורות 13 עד 14. עד לפה הכול בסדר?
עו"ד אלי גבאי: אולי תפנה קודם ואחר כך תשאל -
ש. אני סיימתי עם ההפניות כרגע, תאמרו לי מתי אתם -
עו"ד הראל: או.קיי., קראנו,
כ.ה. נצר: נו,
ש. הדבר הטעון הבהרה לשיטת המאשימה -
עו"ד ערבה: קודם אתה רוצה לשאול אולי שאלה ואחר כך להסביר להתנגדות מה טעון הבהרה?
כ.ה. נצר: כן, מה השאלה?
ש. מדוע קיבלתם חשבוניות על דבי אנרגיה? מדוע הזנת אותם לטבלה?
עו"ד ערבה: אני מתנגד, מכל הטעמים האפשריים והדרושים. אני לא הצלחתי להבין מה דרוש פה הבהרה, הנושא הזה לובן עד תום.
עו"ד אלי גבאי: גם בחקירה נגדית,
עו"ד ישראל: הדבר עלה בחקירה נגדית גברתי.
כ.ה. נצר: נו,
עו"ד ישראל: העדה מסרה -
כ.ה. נצר: זה שזה עלה בחקירה נגדית זה רק תנאי אחד, התנאי השני והוא היותר חשוב, שהדברים טעונים הבהרה. מה לא ברור בתשובות שלה? לא בשאלות, בתשובות.
עו"ד ישראל: היא השיבה לבית המשפט כי אינה יודעת והיא לא יכולה לענות מדוע הם הוזנו.
כ.ה. נצר: אז נו אז זה יש מה להבהיר? אדם אומר אני לא יודע, מה יש להבהיר?
עו"ד ישראל: לשיטת המאשימה היא יודעת.
כ.ה. נצר: אה, וזה עולה לחקירה חוזרת. אדם אומר מעיד על עצמו אני לא יודע אז אתה אומר לו כן אתה יודע?
עו"ד ישראל: אני אסביר, אני אסביר גברתי, ראשית גברתי -
עו"ד אלי גבאי: מה שהחוקרים לא עשו הוא לא יכול לעשות.
עו"ד ישראל: לא, אין לי כוונה לעשות מה שהחוקרים -
כ.ה. נצר: אז מה יש הבהרה?
עו"ד ישראל: גברתי אם יש מקום שגרסתה מחוץ בחקירה נגדית, גם היא לא עלתה בחקירה ראשית, טעונה הבהרה מאחר והיא עומדת אפילו במנותק או בניגוד לגרסתה מחוץ לבית המשפט -
כ.ה. נצר: אבל זה אדוני לא יכול לעשות בחקירה חוזרת.
עו"ד ישראל: אני מפנה את בית המשפט הנכבד -
כ.ה. נצר: אתה לא יכול,
עו"ד ישראל: - לדברי המלומד קדמי גברתי. עמוד -
כ.ה. נצר: שמה אומר?
עו"ד ישראל: הוא אומר כך -
עו"ד ערבה: באיזה עמוד?
עו"ד ישראל: 1147,
עו"ד ערבה: 1147 למה, על הראיות, על סדר הדין בפלילים, על פקודת הסמים המסוכנים?
כ.ה. נצר: באיזה ספר?
עו"ד ערבה: האמת שאנחנו לומדים כל כך הרבה דברים על חקירה חוזרת, יש 1146 עמודים שמה רק על חקירה חוזרת.
עו"ד ישראל: אני אציג לגברתי את המקום, כמדומני זה מסדר הדין בפלילים גברתי.
כ.ה. נצר: מה הוא אומר מה מהאמירות שלו אתה -
עו"ד ישראל: הוא אומר - נשבר העד בחקירה שכנגד או חזר בו מדברים שמסר בחקירה ראשית, או בהודעה מחוץ לכותלי בית המשפט, רשאי הצד שקרא לעד להציג לו שאלות שתכליתן להניאו ולחזור לגרסתו הראשונה, או להסביר את הרקע לחזרתו מאותה גרסה או שבירתו וכן לנקוט בהליכים הדרושים להכרזתו כעד עוין. המשמעות היא שהעוגן גברתי הוא לא רק בחקירה ראשית, הוא גם בגרסתה מחוץ לבית המשפט ותשובתה גברתי היא מנוגדת לגרסתה מחוץ לבית המשפט ומקום שדבר כזה קורה על אף שהוא לא עלה בחקירה ראשית ניתן להבהיר -
כ.ה. נצר: כן, איפה שיתפת אותנו במה היא אמרה בשאלה הספציפית הזאת, לא בכל ההודעות שלה, בשאלה הספציפית בהתייחסות לסוגיה הזו, שהיא אמרה במשטרה משהו שהוא מנוגד.
עו"ד ישראל: או.קיי.,
עו"ד ערבה: יותר מזה, יותר מזה, אם אני זוכר נכון אני לא אתחיל לעבור על 50 עמודים של פרוטוקול, הנושא עלה גם עלה במסגרת החקירה הראשית ואם אנחנו כבר מדברים על קדמי על הראיות עמוד 478 יש התייחסות למה מותר ומה אסור במסגרת חקירה חוזרת ושם מפנים לעניין כהן, שזה 67/79 ושם מבהירים בצורה הכי פשוטה, אפשר ללכת במסגרת חקירה חוזרת ולבקש להכריז על עד כעל עד עוין, אבל התנאי הוא התנאי הוא שהעד שצריך להוכיח שהעד השהה את העוינות שלו עד לחקירה נגדית.
כ.ה. נצר: נכון,
עו"ד ערבה: זה עד נקרא לו במירכאות תחמן, רחוק מאוד ממה שהיה פה ועל זה גם יעידו השאלות שלי, של בית המשפט ושל כל חבריי לעורך הדין בר עוז מה אתם מתכוונים לעשות.
עו"ד ישראל: אני סבור דווקא כי דברי חברי מחזקים את טענת המאשימה ואני מפנה את בית המשפט הנכבד לכל ההערות שהעיר לעדה -
כ.ה. נצר: אבל עורך דין ישראל,
עו"ד ישראל: ולשאלת בית המשפט יאפשר לי למצוא את הסתירה המנוגדת.
כ.ה. נצר: לעניין עוד מה שאמר עורך דין ערבה, אפשר את ההקלטה רגע לכבות.
עו"ד ישראל: אני מפנה בעניין זה את בית המשפט הנכבד להודעה מיום 18.6 שורות 67 עד 73. זה לעניין ההתנהלות מול הספק -
עו"ד הראל: שורות 67 עד - ?
עו"ד ישראל: 73,
עו"ד ערבה: אתה אומר אני מפנה, אתה מתחיל את השאלה ב- אני מפנה את בית המשפט ל 67 עד 73. מה זה?
עו"ד ישראל: לא, בית המשפט ביקש להראות איפה היא אמרה מחוץ לחקירתה דברים שהם בסתירה מוחלטת למה שהיא אומרת כאן לעניין הזנת החשבונית של דבי אנרגיה ספק, לתוך הנהלת הספרים, לתוך הטבלאות שלה.
עו"ד אלי גבאי: אבל מה זה כאן מול שם?
כ.ה. נצר: מה זה כאן מול שם?
עו"ד אלי גבאי: באיזה מעמד? חקירה ראשית מול מה?
עו"ד ישראל: בחקירה לשאלת בית המשפט היא השיבה כי דבי היא ספק.
עו"ד אלי גבאי: איפה? בחקירה ראשית?
עו"ד ישראל: הפניתי קודם,
עו"ד ערבה: בפרוטוקול,
עו"ד ישראל: כן בחקירה של בית המשפט לא בהכרח,
עו"ד אלי גבאי: כן לשאלת בית המשפט השיבה -
כ.ה. נצר: או.קיי., אחר כך שאל אותה עורך דין גבאי.
עו"ד ישראל: אחר כך אמרה שאין לה שום זיקה ושום קשר לספקים.
כ.ה. נצר: לא, היא לא אמרה, שוב, הוא שאל אותה מה עשית עם החשבוניות של דברי אנרגיה, היא אמרה כלום. כלום כלום, זהו. מה עשית? כבר היא נשאלה את השאלה והיא השיבה מה היא עשתה.
עו"ד אלי גבאי: היא גם התחילה פה עכשיו,
כ.ה. נצר: עכשיו היא השיבה פה.
עו"ד אלי גבאי: משרד יועצי המס -
כ.ה. נצר: אז מה עכשיו?
עו"ד ישראל: אבל גברתי אבל כשמגיעות חשבוניות של איזה חשבוניות מגיעות-
עו"ד ערבה: לא, לא, אתה לא תקריא את ההודעה שלה, מספיק יש גבול לכל תעלול.
עו"ד ישראל: אבל זה פרוטוקול אין לנו פה מה-
כ.ה. נצר: מה מהפרוטוקול אתה קורא?
עו"ד ישראל: כן, כן,
כ.ה. נצר: כן נו מה מהפרוטוקול היא אומרת?
עו"ד אלי גבאי: איזה עמוד?
עו"ד ישראל: עמוד 63 שורות 27 עד 31. אז היא אומרת כשיש ספקים היא איננה מבחינה בין ספק זה לאחר, כשיש ספקים אני לא התעסקתי זה כבר אמרתי. שואל אותה עורך דין גבאי, כלום? כלום? כלום? נכון? היא משיבה, כלום.
כ.ה. נצר: נו,
עו"ד ישראל: לא של יניב - בכלל היא בורחת לספק אחר גברתי, לא, לא של כלום לא של יעקב ביטון לא של -
כ.ה. נצר: אבל אתה שאלת אותה עכשיו את השאלה הזו, לפני שתי דקות היא הסבירה לך במה הייתה הזיקה שלה לחשבוניות של דבי אנרגיה. היא אמרה את זה. אתה שאלת אותה היא אמרה לך כשמדברים על חשבוניות ספק מדברים על המע"מ היא אמרה במע"מ אני לא התעסקתי, אז מה, מה יש פה עוד להבין?
עו"ד ערבה: זה לא היה טעון הבהרה מקודם ואחרי התשובה של העדה כאן,
כ.ה. נצר: גמרנו, באמת,
עו"ד ערבה: עכשיו לשאלה שלא נשאלת? בכלל,
כ.ה. נצר: ויתרתי לך הרבה מעבר. באמת,
עו"ד ישראל: ואני מעריך מאוד, אני מעריך באמת, לא מהשפה החוצה באמת מעריך את בית המשפט שהוא התיר לי, ברשות בית המשפט.
אני מפנה את בית המשפט להודעה-
כ.ה. נצר: אבל עורך דין ישראל, אדוני עכשיו בתת נושא אחר, אנחנו רוצים להבין, זה לא, אתה לא צריך להפנות -
עו"ד ישראל: לא, לא, בעניין המע"מ בעניין המע"מ -
כ.ה. נצר: מה זה עניין המע"מ היא נתנה תשובה.
עו"ד אלי גבאי: עכשיו היא ענתה -
עו"ד ישראל: היא אמרה שהיא לא התעסקה בנוגע ל- לא התעסקה בעניין חשבוניות הספקים, לעניין המע"מ אם הבנתי נכון את תשובתה.
כ.ה. נצר: כן, נו, אז מה יש פה להבהיר? גמרנו, אתה יכול להבהיר מה שעלה בחקירה נגדית או בשאלות בית המשפט היא השיבה, גמרנו, אי אפשר עכשיו על התשובה האחרונה שלה לבקש, אי אפשר לבנות זה לא הולך כך.
עו"ד ישראל: גם מקום שתשובתה היא מנוגדת -
כ.ה. נצר: זו התשובה שלה, נקודה,
עו"ד ישראל: אני מבין שזו התשובה אבל זה המקום שתשובתה -
כ.ה. נצר: זה הסיכון שאתם לוקחים כשאתם שואלים שאלה, כי הרי אתם לא יודעים הרי מה תהיה התשובה, זו התשובה שלה לטוב או לרע זאת התשובה, אי אפשר עכשיו לבוא, מהשיבה כך, אז אני חושב שזה מנוגד למשהו אחר, זאת התשובה שלה, זה בדיוק סיכונים וסיכויים במסגרת ההליך משפטי שמנהלים. שואלים שאלה אז זאת התשובה מה לעשות.
עו"ד ישראל: כן אבל המקום שהתשובה היא מנוגדת לגרסה אחרת שלה -
כ.ה. נצר: אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה יכול פעם אחת אם אתה מקבל הזדמנות בחקירה חוזרת, להתייחס לדברים שעלו בחקירה נגדית או בהודעה מחוץ לבית המשפט, גמרנו, נתת לה אפשרות היא השיבה, זהו, זה סופיות תשובת העד. אי אפשר לבוא עכשיו להגיד משאמר עכשיו כך אז אני מבקש עכשיו להשוות את זה לדברים, גמרנו, נתת לה את כל הבמה, היא השיבה.
עו"ד ישראל: אם זה ככה אז אין טעם גברתי.
כ.ה. נצר: כן זה בדיוק, עורך דין ישראל צריך להכיר בזה שיכול להיות שההחלטה שקיבל מי שקיבל, לא לעשות כך אלא לעשות אחרת, יש לה משמעות. אי אפשר עכשיו לנסות, באמת אי אפשר זה כמו לרבע את המעגל ואי אפשר. באמת עם כל הרצון לנסות.
עו"ד ישראל: גברתי סבורני הבהירה את הדברים.
כ.ה. נצר: או.קיי., אז אדוני סיים את החקירה? גברת אירנה את מבקשת שאני אפסוק לך הוצאות?
עו"ד ערבה: התשובה שלך היא כן.
כ.ה. נצר: את מבקשת שאני אפסוק לך שכר על זה שבאת פעמיים לבית משפט?
ת. כן,
כ.ה. נצר:

החלטה
פוסקת לגברת אירנה פרץ שכר בגין התייצבותה היום וכן בדיון מיום 23 אפריל 2013 סך של 400 שקלים הכולל הוצאות נסיעה.

כ.ה. נצר: תודה רבה גברתי. לתשומת לב המזכירות כי היום נפסקו הוצאות לעד תביעה מספר 16 סך של 500 שקלים וכן נפסקו הוצאות לעדת תביעה מספר 3 סך של 400 שקלים.
הדיון מסתיים, מתחדש במועד שנקבע.

סוף הישיבה.

הוקלד על ידי נתי אברהמי