הדפסה

מדינת ישראל נ' קוזלי

16794-09-12

בפני כב' השופט וויליאם חאמד
המבקשת:
מדינת ישראל

נגד

המשיב:
עלי קוזלי

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד שגית בירמן-חדש
המשיב – הובא
הסנגורית – עו"ד גבריאלה בביל – ס. ציבורית

פרוטוקול
ב"כ המבקשת:
חוזרת על הבקשה, מציגה את תיק החקירה לבית המשפט. הבקשה די מפורטת ואני מפנה לעדות המתלונן.

הסנגורית:
אני מסכימה לקיומן של ראיות לכאורה אבל טוענת לחולשתן. מדובר בגרסת המתלונן אודות האיום אשר עומדת כנגד גרסת המשיב בשני עדות אשר מכחישות את הנטען ואת המיוחס למשיב. אני אטען כי מדובר בעד תביעה אחד בלבד שאינו מעיד על העבירה והאיום המיוחס למשיב, אלא על מצב רוחו של המשיב לכאורה עובר לאירוע האיום. עוד אטען כי לאור העובדה שיש סתירות בין גרסת המתלונן לגרסת העד שהן מהותיות, נחלשת גם עדותו של המתלונן הן לגבי מועד ביצוע העבירה והן לגבי הנסיבות. אני מפנה את ביהמ"ש גם לעובדה כי גם העד וגם המתלונן מאשרים בגרסתם כי ניתנה למשיב הזדמנות להגיש מסמכים שיאפשרו להעביר את הבת לכיתת בגרות. אני אטען עוד כי גרסת העד היחיד נגבתה יום לאחר האירוע המיוחס למשיב ובנסיבות שגם בהן יש להטיל ספק עד כמה גרסתו מהימנה. אני מפנה למזכר מיום 4.9.12 של החוקר עזאת. בעניין הבחינה של עדויות המשיב התומכות בגרסת המשיב, אני אומר כי כבר נקבע בפסיקה כי יש לבחון גם את הראיות אשר מציג המשיב או תומכות בגרסתו, ואני מפנה בעניין זה לבש"פ 4706/12 פלוני נגד מ"י וכן לב"ש 322/80 מ"י נגד אוחנה, אני גם אפנה את ביהמ"ש לעניין עוצמת הראיות לעניין התלונה של המתלונן, לעימות שנערך ואומר כי בעימות טוען המתלונן כי הזעיק באמצעות מזכירתו את העיריה ולאחר מכן את המשטרה. לכן אני אומרת שמדובר בראיות שעוצמתן נמוכה ביותר ומצדיקות בחינת חלופה. באשר לעילת המעצר בניגוד הנטען ע"י המבקשת בסעיף 3 לבקשה כי העבירות שבהן מואשם המשיב מקימות עילת מעצר, אני אטען כי העבירה לא מקימה עילת מסוכנות, אני מפנה בעניין זה לבש"פ 1099-01-08 שימרית נ' מ"י. משום מה בקשת המעצר מייחסת המבקשת למשיב מספר עבירות נוקטת בלשון רבים, יש כאן עבירה אחת בלבד עבירת איומים. אנחנו לא טוענים כי בנסיבות מסויימות הן עבירת האיומים יכולה להקים גם מסוכנות אך זה לא המקרה המדובר. במקרה שלנו התנהלותו של המשיב לאחר האירוע מעידה כי אין הוא מסוכן לא למתלונן ולא לציבור, אני אדגיש כי בניגוד לטענת נציגת המבקשת בהליך מעצר הימים כי הייתה ניידת משטרה בבוקר יום האירוע בביתו של המשיב, הרי שמחומר החקירה עולה כי ניידת משטרה הגיעה רק בשעה 18.00 ועזבה את בית המשיב בשעה 18.30 וכבר כחצי שעה לאחר מכן המשיב התייצב בתחנת המשטרה. אני מפנה בעניין זה לדו"ח הפעולה מיום 3.9.12 ולדו"ח מאת עופר פוגל אשר תפס את נשקו של המשיב והוא רשם את הדו"ח כבר בשעה 18.57. הפסיקה אינה דורשת כי יש לאיין את מסוכנותו של המשיב לחלוטין אלא כי די בלהפחיתה. אני אבקש גם עפ"י החוק והפסיקה נקבע כי יש לשקול גם כאשר קיימת עילת מעצר ומסוכנות חלופת מעצר אשר תפגע ככל הניתן פחות בחירותו של המשיב. אני אבקש מאחר ומדובר במשיב שהוא אדם נורמטיבי לחלוטין, ללא כל עבר פלילי, אב ל- 5 ילדים, מפרנס יחיד אשר עובד לפרנסתו כמאבטח ומחזיק בנשק ברישיון גם דבר זה מעיד על חייו עד אירוע המעצר. אני אבקש לשקול את הדברים ולאפשר למשיב להשתחרר לחלופת מעצר. נמצאים באולם ביהמ"ש בנו ואשתו אשר נמצאים במרחק רב ממקום מגוריו ועבודתו של המשיב. אבקש לאפשר לו לצאת לעבודה ולהמשיך לפרנס את המשפחה. אבקש לאפשר לו לצאת לעבודה בפיקוח בנו אשר נמצא באולם ביהמ"ש.
<#3#>
החלטה
בפניי בקשה לעצור את המשיב עד תום ההליכים.

למשיב מיוחסת עבירת איומים, בכך שביום 3.9.12, הגיע לבית הספר תיכון ב' בשפרעם, נכנס לחדר מנהל בית הספר (המתלונן), ובהיותם לבד בחדר, ולאחר שהמשיב ביקש מאשתו ומבתו לצאת מהחדר, התקרב אל המתלונן ואיים לפגוע בו באמצעות ירי באקדח, תוך שהמשיב אוחז באקדח שנשא על גופו באותו מעמד.

אין מחלוקת בדבר קיומן של ראיות לכאורה אם כי הסנגורית טוענת לחולשה בעוצמת הראיות.

עיינתי בתיק החקירה ומצאתי כי קיימות ראיות לכאורה המקימות סיכוי סביר להרשעת המשיב בעבירה הנ"ל. המתלונן, בעדותו מיום 3.9.12 מתאר כי המשיב הגיע לבית הספר ונכנס לחדרו יחד עם אשתו ובתו, ולאחר ויכוח בין השניים הוא ביקש מהבת והאשה לצאת מהחדר, ובהיותם לבדם שם, איים עליו כמתואר בכתב האישום. על גרסה זו חזר המתלונן בעימות שנערך בינו לבין המשיב ביום 5.9.12 כפי שתועדו הדברים בדו"ח העימות שבתיק החקירה. המשיב, מכחיש בחקירתו מיום 3.9.12 כי איים על המתלונן באותו מעמד וטען כי לאחר השיחה שהתקיימה במשרדו של המתלונן ולאחר שהוסכם כי הוא ימציא למתלונן אישורים רפואיים בעניינה של הבת, הוא עזב את החדר יחד עם אשתו ובתו שנכחו בכל מעמד המפגש, בו נכח גם אחר, הוא יונס אבו חגול. גרסה זאת של המשיב נתמכת בשתי עדויות של בתו ואשתו מיום 3.9.12.

יחד עם זאת, מצאתי כי הראיות לכאורה הנ"ל לוקות בחולשה מסויימת בעוצמתן לנוכח העובדה כי המתלונן לא הזכיר, בתלונתו מיום 3.9.12 ובעימות מיום 5.9.12, כי מר יונס, נכנס בשלב כלשהו למשרדו של המנהל, במהלך המפגש שהיה בין המתלונן לבין המשיב, כאשר הן המשיב, הן אשתו ובתו והן מר יונס עצמו אשרו בחקירתם במשטרה כי מר יונס נכנס לחדרו של המנהל בשלב מסויים של המפגש, אף שיונס טוען כי הוא לא נכח בכל מהלך המפגש בניגוד לגרסת המשיב וקרובות משפחה. לציין כי מר יונס ציין בהודעתו במשטרה, כי בהיותו במשרד לא שמע דברי איום מפי המשיב כלפי המתלונן וכי ידע על כך מאוחר יותר.

המבקשת טוענת בסעיף 3 לבקשה כי מתקיימת עילת מסוכנות בשל חומרת העבירה. חומרת העבירה איננה עילת מעצר כשלעצמה. המשיב נעדר עבר פלילי לחלוטין. מדובר במעשה עבירה חמור של הטלת אימה על המתלונן, באמצעות נשק חם, אם כי מדובר במעשה עבירה בודד ונקודתי ולא במסכת ארוכה של עבירות שביצע המשיב, לכאורה.

נסיבות ביצוע העבירה והמניע שעמד בבסיס ביצועה, מקימות עילת מעצר של מסוכנות. בצד זאת, לא מצאתי כי קיימת תשתית ראיה להצביע על קיומה של עילת מעצר של שיבוש הליכי משפט, והרי המשיב התייצב בתחנת המשטרה, מיוזמתו, מיד כשנודע לו כי שוטרים בקרו בביתו באותו יום.

שוכנעתי כי חלופת מעצר בכתובת שאיננה ביישוב מגורי המתלונן ומקום עבודתו, ובפיקוח ראוי בצד ערבויות הולמות, יש בהן כדי לאיין את מסוכנותו של המשיב כלפי הציבור בכלל והמתלונן בפרט.

על כן, יציג המשיב את החלופה המוצעת.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשע"ב, 09/09/2012 במעמד הנוכחים.

וויליאם חאמד, שופט

גב' כאוותר קוזלי לאחר שהוזהרה כדין מצהירה:
אני אשתו של המשיב.
אני לא עובדת.
אנחנו מתגוררים בכפר חוואלד.
אני מסכימה כי המשטרה תגיע לבית לבדוק שהוא שם.
אני אחתום על ערבות.
אם הוא יצא מהבית אני אתקשר למשטרה.

מר קוזלי אחמד לאחר שהוזהר כדין מצהיר:
אני בנו של המשיב.
אני עובד במפעל כתר ביוקנעם למעט סופי שבוע ולפעמים גם באמצע השבוע.
אני בלילות נמצא אצל ההורים.
אם אבא שלי יצא מהבית אני אתקשר למשטרה.
אני מסכים לחתום על ערבות.

<#5#>
החלטה
בהמשך להחלטה מהיום, ולאחר שהתרשמתי מנכונותם ויכולתם של המפקחים להשגיח על המשיב בשהייתו במעצר בית, אני מורה לשחרר את המשיב בתנאים הבאים:

  1. המשיב ישהה במעצר בית מלא בביתו בכפר חוואלד ויהיה בפיקוחם של שני המצהירים הנ"ל כאשר בכל רגע נתון יהיה בפיקוחו של אחד מהם לפחות.
  2. נאסר על המשיב ליצור קשר ישיר או עקיף עם המתלונן או עם מי מעדי התביעה.
  3. המשיב יחתום על ערבות עצמית ע"ס 10,000 ₪, וכל אחד משני המפקחים יחתום על ערבות צד ג' ע"ס 10,000 ₪.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשע"ב, 09/09/2012 במעמד הנוכחים.

וויליאם חאמד, שופט