הדפסה

מדינת ישראל נ' קוואסמי

בפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
המבקשים
מדינת ישראל

נגד

החשודים
טארק קוואסמי (בתיק מ"י 10822-06-14)
בזאר – (בתיק 10862-06-14)
בני עודה (בתיק 10842-06-14)

<#2#>
נוכחים:

בא כוח מבקשת – רס"ר דלקי

המשיב 1 וב"כ עו"ד אדלבי
המשיב 2 – וב"כ עו"ד מוחמדיה עיסא
המשיב 3 – וב"כ עו"ד אכרם אבו לבנה

פרוטוקול

נבקש מביהמ"ש לתת לנו מינוי סנ"צ בתיק זה.

<#5#>
החלטה
אני ממנה את הסנ"צ כמבוקש.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י' סיוון תשע"ד, 08/06/2014 במעמד הנוכחים.

דורית פיינשטין - שופטת

ב"כ המבקש: אני חוזר על בקשתי ומוסיף, אבקש לתקן את הבקשה סעיף 9, אנו מבקשים 3 ימי מעצר. הגשתי את ההודעות והם סומנו, ואת עברם הפלילי של המשיבים. נגד החשוד קוואסמה שביצע את העבירה במהלך מעצר הבית והפר את מעצר הבית, נסע ברכב ליד הנהג שבתוך הרכב היו כ- 10 תושבי שטחים, המשטרה סימנה לעצור ונהג הרכב ברח ונטש עם הנוסעים. קוואסמה הכחיש כל קשר לנהג שישב לידו. הרכב תפוס בידי משטרת ישראל, טרם אותרו הבעלים שלו. לגבי הנהג שישב לידו , לגבי ההיכרות, התברר שאותו נוסע מסר הודעה כוזבת.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב 1:
ש. בבקשה אתה מציין 3 ימים להגשת כתב אישום.
ת. ביקשתי לתקן את סעיף 9 לבקשה שכולל את הפירוט של סעיף 9 לבקשה המשטרה תבקש את הימים האלה כדי לבצע את מה שציינתי בפרוטוקול. היתה כוונה להתייעץ עם התביעות כדי להגיש הצהרת תובע וכתב אישום הסתבר שיש מספר פעולות.
ש. אתה אמרת שצריך להשלים ובעיקר לקבל תעודת עובד ציבור ביחס לתושבי שטחים.
ת. בין השאר.
ש. אם היינו מנהלים את התיקים בנפרד אז הייתה אומר שאני צריך לבדוק את התיק הנוסף.
ת. אנחנו לא יודעים באיזה תנאים הוא שוחרר למעצר בית. יש מסמך שאומר שהנ"ל אמור לשהות במעצר בית. אין לי את ההחלטה כאן ולכן לא הוגש עיון חוזר.
ש. אתה אומר שרשמתם הגשת כתב אישום מתוך הנחה שאתם הולכים להביא הצהרת תובע, אתה אומר שפניתם לתביעות.
ת. זה לא נכון. חברי מדבר על תובעים שלא נמצאים בביהמ"ש. לא נאמר לי משפט כזה ע"י התביעות.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב 2:
ש. בענין המשיב 2 אני מבין שאתה צריך לקבל תעודת ציבור ולהתייעץ.
ת. נכון.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב 3:
ש. בענין המשיב 3. חוזר על אותה שאלה.
ת. נכון.
ש. אין לו תנאי .
ת. לא. הוא תושב שטחים.
ש. לא פניתם כדי לקבל תעודת עובד ציבור.
ת. כי היו 10 והיה עומס גדול מאוד.

ב"כ המבקשת: חוזר על בקשתי.

ב"כ המשיב 1: ביחס למשיב 1 כל מה שמיוחס לו זה הפרת הוראה חוקית על סמך מסוף של המשטרה. מה שהיה צריך לעשות היום או לשחרר אותו תוך כדי אזהרה, או אם הרשות החוקרת להגיש עיון חוזר. משיקולים של העדר זמן כנראה מבקשים הארכת מעצר ונבלבל את ביהמ"ש ונקבל הארכה. אין שום נגיעה למשיב 1 לענין ההסעה ולרכב שנתפס. הניסיון להצדיק את הבקשה מראה שאין לה שום הצדקה. גם אם היו מתייעצים עם התביעות אני בספק אם התביעה היתה מגישה בקשה לעיון חוזר. אנחנו מדברים על בחור צעיר ללא עבר פלילי. לא הפר בעבר, לכל היותר היו מגישים בקשה לחילוט חלק מהערבות. אבקש שהמשיב 1 ישתחרר באותם תנאים שבהם היה נתון ואח"כ יחליטו מה לעשות, זה לא תיק של מעצר.

ב"כ המשיב 2 : לגבי המשיב 2 החקירה בעניינו הסתיימה, בהתאם לסעיף 17.ד יש להורות על שחרור. גם אם יש פעולת חקירה שהמשטרה לא ביצעה זו לא פעולה שמחייבת מעצר, זו פעולה טכנית. יש לו ערב ישראלי. את הפעולה של קבלת התעודות עובד ציבור היה אפשר לעשות אתמול . לענין התנאי שחברי טוען אין תנאי בר הפעלה מדובר בפסק דין משנת 2010 זו מערכת משפט אחרת. אבקש להורות על שחרורו בתנאים שיבטיחו את התייצבותו. אבקש הפקדה נמוכה וערבויות נוספות.

ב"כ המשיב 3: מצטרף לדברי חברי. אם חברי היה מצטייד בהצהרת תו בע, חברי לא הגיע עם הצהרת תובע אז צריך לשחרר. מה שנעשה היום זה ניסיון לאלתר הארכת מעצר. בעניינם של תושבי שטחים שהמטרה היא לקבל תעודת ציבור.
<#6#>
החלטה

1.מעיון בחומר החקירה עולה כי קיים חשד סביר שהמשיב 1 ביצע את העבירה של הפרת הוראה חוקית והמשיבים 2 ו- 3 ביצעו את העבירות של שהייה בלתי חוקית בתחומי ישראל. כל אחד ואחד מהמשיבים הודה בעבירות ונדרשות פעולות חקירה טכניות במהותן כדי להשלים את החקירה.

2. כדי להבטיח את התייצבותם של המשיבים להמשך חקירה או היה ויוגש כתב אישום אני מורה על שחרור בתנאים הבאים:

א. המשיב 1 יפקיד סך של 1000 ₪ וידאג לערב צד ג' באותו סכום.

ב. המשיב 2 יפקיד סך של 3000 ₪ וידאג לערב צד ג' ישראלי אשר יחתום על ערבות בסך 5000 ₪.

ג. המשיב 3 יפקיד סך של 5000 ₪ וידאג לערב צד ג' אשר יחתום על ערבות בסך 5000 ₪.

ההבדלים בין 2 המשיבים האחרונים נובעים מההבדלים בעברם הפלילי המשפיעים על החשש להימלטות.

3. היה ומי מהמשיבים לא יעמוד בתנאים יובא בפני שופט תורן ביום 10.6.14 בשעה 8:30.

4. השב"ס יאפשרו למשיבים 5 שיחות טלפון על חשבון בית המעצר.

5. המשיבים ישוחררו בפני קצין שב"ס או קצין משטרה שהוסמכו לכך.

6. לבקשת המשטרה אני מורה על עיכוב ביצוע של ההחלטה עד מחר 9.6.14 וזאת היה ויוגש ערר עד היום בשעה 18:00 . ככל שלא יוגש ישוחררו מיד המשיבים אם יעמדו בתנאים.
7. ההפקדה של המשיב 1 יכול ותהיה עד מחר 9.6.14 שעה 12:00.
<#7#>

ניתנה והודעה היום י' סיוון תשע"ד, 08/06/2014 במעמד הנוכחים.

דורית פיינשטיין , שופטת