הדפסה

מדינת ישראל נ' קדמי

בפני כב' השופטת בדימוס רלי גליקליס
המבקשים
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד מוריה מלול וגלית בננו אסדו
נגד

המשיב
יוסף קדמי-בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד עינב חכמון

<#1#>

פרוטוקול

בתו של המשיב הגב' רחל שמא:
לפני 3 שנים אבא שלי קיבל ארוע מוחי מאד קשה בגזע המוח ומאז כבר 3 שנים שאנחנו מחזיקים את הרכב שלו, הוא לא נוהג, אבל חשוב לו שהרכב יהיה במקום, לכן פרקנו את הסככה של החניה, השארנו כמה ברזלים כיוון שזה מאד חשוב לו שהוא רואה שהסככה נמצאת והרכב נמצא וזה חשוב לו מאד, אנחנו רוצים לבקש היתר לחניה. עורכת הדין שלי אמרה לי שזה לא לפה אבל אני חייבת להעיר שאני לא יודעת למי יפנו אותה אבל ביום רביעי האחרון בשעה 09:30 בערב הגיעו להורי המבוגרים והחולים אנשים מטעם העירייה להחתים אותם על המשפט ושהם חייבים להתייצב. כולם יודעים שאני באת כוחם ומטפלת בענייניהם אז אולי מישהו צריך לתת את הדעת לגבי גילם ומצבם ולעשות סלקציה למי להפנות את המכתבים האלה ולמי לא.

<#2#>

ב"כ המבקשת:
הגענו להסדר לפיו יינתן צו הריסה דחוי לשנה, וזאת בכפוף לאישור קונסטרוקטור המעיד על הבטיחות המבנה, שיוגש תוך 30 יום מהיום.

באת כח המשיב:
מאשרת את ההסדר ואני מסכימה לבקשה ולהריסת המבנים.

<#3#>
החלטה

לפני בקשה בהתאם לסעיפים 212 ו- 213 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), למתן צו הריסה ללא הרשעה כנגד מבנה שהוקם ללא היתר. המדובר הוא בתוספות בניה שבוצעו בנכס
כפי שמפורט בבקשה ובתשריט שצורף לה.

הצדדים הציגו הסכם ביניהם, לפיו יינתן צו הריסה אולם מועד ביצועו ידחה לשנה וזאת על מנת לאפשר למשיב לקבל היתר בניה.

תכליתו של צו הריסה לפי סעיף 212 הינו שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד מהציבור בשל עצם קיומו של מבנה לא חוקי. אין מדובר בנקיטת אמצעים עונשיים כנגד עבריין הבניה, אלא בהסרת מכשול לרבים, שמירה על הסדר הציבורי ומניעת מטרד מן הציבור [השוו רע"פ 1253/00 חסיבה סבג נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים)].
בהליך זה, יש צורך בקיומו של עניין ציבורי חשוב המצדיק מתן הצו [ראה לענין זה רע"פ 124/01 זאב ניקר נ. מדינת ישראל פ"ד נו (3) 151]. אינטרס ציבורי כאמור, יכול להיות, בין היתר, בכך שבאי ביצוע ההריסה יוצא חוטא נשכר ולמניעת תוהו ובוהו שיוצרת הבניה הבלתי חוקית וכן בשל החשש, כי אי מתן צו ההריסה עלול להתפרש כמתן היתר בפועל, דבר שאין לו מקום במדינת חוק מתוקנת. במקרה שבפניי הוברר כי המבנה נבנה ללא היתר, וניתן לקבוע כי התקיימו התנאים לפי סעיף 212 לחוק, וכי קיים אינטרס ציבורי חשוב במתן הצו. המשיב עצמו מסכים לבקשה.

לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו הריסה ביחס למבנה כהגדרתו לעיל. הצו הריסה יכנס לתוקף ביום 1.1.15 , ואולם דחיית מועד כניסתו לתוקף כאמור מותנית בהמצאת אישור קונסטרוקטור תוך 30 יום מהיום. היה ולא יומצא האישור למבקשת, באופן שיספק אותה, ייכנס צו ההריסה לתוקף באופן מיידי.

אם המשיב לא יקבל מסיבה כלשהי היתר עד למועד הנ"ל מסיבות שאינן תלויות בו, הוא יהיה רשאי לבקש מבית המשפט, במועד הקבוע בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט – 2008, דחייה נוספת ואולם אין פירוש הדבר כי בקשתו תענה בחיוב. אם וכאשר יינתן היתר בניה יפקע תוקפו של צו ההריסה.
אם המשיב לא יבצע את צו ההריסה במועד, תהיה רשאית המבקשת לבצע את ההריסה במקומו ועל חשבונו של המשיב.
אני מבהירה למשיב כי אם לא יקבל היתר בניה או לא יהרוס את המבנה עד למועד דלעיל, הרי הוא עלול להיות מואשם בעבירה של הפרת צו שיפוטי.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ו טבת תשע"ד, 29/12/2013 במעמד הנוכחים.

רלי גליקליס, שופטת בדימוס

הוקלד על ידי דגנית אוזן