הדפסה

מדינת ישראל נ' קדוש

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

חיים מאיר קדוש ת.ז. XXXXXX754

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –זהר שפק
הנאשם ובא כוחו עו"ד –שרון וקנין1
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ולא יורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף להטיל על הנאשם עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.- סומן ת/1.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין אותו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר.
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני קובעת כי הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום המתוקן.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ו, 15/11/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם יליד 1995, חייל, אין לו עבר פלילי, לוקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי, מדובר בחייל, ביום ביצוע העבירה היה בגיר צעיר, כיום אין קשר בינו לבין בת הזוג, אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 20, אני משרת במז"י כטבח. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

<#4#>

גזר דין ללא הרשעה

הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של תקיפת בת זוג לפי סעיף 382 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לכך שהנאשם לא יורשע, ויוטל עליו עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ובשים לב לעמדת המאשימה, האמונה על האינטרס הציבורי, בשאלת ההרשעה, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר.
אשר על כן, אני נמנעת מלהרשיע את הנאשם וגוזרת עליו את העונש הבא:
הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 5,000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הודה לתקופה של שנה מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#5#>
ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ו, 15/11/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת