הדפסה

מדינת ישראל נ' צפירה

לפני כבוד ה שופט איתי כץ
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אלראי צפירה

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד מוטי דורנשטרוך
הנאשם וב"כ עו"ד אברהם ג'אן

פרוטוקול

בית משפט מקריא לצדדים את ההחלטה.
(לאחר הפסקה)
ב"כ הצדדים: הגענו להסדר לפיו הנאשם יודה ויורשע בכתב אישום מתוקן. הסנגור יטען פתוח כך שיושת על הנאשם צופה פני עתיד בדמוי פסילה על תנאי והתביעה תבקש להשית פסילה בפועל.

<#3#>
הכרעת דין

נוכח הודאת הנאשם אני מרשיע אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

איתי כץ , שופט

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה: הנאשם נוהג משנת 2006 לחובתו 5 הרשעות קודמות, האירוע המיוחס לנאשם התרחש ב 1/13 ועל כן היווה שיקול בטיעונים לעונש. נבקש כי בית המשפט ישית על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי פסילה, הנאשם לא נפסל מנהלית, כן תושת עליו פסילה על תנאי וקנס לשיקול דעת בית משפט.

ב"כ הנאשם: אבקש שלא לפסול את רישיונו של הנאשם. מדובר באירוע מלפני למעלה משנתיים וחצי 1/13, הנאשם היה מעורב בתאונה. הגיעה ניידת משטרה למקום האירוע, לא גבתה מן הנאשם כל עדות והפנתה אותו לתחנת המשטרה. המשטרה פנה מיוזמתו לתחנת המשטרה ומסר הודעה מטעמו על האירוע בו היה מעורב. בחלוף כחודש ימים זומן לתחנת המשטרה וזה בתאריך 6.2.13 שם נחקר תחת אזהרה. סיפר את שארע תוך שיתוף פעולה מלא. בחלוף כשנה וחצי בחודש 8/14 על אף שלא בוצעה כל פעולת חקירה לאחר 02/13 הגישה המאשימה את כתב האישום. כתב האישום תוקן לא בגלל שהמאשימה עשתה "טובה" לנאשם אלא משום שכתב האישום מלכתחילה הוגש ברשלנות. למעשה בכתב האישום המקורי יוחסה לנאשם עבירה של גרימת חבלה של ממש ועבירה של נהיגה בקלות ראש, לאחר שהפנ יתי את תשומת לב המאשימה הסתבר כי בתעודה הרפואית אין כל תיעוד על חבלה של ממש של המעורב. על אף האמור הנאשם הודה ולקח אחריות, חסך זמן שיפוטי יקר. המדובר בגרסה אל מול גרסה. בהרשעת הנאשם בכתב האישום המתוקן אין עבירה המחייבת פסילת רישיון נהיגה בפועל בניגוד לאמור בכתב האישום המקורי. אבקש להפנות את תשומת ליבו של בית המשפט לנסיבות חייו של הנאשם. הנאשם עובד כנהג, משכורתו נמוכה ביותר, שכר מינימום פלוס מינוס. מציג תלוש שכר. בעבר הרחוק הנאשם. הנאשם סובל מבחינה חברתית וזאת בעקבות נסיבות חייו.

הנאשם: אני עובד כנהג משאית, זו פרנסתי. הורי גירשו אותי מהבית. ישנתי כמה ימים באוטו. אין לי כסף לשלם שכ"ד. אני בלי רישיון מרוסק.

<#5#>
גזר דין

הנאשם שלפני הודה והורשע בעבירות של נסיעה אחורנית תוך סיכון עוברי דרך, נהיגה בחוסר זהירות והתנהגות הגורמת נזק.
הנאשם מחזיק ברישיון נהיגה משנת 2006 לחובתו 5 הרשעות קודמות.
מתחם הענישה מצריך פסילה בפועל של רישיון הנהיגה, עם זאת ולאחר ששקלתי את נסיבותיו האישיות של הנאשם, שעובד כנהג וזו פרנסתו היחידה, משכורתו נמוכה ביותר כפי שעלה מתלוש השכר שהוצג לי. הנאשם עבר מסכת חיים שאינה קלה, לקח אחריות ופנה מיד לתחנת המשטרה ולאור השיהוי בהגשת כתב האישום, מצאתי להימנע מפסילה בפועל.

אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

1. תשלום קנס בסך 1,000 ₪, אשר ישולם ב -5 תש לומים חודשיים, החל מיום 1.9.15.

2. פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים על העבירות בהן הורשע.

3. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 3,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע למשך שנתיים מהיום. במידה ולא יעשה כן, יוצא לו צו הבאה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

איתי כץ , שופט