הדפסה

מדינת ישראל נ' ציון

לפני כבוד ה שופט עמית מיכלס
המבקשים
מדינת ישראל

נגד

החשודים

  1. דוד ציון
  2. יצחק עלפי
  3. עומר סער
  4. רותם בר כהנא

5.זוארס עומרי
6. מאור ישראל מלול – לא בעניינו

<#2#>
נוכחים:
נציג המבקשת רס"מ עופר תכלת
החשודים באמצעות שב"ס
ב"כ החשוד 1 עו"ד חיה מלול
ב"כ חשודים 2 ו – 3 עו"ד שי שורר
ב"כ חשודים 4 ו – 5 עו"ד ג'קי סגרון
פרוטוקול

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש דוח סודי במ/1 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.

ב"כ חשודים 2 ו – 3:
טרם תחילת הדיון אנצל את הזמן שהעצורים טרם עלו ונמתין להם, יש כאן עניין פרודצוראלי.

ב"כ המבקשת:
ב- 11.9 בסוף שבוע שעבר היכה העצור יצחק בכלא צלמון עצור אחר. הוא נעצר ונחקר על ידי תחנת טבריה, שם הוארך לו מעצר עד היום מכיוון שהוא לא יכול להיות נוכח גם בבית המשפט בראשון וגם בטבריה, ביקשו מאיתנו מטבריה להגיש הצהרת תובע מאחר ומגישים נגדו כתב אישום בתיק.
מגיש הצהרת תובע.

ב"כ חשודים 2 ו – 3:
אני מבקש להמשיך את דבריי למרות שאני סבור שלא כך צריכים להיות הדברים. סך הכל ביקשתי שהפרוטוקול ישקף את מה שנאמר בפרוטוקול ובזמן שבית המשפט הסתכל טרם הדיון בניירת שמעתי את עניין 17 (ד) של טבריה. אני חושב שטרם הגיעו הדברים לידי מותב זה אני צריך לטעון לחוסר סמכות. עם כל ה כבוד כאשר הסוסים ברחו כבר מהאורווה ובית המשפט שמע ונחשף לדברים אני סבור שהיתה צריכה להינתן לי ההזדמנות לטעון לחוסר סמכות. מאחר וההסכמה שלי הייתה שבסיום הדיון הראשון יגישו את זה לבית המשפט, אחרי שבית המשפט יתן החלטה בעניין הראשון ולאחר שבית המשפט יסיים את התיק הראשון נוכל לדון ב – 17 (ד).
החריגה היא מהסכמות. שמגיעים איתי להסכמות מצופה שיכובדו. ביקשו שאקל עליהם שלא יסע ובסוף עושים אחרת. זה לא מכובד.

<#7#>
החלטה

הדיון יתקיים תחילה בהליך המעצר. לאחר מכן ייערך דיון בעניין הצהרת התובע.

<#8#>

ניתנה והודעה היום ג' תשרי תשע"ו, 16/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

משיב לשאלות ב"כ החשודים 4 ו - 5:
ש. האם מאז הדיון הקודם נחקרו החשודים.
ת. לא. נעשו פעולות אחרות.
ש. למה לא נחקרו. שיקולי חקירה או עניין של זמן.
ת. בוצעו פעולות חקירה, גם עניין של זמן. בוצעו פעולות אחרות שקידמו את החקירה.
ש. מפנ ה לדברי כב' הש' אמיר. עמ' 5 ש' 4. אמר לכם כב' הש' שתעבדו בשבת ובחג.
ת. בוצעו פעולות מעבר חג והיום למחרת בבוקר.
ש. דיברנו על התפתחות דרמטית.
ת. הייתה ההתפתחות מאז הארכה ראשונה.
יש התפתחות נוספת מאז הארכה קודמת מעבר להתפתחות שהיתה לפניה.
ש. אותה התפתחות האם חיזקה את החשד נגד החשוד.
ת. חיובי.
ש. האם היא מחזקת א תהחשד נגד כל החשודים.
ת. כן.
ש. אתה יכול להצביע לי שהיא מחזקת נגד החשודים שלי.
ת. נגד כולם.
ש. אתם באתם לעצור אותם לפני כשבועיים על סמך חשד ראשוני.
ת. חיובי.
ש. א ת החשד הראשוני הזה לא הטחתם בפניהם.
ת. טרם.
ש. אחרי זה דיברתם על התפתחות דרמטית ולא הטחתם.
ת. לא הטחתי.
ש. למה אתה לא מטיח בפניהם את ההתפתחויות.
ת. טרם בשלה העת להטיח את החשדות והסיבה בפני בית המשפט.
ש. תכתוב במזכר לבית המשפט למה אתמול שהחלטתם לא לבצע פעולות אי אפשר היה לבצע את ההטחה.
ת. מפנה למסמך שמסומן במ/3 בסעיף 13. בפעולות שבוצעו פעולה 4, זו הסיבה שלא בוצע משהו במהלך ימי החקירה.
ש. היה ובית המשפט מאריך את המעצר עד מחר בערב האם אתה מטיח בפניהם את ההתפתחות מחר.
ת. אם תהיה אפשרות לפי שיקולי חקירה יתבצע, אם לא אז לא יתבצע.
יש פעולות חקירה חשובות מאוד שיש לבצע טרם יחקרו. לא כתוב בשום מקום שחשודים צריכים להיחקר בין הארכת מעצר אחת לשניה. הם צריכים להיחקר אבל לא בין הארכת מעצר אחת לשניה. ברור שצריך להטיח בפניהם את הדברים, כעת טרם ניתן.
ש. תראה לבית המשפט את המניעה שיש לך.
ת. הצגתי.
ש. אתם דיברתם על התפתחות מתמשכת. האם ההימשכות שלה הסתיימה ואתם עסוקים בפעולות אחרות או שזה עדיין פריפריה שלה התפתחות.
ת. היא נמשכה מהארכת מעצר אחרונה וטרם הסתיימה. אין לי הערכה מדוייקת. מקווה שבימים הקרובים.
ש. יש סיבה שאתמול בלילה אתם לא יודעים אם תתבקש הארכת מעצר בבוקר אומרים 10 ימים ולעו"ד מלול שלושה ימים.
ת. בבוקר בוצעו התפתחויות נוספות שמאריכות את החקירה. מפנה לפעולות 8 ו – 9.
ש. פעם אחת זה מקרה, פעמיים זה צרוף מקרים ופעם שלישית זה שיטה. יש לי תחושה שכל פעם ההתפתחות היא מהבוקר.
ת. בית המשפט יכול לבחון את הדברים.
ש. יש לי תחושה שמאיכילים את בית המשפט טיפין טיפין כדי לבקש ימים. בדיון הקודם אמרת לגבי מז"פ שיש לך תוצאות חלקיות, היום יש לך תוצאות מוגמרות.
ת. כן.
ש. מתי הגיעו התוצאות.
ת. ביום ראשון היו שליליות. כרגע לא ניתן לקשור את הממצאים לאף אחד מהחשודים.
ש. יש לך עוד תוצאות ממז"פ שיכול להגיע.
ת. נכון להיום לא.
ש. את הקטע עם מז"פ סיימתם.
ת. זה לא בפעולות החקירה.
ש. מה עשה החשוד.
ת. כולם ביחד הגיעו למקום. מופיע בפני בית המשפט.
ש. האם מופיע בפני בית המשפט איך הגיעו למקום.
ת. לא יכול להשיב. זה בפני בית המשפט. ידוע איך הגיעו.
ש. אתה אומר שעומרי זוארס הגיע למקום.
ת. כן.
ש. ורותם הגיע למקום.
ת. כולם הגיעו למקום.
ש. מה עשה רותם.
ת. בפני בית המשפט.
ש. הוא הביא להביור, מה הוא עשה.
ת. בפני בית המשפט. התשובה לא תשתנה.
ש. המקום הוצת לדבריך.
ת כן.
ש. יש חוות דעת מומחה שמדברת על הצתה.
ת. בפני בית המשפט.

ב"כ חשודים 4 ו – 5:
אבקש לחייב אותו להשיב.
התשובה לשאלה שלי לא יכולה לחבל בחקירה. יש חוות דעת מומחה אם ישנה כזאת ואם אין אז אולי אנחנו לא בתיק הצתה אבל אני רוצה לדעת איך בוצעה הצתה.

ת. המסקנה של חוקר דלקות שמדובר בהצתה.
<#9#>
החלטה

נוכח האמור בבמ/3 אינני מוצא לנכון לחייב את ב"כ המבקשת להשיב על השאלה.
<#10#>

ניתנה והודעה היום ג' תשרי תשע"ו, 16/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

ש. אתה אומר שכולם השתתפו בהצתה.
ת. כן.
ש. יש לך הסבר ששום ממצא פורנזי לא תומך בתאוריה שלך.
ת. יש ראיות חזקות שקושרות אותם.
ש. האם אלו ראיות קבילות.
ת. קבילות.
ש. אתה מגיש לבית המשפט דוח סודי ומונה כמה פעולות לביצוע.
ת. 17.
ש. כמה מתוך הפעולות זה פעולות מהדוח השני והדוח הראשון.
ת. 10 פעולות מהדוח הקודם.
ש. מאז הדיון הקודם כמה פעולות ביצעתם.
ת. בוצעו 9 פעולות. מאז הארכת מעצר אחרונה. בוצעו פעולות שלא רשומות בדוח.
ש. אתם באים לבית המשפט עם איזה שהוא דוח שמראה שאתם הולכים לעשות איקס ווי זד, בית המשפט קוצב את הימים ואתם חוזרים לבית המשפט עם אותן פעולות שלא ביצעתם בטענה שביצעתם אחרות.
ת. זה מה שבוצע וקידם את החקירה עובדתית.
ש. האם עלה בדעתם כיחידה חוקרת לשאול את החשודים איפה הם היו ביום הארוע.
ת. הם נשאלו בחקירות הראשונות שלהם, שמרו על זכות השתיקה. החקירות בפני בית המשפט. כולם נשאלו על מה שהם עשו באותו יום.
ש. בחקירה אתה מדבר על משהו ערטילאי, לא אומר שיש לך מצלמה. חקרתם אנשים מסביב, אולי מישהו יודע.
ת. כל הפעולות בפני בית המשפט.
ש. האם בוצע איכון.
ת. בפני בית המשפט כל הפעולות.

משיב לשאלות ב"כ החשוד 1 :
ש. הלקוח שאני מייצגת נעצר ביום 8.9.
ת. כן.
ש. נחקר חקירה ראשונית.
ת. כן.
ש. הוא מסר גרסה.
ת. כן.
ש. בדקתם את הגרסה, יש לכם ראיה שהוא משקר.
ת. ישלי ראיה שמראה שהוא קשור לארוע.
ש. יש לך ראיה שהוא נכח בארוע.
ת. לא יכול לפרט כרגע. נכון לעכשיו מה שמופיע בבקשה שכולם ביחד.
ש. החשוד שבפני אתה אמרת שלגבי כולם שומרים על זכות השתיקה. שלי לא שומר על זכות השתיקה, מסר גרסה, אמר את כל מה שהוא יודע. בדקתם את מה שהוא אומר.
ת. אני לא יכול להגיד איזה פעולות ביצענו. הצבעתי בפני בית המשפט כל מה שקושר את החשודים לביצוע העבירה. לא אפרט מה עשינו ומה צריך לעשות.
ש. דיברתי על החשוד שלי ספציפית, בא חשוד למשטרה ומוסר גרסה אומר לך את כל הדברים לא ראוי לבדוק אם הוא שקרן או לא.
ת. הכל מונח בפני בית המשפט.

ב"כ חשוד 1:
לא שאלתי מה התוצאות. אני שואלת אם חשוד במדינת ישראל מגיע לחקירה, עוצרים אותו מוסר גרסה, האם היחידה החוקרת בדקה את הגרסה וצריך לדעת את זה. מן הראוי שהחשוד ידע את זה.

ת. לא יכול להשיב. לא אפרט את הפעולות שביצענו לגבי מי מהחשודים.
ש. לגבי השאר אתה אומר שהם שמרו על זכות שהתיקה. הוא לא שמר על זכות השתיקה כי הוא מתייחס ברצינות ועונה על השאלות.
ת. מבוצעות פעולות לגבי כל אחד מהחשודים כדי לבדוק את אמיתות הדברים. לא יכול לפרט איזה פעולות בוצעו.

ב"כ חשוד 1:
הוא נתן עדות ואמר. אותו לא שאלו איפה הוא היה וזה מראה שהם לא רוצים ממנו גרסת אליבי בכלל.
עכשיו בית המשפט רואה את ההודעה ואומר שמסר גרסה באופן כללי, זה אומר שזה לא מעניין אותם בכלל, יכול להיות ששאלו אותם כי הם שמרו על זכות השתיקה ושחשוד מוסר גרסה בכוונה לא שאל ואותו כדי שלא יצטרך לתת אליבי.

<#11#>
החלטה

אינני מחייב את ב"כ המבקשת להשיב על השאלה שאני מעיין בהודעת החשוד מיום 8.9.15 למשל בש' 6 – 7.

<#12#>

ניתנה והודעה היום ג' תשרי תשע"ו, 16/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

ש. חקרתם אותו מ – 8.9.
ת. חקירה אחת.
ש. זה שמשכתם א תמרשי מבית המעצר לבית המשפט המחוזי ולקחתם אותו באוטו וגב' קצב דיברה איתו בטלפון וביקשה ממנו להפליל את שאר החשודים. זה פעולת חקירה?
ת. לא מתייחס לשאלה הזאת.
ש. איזה פעולה בוצעה בערב החג.
ת. בפני בית המשפט.
ש. אותה פעולה שלקחתם אותו באוטו והסתובבתם איתו בשכונות זה פעולות חקירה.
ת. אני לא יודע על מה את מדברת.
ש. החשוד אמר לי שהוא הגיע היום למעצר ולקחו אותו לטיול.
ש. בדיון הקודם דיברת על איזו שהיא התפתחות ולי מאוד הפריע כי הגשת לבית המשפט מזכר. לא יודעת מה היה רשום שם.
ת. איך את יודעת שזה מזכר.
ש. אותה התפתחות היום יש לך את החומר הגולמי להציג או שאתם עדיין מסתמכים על אותו מסמך שהוגש ב – 11.9.
ת. יש התפתחות נוספת. הוצגה ההתפתחות.
ש. אותה התפתחות נוגעת לחשוד שלי.
ת. ההתפתחות נוגעת לכל החשודים. בוודאי גם לשלך.

ש. אתה יכול לגבי החשוד שלי להגיד אם אתה יודע אם הוא נכח בזירה בזמן ביצוע העבירה.
ת. כולם נכחו וכולם קשורים לביצוע העבירה.
ש. בעצם כולם ביחד הגיעו ב – 2.9 לאותו אולם ארועים וכולם ביחד הציתו את המקום.
ת. זה החשד כן.
ש.זה שבהארכת מעצר ראשונה ושניה והיחידה הזאת לאורך כל הדרך הם באים ואומרים יש חשד לגבי כלל החשודים, זה מקובל עלי אבל ככל שמתקדמים הימים, אני שואלת שאלה ומצפה שיתייחסו ברצינות, האם אותה התפתחות מכוונת לכך שכל החשודים ביחד נסעו ב – 2.9 לאותו אולם ארועים וכולם הציתו. האם זו אותה התפתחות. אני רוצה שיענה לי.
ת. ההתפתחות קשורה לכל החשודים.
ש. ההתפתחות קשורה לכך שכל החשודים הגיעו ביחד להצית.
ת. כן.
ש. חוץ מהפעולות שציינתי עכשיו בעניינו של החשוד שלי בוצעו עוד פעולות בערב החג והיום בבוקר.
ת. בוצעו פעולות בנוגע לכלל התיק. יש פה 5 עצורים. סך הכל בוצעו 9 פעולות.
ש. מהדוח הקודם בוצעו רק 4.
ת. סך הכל בוצעו 9 פעולות מאז הארכת מעצר הקודמת שקשורות לכולם.
ש. חוץ משתי הפעולות האלה בוצעו עוד פעולות שקשורות לחשוד שלי.
ת. לא ציינתי שמדובר בשתי פעולות. זה מסקנה שלך ויש פעולות שמונחות בפני בית המשפט. לא אפרט כמה בוצעו ביחס אליו.

ב"כ החשוד 1:
כל אחד יש לו מספר ת.ז ושם. אני מבקשת לדעת לגבי החשוד שבפני, לא ביקשתי לדעת לגבי תוכן הפעולות.

ת. בוצעו כמה פעולות. בנוגע לכולם, לא יכול לפרט ספציפית עליו.
ש. תראה לבית המשפט האם בוצע בעניין שלו.
ת. הכל מופיע בפני בית המשפט.

משיב לשאלות ב"כ החשודים 2 ו - 3:
אני אבקש מבית המשפט לאפשר לנו לדבר עם החשודים מאחר ולא דיברנו, ולא נתנו לנו להיפגש איתם.
דבר שני אבקש מבית המשפט להקציב את הזמן שניתן לעורכי הדין של שני החשודים האחרים.
ש. אני מפנה אותך לבקשה. בקשת המעצר. סעיף 5. אני אומר בפה מלא ואפנה גם לפרשה אחרונה לפני חודשיים שיש מאוד רלוונטיות למה שעונים בדיוני המעצרים לעניין סעיף 5. האם הסעיף קשירת קשר לעשות פשע מתייחסת להצתה.
ת. חיובי.
ש. גם או רק.
ת. לא מבין את השאלה. קשרו ביחד כדי להצית את החווה. הם חשודים בעבירה של הצתה, זה מה שרשום בבקשה.
ש. אבהיר את השאלה, קשירת קשר לעשות פשע זה סעיף 499. אני מכיר אותו.
ת. גם אני.
ש. אם אתה מכיר אותו האם זה קשור לסעיף הנוסף בסעיף 5 לבקשה בלבד. יש סעיף 5 יש שם שתי שורות, בבקשה.
ת. אנילא מבין את הרלוונטיות של השאלה לדיון. אני אומר לך שהם קשרו קשר להצתה.
ש. בלבד.
ת. להצתה.
ש. אני שואל בלבד.
ת. ציינתי רק לגבי הצתה.
ש. כלומר כל ההתפתחויות ומה שאתה מדבר עליהם בהארכות האלה נסובו על הצתה בלבד.
ת. חיובי.
ש. אם אתה עונה לי שהם להצתה בלבד איך התווספו פעולות הבוקר.
ת. דינמיקה של חקירה.
ש. דינמיקה של חקירה זה לא מילת קסם. אתה אמרת שלא עשיתם פעולות חקירה בחג.
ת. נכון.
ש. היום אנחנו יום אחרי החג.
ת. כן.
ש. אז איך זה עובד הלוגיקה, לא חקרתי, יש לי התפתחות ופעולה ויש דינמיקה. יכול להיות שלא הבנתי אני מבקש שתסביר.
ת. בוצעו פעולות ב – 13.9 ערב החג ובוצעו פעולות היום בבוקר שקידמו את החקירה וחיזקו את החשד.
ש. אתה קראת את ההחלטה של בית המשפט המחוזי.
ת. כן.
ש. מפנה אותך לעמ' 5 שבית המשפט המחוזי הורה לכם לעבוד גם בחג.
ת. זה כבר היה בדיון הקודם. עו"ד סגרון העלה את הטענה.
ש. הוא לא העלה את הטענה. אני שואל האם ביצעתם...
ת. כבר עניתי על השאלה לא אשיב שוב.
ש. אני מכוון למקום אחר, של הימים נטו, האם ביצעתם את מה שאמר בית המשפט המחוזי לצורכי חקירה.
ת. כבר השבתי שלא עבדו בחג.
ש. את הימים האלה אתם ביקשתם לצורכי חקירה.
ת. מאז הארכת המעצר הקודמת כן.
ש. הפעולות שנוספו לכם בערב חג והפעולות של היום בבוקר זה שני דברים שונים. מדוע לא ערכתם להם עימותים, אנו בהארכה חמישית.
ת. מי שבוחר איזה פעולות לבצע זה המשטרה, על פי זכרוני, לא הסנגוריה, אם נצטרך לעשות עימותים אז נעשה. יש פעולות חקירה בפני בית המשפט.
ש. איך אתה בתור איש משטרה שאתה עונה 4 פעמים רק פעולות חקירה וענית ולא תוכל לשנות את התשובה אתה מבקש 15 יום.
ת. היחידה סבורה שזה מספר הימים שנצטרך כדי לסיים את החקירה.
ש. אולי היחידה שלך תלמד מה זה סעיף 13 (א) (3).
ת. לא זוכר. לא.
ש. אתה היום מספר שתוצאות המז"פ שליליות.
ת. חיובי.
ש. אתה אומר רק אמת בבית המשפט.
ת. רק אמת.
ש. איך אמרתם בדיון הקודם שהתשובה חיובית.
ת. כי התשובה הראשונה חיזקה את החשד לביצוע העבירה אבל לא נגד החשודים. לא ניתן לקשור למי מהחשודים.
ש. פה הייתה הארכה אחת שיש לכם תוצאה שקושרת אותם. היום אתה אומר ששום דבר לא קושר אותם תסביר איך מה שאמרת אז היה אמת בבית המשפט שנדע שגם היום אתם אומרים אמת.
ת. הסברתי לך. התוצאה הראשונה חיזקה את החשד שמדובר בעבירה. היה צורך להמשיך לערוך בדיקה נוספת במעבדה אחרת. אותה בדיקה לא הראתה ממצאים שקשורים לחשודים.
ש. למה אתה מעדיף את הבדיקה השניה.
ת. מחוייבת.
ש. פעולה 4 לפי מה שענית תאשר לי ששאר הפעולות טכניות.
ת. ממש לא. פעולה 4 פעולה שבוצעה, לא פעולה לביצוע.
ש. חוץ מפעולה 4, אמרת 17 פעולות האם הם טכניות.
ת. לא כולם.
ש. תפנה את בית המשפט מה טכני ומה לא. כי פעולות טכניות בהארכה כזאת, פעולות טכניות שאינם דורשות מעצר הם לא עילה למעצר מאחר ולא הטחתם בפניהם.
ת. מפנה לפעולות מספר 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ו – 14.

לבית המשפט:
ת. לשאלת בית המשפט האם פעולה 8 הסתיימה, אני משיב, טרם. לשאלה למה זה לוקח הרבה זמן, זה פעולה שלוקחת זמן, זה דוח חלקי. תוך יום יומיים יסתיים.
ת. לשאלת בית המשפט האם יש צפי לביצוע פעולה 15, אני משיב, אחרי שתסתיים פעולה 4 שבוצעה אני מאמין שהיחידה תגיע להחלטה.

ש. למעשה אתה עכשיו אחרי שבית המשפט מצוי בכל הפעולות אתה יכול לאשר שהפעולות האלה יכלו להתבצע גם בחג.
ת. לא יכלו להתבצע בחג.
ש. איזה מהפעולות לא יכלו, כולם.
ת.כן. בגלל אותו סעיף 4 שהפנתי את בית המשפט.
ש. מתי אתה יכול לבוא ולהגיד לבית המשפט אני אתן לבית המשפט לבחון את מה שיש לאנשים האלה להגיד. הריט הם לא ידברו אם לא תטיח בהם כלום.
ת. אין הערכת זמן. לא בימים הקרובים. זה יכול להיות מחר, מחרתיים או ביום ראשון. יש פעולות נוספות שצריך לבצע ואז יוטחו בהם הדברים.
ש לאיזה פעולות אתה אמור לתת קדימות בכדי שהזכות של האנשים האלה לשמוע ולהטיח בהם את הדברים תמומש ואז בית המשפט יכול לתת החלטה.
ת. הראשונה שתתבצע זה פעולה 4 .
ש. אשר לי שעם סיום פעולה 4 תטיח בהם.
ת. יש קדימות לפעולה 4, יש פעולות שצריך לבצע.
ש. הוא לא עונה לי על השאלה.
ת. מדובר בפעולה חדשה.
ש. פעולה 4 ואני מבהיר את זה זו פעולה חדשה.
ת. כן.
ש .אבקש מבית המשפט לומר שאני בשלב זה עדיין לא קיבלתי תשובה איזה פעולה תגרום שיטיחו בהם.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה.

ב"כ חשודים 4 ו – 5 מסכם:
אני סבור שהחקירה מתנהלת בצורה קלולקת. אני סבור שבית המשפט אמור לומר את דברו מכמה סיבות. ראשית העובדה שמאז הארכת המעצר הראשונה מעיזה המשטרה להגיע להגיש לבית המשפט דוחות ממוחזרים, פעולות שנגררות עד היום, סוחבת אותה פעולות מהארכה ראשונה.
בית המשפט קצב להם כמות מסויימת של ימים והגענו לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי למרות שאישר את אותה התפתחות אמר שפרק הזמן שניתן ארוך ואמר תעבדו גם שישי שבת וחג. 15 יום ואגב זה נראה כמו רולטה ולא רציני, לא יכול להיות שבלילה לא יודעים מה קורה, בבוקר זה 10 ולעורך דין אחר יש 15 ימים.

ב"כ המבקשת:
שיניתי את הבקשה ל – 15 יום.

ב"כ חשודים 4 ו – 5:
נשאל נציג המשטרה האם מלאתם אחר הוראת בית המשפט המחוזי כן עשינו מה שאנחנו יכולים ואתמול לא עבדו. מתוך הנחה שבית המשפט יתן ימים כי מדובר בכמה עצורים. בית המשפט צריך לראות מה חלקו היחסי של כל אחד, האם צריך להאריך לכולם באותה מידה. הטענה שכולם מגיעים ביחד היא טענה הזויה, איך מגיעים למקום, עם רכב, עם מסוק, ואיך הייתה הדליקה ואיך זה ששום ממצא פורנזי נשלל על ידי המעבדות כמחובר אליהם.
יש כאן אלמנט פסול, לא יכול להיות שתגיע המשטרה ולא תטיח בהם דבר אחד. אולי יש להם משהו להגיד, אולי יש להם משהו מזכה בעניין. תציגו בפני החשוד. גם כאן כאשר נשאל נציג המשטרה מתי בכוונתך להטיח אז ניתן תשובה אמורפית, יש להם זמן אבל בית המשפט בדיוק בשביל זה מתכנס. לכן אני מצפה מבית המשפט מעבר לדיון אם צריך להאריך או לא, אלא גם על התנהלות החקירה. עוצרים על סמך ראיות ולא כדי ליצור ראיות. לא מושיבים 4 ביחד ואפילו לא פונים אליהם. לא אומרים לאחד בוא תדבר על החברים שלך. זה לא רציני. מפנה לכך שהמשטרה מאשרת שמאז אפילו החשד הראשוני אותו אחד לפני 15 יום שהביא להארכת מעצר ראשונה אפילו לא הטיחו. חקירה ראשונה הייתה האם אתה מכיר את זה או את זה. המשטרה צריכה להטיח בפניו או לבדוק גם אם אדם לא נותן גרסה או לא משתף פעולה יש בדיקות, יש איכונים, לשאול בן משפחה איפההוא היה ולא עושים שום דבר. כל ראיה שיכולה להביא לזיכוי היא הגרסה הראשונה שצריכה להיבדק.
פרשה 512 לא עם חשוד 1, עם כמה חשודים, הרבה גופות, אף אחד לא ביקש 15 יום ככה. אני לא מקל ראש חלילה, מדובר בהצתה בלי שום תמיכה פורנזית. לכן אני סבור שניתן להורות על שחרור כבר כרגע, אם הוא לא יודע מתי יטיח אי אפשר להשאיר אותם על סמך לא יודע. אבקש לשחרר או לחילופין לקצר את הימים.

ב"כ החשוד 1 מסכמת:
הלקוח שאני מייצגת כפי שאמרתי ולא אחזור נחקר מוסר גרסה, לא שומר על זכות השתיקה אבל יש פה עניין אחר. אני מנסה להתייחס ברצינות לבקשות המעצר של היחידה ולא מצליחה. אני לא מאמינה באמת שיש אנשים ששישה אנשים ילכו ביחד למקום מסויים ויציתו ביחד. זה טענה מופרכת ולא רצינית. לא יוגש כתב אישום כזה ולא ראיתי תיקים כאלה.
הם בכלל לא יודעים מה כל אחד עשה ומה החלק של כל אחד. הבעיה שלי בתור סנגורית שאמורה לשמור על זכויות חשודים זה שבית משפט מאפשר להם לקבל ימים בלי להטיח בחשוד, לא רק להטיח, מאז שהוא עצור לא לקחו אותו לחקירה. הוא יושב, מנסים לעשות איתו פעולת חקירה עם קצינת החקירות שמתקשרת והוא אומר לה אני לא קשור או לגבי החברים שהוא ידבר איתם. גם אם היה רוצה לדבר איתם אין לו מה להגיד להם כי הוא לא קשור אליהם, לא מכיר אותם, אין לו גם קשר אליהם, הם לא בטווח של הגילאים ואזור המגורים. הדבר היחיד שיכול לקשור זה שאחד החשודים זה קרוב משפחה שלו, אחיין בן דוד לא יודעת, את זה אי אפשר לשנות. הוא גם אומר להם את זה, הם יכלו לבדוק אם זה פלטים או שיחות.
אני באמת לא רציתי שחבריי יעבדו בחג וגם לא בשבת אבל כמו שבית המשפט המחוזי התכוון זה כמו שאנחנו עורכי דין יושבים עד מאוחר זו הייתה כוונת בית המשפט המחוזי. למה שיעלה בידם לקבל החלטה של בית המשפט המחוזי, הם לא רואים אף אחד.
מפנה לעמ' 4 ש' 27 ו – 32 בבית המשפט המחוזי. מה זה אומר, הם באים ואומרים בית המשפט מחוזי מה אכפת לנו לא רואים אף אחד. בנסיבות לא היה ראוי לבקש 11 אז היו מבקשים 15.
הם מבחינתם חושבים שבית המשפט גם לא מעניין אותו החלטת בית המשפט המחוזי, לדעתי זה עזות מצח וחוצפה לבקש 15 יום אחרי שקיבלו ביקורת על 11 יום.
אני לא יודעת ממתי פעולת חקירה 4. חברי אומר חדשה. אני לא יודעת מה זה חדשה אבקש מבית המשפט לסמן את הפעולה ולבדוק ולבקש מהטוען, לראות האם מדובר בפעולה שיכולה הייתה להתבצע או שהם היו יכולים לדעת.
הם הגיעו בדיון של מרשי, הארכת מעצר ראשונה, חברי הופיע ואמר שיש 14 פעולות חקירה. ממה שאני הבנתי מה שבוצעה זה 4 פעולות חקירה כי רגע מהדוח הקודם נשארו 9 פעולות.
מתוכן, אנילא יודעת אם הפעולות בדוח זה לגבי מרשי אבל בוצעו שתי פעולות חקירה. אני רוצה לדעת האם יש פעולות נוספות שקשורות ללקוח שלי. יש לי את התחושה ולמרשי שהסיבה שמאריכים מעצר כי יש תחושה ליחידה החוקרת שהוא יודע משהו ויכולים להוציא ממנו משהו. הוא לא יודע כלום, הוא מסר את הגרסה, אמרו לו יש מצלמות אין מצלמות. זו לא הסיבה להארכת מעצר כדי ליצור לחץ על דבר מסויים.
אבקש לבחון חלופת מעצר. רוצה להפנות להחלטת כב' הש' בוסתן שאורמת שככל שימים עוברים זכותם של חשודים לדעת מה רוצים מהם ואם יש מנעיה כזאת בית המשפט המחוזי קובע תמשיכו לחקור, יש מעצר בית, תנאי מגבילים, תמישיכו לחקור שהם בחוץ, שתרצו לחקור אותם תחזירו אותם. הם לא הטיחו ושחררו את החשודים בתיק רצח.

ב"כ חשודים 2 ו – 3 מסכם:
עם כל הכבוד ויש לי הרבה כבוד לבית המשפט עדיין אני סבור שהמסר במצב דברים זה עלול לפגוע באמון הציבור ואסביר.
בית המשפט המחוזי בעמ' 5 ש' 4 אמר חד משמעית... להערת בית המשפט לא אחזור על הדברים ואבקש מבית המשפט להפנות א תתשומת ליבו לדברים שלא נאמרו. אמנם הם בהחלטה אבל לא נטענו והם למשל הזמן שמאפשר חקירה הולמת. ש' 5 ו – 6. הזמן שמאפשר חקירה הולמת שהוא בערב החג אנו רואים שיש פעולה אחת יש את הלכת סיכוני הד רך ואת הלכת סיכוני הדרך בחקירה. כלומר זכות הבחירה והדחיפות הייתה בידי היחידה החוקרת. זה שהם בחרו על אף החלטת בית המשפט המחוזי לבוא היום ולהציג אך ורק פעולה אחת אינו עולה בקנה אחד עם מה שכתוב בהחלטת בית המשפט המחוזי בש' 6 מהמילה "ובדיקת הדברים על ידי בית המשפט". כלומר היחידה החוקרת בחרה שבית המשפט יבדוק היום את מה שהביאו בפניו.
לכן אני אומר לבית המשפט שעל סמך זה בלבד צריכה להיות ההחלטה כי אם היה להם חשבו והיתה להם היכולת והם חושבים שהיו צריכים להביא עוד חזקה עליהם שיכלו לפעול.
מעבר לכך איש המשטרה אמר שצריכים את זה לצורכי חקירה, סעיף 13 1 ג' חוק סדר הדין הפלילי אכיפה ומעצרים כאשר זה לצרכי חקירה בלבד, חקירה ובשביל זה שאלתי על ההטחה, לא יעלה על 5 ימים. זה מה שכתוב.
מעבר לכך כאשר לא מטיחים בהם את הדברים שכבר ידועים כלומר יש מה שנקרא הניצוץ של ההטחה, הניצוץ הראייתי, לשמוע האם יש להם איזו שהיא תחילת גרסה, גם זה לא נעשה. אם היו מטיחים בהם דברים כמוז מנים, התפתחות, תמונות, ושהיה להם ושמענו את התוצאת מעבדה הראשונה שהיתה לרעתם, גם את זה לא הטיחו. כלומר אנו מדברים פה היום על איזה שהוא מסר שמחד לא מטיחים, מצד שני הראיות הפורנזיות לא מחזקות, מצד שלישי יש להם פעולות חקירה שהם כרגע לא ברורות וזה ספקולציות אבל בית המשפט יהווה עיני החשודים, שאני מאמין שזה לא פעולות שאולי או לא אולי יהיו בהארכת מעצר רביעית או חמישית. כלומר אנחנו אם יחליטו להגיש כתב אישום נראה את זה, אני לא יכול לחיות עם דבר שאנשים יהיו במעצר רק על אולי.
לכן, מהמקום הזה, אנימבקש לעשות היום את האבחנה כי לא יכול להיות שכולם כמקשה אחת כאשר איש המשטרה אמר קשירת קשר להצתה בלבד. לכן אי אפשר מצד אחד להטעות אותנו, מצד שני לא להטיח בהם ומצד שלישי לא לבחון אפילואת החלופה.
לכן אבקש לבחון חלופת מעצר ולעשות אבחנה בין החשודים במסגרת החומר שמונח בפני בית המשפט אך אם בית המשפט יחליט להאריך את המעצר אבקש לאור כך שהיחידה בחרה לא להטיח בהם ולא לעשות פעולות חקירה המחדלים שהובאו לידיעת בית המשפט מצריכים פיקוח יותר צמוד עליהם.

<#3#>
החלטה

בקשה שלישית להארכת מעצרו של חשוד 1 ובקשה רביעית להארכת מעצרם של חשודים 2 – 5 לצורכי חקירה

החשוד 1 נעצר ביום 8.9.15, החשודים 2 – 5 נעצרו ביום 4.9.15 בחשד לביצוע עבירות של הצתה וקשירת קשר לביצוע פשע.

כפי שנקבע בהחלטות קודמות קיים חשד סביר הקושר את כלל החשודים למיוחס להם.

מעצרם של החשודים הוארך בפעם האחרונה ביום 10.9.15 עד ליום 20.9.15 אולם בעקבות ערר שהוגש לבית המשפט המחוזי התקצר משך המעצר עד היום.

ניתן לומר שבמהלך הימים שחלפו חלה התקדמות בחקירה, כאמור במסמכים אותם סימנתי במ/2 - במ/7 כאשר באופן פרטני ניתן לומר שמסמך במ/7 נוגע בעיקר לחשוד 3 ומסמך במ/5 נוגע בעיקר לחשוד 5. ההתקדמות המשמעותית ביותר נוגעת למסמך שסומן על ידי במ/3 שהינו המשכו של המסמך שסומן בדיון הקודם במ/2.
בבמ/3 גם ההסבר לכך שלא ניתן היה לקדם את החקירה בצורה משמעותית במהלך ימי החג. עם זאת בניגוד לדברי ב"כ המבקשת אני סבור שאת מקצת הפעולות ניתן היה לבצע גם בימים שחלפו לאו דווקא בחג עצמו. עם זאת, נוכח העובדה שהפעולה המשמעותית יסודה באותה במ/3 אני סבור שאין בכך משמעות רבה בהחלטתי זו.

כפי שקבעתי נגד כלל החשודים קמה עילת מעצר של מסוכנות. כמו כן קיים חשש ששחרורם יוביל לשיבוש חלק מפעולות החקירה.

היחידה החוקרת מבקשת להאריך את מעצרם של החשודים ל – 15 ימים, זאת בהתבסס על פעולות החקירה המפורטות בבמ/1.

אני סבור על אף ההתפתחות החקירתית שנובעת הן מבמ/3 והן מהמסמכים האחרים שסומנו עדיין שומה על בית המשפט לעקוב אחר התקדמות החקירה ועל כן פרק הזמן המבוקש מופרז. מצד שני, הארכת המעצר, בהתבסס על החשדות שקיימים כבר בשלב זה בתיק החקירה נגד כלל החשודים לתקופה קצרה תגרום רק להתארכות הליך החקירה ותפגע בסופו של דבר בחשודים עצמם.

במהלך הדיון העלו ב"כ החשודים מספר טענות כלפי היחידה החוקרת ובכלל זה העובדה שלא בוצעו פעולות חקירה בראש השנה. לעניין זה התייחסתי בדבריי לעיל.

עניין שני הינו עצם העובדה שעד היום טרם הוטחו בחשודים חומרי החקירה והראיות שנאספו בעניינם. כפי שנאמר לא אחת סוגיית ההטחה בחקירה הינה סוגייה מורכבת המגלמת בחובה את הצורך לאזן בין קידום החקירה מצד אחד ובין הצורך לשמור על זכויות החשודים מהצד השני.

כמוכן, ככל שחולפים הימים מצופה מהיחידה החוקרת להטיח בחשודים את הידוע לה ובכלל זה אמורים החשודים לדעת בדיוק מה מיוחס להם ועל מה הם עצורים מעבר לאמירות הכלליות ולשאלות הכלליות שהם נשאלים בימיה הראשונים של החקירה. בעניין זה ראו גם עמ"י 22038-09-15.

אשר על כן, מורה על המשך מעצרם של החשודים עד ליום 21.9.15 בשעה 12:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרם של החשודים פעם נוספת הם יובאו לבית המשפט עד השעה 10:00.

מצופה מהיחידה החוקרת להתקדם בכל הנוגע לבמ/3. ככל שיתבקש מעצר נוסף של החשודים בהסתמך על אותו במ/3 מצופה להביא את כל חומרי החקירה הקשורים לבמ/3 במיוחד בסעיף 2.

יקשה על בית המשפט להאריך מעצר פעם נוספת בהתבסס על במ/3 או דומיהו במתכונתו הנוכחית.

מתיר הכנסת ציוד אישי, בכפוף לנוהלי שב"ס.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ג' תשרי תשע"ו, 16/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

הוקלד על ידי יפעת שלומוב