הדפסה

מדינת ישראל נ' פואז ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..איוב פואז ת.ז. XXXXXX315
2..סופיה נניקשוילי ת.ז. XXXXXX239 נדונה

הנאשמים
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –שגית שלו
הנאשם 1 ובא כוחו עו"ד –ליאור רונן#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים
העונש המוסכם הוא עבודות שירות, קנס, מאסר מותנה ופסילה בפועל.

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
הוגש גיליון רישום פלילי – סומן ת/2.
מדובר בנאשם יליד 1991, לחובתו הרשעה אחת, כתבי האישום תוקנו לקולא, האירועים ישנים, אבקש לכבד את ההסדר. הענישה ראויה.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברתי, מדובר בתיקים מאוד ישנים שבחלקם אפילו התחלנו לנהל ונשמעו עדים עד אשר כתבי האישום תוקנו משמעותית ולמעשה אישרו את גרסת הנאשם המיום הראשון. אבקש לכבד את ההסדר בנסיבות התיק וחלוף הזמן.

הנאשם:
אני בן 24, רווק. עובד בפיצוציה. לוקח אחריות על האירועים, אבקש לכבד את ההסדר.
אני מצהיר כי אין בידי רישיון נהיגה להפקדה.
<#2#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירות של סיוע לשבל"ר, סיוע לפריצה לרכב וחבלה במזיד לרכב לפי סעיפים 413ג + 31, סעיף 413 (1) + 31 וסעיף 413 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
הנאשם צירף תיק נוסף, ת"פ 30382-01-12 במסגרתו הורשע בהתאם להודאתו בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירה של החזקת רכוש החשוד כגנוב לפי סעיף 413 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של עבודות שירות, קנס, מאסר מותנה ופסילה בפועל.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתבי האישום, לחלוף הזמן, להמלצתו החיובית של הממונה על עבודות השירות, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. בהתאם לחוות דעת הממונה, הנאשם יבצע את עבודות השירות במתנ"ס יא' בכתובת הרי גולן 6 באשדוד בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 . העבודות תתחלנה ביום 5.7.15.
על הנאשם להתייצב לריצוי המאסר ביום 5.7.15 בשעה 08:00 במפקדת גוש דרום של שב"ס ביחידה לעבודות השירות, אלא אם הממונה על עבודות השירות יודיע לו על מועד תחילה אחר.
מוסבר לנאשם כי עליו לעמוד בתנאי העבודה, וכי כל הפרה של תנאי עבודות השירות עלולה להביא להפסקה מנהלית של העבודות ולריצוי יתרת התקופה במאסר ממש.
העתק גזר הדין בדחיפות לממונה על עבודות השירות.
ב. מאסר מותנה למשך 6 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע.
ג. קנס בסך 1,500 או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס יקוזז מסכום ההפקדה שהפקיד הנאשם בקופת ביהמ"ש וזאת ככל שלא קיים עיקול על כספים אלה. היתרה תושב לנאשם.
ד. לאור הצהרתו של הנאשם כי אין בידו רישיון נהיגה להפקדה, אני פוסל ת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וזאת למשך 359 יום, החל מהיום.

ניתן בזאת צו להשבת המוצג ים לבעלים – חלקי רכב שבורים, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.<#3#>
ניתנה והודעה היום י"ב תמוז תשע"ה, 29/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ הנאשם:
הנאשם מבקש לשנות את מקום עבודות השירות, למקום אחר.

הערה מובהר לנאשם כי כל עוד הממונה אינו נענה עד כה לשינוי מקום עבודות השירות, הרי המקום שבו תבוצענה עבודות השירות על פי חוות הדעת הן עבודות שעליו לבצע.

<#4#>
החלטה

בקשתו של הנאשם להשמתו בעבודות שונות מאלה שהומלץ על ידי הממונה, תועבר בדחיפות לממונה על עבודות השירות, להחלטתו מבלי צורך לפנות פעם נוספת לבימ"ש.
#5#>
ניתנה והודעה היום י"ב תמוז תשע"ה, 29/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת