הדפסה

מדינת ישראל נ' פדוסנקו(עציר)

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

פבל פדוסנקו (עציר) ת.ז. XXXXXX503

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –זהר שפק
הנאשם באמצעות שב"ס ובא כוחו עו"ד –איתן פרידמן
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר על תנאי, התחייבות, קנס ופיצוי.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום.
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ח כסלו תשע"ו, 10/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגישה גיליון רישום פלילי- סומן ת/1.
הנאשם יליד 1986, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
הנאשם הודה ולקח אחריות, כתב האישום לא תוקן ובכך אפשר לראות שלקח אחריות על כל מה שיוחס לו. כיום הוא עצור בתיק תעבורה ואין לחובתו הרשעות בעבירות דומות. מדובר במקרה בודד והסכום נמוך. אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 29, אני עובד בחברת תקשורת, אני מתקין כבלים וסיבים אופטיים. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אבקש לפטור אותי מאגרת הסנגוריה.

<#4#>

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של הונאה בכרטיס חיוב לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו- 1986.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה, קנס, פיצוי והתחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 5 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו ממעצר הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 4,000₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ג. הנאשם ישלם פיצוי בסך של 500 ₪ למתלונן-ע.ת/ 2.
מצורף בזאת טופס פרטי ניזוק.
הפיצוי ישולם ב- 2 שיעורים שווים ורצופים החל מיום 10.6.16.
כל תשלום בתיק ייזקף תחילה לטובת הפיצוי.
ד. הנאשם ישלם קנס בסך 200 ₪ או 2 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 2 שיעורים שווים ורצופים החל מיום 10.9.16.
ה. לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי, מצאתי לפטור את הנאשם מתשלום אגרת הסנגוריה הציבורית.
העתק ההחלטה לסנגוריה הציבורית.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ח כסלו תשע"ו, 10/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת