הדפסה

מדינת ישראל נ' עליאן(עציר)

לפני:
כב' השופט אברהם טל, אב"ד – סג"נ כב' השופט אהרון מקובר
כב' השופט צבי דותן

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
חסאם עליאן

<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד פוזננסקי
הנאשם ובאת כוחו עו"ד גלית בש

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו יוגש כתב אישום מתוקן, הנאשם יודה ויורשע בכתב האישום המתוקן.
הצדדים יבקשו להטיל על הנאשם מאסר בפועל לאורך תקופת המעצר, דהיינו, מיום 4.11.12 עד ליום 8.4.13 (כמעט חצי שנה) וזאת בנוסף למאסר על תנאי על כל עבירת אלימות.

ב"כ הנאשם:
הנאשם יודע שבית המשפט לא כפוף להסדר טיעון, הוא מודה בכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני יודע שביהמ"ש לא כפוף להסדר הטיעון ומודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

<#6#>
הכרעת דין

על סמך הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן, אנו מרשיעים אותו בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות כלפי בת זוג לפי סעיף 379 יחד עם סעיף 372(ב)(1) לחוק העונשין תשל"ז-1977 (ריבוי עבירות) ובעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק הנ"ל.

<#4#>
ניתנה והודעה היום י"ז תמוז תשע"ג, 25/06/2013 במעמד ב"כ הצדדים והנאשם.

אברהם טל, סג"נ
אב"ד

אהרון מקובר, שופט

צבי דותן, שופט

ב"כ המאשימה:
נוכח ההסדר לא ארחיב בטיעוניי ואומר שהגענו להסדר הזה נוכח קשיים ראייתיים שעיקרם היעדר שיתוף פעולה של המתלוננת ובמצב דברים זה אנחנו נבקש מביהמ"ש לכבד את ההסדר.
יש לנאשם עבר פלילי לא בעבירות אלימות.

ב"כ הנאשם:
אבקש לאמץ את הסדר הטיעון. כתב האישום תוקן באופן משמעותי, כך שכל העבירות שבגינן הוגש כתב אישום בבימ"ש המחוזי בפני הרכב נמחקו מכתב האישום. נשאר רק עבירת אלימות כלפי בת זוג. הנאשם היה עצור טרם שחרורו בתקופה של 6 חודשים לאור העובדה שמדובר בהרשעה ראשונה בעבירות אלימות כלפי בת זוג. ההסדר הוא הסדר סביר ואבקש לאמצו.
כפי שציינה חברתי ואני מודה לה וחסרו מאיתנו ניהול הוכחות ארוך מאוד. יש כאן קשיים ראייתיים רבים.
כמו כן בסוף גזר הדין אבקש להורות על השבה של הפקדה שניתנה בהליך מ"ת.

הנאשם:
קודם כל אני מודה ואני שילמתי מחיר מאוד כבד ומבקש מכבוד בית המשפט לעזור למי שטועה. אני אב לשישה ילדים. אני בינתיים נמצא במעצר בית. ושילמנו מחיר מאוד כבד, אין לי יותר מה להוסיף.

<#9#>
גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו, שבאה בעקבות הסדר טיעון המתייחס גם לעניין העונש בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות ובהשמעת איומים כלפיה נושא כתב אישום מתוקן.

באי כוח הצדדים עותרים להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל כתקופת מעצרו בקשר לעבירות נושא כתב האישום המקורי ומאסר על תנאי.

עיון בכתב האישום המתוקן מעלה, כי מדובר באלימות פיזית בה נהג הנאשם כלפי בת זוגו בהיותו בגילופין וכן בהשמעת איומים כלפיה ומשכך אין להקל בהתנהגות זו ראש. עם זאת, כתב האישום המתוקן קל באופן משמעותי מכתב האישום המקורי ומן הראוי לזקוף עובדה זו לזכות הנאשם.
כך גם יש לזקוף לזכות הנאשם את הודאתו שסייעה למאשימה להתגבר על קושי ראייתי שמקורו בחוסר שיתוף הפעולה של המתלוננת וחסכה את העדתה של המתלוננת.
אמנם לנאשם יש עבר פלילי אך אין לו עבר פלילי בעבירות אלימות כלפי גוף.

לאור כל האמור לעיל הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים באשר לעונש הראוי לנאשם הוא הסדר סביר ואנו מכבדים אותו.

אנו מטילים על הנאשם 5 חודשי מאסר בפועל שרוצו בדרך מעצרו של הנאשם.

אנו גוזרים על הנאשם שנה מאסר על תנאי שלא ירצה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירת אלימות כלפי גוף מסוג פשע.

אנו גוזרים על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי שלא ירצה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירת אלימות כלפי גוף מסוג עוון למעט תגרה או עבירה של איומים.

התנאים המגבילים לשחרורו של הנאשם שנקבעו בתיק מ"ת 31327-11-12 (בימ"ש מחוזי מרכז) בטלים והסכום של 15,000 ₪ שהופקד על ידי הנאשם בתיק מ"ת 31327-11-12 (בימ"ש מחוזי מרכז) יוחזר לנאשם במישרין.

הודעה לנאשם זכותו לערער לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום.

<#4#>
ניתנה והודעה היום י"ז תמוז תשע"ג, 25/06/2013 במעמד ב"כ הצדדים והנאשם.

אברהם טל, סג"נ
אב"ד

אהרון מקובר, שופט

צבי דותן, שופט

הוקלד על ידי ליאת בוסי