הדפסה

מדינת ישראל נ' עיני

בפני כב' השופטת שרית זמיר
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
גיל עיני

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד עירית גלר
הנאשם וב"כ עו"ד טליה רפאל משרד עו"ד נטע לב סנגוריה ציבורית

פרוטוקול

הנאשם:
לא הגעתי לדיון האחרון כי טעיתי ביום.

ב"כ המאשימה:
אנחנו שוחחנו בינינו והגענו להסכמות, נבקש לחזור בהסכמה מכתב האישום בהתאם להוראות סעיף 94 ב' ללא צו להוצאות בכפוף לכך שהנאשם יפקיד פיצוי בסך 600 ₪ בקופת בית המשפט לטובת המתלונן.

ב"כ הנאשם:
מאשרת את דברי חברתי.
נבקש כי הפקדון יקוזז מתוך הסכום שהפקיד הנאשם במזכירות בית המשפט לאחר שהוצא כנגדו צו הבאה.
נבקש כי תינתן החלטה בהתאם בענין זה.

<#3#>
החלטה

אני מורה כי הנאשם יפקיד בגזברות בית המשפט סך של 600 ₪ לטובת פיצוי למתלונן, עד התביעה 4.
ניתן לקזז את כספי הפיצוי מתוך כספים שהפקיד הנאשם בגין צווי הבאה שהוצאו כנגדו.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"א טבת תשע"ד, 24/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת
לאחר הפסקה

ב"כ הנאשם:
לאחר בירור שערכנו מסתבר כי לא הופקדו כספים בעבור צווי הבאה שהוצאו כנגד הנאשם.
צו ההבאה שהוצא על ידי כב' השופט היימן בוטל על ידי כב' השופט בן דור בהחלטה מיום 8.8.13. צו ההבאה שהוציא מותב זה לא בוצע כלל.
בנסיבות הללו אנו נפקיד את הסכום שנקבע בסך 600 ₪ ולאחר מכן נבקש בהסכמה את ביטול כתב האישום.

<#9#>
החלטה
הנאשם יפקיד בקופת בית המשפט סך במזומן של 600 ₪ לטובת פיצוי למתלונן, עד התביעה 4.
<#10#>

ניתנה והודעה היום כ"א טבת תשע"ד, 24/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

לאחר הפסקה

ב"כ הנאשם:
הנאשם שילם את הפיצוי בהתאם להסכמה בין הצדדים.

ב"כ המאשימה:
מאשרת . הוצגה לעיוני קבלת התשלום. בנסיבות הללו בהסכמת הנאשם ובאת כוחו, נבקש להורות על ביטול כתב האישום , ללא צו להוצאות, בהתאם להוראות 94 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי.

ב"כ הנאשם:
מאשרת כי זו ההסכמה אליה הגענו.
הסברתי לנאשם משמעות חזרה מאישום בהתאם להוראות סעיף 94 (ב) והוא נתן הסכמתו.

<#12#>
החלטה

בהסכמת ב"כ הצדדים והנאשם, אני מורה על ביטול האישום ללא צו להוצאות, בהתאם להוראת סעיף 94 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982.

הסכום שהפקיד הנאשם בסך 600 ₪ בקופת בית המשפט יועבר על ידי הגזברות למתלונן, עד התביעה 4.

<#13#>

ניתנה והודעה היום כ"א טבת תשע"ד, 24/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

הוקלד על ידי חדווה ינר