הדפסה

מדינת ישראל נ' עבד אל קאדר(עציר) ואח'

לפני כב' השופט יעקב שפסר

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיבים

 1. מברוק עבד אל קאדר (עציר)
 2. עורבי עבד אל קאדר (עציר)
 3. עדי עבד אל קאדר (עציר)
 4. עבד אל חכים חאג' יחיא (עציר)
 5. פהים חאג' יחיא (עציר)
 6. רידא עבדל קאדר (עציר)
 7. ריאד עבדל קאדר (עציר)
 8. מוחמד עבדל קאדר (עציר)
 9. אשרף אלחאדי (עציר)
 10. פאכר עבדל קאדר(עציר)
 11. מוחמד תאיה (עציר)
 12. מחמוד אבו גאנם (עציר)
 13. יוסף אבו גאנם (עציר)
 14. עלי אבו גאנם (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד יעל זליג, עו"ד שירלי לוגסי ועו"ד גבי פאר
ב"כ המשיבים 4, 6 – עו"ד בר עוז ועו"ד ברנסי
ב"כ המשיבים 7, 8 – עו"ד שמר
המשיבים 4, 6, 7, 8 הובאו באמצעות שב"ס

פרוטוקול (בעניינם של ה משיבים 4, 6, 7, 8)

עו"ד זליג:
ביהמ"ש נתן החלטתו לגבי ראיות לכאורה. אבקש להתחיל עם המשיב 4, אך טרם הטיעון האישי שלו אבקש לומר מספר משפטים כלליים שרלוונטיים למעשה לכל המשיבים, מפנה למסוכנותם של המשיבים הנ"ל וגם למערך השיקולים של ביהמ"ש קמא שקבע בעניין ראיות לכאורה, בעוד בימ"ש זה מחליט בעניין שחרור למעצר או למעצר עד תום ההליכים.
אנו מדברים על ארגון פשיעה ובו 3 מנהלים ויועץ לארגון, כך נקבע בעניינו של המשיב 4, ראיות לכאורה באישום הראשון של הארגון. המדובר בארגון שפעל בצורה שיטתית ומתמשכת לאורך שנים רבות כפי שמתאר כתב האישום, כאשר אנו מדברים על עבירות שמבוצעות במסגרת ארגון ופשיעה אין מחלוקת כי החומרה והמסוכנות הטמונה בביצוע העבירה במסגרת הארגון גדולה פי כמה משל אדם המבצע את אותן עבירות בדיוק לבדו, כאשר בוודאי שיש ליתן משקל לאותה תחושת שייכות ושליחות המאפיינת אדם החבר בארגון פשיעה, גם אם אינו מדרג המנהלים. ביהמ"ש העליון כתב לא אחת בתיקי ארגון הפשיעה ונגישם, על בחירתו של אדם להיות איבר אורגני מאבריו של הארגון והעובדה כי המשקל הסגולי של כל אחד ואחד ממשיבים אשר משויכים לארגון גדול בהרבה גם אם אנו דנים בשאלתו הספציפית של משיב אחד. כאשר אנו מסתכלים על כתב האישום אנו רואים שלארבעת המשיבים שניצבים בפני ביהמ"ש היום מיוחסות עבירות של סחיטה באיומים, כל אחד על פי חלקו ועל פי הראיות שנקבעו לו, כמובן שבשלב זה אנו לא מתכוונים לחלוק על הקביעה הזו גם מקום שקבעו שאין ראיות. סחיטה באיומים מקימה בוודאי ובוודאי בפני עצמה עילת מעצר ומסוכנות ובהרבה מאוד פסיקות שגם אותן בסוף הטיעון נגיש מהשנים האחרונות נקבע כי הכלל הוא שאין לשחרר משיב לחלופת מעצר בעבירות של סחיטה באיומים ובעיקר כאשר החשש לשיבוש הליכי משפט הוא חשש טבוע יותר עמוק בעבירות מסוג זה של סחיטה באיומים. יש נדבך נוסף וזה עבירת השיבוש, שהיא אמנם לא מיוחסת לכלל המשיבים בכתב האישום אך היא קיימת ומיוחסת למנהל בארגון, כאשר בפסה"ד של שורפי קבע ביהמ"ש העליון שכאשר מדובר בעבירת שיבוש גם אם היא מיוחסת לחלק מהמשיבים בארגון יש לראות בה כחלה על הכלל שכן לכל אחד מהם מכוח השליחות שלו, מכוח השייכות שלו לאותו ארגון יהיה הרצון לפעול בשמו של הארגון ולשמש כזרועו הארוכה , ועל כן הסכנה לשיבוש גדולה יותר בתיקים מסוג זה.
יתרה מכך, מרבית העבירות ואפשר לומר שכולן בתיק הזה בוצעו בעיר טייבה כלפי תושבי טייבה והמשולש. בסיכום הראיות שהגשנו בעניין הארגון לביהמ"ש הנפרס למעלה מ – 200 עמודים, צירפנו קובץ רחב מאוד של עדויות מתלוננים וכן עדים נוספים שעדותם לא הבשילה לכדי תלונה אך הם בהחלט עדי תביעה המתארים את הפחד העז מחברי הארגון, כאשר הפחד הוא לא אינדיבידואלי כמו מהארגון עצמו כאורגן אחד וגם אם לא נקטו בשם של אדם ואמרו ממנו אני מפחד, הם מדברים על המשפחה, על הארגון כגוף אחד אשר מטיל אימה בעיר טייבה.
נוכח האימה העזה והפחד, אנו סבורים כי שחרור גם של משיבים בדרג הביניים עלול להוביל לשיבוש כזה שיגרום למתלוננים לבחור שלא להעיד. אנו בשלב מוקדם טרם החלו ההוכחות בתיק, ההוכחות קבועות לחודש דצמבר והלאה ולכן החשש הזה כיום הוא חזק יותר ועז יותר. ביהמ"ש גם יראה שמרבית המתלוננים בתיק שתלונתם כן הבשילה לכדי אישום בוחרים לא למסור תלונה, הם מוקלטים, הם מביעים את הפחד שלהם בצורה גלויה וברורה, הם לעתים אפילו מגיעים מיוזמתם לאחר מכן כמו באישום השביעי ומבקשים שלא להיות עדים, להוציא את שמם ולא ליתן את עדותם בידי המשיבים ולא לחשוף את עצמם מרוב הפחד שאחז בהם.
אנו סבורים כי בעניין המשיבים די בכל עבירה המיוחסת להם כדי להקים עילת מעצר וכן אף להורות על מסוכנותם ועל מעצרם עד תום ההליכים, על אחת כמה וכמה כאשר מסתכלים על המכלול כולו וכאשר מדובר בארגון זה מה שנדרש מביהמ"ש לתת התייחסות לנסיבותיו של אדם בפני עצמו ולמיוחס לו אך גם לא לנתק אותו מתוך הארגון כולו.

לעניין המשיב 4, נקבעו ראיות לכאורה באישומים 1, 2, 3, 6,כאשר באישום 6 נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לסחיטה אך לא במסגרת ארגון פשיעה. למשיב מיוחסות עבירות של סחיטה באיומים, מתן שירות ייעוץ לארגון פשיעה "קונסילייר", העלמת הכנסות, שימוש במרמה, הלבנת הון. לא אפרט את תוכנם של אותם אישומים כי זה כתוב בכתב האישום ומפורט היטב בהחלטה לראיות לכאורה, ואולם אפנה לנקודות המהותיות הנוגעות למשיב זה המלמדת על חלקו, על מסוכנותו ועל מרכזיותו בארגון הפשיעה.
גם אם נתייחס למעשיו של המשיב 4 באישום השני או באישום השלישי או באישום השישי שלא במסגרת ארגון פשיעה, הרי שכאשר מיוחסות לאדם 3 עבירות של סחיטה באיומים בוודאי ובוודאי שהכלל הוא לעוצרו עד תום ההליכים. אין בתיק הזה נסיבה המצדיקה חריגה מן הכלל וכאשר אנו מדברים על מי שהורשע באישום הראשון כבעל תפקיד בארגון, הרי שהמדובר בנסיבות מחמירות.
המשיב 4 בדרך פעולתו במסגרת הארגון פועל בדרך מתוחכמת, מתוכננת היטב שהמטרה שלה ליצור כסות חוקית למעשיו של הארגון, מטרה שלמעשה תוצאתה מובילה לקושי רב של הרשויות "לפצח" את פעילות הארגון, שכן המסווה של הפעילות הוא מסווה חוקי בדרך של יצירת חוזים. המשיב 4 גם כאשר הגיעו למשרדו לצורך חיפוש נגלתה התמונה לפיה הוא מפריד את עניינו של הארגון מיתר לקוחותיו במשרד, כך שהקלסרים של כל המשיבים בארגון היו מונחים שלא ביחד בארונות עם כלל הלקוחות ולא מסומנים כפי שסומנו יתר הלקוחות במשרד שלו. לראייה כמה הוא עצמו מנסה להבדיל בינם לבין האחרים וביהמ"ש נתן התייחסות לזה גם בהחלטה לראיות לכאורה. המשיב 4 מגיע למתחם הארגון שם מתבצעות העבירות באישון לילה על פי קריאה של מי מחברי הארגון בעיקרם ראש הארגון ומכין להם את המסמכים הנדרשים. אל לנו לומר כי חלקו הוא אך ורק בנוכחות. עבירות סחיטה באיומים לא מתחילות ונגמרות רק באותן עבירות שיש מפגש, מביאים אדם, מכים אותו ודורשים את הכסף או את החוב. עבירות סחיטה באיומים הן לובשות פנים רבות ובמקרה של הארגון לאור הפחד העז של תושבי טייבה מהארגון לא היה נדרש לפעול באלימות אך אין בכך פחות חומרה מעבירה אלימה במסגרת סחיטה באיומים. יותר מכך אטען שכאשר אדם מגיע למפגש מאיים ובו מכים אותו , בוודאי ובוודאי שהדבר הזה חמור והפגיעה בו הנפשית חמורה ולעתים גם הפיסית. כאשר אדם מגיע למפגש בו נוטלים ממנו את ביתו כפי שהיה באישומים שני, שניטל מהמתלוננים בניין שלם שעליו הם עמלו כל חייהם. באישום השלישי, שם נלקח ביתו של המתלונן. באישום השישי, שם נלקח הבית. נטילת רכוש מאדם שעליו הוא עמל כל חייו הוא פגיעה חמורה.
לשיטת המבקשת, לאור אופי פעילות הארגון וחשיבותו של המשיב בארגון לא ניתן לשחררו למעצר עד תום ההליכים וכך מפנה לבש"פ 5612/07 בעניין בופמן, מצטטת. כאשר מדובר במשיב שאין לו עבר פלילי אך מיוחסת לו עבירה של יעוץ בארגון אין בכך בכדי להפחית מסוכנותו, שכן מטבע הדברים המחוקקת קבעה עבירה שבעיקרה מיועדת לעו"ד, הרי שבוודאי ידע שאין לעו"ד ככלל עבר פלילי ואין בכך כדי להמעיט ממסוכנותו אלא להפך וזה מעיד היטב על המסוכנות שלו. מפנה לכך שכל הבש"פים בעניין בופמן, עוה"ד בתיק של אסי אבוטבול נדחו עד לאחר סיום פרשת התביעה מחשש לשיבוש מהלכי משפט אותם אגיש לביהמ"ש בסוף הטיעון.

עו"ד לוגסי:
מדרג היועץ בארגון אנו עוברים למשיב 7 שלשיטת המבקשת מדובר בדרג הביניים של הארגון. לתפיסה הזו יש משקל רב ביחס לשאלת השחרור של משיב 7. למשיב 7 מיוחסים 3 אישומים של סחיטה באיומים, בכל אחד משלושת אישומים אלה מיוחסת לו גם עבירה של העלמת הכנסות, הלבנת הון ויש לו בנוסף 2 אישומים נפרדים, אישומי מס. חשוב לציין שלמשיב 7 יש קרבה משפחתית לראש הארגון ולמנהלי הארגון, הוא אחיינו של משיב 1 וכפועל יוצא לכך הוא בן דודם של משיבים 2, 3 שהם המנהלים בארגון. לעניין הזה אנו רוצים שזה יישאר בתודעתו של ביהמ"ש מאחר ויש לעניין הזה חשיבות בכל הנוגע לזיקה ולמחויבות במסגרת הארגונית. הביטוי המובהק שניתן לקבל ולהבין לגבי תפקידו של משיב 7 ביחס לתפקידו בארגון הוא במעשים המיוחסים לו באישומים 2, 3 וכן בנסיבות ביצוע האישום ה – 10 המיוחס לו כפי שנפרט מעתה.
חשוב לציין שבכל האישומים שמיוחסים למשיב, אישומים 2, 3, 10 זה חלק מסדרת האישומים בהם מתוארת שיטת הפעולה בה נקט הארגון וכפי שצוינה במסגרת סעיף 10 א' לאישום הראשון, במסגרתה פעלו אנשי הארגון, חברי הארגון וכמובן ראש הארגון ומנהליו בעיסוק של מתן הלוואות בריבית קצוצה, מאנשים אשר נקלעו למצוקה כלכלית קשה ומיד כאשר לא הייתה יכולת להיפרע מהם נקטו כלפיהם בסחיטה באיומים.
לגבי משיב 7 ניתן לראות את החשיבות של המשיב ביחס שניתן לו הן ממשיב 1 ומשיב 3 ביחס לאישומים המיוחסים לו. באישום 2 לדוגמא, במסגרת אישום זה ניטל אולם אירועים מהמתלוננים, במסגרת אישום זה אפשר לראות שכאשר משיב 3 שהוא אחראי על הסחיטה באיומים לאורך זמן כלפי המתלוננים וכאשר המשיב 3 נעדר בסיטואציה מסוימת מאחר ונכנס לריצוי מאסר בכלא, מציג משיב 3 בנקודת זמן מהותית וקריטית אקוטית לעניין אקט הסחיטה ואומר זהו משיב 7 , הוא אמון על הטיפול בעניינים, הוא זה שמעתה ואילך בשלב שבו אינני נמצא יטפל בעניין. בהמשך וניתן גם לראות שביחס למשיב 7, באישום זה יש עבירה נוספת של קשירת קשר, כאשר הארגון מבקש לצאת או לצאת לכאורה, שלא יהיה מגע פרונטלי בינו לבין המתלוננים, קושר קשר עם משיבים 12 עד 14, משפחת אבו גאנם אשר הם משמשים הפנים של הארגון בעבירה הספציפית הזאת ומפנה לשיחה 1922 כפי שפורט בראיות לכאורה וזאת כדי לחדד את משמעות השיחה, ניתן לראות את חששו מפני רכישה אפשרית של אדם אחר את הבית, את הבניין. במסגרת שיחה זו פונה משיב 12 למשיב 7 אשר הוא בעצמו מציין את שמו של אותו אדם שמבקש לרכוש את האולם מהמתלוננים. מתחילת האירוע, הענקת התפקיד שמשיב 3 מעניק למשיב 7 ובמסגרת קשירת קשר, העובדה שהבניין הזה היום לא נמצא, אין למתלוננים יכולת אמיתית להיכנס לאולם, מלמדת כי מתחילת האישום הזה ועד ליום הזה ממש מתבצעת עבירה שהיא ארוכת זמן ולמשיב חלק בכל אחד ואחת מהנקודות של ביצוע העבירה הספציפית הזאת.
באישום 3 נקבע לגבי המשיב כי ישנו כרסום ראיות משמעותי ביחס למשיב 7. אנו בשלב זה לא חולקים ולא ננסה לשכנע את ביהמ"ש שיש ראיות, אם כי אנו סבורים שזה בהחלט אפשרות אבל לא ניכנס לנקודה זו. אנו נציין ביחס לאישום הזה שגם בנקודה ספציפית זו אפשר לראות שבדיוק באקט הסחיטה, אקט הסחיטה המהותי כאשר משיב 1 מזמן אליו את המתלונן ומארגן מפגש שיושבים סביב לשולחן אנשים מטעם משיב 1, מטעם ראש הארגון, גם בנוכחות משיב 4 ובעצם מבקש , דורש מ"עבדאללה" לחתום על החוזה. בנקודה זו כמובן שגם משיב 7 נוכח. מפנה לאופן שבו נכתב האישום ובמפגש הזה היו נוכחים המשיב 11, משיב 2, משיב 3, משיב 1, משיב 4 ומשיב 7, זה אקט אקוטי באישום הזה ונסחט עבדאללה ומוסר את ביתו וניתן לאקט הסחיטה כסות לגיטימית בדמות חוזה. תיאור המפגש הוא מה שחשוב לעניין המסוכנות. בימ"ש קבע שיש כרסום לעניין הראיות ולא ניכנס אך דווקא מפגש הזה מעצם הנוכחות שלו ולא של אדם אחר מלמדת על משמעות ועל חלקו ועל תפקידו ומעמדו של משיב 7 בארגון.
באישום 10, אנו גם למדים לגבי תפקידו של המשיב ומעמדו בארגון מהאופן שבו פעל באישום הזה. אמנם מדובר באישום משנת 2005.
מעצם עובדה שמדובר בעבירה של סחיטה באיומים הרי מדובר בעבירה שהיא מקימה עילת מעצר.
באישום הזה דיברנו על מסוכנותו של המשיב ועל תפקידו כדרג ביניים שנלמדת מנסיבות האירוע, והן בהגעה לביתו של המתלונן והדרישה שלו להגיע למתחם, במפגש עצמו שנדרש לחתום על חוזה וכן בשהייה במפגש כשהמתלונן מבחין באנשים חמושים. כל אלה מלמדים על תפקידו, מעמדו של משיב 7.
ביחס לשתיקתו של המשיב בחקירתו, אנו מפנים לבש"פ 1748/11, יחזקאל נגד מדינת ישראל, יש היבט לא רק בפן הראייתי אלא גם בהיבט של עילת מסוכנות וזה מצביע על מסוכנותו של אדם.
אסביר מהי אותה שתיקה של משיב 7. משיב 7 באישומים שנחקר בנוגע לסחיטה באיומים לא מסר גרסה. במקרים שהוא לא שתק ביקש משיב 7 לזמן את המתלוננים על מנת שייערך עימות בינו לבין המתלוננים. ראשית כל לא רק המשיב 7 נקט בגישה הזו של זימון. הבקשה שלו לערוך עימות עם המתלוננים, כך נהגו לא מעט מהמשיבים בתיק זה ובכלל זאת גם ראש הארגון.
לשיטת המבקשת, המשיב לא סתם ביקש לערוך עימות עם המתלוננים. נפנה את ביהמ"ש גם לעדויות של המתלוננים אשר חוזרים בהם מהעדות ומסבירים כי עריכת עימות עם המתלוננים זה גזר דין מוות עבורם. מפנה לתזכירו של מנחם ברניצקי. גם באישום 2, 3 המתלוננים מסרבים לעימות מהטעם הזה. המתלוננים נשאלים אם הם מעוניינים לערוך עימות עם כלל המשיבים . מפנים בהקשר זה לעדויות של המתלוננים אחמד ואטג' ברע מאישום 2 על סירובם לערוך עימותים עם המשיבים. בנוסף, מפנה להתרשמות החוקר מהתחושה שנגרמת לנחקר עבדאללה באישום 3 רק מעצם המחשבה שהוא אמור לערוך עימות עם מי מהמשיבים.
מבקש משיב 7 במסגרת החקירה שלו לערוך עימות על מה ולמה? על בסיס איזו גרסה שלו ניתן יהא לערוך עימות עם מי מהמתלוננים? מבקש משיב 7 לערוך מצעד של מתלוננים אל משטרת ישראל כשהוא בעצמו לא מוסר גרסה. לשיטת המבקשת יש בבקשה הזאת כדי לחשוף את הטמון בה ובעצם יודע המשיב כי ברגע שיצטרכו המתלוננים להתייצב מולו הם יחזרו בהם מתלונתם. קשה מאוד להבין את הקונטקסט שבו הטיעון הזה נאמר וחייבים לחברו לאמור באישום הראשון, לסכסוך, למצלמות, למתחם, לעוצמת הארגון. לארגון הזה בשל עוצמתו ובשל שמו בקרב תושבי טייבה והמשולש לא נדרש אפילו לנקוט באלימות מינימאלית.
מפנה לכך שהטיעון הזה לגבי החשש של המתלוננים כמובן נלווה לטיעון המוכר והידוע שבעבירות של סחיטה באיומים יש חשש אינהרנטי לשיבוש הליכי משפט. מפנים לבש"פ 7173/06 כי שחרור סיטונאי של דרגי הביניים עלול לחדש את הפעילות.
בעניין הטיעון לראיות, החולשה בראיות שנקבעה באישום 2, מפנה לבש"פ 47638-02-11, שלעתים גם כאשר נקבעת חולשה בראיות חומר הראיות כאשר הוא בעל פוטנציאל ולא ניתן להתעלם מהפוטנציאל הראייתי שבו. כלומר, יש ליתן התייחסות למסוכנות חרף קביעה של חולשה בראיות.
לגבי עברו הפלילי של המשיב, למשיב עבר פלילי, יש לו עבירות , אחרונה משנת 2002 עבירת תקיפת שוטר, 2000 – החזקת נשק בגינה ריצה מאסר של 10 חודשים. יש עוד 2 עבירות בהרשעות קודמות. לשיטת המבקשת המדובר במשיב שצריך להיות עצור עד תום ההליכים נוכח חלקו בארגון ואין לשקול בעניינו שחרור לחלופה נוכח המסוכנות העולה כתוצאה ממעשיו. מגישה ר"פ.

לגבי משיב 6, אנו מתייחסים לאישום 1, 7 שבמסגרתו מתוארים 3 אירועי סחיטה, כאשר אחרון בזמן באפריל 2012 מיוחס למשיב 6. אנו רוצים לציין כי אישום 7 הוא חלק מסדרת האישומים בהם נוקטים בסחיטה באיומים כלפי לווים בריבית. באישום הספציפי הזה תוצר הסחיטה הייתה נטילה של רכב סופו של יום גם אם לזמן קצר, נטילת רכב מהמתלונן. חשוב לציין בהקשר זה שהמעשים המתוארים באישום זה מלמדים על מסוכנות של משיב 6, מעצם העובדה שיש ביכולתו, בכוחו לדרוש חוב מאדם שכלל לא נטל ממנו הלוואה. נטילת הרכב, תוצר הסחיטה נבעה מדרישת תשלום חוב מסמי שאת החוב הזה, את ההלוואה הזו נטל אחיו של סמי עזיז. המשיב 6 מבקש מאדם שלא היה לו קשר בכלל, לדרוש את החזר ההלוואה ממי שלא נטל ממנו מלמדת שוב על כוחו ועל מעמדו בארגון. ההסדר הזה מתרחש במסגרת ולאחר קריאה למתחם. הגעה למתחם אינה דבר של מה בכך ונפנה לעדות של אח אחר מוחמד חאג' יחיא בסחיטה מוקדמת יותר אשר מתאר אנשים חמושים שהגיעו למתחם.
אישום זה מייחס למשיב עבירה נוספת של עסקה אחרת בסם, שתי עבירות אלה גם עבירה של סחיטה באיומים וגם עבירה של הסמים הן עבירות שמקימות עילת מעצר. אנו סבורים שיש ליתן את הדעת לכך.
נפנה בהקשר של האישום הזה להודעות של מוחמד חאג' יחיא לעניין החשש והפחד מיום 25.12 ומיום 26.12, לא ארחיב וביהמ"ש בהחלטתו של משיב אחר לאישום הזה של פאכר שנדון בפני השופטת ברנט התייחס לעדויות הללו כאשר מציין שעולה מאותו מתלונן כמי שהוא אדם ירא לחייו. מוחמד חאג' יחיא גם מוסר תלונה ועדות ביחס לאישום הספציפי הזה.
גם בהקשר של סמי חאג' יחיא נפנה לחשש העולה מעדותו. המדובר באדם שלא מסר עדות רשמית, גלויה. נפנה גם לעברו הפלילי של משיב 6, מגישה לביהמ"ש את הר"פ.
חשוב לציין כי נגד משיב 6 תלוי ועומד כתב אישום אחר בפני בימ"ש זה ונגיש את כתב האישום ואת בקשת המעצר. המדובר באירוע שאירע בסמיכות מאוד לאירוע המתואר בכתב האישום הזה, אירוע במאי 2012 של סחיטה באיומים בהקשרו של משיב 6.

לגבי משיב 8, הגענו להסכמה בדבר שחרורו בתנאים המפורטים בתיק 11430-06-12, זאת תוך הארכת המועדים הקבועים בה. נוכח העובדה כי מדובר במשיב שהיה קטין בעת ביצוע העבירות ונוכח החלטת בית המשפט בנוגע לראיות בעניינו, לכן אנו הגענו להסכמה. סוכם שתיחתם ערבות נוספת על ידי הערבים, ערבות צד ג' כל אחת בסך 10,000 ₪ על מנת להגדיל את הערבויות, בתיק זה. הובהר לערבים שהערבויות מהתיק הקודם הם גם לתיק הזה, אם הוא יפר זה חל על שני התיקים.
אנו מבקשים להדגיש, כי שוחחנו עם הערבים והובהר להם שהם מפקחים על המשיב כרגע בשני תיקים ואבקש להבהיר כי הם מסכימים לפקח עליו גם בתיק זה והם מבינים את המוטל עליהם כולל הערבויות הנוספות.

עו"ד שמר:
הובהר לשלושת המפקחים כאמור בדברי ב"כ המבקשת לעיל וכי חתימתם על הערבות בתיק זה מעידה על כך שהם מודעים לתפקידם.

עו"ד בר עוז:
לגבי משיב 6, שמיוחס לו אישום אחד בלבד. אנו מדברים על אישום שהאירוע שלו התרחש ב – 2010, כשהפסיקה מתייחסת לאישום אחד בלבד וגם השופט עמית מבימ"ש העליון מתייחס לנושא של מסוכנות ונושא של התייחסות של ניהול משפט, כי אנו מדברים על 270 עדים וזה ברור שזה פרמטר מאוד חשוב בהתייחסות לנושא של החלופה. ברור שאנו לא מדברים על סחיטה בכוח אלא באיומים. המתלונן הוא חבר ואין מחלוקת.
ביהמ"ש אומר אשר לשאלת הזיהוי, בעמוד 22 מתוך 38 – "אי זיהויו של המשיב על ידי מוחמד וסמי מעלה תהיות..." מצטט. אך ניתן לפרש את התהייה הזו במספר המפגשים. לא מדברים על רף חומרת יתר, אנו לא מדברים על אישום של סחיטה בכוח. חברתי לא תוכל להצביע על פס"ד אחד, על החלטה אחת שברף נסיבות כאלה בימ"ש מחוזי עצר , כשאנו מדברים על חבר ארגון שנקט בנסיבות האלה כפי שכתב האישום מפורט, שביהמ"ש המחוזי וביהמ"ש העליון עצר.
יותר מזה, היא מדברת על כתב אישום שהיה תלוי ועומד שהוא שוחרר וגם לא הגישו ערר, התביעה. אנו מדברים על עבירה שהתבצעה כבר ב – 2012.
בסופו של יום ביהמ"ש יצטרך לזקק את אותו חומר ראיות שלא מזהים אותו.
המשפט עומד להתנהל ויהיו לפחות 25 ישיבות. היעלה על הדעת שנחכה לאותו סמי ובסופו של יום אם הוא יזוכה שנתיים הוא ימתין? לא יעלה על הדעת. המדובר באישום אחד. הנסיבות הללו צריכות להוביל לשחרור חד משמעי. התביעה ידעה שמתנהלת חקירה סמויה באותו תיק שתלוי ועומד, הייתה הפסקה בדיון בפני השופט אברהם יעקב והשופט ידע על התנהלות החקירה הסמויה הזו. החלופה נקבעה . הוא היה משוחרר בתיק הזה 5 חודשים. לא נסכים לתסקיר.
יש חלופה חד משמעית שנבדקה בבימ"ש בפני השופט אברהם יעקב.
ברגע שבימ"ש קבע אוטומטית קביעה שהוא חבר בארגון ובהתייחסות לחלק מארגון, זה ברור לנו מה קצין המבחן יתייחס. ראינו זאת בתיקים אחרים, כי ברגע שקובעים שהוא חבר כבר בארגון אז כבר תהיה מסוכנות ברף הגבוה ביותר. ברגע שתיקבע קביעה עובדתית , מסוכנות גבוהה ביותר אז התסקיר יהיה שלילי.
החלופה הזו כבר נבדקה.
אבו גאנם הרי משוחרר, שהסחיטה שלו יותר מבחינת הנסיבות. חמודי, הרשעה בנשיאת נשק. מה הם אומרים לביהמ"ש, סליחה, לא שמנו לב, הם לא ראו את תאריך הלידה. הוא כבר למעלה מ – 7 חודשים עצור ואיזה הסבר זה שפתאום בדקנו שהוא קטין? זה לא ההסבר כי הקטין הם ידעו על זה. הם על הקטינות ידעו. איך התביעה החזיקה אותו והיום היא אומרת לביהמ"ש שהוא קטין. אז איפה התביעה נזכרה? כשטענתם בבקשה למעצר עד תום ההליכים לא ידעתם שהוא קטין?
מ – 2005 עד 2003 אם מדברים על חקירה סמויה כשהוא משוחרר ולא ביצע שום עבירה וזה מצביע על מסוכנות ברף הנמוך ביותר. לכן אנו לא מסכימים לתסקיר ונבקש שביהמ"ש יבדוק חלופה בעצמו וישחררו לאלתר. החלופה ברמלה.
להצעת ביהמ"ש בדבר שליחה לתסקיר קודם מתן החלטה, על מנת שיבחן את הנדרש בעניינו של המשיב 6, שוחחתי עם מרשי והוא מסרב לכך.
אציין כי נוכח עמדת המדינה באשר למשיב 8 – מרשי, המשיב 6, עומד על טענת אפלייה נגדו זאת נוכח העובדה כי בעניינו מדובר באישום אחד בלבד, אל מול המשיב 8 שבעניינו מדובר בשני אישומים וכן על רקע עברו בתיק תלוי ועומד של עבירה אחרת של סחיטה באיומים ועבירת נשק.

ב"כ הצדדים:
לגבי המשיב 4, אנו מסכימים לשליחתו לתסקיר שירות מבחן, זאת תוך שהמדינה מדגישה כי אינה מחויבת להמלצותיו והיא עומדת על מעצרו עד תום ההליכים

עו"ד בר עוז:
אבקש שהתסקיר יינתן בקרוב.
אבקש שלאחר קבלת התסקיר אוכל להתייחס לנסיבות ולדברי חברתי .

- לאחר הפסקה -

עו"ד שמר:
למשיב 7 מיוחסות שלוש עבירות, שלושה אישומים, כאשר בית משפט קבע שבאישום השלישי אין תשתית ראייתית, מפנה לסיכום בעניין המשיב 7.
אבקש להפנות את תשומת לב שירות המבחן לעובדה שהראיות באשר למשיב 7 הן ביחס לאישומים 2 ו-10.
בנסיבות אלה נסכים להפנות את בחינת עניינו של המשיב 7 על ידי שירות המבחן.

ב"כ המבקשת:
גם לגבי המשיב 7, נסכים לשליחתו לתסקיר שירות מבחן, זאת תוך שהמדינה מדגישה כי אינה מחויבת להמלצותיו והיא עומדת על מעצרו עד תום ההליכים.
באשר למשיב 6, מוגש הרישום הפלילי שלו, כמו כן ההחלטות הנוגעות לעניינו וכן לעניינו של המשיב 10, שבעניינו נטענת האפליה, וכן עדויות המתלונן בעניינו.
מוגשת אסופת פסיקה.

עו"ד בר עוז:
באשר למשיב 6, ולאחר שיקול דעת נוסף, אנו נסכים לשליחתו לשירות המבחן לצורך בחינת עניינו גם כן.

ב"כ המבקשת:
אנו חוזרים על עמדתנו באשר למשיב 7, אשר תקפה גם בעניין זה.

<#5#>
החלטה
(בעניינם של המשיבים 4, 6, 7, 8)

1. שירות המבחן מתבקש להגיש חוות דעתו בעניינם של המשיבים 4, 6 ו-7.
תשומת לב שירות המבחן להערות ב"כ המשיב 7 בעניינו של מרשו. כמו כן, מתבקש שירות המבחן לעשות כל מאמץ על מנת שקצין המבחן אשר יבחן את עניינם של המשיבים האמורים, יהיה דובר את שפת הערבית, שזו שפת אמם של המשיבים האמורים.
חוות הדעת יוגשו עד יום 11.8.13.
קובע לקבלת התסקירים ולהמשך דיון ליום 13.8.13 בשעה 13:00 בפני שופט תורן.
המשיבים 4, 6 ו-7 יישארו במעצר עד החלטה אחרת ויובאו לדיון באמצעות שב"ס.

2. באשר למשיב 8, ישוחרר הוא, בהסכמה, בהתאם לתנאים שנקבעו במסגרת מ"ת 11430-06-12 מיום 12.8.12, והוא ישהה באותם תנאים, בתוספת חתימה על ערבויות צד ג' מטעם כלל המפקחים בסך של 10,000 ₪ כל אחת, שיהיו תקפים בתיק זה בנוסף לערבויות ולהפקדות וליתר התנאים שנקבעו עד כה.
כמו כן יוארך צו איסור היציאה מן הארץ עד יום 23.1.14 וכן נוסף תנאי נוסף, לפיו נאסר על המשיב 8 ליצור כל קשר שהוא בכל דרך שהיא עם מי מהמעורבים בפרשה.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ט"ז אב תשע"ג, 23/07/2013 במעמד הנוכחים.

יעקב שפסר, שופט