הדפסה

מדינת ישראל נ' עבאסי

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

נהאד עבאסי ת.ז. XXXXXX285

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה מזי בני ועוה"ד רחלי חגג'.
הנאשם בעצמו ובא כוחו עו"ד אלי לוי. #1#>

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
הנאשם יליד 1976, ללא עבר פלילי קודם. הנאשם הודה בעובדות כתב אישום שתוקן לקולא ובכך חסך זמן שיפוטי יקר, לקח אחריות על מעשיו.
ישנם קשיים ראייתיים בתיק ולאור כך הגענו להסדר.
אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברתי, אבקש לכבד את ההסדר.
ישנם קשיים ראייתיים ולכן הושג ההסדר, יש המלצה של הממונה שאכן ישובץ לעבודה בבית החולים הדסה הר הצופים. אבקש לכבד.

הנאשם:
אני בן 39 אני נשוי +4, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
<#2#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירת איומים ועבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 380+382(א) וסעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של שלושה חודשי עבודות שירות, מאסרים מותנים, קנס, התחייבות ופיצוי למתלונן.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי יקר ; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום לחלוף הזמן ולהמלצתו החיובית של הממונה על עבודות השירות, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 3 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. בהתאם לחוות דעת הממונה, הנאשם יבצע את עבודות השירות בביה"ח הדסה הר הצופים, בכתובת רח' צ'רציל ת.ד. 24035 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 .
תחילת ריצוי העבודות ביום 2.9.15
על הנאשם להתייצב לריצוי המאסר ביום 2.9.15 בשעה 08:00 במפקדת גוש דרום של שב"ס ביחידה לעבודות השירות, אלא אם הממונה על עבודות השירות יודיע לו על מועד תחילה אחר.
מוסבר לנאשם כי עליו לעמוד בתנאי העבודה, וכי כל הפרה של תנאי עבודות השירות עלולה להביא להפסקה מנהלית של העבודות ולריצוי יתרת התקופה במאסר ממש.
העתק גזר הדין בדחיפות לממונה על עבודות השירות.
ב. 8 חודשי מאסר מותנה אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת אלימות.

ג. 6 חודשי מאסר מותנה אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת איומים.

ד. קנס בסך 500 או 5 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.2016.

ה. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 10,000 ₪ שלא לעבור כל עבירה מן העבירות בהם הורשע, לתקופה של שנתיים מהיום.
אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.

ו. הנאשם ישלם פיצוי בסך של 3,000₪ למתלונן-ע.ת/1.
מצורף בזאת טופס פרטי ניזוק.
הפיצוי ישולם ב-6 שיעורים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ביום 25.6.15.
כל תשלום בתיק ייזקף תחילה לטובת הפיצוי.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ב אייר תשע"ה, 11/05/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת