הדפסה

מדינת ישראל נ' סוקולוב

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

ניקולאי סוקולוב ת.ז. XXXXXX355

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה מזי באני
הנאשם - בעצמו ובא כוחו עו"ד – דורון שטרן
<#1#>

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר על תנאי בן 6 חודשים למשך 3 שנים, התחייבות בסך 5,000 ₪.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט. – סומן ת/1.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן והבנתי את תוכנו. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#2#>
החלטה

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ה, 25/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הוגש גיליון רישום פלילי – סומן ת/2.
אבקש לכבד את ההסדר.
מדובר בנאשם יליד 1986, בעל 4 הרשעות קודמות. כאשר האחרונה משנת 2014. הנאשם הודה בתיקון כתב אישום שתוקן באופן משמעותי, חסך זמן שיפוטי יקר, לאור קשיים ראייתיים בתיק וטענות שהעלה הסניגור לתפקוד לקוי של השוטרים, מבקשים מבימ"ש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי, אבקש לכבד את ההסדר.
אכן, קושי ראייתי בהתנהלות קלוקלת של השוטרים. העבירה משנת 2012, מאז הוא עלה על דרך הישר, הוא אחראי מחסן היום באינטל. בהתחשב בכל הנסיבות האלה, ראוי לנכון לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 28, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני עובד במקום עבודה מסודר.

<#4#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של החזקת סכין לפי סעיף 186 (א) לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה וחתימה על התחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ולחלוף הזמן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 6 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 5,000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של 2 שנים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג – סכין , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ה, 25/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

קלדנית: שרה