הדפסה

מדינת ישראל נ' נקטטוב

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

ויאצסלב נקטטוב ת.ז. XXXXXX433

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –אבי פרנקו
הנאשם ובא כוחו עו"ד –מיכאל בוסקילה
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143 א לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום המתוקן ויורשע בו, ויצרף תיק נוסף שמספרו ת"פ 58615-05-15.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר על תנאי על עבירות אלימות מסוג עוון ועבירות רכוש מסוג עוון, קנס וחתימה על התחייבות.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון.
עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן .
אני מבקש לצרף את ת"פ 58615-05-15 .
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המצורף.
<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן .
לבקשת הנאשם ובהסכמת התביעה, אני מורה על צירופו של ת"פ 58615-05-15 לתיק זה.
על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המצורף .
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ט חשוון תשע"ו, 11/11/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש :
הוגש גיליון רישום פלילי של הנאשם – סומן ת/1.
הנאשם יליד 1979, לנוכח הנסיבות אשר פורטו בפני המאשימה אבקש לכבד את ההסדר, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש
כתב האישום בגין האיומים הוגש כשהיה סכסוך בין הצדדים, ככל הנראה המערכת מסתדרת ואבקש לכבד את ההסדר שכולל התייחסות גם לעבירת הגניבה. הוא מתחרט.

הנאשם
אני בן 36, אני אחרי תאונת דרכים לצערי הרב, אני חי ברחוב ולצערי הרב לקחתי את הארז הזה רק כדי למכור אותו ולשרוד. אני לא בקשר עם גב' לודמילה אבל אנחנו במצב הדדי לא, אני בזכותה בחוץ כי היא שוחחה עם עו"ס. לוקח אחריות על האירועים, אבקש לכבד את ההסדר.
<#4#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
הנאשם צירף תיק נוסף, ת"פ 58615-05-15 במסגרתו הורשע בכתב אישום המייחס לו עבירת גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשים התשל"ז – 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה, קנס והתחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 4 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת אלימות מסוג עוון.
ב. מאסר מותנה למשך 4 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת רכוש מסוג עוון.
ג. קנס בסך 500 ₪ או 5 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 28.12.15.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 1,000₪ שלא לעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע וזאת לתקופה של שנה מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - באנג, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ט חשוון תשע"ו, 11/11/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת