הדפסה

מדינת ישראל נ' נומה

לפני כב' השופטת מיכל ברק נבו

מאשימה

1. מדינת ישראל

נגד

נאשמים
1. יעקב חי נומה

לכבוד
מזכירות שירות בתי הסוהר
רח' יפו 224
ירושלים
 
הנדון: הודעה על התייצבות לריצוי מאסר דחוי (במשטרה/בית משפט)  
 
בית המשפט השלום בתל אביב החליט ביום           25.12.12         על התייצבותו
של הנאשם _____יעקב נומה_____ בתחנת המשטרה/במזכירות בית המשפט
השלום בתל אביב ביום   _____27.1.13____  בשעה  _____9:00____    לתחילת ריצוי מאסרו.
 
רצ"ב מקור צו המאסר, והעתק כתב האישום, הכרעת הדין וגזר הדין בתיק הנ"ל.
נא טיפולכם כחוק.