הדפסה

מדינת ישראל נ' מרו צגאי(עציר)

בפני כב' השופט דניאל בן טולילה
המאשימה
מדינת ישראל
ע"י עו"ד אייל זיכרמן ועו"ד יערית דרעי
נגד

הנאשם
אליאס מרו צגאי (עציר) - בעצמו
ע"י עו"ד רן אבינועם
<#1#>
פרוטוקול

מר לוי ערן לאחר שהוזהר כחוק:
ח.ר.
ש. תציג את תפקידך, כמה זמן במשטרה, מה תפקידך ביום האירוע?
ת. ערן לוי בלש במחוז תל אביב שייך ליחידה של מג"ב בילוש, 5 שנים במשטרה. תפקידי בכוח ראש צוות.
ש. מציגה לך דוח פעולתה שכתבת בתאריך 30.06.14 בשעה 20:30 לגבי אירוע מתואר שאתה. תספר מזיכרונך פרטי אירוע?
ת. הרבה אני לא זוכר. צריך את דוח הפעולה לידי. קראתי את הדוח. הגעתי 5 דקות לפני הדיון. ביצענו מעצר של 3 חשודים ברחוב סלאמה. אינני זוכר. היה שוטר נוסף בצוות בשם מקסימוב. ניהלנו מעצר של הונאה דרום. במהלך המעצר ממנה שאני זוכר עצרתי את הבחור שישב ליד הנהג. תוך כדי שאני עוצר את החשוד שתכננתי לבצע את מעצרו, הבחנתי שהעצור שיקיר עוצר אותו זה בעצם חשוד שיעולה לשם צגאי, השליך דבר מה , לעבר הרצפה. אני מודע לשוטר שאיתי יקיר שהושלך דבר מה, לאחר שאני הובלתי את העצור שלי לרכב, ניגשתי למוצג שנזרק. המוצג שנזרק בעצם זה היה כרטיס אשראי. ממה שאני זוכר המדובר בכרטיס אשראי ששייך לבחורה שאיני זוכר את שמה ואת פרטיה. מעבר לזה אני לא זוכר.
ש. מציג לך כרטיס אשראי, תאשר לי שזה הכרטיס?
ת. מאשר

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את כרטיס אשראי שנתפס.

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד. המוצג לא נמצא בטבלה כמוצג שהמאשימה מבקשת להגיש אותו. דבר נוסף, צילום של
כרטיס האשראי לא היה חלק מהליך החקירה.
<#2#>
החלטה
מתיר ההגשה. הוגש וסומן ת/58.<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט
המשך ח.נ
ש. אתה מציין בדוח הפעולה שלך שהתקבל מידע מחברת לאומי קראד?
ת. לא התקבל מידע. תדייק!
ש. תן לי לסיים את השאלה. אתה מציין בדוח הפעולה שלך שהתקבל מידע מחברת לאומי קראד. אתה כותב בדוח הפעולה שהתקבל דיווח מחברת לאומי קראד. מי קיבל את הדיווח?
ת. אני קיבלתי
ש. איך קיבלתי?
ת. ביום יום שלנו בשגרה עובדים בשת"פ עם חברת לאומי קראד על בסיס שיגרתי שהם מנהלים מעקב מסוים כלפי חשודים מסוימים. אנו הגורם המבצע, הסמכות, המשטרה שבעצם מבצעים את המעצרים של החשודים.
ש. השאלה התיייחס להיבט טכני?
ת. טלפוני.
ש. טלפון נייד שלך?
ת. כן
ש. ממי קיבלת את המידע?
ת. מחוקר שאת שמו אינני זוכר.
ש. חוקר של המשטרה או של חברת האשראי?
ת. אינני זוכר.
ש. מה היה המידע שקיבלת?
ת. הדיווח לא מפורט מולי לא אוכל לענות על התשובה.
ש. אם אציג לך את הדוח פעולה ותאמר לי?
ת. עכשיו שאני מעיין בדוח שלי אני אומר שקבלתי דיווח על רכב מסוים עם לוחית זיהוי ומספרה שיש בה 3 חשודים שכרגע מתנהל אחריהם עיכוב ומעבר לזה...
ש. מתי היה המפגש הראשון שלך עם שלושת החשודים והיכן?
ת. באקט של המעצר
ש. ברחוב סלמה?
ת. כן
ש. מי היה במקום בסלמה כשאתה ויקיר הגעתם, השוטר הנוסף?
ת. תחדד שוב את השאלה
ש. כשהגעת למקום מי היה במקום?
ת. חבר אלי במקום חוקר מלאומי קראד.
ש. מי זה?
ת. אינני זוכר את שמו.
ש. איפה נגשת עם אותו חוקר?
ת. ברחוב סלמה
ש. בתוך רכב, בחוץ?
ת. הוא נכנס אלי לתוך הרכב.
ש. לא מצאת לנכון לרשום את שמו בדוח הפעולה?
ת. הוא ביקש שלא ארשום.
ש. כך הוא ביקש?
ת. כן
ש. זה היה גבר או אישה?
ת. גבר
ש. אתה בטוח?
ת. כן
ש. אתה כותב שהחוקר הצביע על רכב שעמד בפינת הרחוב סלמה השלכת ואני שואל אותך אם אתה זוכר בדיוק איפה הרכב עמד?
ת. אינני זוכר במדויק היכן הרכב עמד. עבר זמן מה מאז האירוע שהיה ובמסגרת תפקידי אני עובר אין ספור אירועים
ש. מה היה המרחק בין הניידת שלך לבין אותו רכב שבו היו החשודים?
ת. אינני זוכר.
ש. בערך?
ת. אינני זוכר.
ש. מדובר בפרט שהוא חשוב מאוד לכן אני מציג בפניך את דוח הפעולה שלך ותגיד את המרחק?
ת. לא מצוין בדוח פעולה
ש. למה אתה לא מציין בדוח הפעולה נתון שהוא כל כך חשוב, לאור העובדה שאתה מציין שאותו חוקר הצביע לכם על הרכב החשוד ?

ב"כ הנאשם:
אבקש לציין לפרוטוקול שחברתי דיברה עם העד בזמן חקירתו. אבקש שתימנע מהדברים האלה.

באת כוח המאשימה:
לא אמרתי דבר לעד. לא פניתי לעד.

המשך חקירה:
ת. אם הייתי מנהל אחריו עיקוב רגלי או ברכב הפרט הנתון כרגע הייתי מציין את זבה דוח פעולה
ש. באיזה מרחק בערך הצביע לך אותו חוקר ?
ת. אינני זוכר
ש. 10 מ' חצי קילומטר?
ת. אינני זוכר
ש. האם מהמקום שהחוקר הצביע לך על הרכב יכולת לדעת על איזה רכב מדובר?
ת. אינני זוכר
ש. בדוח הפעולה שלך אתה כותב שהחוקר מחברת לאומי קארד הכווין את הצוות לרכב שלך החשודים מה הייתה הכוונה?
ת. רחוב כללי היכן הרכב ממוקם
ש. אם אומר לך שמדובר בכלל בחוקרת של חברת האשראי ולא חוקר גבר אני צודק או טועה?
ת. טועה.
ש. חוקרת בשם טל דנון העידה בשבוע שעבר, והיא זו שהייתה מטעם לאומי קארד בשטח היא טועה או אתה?
ת. החוקרת לו חברה אליי אלא חוקר
ש. אתה זוכר אם דיברת עם חוקרת של לאומי קארד בשטח?
ת. בשטח עצמו לא.
ש. ציינת שאתה עצרת את האדם שישב ליד הנהג ואני שואל מי זה היה מציג את דוח הפעולה?
ת. כן שאני קורא בדוח אני עונה שמדובר בבחור שמדובר ביעקב מנשה.
ש. תתאר איך ביצעת את המעצר של יעקב?
ת. הוא ישב הנהג הוא פתח לי את הדלת הייתי עם מדים הורדתי אותו לרצפה לאחר שהוצאתי אותו לאחר מכן אזקתי אותו זה היה האקט של המעצר עצמו.
ש. לא היה קל לעצור את אותו יעקב ואפילו השתמשת בכוח?
ת. רק לצורך מעצר לא מעבר לכך.
ש. עצרת אדם אחד ויקיר עצר שני נוספים?
ת. יקיר עצר את הבחור מה שהוא ציין בדוח פעולה שלו אינני זוכר הדוח לא נמצא לידי. אני מה עצרתי רשמתי.
ש. אם אתה עצרת אחד את זה שישב ליד הנהג ויקיר את זה שישב מאחורה מי עצר את הנהג?
ת. מה שרשום בדוח פעולה אני עשיתי מעבר לכך אני לא יודע
ש. מה שרשמת בדוח לא בהכרח קרה בשטח?
ת. אין לי מה לשקר אני שוטר.
ש. אתה ציינת שהיו שלושה חשודים ברכב אתה עצרת אחד ואתה אומר שיקיר עצר עוד אחד מחישוב פשוט יש אדם נוסף שלא נעצר?
ת. יקיר רשם בדוח פעולה שלו מה הוא ביצע את מי הוא עצר אני ציינתי בדוח שלי.
ש. כמה זמן לקח לכם להגיע מהמקום בו הייתם לפני ביצוע המעצר איפה שהיה החוקר של חברת האשראי עד לחשודים?
ת. אינני זוכר
ש. האם הגעתם לרכב החשודים רכוב או רגלי?
ת. אינני זוכר, בעזרת הרכב (לאחר שהוצג הדוח)
ש. בגלל העובדה שהייתם צריכים לנסוע עם הרכב היה מרחק גדול בין המקום שהיית עם החוקר עם האשראי עד לרכבם של החשודים מה דעתך, אחרת היית הולך ברגל?
ת. נסיעה עם הרכב הייתה למנוע בריחה. החשודים היו בתוך הרכב
ש. אחד האנשים שיקיר עצר זרק דבר מה לפי מה שציינת?
ת. נכון
ש. אבקש לתאר איך הוא זרק את זה?
ת. השליך תוך כדי אקט המעצר השליך עם ידו הימנית
ש. בזמן שאתה מתאר שהוא השליך הוא בכלל לא נעצר יקיר היה עסוק במעצר אחר?

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד הוא מציג לו נתון א,ב,ג שביקשתי שיציג את הנתון הוא מציג מה שאין בדוח השוטר אני
לא יודע על מה הוא מבסס את זה. שהוא אומר שהוא יציג נתון שיציג.
המשך ח.נ.
ש. אתה לא מציין בדוח שלך את זה שהחשוד השליך משהו מידו הימנית בזמן שהוא נעצר למה, אם זה היה קורה היית מציין את זה?
ת. ציינתי בדוח מה היה באירוע עצמו במהלך אקט המעצרים ואחד מהם השליך משהו עם ידו הימנית היה מדובר בכרטיס אשראי.
ש. איך הוא זרק היה מחוץ לרכב בתוך הרכב, מהחלון?
ת. אינני זוכר מעבר למה שציינתי בדוח הפעולה
ש. אבל דוח הפעולה שלך הוא חסר וציינת רק שהוא השליך את זה בידו הימנית לא פירטת איפה הוא היה ישב, עמד?
ת. הייתי באקט של מעצר אחר תוך כדי האקט זיהיתי את ההשלכה.
ש. יכול להיות שהוא היה בתוך הרכב?
ת. אינני זוכר
ש. מחוץ לרכב?
ת. אינני זוכר
ש. רק אחרי שעצרת ואזקת והכנסת לניידת את אוו עצור את יעקב אז הלכת לראות מה הדבר שנזרק?
ת. מה שרשום בדוח
ש. לגבי מה שאמרת היום בבית המשפט?
ת. מה שרשום בדוח
ש. אתה ניגשת לאותו דבר מה שנזרק רק לאחר שהובלת את העצור לניידת?
ת. כן
ש. ז"א הפעם הראשונה שאתה מבין מה נזרק ע"י אותו חשוד זה היה רק לאחר ביצוע המעצר?
ת. כן
ש. בזמן אמת, היינו בזמן הזריקה אתה לא ידעת את אותו פרטים של החשוד שזרק דבר מה?
ת. ציינתי בדוח פעולה שהשוטר עצר חשוד מסוים אותו חשוד השליך משהו לעבר הרצפה.
ש. ידעת את שמו של מי שהוא עוצר?
ת. לאחר מכן ידעתי את הפרטים
ש. מתי זה לאחר מכן, מתי ידעת שהשם שלו הוא צגאי?
ת. רק לאחר שהודענו את מעצרם וקיבלנו את פרטיהם
ש. אתה קיבלת את הפרטים?
ת. חלק אני וחלק השוטר שאיתי
ש. קיבלת את הפרטים של צגאי?
ת. לאחר שקיבלתי את הפרטים מהשוטר יקיר

ש. איפה קיבלת את הפרטים?
ת. אינני זוכר
ש. ז"א אני מבין מדבריך שמי שאמר לך שהחשוד שזרק את הדבר מה היה צגאי, יקיר הוא מסר לך את הפרטים?
ת. כן.
ש. מתי סיפרת ליקיר שראית את אחד החשודים זורק את הדבר מה?
ת. תוך כדי המעצר שאני מבצע
ש. בדוח הפעולה של יקיר אומר לך שיקיר לא מציין בכלל שמישהו זרק משהו בזמן המעצר?
ת. יקיר לא מציין את זה, אני מפקד הכוח אני מציין את רוב פרטי האירוע. כל שוטר רושם בדוח שלו מה הוא עשה מתחילת האירוע עד סופו מה יקיר עשה הוא ציין מה אני עשיתי ציינתי.
ש. איך אתה יכול להסביר את העובדה שבכל דוח הפעולה של יקיר הוא בכלל לא כותב שנתפס כרטיס אשראי כאשר בדוח הפעולה של יקיר מפורטים כל הדברים שנתפסו ברגע המעצר?<#4#>
החלטה
אינני מתיר את השאלה.
כמו כן בית משפט מספר פעמים במהלך חקירתו של העד הודיע לעו"ד אבינועם שחקירה נגדית חשובה ככל שתהיה מוקצבת בזמן. עו"ד אבינועם הודיע שטרם סיים לחקור את העד על הפעולות שהוא ביצע חרף כך, מבקש לאמת את העד ביחס לדברים שעדים אחרים ראו או לא ראו במהלך האירוע וזה מתבקש אף ליתן הסברים לדוחות שאחרים מסרו . לא אתיר עוד שאלות אלא אם כן עו"ד אבינועם ימצה את 5 ד קות שנותרו לו.
<#6#>ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט
המשך חקירה:
ש. לאחר מספר רגעים קיבלת את אישור המעצר לפי מה שכתבת ממי קיבלת את האישור?
ת. אני הגורם הסמכותי חברת לאומי לא הכוח הסמכותי לבצע מעצר
ש. אבל אתה כותב בדוח הפעולה שלך ברגע קבלת אישור מעצרם ניגשתי לחשוד שישב....?
ת. זאת לאחר שציינתי בתחילת הדוח לאחר שהחלטנו ביחד שניתן לבצע את המעצר, ביצענו את המעצר.

חקירה חוזרת:
- אין.

עת/37 אלי בריקשווילי לאחר שהוזהר כחוק:
ח.ר.
ש. תספר מה היה תפקידך לפני כשנה בערך?
ת. הייתי קב"ט בסניפי מגה באר שבע והסביבה.
ש. אני מציג בפניך מספר דיסקים תספר מה היתה הנגיעה שלך בדיסקים האלה. דיסק שמצוין ?
ת. כתוב על הדיסק מגה בעיר צפון באר שבע. ומגה רכבת באר שבע. דיסקים שהאחראי של הקב"ט המחוזי אמר שבתאריך ובשעה מסוימים צריך להיכנס ולשחזר על שתי חברה שהגיעו והיו מעבירים כרטיסים שהם גנובים, לפי מה שאני זוכר.
ש. מציג לך בלפ טופ תמונה. מה רואים בתמונה זאת תתמקד על תאריכים?
ת. אני הוצאתי את התמונה הזאת מתוך מצלמות האבטחה של הסניף.
ש. מציג בפניך שורת מספרים שכתובה למטה תסביר לבית המשפט מה אנו רואים שם?
ת. בתאריך 04.05.14 שעה 15:10 רואים שני חברה עם כובעים.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את הדיסק עליו כתוב כרטיס גנוב מגה רכבת באר שבע שקשור לאישום 17 לאחר
שהעד העיד שהוא זה שהוריד את הסרטון ממצלמות האבטחה. ,

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד להגשת שני דיסקים המתייחסים לאישום 17. בדיון מיום 01.02.15 הורה בית המשפט
למאשימה להגיש טבלה מסודרת בדבר כל המוצגים שברצונה להגיש באמצעות עדי התביעה.
ההחלטה זו באה לאחר שהמאשימה לא מלאה את אותה הוראה שניתנה בדיונ;ים הקודמים ולאחר פניות שלי לקבל חומר חקירה חסר לרבות רשימת מ.ט מסודרת. דיון ההוכחות של היום נקבע כבר ביום 30.10.14 כך שהיה למאשימה מספיק זמן למלא אחר הוראת בית המשפט ולהבהיר את הטבלה מבעוד מועד. דא עקא, זה לא קרה. הגנת הנאשם נפגעת פעם אחר פעם כי ישנו חומר שלא הועבר לרשותי. בהמשך לפניה שלי אתמול אל ב"כ המאשימה העבירה את הטבלה בשעות הצהריים המאוחרות אך שכתוב שם בשעה 12:30 קיבלתי במשרדי בשעה 14:00 חרף סמיכות הזמנים ומיד עם קבלת הטבלה פניתי לב"כ המאשימה וביקשתי לשלוח שליח שיצלם את החומר החסר והושב לי שהתיק נמצא בבית המשפט ואין יכולת לצלם את החומר החסר אלא רק בבוקרו של הדיון. חברי יטען כי כל החומר החקירה היה ברשימת חומר החקירה שקיבלתי אך גם טענה זו לא נכונה וכלדוגמא אתן את רישום מספר 17 של עת זה ביחס לאישום 17 מופיע שישנם שני דיסקים ש/מסומנים "כרטיס גנוב מגה בעיר באר שבע צפון ואחד דומה לו. כאשר בחקירת חומר החקירה כתוב בתמצית מעטפה עם דיסקים, לא מפורט, איזה דיסקים, איך הם מסומנים, כמה דיסקים. אוסיף ואומר שיש לי דיסקים ביחס לאישום זה של תחנת דלק ולכן חשבתי שאלה הדיסקים שכתוב ברשימה אבל אתמול גיליתי שישנם עוד שני דיסקים נוספים. גם ביחס לאישום 26 שגם הוא רלוונטי לעד זה עולה שישנם שני דיסקים נוספים. מציג לבית המשפט רשימת חומר החקירה שמתייחס לאישום 26 שם עולה שאין כל זכר לכך שישנם דיסקים ביחס לאישום זה ולכן לא ידעתי שקיימים דיסקים באישום זה עד אתמול בצהריים. לאור האמור אתנגד להגשת הדיסקים. מדובר בהפתעה להגנה. אבקש מבית המשפט לשמור על זכותו של הנאשם להליך הוגן. נראה כי אם המאשימה היתה ממלאת אחרי הוראת בית המשפט יכולנו לחסוך את הדיון הזה. אני לא יכול לקבל לראשונה דיסקים ולצפות בהם במהלך דיון הוכחות כאשר העד כבר יושב על דוכן העדים.

ב"כ המאשימה:
עפ"י הרשימה שהוגשה היום לבית המשפט ושהועברה לחברי כבר אתמול פורטו במפורש איזה
חומרים הוגשו ע"י העדים כאשר מצוין גם מספרי הדיסקים בכל מקום. ניתנה לחברי האפשרות
לצלמם טרם הדיון. חברי זנח את הרעיון לצלם את הדיסקים בבית המשפט וכן ברשימת חומר
החקירה שהוגשה לא כתוב מפורשות דיסק אבל כתוב תיעוד גיהוץ אשראי מיום 09.06 ואיך אפשר
לתעד למעט דיסק. אם היה רואה את המסמך ולא היה יודע במה מדובר מן הראוי שהיה פונה לקבל
הסברים. יש התייחסות. גם לגבי יתר האישומים. אשר על כן נבקש לדחות את ההתנגדות ולהגיש
את הדיסקים. <#7#>
החלטה
מתיר קבלת הדיסקים. <#8#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

המשך חקירה:
ש. מציג בפניך דיסק שכתוב גנוב מגה בעיר באר שבע?
ת. אני לא בטוח שאני צרבתי את הדיסק, איני זוכר.
ש. לש. בית המשפט איך אפשר לדעת מי הוריד את הדיסק באותה תקופה?
ת. באותה תקופה היה עוד קב"ט שעבד כי הוא היה עובד בצפון באר שבע. סביר להניח. קוראים לקב"ט הנוסף אסף ממן.
ש. אתה זוכר מה עשית במשטרה ביום 22.06.14?
ת. בתחנה?
ש. כן?
ת. אני זוכר שהיה לי פעם או פעמיים דימה הגיע אלי לסניף במשרד ומסרתי לו את הדיסק והוא גבה ממני את העדות.
ש. אתה זוכר באיזה תאריכים דימה בא אליך לסניף?
ת. לא
ש. אני מרענן את זיכרונך שבתאריך 22.06 הגיע דימה לסניף מגה רכבת ושם מסרת לו דיסקים?
ת. אני זוכר שמסרתי לו את הדיסק ולא זוכר בדיוק באיזה תאריך. זוכר שזה היה בקיץ
ש. מציג בפניך המסומן דל מיום 22.06 אתה זוכר האם זה אתה הדיסק שאתה מסרת שאתה מסרת לחוקר דימה?
ת. לא זוכר.
ש. מציג בפניך ד. ל מיום 22.06 את התוכן בלפ טופ אתה יכול לאשר שאתה צברת אותו ?
ת. לאחר שאני רואה את התוכן של הדיסק אני מאשר שאני זה שצרב אותו. והכתב של המעטפה החומה זה כתב יד שלי. לכבוד דימה מההונאה אשראי גנוב 08.06.14.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את הדיסק בכפוף להתנגדות חברי ותשובת המאשימה. (הוגש וסומן

המשך ח.נ.
ש. מה זה התאריך הזה?
ת. אני לא יודע.
ש. אמרת מקודם שהיו שני תאריכים שדימה בא אליך ואתה זוכר את התאריך הנוסף שדימה בא אליך?
ת. לא
ש. אבקש לרענן את זיכרונך. מציג עדות שלך בפני דימה מיום 26.06.14 תאשר לי שזה אכן המועד שבו דימה בא אליך ושזו חקירתך תאשר לי שזו חתימך?
ת. כן. זה גם הכתב שלי על עטיפת הדיסק הזה. כתוב על העטיפה גיהוץ אשראי גנוב 09.06 סניף נווה זאב.
ש. מציג לך את התוכן שלא אותו דיסק, מי צרב את אותו דיסק. מציג לך קובץ עם אשראי גנוב בסניף נווה זאב. כך כתוב. מי כתב את זה?
ת. אני נתתי לקובץ את השם הזה.
ש. מציג סרטון מה כתוב למטה?
ת. 09.6.14 שעה 15:10
ש. איזה סניף זה?
ת. סניף נווה זאב.
ש. לש. בית המשפט. איך אתה יודע שזה סניף נווה זאב?
ת. אני יודע כי עבדתי שם.
ש. אתה צרבת את הדיסק הזה?
ת. כן.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את הדיסק. (הוגש וסומן ת/62)

המשך חקירה:
ש. מציג דיסק נוסף ?
ת. זה גם אותו תאריך סניף שד' ירושלים בשכונה ט' וגם אני צרבתי וזה הכתב שלי.
ש. מה שם הקובץ?
ת. גיהוץ באשראי גנוב מגה בול סניף שכונה ט.
ש. מציג את תוכן הדיסק שני קבצים. מי נתן לסרטונים שמות?
ת. אני
ש. איזה סניף זה?
ת. סניף בשכונה ט' בשד' ירושלים. רואים בתאריך 09.6 בשעה 15:00.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את הדיסק. (הוגש וסומן ת/63)

ב"כ הנאשם :
אציין כי אין התנגדות להגשה בכפוף לטענותיי שכבר טענתי במסגרת תיק זה, פגיעה בזכות
הפרטיות, סברה, שמועה.

ח.נ.
ש. כמה זמן עבדת כקב"ט במגה?
ת. בדיוק חצי שנה.
ש. כמה דיסקים צרבת במהלך כל התקופה הזאת בכללי?
ת. לא מאות. עשרות.
ש. ביחס לתיק הזה עכשיו מי ביקש ממך לצרוב את סרטוני האבטחה?
ת. ממונים עלי. הקב"ט המרחבי.
ש. ששמו יוסי ממן?
ת. לא. אסף ממן זהקב"ט שעבד ביחד איתי בבאר שבע והסביבה והקב"ט מרחבי הוא מיקי טטרו. הוא היה מקבל פניות מחברת האשראי. זה מה שהוא אמר לי.
ש. מי שהיה מקבל את הבקשות לקבלת סרטוני האבטחה מחברות האשראי זה היה רק מיקי?
ת. כן
ש. מי אמר לך מה לחפש, מי נתן לך את הנתונים?
ת. מיקי
ש. איזה נתונים הוא מסר לך?
ת. הוא היה אומר לי שבתאריך מסוים בשעות המסוימות אתה תראה שני אנשים ממוצא אתיופי שמגיעים עם אשראי שדווח כגנוב שמגהצים לרוב פקטים וזה מה שצרבתי גם. רוב הדיסקים אם לא בכולם רואים גיהוץ של פקטים.
ש. האם עשית השוואה בין השעה במצלמה בה לכאורה אנשים המבצעים רכישה לבין איזה שהיא חשבונית..שהיתה מולך כדי לראות שיש התאמה. ?
ת. בוודאי.הוצאתי חשבוניות מהקופה הראשית ובשעות האלה היחידים שקנו פקטים זה האנשים שנראו בסרטון. לא יודע להעיד אם זה מי שיושב פה אבל אני יודע שזה האנשים שהיו בסרטון.
ש. תציג לי את החשבוניות שאיתם עשית את ההשוואה ושאותם הפקת מהקופה הראשית?
ת. אין לי אותם.
ש. אני אומר לך שדימה היה אצלך קיבל ממך רק דיסק ולא חשבוניות. ז"א שלא העברת לו את החשבוניות, נכון?
ת. ממה שזכור לי העברתי לו אבל את זה אני לא זוכר. גם היום אפשר להנפיק אותם.
ש. אתה יודע מתי מיקי ביקש ממך להוריד את הסרטונים?
ת. מתי שהוא ביקש. בתאריכים האלה. לא זוכר. אין לי מושג בדיוק.
ש. לש. בית המשפט אם אפשר לדעת מתי הורדת את הסרטון?
ת. בתוך הסרטון יש כתוביות.
ש. זה לא התאריך שבו הורדת את הסרטון אלא התאריך שבו לכאורה צולם השימוש בכרטיס. לכן מתי הורידו את הסרטונים ממצלמות האבטחה?
ת. זה היה בין שבוע לשבועיים לאחר התאריך שרשום בדיסק עצמו.
ש. מאיפה צרבת את הדיסקים פיזית?
ת. מהמחשב שנמצא בחדר קב"ט ורק לי היה גישה לחדר הזה.
ש. איפה זה?
ת. בכל סניף יש חדר משלו.
ש. צרבת ישירות לדיסק או קודם לדיסק און קי?
ת. קודם הייתי שומר בתוכנה בתוך המחשב, אחרי זה הייתי צורב. בעמדה המקומית. בכל סניף במחשב שלו.
ש. אתה לא יודע להגיד באיזה תאריך ביקשו ממך לצרוב, לא יודע באיזה תאריך צרבת, מתי הורדת את הקובץ ממצלמות האבטחה למחשב וגם לא יודע להגיד מתי צרבת את הדיסק העגול?
ת. צודק.
ש. על המחשב שתיארת אני מאמין שמתוקף עבודתך, הורדת הרבה סרטונים למחשב עצמו ו בזמנים שונים צרבת לדיסק?
ת. לא. לא שמרתי סתם סרטון אם לא הייתי צריך לצרוב אותו למישהו.
ש. כן, אבל ממה שאמרת וסיפרת היית מוריד ממצלמת האבטחה למחשב ואחרי תקופה שאתה לא יודע מהי, היית שם בדיסק?
ת. התכוונתי שרק אחרי שבוע או שבועיים הייתי מקבל את הפניה ולאחר מכן, הייתי שומר וצורב, באותו יום.
ש. על חלק מהדיסקים הצהרת ואישרת שכתבת בכתב ידך ועל חלק כתב החוקר דימא שלא מסרת את הדיסקים נכון?
ת. אין לי מושג מי כתב אני הצבעתי על דיסקים שאני כתבתי עליהם.
ש. יש ת/62, שלא כתוב עליו ?
ת. זה דיסק שאני צרבתי אך אני לא כתבתי על הדיסק עצמו.
ש. על הדיסק עצמו לא כתוב כלום היום ת/62?
ת. על הדיסק עצמו לא כתוב כלום, כתוב על המעטפה.
ש. תאשר לי שאתה לא ערכת השוואה בין השעה המופיעה על הסרטון לבין שעון האמת?
ת. לא. אני לא יודע לערוך. יכול להיות שהיה DELAY קטן.
ש. עשית השוואה בין השעות?
ת. אולי היה דיליי של כמה דקות.
ש. כשפתחת את המצלמה ?
ת. אני הייתי משווה
ש. בזמן שהורדת את הסרטון האם בדקת מה שעת האמת עכשיו?
ת. לא זוכר. מה שהייתי עושה זה להשוות את האירוע לקבלה וזה היה תואם.
ש. הסניף מרושת מצלמות?
ת. יש מצלמות.
ש. יש מצלמה בכניסה לסניף?
ת. כן.
ש. למה לא חשבת להביא את הצילומים מאותה מצלמה שמצלמת את הכניסה?
ת. בכל דיסק הם מצולמים בכניסה וגם בקופה, תבוא תראה את הדיסקים.
ש. איך העברת לדימה את הדיסקים באותו יום?
ת. הוא בא אלי וגבה ממני עדות וקיבל את הדיסקים.
ש. אז למה אחד מהם היה בתוך מעטפה לידי דימה, שלחת אליו לדואר או באמצעות קב"ט?
ת. לא שלחתי אף פעם בדואר, דימה בא אלי בין פעמיים לשלוש והבאתי לו דיסקים.
ש. יש דיסקים שמי שסימן אותם היה החוקר ד.ל. דימה ליפוביץ' , נתת לו את הדיסקים ביום 26.06.2014, אני שואל אותך, האם יכול להיות שאולי התבלבלת בדיסקים כשהגיע אליך דימה שהרי הם לא סומנו?
ת. עכשיו כשראיתי את התוכן, אני מאשר שאני מי שצרב את הדיסקים לא יודע מה קרה איתם אחרי זה.

ח.ח:
ש. שני הדיסקים שנתת לדימה שלא היו מסומנים, היו בתוך מעטפה שאישרת שהמעטפה שלך נכון?
ת. כן.

<#9#>
החלטה

פוסק לעד אלי בריקשווילי , ע.ת. 37, שכר עדות לרבות נסיעות, בהתאם לתקנות.
<#10#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

מר אלי זינו, לאחר שהוזהר כדין:
חקירה נגדית:
ש. תספר לבית המשפט מה היה תפקידך בתקופה של האירוע שהוזמנת להעיד עליו היום?
ת. התפקיד שלי בעיקר למנוע פחת בסופר. אני מתכוון לקב"ט. למנוע גניבות.
ש. אני מראה לך עדות שלך שנמסרה בפני החוקר דימיטרי ליפוביץ מיום 09.07.2014?
ת. התקשר אלי הקב"ט הראשי ואמר לי שמ תוקף תפקידי להעביר את החומר המדובר פה. מה שעשיתי לקחתי את הטלפון שלי והסרטתי את האירוע והעברתי אותו בשלב מסוים ביקשו ממני להעביר את זה לדיסק ולתת למשטרה וזה מה שעשיתי.
ש. העברת את הקובץ מהנייד לדיסק?
ת. כן. לא זוכר בדיוק איך עשיתי את זה, אנחנו לא אלופים בזה... לא זוכר איך עשיתי את זה. התוכנה היתה חדשה אז אני לא זוכר איך זה קרה, זה היה מהטלפון שלי, לא זוכר מי עשה את זה. יכול להיות שהקב"ט הראשי עשה את זה.
ש. אני מראה לך את הסרטון מדיסק שמסומן ד.ל. 09.07.2014 רואים שזה צילום של מסך. ?
ת. אנחנו רואים בחור המגיע לקופה ראשית. יש פה צילום ששמור בנייד. לקחתי את הטלפון שלי ובאמצעות המצלמה שלו הסרטתי את מה שרואים במסך המחשב.
ש. אתה לא יודע מי צרב פיזית על הדיסק?
ת. לא.

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד שהעד יעיד על מה שיש בטלפון שלו.
לא ברור מכח מה מבקש ב"כ המאשימה מהעד שנמצא על דוכן העדים להוציא את המכשיר הנייד שלו ולבדוק בזמן החקירה, האם הסרטון שצילם עדיין מופיע אצלו במכשיר הנייד, ברור שהסרטון כפי שנמצא במכשיר הנייד לא היה ברשות ההגנה ואינו מהווה חלק מרשימת חומר החקירה, אינו יכול לעשות השוואה בין מה שיש בנייד לבין מה שיש בדיסק.

ב"כ המאשימה:
הראיה היא כמו שהוא צילם בטלפון והתוכן של הדיסק הוא אותו התוכן.

<#11#>
החלטה

מתיר לעד להשיב לשאלה האם מה שצרוב בדיסק הוא זהה למה שיש אצלו בסרטון בטלפון.

<#12#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

ת. התמונה מסובבת.

ב"כ המאשימה:
מבקשת להגיש את הדיסק ל.ד. 09.07.2014. ביחס לאישום 29.

<#13#>
החלטה

מוגש ומסומן ת/64.
<#14#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

המשך חקירה:
ש. תנסה להיזכר האם אתה צרבת את הדיסק ?
ת. אני לא יכול לזכור. יתכן מאוד שאני עשיתי או ששלחתי את זה לאיזה שהוא גורם, אולי לקב"ט הראשי, אך אני אישית מסרתי את הדיסק לזה מהמשטרה. דימיטרי.

ב"כ הנאשם:
אני מבקש בפעם המי יודע כמה, מב"כ המדינה לא להשיב בשמו של העד גם אם היא סבורה שהעד כבר השיב, שלא תשיב.

עו"ד דרעי:
אני איבדתי את הסבלנות. אני מבקשת שחברי לא יפנה אלי ישירות.

ש. אם אני היום אבקש ממך להוריד סרטון מהטלפון שלך לדיסק?
ת. אני אדע לעשות אתזה, יהיה לי בקושי אבל אני אצליח בסוף. אנחנו מבוגרים לא מתוחכמים.
ש. מי נתן לך את הנתונים שבעזרתם הזמנת את הזמנים שאותם היית צריך לחפש את הסרטון הרלוונטי?
ת. הקב"ט הראשי, התקשר אלי באיזה שהוא שלב, ג'קי משהו.. לא זוכר את השם.
ש. נכון שהסרטון נמחק ממצלמת האבטחה המקורית?
ת. בשלב מסוים כן, כי זה לא שומר.
ש. תגיד, האם אתה עשית השוואה בין הזמן שמופיע בסרטון אבטחה לבין הזמן אמת?
ת. בוודאי.
ש. איפה זה כתוב?
ת. אין לי בעיה, בסרטון עצמו יש את התאריך ואת הזמן – השעה, הדקה והשניה.
ש. איפה הקבלה בעזרתה עשית את ההשוואה?
ת. לא קבלה, הוא רשם לי את זה בזמנים, לא זוכר שראיתי קבלה, אך זה היה כנראה טלפונים הוא רשם לי את זה על נייר וכך הגעתי לתאריך ולזמן.
ש. מאיפה אתה יודע שהסרטון שכתוב 15:30 שבשעון מצלמת האבטחה אינו מקדים או מאחר?
ת. אנחנו תמיד מאפסים אותו. יש בתקופה מסוימת יש הפרשים של 30 שניות, עד דקה אנחנו מאפסים, כי שניות אנחנו יכולים....
ש. אתה איפסת את השעון של המצלמה?
ת. לא יכול לזכור.
ש. לכל מצלמה יש קופה המכוונת אליה?
ת. כן, יש לכל קופה בדרך כלל. לפעמים יש לשתי קופות, כי מה שמדובר פה זה קופה ראשית לא על קופות רגילות.
ש. למה לא הבאת גם צילום ממצלמת האבטחה בכניסה לחנות?
ת. כי זה לא רלוונטי, כי היציאה שלו נראתה.
ש. המצלמה בקופה הראשית, ממוקמת למעלה, זאת אומרת רואים רק ראש או כובע, לא פנים. אז אני שואל כמי שאחראי על המצלמות למה לא הבאת סרטון ממצלמה שניתן לראות בגובה הפנים?
ת. תמיד רואים את הראש למעלה, אף פה.

<#15#>
החלטה
פוסק לעד אלי זינו ע.ת. 59, שכר עדות בהתאם לתקנות.
<#16#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

[לאחר הפסקה]

ב"כ הנאשם:
לאחר שבית משפט מציין כי יש צורך בהוצאתו של הנאשם בפוסטת ערב, הסברתי לנאשם את חשיבות נוכחותו. בסופם של דברים, על מנת שזה לא ימצא במעברים תקופה ממושכת, זה מעוניין שהעד האחרון יישמע בהיעדרו.

הנאשם:
אני סומך על עורך הדין שלי, אני מסכים שהעד האחרון ישמע בהיעדרי.

<#19#>
החלטה

לאור האמור לעיל, הנאשם יוחזר בשלב זה עם "פוסטת ערב" (השעה כעת 17:19) .

העד האחרון, אלמסי, ישמע בהיעדרו של הנאשם.

הנאשם יובא לדיון הקבוע ליום 23.03.2015 שעה 10:30 באמצעות שב"ס.

<#20#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

נבון אלמסי, לאחר שהוזהר כדין:
ש. תצהיר לפרוטוקול בבקשה מה תפקידך, כמה זמן אתה במשטרה, מה היה תפקידך באירוע?
ת. אני משרת במשטרת ישראל מ 85'. משנת 91' אני משרת כחוקר בתחנת אופקים. שימשתי במקרה הזה, כשחלק מהפעולות בוצעו על ידי.
ש. מציגה חקירה של אדם בשל יצחק מלדה מ 27.02.14 שעה 16:06 מה זה המסמך ומי האדם שחקרת ובחשד למה ?
ת. זו עדות שגביתי ב 27.02.14 16:06 מאדם שהוא הנאשם, שהרגע יצא מהאולם. לאחר שגביתי את העדות הקראתי לו את העדות, בסיום הוא סירב לחתום ואפילו גם רשמתי בכתב ידי בהערה שהוא אומר "לא רוצה לחתום על העדות כי המשטרה הולכים להפליל אותי".
ש. מדוע אתה טוען שזה הנאשם כשהשם הוא יצחק מלדה?
ת. התקבלה תלונה של עובדת במנהל החינוך באופקים שנגנב התיק שלה, ארנק וביניהם כרטיס אשראי, למיטב זכרוני. כל מה שאני אומר זה למיטב זכרוני.
לאחר שהתקבלה התלונה שנעשה שימוש בכרטיס אשראי, התברר שנעשה שימוש בשתי תחנות דלק, בתפוז ובתחנה סמוך לנתיבות. הוצאנו תצלומים של שני חשודים, לקחנו סרטונים של החשוד. ביום שנעצר הנאשם, לקח די זמן, מספר ימים מיום התלונה ליום המעצר. הנאשם הזה יחד עם אדם נוסף הגיעו לאותו מנהל חינוך באופקים, עובד במקום זיהה ואמר שיש שני אנשים חשודים, שנראה לו שהם אותם אנשים שהיו במנהל חינוך והוא חושב שהם גנבו את התיק של העובדת.

ב"כ הנאשם:
אני מתנגד לכך שהעד יעיד על דברים שאינם כתובים בחקירתו של יצחק מלדה או על דברים שאינם כתובים בדו"חות או בחקירות או בפעולות שביצע העד הזה. ככל שהעד רוצה לספר על סיפור מסגרת, הקדמה או רקע, הוא נדרש לספר על בסיס פעולת חקירה שביצע, לכך לא אתנגד בכפוף לכך שיצביע איפה הדברים כתובים וזאת משום שיכול ויש לעד ידיעה על דברים אחרים שקרו וזאת באה לאחר סיום הטיפול שלו בתיק ואין להם ביטוי בתיק.

ב"כ המאשימה:
העד נשאל על ידי בית המשפט אודות הרקע לכך שנכתב ששם הנאשם הוא שם אחר. אם בית המשפט סבור כי זה לא נחוץ להשלמת התמונה אני אסכים.

<#21#>
החלטה

מתיר לעד להשיב על השאלה, אך מתבקש נוכח דבריו להסביר שהשם שמופיע בכותרת זה הנאשם.

<#22#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

המשך חקירה:
ש. לפי מה אתה יודע את זהות הנחקר?
ת. הגיע בעקבות אותה קריאה למנהל החינוך צוות, לנאשם יחד עם עוד אדם כאשר בשטח הציגו רישיון נהיגה של אדם שאלה פרטיו ולכן החקירה התנהלה על השם הזה.
ש. בגוף החקירה אתה חוקר את החשוד בשם יצחק מלדה על עבירות של?
ת. גניבה, קבלת דבר במרמה, הונאה בכרטיס חיוב. זה כתוב.
ש. חקרת אותו והוא נשאר עצור. מה היה בהמשך?
ת. אני מדבר על הנאשם בשם הזה. הוא לא אומר לי במהלך כל החקירה שזה לא הוא. למחרת, בהארכת מעצר לפני כב' השופט דורון אמיר, שאני ביצעתי, כב' השופט ביקש לדעת מי הנאשם והנאשם קם ועמד על רגליו ולא אמר שזה לא הוא ואלה לא הפרטים שלו. גם בבית המשפט הוא המשיך להתחזות בשם הזה.

ב"כ המאשימה:
מגישה מ"י 58305-02-14 מתאריך 28.02.2014 יחד עם חקירת יצחק מלדה מתאריך 27.02.2014.

ב"כ הנאשם:
אין לי התנגדות להגשת הפרוטוקול אך אני סבור שלא מדובר בפרוטוקול הקשור בנאשם. וגם ביחס למה שהעיד העד, זה לא מופיע בפרוטוקול ולכן זה בגדר רכילות, במקרה הטוב.

הוגש וסומן ת/65.

ש. מציגה לך מסמך המסומן ל"ו של שב"ס מתאריך 01.03.14 שכותרתו "זהות שאולה". תסביר מה תוכנו ?

ב"כ הנאשם:
מתנגד. מדובר במסמך שב"כ המדינה מציגה לעד מסמך שלא הוא ערך אותו אלא סוהר בשב"ס. בודאי שלא ניתן לשאול את העד ולבקש להעיד על משהו שהוא לא ערך.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את הדו"ח.

<#23#>
החלטה

אחד החריגים שנקבעו בעדות שמיעה הינו פעולות שבוצעו על בסיס עדות השמיעה. קבלת עדות השמיעה אינה לצורך אמיתות התוכן אלא להסביר את אופן פעולת העד.
דו"ח שב"ס מוצג רק לעניין זה.

<#24#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

ת. נודע לנו משב"ס שהאדם שנכלא אינו אדם שפרטיו מופיעים ולא מה שגבינו ועל כן בדקנו במערכת עם ט"א כדי לראות פרטים לגביו ואחרי שיודעים את פרטיו נעשתה לו חקירה נוספת.
ש. בהמשך לתשובתך בתאריך 02.03.14 בשעה 12:42, מציגה את חקירת הנאשם. תסביר את תוכן החקירה ועל מה נחקר בפעם זו?
ת. ב 02.0314 שעה 12:42 אני שוב חוקר אותו באזהרה, בעבירות של קבלת דבר במרמה ועוד, אני מפרט לו את החשדות ותוכן האזהרה.
ש. כשהביאו את הנאשם משב"ס אחרי שהתגלה סיפור ההתחזות. תספר מה זה (מציגה לעד מסמך) ?
ת. רישיון הנהיגה שהנאשם הציג לשוטרים ביום שנעצר, המסמך כפי שהוצג חשבנו שזה אכן אותו חשוד, נשאר בפיקדון אצלנו. כשנודע לנו שזו לא הזהות שלו, תפסתי את זה ורשמתי דו"ח והכנסתי למעטפה.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את רישיון הנהיגה באמצעות העד.

ש. היתה חקירה נוספת ?
ת. אני חוקר חקירה נוספת, שואל שאלות הבהרה. מציג לו סרטונים על מקומות בהם תועד.
ש. אתה מזמן לחקירה את יצחק מלדה האמיתי ומציג לו תמונה?
ת. לפני שאני גובה עדות אני מזמן את יצחק מלדה האמיתי לעדות ומזמן אותו לעדות כדי לדעת אם יש הכרות עם הנאשם ומציג את רישיון הנהיגה. הוא מאשר שזה שלו ואני מציג את תמונת הנאשם כדי לדעת אם הוא מכיר אותו והוא חותם על המסמך.
ש. אתה תפסת מהנאשם פריטים מסוימים. אילו פריטים תפסת?
ת. כאשר הנאשם עוכב על ידי הסיירים, היה על ראשו כובע מצחיה ומשקפי שמש שהם תואמים לצילומים ולסרטונים שצולמו בתחנות הדלק ולכן רשמתי אותם כמוצג ורשמתי דו"ח.

ב"כ המאשימה:
אבקש להגיש את ההודעה הראשונה מיום 27.02.2014 הנושאת את הכותרת "יצחק מלדה".
זכ"ד של החוקר נבון אלמסי לגבי גילוי הזהות האמיתית וכן שתי חקירות נאשם מ 02.03.14.

ב"כ הנאשם:
לגבי הרישיון אותו מבקשת המאשימה להציג, אבקש שיוצג באמצעות השוטר שתפס אותו. העד העיד שלא הוא שתפס את רישיון הנהיגה.
באשר לחקירה מיום 27.02.14 16:06 הנושאת את השם יצחק מלדה, אבקש שתוגש באמצעות יצחק מלדה או לכל הפחות, לאחר שיצחק מלדה יעיד בבית המשפט, שכן הוא עד תביעה.
לגבי שאר המסמכים, אין התנגדות בכפוף לעדות שמיעה ועדות סברה.

<#25#>
החלטה

מתיר קבלת עדות על שם יצחק מלדה מיום 27.02.14.

לא למיותר לציין כי שאלת זהות האדם אשר מסר אותה הינה חלק מהכרעת הדין שכן חלק מהטענה היא שהנאשם הוא זה שמסר אותה ומשכך מיוחסת לו עבירה של התחזות כאדם אחר, ועל כן בשלב זה זהות מוסר ההודעה לא מוכרעת בשלב זה. בכפוף להערה זו הודעה זו מסומנת ת/66.

כך גם ביחס לרישיון הנהיגה. אין מאשר קבלתו יחד עם זאת אין בקבלת רישיון הנהיגה כדי ללמד שהוא שהציג אותו לשוטרים שכן העד שבפני לא תפס אותו.
אולם בשעה שרישיון זה הוצג לנאשם ולמלדה הרי שמדובר בפעולת חקירה ואך לשם כך זה מוגש.
סומנו ת/67.
הודעת הנאשם מיום 02.03.2014 שעה 12:42 הוגשה וסומנה ת/68.
הודעת הנאשם מיום 02.03.2014 שעה 15:23 הוגשה וסומנה ת/69.
מזכר בדבר זהות שאולה הוגש בכפוף לכך שהדבר אינו מהווה ראייה לאמיתות התוכן אלא כהסבר לפעולתו של החוקר, סומן ת/70.
מזכר דוח זכרון דברים מיום 02.03.14 הוגש וסומן ת/71.

<#26#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

חקירה נגדית:
ש. מי החוקר שהעביר לך את הפרטים ביום העיכוב של יצחק מלדה ?
ת. אבנר פינקר וגדי ויימן שהגיעו למנהל החינוך.
ש. הם אלה שמסרו את הפרטים?
ת. הם אלה אשר רשמו את הדוחות שלהם ודוח עיכוב על סמך מה שהציג בפניהם.
ש. ראית את הדוחות של אבנר ווימן?
ת. אז. אני מעריך שודאי שראיתי. לא, אין ספק שראיתי. ראיתי דוח עיכוב ומזכר.
ש. אני אומר לך שבחומר החקירה שנמצא ברשות ההגנה אין מזכר לא של אבנר ולא של גדי שמדבר על עיכוב הנאשם?
ת. אני ראיתי מזכר של גדי ויימן.
ש. מה היה כתוב במזכר?
ת. אני לא זוכר, הוא לא בפני. סביר להניח שזה בתיק החקירה.
ש. אתה חוקר בפעם הראשונה בחור שנחזה לכאורה להיות יצחק מלדה ביום 27.02.14. אני שואל אותך האם ביצעת פעולה זיהוי לאדם שחקרת באותו יום?
ת. אני סברתי על סמך רישיון הנהיגה שהנאשם הציג לשוטרים בשטח. אנשים כהי עור, מי אני שיכול להבחין האם אלה הפנים, הם הנאשם חדש.

לשאלת בית המשפט, האם הסתכלתי על תעודת הזהות, אני משיב שלא בטוח שהסתכלתי פיזית לראות האם זה הנאשם במעמד החקירה.

ש. למה לא ביצעת בדיקת אפיס?
ת. אני הסתמכתי על המסמך המזהה שהציג הנאשם. לא חשבתי לרגע שהנאשם מתחזה לאיש אחר, אני האמנתי שאלה הפרטים שלו.
ש. ביחס לחקירה מיום 02.03.2014 של הנאשם, ת/68. אתה מטיח לפני הנאשם שנהג מונית מסוים הסיע אותו. זכור לך?
ת. כן.
ש. למה לא ערכת מסדר זיהוי לאותו נהג מונית?
ת. לפי מיטב זכרוני, יש היכרות בין נהג המונית לנאשם עצמו, אין זו פעם ראשונה שהוא הסיע אותו. אין צורך במסדר זיהוי במקרה זה.
ש. אני אומר לך שנהג המונית בעצמו אומר במפורש שהוא לא מכיר טוב את הנאשם וכאשר אין היכרות הפעולה המתבקשת היא מסדר זיהוי?
ת. נהג המונית מסר עדות, אם הוא מסר עדות הדברים שלו רשומים. אלה פעולות החקירה שביצענו.
ש. מה הרלוונטיות של תאריך 27.02.14, הרי אתה מטיח בפניו שבוצעה עבירה בגינה נעצר או עוכב. התאריך לא מופיע בכתב האישום?
ת. הנאשם יחד עם אחר הגיעו למנהל. הגיעו לאותו מקום שקודם לכן בוצעה גניבה. זה היום שהם עוכבו.
ש. אני אומר לך, וגם עולה מחקירת הנאשם, שהיו פעמיים, גם לפני 27.02 ובפעם השניה ב 27.02. אני אומר לך כעובדה שאין שום עבירה בכתב האישום שהוגש באותו תאריך. על מה חקרת אותו?
ת. ב 27.02 נחקר לגבי המקרה שהיה קודם לכן, על התלונה.
ש. אתה חקרת בחור אחר בשם יוסף בנימין בתיק זה. נכון? בגין חשד לגניבה, הונאה ועוד.
ת. כן.
ש. מה היה איתו?
ת. הוא היה יחד עם הנאשם ביום שהוא עוכב.
ש. האם אותו יוסף בנימין נצפה לשיטתך בסרטוני האבטחה יחד עם אדם נוסף?
ת. האם אני צריך להשיב לשאלה שאנחנו לא דנים על אותו אדם?
לשאלת בית המשפט, אני לא זוכר שראיתי אותו בסרטונים.
ש. תאשר לי שתפסת פרטי לבוש מאותו יוסף בנימין?
ת. כובע קסקט ומשקפיים.
ש. איזה כובע?
ת. כובע קסקט עם מצחיה, ופס. לפי מיטב זכרוני.
ש. למה אתה כחוקר שתפס פרטי לבוש לא דאג לקבל דוח השוואת תמונה בין מה שנתפס לבין הסרטונים?
ת. אין לי מושג. אני חושב היות והעניין היה כ"כ ברור לי שזו אותה דמות שצולמה בתחנות הדלק וזה אותו נאשם לא מצאתי צורך לעשות השוואה. יכול להיות שכן היה צריך לעשות אבל הדמות היתה מול עיני. אני אומר את מה שנעשה.
ש. אתה מטיח בפני הנאשם שיש לך חומר חקירה שבו הוא נראה בתחנות דלק באזור. אני שואל אותך מדוע לא הצגת לנאשם את התקליטור הזה (ת/68)?
ת. באיזה תאריך?
ש. בחקירה של אליאס צגאי. 02.03.14. למה לא הראת לו את הסרטונים?
ת. הצגתי. אני זוכר בחקירה נוספת שכן הצגתי.
ש. מפנה לת/68. אני מקריא מתוך העדות, שכתוב בעמ' 4 שו' 101: "אני אומר לך..." ?
ת. זה חלק מהחקירה, אני לא אמור באותו מעמד... זו החקירה, אחרי החקירה הזו נעשתה עוד פעולת חקירה והצגתי בפניו. זה לא שהדברים לא הוצגו בפניו. אני לא זוכר להסביר לבית המשפט למה באותה חקירה לא הצגתי.
ש. הנאשם ביקש שתראה את התמונות כדי להציג גרסה, למה אז אתה לא מציג לו?
ת. אני מנהל את החקירה, אני זה שמחליט מתי להציג ומתי לא?
ש. היו לך דיסקים ותמונות כפי שטענת?
ת. כאשר אני אומר זה היה ברשותי ולכן הוצג בפניו בהמשך.

ב"כ הנאשם:
מדובר בחקירות שלא הוקלטו. השאלה הבאה מתייחסת בהמשך להחלטות בית המשפט.

ש. תאשר לי שלא סימנת את הדיסקים שהצגת לנאשם. איך אנחנו יכולים לדעת מה הצגת לו?
ת. כאשר הצגתי לנאשם, היו דיסקים שנרשמו כמוצגים בתיק החקירה. את אותם דיסקים הצגתי לנאשם. נתפסו על ידי חוקר אחר ואותם סרטונים שהיו בתיק החקירה הם אלה שהוצגו לנאשם.
ש. איך בית המשפט היום יכול לדעת כדי לערוך את ההשוואה בעצמו איזה סרטון הצגת לנאשם אם בחקירה אתה לא כותב מה הצגת לו?
ת. אני פה כדי להעיד ואני אומר לבית המשפט שאני הצגתי לנאשם את מה שנתפס ונרשם כמוצג.
ש. מה נתפס נרשם כמוצג?
ת. את הסרטונים של תחנת הדלק.
ש. תאשר לי שלא הורדת את הסרטונים שהצגת לנאשם?
ת. מאשר.
ש. בפתח העדות אתה כותב כך: "קורע שקית מאובטחת שמספרה..." והוצאת רישיון נהיגה ממי קיבלת את השקית?
ת. יש משרד רישום וחדר מוצגים, את המוצגים אנחנו מושכים לפני החקירה אם אנחנו רוצים להציג לחשוד. לוקחים את המוצג ומניחים אותו. ברישום אין גישה לאיש למקום הזה, וגם לא לי. אין לאף אחד מפתח. יש רשם מוצגים והוא היחידי שאתה מגיע אליו.
ש. ידוע לך מי הכניס את הרישיון לאותה שקית?
ת. לא זוכר.
ש. אני אומר לך שבכל חומר החקירה אין מזכר אחד שיכול ללמד ששוטר מסוים הכניס את הרישיון שהוצג לבית המשפט לתוך השקית שקרעת?
ת. אני לא זוכר לומר לבית המשפט איך רישיון הנהיגה הוכנס לשקית מאובטחת. אין צורך להכניס את זה, אני לא יודע אפילו למה זה הוכנס.
לשאלת בית המשפט, מדוע השם שלי מופיע על מעטפה משטרתית עליה כתוב תאריך 02.03.14 רישיון נהיגה נתפס על ידי רס"ב אלמסי נבון, אני משיב שלקחתי אותו ממקום מסוים והכנסתי אותו... אני לא זוכר אם מה שהוצאתי מהמעטפה היה לאחר שהוצאתי...

ש. אם הרישיון נתפס ב 27.02 ואתה העדת שלקחת אותו מרשם המוצגים ואתה זה שפתחת את השקית המאובטחת, סביר להניח שאתה הכנסת את הרישיון לתוך המעטפה עם שמך לאחר שפתחת את השקית?
ת. יכול להיות שלקחתי את הרישיון מהפקדון שלו ואז לא ידענו שזה אותו איש. ואז הכנסתי למעטפה.
ש. אבל אתה כתבת שפתחת שקית מאובטחת.
ת. לכן אמרתי שאני לא זוכר מה היה לפני מה.
ש. למה לא כתבת בעדות "אני פותח שקית מוצגים שמספרה... שאופסנה על ידי החוקר" למה אתה לא כותב את זה?
ת. לא יודע.
ש. בשונה מת/68, ב ת/69 אתה מראה לנאשם סרטון. אתה זוכר מה הראית לו?
ת. אני כותב לו "תחנת דלק אלונית תדהר ".
ש. מאיזה תאריך?
ת. בהמשך של אותה עדות מופיע 09.02. אני מתכוון לאלונית תדהר. המרחק בין התחנה הזו לשניה הוא 4-5 ק"מ.
ש. תאשר לי שבסרטון הנאשם אומר "זה לא אני"?
ת. מה שהוא אמר רשמתי.
ש. גם את הדיסק הזה לא הורדת?
ת. אני לא הורדתי.
ש. אתה אמרת כאן שחקרת את הנאשם אף על פי שבכותרת של פרטי החשוד מופיע יצחק מלדה, ת"ז שלו ותאריך הלידה שלו, אני אומר לך שאלה הפרטים שלו כי בחקירתו של יצחק מלדה האמיתי מופיעים אותם פרטים. אתה גם העדת שאתה זה שהיית בבית המשפט וניהלת הליך משפטי נגד אדם אחר. האם לא חשבת לעצור, לפני שאתה מגיע לבית המשפט, ולערוך בדיקה של זהות לאותו אדם?
ת. אני אמרתי גם קודם לכן, שגם בזמן הארכת המעצר לא חשבתי לרגע שהנאשם מתחזה ורישיון שהציג אינו שלו. נכון, אני אומר לבית המשפט שלא בדקתי אותו עד לאותה שניה שנבדק באפיס. האמנתי שזה האיש. לא חשבתי שהוא מתחזה. גילינו את הטעות רק לאחר שהגיע דו"ח של שב"ס. יכול להיות שהיינו ממשיכים עם אותם פרטים. הכל נעשה בגלל הנאשם.
ש. אתה אומר שגילית את הטעות בזיהוי אחרי מספר ימים. למה לא כתבת מזכר שאומר שהאיש שחקרתי הוא לא יצחק מלדה אלא אליאס צגאי?
ת. לא חשבתי שאני צריך לעשות את זה. יכול להיות שכן הייתי צריך לעשות את זה.
ש. אני אומר לך שלא הנאשם צגאי הוא שנחקר בת/66 משום שמי שנחקר דיבר המון, דבר שלא אופייני לנאשם. מה אתה אומר?
ת. אני אומר שהעדות שגביתי פה על שם יצחק מלדה, נגבתה על ידי הנאשם שיצא מפה. זו העדות שלו.
ש. העדות של הנחקר בת/66 מתיישבת כמעט בצורה מוחלטת עם העדות של יוסף בנימין. שניהם מוסרים פרטים של איפה היו ומה עשו. עדיין הוגש כתב אישום נגד אדם אחר. בתור חוקר שיודע שיש שני אנשים שמבצעים עבירה, למה זנחת את יוסף בנימין?
ת. חומר החקירה והראיות שהיו בתיק... קודם כל אני לא מחליט כנגד מי מגישים כתב אישום וכנגד מי סוגרים.
ש. לקחת משני האנשים שחקרת פרטי לבוש?
ת. לא זכור לי.
אני מתקן, לקחתי משקפיים וכובע.
ש. ז"א שלקחתי שני כובעים שחורים ושני זוגות משקפי שמש?
ת. לא זכור לי.
ש. מציג מזכר מ 27.02. אתה כתבת?
ת. כן.
ש. תאשר לי לאחר שקראת המזכר, שתפסת מיצחק מלדה כובע שחור ומשקפי שמש כהים ומיוסף בנימין רק משקפי שמש וטלפון נוקיה?
ת. כן.
ש. ביחס לחקירת יצחק מלדה מ 04.03.14, תאשר לי הוא הציג לך רישיון נהיגה שלו?
ת. כן.
ש. תאשר לי שהוא אמר לך שיש לו גם את רישיון הנהיגה הקודם שלו?
ת. נכון והוא היה בהלם כשהצגתי לו את רישיון הנהיגה שהיה במשטרה.
ש. אם כך, מה זה רישיון הנהיגה שהוגש לבית המשפט?
ת. רישיון נהיגה שפג תוקפו.
ש. מדוע לא בדקת מול משרד הרישוי האם כרטיס הרישיון, ת/67 הוא מקורי או מזויף?
ת. אני לא חושב שאני צריך לבדוק כי בעל הרישיון אמר שזו התמונה שלו, אלה הפרטים שלי, אני לא חושב שאני אמור לבדוק מול משרד הרישוי.
ש. אמרת שיצחק מלדה אמר לך שהרישיון שלו עליו, גם הכרטיס הקודם אצלו. הוא גם אמר שאבדה לו תעודת זהות ולא רישיון. מאיפה צץ הכרטיס?
ת. כאשר הצגתי את הרישיון שנתפס על ידי הנאשם, הוא היה בהלם איך רישיון נהיגה שלו הגיע.
ש. ביחס לחקירה של יוסף בנימין מיום 27.02 17:07, תאשר לי שהחשוד נחקר ביחס לעבירות של גניבה, שימוש בכרטיס אשראי והונאה.?
ת. כן.
ש. תאשר לי שיוסף בנימין מסר בחקירתו שהגיע לאופקים עם אדם בשם יצחק מלדה?
ת. כן. עם הנאשם.
ש. אחרי שהבנת שיש זהות מזויפת, למה לא זימנת לחקירה את יוסף בנימין ושאלת אותו מה נכון ואולי היית חוקר אותו בגין עדות שקר?
ת. אין עדות נוספת? אני חושב שהיה צריך לזמן אותו ולפחות לשאול שאלות הבהרה.
ש. היכן התרחש אירוע ההונאה בגינו נחקר יוסף בנימין?
ת. במנהל החינוך באופקים .
ש. ביחס לכמה אירועי הונאה חקרת את יוסף בנימין באופקים?
ת. חקרתי על אותו תיק שנגנב עם המסמכים ועם חשד, כביכול, לשימוש בכרטיס אשראי עם חבר שלו בשתי תחנות הדלק.
ש. ז"א ביחס למקרה אחד?
ת. תבין מזה מה שאתה רוצה.
ש. תאשר לי שבחקירתו של יוסף בנימין שורה 60, הוא מאשר שהוא ויצחק מלדה משחקים כדורגל בשכונה?
ת. כן.
ש. תאשר לי שיש הערה שלך בשורה 64 על כך שיוסף בנימין מרכיב משקפי שמש כהים?
ת. כן.
ש. תאשר לי שאתה חוקר את יוסף בנימין על הכובע של יצחק מלדה והוא מאשר לך שיצחק הולך עם כובע שחור?
ת. כן.
ש. ביחס למזכר מיום 02.03.14, ת/71 איך הגעת לביצוע הפעולה שזיהית שיש זהות מזויפת?
ת. בעקבות המזכר.
ש. איך הגיע המזכר?
ת. שב"ס דאגו להעביר אלינו. טכנית אני לא זוכר איך המזכר הועבר.

ח.ח: אין.

ב"כ המאשימה:
בשגגה לא הגשתי את העימות שערך העד וכן מזכר נוסף. אבקש להגישם.

ב"כ הנאשם:
לגבי העימות, אני מתנגד. מדובר בעימות ארוך שלא הופיע ברשימת החומר שהוגש באמצעות העד הנ"ל, הנאשם לא נמצא כאן ואני צריך לקבל את התייחסותו לעימות הנ"ל. לגבי המזכר, אין לי התנגדות.

<#29#>
החלטה

מתיר למאשימה להגיש את העימות. אולם בשים לב לשעה ובשים לב לכך שמלכתחילה הדבר לא הופיע ברשימת החומרים, הדבר ייעשה במועד נוסף לאחר שהעד יזומן פעם נוספת אך ורק לצורך עימות זה.
מתיר את הגשת המזכר לגבי הכובע של העד נבון אלמסי – הוגש וסומן ת/72.

<#30#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

ב"כ המאשימה:
לגבי עת/38 – יריב שריג העד אומר שלא קיבל זימון רשמי וללא זי מון כזה הוא לא יגיע. היה קושי לקבל זימון. מאחר והערכנו כי לא נגיע לסיום הדיון ועדותו זעומה ניתן יהיה להשלימה בתאריך אחר.
ביחס לעת/52 – יש התנגדות קלה מצידו, הוא היה יחד עם הנאשם באחד מהאירועים בהם עשה הנאשם שימוש בכרטיס אשראי. הוא נחקר כחשוד. אנחנו נזמן אותו במסירה אישית לדיון ב 26.03.
ביחס לעת/53 – יקיר מקסימוב, נמצא בקורס של משרד הב יטחון. לא יגיע מאחר ולצורך המאשימה היתה נחוצה עדותו של רן לוי ולאחר שמיעתה של עדות זו אנחנו נוותר על עדותו של עת/53.

ב"כ הנאשם:
חבל שבא כוח המאשימה לא מסרה לי מבעוד מועד על היעדרותו של עת/53.

ב"כ המאשימה:
למועד ההוכחות הבאה הקבוע ליום 23.03.2015 אנו מזמנים את העדים הבאים: עת/45, עת/38, עת/50, עת/52, עת/51.

<#31#>
החלטה

המזכירות תזמן למועד ההוכחות הקבוע ליום 23.03.2015 את עדי תביעה 38, 50, 51, 52, 45.

המזכירות תעביר במקביל הזמנות לידי המאשימה לצורך מסירה אישית.

בא כוח המאשימה תוודא זימונם של עדי התביעה למועד ההוכחות הנ"ל.

בא כוח הנאשם יגיש את רשימת המתלוננים אותם הוא מבקש להעיד עד ליום 22.03.2015. באת כוח המאשימה תגיש עד ליום 23.03.2015 את רשימת עדי התביעה שברצונה לזמן ליום 26.03.2015.

מוסיף מועד לדיון נוסף ליום 01.04.2015 משעה 14:00 עד השעה 19:00,
וכן ליום 26.04.2015 משעה 15:00 עד 19:00,
וכן ליום 06.05.2015 שעה 09:30 עד 14:00,
וכן ליום 14.05.2015 מ 09:30 ועד 14:00 ,
וגם ליום 28.05.2015 משעה 10:00 ועד 19:00.

הנאשם יובא לדיון הנ"ל באמצעות שב"ס.

<#32#>
ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ה, 16/03/2015 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט
אורלי מ' וספיר א'.