הדפסה

מדינת ישראל נ' מסארווה(עציר) ואח'

לפני כב' השופטת מיכל ברק נבו

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיבים

 1. מיאס מסארווה (עציר)
 2. נמיר בשארה (עציר)
 3. רקאן נאסר (עציר)
 4. אמיר אבו חיט (עציר)
 5. הלאל חאסקיה (עציר)
 6. עלי חאסקיה (עציר)
 7. עימראן מסארווה (עציר)
 8. איאס -אבו רפיק נאשף פאשף (עציר)
 9. מיסר מסארוה
 10. ליאה בשארה
 11. מעטסם חאסקיה
 12. וואיל אבו גאנם (אסיר)
 13. נאצר סמארה
 14. איאס מסארוה
 15. פיראז נאשף
 16. שאדי מסארווה (עציר)
 17. מחמד דאהר (עציר)
 18. מיגדד חאסקיה
 19. עמיד בשארה

<#2#>
נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד שירלי לוגסי ועו"ד דן כהן
המשיב 1 ובא כוחו עו"ד מסטרמן
המשיב 3, ובא כוחם עו"ד וליד חסקיה
המשיב 4 ובאת כוחם עו"ד טלי חזון
המשיב 5, עו"ד לירן פרידלנד
המשיב 6, עו"ד אורי בר עוז ועו"ד נדיר ברנסי
המשיב 7 ובא כוחו עו"ד עלא תילאווי
המשיבים 8 ו-15 ובא כוחם עו"ד שי טובים
המשיבים 11 ו-18 ובא כוחם עו"ד גיא אבנון
המשיב 12 ובא כוחו עו"ד שרמן
המשיב 13 ובאת כוחו עו"ד קטי צווטקוב

פרוטוקול

בעניינם של משיבים 6, 8, 11, 15 ו- 18 שימוע החלטה בנושא ראיות לכאורה ותסקיר
בעניינו של משיב 3 – דיון תסקיר
בעניינם של משיבים 1, 4, 5, 7, 12 13 – דיון בראיות לכאורה

בית המשפט השמיע את השורה התחתונה של ההחלטה בעניינם של משיבים 6, 8, 11, 15 ו-18.

<#3#>
החלטה

לשם קבלת התסקירים בעניינם של משיבים 6, 8, 11, 15, ו-18 הדיון נדחה ליום 20.4.15 בשעה 09:30.

שירות המבחן ישים לב להחלטה העיקרית, בה קבעתי מה אמור שירות המבחן לבדוק לגבי כל אחד מהמשיבים (לגבי 6 ו-8 תיבדק עצם האפשרות לשחרור חלופה; לגבי משיב 11, תיבדק האפשרות של יציאה לעבודה בליווי מפקח; לגבי משיבים 15 ו-18 תיבדק האפשרות של הסתפקות במעצר בית לילי בלבד, או לחילופין – יציאה לעבודה בליווי מפקח).

משיב 6 דובר השפה הערבית בלבד ועל כן אבקש לדאוג כי שירות המבחן ידאג לקצין מתאים.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

ב"כ המשיב 7, עו"ד תילאווי:
משיב 7 נמצא. אני מסכים לקיומן של ראיות לכאורה.
המשיב משוחרר למעשה בתנאים של מעצר בית לילי בלבד ללא פיקוח, מהשעה 22:00 עד 6:00 ושאר שעות היום הוא משוחרר לחלוטין ללא שום תנאי.
מדובר בתיק שתכליתו שיחות טלפון וקשר בין אנשים. אציין שהתנאים האלה נקבעו עוד במעצר הימים ואיש לא ערער עליהם. התיק אמור להתנהל תקופה לא קצרה וכאשר אנשים משוחררים למעצר בית איש לא עושה להם טובה ויש לזה תכלית. לאחר שהוגש כתב האיש ום, לאחר שהתשתית הראייתית ברורה, אני סבור שאין כל תכלית לתנאי של מעצר בית, מה שיכול לעשות בבוקר יכול לעשות בלילה, והוא שוחרר למעצר בית לילי זה כדי להקל על היחידה חוקרת בזמן החקירה, על מנת לזמן אותו לחקירה ולעימותים בזמן עבודתם. מכיוון שמדובר בתנאי שהוא לא דרוש כדי להבטיח את שלום הציבור או בטחונו שכן מה שהוא יכול וירצה לעשות הוא יכול לעשות בכל שעה.
ולכן התנאי הזה של הישארות בבית ללא פיקוח בשעות הלילה הוא תנאי מכביד שאין בו צורך ועל כן אבקש לבטלו. הוא משוחרר מחודש ינואר ולא נטענה טענה כלשהי שהוא ניסה ליצור קשר עם מישהו או ביצע חלילה הפרה.

ב"כ המבקשת:
תנאים בהם מצוי המשיב 7 לטעמנו הם המינימום שבמינימום שנדרש לגביו נוכח המיוחס לו בכתב האישום. המשיב 1 בשני האישומים מבקש לרכוש מהמשיב 7 מחסנית ובאישום השני נשק. המשיב 1 באישום 22 מציע משיב 1 למשיב 7 למכור לו רימ ון הלם ומשיב 7 מסכים. אנו מציינים זאת כדי להצביע על תפקידו של משיב 7 בשני תפקידים אלו.
כאשר משיב 1 הוא המשיב העיקרי בתיק הזה, כל האישומים והעסקאות בתיק הזה, קשורות בשיחותיו הוא ולו אנו מייחסים עיסוק מרכזי בנשק, הוא פונה למשיב 7 באישומים הללו לרכוש ממנו נשק, זה מלמד על עיסוקו ויכולתו של משיב 7 בכל הנוגע לנשק.
בנוסף, נציין כי למשיב 7 עבר פלילי, שתי הרשעות של הפרעה לשוטר שהאחרונה היא משנת 2013 ועבירה נוספת של העלבת עובד ציבור משנת 2013.
מדובר בתנאים שנקבעו במעצר הימים, מעצר הימים בשל תקלה טכנית בלבד, המשיב לא זומן ולכן בית המשפט קבע שהוא ישוחרר ובניגוד שחברי אמר, הוגש ערר שנדחה. הערר על השחרור נדחה.
כך ששופט מעצר הימים לא חשוף במסגרת כל החומר שמולבש עליו לזקק את החשדות שיולידו והולידו את כתב האישום שניצב נגד משיב 7.
נבקש להותיר את התנאים על כנם.

ב"כ המשיב 7, עו"ד תילאווי:
שמעתי מפי חברתי טיעונים לעונש, לא טיעונים לבקשה עצמה. הכלל הוא שחרור לחלוטין ללא שום תנאי מגביל והחריג הוא קביעת התנאים. לא שמעתי מפי חברתי איך הישארותו בתנאים של מעצר בית לילי יכולים דווקא לנטרל את הטיעון של המסוכנות כאשר בשאר שעות היום הוא משוחרר ללא הגבלה.
אציין שהמדינה טוענת לתקלה טכנית, אך הסכימה לגבי האחרים בכתב האישום שחלקם זהה למשיב 7 עוד ביום הגשת כתב האישום שישוחרר באותם תנאים, על כן אין בשחרור כדי להשפיע על קביעת בית המשפט.

<#5#>
החלטה בעניינו של משיב 7

משיב 7 שוחרר במסגרת הליך מעצר הימים בתנאים של מעצר בית לילי בלבד. הוא מואשם במסגרת כתב האישום שלפני בשני אישומים – אישום 7 ואישום 22.
במסגרת אישום 7 - נטען כי משיב 1 ביקש ממשיב 7 לרכוש ממנו מחסנית כפי שקנה ממנו בעבר. בהמשך משיב 7 ערך בירור עם אחר, הודיע למשיב 1 כי הדבר אפשרי. משיב 1 אמר שהוא מעוניין לרכוש שתי מחסניות ובלבד שהמחיר לא יעלה על 500 ₪ כל אחת. במסגרת אישום זה הואשם משיב 7 בקשירת קשר בעסקה אחרת באביזר נשק.
באישום 22 – נטען בכתב האישום כי משיב 1 התקשר למשיב 7 ושאל אם הנשק שביקש לרכוש ממנו ברשותו. משיב 7 משיב בשלילה ואמר שכבר נמכר. עוד הוסיף כי תוך ימים ספורים יהיו בידיו כלי נשק אחרים שיוכל למכור לו. בהמשך הציע המשיב 1 למשיב 7 למכור לו רימון הלם ומשיב 7 הסכים לכך. השניים סיכמו לשוחח מאוחר יותר על מועד העברת הרימון למשיב 7.

היום הסכים ב"כ של משיב 7 לקיומן של ראיות לכאורה בעניינו. לטענתו, אין מקום להותיר את תנאי השחרור שנקבעו בעניינו של משיב 7 על כנם, מאחר שהוא משוחרר בכל שעות היום ונותר במעצר בית בלילה בלבד. לדבריו, כל מה שניתן לעשות בשעה מסוימת של היום, ניתן לעשות גם בכל שעה אחרת, ועל כן אין כל הצדקה להגבלה האמורה.

ב"כ המבקשת מתנגדת מכל וכל לשינוי התנאים ומציינת כי המשיב שוחרר בתנאים הללו במהלך מעצר הימים, כאשר בית המשפט לא היה מודע לכלל התמונה, ולפי תפיסתה, לאחר הצגת הראיות, היה מקום – אילולא שחרורו של המשיב בשלב מעצר הימים – שיהא במעצר, או לכל הפחות בתנאים מחמירים יותר.
המעשים המיוחסים למשיב 7 הם חמורים. מדובר בשני אישומים, המלמדים על כך כי ביכולתו להשיג כלי נשק ותחמושת. פונה אליו לשם כך משיב 1, אשר עניינו טרם נדון, אך עפ"י כתב האישום – חלקו מרכזי ביותר. כידוע, קיימת עילת מעצר סטוטטרית בעבירות אלה, בשל המסוכנות המובנית במקרים כגון אלה. עוד יש לציין כי לחובתו של משיב 7 שתי הרשעות קודמות, האחרונה בהם משנת 2013. אף שאין מדובר בהרשעות בעבירות נשק, יש להן משקל.

יתכן שצודק ב"כ משיב 7 כי כל דבר שניתן לעשות בלילה ניתן לעשות גם ביום. העובדה שהקלו עם משיב זה בשלב מעצר הימים אינה מלמדת על כך שיש להמשיך באותה דרך. דומני, לאחר שעניינתי בכל בכתב האישום ולאחר שדנתי בחלק מהראיות לגבי חלק מהנאשמים, כי אילו נדון עניינו של משיב 7 בשלב הזה, יתכן שהתנאים בהם שוחרר היו שונים, ולא לקולא.

במצב דברים זה, איני מוצאת לשנות מתנאי השחרור ואני מורה על הותרת כל התנאים בהם שוחרר משיב 7 על כנם עד תום ההליכים המשפטיים.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

ב"כ המשיב 12, עו"ד שרמן:
נושא הייצוג עשוי להשתנות. שוחחתי על כך עם עו"ד יפתח והוא ביקש ממני להתייצב היום.
פנו אלי משפחת הנאשם, יותר נכון אביו וביקשו כי אייצג ואחליף את עו"ד יפתח. הודעתי כי אני צריך לראות את התיק.
אני גם לא מחליף את עו"ד יפתח בשלב זה, כדי לבדוק האם אני יכול לייצג, ואני אבקש פרק זמן ולתת תשובה לבית המשפט האם אני מייצג או לא, ובהתאם לתשובתי אבקש שיקבע תאריך.
בשלב הזה אני אודיע לבית המשפט או בפרקליטות בחומר הראיות או שאטען לעילת מעצר ותנאים מגבילים בלבד, מדובר באסיר. בנסיבות הקיימות אשוחח עם התביעה.
מסכים לקיומו של ניצוץ ראייתי לשלב זה ואבקש לקבוע בעוד כ- 30 יום.

<#7#>
החלטה בעניינו של משיב 12

נקבע ליום 4.5.15 בשעה 09:00.

ב"כ המשיב יודיע לבית המשפט ולמבקשת עד ליום 20.4.15 האם הוא מייצג את המשיב והאם יש צורך לקיים דיון בשאלת הראיות לכאורה.

משיב 12 יישאר במעצר עד החלטה אחרת, לאחר הסכמתו של הסניגור לקיומו של ניצוץ ראייתי לשלב הזה.

המשיב יובא לדיון באמצעות שב"ס.
<#8#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

ב"כ המשיב 3, עו"ד חסקיה:
ראיתי את הכתוב בתסקיר. עינינו רואות כי הדיון היום מתקיים מיום 4.3.15 עת הוגש תסקיר בעניינו של מרשי שבסופו של יום המליץ על אי שחרור לחלופת מעצר תוך כדי שאני מעלה טענה כי תוכנו של התסקיר הקודם סותר את המסקנה הסופית שלו. שכן מדובר בתסקיר חיובי ושירות המבחן טעה עת המליץ שלא לשחרר.
טענתי ארוכות לגופו של ענין והצמגתי פסיקה והעליתי טיעון בדבר הסכם שה יה לי עם חברי שלפיו אם במידה ויתקבל תסקיר חיובי לא תהיה התנגדות לשחררו למעצר בית מלא ומושלם. כך שכל טענה בדבר המסוכנות איננה קיימת עוד שכן דשנו בעניין זה וכבר נמצא מאחורינו. והסיבה היחידה שאנו כאן היא כדי לבדוק אם אותה חלופת מעצר שמוצעת ע"י המשפחה ומרשי מתאימה ויש בה כדי לעמוד בציפיות המחוקק.
בסופו של יום התסקיר של שירות המבחן הינו בגדר המלצה ותו לאו ומי שאמור להחליט בסופו של יום האם לקבל המלצת שירות המבחן זה בית המשפט הנכבד.
ביום 4.3.15 דחה בית המשפט את המלצות שירות המבחן ובית המשפט נתן החלטה לפי הניתן לשחררו לחלופת מעצר ובתנאי שתהיה ראויה וסבירה והתנאי היסודי היה שנקבע שהוא לא יוחזר לאותה סביבה בה כביכול כנטען בבקשה ביצע את המיוחס לו בבקשה המעצר עד תום ההליכים ובכתב האישום.
בית המשפט הגדיל וקבע שאותם מפקחים וערבים שהוצעו ע"י מרשי, שזה האב והאחות והדוד הינם מפקחים ראויים. ואם אצטט מפי שירות המבחן מהתסקיר הראשון, מדובר במפקחים שיודעים היטב את תפקידם ואת המוטל עליהם והם מתחייבים לדווח למשטרה ולרשויות המוסמכות על כל ניסיון הפרה של המשיב.
אני האחרון שאתווכח עם החלטות בית המשפט. לא היה צורך לדעתי להפנות ולהודיע לשירות המבחן אודות אותה חלופה. קיבלתי בכובד ראש את החלטת בית המשפט, בשל העובדה כי בית המשפט לא ביקש להחליף את הערבים ושאינם מתאימים אני סברתי לתומי שלא היה צורך לערב את שירות המבחן יותר, רק בשביל לדעת שאכן שכרו חדר עבורו בכל מקום אחר. יחד עם זאת, קיבלנו כמובן מאליו את החלטת בית המשפט.
ביום 8.3.15 פניתי לשירות המבחן והמצאתי להם אישור נספח הסכם מבית מלון בנתניה, לפיו אביו של המשיב שכר עבורו חדר בבית המלון. מציג לבית המשפט את פנייתי לקצינת המבחן אליה צירפתי את האישור של בית המלון.
באותה פנייה שהצגתי לבית המשפט הנכבד, אמרתי במפורש שחבל על כל רגע שיש החלטת שחרור שהוא ישב מאחורי סורג ובריח והצעתי את עזרתי ועזרת בני המשפחה בכל ענין וכתבתי במפורש שיכינו את התסקיר בהקדם האפשרי שכן בכוונתי להקדים הדיון.
שירות המבחן נהג שלא בתום לב עת הגיש תסקיר משלים רק ביום 18.3.15 למרות שאני אישית מידי יום ביומו הייתי מתקשר לשירות המבחן לכרמית כהן שהכינה התסקיר.
עיננו הרואות שלפי תסקיר שהוגש היום לבית המשפט, הם מאשרים בפה מלא שאכן נשכר עבורו מלא חדר שלמרות שאותו מסמך מבית המלון על השכרת אותו חדר, שירות המבחן יצר קשר עם הנהלת המלון והיא עצמה מאשרת שהנהלת המלון שאכן המשפחה השכירה חדר עבור הנ"ל למשך שנה עם תנאי תשלום והעלות ואף מוסיפה קצינת המבחן ואומרת כי הנהלת המלון מודעת למטרה של אותה השכרת חדר, דהיינו שחרור לחלופת מעצר ואף ציינו בפני שירות המבחן ששהייתו של המשיב במלון כרוכה בביקורת ובביקורים מצד משטרת ישראל על מנת לפקח שאכן הנ"ל עומד בתנאים של בית המשפט.
בני משפחתו של מרשי ניסו להשיג דירה בעבורו בקלנסואה ובטייבה, ושם זה כרוך בעלויות כספיות פי 2 ממה שסגרו במלון בנתניה. שכן לפי חישוביהם שכירת הדירה עלתה כמעט 5,000 ₪.
בית המשפט לא קבע מהחלטה מיום 4.3 מלבד העובדה כי צריך להרחיקו מבית הוריו, אם החלופה צריכה להיות דירת חדר או 4 חדרים וכו'. על כן, אני סבור, כי הרבה יותר נוח לבוא ולבדוק אם אכן הוא עומד בתנאים של השחרור בבית המלון, כשאר יש מצלמות, קב"ט, שומרים, חדר קבלה. אין עסקינן באדם מצורע או נשא של אבולה, כך שאין פסול בכך שהוא ירד לחדר האוכל בבית המלון ביחד עם אחד מ-3 המפקחים ויאכל ארוחת בוקר.
ועצם העובדה כי ישהה בקלנסואה ובטייבה זה לא מונע ממנו ביקורים של אנשים. בנתניה הביקורים יהיו מצומצמים. כך המשך הפיקוח הרבה יותר נוח במסגרת בית מלון.
אני לא רואה פסול בשהייתו בבית המלון.
אני קורא את הפסקה האחרונה מהתסקיר האחרון ואני המום, צריך לקרוא בשביל להאמין מה שהשירות כותב (מפנה למחצית השניה של הפסקה האחרונה) (מצטט).
הנבואה ניתנה לנביאים. איך היא יכולה להסיק מסקנות ועל סמך? בל נשכח כי מדובר במשיב צעיר, בן 26 שמעולם לא היה מעורב בפלילים ולא ידע מה זה תחנות משטרה, למרות הבקשה למעצר עד תום ההליכים וכתב האישום, עדין עומדת לו חזקת החפות. על מה מבססת הקצינה את המסקנות האלה? הם מרשים לעצמם יותר מידי דברים.
על כן, אני סבור שבית מלון פלאס בנתניה זו חלופה מצויינת ויעילה וניתן לפקח עליה.
לחילופין ולמען הזהירות, נוכח חבר המשפחה, מר קייס עוקבא מכפר נחף בצפון. הנ"ל מנכ"ל של חברה שעוסקת בהובלות ומשלוחים, הוא חבר טוב של המשיב וגם של אביו, הוא מעסיק פועלים בת"א, ויש לו דירות גם בת"א ובגבעתיים שהם על שמו והוא הבעלים של אותם דירות, והוא מאכן שם את הפועלים באזור המרכז.
יש לו דירה ברח' ההסתדרות 5 בגבעתיים, הידועה כדירה מס' 4 באותו בניין. אני מגיש לבית המשפט את הסכם השכירות הבלתי מוגנת. לאור החלטת בית המשפט לפיה בית המשפט הסכים לשחרר אותו בתנאי שירוחק מהעיר טירה, לחילופין תינתן החלטה כי בית המשפט יורה לשחרר לאלתר בתנאי מעצר בית לדירה בגבעתיים בפיקוחם של 3 המפקחים.
האדם נמצא פה והוא יכול לאשר כי היא ריקה מאדם, והמשיב יצא ישירות לאותה דירה ומשטרת ישראל יכולה לבדוק את הדירה.

מר קייס עוקבא:
לשאלת בית המשפט, אין טלפון, אך יש תשתית ואני יכול לסדר עוד היום שיהיה שם מספר לאיזוק.

ב"כ המשיב 3:
אין לי שום בעיה עם איזוק אלקטרוני, אך לא נשכח שהנ"ל עצור כבר די זמן.
אבקש לתת ארכה לענין האיזוק האלקטרוני לשחררו לאלתר.

ב"כ המבקשת:
אנחנו נבקש להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.
ראשית, עניין המסוכנות אינו מאחורינו, שכן מי שמואשם בעבירת נשק קבוע בחוק זו חזקת מסוכנות שעל המשיב להפריכה. מדובר במשיב שלחובתו 3 עבירות בנשק. פעם אחת נתפס נשק ממש, ובפעם נוספת ניסיון להשיג אקדח בלוק ולכן החזקה מתגברת.
לאור העובדה כי מדובר באדם נעדר עבר פלילי וכן שמי מבין המשיבים ששוחרר, לכן ביקשנו כי שירות המבחן יבדוק שחרור לחלופת מעצר.
שירות המבחן כתב כי ניתן לא לשלול לגביו הישנות להתנהלות פורצת גבולות.
אכן בית המשפט שלח המשיב לתסקיר משלים, אנו סבורים כי התסקיר המשלים מחזק את המסקנה כי לא ניתן לשחררו לחלופת מעצר. אם לא די בכך בהמלצת שירות המבחן, אני מפנה למפקחים המוצעים, ושירות המבחן לא הילל אותם, שכן נכתב כי לא נתנו דעתם להליך הארוך בפיקוח (מצטט).
אם כך לא רק שמדובר במשיב שאי אפשר לתת בו אמון, הרי מהתסקיר יש בעייתיות גם לגבי המפקחים, אז יאמר חברי לא, רק כאשר הם נמצאים בבית מלון אז הם עלולים לריב ביניהם ועלולים להיווצר סימני מתח שיקשו על הצדדים, אך מה שאמר שירות המבחן עומד במבחן בכל מקום.
לאור התרשמות שירות המבחן ולאור העבירות, אנו מבקשים להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.

ב"כ המשיב 3:
את הטיעונים שחברי טוען היום, היה מקום להעלות אותם על ערר שניתנה ע"י בית המשפט ביום 4.3.
בניגוד לנטען ע"י חברי, היה הסכם שאם במידה ינתן תסקיר חיובי בעניינו של מרשי, תהיה הסכמה לשחרור.
אני מפנה לעמ' 27 בפסיקה השניה (מצטט מתוך החלטת בית המשפט).
אני שוב פעם לבש"פ 1802/13 בעניין מדינת ישראל נ' יחיא אבו ג'אבר שם בעמ' 2 פיסקה אחרונה (מצטט). חברי פה מנסה לעשות מהאנשים האלה, הם בסה"כ צריכים לפקח על המשיב.

אביו של המשיב 3, מר נאסר פתחי, לאחר שהוזהר כחוק:
משיב לשאלות המדינה:
ש. מה זו הדירה בגבעתיים.
ת. אנו עובדים עם בעל הדירה. הוא קבלן הובלות של מגה.

מר קייס עוקבא:
אני מבהיר שהדירה שכורה על ידי ולא בבעלותי.

המשך חקירה לאביו של המשיב 3:
ש. אתה יודע כמה זמן הדירה שכורה ע"י מעסיקך?
ת. עד שנה משהו כזה.
ש. עד מתי אתם מתכוונים לשכור את הדירה.
ת. כנמה שצריך.
ש. כמה כסף שכירות אתם משלמים.
ת. אנחנו בעבודה נקזז מולו.
ש. כמה יקזז.
ת. בערך 3,000 ₪.
ש. במה אתה עובד?
ת. אני לא עובד. אני נכה.
ש. ואם המשפט יתארך איך תעמוד בשכ"ד למשך תקופה ארוכה.
ת. יש עזרה של המשפחה, אנחנו משפחה.
ש. אמרת שזה יקוזז מהעבודה. מאיזה עבודה יקוזז.
ת. עבודת משלוחים שלי.
ש. אבל אמרת שאתה לא עובד.

הנאשם מספסל הנאשמים קורא דבר מה בערבית .

ת. הבן הקטן שלי עובד עם עוקבא במשלוחים.
ש. כמה הוא מרוויח בחודש.
ת. 5,000 – 6,000 בחודש.
ש. כל השכר שלו יקוזז לדירה.
ת. חצי, כן.
ש. מי זה "אביב פרח הובלות ומשלוחים בע"מ".
ת. זה של עוקבא. של השוכר.
ש. כתוב בסעיף שאסור לו להשכיר דירה לאחר, אתה מודע לכך.
ת. כן.
ש. חנוך טמפלהוף המשכיר, מודע לכך שאדם שמואשם בעבירות נשק עומד להיות בדירה כחלופת מעצר

הנאשם מספסל הנאשמים קורא דבר מה בערבית .

המשך החקירה:
ש. (המשך השאלה) ובניגוד להסכם השכירות של עוקבא.
ת. אני לא מכיר את טמפלהוף.
ש. אז עקרונית הוא יכול לבוא מחר ולהוציא אתכם מהדירה, מה תעשו אז?

מר קייס עוקבא, לאחר שהוזהר כחוק:
משיב לשאלות המדינה:
ש. תסביר את הקשר בינך לבין המשיב לאביו.
ת. אנו חברים מאוד טובים אני והמשיב 3, והתחלנו לעבוד יחד בתחום המשלוחים בחברת "עדן טבע מרקט" שהוא מועסק על ידי בערך 5 שנים. אני מכיר את האדם, הייתי אצלו בבית, התחברתי עם המשפחה ואנחנו עד היום עובדים ביחד.
ש. את הדירה בגבעתיים, אתה חתמת את החוזה בעצמך מול חנוך.
ת. כן.
ש. לצורך מה נשכרה.
ת. אחסנת העובדים. למר חנוך אין שום בעיה שהמשיב יגור שם בתנאי שישמור על תנאי התשלום, ללא רעש בסביבה, יחסים טובים עם השכנים.
ש. איפה הפועלים שאמורים להיות מאוחסנים.
ת. יש 3 דירות. דירה אחת ביד אליהו.
ש. כמה שכירות אתה משלם.
ת. 3,600 ₪.
ש. מתי דיברת עם חנוך לגבי המשיב 3.
ת. השבוע. הדירה בגבעתיים נמצאת סמוכה למשטרת גבעתיים שזה יתרון למדינה, ממש באותו רחוב, מרחק הליכה של 2 דקות ולדעתי זה יתרון שהמשיב נמצא בקרבת תחנת משטרה.
ש. מה סיפרת לחנוך על הנאשם.
ת. סיפרתי לו שחבר טוב שלי נמצא בבעיה, יש לו משפט בימים הקרובים, למר חנוך הוא נמצא בסביבה וגדל במגזר שלנו יודע יחסים בין משפחות. הסברתי לחנוך שאביו והמשפחה של משיב 3 מעורבים בתקרית והם יעשו הכל למענו והוא הבין והסכים לאחסן את האדם אצלו בבית.
ש. עד מתי החוזה?
ת. עד אוקטובר 2015 ויש אופציה לכמה זמן שארצה. למר חנוך יש עסקים בטירה.
ש.איך זה קשור.
ת. סתם.

מר רביע נאסר, לאחר שהוזהר כחוק:
משיב לשאלות המדינה:
ש. מה הקשר למשיב.
ת. אני דודו.
ש. במה אתה עובד.
ת. במגן דוד אדום בטירה.
ש. אתה מוכן לפקח על המשיב.
ת. בוודאי.
ש. אתה מוכן לעבור לגבעתיים לצורך כך.
ת. אנחנו שלושה שצריכים לפקח עליו, ונתחלף אחד עם השני.
ש. מה אתה עושה במד"א.
ת. אני נהג אמבולנס ולומד להיות פרמדיק.
ש. אתה מודע לכך שהמשפט יקח זמן רב.
ת. כמה שימשך אנו נעמוד בזה. אנחנו משפחה אחת.
ש. אתה עובד במשמרות.
ת. כן.
ש. איך תתאמו ביניכם.
ת. נתאם ביננו. אבא שלו לא עובד אז הוא יהיה יותר זמן, אם צריך שאקח חופש מהעבודה, אני יכול לקחת.
ש. אתה מבין את המשמעות של הפיקוח.
ת. בוודאי.
ש. אתה מבין שאתה עצמך לא תורשה לעזוב את הבית בזמן הפיקוח.
ת. אני יודע בוודאות.
ש. אתה יודע שתצטרך לחתום ערבות עבור הפיקוח.
ת. אין בעיה.
ש. אתה מבין שאם יפר את מעצר הבית אתה צריך להתקשר למשטרה והוא עלול להיעצר.
ת. אני מבין את זה.
ש. אתה מבין גם שהערבות שאתה חותם, אם יפר את מעצר הבית יחלטו את הכסף ואתה עלול להפסיד.
ת. כן.

גב' איה נאסר, מוזהרת כחוק:
משיבה לשאלות המדינה:
אני אחותו ואני בת 25. אני עובדת במשביר ברעננה בקניון רננים.
אני לא נשואה ואין לי ילדים. אני גרה בבית הורי בטירה.
אני מוכנה לגור בגבעתיים עם צריך. אם צריך יהיה לדווח עליו אני אדווח למשטרה.
אני מבינה שאצטרך לחתום על ערבות כספית. במידת הצורך אוכל לשלם אותה.
לשאלתך, אם אוכל לשלם אותה לאור כמה שאני מרוויחה, זה לא קשור כמה אני מרוויחה אנחנו משפחה אחת ושותפים בהכל, גם בכסף.

<#9#>
החלטה בעניינו של משיב 3

משיב 3 מואשם במסגרת כתב האישום שנדון בבקשה זו. הוא מואשם ב-3 אישומים הכוללים החזקת נשק, קשירת קשר לעסקה אחרת (שני אישומים). במסגרת אישום 4, נאמר כי משיב 1 החזיק שני כלי נשק עבור אחר. ביום 29.4.14 שוחחו משיב 1 ומשיב 3 ומשיב 3 הציע למשיב 1 שיציע לאחר להחליף איתו כלי נשק וכן ביקש לבדוק האם יש לאחר אקדח מסוג בלוק. באישום 6, נאמר כי משיב 3 התקשר למשיב 1 והודיע שרוצה לרכוש ממ נו נשק. כעבור מספר ימיםה תקשר משיב 1 למשיב 3 והודיע לו שיש לו חמישה כלי נשק בעלות של 5,600 ₪ כל אחת. בהמשך שוחחו השניים על מכירת כלי נשק נוסף. משיב 3 רצה לברר אפשרות למכור כלי נשק לאדם שלישי. בהמשך התקשר משיב 3 למשיב 1 ואמר שהוא מעוניין לרכוש ממנו שני כלי נשק. דובר על הזמנת כלי נשק מאחר. במסגרת אישום 31, התקשר אדם אחר למשיב 1 ועדכן אותו שמשיב 3 מחפש אקדח במקום שבו הוסלק אך לא מוצא אותו. משיב 1 אמר לאותו אחר כי יגיע בעצמו למקום על מנת לפגוע במשיב 3, בהמשך עדכן משיב 1 את האחר שהוא מחפש את האקדח עם משיב 3, אך עד כה האקדח לא נמצא. כעבור זמן קצר נמצא האקדח ע"י משיבים 1 ו-3 והם הטמינו אותו, ביחד עם מחסנית בצינור הברגה לקנה האקדח בתוך ארון חשמל המותקן על חומת בית משפחת מסראווה בטירה. כעבור שעות ספורות הגיע כח משטרתי לבית. השוטרים הבחינו בכלי רכב שחנה בסמוך לארון החשמל כאשר משיב 3 ישב בכסא הנהג ומשיב 1 עמד מחוץ לרכב. בחיפוש שערכו השוטרים בארון החשמל נתפס הנשק.

עוד טרם דיון בראיות לכאורה הסכימה המבקשת לשלוח את המשיב 3 לקבלת תסקיר משירות המבחן. בדיון הקודם הסכים בא כוחו של משיב 3 לקיומן של ראיות לכאורה בעניינו.

בתסקיר הראשון שהתקבל בעניינו של משיב 3, תסקיר מיום 1.3.15, ציין שירות המבחן כי מדובר בצעיר בן 26 שנעדר הרשעות קודמות. לגבי המשיב עצמו צויין כי הוא מפגין עמדה עצמית קורבנית, ומצמצם ומטשטש במסגרת המידע שהוא מוסר את דפוסי התנהגותו. כמו כן צמצם את התייחסותו לבחירות שוליות ופורצות גבולות שעשה. הוא התקשה לבחון את דרכי פעולתו והתנהלותו. קצינת המבחן לא התרשמה כי למשיב מערכת ערכים או נורמות עברייניות מופנמות, אלא התנהגותו היתה על רקע קושי לבחון מרחב אלטרנטיביות בסיטואציות מורכבות. צויין כי המעצר וההליך הפלילי מהווים גורם מרתיע ומציב גבולות עבורו. בסיכומו של דבר נוכח נטייתו של המשיב לצמצם את התנהלותו פורצת הגבולות, הגיעה קצינת המבחן למסקנה כי לא ניתן לשלול קיומה של רמת סיכון להישנות התנהלות פורצת גבולות.

קצינת המבחן בחנה אפשרות לחלופת מעצר בבית הוריו של המשיב בטירה, בפיקוח אביו, דודו ואחותו. היא ציינה כי התלבטה רבות באשר לחלופה המוצעת, ובסופו של יום סברה כי אין לאפשר החזרת המשיב לסביבתו הטבעית בה שהה טרם מעצרו ולכן לא תמכה בשחרורו לחלופה המוצעת.

בדיון הקודם, ביום 4.3.15, התייחסתי לעניינו של משיב זה בעמודים 26 עד 28 לפרוטוקול. אציין כבר עתה, כי איני רואה עין בעין עם הסניגור לגבי פרשנותו בדבר החלטתי הנ"ל. אין צורך לדון בדברים, שכן לטעמי ההחלטה ברורה. סברתי כי יש מקום להמשיך ולבדוק אפשרות שחרורו של המשיב לחלופה, והוריתי לשירות המבחן לבחון חלופה שאינה מחזירה את המשיב לטירה. ציינתי, כי התרשמתי מהאמור בתסקיר ששירות המבחן התרשם לחיוב מהמפקחים, והקושי העיקרי של קצינת המבחן היה לגבי המשיב עצמו.

היום מונח לפני תסקיר נוסף. מתברר, כי המקום האחר שהוצע לחלופה הוא בבית מלון פאלאס בנתניה. הוצג בפני הסכם עם המלון, ממנו עולה כי נשכר חדר במלון עבור המשיב על ידי משפחתו למשך שנה. בא כוחו של משיב 3 ציין, כי בעל המלון מודע לכך שהחדר נשכר עבור המשיב שנמצא במעצר בית מלא ומוחלט. שירות המבחן בתסקיר מיום 18.3.15 מציין כי שוחחו טלפונית עם נציגה בקבלה של בית המלון וזו אישרה כי הם מודעים לכך שמטרת השהייה בבית המלון היא במסגרת חלופת מעצר. עוד ציינה, כי אנשי המלון מבינים כי תיתכן הגעה של המשטרה למלון לצורך בדיקות שגרתיות. בסיכומו של דבר, שירות המבחן אינו ממליץ על שחרור המשיב לחלופה המוצעת. מצויין, כי שילוב של מאפייני אישיותו, כפי שתוארו בתסקיר קודם, ביחד עם חומרת העבירות המיוחסת לו ורמת הסיכון המיוחסת לו, נוכח טיבה של החלופה המוצעת, אינם מובילים לאיון המסוכנות.

לטענת הסניגור מדובר בחלופה מצויינת, ויש לאפשר שחרורו של המשיב לאותה חלופה. לחילופין, מציע הסניגור חלופה אחרת: דירה בגבעתיים המושכרת ע"י ידיד המשפחה שנמצא בבית המשפט, ומוכן להעמיד את הדירה כשהיא ריקה לרשות המשפחה, למען ישהה בה המשיב עם מפקחיו.

לטענת המבקשת, אין כל מקום לאפשר שחרור לחלופה זו ובוודאי שאין מקום לאפשר שחרור לחלופה לבית מלון. זאת, נוכח חומרת העבירות המיוחסות למשיב והמלצתו השלילית של שירות המבחן. המבקשת מציינת כי המלצת שירות המבחן לגבי המפקחים לא היתה "נלהבת" ואשר למשיב סברה קצינת המבח ן כי נשקפת ממנו סכנה להישנות עבירות ובמצב דברים זה אין לאפשר שחרור לחלופה.

אכן, העבירות המיוחסות למשיב הם חמורות ומקימות עילת מעצר סטטוטורית. הוא מואשם במספר אישומים, ובמספר עבירות, ויש לזכור כי אחד מכלי הנשק נמצא בסופו של דבר בחזקתו (בארון החשמל). יחד עם זאת, בהתחשב גם במה שהוחלט לגבי משיבים אחרים בתיק זה, לא ניתן לומר כי חלופת המעצר לא תסכון.

יש למצוא חלופה אשר תתאים לרמת המסוכנות הנשקפת ממשיב 3. שירות המבחן בתסקיר הראשון ציין את הקשיים המתייחסים למפקחים. עם זאת, יש לזכור כי העובדה שהמפקחים מתקשים לייחס לו מעורבות בעבירות המיוחסות לו אינה יכולה לעמוד להם לרועץ, ואזכיר את בש"פ 5680/14 פלוני נ' מדינת ישראל [1.9.14] וכן את פסיקת בית המשפט העליון בעניין חשאן.

חלופה בבית מלון אינה חלופה מתאימה, בוודאי לא בנסיבותיו של משיב זה, ולא ניתן יהיה לפקח עליו כאשר ישהה בבית מלון באופן שניתן לפקח עליו בדירה. דומה, כי הדברים מובנים מאליהם ואני מפנה בעניין זה לבש"פ 3562/03 שוקרון נ' מדינת ישראל [15.4.03].

לענין החלופה המוצעת בדירה בגבעתיים: לאחר ששמעתי את דבריו של שוכר הדירה, מר קייס עוקבא, ולאחר שהוצג בפני הסכם השכירות, דומה כי ניתן לאשר שחרור לחלופה זו, בפיקוח המפקחים שגם הם נשמעו בבית המשפט. לדברי אותו מר קייס, בעל הדירה – מר טמפלהוף – מודע לכך שבכוונתו לאפשר מגורים בדירה למשיב אשר מצוי בעיצומו של הליך משפטי, ולמשפחתו. מדבריו לא עלה שבעל הדירה מודע לטיב העבירות המיוחסות למשיב, אך דומני כי דבר זה אינו בעל חשיבות גבוהה. מר עוקבא ציין כי יוכל לדאוג כבר היום להתקנת טלפון בדירה שיאפשר התקנת איזוק אלקטרוני. לדבריו, התשתית קיימת במקום זה מכבר.

לאחר ששמעתי את המפקחים, ובפרט את אחותו של המשיב ואת דודו, התרשמתי כי מדובר באנשים נורמטיביים העובדים בעבודות קבועות, המוכנים ליטול את הזמן הנדרש כדי לחזק את הפיקוח של אביו של המשיב, והם מבינים את משמעות הפיקוח ואת חובותיהם כמפקחים. לגבי האב, דומני כי גם הוא מבין את חובותיו ויש לקוות כי הדברים שנאמרו עד כה, בנוסף לדברים שאומר לו מיד, יבהירו לו את חובותיו.

אשר על כן, אני מורה על שחרורו של משיב 3 בתנאים הבאים:

א. המשיב ישהה במעצר בית מוחלט ברח' ההסתדרות 5 דירה 4 בגבעתיים. הוא יהיה נתון בכל עת לפיקוחם של אחד מ-3 המפקחים הבאים:
אביו, מר נאסר פתחי ת.ז. XXXXXX606;
דודו, מר נאסר רביע ת.ז. XXXXXX344;
אחותו, גב' איה פתחי ת.ז. XXXXXX999.

רשמתי לפני הצהרת 3 המפקחים במעמד זה כי לאיש מהם אין רישום פלילי, או עבר פלילי, לרבות לא בעבירות בניה.

ב. כל אחד מ-3 המפקחים יחתום ערבות צד ג' על סך 40,000 ₪ להבטחת כל תנאי השחרור והפיקוח.

ג. המשיב יחתום התחייבות עצמית ע"ס 50,000 ₪ להבטחת כל תנאי השחרור.

ד. יופקד סכום כספי בסך 20,000 ₪. מתוך הסכום האמור תנאי לשחרור סך של 10,000 ש"ח והיתרה תופקד עד ליום 1.4.15.

ה. יותקן איזוק אלקטרוני בכתובת הנ"ל בגבעתיים. האיזוק הוא תנאי לשחרור.

ו. ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המשיב. הוא יפקיד את דרכונו בבית המשפט עד ליום 26.3.15 בשעה 12:00.

כל הערבויות יבטיחו את כל תנאי השחרור.

בהעדר ערבויות, יובא המשיב בפני שופט תורן לבדיקת ערבויות ליום 29.3.15 בשעה 12:00. ככל שלא ישוחרר יובא באמצעות שב"ס.
<#10#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

ב"כ המבקשת:
נבקש עיכוב ביצוע.

ב"כ המשיב 3:
אבקש לפנים משורת הדין לתת החלטה להחיל בהליכי השחרור בתנאים הקבועים בבית המשפט, וכן ארכה 4 – 5 ימים עד ליום 30.3.15 להתקנת האיזוק.

<#11#>
החלטה

איני נותנת ארכה לענין האיזוק. גם כך, ההחלטה לשחרר את המשיב נשענת על טיב החלופה, ולא על האמון הרב שניתן לתת במשיב עצמו. לפיכך, החלופה צריכה להיות איתנה והאיזוק - כפי שקבעתי לעיל – הוא תנאי לשחרור.

לענין עיכוב הביצוע – ב"כ המבקשת יודיעו עד ליום 26.3.15 בשעה 12:00 האם בכוונתם להגיש ערר. ככל שלא יוגש ערר – המשיב יוכל להשתחרר מיד עם מילוי כל התנאים. ככל שתהיה הודעה על הגשת ערר, ניתן עיכוב ביצוע עד ליום 27.3.15 בשעה 13:00.

מכל מקום, ניתן להתחיל בביצוע הליכי השחרור, למקרה שבו החלטתי תיוותר על כנה.
<#12#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

ב"כ המשיב 1, עו"ד מסטרמן:
המשיב לא מעוניין בייצוג שלי ושל הסניגוריה הציבורית.
לשאלת ביתה משפט מדוע הדבר לא נאמר עד כה, כאשר כבר בדיון הקודם הועלתה הסוגיה, אני משיב כי היו קשיים . הוא נפגש עם כמה סניגורים, והוא לא יכל לעמוד בעלויות שביקשו ומסר לי כרגע שמצא סניגור שיוכל לעמוד בעלויותיו. לכן ביקש ממני רק לדחות את הדיון ומעבר לכך הוא לא מוכן שאטען.
אבקש שהדחייה תהיה ככל המוקדם לתחילת חודש מאי שכן אין פה תעודת חיסיון בתיק והתשתית לכל התיק היא האזנות הסתר, וצווי האזנת הסתר הם הבסיס להגשת אותם האזנות סתר. הפסיקה גדולה ועניפה. יכולים להיות קשיים.
מעבר לכך, גם הצווים עצמם מושחרים גם בחלק של הבקשה, של הדיון וגם בחלק של ההחלטה. בשיל לדעת בעצם האם האזנות תהיינה קבילות גם בשלב הזה, יכול להיות שתהיה בקשה להסיר את החיסיון מהצווים ועד שלא תהיה תעודת חיסיון לא ניתן להגיש בקשה.

הנאשם 1:
דיברתי עם עו"ד נביל זינאתי מלוד, אמר לי שאדחה את הדיון כדי שהוא יקח את התיק, ועד שילמד את התיק בדיון הבא הוא יבוא וייצג אותי, כי מדובר בתיק גדול.

<#13#>
החלטה בעניינו של משיב 1

התנהלותו של משיב 1 אינה ראויה. הדיון נדחה מלכתחילה לחודש, בשל היקפו. בדיון הקודם הועלתה סוגיית יצוגו של המשיב (עמ' 22 לפרוטוקול) ולכן נדחה הדיון בעניינו להיום.

מדובר בנאשם העיקרי בכתב האישום, בעובדה שעניינו נדחה פעם אחר פעם מקשה מאוד על התקדמות ההליך במעצר עד תום ההליכים.

בלית ברירה נדחה הדיון בפעם האחרונה, ומובהר למשיב כי אם לא ידאג לייצוג פרטי, להודיע על כך לבית המשפט עד ליום 2.4.15. במקרה כזה תיוותר הסנגוריה הציבורית כמייצגים של המשיב ועליו להיות ערוך לדיון בראיות לכאורה שיקבע מיד. ככל שיעלה בידי המשיב להעמיד לעצמו סניגור פרטי, מובהר לסניגור כי יהיה עליו להיות ערוך לדיון בראיות לכאורה וזאת ביום 4.5.15. ככל שעו"ד זינאתי אכן יקבל על עצמו את הייצוג אבקש שיודיע עד ליום 20.4.15 האם בכוונתו לקיים דיון לגופו של עניין בנושא הראיות לכאורה על מנת שניתן יהיה להיערך כראוי. הדברים אמורים, כמובן, גם לגבי עו"ד מסטרמן ככל שיוותר בתמונה.

אציין, כי הדחייה הממושכת היא לבקשת משיב 1 ועו"ד מסטרמן המייצג אותו כעת, נוכח העובדה כי בהתאם להחלטת בית המשפט ניתנה למבקשת שהות להוצאת תעודת החיסיון ועל כן זו טרם הוצאה.

המשיב ישאר במעצר עד החלטה אחרת.

המשיב 1 יובא ע"י שב"ס ביום 4.5.15 בשעה 09:00.
<#14#>

ניתנה והודעה היום ה' ניסן תשע"ה, 25/03/2015 במעמד הנוכחים.

מיכל ברק נבו , שופטת

<#15#>
החלטה