הדפסה

מדינת ישראל נ' ממן

בפני כב' השופט עדו כפכפי

מבקשת

1. מדינת ישראל

נגד

חשוד
1. ניב ממן

הודעת מזכירות

בהמשך להחלטה מיום 09.05.14 הופקד סך של 500 ₪ כתנאי לשיחרור,
מבדיקה במזכירות עולה כי לא נפתח כ.א.
אני מורה על השבת הפקדון, בכפוף להעדר עיקולים, לידי החשוד.
על החשוד להגיש למזכירות תוך 10 ימים פרטי חשבון בנק להעברת הכספים, אחרת יחולט הפקדון לאוצר המדינה עד להמצאת הפרטים.