הדפסה

מדינת ישראל נ' מירופולסקי

בפני כב' השופטת אביגיל זכריה
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
רומן מירופולסקי

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – מר יעקוב מרעי
החשוד – הובא
הסנגור – עו"ד אסדי
פרוטוקול
ב"כ המבקשת:
החקירה בתיק זה הסתיימה. הוגשה הצהרת תובע. יש כוונה להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בימי המעצר.

הסנגור:
אני סבור שלביהמ"ש יש סמכות, כבר בשלב זה, להורות על שחרור החשוד לחלופת מעצר. גרושתו של החשוד נמצאת באולם ביהמ"ש, גב' לימור אבישרה, שמוכנה לפקח עליו.

הגב' לימור אבישרה:
הבת שלי הגיעה מחו"ל כדי להתחתן. אני גרה בכרמיאל. יש לי ילד שהתגייס להנדסה קרבית. הבת שלי מתחתנת ואני לא רוצה שייגרם צער למשפחה. אין שום עבר. אני בבית כל הזמן ואני יכולה לפקח עליו ולקבל אותו בכל תנאי שיורה עליו ביהמ"ש. אין לי שום בעיה שהוא יהיה אצלי בבית. אני לא רוצה לגרום צער לילדה שלי. זאת חתונה ראשונה. החשוד הוא זה שמכלכל ומפרנס. עוד לא קנינו בגדים.

הסנגור:
ככל שביהמ"ש יורה לשחרור לחלופה היום ויתחשב בנסיבות המיוחדות שבתו של החשוד עומדת להינשא ביום 22/9/14, אני לא אטען לעניין זה במסגרת הבקשה למעצר עד תום ההליכים. החשוד מבין כי ככל שתהיה החליטה כאמור, היא לפנים משורת הדין בשים לב לנסיבות המקרה.
מציג את ההזמנה לחתונה. לאור העובדה שהחתונה מתקיימת ביום שני הקרוב, אין אפילו אפשרות לדחות חתונה לפי היהדות. אי הופעתו בחתונה תגרום לו ולבני משפחתו לצלקת רגשית קשה. אבקש לציין עובדה חשובה ביותר, שהתלונה נשוא תיק זה הוגשה ב- 19/8/14. גם האירוע ארע ביום 19/8 והחשוד נעצר כחודש ימים לאחר ביצוע העבירה הנטענת, לכאורה. לא היה לחשוד שום מגע עם המתלונן. לפי מה שנאמר לי על ידי החשוד הוא לא מכיר את המתלונן.
לאור הצהרת התובע וסיום החקירה, אין חשש כלשהו לשיבוש הליכי חקירה, מאחר והחקירה הסתיימה. מבחינת סיכון בטחונו של אדם, אין שום סיכון נוכח העובדה שהחשוד ישהה בבית גרושתו ובפיקוחה עד ליום שלישי הקרוב. החשוד מתחייב שמיד לאחר החתונה הוא יגיע לביהמ"ש לצורך דיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים וכתב האישום. לאור כל הנ"ל, אני מבקש להורות על שחרורו של המשיב בתנאים שיראו לכב' ביהמ"ש, כולל הפקדה כספית סבירה, אם יהיה צורך בכך. אחיו של החשוד נמצא באולם ביהמ"ש וגם הוא מוכן לחתום על ערבויות מתאים לצורך שחרורו של החשוד ולהבטיח התייצבותו ביום שלישי הקרוב בביהמ"ש. מדובר באדם נורמטיבי לחלוטין בעל חברה.

מר מירופולסקי יגאל:
אני אחיו של החשוד.
אני יודע מה מייחסת המשטרה לאחי ומדוע הוא נעצר.
אני מבין את המשמעות של מעצר בית בביתה של גרושתו כולל פיקוח שלה או שלי לסירוגין.

ב"כ המבקשת:
חוזר על הבקשה. מתנגד לשחרור החשוד נוכח חומרת העבירה ונסיבותיה. נשקפת סכנה מהחשוד.

<#3#>
החלטה
החשוד שבפניי עצור מיום 17/9/14, ומעצרו הוארך עד היום.

בבקשה שבפניי עותרת המבקשת להארכת המעצר ב- 4 ימים נוספים מכח סעיף 17 (ד) לחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים) כשבקשתה נתמכת בהצהרת תובע.
הצהרת תובע לפי סעיף 17 ( ד) לחוק סדר הדין הפלילי ( מעצרים) מקימה עילה עצמאית להארכת מעצרו של חשוד, כאשר בבסיסה עומד קיומה של עילה לכאורה לבקשת מעצר עד תום ההליכים.

במצב דברים זה ולצורך ההכרעה בבקשה נדרש ביהמ"ש לבדוק האם נוכח מהות העבירות המיוחסות לחשוד ולאור חומר החקירה, יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו של החשוד עד תום ההליכים. היינו, יש לבדוק האם קיימת עילת מעצר עד תום ההליכים והאם יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של החשוד וממילא נדרשת בחינה של מסוכנות החשוד ושקילת שחרורו לחלופת מעצר.

בעניינו של תיק זה קיימות נסיבות חריגות במקצת בשים לב לכך שהתלונה הוגשה ביום 19/8/14, ובה צוין שמו של החשוד ע"י המתלונן, ויחד עם זאת היחידה החוקרת מצאה לעצור את החשוד רק ביום 17/9/14. לא ניתן הסבר של ממש לכך שהמעצר בוצע בשלב כה מאוחר, וממילא כל מסוכנות, אם הייתה כלפי המתלונן, כבר נגרעה במידה ניכרת אם בכלל.

נתון נוסף שיש להביא בחשבון הינה העובדה כי בתו של החשוד נישאת ביום 22/9/14, בנסיבות כפי שתוארו מפי אמה במעמד הדיון, ולפיהן בני הזוג הגיעו במיוחד מחו"ל לצורך החתונה, על כל המשתמע מכך.

נוכח התחייבות הסנגור כי הדבר לא יעמוד למבקשת לרועץ במסגרת הבקשה למעצר עד תום ההליכים, ולאחר שבחנתי את חומר החקירה שהונח בפניי, ושמעתי את טענות הצדדים, נראה לי שבמקרה שבפניי, ביחס לאירוע האמור לעיל ומבלי לגרוע מחומרת העבירה, יש מקום להורות על שחרור החשוד לחלופת מעצר כבר בשלב זה , מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע באפשרות שעומדת למבקשת להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

אשר על כן, אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים הבאים:

1. החשוד ישהה בתנאים של מעצר בית מלא ברחוב החבצלת 13/21 בכרמיאל, בפיקוחם של גרושתו הגב' לימור אבישרה ואחיו, מר יגאל מירופולסקי לסירוגין, וזאת עד ליום 23/9/14, שעה 10.30.
אחד המפקחים ישהה בלוויית החשוד בכל עת. החשוד יתייצב לדיון בעניינו ביום 23/9/14, שעה 10.30, בפני השופט התורן באותו יום.

2. אני מורה על פתיחת חלון אוורור במעצר הבית לצורך השתתפות החשוד בחתונה בתו ביום 22/9/14 בין השעות 15.00 ועד 02.00 לפנות בוקר ביום 23/9/14.

3. להבטחת קיום תנאי השחרור החשוד יחתום על התחייבות עצמית בסך 5,000 ₪, וכן תחתמנה ערבויות צד ג' של שני המפקחים ע"ס 5,000 ₪ כל אחת.

4. כמו כן תופקד הפקדה כספית בסכום של 1,500 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש.

עם מילוי תנאי השחרור יוכל החשוד להשתחרר.

החלטה זו מהווה פקודת שחרור.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ד, 18/09/2014 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת

ענת ויצמן-אמזלג