הדפסה

מדינת ישראל נ' מוסא

בפני כב' השופטת נאוה בכור
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
האדי מוסא

<#1#>
נוכחים:
נציג המבקשת רס"ל גולן ורס"מ בוזגלו יעקב
החשוד הובא וע"י ב"כ עו"ד בטיטו
פרוטוקול
נציג המבקשת מוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה. מגיש דו"חות סודיים מסומנים במ/1.

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. בפרשה הזו עצורים שלושה חשודים?
ת. כן.
ש. שלושת החשודים נעצרו ביום ראשון 23.6.13. עובר להארכת המעצר לפני 24 לחודש חקרתם את החשוד לפני הארכת המעצר שלו?
ת. נכון.
ש. חקירתו של החשוד באותו שלב התייחסה לשתי ההתפרצויות?
ת. כן.
ש. האחת איפה ארעה?
ת. זה כתוב. היו שתי התפרצויות.
ש. היכן?
ת. באזור השרון.
ש. לאחר הארכת המעצר חקרתם אותו ביום שני ב- 24 לחודש על אותן שתי התפרצויות הללו באזור שרון?
ת. מונח בפני בית המשפט. ב- 24 לחודש אין חקירה כתובה.
ש. ב- 25 לחודש יש חקירה כתובה?
ת. יש חקירה נוספת מ- 26 לחודש.
ב- 24 ו- 25 אין חקירות כתובות שלו, ב- 26 יש חקירה כתובה בגינה נחקר על 11 מקרים של התפרצויות לדירות.
ש. עד 26 לחודש לא חקרתם אותו?
ת. לא. אבל בהמשך חקרנו לפחות על 11 התפרצויות לדירות.
ש. אני שאלתי לפני ה- 26.
ת. לפני לא.
ש. מה קרה בין 25 לחודש ועד 26 לחודש?
ת. עבדנו. מאז החקירה ב- 23 לחודש הצטברו ראיות נוספות הקושרות את החשוד ל- 11 התפרצויות נוספות ביחד עם החשודים האחרים.
ש. ה- 11 כולל את השתיים?
ת. יש לפחות 11. יש יותר.
ש. ה- 11 שהוא נחקר עליהם, נתפס רכוש?
ת. בחלקו.
ש. האם יש לך זיקה בין הרכוש שנתפס לגבי חלק מההתפרצויות האלה לבין החשוד?
ת. כן.
ש. מה הזיקה?
ת. מונח בפני בית המשפט.
ש. האם הרכוש אתה מדבר עליו הקשור לחלק מההתפרצויות ה- 11, האם הרכוש זוהה על ידי הבעלים?
ת. כן.
ש. האם נתפסו טביעות אצבע של החשוד הזה על גבי החפצים או הרכוש שנגנב?
ת. מה שקושר אותו לרכוש מונח בפני בית המשפט.
ש. האם נמצאו טביעות אצבע של החשוד על הרכוש האמור הזה?
ת. לא אתן תשובה. בית משפט רואה מה קושר אותו.
ש. האם נכון שהרכוש שנתפס ושזוהה על ידי בעלים בחלק מן ההתפרצויות של ה- 11 האם נכון שהוא לא נתפס במקום בו היה החשוד?
ת. כן נתפס באותו מקום. מונח בפני בית המשפט. הרכוש נתפס בחדר בו הם שהו.
ש. אמרת שמ- 11 האלה נתפס רכוש, לגבי חלק לפחות, לא כולל את השניים.
ת. כן.
ש. לגבי הרכוש של ההתפרצויות של ה- 11, נתפסו בדירה?
ת. כן. בטוח במאה אחוז, שזוהה.
ש. האם הטחת את הדברים האלה בחשוד על אותה זיקה שנמצאת רק בפני בית המשפט?
ת. החקירה שלו ומה שהוטח בפניו מונח בפני בית המשפט.
חלק ממה שקושר אותו הוטח.
ש. למה לא הטחת בפניו את הכל?
ת. שיקולי חקירה.
ש. מה שיקולי החקירה? למה לא להטיח בו הכל?
ת. אבקש להשיב בכתב.
מסומן במ/2.
ש. אמרת שרכוש נתפס לגבי חלק מ- 11 ההתפרצויות באותה דירה. מי גר בדירה הזו?
ת. יש בעלים לדירה, אחד מהחשודים.
ש. חשוד 1?
ת. כן, חשוד ישראלי תושב טייבה.
ש. מעבר לשהותו בדירה, יש זיקה לקשור אותו לרכוש שנמצא בדירה?
ת. מה שקושר אותו לדירה ולהתפרצויות מונח בפני בית משפט.
ש. האם נכון שמתוך ה- 11 תיקים האלה, חלק נכבד מהם לא נמצא הרכוש? בכמה מה- 11 נתפס רכוש שזוהה על ידי הבעלים?
ת. בחלק נמצא רכוש שזוהה על ידי בעלים, בחלק לא, בחלק יש ראיות אחרות הקושרות את החשוד לעבירות שאין רכוש.
ש. מדובר בראיות פורנזיות?
ת. מה שיש מונח בפני בית המשפט.
ש. אותן הראיות שאתה מדבר עליהן, הן ראיות קבילות לבית המשפט?
ת. הן ראיות.
ש. מתי אתם מתכוונים להטיח בפניו את הכל?
ת. עניתי בכתב לבית משפט בבמ/2.

נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:
בית המשפט רואה את החומר שאני לא יכול להתמודד איתו ולכן אני שם את יהבי בבית משפט בשני דברים: בנושא הזה שבית משפט יבדוק בזהירות מירבית עד כמה החומר שהתווסף יש בו לקשור את חשוד זה לאירועים להבדיל מחשודים אחרים, הדבר השני, הביקורת השיפוטית שעל בית המשפט לעשות, שבית משפט יראה כיצד מתקדמת החקירה ואם יוטחו בפני החשוד כל הדברים. בית משפט צריך לבדוק הדברים הללו ולראות אם קיימת הצדקה להמשך המעצר, הרי שצריך להגביל אותה בצורה מבוקרת.
אני סבור שעל אף כל הדברים שנאמרו, עצם העובדה שהחשודים האחרים נעצרו עד יום א' וכאן המקום להזכיר שההבחנה בין החשודים לחשוד הזה לא נעשתה בגלל מצבו הרפואי באותה עת אלא לפי החלטת בית משפט, חומר הראיות אשר קשר אותו כנראה במידה פחותה מזו שקשר את האחרים וכנראה שיש הבחנה לאורך כל הדרך בינו לבין השניים האחרים וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם היום. יש להורות על המשך מעצרו עד יום א' שאז יובאו כל השלושה לבית משפט, אין בכך למנוע מהמשטרה לבקש המשך המעצר ביום א'. לא תטען טענה שעצם העובדה שבית המשפט האריך את המעצר עד יום א' פירושו של דבר שהמשטרה היתה צריכה לסיים חקירתה עד מועד זה, ולכן אני חושב שבית משפט צריך לראות את התמונה של שלושת העצורים יחס ולקצוב הארכת המעצר ביחד וללא הפרדה בין השלושה כאשר הוא דן בכל השלושה יחד. מעצרו של החשוד הוארך לתקופה קצרה יותר אך פרקטית אני לא חושב שזה עוזר. אנו נמצא במעגל קסמים שלא ראוי ולא צריך להיות.
אם בית משפט יהיה סבור שצריך להורות על המעצר שלו, ניתן להסתפק עד יום א' ולא להאריך מעבר.
נטען בישיבה הקודמת כי החשוד הוכה נמרצות בעת המעצר. אני חוזר על כך גם היום. החשוד צולם בתחנת טייבה כשכולו זב דם ופצוע. התמונות משום מה עדיין לא פיתחו, אין לי טענות לאיש המשטרה כאן, אך הדברים צריכים להימצא בתיק החקירה. איני יודע אם נשלח למח"ש או לא.
אם נציג המבקשת מצהיר שתלונת החשוד נשלחה למח"ש אין לי מה להוסיף בענין.

<#2#>
החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד ב- 11 יום נוספים לאחר שנעצר לראשונה ביום 23.6.13 וביום 24.6.13 הוארך מעצרו עד היום.

כב' השופטת מרשק ערכה הבחנה בין החשוד לבין שניים אחרים שנעצרו בפרשה – שמעצרם הוארך עד יום 30.6.13, בהתייחסה לקיומו של חשד סביר בדבר ביצוע העבירות בגינן נעצר, אך בצד זאת, גם להבדל בעוצמת התשתית הראייתית בין החשוד ובין האחרים שמחייב ביקורת שיפוטית הדוקה יחסית לחשודים האחרים.

נציג המשטרה הציג בפני את במ/1 ובמ/2 שעניינם התקדמות משמעותית בחקירה באופן המאיין טענה בדבר הבדל בתשתית הראייתית הנוגעת לחשד הסביר בקשר לשלושת החשודים כנ"ל.

ברי כי קם חשד סביר ואף למעלה מכך הקושר את החשוד לביצוע העבירות בגינן נעצר, ואף למעגל מתרחב של ביצוע עבירות התפרצות לדירה, שב"ח ועוד, כמפורט בבמ/1.

באשר לעילת המעצר, ציין נציג המשטרה את פעולות החקירה שיש לבצע, יחד עם פעולות החקירה שבוצעו עד עתה – את פעולות החקירה שנותרו, לרבות (17 במספר), כאשר 13 מתוכן מחייבות את הותרת החשוד במעצר.
אין להתעלם גם מהיותו של החשוד תושב האזור באופן המעצים החשש מהימלטות מאימת הדין.
בנסיבות אלה, שחרורו של החשוד עלול להביא לשיבוש הליכי חקירה באופן בלתי הפיך, ועל כן יש לאפשר את התקדמות החקירה באופן סביר תוך הותרת החשוד במעצר.
גם מסוכנותו של החשוד לביטחון הציבור ורכושו ברורה על פניה נוכח היקף המיוחס לו, כעולה מחומר החקירה שהוצג בפני.

בנסיבות אלה, עתר ב"כ החשוד כי מעצרו של החשוד יוארך (אם בית המשפט לא ימצא לנכון לשחררו) עד יום 30.6.13 באופן שיושווה מצבו למצבם של החשודים האחרים.

אני סבורה כי התקדמות החקירה בעניינו של החשוד, למרות שבתחילה התרשמה כב' השופטת מרשק מרום כי החשד נגדו שונה בעוצמתו מהחשד כנגד האחרים – העצימה את החשד באופן שהוליד פעולות חקירה רבות שלא יכולות להיות מבוצעות כדבעי עד יום 30.6.13.

אינני רואה מקום לאפשר את שחרורו של החשוד בתנאים או לחלופה שיאיינו את החשש בדבר אימת הימלטותו מאימת הדין, את מסוכנותו ואת החשש משיבוש הליכי חקירה.

לפיכך, אני מאריכה את מעצרו של החשוד עד ליום 3.7.13 שעה 13:00.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ט תמוז תשע"ג, 27/06/2013 במעמד הנוכחים.

נאוה בכור, שופטת