הדפסה

מדינת ישראל נ' מוטי הוניג הנדסה בע"מ ואח'

30 מרץ 2015
מדינת ישראל
המערערת
-

  1. מוטי הוניג הנדסה בע"מ
  2. מוטי יצחק הוניג

המשיבים
לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה

ב"כ המערערת עו"ד אנט שקורי פליישמן ועו"ד עדי צימרמן
ב"כ המשיבים עו"ד גילת ויזל-סבן

פסק דין

  1. המערערת הודיעה כי בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, ולא מנימוקיו של בית הדין קמא, היא אינה עומדת על הערעור. עם זאת, הדגישה ב"כ המערערת כי בפסק דינו של בית הדין קמא נפלה טעות בקביעות העקרוניות וזאת מהנימוקים המפורטים בערעור.
  2. אשר על כן, הערעור נמחק בזאת. בית הדין רושם לפניו את התייחסותה של ב"כ המערערת לגופו של פסק הדין. בנסיבות המקרה, כאשר המערערת אינה עומדת על הערעור, בית הדין אינו נדרש לטעמים ולטענות שבערעור.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ה ( 30 מרץ 2015), בנוכחות הצדדים.

רונית רוזנפלד,
שופטת [אב"ד]

אילן איטח, שופט

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת