הדפסה

מדינת ישראל נ' לוי(עציר)

בפני כב' השופטת שרית זמיר
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אברהם לוי (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד ליאור שביט
הנאשם באמצעות השב"ס
ב"כ הנאשם עו"ד קרמינצר

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם יליד 1966 – מגיש ר.פ. רלבנטי.
הר.פ. מתקבל ומסומן טל/1.
הגענו להסכמה לפיה יושתו על הנאשם מאסר בפועל בן 20 חודשים בניכוי ימי מעצרו, מאסר על תנאי וקנס כספי. לקנס נטען באופן פתוח.
אנו נבקש לכבד את הסדר הדיון שמשקלל באופן מיידי את הסכנה לציבור ואת חומרת המעשים.
ייצור בקבוקי משקה אלכוהולים מזוייפים המהווים פגיעה בזכות הקניין הרוחני של בעלי המותגים והן סכנה בריאותית לציבור הצרכנים.
בעת ביצוע השקלול בין הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות תוך שימת דגש שמדובר בעבריינות כלכלית, שקלול הפגיעה בערך החברתי תוך בחינת מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות כאלה הביאו אותנו להסדר הטיעון שהוא מידתי וראוי.
ביחס לקנס לא הגענו להסכמה אך נציין כי מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם נבחן ובשקלול בין מצבו הכלכלי הקשה לבין עונש המאסר, בוצע לכאורה הכבדה ברכיב המעצר.
ההבנה בתפקידו של הנאשם ביחס לשותפו בפרשה דוד מגורש אשר היה לו חלק משמעותי יותר בביצוע העבירות בטיעון פתוח הושתו עליו 24 חודשי מאסר וקנס כספי בסך 9,000 ₪.
בהתאם להלכת פלוני אבקש לאשר את הסדר הטיעון.
כמו כן מעורב אחר בפרשה בשם דניאל פרץ נדון בפני כב' השופט יקואל ודינו נגזר ל-20 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך 5,000 ₪.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אני מודה לחברי על הגינותו ומצטרף לדבריו .
אבקש לחדד מס' נקודות. מדובר בתיק שלא נוהל, נעשו כאן מס' דחיות, מה שחברי שכח לציין שהסדר הטיעון שקלל בתוכו כתב אישום נוסף שיש נגד הנאשם. הנאשם היה מעוניין לצרף את התיק הנוסף אלא שהדבר לא צלח מטעמים פרוצדוראליים.

ב"כ המאשימה:
אנו מודעים לכך שיש כתב אישום נוסף שמתנהל בצפון ונתון זה הובא בחשבון על ידינו עת הגענו להסדר טיעון.

ב"כ הנאשם:
מדובר בנאשם יליד 1966. בעברו הרבה שנים היה מכור לסם כפי שניתן לראות מגליון הרישום הפלילי. מזה כתשע שנים הוא נקי מסמים.
מגיש לבית המשפט מכתב ממרכז מתדון באום אל פחם. מתקבל ומסומן טל/2.
מכתב נוסף מחלקת הרווחה של עירית עפולה שמתייחס לבת זוגו של הנאשם וגם הוא מוזכר שם – מתקבל ומסומן טל/3.
מדובר בנאשם שהודה בהזדמנות הראשונה, כבר בתחנת המשטרה. יש כאן הודאה, קבלת אחריות ולא מן הפה אל החוץ. חלק מקבלת האחריות זה הוראה שלו לי שלא לבקש חלופת מעצר . היה ניסיון לשחררו לחלופה בביתו, משזה לא צלח הוא אמר אני צריך לקבל עונש, אני מעדיף לשבת מעכשיו, עשיתי טעות ואני צריך לשלם עליה.
מדובר בכתב אישום מתוקן ולא בכדי כתב האישום תוקן.
נושא החומר הרעיל נמחק. היו קשיים ראייתיים בתיק.
מדובר בפרשה שהיו בה כ-10 עצורים כאשר הקודקודים עוזרי ושטרית נדונו לעונשים במסגרת הסדר טיעון של 38 חודשים ו-33 חודשים בהתאמה ועליהם נגזרו קנסות של עשרת אלפים ₪ ושמונת אלפים ₪ בהתאמה.
הנושא הכלכלי – אבקש להגיש מסמך רשמי של מערכת ההוצל"פ מעודכן ליום חמישי האחרון – מתקבל ומסומן טל/4. לפיו לחובת הנאשם פתוחים 10 תיקים בגינם הוא חייב מעל 140,000 ₪.
הנאשם חי בזוגיות ויש 4 ילדים ובת זוג כאשר הוא המפרנס היחידי בבית. יש לו שני ילדים משותפים ושניים של האישה.
כיום המשפחה מתפרנסת מקצבת ביטוח לאומי. וברור שהטלת קנס כבד תקשה על המשפחה לשרוד כלכלית.
לאור כל האמור נבקש לאמץ את הסדר הטיעון, אנו בהחלט חושבים שהוא ראוי ומאוזן ולענין הקנס נבקש קנס כספי שמבטא את החלק שלו בפרשה.
אני חושב שבהחלט קנס כספי בסך 5,000 ₪ כמו שנאשם אחר קיבל,שהוא פחות או יותר במדרג שלו, מבטא את חלקו.
אבקש לחלק את הקנס הכספי למס' תשלומים על מנת שניתן יהיה לשלמו ועדיין המשפחה תוכל להתקיים בכבוד.

הנאשם:
אני מאוד מצטער. אני מבקש להתחשב בי בקשר לקנס. אני חושב שאפילו סכום של 5,000 ₪ כבד עלי.

ב"כ הצדדים:
בהתאם להסכמה אליה הגענו נבקש להסיר כל מגבלה שנרשמה על הרכב מ.ר. 1880066 והמבקשת חוזרת בה מהבקשה לחלט את הרכב לאחר שנבדקו טענות הנאשם בענין זה והוצגו בפנינו מסמכים רלבנטיים.

<#3#>
החלטה

גזר הדין יינתן בשעה 12.30.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ח תשרי תשע"ג, 14/10/2012 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

לאחר הפסקה

<#8#>
גזר דין

הנאשם הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות כדלקמן:
קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499 (א)(1) לחוק העונשין תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין) (באישום אחד);
קשירת קשר לעוון- עבירה לפי סעיף 499 (א)(2) לחוק העונשין (באישום אחד);
זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות - עבירה לפי הסעיפים 418 סיפא + 420 + 29 לחוק העונשין (בארבעה אישומים);
עיסוק בסימון לשם מסחר בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו - עבירה לפי סעיף 60 (א)(1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב- 1972 (להלן: פקודת סימני מסחר) ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין (באישום אחד(;
החזקה של טובין שסומנו או יובאו בלא רשות בעל הסימן בניגוד להוראות פסקאות (1) או (2) לשם מסחר בהם- עבירה על סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין (בארבעה אישומים);
עיסוק בצוותא עם אחר במכירה או בהפצה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן, על טובין מן הסוג לגביו נרשם סימן המסחר, או מוכר, או מפיץ טובין כאמור, ב היקף מסחרי עבירה על סעיף 60 (א)(3) לפקודת סימני המסחר ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין (בשלושה אישומים);
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא עם אחר עבי רה לפי הסעיפים 415 סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין (באישום אחד);
שיבוש מהלכי משפט- עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין (באישום אחד).

עובדות כתב האישום

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודה כאמור הנאשם, היה הנאשם חלק ממערכת מסועפת
של עבריינים, ששמו לעצמם מטרה לייצר ולשווק בקבוקי משקה אלכוהוליים מפרים, הנחזים להיות בקבוקי משקה אלכוהולי מקוריים של המותגים, תוך שהם מזייפים את סימני המסחר של המותגים ושל אריזותיהם שלא כדין וללא היתר.

מעובדות כתב האישום עולה התייחסות ל- 17 סימני מסחר רשומים, הקשורים במשקאות חריפים, כדלקמן: גוני ווקר גרין לייבל, גוני ווקר גולד לייבל, גוני ווקר רד לייבל, גוני ווקר, גריי גוס, פינלנדיה, סמירנוף, אבסלוט, JB, ואן גוך, ג'ימסון, שיבס, גלן פידיך, גרנטס, ג'ק דניאלס, רוסקי סטנדרט וסאלוט (להלן: "המותגים").

לצורך קידום מטרתם, השתמשו הנאשם ואחרים בחומרי גלם כדוגמת תוויות, מדבקות, פקקים, חבקים, צווארונים ואריזות קרטון (להלן: "חומרי הגלם") הנושאים סימן מסחרי רשום או מוכר היטב של המותגים לצורך הייצור המפר.
הנאשם, ביחד עם אחרים, השתמש בחומרי הגלם לצורך הנחת דעתם של קונים פוטנציאלים כי מדובר בבקבוקי משקה מקוריים של המותגים.

בין השנים 2011-2012, קשר הנאשם קשר עם משה שטרית (להלן: "שטרית") ואלי עוזרי (להלן: "עוזרי") שמטרתו ייצור משקאות אלכוהוליים מפרים של המותגים בהיקף מסחרי.

במסגרת הקשר וקידומו, הקימו שותפיו של הנאשם - עוזרי ושטרית, מעבדות לייצור, אחסון שיווק והפצה של בקבוקי משקה אלכוהוליים מפרים וחומרי גלם. לצורך יצירת נוזל הגלם רכשו את החומר אתנול בריכוז 96% בחביות במשקלים של 200-250 ליטר, תוך שימוש בשמות בדויים לצורך רכישתו, שינעו את החביות למעבדה שם הועבר האתנול על ידי משאבה חשמלית לכלי קיבול, דוד נירוסטה. בגמר הליך זה, דיללו את האתנול במי ברז ובחומרים נוספים והעבירו אותו לג'ריקנים המכילים 14-16 ליטר.

בנסיבות הללו, זייפו שטרית ועוזרי במעבדה, בקבוקי משקה אלכוהולי של סימן המסחר "סלוט" באופן שבו רכשו בקבוקי משקה אלכוהולי ריקים של המותג "סלוט", מילאו אותם בנוזל הגלם ופקקו אותם. לצורך השלמת הליך הזיוף השתמשו במדבקות "לוגו" מזוייפות, הדביקו אותם על גבי בקבוקי הסלוט, תוך שהם מציגים מצג שווא כי מדובר בבקבוקי משקה אלכוהולי מקורי וכשר של המותג.
באותן הנסיבות, מכרו שטרית ועוזרי לנאשם ולשותפו בקבוקים, ג'ריקנים וחומרי גלם נוספים, זאת לצורך קידום הקשר והשלמת הליך ייצור בקבוקי משקה אלכוהולי, מפרים של המותגים.
שטרית ועוזרי בצוותא חדא עם הנאשם, ייצרו, שיווקו, הפיצו ומכרו בקבוקי משקה אלכוהולי, מפרים של המותגים, בהיקף מסחרי.

הנסיבות המחמירות המיוחסות לנאשם, באות לידי ביטוי בתכנון המרמה, היקף העיסוק בייצור ובזיוף סימני המסחר של המותגים, וכן בשל העובדה כי מדובר בייצור ושיווק מסחרי של משקה אלכוהולי המיועד לשימוש הציבור תוך יצירת מצג שווא כי מדובר במשקה אמיתי שעבר זיקוק ראוי ותחת בקרה נאותה.

את בקבוקי המשקה המפרים, מכר הנאשם לגורמים שונים, שזהות חלקם אינה ידועה למאשימה, באזור נתניה, ראשל"צ, באר יעקב ותל אביב.

מעובדות האישום הראשון עולה כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, הפעיל הנאשם יחד עם שותפו - מגורש, במושב מדרך עוז, מעבדה לזיוף משקאות אלכוהוליים אשר שימשה לצורך ייצור, אחסון ושיווק בקבוקי משקה אלכוהולי מפרים, שאותם הפיצו ושיווקו בצוותא חדא לגורמים שונים שזהותם אינה ידועה.

לצורך הייצור רכש הנאשם משטרית ועוזרי נוזל גלם, כמו כן רכש מגורמים נוספים בקבוקי משקה ריקים של המותגים וקרטונים ריקים של המותגים ואחסן אותם במעבדה במדרך עוז.
בהמשך, מילא הנאשם את בקבוקי המשקה הריקים בנוזל הגלם, פקק אותם באמצעות פקקים וחבקים מזויפים והדביק מדבקות מזויפות של המותגים וזאת לצורך הצגת מצג שווא כי מדובר בבקבוקי משקה אלכוהולי מקוריים וכשרים של המותגים.

בחיפוש שנערך במעבדה במדרך עוז ביום 20.2.12 נתפסו עמדות עבודה הקשורות במילוי ופיקוק בקבוקים, ערבוב אתנול, פקקים מזויפים לבקבוקים אלכוהוליים של המותגים "פינלנדיה" ו"אבסולוט", מדבקות מזויפות, בקבוקים ריקים של המותגים וכלי עבודה. כמו כן, נתפסו בקבוקי משקה אלכוהוליים, מפרים, של המותגים "פינלנדיה", "רוסקי סטנדרט", גראנד פריזידנט", "דראנד נפוליטני", גריי גוס", "גוני ווקר רד לייבל" ו"אבסולוט" מוכנים לשיווק והפצה, עשרות גריקנים ריקים ו- 30 ג'ריקנים של נוזל הגלם.

מעובדות האישום השני עולה כי כשבועיים עובר ליום 22.2.12 מכר הנאשם לאריאל אבייב, בעל מעדנייה בנתניה, בקבוקי משקה אלכוהולי מזויף הנחזים להיות בקבוקי משקה מקוריים של המותג "פינלנדיה", "אבסולוט", " JB" ו"רוסקי סטנדרט" בכמות שאינה ידועה למאשימה.

ביום 22.2.12 בוצע חיפוש במעדנייה ונתפסו בקבוקי משקה אלכוהולי, מפרים, של המותגים כדלקמן: 16 בקבוקים של המותג "סמירנוף", 8 בקבוקים של המותג "גריי גוס", 27 בקבוקים של המותג "פינלנדיה", 14 בקבוקים של המותג "JB" ו- 4 בקבוקים של המותג "שיבס".

מעובדות האישום השלישי עולה כי, בתקופה שמתחילה כשנה עובר ליום 22.2.12 ועד ליום זה, מכר הנאשם ביחד עם מגורש לכל הפחות 100 בקבוקי משקה אלכוהולי מזויף הנחזים להיות בקבוקי משקה מקוריים של המותג " JB", לאברהם קשקש, בעלים של מינימרקט בבאר יעקב.

מעובדות האישום הרביעי עולה כי, כשנה ומחצה עובר ליום 27.2.12 ועד ליום זה פנה הנאשם בצוותא חדא עם מגורש ליעקב קדוש (להלן: "קדוש"), בעלים של אולם שמחות בכרמיאל, תוך שהוא מציג את עצמו כסוכן של מרכז שתייה חריפה והציע לו לרכוש ממנו בקבוקי משקה אלכוהולי מקוריים של המותגים.

בתקופה שמתחילה כשנה עובר ליום 27.2.12 מכר הנאשם ביחד עם מגורש לקדוש בקבוקי משקה אלכוהולי מזויף הנחזים להיות בקבוקי משקה מקוריים, 7 בקבוקים של המותג "רוסקי סטנדרט", 180 בקבוקים של המותג "גוני ווקר רד לייבל", ו- 360 בקבוקים של המותג "אבסלוט".

מעובדות האישום החמישי עולה כי, ביום 20.2.12 התריע הנאשם בפני שטרית כי המשטרה עומדת לבצע פשיטה על מעבדה לייצור אלכוהול מזויף בצפון הארץ ביום שלמחרת, וזאת לאחר שנודע לו על כך מאחר. בנסיבות הללו החל שטרית בהעלמת ראיות, בכך שהעביר את רוב הראיות המפלילות נגדו מביתו למחסן בחיפה ולגג ביתו.

הצדדים הציגו הסדר- טיעון לפיו עתרו במשותף כי יושת על הנאשם עונש בדמות מאסר בפועל בן 20 חודשים, לצד ענישה צופה פני עתיד בדמות מאסר על תנאי וקנס כספי לשיקול דעת בית המשפט.

בטיעוניו לעונש עתר ב"כ המאשימה לאימוץ ההסדר.
בטיעוניה הבהירה המאשימה את חומרת מעשי הנאשם שיש בהם גם כדי הפרת זכויות היוצרים ופגיעה בזכויות הקנייניות של בעלי המותגים וגם מסוכנות לבריאות הציבור והצרכנים בשל הליך הייצור ה"פיראטי" והבלתי מבוקר.
עוד ציינה המאשימה כי מדובר בעבריינות כלכלית שמטרתה גריפת רווחים קלים, תוך התעלמות מנזקי הזיוף, הן בפן של הטעיית ציבור הצרכנים אשר רכשו את הבקבוקים כנחזים להיות מקוריים ונחשפו לסכנות הטמונות בצריכת משקאות מזוייפים והן בפן של הנזק הכלכלי לבעלי המותגים.
לטעמה של המאשימה, קיים אינטרס ציבורי בהשתת עונשים מכבידים הן בפן הכספי והן באורך תקופת המאסר אשר יהיה בהם כדי לשקף את חומרת המעשים ולהעביר מסר ברור וחד משמעי למי אשר בעבור בצע כסף גורם נזק בריאותי וכלכלי לציבור התמים.

מנגד ציינה המאשימה קשיים ראייתיים שהובילו לתיקון כתב האישום וצמצומו באופן ממשי, והפנתה גם לנסיבותיו האישיות של הנאשם ובהן בעיקר מצבו הכלכלי הקשה, כפי שנחשפה אליו עובר לגיבוש פרטי הסדר הטיעון. המאשימה פירטה בטיעוניה את העונשים שהושתו על שותפיו של הנאשם לביצוע העבירות, והפנתה לרף הענישה שהוצב בפרשה כולה.

לגישת המאשימה מדובר בהסדר מידתי המשקלל נכונה את הפגיעה בערך החברתי ואת צביונה הכלכלי של העבירה, תוך השוואה למדיניות ורף הענישה הנוהגים.

באשר לרכיב הקנס המתבקש, המאשימה סבורה כי ראוי להשית על הנאשם קנס משמעותי, הגם שאין להתעלם, גם לדידה, ממצבו הכלכלי והמשפחתי הקשה של הנאשם. המאשימה הבהירה כי שקללה ברכיב המאסר בפועל נשוא ההסדר, אף את רכיב הקנס, וככל שבית המשפט יקל בהשתתו, הרי שכך ראוי לנוכח נסיבותיו האישיות החריגות של הנאשם.

עוד הודגשה ההודיה וקבלת האחריות לצד החסכון בזמן שיפוטי יקר.

ב"כ הנאשם הפנה ללבטים הרבים שעמדו בפני הצדדים עובר לגיבוש ההסדר, תוך שרכיב הקנס הותר לשיקול דעת בית המשפט.
הוגשו מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם שחובותיו במסגרת הליכי הוצאה לפועל מסתכמים בכ-141,000 ₪ (ראה טל'4).
עוד נטען כי הנאשם חי בזוגיות עם בת זוג שמצבה האישי, הנפשי והתפקודי מורכב, ומפרנס 4 ילדים קטינים הסמוכים על שולחנו. בני-הזוג מתפרנסים מקצבאות ביטוח לאומי, אין בבעלותם רכוש כלשהו והם מתגוררים בדירת עמידר.
ב"כ הנאשם הדגיש כי הנאשם שהיה בעברו מכור לסמים קשים, עשה כברת דרך ומזה שנים רבות הוא נקי מסמים. בענין זה הוצגו מסמכים המעידים על הטיפול ארוך הטווח שעובר הנאשם ותוצאותיו משביעות הרצון (ראה טל/2).

לגישת הסנגור, רף הענישה המוצג בגדר ההסדר בכל הנוגע לרכיב המאסר בפועל הינו גבוה מאוד, כך שאל לו לנאשם לשאת גם בקנס כספי מכביד, שימיט על הנאשם ומשפחתו שואה כלכלית.

לפיכך עתר הסנגור לכבד את ההסדר ולהשית על הנאשם קנס מידתי בו יוכלו הנאשם ובני משפחתו לעמוד.

הסנגור הוסיף והפנה להודיית הנאשם שמשקפת חרטה וקבלת אחריות, לצד החסכון המשמעותי בזמן השיפוטי ומכל אלה עתר לאימוץ ההסדר ולהסתפקות בקנס מתון.

הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה, הביע חרטה והתנצלות וביקש את רחמי בית המשפט, תוך הדגשה כי נותר חסר כל.

כידוע, ככלל, יאשר בית המשפט הסדר טיעון אם עומד הוא בדרישות "גישת האיזון" כפי שנפסק בע"פ 1958/98 פלוני נ' מ"י, בזו הלשון:

"בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד, לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשם מצד אחר, יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון. בית המשפט ישווה לנגד עיניו, בין היתר, את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון".

בענייננו, לחובת הנאשם יזקפו בראש ובראשונה חומרת מעשיו.
הנאשם במעשיו, יצר סיכון משמעותי לבריאותו של אדם, ודרס ברגל גסה את זכותו היסודית של הציבור למוגנות מפני חומרים מסוכנים שלא עברו פיקוח ובקרה.
מדובר בנאשם שיצר תשתית נרחבת למעשיו וחבר לאחרים לשם יצור בקבוקי משקה אלכוהולי מזוייפים.

הנאשם במעשיו יצר עיסוק רחב היקף על חשבון שלומו של הציבור, תוך שסייע במעשיו לפגיעה באינטרסים מוגנים הקשורים בזכויות הקנין הרוחני, שחשיבות אכיפתן בתחומי המדינה ברורה.

בית המשפט התייחס לחומרה ולנפיצות תופעת הזיופים והפגיעה בזכויות יוצרים ובקנין הרוחני וכן למדיניות הענישה הראויה, עת קבע:

"העבירות כנגד הקניין הרוחני הגיעו לממדים רחבי היקף, המביאים לפגיעה חמורה בסחר המקומי, כמו גם בסחר הבינלאומי, והמחייבים את רשויות אכיפת החוק, כמו גם את מערכת בתי המשפט, להקפיד כי תהיה הרתעה יעילה כנגד עבירות אלה". (רע"פ 1519/03 סויסה נ' מד"י).

והוסיף:

"אכן מימדיה של תופעת הזיופים בישראל אינם מאפשרים עוד להתייחס אליה כאל תופעה חדשה ושולית, או להמעיט בחומרתה.
תופעת הזיופים היא תופעה הפוגעת בצורה קשה ביותר באמנות היצירה המקורית..... משהחמיר המחוקק את העונשים הקבועים בחוק, חשוב כי גם בתי המשפט יתאימו את העונשים המוטלים לרף החדש שנקבע ולחומרתן של העבירות" (רע"פ 1091/05 עיסאווי נ' מד"י).

עוד לחובת הנאשם יש לזקוף את עברו הפלילי המכביד. הנאשם יליד שנת 1966, צבר לחובתו עבר פלילי מכביד המתפרש על לא פחות מ-3 עשורים, במגוון של עבירות ובהן עבירות רכוש, עבירות סמים ועבירות אלימות, ודומה כי גם עונשים כבדים שהוטלו עליו בעבר, לא הועילו לו לשם הימנעות משיבה מוגברת לסורו.
יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי חלה הפוגה משמעותית במעורבותו בפלילים בשנים האחרונות, שכן הרשעתו האחרונה הינה משנת 2007 בגין עבירה מאותה שנה.

לזכות הנאשם, יש לזקוף מאידך, את ההודיה המשקפת חרטה, קבלת אחריות והפנמת הפסול שבמעשה, כמו גם חסכון לא מבוטל בזמן שיפוטי יקר נוכח ההיקף הנרחב של כתב האישום.

בנוסף יש להתחשב בתיקון שהוכנס בכתב האישום, שנבע מקושי ראייתי.

עוד הבאתי בחשבון שיקוליי לזכות הנאשם את מצבו הכלכלי הקשה ומצבו המשפחתי המורכב.

מכל אלה ראיתי לנכון לאמץ את הסדר הטיעון, לאחר שנחה דעתי כי הוא מציג יחס הולם בין חומרת מעשי הנאשם בנסיבותיהם ומידת אשמו ובין סוג ומידת העונש שיושת עליו ושוכנעתי כי ההסדר אינו חורג ממתחם העונש ההולם בהתאם לעקרון מנחה זה.

כך לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, את מכלול נסיבות הענין ואת האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי הדורש עונש משמעותי בהתחשב בחומרת המעשים, שישקף את הסלידה שחשה החברה נוכח מעשי הנאשם ואת הוקעתו הנדרשת, אל מול נסיבותיו הספציפיות של המקרה ונסיבותיו האישיות של הנאשם, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

א. מאסר בפועל למשך 20 חודשים, שימנה החל מיום מעצרו 23.2.12.

ב. 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו, שלא יעבור על העבירות בהן הורשע.

ג. קנס כספי בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים.
התשלום הראשון ישולם עד לא יאוחר מיום 15.11.12 ויתרת התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן.
פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל' יעמיד לפרעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה, ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק.

מוצגים – תועבר בקשה מוסכמת להחלטתי.
לבקשת הצדדים תוסר כל מגבלה שנרשמה לזכות המבקשת על רכב מסוג מאזדה מ.ר. 18-800-66, בעטיו של תיק זה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום

<#9#>

ניתנה והודעה היום כ"ח תשרי תשע"ג, 14/10/2012 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

הוקלד על ידי חדווה ינר