הדפסה

מדינת ישראל נ' כהן

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

ששון כהן ת.ז. XXXXXX159

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד עמית חומרי.

הנאשם ובא כוחו - עו"ד יעקב פלומו.

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר על תנאי לשיקול דעת ביהמ"ש, קנס בסך 500 ₪ שישולם בשני תשלומים והתחייבות.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט. – סומן ת/1.

ב"כ הנאשם:
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן והבנתי את תוכנו. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#3#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' אדר ב' תשע"ו, 14/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגיש כתב אישום מתוקן. (הוגש וסומן ת/1).
מגיש ר"פ (לנאשם שני רישומים ללא הרשעה) (הוגש וסומן ת/2).
הנאשם יליד 1972, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.
הנאשם הורשע במסגרת כתב אישום מתוקן בעבירת איומים, עבירה שאין להקל בה ראש. מתחם הענישה יכול להגיע עד 18 חודשי מאסר. יחד עם זאת, לאור התסקיר שהוא חיובי בחלקו, אנו סבורים שהפגיעה באינטרס הציבורי תאוזן כהלכה במסגרת הענישה בהסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
הנאשם גרוש ואב לשני ילדים קטינים כאשר המשמורת היא שלו ונטל הפרנסה של הילדים הוא עליו בלבד. מפנה לפסקה השניה בעמוד השלישי בתסקיר.
הנאשם בהגינותו בפני שירות המבחן טען כי הוא לא פנוי להליך טיפולי ושירות המבחן גם סבר כך על רקע הקשיים האובייקטיביים. אני לא רוצה לחזור על כל נסיבות חייו הקשות מעבר לגירושין, בעיה רפואית ופטירת אביו. אנו סבורים שיש להסתפק בהסדר שהושג. אבקש לפטור את הנאשם מאגרה.

הנאשם:
אני בן 43, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני גרוש, יש לי שני ילדים, מתגורר בקריית מלאכי.
מצבי התדרדר מאז, מצבי מבחינה כלכלית קשה מאוד. לא שילמתי חשמל ושכירות. מצבי מאוד קשה. אני עובד חלקית, אני מטפל בקשישים. אבקש להתחשב בי.

ב"כ המאשימה:
לאור נסיבותיו הכלכליות של הנאשם ולפנים משורת הדין, נוותר על קנס כספי.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירת איומים לפי סעי ף 192 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה וחתימה על התחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר הרשעות פלילי ות, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ולחלוף הזמן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך חודשיים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 1,000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנ תיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלית, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרה לסנגוריה הציבורית.
העתק ההחלטה לסנגוריה הציבורית.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.<#6#>

ניתן והודע היום ד' אדר ב' תשע"ו, 14/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת