הדפסה

מדינת ישראל נ' יומני

בפני כב' השופט עדו כפכפי

מבקשת

1. מדינת ישראל

נגד

חשוד
1. מדני יומני

הודעת מזכירות

בהחלטה מיום 29.05.14 הנאשם שוחרר בתנאים בכפוף להפקדה בסך 500 ₪.
לא עלה בידי המזכירות לאתר את הנאשם שכן מדובר בתושב זר ואף בא כוחו אין לו קשר עמו

לפיכך, אני מורה על חילוט הפקדון לטובת אוצר המדינה.
ככל והחשוד יבקש את הכספים בחזרה יגיש בקשה מתאימה.