הדפסה

מדינת ישראל נ' טקצ'וב

לפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
פבל טקצ'וב

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד עמאר
ב"כ הנאשם: עו"ד רוזנפלד מטעם הסנגוריה הציבורית
הנאשם בעצמו
פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

כתב האישום הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום.

ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום.

<#3#>
הכרעת דין
הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ג חשוון תשע"ו, 05/11/2015 במעמד הנוכחים.

כרמית פאר גינת , שופטת

ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון, התביעה מבקשת להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:
סוכם כי התביעה תבקש פסילה בפועל לתקופה של 9 חודשים ואילו הסנגור יבקש להסתפק בתקופה של 6 חודשים.
פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס לשיקול דעת.
ללא רישיון וללא עבר דומה.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. לזכותו של הנאשם כי הוא הודה בהזדמנות הראשונה. ושהמגמה החלה עוד במועד ביצוע העבירה. הוא חסך זמן שיפוטי יקר מאד, כלומר שני הליכים בפני בית המשפט. אין כל עבר קודם וזו פעם ראשונה שהוא מסתבך. מדובר באדם נורמטיבי. בנסיבות אלה, אני סבור כי נכון להסתפק ב-6 חודשי פסילה שגם הם עונש לכל הדעות. לעניין הטלת קנס, מדובר בנאשם במצבו הכלכלי קשה, משתכר בשכר מינימום ומשלם מזונות ויש לו חובות. אבקש שלא להטיל פיצוי כספי יחד עם זאת ישנה הצעה אחרת, במידה ובית המשפט יראה לנכון להטיל קנס בהסכמת הנאשם אבקש להמיר את ה קנס בחודש פסילה נוסף לתקופת הפסילה שתיקבע על ידי בית המשפט.

<#5#>
גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה.

מדובר בעבירה חמורה, ויש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם אינו אוחז ברישיון נהיגה ואין לחובתו עבר דומה.

לנוכח מהות העבירות והעדר עבר תעבורתי דומה, נראה לי כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים הינו סביר בנסיבות העניין.

אשר על כן, הנני מטילה על הנאשם את העונשים כדלקמן:

- אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 9 חודשים בפועל .

ריצוי הפסילה יחל היום ללא צורך בהפקדת רישיון נהיגה או תצהיר.

- אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון תקף מעל שנה ו\או נהיגה בזמן פסילה.

נוכח מצבו הכלכלי של הנאשם, אני מטילה עליו התחייבות כספית בסך 3,000 ₪ לפיה ימנע במשך 3 שנים מביצוע העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון תקף מעל שנה ו\או נהיגה בזמן פסילה. ההתחייבות תחתם עד ליום 15/11/15. היה ולא תחתם ההתחייבות עד למועד האמור, יאסר הנאשם למשך 3 ימים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ג חשוון תשע"ו, 05/11/2015 במעמד הנוכחים.

כרמית פאר גינת , שופטת

הוקלד על ידי שיר אביטן