הדפסה

מדינת ישראל נ' טוריאקי

בפני כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
אחמד טוריאקי

נוכחים:
נציג המבקשת החוקר קובי פלג
החשוד בעצמו ובא כוחו עוה"ד וינשטיין
<#1#>
פרוטוקול

ב"כ המבקשת, לאחר שהוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה ומצהיר כי כל האמור בה אמת.
מבקש להגיש לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי (אשר מתקבל ומסומן מב/1 ומוחזר לב"כ המבקשת). אבקש להוסיף: מדובר בהתפרצות לדירה כך למעשה החל האירוע, בתאריך 19.8 בשעת בוקר מוקדמת, מהדירה נגנב מפתחות של רכב ולאחר מכן נגנב הרכב ואשר יש עדות של המתלוננת בתיק. למעשה הרכב אותר בקרבת מקום בישוב סמוך ובוצע לעברו תצפית ולאחר מס' שעות בסביבות 4 – 5 שעות הגיע המשיב ונכנס לרכב וניסה להניע אותו ובשלב זה תוקל ונעצר. במהלך הימים שחלפו בוצעו מס' פעולות חקירה וביניהם איתור של חשוד נוסף אשר לדברי המשיב הסיע אותו למקום. החשוד האחר שגם הוא עצור, והסיע אותו למעשה למקום. בוצעו מס' פעולות חקירה נוספות, וכעת יש מס' פעולות שצריך לבצע על מנת לסיים את הטפול בתיק. אציין שהתיק עבר את היחידה התובעת והם מבחינתם ציינו מס' פעולות להשלמה. אני מבקש לציין שזו בקשה שלישית.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב:
אני רוצה להבין, מדוע 3 בקשות דומות אחת לשניה, ובדיון האחרון השופטת דינה כהן התייחסה להחלטה של בימ"ש מחוזי שעל משטרת ישראל למלא את הבקשה בצורה שאפשר להבין במה מדובר. בסעיף 3 מה העובדות של החשש?
ציינתי לכך בפירוט.
מה כתוב בקשה?
תיק החקירה עדויות ומסמכים.
מדוע לא צויין שזו בקשה שלישית?
לא מציינים בד"כ. אנו רושמים את המס' במזכירות ומציינים את זה בפני המזכירות שזה אכן שני או שלישי, והמס' מופיע בבקשה.
היום אתה יכול להגיד לבימ"ש מה נגנב מהדירה?
בשלב זה אני מבקש לא לענות על השאלה הזו, יש אינדיקציה לכך בתיק החקירה.
מה נגנב?
יש רכוש שנגנב מהדירה, ואני מבקש לא לענות על השאלה על מנת לשבש. יש פעולות שצריך לדעת לגבי זה. מפנה לפעולה 9 בדוח.
כמה פעולות יש?
9 פעולות.
יש התקדמות כלשהי מהחקירה מהדיון הקודם?
כן.
על החשוד בעת המעצר, נתפס רכוש?
למיטב זכרוני לא.
בדיון הראשון והשני, אני ביקשתי על פי גרסת החשוד, לבדוק את איכון הטלפון הנייד שלו בוצעה בדיקה?
אני מפנה לפעולה 6 שמודגשת בקו.
אני לא יכול להסתמך,
זה בוצע באופן חלקי ויש עדין לעשות עם זה. יש תוצאה חלקית וצריכה עדין עיבוד.
וזה לוקח כל כך הרבה זמן, מה זה תוצאה חלקית. אני מבקש שתסביר לי.
יש בתיק החקירה כעת תוצאה חלקית של העניין.
התוצאה תוביל לאיזה שהוא מקום?
אין לי דרך לענות על זה, אין תשובה חד משמעית.
התוצאה קושרת אותו למקום התפרצות הדירה? ב- 19.8 מרשי ביקש ועלתה גרסת אליבי, וכבר עברו שבוע ימים ומה זה חלקי, אני לא מבין. אתה יכול להסביר לבימ"ש מדוע אתה מבקש להאריך מעצרו ל- 7 ימים.
זה מופיע בפני בימ"ש.
כמה פעולות בוצעו מאז המעצר?
מפנה לדוח הסודי שהוגש בהארכה הראשונה, ומה שסימנו ב- V זה בוצע. לשאלתך כמה פעולות (מעיין בתיק החקירה), אני משיב 8 פעולות.
כמה פעולות בוצעו בהארכה השניה?
מעיין בתיק החקירה - אין לי סימון על הדוח עצמו, ואני מנסה לבדוק בתיק החקירה – למעשה בוצעה פעולה אחת עיקרית, פעולה מס' 1 הפעולה העיקרית שבוצעה. יש תוצאה של זה ומציג מבימ"ש.
זה לא חלקית נכון?
חלקית מבחינה מסוימת. מציג לבימ"ש.
פעולה הזו העיקרית כפי שציינת מחזקת את החשד שהמשיב פרץ לדירה? אני לא מדבר על הרכב. שהוא פרץ לדירה?
לעניין הפריצה לדירה היא לא מוסיפה הרבה. בעניין הגניבה של הרכב מחזקת.
אני לא שואל על הרכב. מה עוד יש בתיק שקושר או חשד נגד מרשי שהוא פרץ לדירה?
כרגע לא התחדש דבר.
מדוע אתה מבקש להאריך את מעצרו ל- 7 ימים כי לא התחדש דבר לעניין הפריצה?
החשד בגין עבירת הרכב ולעניות דעתינו קושר את המשיב לפריצה לדירה, והיות ועל פי החומר שיש בידינו מדובר בכנופיה וביצעה את המעשה הזה והזה, והפרש הזמנים הוא משמעותי בעניין הזה, והקשר הרציף עם הרכב מאז שנגנב ועד שאותר.
אתה מדבר על חזקה תכופה. אם אני נותן לך ארון מפתחות ואבקש ממך להזיז את הרכב אז מה אני ביצעתי עבירה או אתה. מה הקשר של הידיעה להתפרצות לדירה, ידיעה והסכמה.
יש פעולות חקירה שיש לבצע ומטרתן לבדוק את העניין גם לפריצה לדירה עד הסוף וגניבת הרכב. העובדות בפני בימ"ש.
6 ימים לא הספיקו?
בשלב זה נעצר אדם נוסף ויש צורך להשלים את החקירה.
אמרת שיש מישהו שהסיע אותו מירושלים לגן יבנה.
אני אמרתי שיש עוד אדם.
הוא בגרסה הראשונה אמר שאני שילמתי כסף שיקפיצו אותי מגן יבנה.
יש דוחות בפני בימ"ש ופעולות לבצע.

ב"כ המבקשת מסכם:
אני חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לה במלואה. אני מפנה לרישום הפלילי של המשיב, בתאריך 3.11.11 מאסר בפועל לתקופה של 26 חודשים בגין פריצה לבניין שאינו דירה, מס' תיקים, וכן מאסר בר הפעלה החל מסיום מאסר בפועל שהוא תקף בעניינינו, והרשעה נוספת מתאריך 13.6.11 מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים וכן מאסר על תנאי בר הפעלה בגין גניבת רכב, החזקת כלי פריצה לרכב ונהיגה בזמן פסילה וכו', וכ מו כן הרשעות נוספות בגין הפרת הוראה חוקית והסעת שב"ח. הפעולות מצויות בפני בימ"ש לעניות דעתינו יש צורך בהמשך מעצרו של המשיב על מנת שנוכל לבסס את הראיות כלפיו וכלפי המשיב הנוסף שגם הוא יובא בפני בימ"ש.

ב"כ המשיב מסכם:
ראשית אני מבקש לא לתת משקל כלשהו לעבר של מרשי לעניין זה יש משקל לעובדה זו בהליך מעצר עד לתום ההליכים אם נגיע לזה. מסוכנות בנוכחותו ברכב גנוב לא עולה מסוכנות לדעתי. מ- 19.8 הוא נתן הסבר סביר וזו בקשה שלישית ומבקשים והוא נתן הסבר ועצרו אדם שמחזק את ההסבר שלו ואומר אני הסעתי אותו לירושלים. עוד דבר חשוב, אני מפנה להחלטת השופטת חת מקוב ש' 33 – 34 עמ' 4 וכל הטענות שעליתי בדיון הראשון שהיא מציינת שהיא לא נענתה לכל הבקשה של המעצר, והיא ביקשה לבדוק טענת אליבי של מרשי, ולא צריך להביא את העצור פעם אחר פעם ולהעמיס בעבודה ואנו מבקשים מיום ראשון תבדקו את כל הטלפון שבשעה שתים לפנות בוקר, מרשי היה בבית ולא מקובל עלי ואני סבור שבימ"ש יקבל את הטענה שלי שזה חלקי, לא יעלה על הדעת שמבקשים לפגוע בחירותו של אזרח למשך 7 ימים שמשטרת ישראל לא יודע על מה היא מחפשת ועל איזה כנופיה היא מתכוונת ופוגעת בזכויות ולא עשתה כלום כדי להוכיח את חפותו. הוא אמר אני קיבלתי בבוקר טלפון, והטלפון לא נבדק ושכחתי לשאול הפלאפון שהוא ביקש של אדם שהזמין את השירות עבודה בדקתם מי האדם הזה. כשהוא נעצר הוא הראה מס' טלפון, שביקש ממני לקחת את האוטו כי אין לו רישיון.

נציג המבקשת:
כל איכוני התקשורת נבדקו, ויש השתלשלות של דברים וזה בפני בימ"ש. יש אדם אחר שעצור בתיק.

ב"כ המשיב:
לא ברוה לי פוזיציה של המדינה, יש עצור נוסף על חשבונו מבקשים להאריך את המעצר? מה זה קשור אליו הרכב נגנב מצומת כנות, וזה בעצם נסיעה מגן יבנה איפה שנתפס מרשי ודרך כנות לירושלים. וברגע שהמתלוננת קיבלה דיווח מאיתורן שהרכב זז באופן טבעי שהוא זז לכיוון שאיפה הכנופיה לטענת המדינה, וההיפך הרכב נמצא בגן יבנה באור יום ב- 07.10 בבוקר ומגיע אזרח ומוציא מפתח ומנסה להניע ותופסים אותו, איפה ההיגיון הרגיל? איך הוא החנה את הרכב בלילה ומדוע הוא נסע לכיון הפוך הנגדי, ומגיע בבוקר שאנשים מסתובבים ברחוב. זה תומך ויש ממש כי מישהו שילם לו כסף עבור עבודה ומי שהזמין את ההסעה שאין לו רישיון והוא עם שכן קפץ למטה ועלה לרכב וזהו לא יותר מזה. עוד פעם יש יכולת לבדוק את השאלה הטכנית משהו נתפס ונעצר ליד הרכב על זה הוא ישלם מחיר בתיק העיקרי, ומדוע להאריך 7 ימים שאין שינוי ולא התקדמות כלשהי, בנוכחותו של המשיב, והם מבקשים 4 ימים, מדוע שאין התקדמות לחשד נגדו בהתפרצות לדירה לבקש מבימ"ש 4 ימים והגיע גיסתו ואמא שלו אשר גרים ומוכנים לחתום עליו ולא קושר. ועם כל הכבוד שמישהו עצור בתיק מרשי לא יכול לשבת במעצר שהמשטרה לא ביצעה את הפעולות החשובות, ואני מבקש לשחרר אותו למעצר בית לארבעה ימים.

החלטה

בפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך 4 ימים, לצרכי חקירה.

החשד הינו לביצוע עבירות של התפרצות לדירה וגניבת רכב.

מדובר בבקשה שלישית להארכת מעצר.

לטענת המשטרה המשיב היה מעורב בהתפרצות לדירה, גניבת מפתחות הרכב מן הדירה ולאחר מכן גניבת הרכב.

המשיב נתפס למעשה ברכב וגרסתו היא שהוא נתבקש לבצע עבודה של הובלת הרכב ממקום הימצאו למקום אחר וזאת הואיל ומבקש העבודה, נעדר רישיון נהיגה. אציין כבר עתה, כי נוכח נסיבות הימצאותו של המשיב ברכב, מיקומן של המפתחות ונתונים נוספים אותם לא אוכל לפרט על מנת שלא לשבש את חקירת המשטרה, גרסתו זו של המשיב, אינה נקיה מסימני שאלה.

לא רק זאת אלא שבעניין זה אפנה לפסקה האמצעית בעמ' השני של הדוח הסודי מב/1, תחת הכותרת "הערת החוקר" ואומר כי הראיות אליהן מפנה החוקר בהערתו, אכן יש בהן כדי לחזק בצורה לא מבוטלת, את הראיות כנגד המשיב. במיוחד הדברים אמורים לגבי גניבת הרכב אך בנסיבות העניין, יש בהן גם משום חיזוק, הגם שלא ראיה ישירה, לעניין ההתפרצות לדירה.

למעשה, ניתן לומר, כי הראיות כנגד המשיב התחזקו מאז הדיון האחרון וכידוע נעצר גם אדם נוסף. מעצרו של האדם הנוסף הוליד הצורך לבצע פעולות חקירה נוספות אשר אין ספק שלא ניתן לבצע אותן כאשר המשיב אינו במעצר.

בנסיבות העניין, נוכח הנתונים הקשורים לאופן ביצוע העבירות, כמו גם נוכח עברו הפלילי של המשיב, הכולל בין היתר, שני מאסרים מותנים ברי הפעלה, קמה כנגד המשיב עילת מעצר בשל מסוכנות. גם חשש לשיבוש הליכי חקירה קיים במקרה של שחרור נוכח כוונת המשטרה לבצע פעולות חקירה מס' 1 ו -7.

לאור האמור, אין מקום להורות על שחרורו של המשיב, אך מצאתי שלא להיעתר לבקשה באופן מלא וזאת משתי סיבות: הצורך של בימ"ש לעקוב אחר התקדמות החקירה והסיבה השניה היא, שהמשטרה לא החלה בבדיקת האליבי לו טוען המשיב ולא הציגה לבימ"ש את תוצאות מחקרי תקשורת הגם חלקיות, שמצויות בידה, תוצאות אשר יכלו להצביע לכאן או לכאן לעניין האליבי של המשיב.

לאור האמור, אני נעתר לבקשה באופן חלקי, ו מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד 27.8.14 בשעה 11.00.

מפקד בית המעצר מתבקש לאפשר למשיב לקבל ציוד ראשוני לפי נוהלי שב"ס.

זכות ערר כחוק.
<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ט אב תשע"ד, 25/08/2014 במעמד הנוכחים.

ישראל פבלו אקסלרד , שופט

הוקלד על ידי יהודית מנצור