הדפסה

מדינת ישראל נ' טבאחי(עציר)

בקשה מס' 2
לפני
כבוד השופטת מיכל ברק נבו

המאשימה
מדינת ישראל
נגד
הנאשם
מהנד טבאחי
על ידי בא כוחו עו"ד תלאווי

החלטה

הרקע והבקשה
נגד הנאשם הוגש כתב אישום הכולל שני אישומים. לפי האישום הראשון גנב הנאשם ביום 5.7.09 את כלי הרכב של שכנו, לאחר שגנב ממנו את מפתחות הרכב, ולבסוף - מכר את הרכב. באישום זה הואשם בגניבה ובגניבת רכב. לפי האישום השני גנב הנאשם ביום 25.12.08 כסף מידיה של מתלוננת ברמת גן. באותן נסיבות החזיק סכין שלא למטרה כשרה. באישום זה הואשם בגניבה ובהחזקת סכין שלא למטרה כשרה.

הנאשם העלה שתי טענות: האחת, כי המאשימה לא קיימה בענינו את חובת היידוע עובר להגשת כתב האישום (ומשכך - לא יכול היה לממש את זכות השימוע); השניה - כי צורפו בכתב האישום שני אישומים שלא היה מקום לצרפם.
המאשימה הגיבה והנאשם השיב לתגובה.

דיון והכרעה
1. באשר למכתב היידוע, אשר המאשימה טוענת שנשלח, תציג המאשימה , למען הסדר הטוב, את העתק המכתב שנשלח ואישור המשלוח בפני הסנגור, כבקשתו.

2. לענין איחוד האישומים, מקובלת עלי עמדתו של ב"כ הנאשם.
סעיף 86 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 מתיר צירוף אישומים בהתקיים אחד התנאים:

  1. האישומים מבוססים על אותן עובדות, או על עובדות דומות;
  2. מדובר בסדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת.

בענינו אין כל קשר בין המקרים, למעט העובדה שהתוצאה הסופית בשני המקרים הינה פגיעה בקניינו של אדם אחר (בלשון המאשימה: זהות בערך המוגן בשתי העבירות), וברור שבכך לא די.

שני האירועים מושאי האישומים התרחשו במועדים שונים, במקומות שונים ובדרכי פעולה שונות לחלוטין. לא ניתן לומר כי קיים ביניהם חוט מקשר ההופך אותם לפרשה אחת. לפיכך, אין מקום לצירוף האישומים ודין בקשת הנאשם בענין זה - להתקבל.

לאור האמור לעיל, תתקן המאשימה את כתב האישום. המאשימה תודיע איזה משני האישומים יוותר בתיק זה, תחת מספר התיק הקיים, ובו יתקיים דיון במועד שנקבע. לגבי האישום השני תפעל כראות עיניה.

המזכירות תשלח עותק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ג, 14 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.