הדפסה

מדינת ישראל נ' חסן מגד

בפני כב' השופט אלי אנושי
המאשימה
מדינת ישראל
נגד

הנאשם
חסן מגד חסן מגד

<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה: עו"ד יחיאל גינסברג
ב"כ הנאשם: עו"ד אנור אבו לאפי
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
הנאשם נוהג משנת 2007 לחובתו 10 הרשעות קודמות, מדובר בעבירה של התרה לאדם שהוא כבלתי מורשה אותו אדם שהותר לנהוג.
לגבי עבירות של נהיגת בלתי מורשה אומרת השופטת נגה אהד בפסק דין לוין גיטינס כי האדם הנוהג כבלתי מורשה דינו למאסר מאחורי סורג ובריח גם בפעם הראשונה.
כמובן שאין המקרה פה זהה אך נבקש לעשותה השלכה כאשר אדם מתיר לאדם לנהוג ברכב, רכב אינו אביזר לבוש או כלי מינורי אחר, רכב כמכונת מוות ניידת.
מדובר באין ספר פסיקות על חומרתו של נהיגה בלי שלמד.
בהתאם לכך חומרת העבירה ברורה ומובנת.
עתירתנו היא למאסר על תנאי באופן המחמיר ביותר, פסילה ממושכת שתהיה למעלה משנה, פסילה על תנאי וקנס.
יש לו חובה חוקית חובה בסיסית הבנתית כאשר אני מעניק רכב למי אני מעניק רכב.
בשלב זה אני שם לב לטעות בהרשעות אבקש לטעון מחדש. התבלבלתי בין ההרשעות של אדם אחר שהוצאתי לפני כמה דקות.
אני אעתור מחדש לעונש.

הנאשם הורשע בהתרה של בלתי מורשה כבוד השופטת נוגה אוהד נתנה דעתה כי אדם הנוהג כבלתי מורשה דינו למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח כבר בפעם הראשונה, פה מדובר בהתרה לבלתי מורשה אך העבירה היא חמורה אף היא היות ואדם הנותן רכב שכבר נאמר בפסיקה שמשמשת כמכונת מוות ניידת, הדברים מתעצמים כאשר האדם אינו רשוי כלל לאותו כלי רכב, איננו מודעים על מקצועיותו לכן הדבר חמור מאד.
בנוסף הנאשם נוהג בסה"כ משנת 2007 לחובתו 10 הרשעות קודמות וביניהם יש לו עבירה של אור אדום, ובעבירה מספר 5 יש לו עבירה של נהיגת רכב בשכרות עליה הושתו על הנאשם פסילה על תנאי של 6 חודשים ל-3 שנים, שתקפים למקרה זה, בנוסף לנאשם אף נהיגה בפסילה בוותק התעבורתי הקצר שלו.
נהיגה בזמן פסילה כפי שאומרת השופטת נגה אוהד- כי דינו למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח אך בפעם הראשונה, הדפוס המחשבתי של הנוהג בזמן פסילה הוא חמור מאד , היא כמעט העבירה היחידה שאיננה יושבת ברובריקה של אחריות קפידה. היסוד העברייני מבחינה תעבורתית שיש במכלול של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה בשכרות וכעת התרה לבלתי מורשה בעצם מעידות על דפוס של מסוכנות של הנאשם שמצטרפת לחומרת העבירות האחרות.
אנו עותרים למאסר שאפשר שירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי ממושך ארוך ומרתיע שמקווים שישמש כקולר על צווארו, פסילה ממושכת ומרתיעה מעל שנת פסילה כאשר בנוסף לכך מבקשים להכיל את הפסילה על תנאי המופיעה בעבירה מספר 5, פסילה על תנאי וקנס.
אפשר במכלול הקנס לבוא לקראתו של הנאשם.

ב"כ הנאשם:
הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך זמן שיפוטי יקר, מטרת הענישה בתעבורה היא הרתעת הנאשם, הנאשם במשך כל יום בבוקר הוא מקבל את העונש שלו, מדובר בבחור בן 23 אב לתינוק קטן אשתו עקרת בית לא עובדת, הוא הבן הגדול במשפחה שאביו נטש את אימו ועזב את הארץ והוא ואיתו האח הגדול הדואג האחראי לפרנסת משפחתו.
לפי מה שחברי מבקש אני מציג כמה פסקי דין, כבוד השופט רבלין 4184/02 של 3 חודשים פסילה.
כבוד השופט שהם 4936/12.
בית משפט נכבד זה 2821/02/13 כבוד השופטת מגי כהן שנתנה 3 חודשים פסילה בפועל.
ובית משפט תעבורה בירושלים כבוד השופטת מרים קסלסי שנתנה גם 3 חודשי פסילה בפועל.
רמת הענישה לפי מה שנקבע בחוק ומה שהגשתי היא 3 חודשים פסילה.
התקופה שהנאשם עבר היא התקופה שאבא שלו התחיל לנטוש את המשפחה והתחיל כל העניין של האח הגדול איך לפרנס את משפחתו, הנאשם לפני שבועיים עבר תקופה מאד קשה כשהיה עצור בשטחים ולמזלנו שחררנו אותו לפני 3 ימים, הוא עבר תקופה מאד קשה בשל אמון בחברים, אומרים שזה תיק סודי.
מגיש אישור מחלה של אימו של הנאשם שעקב עזיבת האב עברה טיפול פסיכולוגי.
הנאשם עובר בחלוקת עיתונים מגיש את משכורתו, לאור כל אמור אבקש להתייחס מבחינה אנושית למצבו של הנאשם ולמצב משפחתו ואם יחליט בית משפט זה להטיל עליו פסילה בפועל שתהיה לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.

הנאשם:
אני מצטער כל פעם חברים שלי מבקשים ממני כסף , מבקשים את האוטו שלי ואני נותן ואח"כ זה בעיה.
הלב שלי טוב. גם כשהייתי עצור זה בגללם.
אני עובד עכשיו גם בבוקר וגם בלילה.
אני מתחרט.
<#3#>
גזר דין

הנאשם הורשע בעקבות הודאתו בעבירה של התרה לאחר בלתי מורשה לנהיגה לנהוג ברכב מנועי שברשותו , עבירה בניגוד לסעיף 10 ב' לפקודת התעבורה.

ב"כ המאשימה עתר להשתת עונש כבד ביותר הכולל מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות, פסילה ממושכת ורכיבים מכבידים נוספים וזאת לאור חומרת העבירה המיוחסת לנאשם וחומרת עברו התעבורתי.

מנגד ב"כ הנאשם ביקש להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם וכן הציג פסיקה וטען כי למעשה מדובר בעבירה שאין לחרוג מענישת המינימום של 3 חודשים.

מתחם העונש ההולם:
כמצוות המחוקק בסעיף 40 ג', א' לחוק העונשין, בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשיי העבירה שביצע הנאשם בהתאם לעיקרון המנחה, עיקרון ההלימה יש להתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה ובמידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.
בענייננו הנאשם התיר לבלתי מורשה לנהוג ברכב מנועי עבירה חמורה ביותר, עבירה שרק בדרך המקרה לא הסתיימה בנסיבות קשות הרבה יותר שהרי ברור שאדם בלתי מורשה שאינו כשיר לנהוג ברכב אינו יכול לשלוט בו ומכאן הדרך לתאונה קצרה ביותר.
המחוקק אכן קבע פסילה מינימלית של 3 חודשים בגין עבירה זו, ופסילה זו הינה נקודת מוצא לכל מתחם ענישה שיכלול פסילה בפועל של 3 חודשים עד 12 חודשים, פסילה על תנאי קנס ואף רכיב של מאסר שיוכל לנוע בין מאסר על תנאי ואף לעבודות שירות בנסיבות מחמירות ברף הגבוה.
כן אציין כי המאשימה לא האשימה את הנאשם בסעיף המקביל אשר בו ישנו מאסר חובה.

בגזירת העונש המתאים לנאשם שבפני וכמצוות המחוקק יש מקום להתחשב בנסיבותיו האישיות אשר אינן קשורות לביצוע העבירה.
במקרה שלפני נסיבות העולות מטיעוני ב"כ הנאשם אשר הציג את נסיבות חיו הקשות של הנאשם , מצבה הרפואי הקשה של אימו, ואתחשב בנסיבות אלו כמו גם בהודאתו בכתב האשמה.
מנגד לא ניתן להתעלם מעברו המכביד ביותר של הנאשם אשר אוחז ברישיון נהיגה בסה"כ משנת 2007 וכבר צבר לחובתו 10 הרשעות קודמות כאשר בינואר 2010 הורשע בעבירה חמורה של נהיגה בזמן פסילה, ובנובמבר 2010 הורשע בעבירה לא פחות חמורה בנהיגת רכב בשכרות.
כמו כן לחובתו עבירות חמורות נוספות כגון נהיגה כשברמזור אור אדום, חנייה בחניית נכה, ועוד.

אין ספק שעבר זה מכביד ביותר עם הנאשם כאשר פסילה על תנאי שהושתה עליו בגין נהיגת הרכב בשכרות בשלהי שנת 2010 לא היה בה כדי להרתיעו מביצוע העבירה הנוכחית.

אשר על כן לאחר ששקללתי את כל הנתונים כולל הודאתו באשמה, נסיבותיו האישיות הלא פשוטות, עברו המכביד, וחומרת העבירה עצמה הגע תי למסקנה שאין מקום להשית על הנאשם מאסר בפועל אך מנגד אין מקום גם להקל בעונש הפסילה או להסתפק בפסילה המינימלית אותה קבע המחוקק אשר על כן אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 2,000 ₪ או 20 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם עד ליום 1/7/14.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבלת שוברי תשלום.

הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים.

הנני מורה על הפעלת עונש של פסילת רישיון הנהיגה כפי שפסק על תנאי בית המשפט לתעבורה בתל אביב בתיק מספר 0166409 ביום 2/11/10 למשך 6 חודשים לריצוי באופן מצטבר לפסילה שהשתתי בתיק זה.
סה"כ ירצה הנאשם בתיק זה 9 חודשי פסילה.

רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 13/3/14 שעה 12:00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה. גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד. אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, יפנה למזכירות בית המשפט ויבצע תחליף הפקדה.

הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור אותה עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה ושנייה.

הנני מורה על עונש של מאסר לתקופה של 3 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים התנאי הוא שהנאשם לא יעבור העבירה בה הורשע.

זכות ערעור תוך 45 ימים.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ' אדר תשע"ד, 20/02/2014 במעמד הנוכחים.

אלי אנושי, שופט

הוקלד על ידי רחל אליעזר