הדפסה

מדינת ישראל נ' חמדיה

בפני כב' השופטת אורנה סנדלר-איתן
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י החוקר שמואל שמואל
נגד

החשוד
יוניס חמדיה- בעצמו
ע"י עוה"ד יוסי הכהן

פרוטוקול

ב"כ המבקשת, לאחר שהוזהר כדין, חוזר על הבקשה ומוסיף:

חוזר על הבקשה מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש, מגיש דוח סודי מסומן מב/ 1. מבקש להוסיף כי למשיב מיוחסות עבירות של תקיפת בת זוגו וגרימת חבלה, מדובר באירוע אלימות מיום 29.03.14 שבעקבותיו פנתה המתלוננת למשטרה ומדו"ח השוטר עולה אישוש לטענת המתלוננת כי הוכתה על ידי המשיב. השוטר שנזעק למקום הבחין בחלוצתה הקרועה וסימני שריטות על צווארה. קיימת טענה של המתלוננת שהיו מקרי אלימות נוספים בעבר. למשיב עבר פלילי, הרשעות בעבירות מסוגים שונים, יש לו תיק מב"ד שבו מתנהל כנגדו משפט בגין עבירות דומות של תקיפת בת זוג וגרימת חבלה, מפנה לרישום הפלילי , בנסיבות הללו תטען המבקשת כי המשיב מסוכן למתלוננת ולציבור וכי קיים חשש שאם ישוחרר תסוכל החקירה וזאת נוכח הפעולות שמתעתדת המבקשת לבצע.

חקירה נגדית לב"כ המשיב:
ש. מה אתה אומר על זה שהפתיח שלך כרגע הוא הרבה יותר מפורט מהבקשה שלך?
ת. בשביל זה אני המבקשת ואני צריך בין השאר לתת תמונה לביהמ"ש וגם לסניגור בכל מה שאפשר שהוא לא חסוי ואני חושב שזה חיוני לצורך הדיון הנאות של הדיון.

ב"כ המשיב:
אני מבקש מביהמ"ש למחוק את הבקשה מאחר והיא מנוסחת באופן רשלנית ולקוני, אני אינני מעוניין שהדיון בבקשה ייעצר על מנת שהמבקשת תתקן את הבקשה.
מציג לביהמ"ש החלטות של בימ"ש מחוזי.

ב"כ המבקשת:
אני מתקן עכשיו את הבקשה ומצהיר כי הנוסח המתוקן יועבר בהמשך למזכירות ביהמ"ש.

ב"כ המשיב:
קיבלתי כעת את הנוסח המתוקן ואינני מבקש לעשות הפסקה בדיון על מנת לדבר עם מרשי אני מעונין להמשיך בדיון.

ש. מספר לי החשוד שטרם חקירתו אתמול בשעה 23:00 לגרסתו הוא לא זכה לקבל שירותי עורך דין, מתי הודעתם לסניגור ומתי פיקססתם לסניגור?
ת. שאלו אותי אם הוא רוצה עו"ד בשעה 00:32. הוא אמר שהוא מבין על מה החקירה, הוא מבקש עו"ד מהסניגוריה התקשרו לסניגוריה ולא היה מענה.
ש. הוא נעצר בשעה 22:30 בלילה?
ת. יכול להיות.
ש. תגיד לביהמ"ש למה לקח שעתיים עד שישב מולו חוקר ואמר שהוא חשוד ויש לו זכות להיוועץ עם עו"ד?
ת. תשובה אחת שבלילה עובד שם רק חוקר תורן שמטפל בכל האירועים והוא לפני שהוא חוקר את המשיב הוא צריך לקרוא את חומר החקירה ולקבל דוח עיכוב.
ש. אני אומר לך וסביר שכך היה שהקצין הממונה שמילא אסמכתא כליאה היו מונחים בפניו לפחות דוחות הפעולה שהגיעו לדירת המתלוננים ראיינו/תשאלו אותה ותיעדו את חולצתה הקרועה איזה חומר החוקר היה צריך?
ת. החוקר צריך לקרוא את החומר העדויות, יש גם תיקים אחרים, יש זמן הגעה עד שמגיעים לתחנה.
ש. המתלוננת הייתה בתחנה ומסרה תלונה רשמית?
ת. מסרה תלונה. ב- 29.03.14 בשעה 22:48.
ש. היא מסרה הודעה אחת?
ת. כן.
ש. אין תעודה רפואית?
ת. אין. אני מניח שלא הספיקה להיבדק.
ש. החבלות תועדו על ידי מי שגבה את ההודעה שלה ?
ת. יש תיעוד. השוטר שטיפל באירוע.
ש. כשחקרו אותה החוקר לא תיעד חבלות?
ת. לא ראייתי שתיעד.
ש. החולצה שנקרעה זה תועד על ידי מי שהגיע לדירה?
ת. לא. וגם לא צולמה.
ש. אני מניח שהיא לא הגיעה לתחנה עם חולצה קרועה?
ת. אין לי תשובה לתת לך.
ש. כמה פעולות יש לבצע?
ת. 13 פעולות.
ש. מה שיש לך כרגע זה אימרת מתלוננת ואימרת חשוד?
ת. יש חיזוק בדמות הסימנים וחולצתה הקרועה.
ש. יש עדים לאירוע?
ת. יש אנשים שצריכים להיחקר בפרשה.
ש. אתה אומר שיש עילת מסוכנות ושיבוש?
ת. כן. יש עדים שצריכים להיחקר בפרשה . יש לפחות 4 אנשים שהמשיב יכול להשפיע עליהם.
ש. סה"כ כמה עדים היו לאירוע?
ת. יש 3 אנשים מלבד המתלוננת. הוא יכול לשבש את כולם. לטענת המתלוננת היו מספר אירועים.
ש. עד כמה אירועים סה"כ חוץ מהאירוע של 29.03.14?
ת. אני לא יכול לקמט, יש צורך בהבהרות וחקירה.
ש. מהדברים שלך אני מבין שהמתלוננת לא מסרה תאריכים קרונקריטים שהוא תקף ואיים עליה?
ת. בענין הזה זה חשד.
ש. על כמה חודשים אתה מדבר?
ת. צריך לעשות בדיקה. יש לנו אירוע אחד עם ביצוע עבירות אלמ"ב נוספות. המתלוננת אומרת שהיא הוכתה בפעמים נוספות.

ב"כ המבקשת: חוזר על הבקשה.

ב"כ המשיבה – מסכם :
דברי הפתיחה של חברי התחילה ברעש גדול והבקשה תוקנה בכתב יד, כאשר כל מה שהוסף בכתב ידו של חברי שבתאריך 29.03.14 תקף החשוד את אשתו, קרע את חולצתה וגרם לה חבלות. בסיום חקירתו של חברי ניתן להבין בלשונו שלו, שכרגע יש חשד ספציפי לאירוע מיום 29.03. שבגינו החשוד נעצר והמתלוננת הגיעה למסור תלונה במשטרה, כל שאר האירועים אם היו כאלו הם לא מתוארכים, אין להם ספציפיקציה בסיסית ב יותר כאשר חוקרים אדם באזהרה צריך להטיח את העובדות כדי שיוכל להתגונן נגד החשדות. טענת אליבי היא טענה חשובה ואם חוקרים אדם ואומרים לו בחודשים האחרונים, ולא אירועים ספציפיי ם אז ההגנה שלו ... גם אם ביהמ"ש סבור שקיימים נצוצות לחשד סביר לגבי אירועים ישנים יותר מזה של 29 לחודש הזה אני סבור שלמבקש 7 ימי מעצר על תלונה מול תלונה שיש 4 אנשים לחקור כולל המתלוננת, אפשר לעשות את זה היום.
הדיון עוד דקות ספורות יסתיים יכול חברי להעביר את התיק לתחנה שיקדמו את החקירה, אנשים אם ישמעו בדירה זה עדים ברי השגה. החשוד מסר לי שיש תיק אלמ"ב שקשור לגרושה שלו לא למתלוננת הזו, שמתנהל בביהמ"ש וחזקת החפות שרירה וקיימת ומעוגנת בחוק וזכותו לקיים את ההליך והמדינה צריכה להוכיח שהוא אשם מעל כל ספק סביר. כך זה לא יכול להעצים.
מפנה לעובדה שאין שום תיעוד רפואי על החבלות, לגבי החולצה אין כאן לא בהוראות החיקוק עבירה של היזק בזדון. כנראה שהמבקשת לא מייחסת את החומרה לחולצה. אבקש להאריך לא יותר מעד מחר בצהרים.

<#2#>
החלטה
לפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב ב- 7 ימים על פי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים).

המשיב חשוד כי תקף את אשתו בביתם שבתל שבע במספר הזדמנויות בחודשים האחרונים וכן אתמול וגרם לה אתמול חבלה תוך שקרע את חולצתה. הוצג לפני דוח סודי שסומן מב / 1 וכולל 12 פעולות חקירה נדרשות. כמו כן הוצג דו"ח תדפיס מידע אודות מרשם פלילי של המשיב אשר אמנם אינו כולל הרשעות קודמות אלא תיקים שנסגרו מחוסר ראיות ומשפטים וחקירות תלויים ועומדים.
המדובר בחשד לביצוע עבירות אלימות במשפחה אשר אין צורך להרחיב אודות חומרתן.

עיינתי בחומר שהוצג בפניי ואני סבורה כי אכן קיים חשד סביר ברמה מספקת בשלב זה בכך שהמשיב ביצע את המיוחס לו. כמו כן ולאור פעולות החקירה 2, 3, 4 ו- 7 אכן קיימתת עילת מעצר של שיבוש הליכי חקירה. קיימת בנוסף, עילת מעצר של מסוכנות העולה מטיב העבירה אשר המשיב חשוד בביצועה. עם זאת, סבורני כי 7 ימי מעצר הם חלופה ארוכה מדי וכי יש צורך לקצרה על מנת לפקח על החקירה.

לפיכך אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד ליום 02.04.14 בשעה 12:00.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ח אדר ב תשע"ד, 30/03/2014 במעמד הנוכחים.

אורנה סנדלר-איתן, שופטת