הדפסה

מדינת ישראל נ' חדיד(עציר)

בפני
כב' סגנית הנשיא, השופטת אילת דגן

המבקשת
מדינת ישראל

- נ ג ד -

המשיב
מגיד חדיד (עציר)

החלטה

1. לפני בקשה למעצר עד תום ההליכים. למעשה הבקשה אינה למעצר ממש, אלא דיון בשאלת השחרור בתנאים.

2. המשיב נעצר ביום 27.7.15 בשעות אחר הצהריים, לאחר שבני משפחתו (בניו, בתו ורעייתו) התלוננו כנגדו כי נקט נגדם ובעיקר נגד הבן, באלימות.
בנוסף, התלוננה רעייתו אודות מעשי אלימות קודמים והפנתה לארוע שהתרחש לפני כשנה.

3. מעצרו של המשיב הוארך עד ליום 30.7.15. ביום זה התבקשה הארכה נוספת של המעצר, תוך שהוגשה הצהרת תובע לפיה בדעת המבקשת להגיש כתב אישום ולעתור למעצר עד תום ההליכים.
בית משפט השלום (כב' הש' קלמפנר-נבון) הורה על הארכת המעצר עד ליום 2.8.15.
על החלטה זו הוגש ערר לבימ"ש מחוזי וכב' הש' ליפשיץ בהחלטתו (ערר 57862-07-15) קיבל את הערעור והורה על שחרור המשיב בתנאים שכללו מעצר בית בבית בתו ב דלית אל כרמל ובפיקוח הבת ובעלה עד ליום 9.8.15 וכן הוטלו ערבויות שונות שתוקפן פקע נכון להיום.
ביום 5.8.15 הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, כשהמבקשת הודיעה כי היא מסכימה שהמשיב ישאר בתנאי מעצר הבית בהתאם להחלטת בימ"ש מחוזי.

4. בדיון היום הסכימה המבקשת להשארת התנאים, היינו מעצר בית מלא בפיקוח המפקחים עליהם הורה בימ"ש מחוזי וערבויות עליהן הורה בית המשפט שמועדן פקע ויש צורך בחידושן.

5. המשיב, שאינו חולק על קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, עתר כי יתאפשר לו לצאת לעבודה באופן שמעצר הבית ייהפך למעצר בית לילי. הוא מבקש לקבוע שבהתחשב במכלול הנסיבות בתיק, הן נסיבותיו האישות כאדם נורמטיבי נעדר כל עבר פלילי והן העובדה שהארועים נשוא כתב האישום הם חריגים בהתנהלות המשפחתית ובשים לב לכך שהמשיב הוא גם מפרנס ויש לו התחייבויות רבות וחובות, ינתן לו להמשיך ולעבוד בחברה בה הוא עובד מזה 3 שנים, באופן שהמעסיק יתחייב לפקח עליו כל שעות העבודה.

6. לדיון בשעות הבוקר הוגש מכתבו של המעסיק והסניגורית הודיעה שהוא יהיה זה שיבוא וייקח את המשיב לעבודה ויחזיר אותו וישהה יחד איתו בכל שעות העבודה, ברם המעסיק עצמו לא התייצב לדיון ועל כן נערכה הפסקה על מנת שיתייצב כדי שבית המשפט יוכל להתרשם ממנו באופן בלתי אמצעי.

הדיון התחדש בשעה מאוחרת יותר ואליו התייצב המעסיק, מר נאסר אלדין עלא – הבעלים של חברת חמוד נאסר אלדין ובניו בע"מ, העוסקת בתשתיות כבישים ועבודות עפר.
מר נאסר אלדין עשה עלי רושם של אדם מיושב ואחראי. מדובר באדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי, ברם בהגינותו הודה שמפאת העובדה שמעסיק הרבה עובדים, לא יוכל לבוא בעצמו ולקחת את המשיב ולהיות צמוד אליו כל היום, שכן מדובר בעבודות דינמיות ובאתרים שונים שלא מאפשרים לו להיות צמוד למשיב דווקא ועבודתו מחייבת אותו לפקח על מכלול העובדים . מר אלדין הצהיר שידאג שמישהו מטעמו יבוא וייקח את המשיב ואף יחזיר אותו וידווח לו על כך, ברם גם ביחס לאותו אדם שיבוא וייקח אותו, לא יכול היה המעסיק ליתן שם של אדם שיעשה זאת על בסיס קבוע, אלא באופן מתחלף.

7. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים והואיל ואין חולק כי קיימות ראיות לכאורה ועילת מעצר, אציין כי מבלי להפחית מחומרת מעשיו של המשיב, אין מדובר בארועים הנמצאים ברף אלימות גבוה, ונראה כי מדובר בסכסוך נקודתי שפרץ על רקע ויכוח בין המשיב לבין בנו, כפי שציין בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 31.7.15. בנו של המשיב הוא בן 30 ובתו בת 21 ולא נגרם למי מהם חבלה או נזק, ובאשר לארוע האלימות ביחס אליו התלוננה רעייתו, מדובר בארוע שארע לפני שנה ומאז המשיכו בני הזוג להתגורר ביחד, ללמדך שרמת המסוכנות איננה ברף חריג וגבוה.

8. בנסיבות אלה של הסכמה על מעצר בית, מצאתי לשקול בחיוב להתיר למשיב יציאה לעבודה וצמצום המעצר למעצר לילי, אלא שלטעמי התחייבותו של המעסיק כי אדם שזהותו תתחלף מדי פעם הוא שיביא את המשיב לעבודה ויפקח עליו, מהווה פיקוח שאיננו מספיק בהעדר אותו משמורן שבית המשפט יכול להתרשם ממנו באופן בלתי אמצעי ולדעת אם הוא אדם נורמטיבי ומה יכולת הפיקוח שלו והטלת המרות על המשיב (זאת להבדיל מהמעסיק עצמו שאין לי ספק שיכול להטיל את מרותו מכוח אישיותו ותפקידו על המשיב).

נתתי גם דעתי לכך שיש איזושהי אינדיקציה, כך לטענת המבקשת, שלמשיב היה עבר פסיכיאטרי מסוים - דבר שיש לצרפו למכלול השיקולים.

9. בשים לב לכל האמור, נראה כי בהחלט ניתן לשקול בחיוב יציאה לעבודה, ברם אפשרות זו צריכה להבדק יותר לעומק ע"י בדיקת זהות האנשים שיפקחו עליו בפועל ולא טענה ערטילאית כי יהיה פיקוח. כמו כן, יש מקום לבדוק את שאר נתוניו האישיים של המשיב ו לצורך כך נכון יהיה לקבל תסקיר מעצר משרות המבחן.

10. אשר על כן והואיל ותנאי מעצר הבית והערבויות כבר פקעו, אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים שלהלן:

א. מעצר בית מלא בביתם של חטיב רג'אא ת.ז. XXXXXX924 וחטיב איהאב ת.ז. XXXXXX556 ברח' 13 בית 17 דלית אל כרמל (ליד בי"ס יסודי א).
ב. המשיב לא ייצור קשר עם המתלוננים למשך 90 יום מהיום, לא במישרין, לא בעקיפין, לא בעל פה ולא בכתב.
ג. המשיב יחתום על התחייבות עצמית בסך 10,000 ₪ לצורך הבטחת תנאי השחרור, וה"ה חטיב רג'אא וחטיב איהאב יחתמו כל אחד על ערבות צד ג' בסך 5,000 ₪.
ד. יופקד סכום מזומן בסך 3,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור.

אני מורה לשרות המבחן להגיש תסקיר מעצר בעניינו של המשיב עד ליום 27.8.15 שיתייחס לאפשרויות יציאת המשיב לעבודה בשעות היום.

לאחר הגשת התסקיר וככל שתהיה המלצה חיובית בעניין זה, יוכל המשיב להגיש בקשה לקיום דיון בפני שופט תורן.

המזכירות תשלח לצדדים החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ד אב תשע"ה, 09 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.