הדפסה

מדינת ישראל נ' ויקטור עזרן ואח'

המערערת בע"ע 10104-03-12
המשיבה בע"ע 12589-03-12
מדינת ישראל

-

המשיב בע"ע 10104-03-12 ובע"ע 12589-03-12

המערערת בע"ע 12589-03-12
המשיבה בע"ע 10104-03-12
1. ויקטור עזרן

2. עירית אשדוד

הודעה

1.        בהתאם להודעת בית הדין מיום 10 ביוני 2013 היה על המערערות בשני התיקים להגיש סיכומיהן עד ליום 11 ביולי 2013.
 
2.         עד למועד מתן הודעה זו, טרם הוגשו הסיכומים.

3 ככל שלא יוגשו הסיכומים עד ליום 21 ביולי 2013, יועברו התיק ים לרשמת אשר תשקול מחיקת הערעורים בלא התראה.