הדפסה

מדינת ישראל נ' וחידי(עציר) ואח'

בפני כב' השופטת נאוה בכור

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. פואז וחידי (עציר)

2. אמיר וחידי (עציר)

3. טלעת וחידי (עציר)

מופיעים: ב"כ המאשימה עו"ד טלי קרת
הנאשמים וב"כ הנאשמים עו"ד שלומי בלומנפלד

העדים: 1. ע . ת/18, מר רונן כץ
2. ע . ת/22, מר יונס ער וואה
3. ע . ת/23, מר מוחמד דקה

פרוטוקול

כב' הש' בכור: טוב . הדיון מתחיל . בהיעדר הנאשמים , בהסכמת בא כוחם , עד שהם יוכנסו על ידי השב"ס , עורך דין בלומנפלד , עורכת הדין קרת , ועד תביעה 18 שב להמשך חקירתו הנגדית . בבקשה .

ע . ת/18, מר רונן כץ , לאחר שהוזהר כחוק , משיב בחקירה נגדית לעו"ד בלומנפלד :
עו"ד בלומנפלד: אני מציג בפניך את ת/29. את יכולה לתת לו את ה-ת'ים בפניו שיהיה לו ?
עו"ד קרת: תן לו.
עו"ד בלומנפלד: כן , אבל אני צריך אותם גם בפניי .
עו"ד קרת: גם אני רוצה.
עו"ד בלומנפלד: טוב , אני מראה לך בינתיים את ת/29 שהוגש באמצעותך , זה מזכר שאתה רשמת נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תודה . המזכר הזה , זה חלק מהפעולות שאתה תיעדת לעניין איתור עדים בתיק הזה , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לפי , אני רוצה פשוט להבין , לפי המזכר , אני רוצה פשוט להבין , לפי המסמך הזה אתה משוחח עם אדם בשם מוחמד דקה , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ומגיע לשמות של אנשים שהוא ציין בעדות שלו.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שזה שלושה אנשים בשם קייסי , סאמי גאנם , מוחמד גאנם וחכים גאנם . סך הכול ארבעה אנשים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ומוחמד דקה אומר לך שהאנשים האלה היו איתו בבית הקפה , אך בדומה אליו הם לא ראו מה קרה בעת האירוע . זה מה שמוחמד דקה אומר לך . בקשר לאותם ארבעה אנשים .
עד , מר כץ : נכון . כן .
עו"ד בלומנפלד: ואתה מסתפק בכך ולא גובה , לא גובה עדויות מאף אחד מאותם ארבעה אנשים , כי מוחמד דקה אמר .
עד , מר כץ : כן , כי מוחמד דקה על פי מה שאני זוכר ,
עו"ד בלומנפלד: הבנתי . בסדר .
עד , מר כץ : עדותו נגבתה על ידי השוטר אבי מצליח ,
עו"ד בלומנפלד: הממ?
עד , מר כץ : הוא מספר שהם היו בפנים בזמן האירוע.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר , בסדר , מוחמד דקה אמר את מה שלטענתו הם ראו או לא ראו , אתה מסתפק בזה ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: ולא מנסה לגבות הודעה מאף אחד מהארבעה האנשים האלה.
עד , מר כץ : נכון , הוא מספר שהוא היה איתם צמוד ל ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בסדר גמור . אני רוצה פשוט להבין .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אני רוצה להראות לך מסמך נוסף שאתה ערכת , ת/32. זה מסמך שאתה ערכת לעניין מצלמות האבטחה , נכון ? זה מסמך שמתעד חלק מהחיפושים שלך אחרי מצלמות האבטחה שתיעדו או לא תיעדו את מה שקרה בזירות האירוע ב , במקרה שלנו , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: סליחה?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לפי ת/32, אני פשוט רוצה להבין ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: אתה כותב כך , אתה , אהה , הגעת למועצה , ומסרת לאדם מטעמם בשם אבו מוך ,
כב' הש' בכור: סליחה . רק רגע . בשלב הזה מוכנסים העצורים לאולם . בוקר טוב . בבקשה להמשיך , עורך דין בלומנפלד .
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , במקרה הזה , אני פשוט רוצה להבהיר , פה יש עדות שמועה על גבי עדות שמועה . לא רק עדות שמועה כמו שהיה במזכר הקודם . פה יש עדות שמועה על גבי עדות שמועה לפי מה שאני מבין , ותתקן אותי אם אני טועה . אתה מדבר עם אדם בשם אבו מוך , ואתה נותן לאבו מוך , מוסר לו את השעות הרלוונטיות לשני האישומים . גם ל-2 4.1, וגם ל-2 6.1. אמת ?
עד , מר כץ : מה שכתוב.
עו"ד בלומנפלד: אני לא מבין את מה שכתוב.
עד , מר כץ : תביא לי עוד פעם את הזה ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : ואני אקרא מה שכתוב.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , בשמחה .
עד , מר כץ : מכיוון שזה היה אירוע שהיה , בגלל שזה היה לפני שנה ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . בשמחה רבה .
עד , מר כץ : אז אני לא יכול לענות לך במדויק.
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה . אני שם את המזכר לפניך . זה פשוט ,
עד , מר כץ : הגעתי , פגשתי את אבו מוך , שהוא גם קב"ט שמה או משהו בסגנון .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אני לא זוכר בדיוק מה , אבל זה מה שכתבתי .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : וביקשתי ממנו לאתר לי את זה.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : ואז הוא וראש המועצה אמרו שאין.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . זה פשוט מסמכים , אני רוצה להסביר לך ,
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: זה מסמכים שהתובעת הגישה כדי להראות שלשיטתה אין בתיק הזה מחדלי חקירה . עכשיו , אני רוצה פשוט להבין ,
עד , מר כץ : כבר דיברנו על זה בדיון הקודם.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא ,
כב' הש' בכור: אנחנו עוד נדבר על זה היום.
עד , מר כץ : לא , אוקיי , אז הוא שאל למה לא בדקתי פיזית . זה מה שעשיתי .
עו"ד בלומנפלד: אם ברשותך רק תן לי בבקשה לשאול . היום אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לא לריב איתך , אני מקווה שאתה תעשה את אותו דבר .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אז מה שכתוב במזכר הזה , לפי מה שאני מבין , זה שאתה מדבר עם אדם בשם אבו מוך ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ומוסר לו את השעות הרלוונטיות , גם לאירוע התקיפה הראשון ב-2 4.1, וגם לאירוע התקיפה השני ב-2 6.1.
עד , מר כץ : מה שכתוב.
עו"ד בלומנפלד: וזה מה שכתוב , נכון ?
עד , מר כץ : מה שכתוב פה זה מה ש , מה שהיה .
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אתה מוסר לו את השעות האלה במסגרת החיפוש שלך אחרי מצלמות אבטחה .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: נכון . ואבו מוך אומר לך ככה , ואתה כותב כך , אני מצטט , ואני פשוט רוצה להבין את השורה הזאת , אני קודם מצטט אותה , "מבדיקה כפי שמסרו לו ראש המועצה והקב"ט אין הקלטות מה-1 5.1." זה מה שאתה כותב פה . עכשיו , אתה מדבר על האירועים מה-2 4.1 וה-26.1, אז קודם כל אני רוצה שתסביר לי איך השתרבב לפה תאריך ה-1 5.1.
עד , מר כץ : זה מה שאני מסביר ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : שמה-15 כבר לא נשמרו הקלטות.
עו"ד בלומנפלד: אה . אוקיי . זאת אומרת מה-1 5.1, לפי מה שאבו מוך ,
עד , מר כץ : זה גם מה שאני מבין.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אז לפי מה שאבו מוך אומר לך ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: אדם אחר לא ידוע , שאנחנו לא יודעים מי זה על פי המזכר שלך , אמר לו שמה-1 5.1 אין הקלטות . זה מה שהמזכר שלך אומר . אלא אם כן אני לא מבין כנון ותתקן אותי .
עד , מר כץ : אבו מוך שמע מהקב"ט וראש המועצה שאין הקלטות , לא יודע , אני לא זוכר במדויק ,
עו"ד בלומנפלד: לא כתוב שם שזה ראש המועצה.
עד , מר כץ : אני לא זוכר במדויק . אני לא יודע להסביר את מה שכתוב . מה שכתוב זה מה שהיה .
עו"ד בלומנפלד: שנייה , רונן .
עד , מר כץ : אני באמת לא יודע להסביר לך , מה , אתה מצפה ממני לשחזר משהו שהיה לפני שנה , זה מה שאני מבין .
עו"ד בלומנפלד: רק שנייה מר כץ.
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: אני לא מבקש שתשחזר כלום , אני רק רוצה להבין את מה שכתוב במזכר שקיים .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: ובגלל שהוא קיים אין צורך בזיכרון . אני פשוט רוצה להבין מה אתה כותב פה . אתה בודק כחלק מאחת מפעולות החקירה , תסכים איתי שאחת מפעולות החקירה , אתה גם אמרת את זה בהגינותך ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: בדיון שעבר , שאחת מפעולות החקירה החשובות ביותר שהיה צריך לעשות במקרה הזה , זה לבדוק קיומן של מצלמות אבטחה .
עד , מר כץ : זה נעשה.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . וזה , אבל זה אחת הפעולות החשובות , שזו חלק מהבדיקה שלה .
עד , מר כץ : כן . וזה בוצע .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . ולפי הבדיקה הזאת אתה מסתפק בכך שאבו מוך אומר לך , שמישהו אמר לו שמה-1 5.1 אין מצלמות אבטחה.
עד , מר כץ : אני שוב אגיד ואומר ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : שבמסגרת הזאת של בדיקה במצלמות של המועצה , יש פה גם עוד כמה מזכרים ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל על זה.
עד , מר כץ : עם מספר אנשים ,
עו"ד בלומנפלד: לא , לא ,
עד , מר כץ : ואין , אין , לא יודע , אתה נסחף פה לכל מיני מילים ומשפטים ,
עו"ד בלומנפלד: הבנתי.
עד , מר כץ : זה נבדק , נבדק לעומק עם כל הגורמים ש , שאחראים , ושולטים בכל מה שקשור למצלמות העירייה , אם ראש המועצה עצמו , ואם זה הקב"ט , ואם זה עוד גורם שכתוב פה , ואין .
עו"ד בלומנפלד: שנייה . אני מכבד את מה שאתה אומר עכשיו . אתה בהגינותך יכול להסכים איתי , שאתה היום בעל פה לא יכול לזכור דברים .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה , אנחנו יכולים היום לחיות במשפט הזה , בדיון הזה , ממה שיש לנו כתוב . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת . ומה שיש לנו כתוב זה ת/32, ולפי ת/32 אתה במסגרת החיפוש אחרי מצלמות אבטחה מסתפק במה שאבו מוך אמר לך שמישהו אחר אמר לו .
עד , מר כץ : אבל אני עוד פעם חוזר ואומר , אתה שוב חוזר ואומר את זה , תחזור על זה כנראה עוד 5 פעמים .
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז.
עד , מר כץ : אני בדקתי עם מספר גורמים.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : בין היתר אולי גם אבו מוך .
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : בדקתי גם עם ראש המועצה וגם עם ,
עו"ד בלומנפלד: איפה התיעוד של הדברים?
עד , מר כץ : זה כתוב , מה .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל על ת/32.
עד , מר כץ : הרי זה לא פעם ראשונה שאני מעיד על הקטע הזה . כבר מסרת מזכר שאני מדבר עם ראש המועצה ואמרת לי למה אתה רק מסתפק בשיחה איתו , אבל אני אומר , לא נכנסתי ובדקתי בעצמי , אני גם לא חוקר מיומן שבודק את זה אבל לא משנה . לא בדקתי את זה . לא בדקתי את זה . שאלתי . ואם ראש המועצה אומר שאין ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר .
עד , מר כץ : אז כנראה אין .
עו"ד בלומנפלד: אפילו לא ראש המועצה ,
עד , מר כץ : הם בדקו פיזית , קב"ט של ראש , הקב"ט בדק ראש המועצה בדק , ואין .
עו"ד בלומנפלד: הבנתי . אני רוצה רק שתגיד לי בבקשה ,
עד , מר כץ : עבר זמן , אנחנו דיברנו על זה שעבר מספיק זמן וכנראה זה נמחק .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . איפה בבקשה , איפה בבקשה ממוקמות מצלמות האבטחה נשוא ת/32?
עד , מר כץ : יש מצלמות על ה , יש מצלמות ,
עו"ד בלומנפלד: לפי מה?
עד , מר כץ : לא זוכר . אבל אני יכול להגיד שהן קיימות על הבניין , וחלק מהן צופות לחלקים החיצוניים .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אין ספק בדבר אחד , וזה מן ההיגיון , לא מן הזיכרון , ש- ת/32 מתעד חיפוש , שאת טיבו כרגע הבנו , של מצלמות שיכלו לקלוט את שני האירועים . אחרת לא היית בודק אותן . שיש אפשרות שהן בדקו ,
עד , מר כץ : אולי , לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: תודה . בוא נמשיך . תראה , אני רוצה להראות לך משהו , על ת/39, אני מפנה את בית המשפט ל- ת/39. ת/39 זה מזכר שלך , שתאריך הרישום שלו זה ה-30 לינואר 201 3, נכון ? זה התאריך שבו רשמת את ת/39. לפי מה שכתוב .
עד , מר כץ : אני מאמין שכן.
עו"ד בלומנפלד: לא , רונן , למה מאמין ? כתוב .
כב' הש' בכור: מה זה "מאמין" ? כתוב או לא כתוב ?
עד , מר כץ : אם כתוב 30.1, אז 3 0.1.
עו"ד בלומנפלד: ה-30.1 זה תאריך הדפסת המסמך , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אפשר ברשותך בבקשה ?
עד , מר כץ : תן לי לקרוא את המסמך.
עו"ד בלומנפלד: את יכולה לתת לו עותק ? באמת . תודה . יופי . עכשיו , לפי ת/39 אתה מציין שם שאתה ביום 30 ינואר 2013 מציין שני פריטים נכון ? סכין ומוט גולף .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אני רוצה בבקשה שתראה לי מה הקשר בין הפריטים שאתה צילמת ב-30 לינואר 201 3, לבין המקרה נשוא כתב האישום .
עד , מר כץ : מצולמים.
עו"ד בלומנפלד: זה שהם מצולמים אני יודע . מאיפה הוצאת אותם ? איך הם היו מסומנים ? מה ה- linkage ? איפה צילמת ? שנייה , שנייה .
עד , מר כץ : במשרד.
עו"ד בלומנפלד: במשרד . זאת אומרת אתה הלכת במשרד וצילמת סכין ומוט גולף , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: איך אנחנו יודעים שהסכין ומוט הגולף שהיו במשרד , זה הסכין ומוט הגולף שקשורים למקרה הזה ? לפי מה ?
עד , מר כץ : לא יודע , יש אהה , יש עוד מזכרים כנראה , אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . אני מראה לך את כל מה שהוגש .
עד , מר כץ : אני לא , התיק לא אצלי ביד . אני גם לא זוכר , אני לא ,
עו"ד בלומנפלד: תראה , אני אומר לך , אני אומר לך , ושהתובעת תתקן אותי אם אני טועה , שאני לא ראיתי שום מסמך שמראה שמה שאתה צילמת פה , זה בכלל מה שנתפס באירוע .
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך את התמונות , שצורפו ל- ת/39. תראה . יש פה סך הכול אחד , שתיים , שלוש , ארבע תמונות , אלה התמונות ש- ת/39 מתאר נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . איך אנחנו יודעים ?
כב' הש' בכור: מפנה ל-ת/40 עד 42.
עו"ד בלומנפלד: זה הסימון של התמונות . בסדר . ת/40 עד ת/4 2. איך אנחנו יודעים שמה שרואים בתמונות האלה בכלל קשור לאירוע ?
עד , מר כץ : כתוב.
עו"ד בלומנפלד: "כתוב" זה נחמד מאוד , כי אתה כתבת את זה ב-30 לינואר , אבל מאיפה הוצאת את הפריטים האלה ? איפה הם היו מיום 24 לינואר עד ה-30 לינואר ?
עד , מר כץ : לא זוכר , צריך להסתכל בשאר ה , בשאר המסמכים .
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז.
כב' הש' בכור: איזה מסמכים?
עו"ד בלומנפלד: אני לא יודע.
עד , מר כץ : לא יודע , אני לא זוכר את כל המסמכים .
כב' הש' בכור: אז תסתכל במסמכים.
עו"ד בלומנפלד: תסתכל . תסתכל .
עד , מר כץ : אני צריך לעבור על כל התיק בשביל למצוא את המסמכים האלה ? אני באמת לא יכול למצוא ,
כב' הש' בכור: רגע , סליחה , עורך דין כץ , מר כץ , סליחה , תמיד יוצא , אין מה לעשות . תראה . אתה אומר , וככה אתה כותב , היום צילמתי שני פריטים שנתפסו בזירת עבירה וכו' וכו' . היית צריך להגיד שסימנו א' ב' ג' ד' , ר' ש' , ונתפסו על ידי מאן דהו , וזה לא כתוב .
עד , מר כץ : מקבל את ההערה , אבל זה , זה מה שאני זוכר .
כב' הש' בכור: טוב.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . יש לי עוד שאלה אליך , אם אתה יודע תגיד יודע , ואם אתה לא יודע תגיד לא יודע . הופיעו כאן עד היום , הרבה לפניך , המון עדים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בין היתר אנשים , עדים , שוטרים , שטענו שהם תפסו כל מיני דברים בזירת האירוע , בין היתר הם טענו שהם נתנו להם סכין , שהם ראו מקל גולף , יש לך מושג איפה נמצאים הפריטים האלה פיזית היום ? ברגע זה . יום ה-10 לפברואר 201 4, איפה הדברים האלה ?
עד , מר כץ : אמורים להיות במשרד המוצגים בתחנת טייבה.
עו"ד בלומנפלד: יופי . יש לך , "אמורים להיות" . אתה אומר , על פי הסדר הטוב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יש לכם מושג למה התביעה מעולם לא הביאה את המוצגים האלה לפה לבית המשפט ?
עד , מר כץ : תשאל את ה ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים , ואחרי זה תגיד "תשאל את התובעת" , אבל תן לי רק לסיים את השאלה . יש לך מושג למה התביעה מעולם לא הביאה את המוצגים האלה פה לבית משפט והראתה אותם לעדים כדי שיזהו אותם ?
עד , מר כץ : תשאל את התובעת.
עו"ד בלומנפלד: תודה . אני מודה לך . בוא נמשיך בבקשה . תראה , מר כץ , אתה זוכר שאתה כבר התחלת להעיד בתיק הזה , זה היום פעם שלישית שאתה מעיד , אתה זוכר את זה נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אהה , אתה זוכר את הדברים שאמרת בבית משפט עד היום ?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: קראת את הפרוטוקול?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא .
עד , מר כץ : איך קראתי את הפרוטוקול שהוא עוד לא תומלל נראה לי.
עו"ד בלומנפלד: סליחה ? אני לא שומע .
עד , מר כץ : הפרוטוקול עוד לא תומלל ,
כב' הש' בכור: לא , הוא כן תומלל .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל ,
עד , מר כץ : לא משנה , אני לא , כשאני מגיע לדיונים אני לא מחפש את הפרוטוקולים וקורא אותם .
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה , אז לא קראת . אבל אני מניח , אני מניח , שאתה עומד מאחורי כל מה שאמרת עד היום .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . יש , האם , אני שואל אותך , ואני לא שואל את זה כדי לנסות לתפוס אותך או להכשיל אותך , אני שואל באמת , האם יש משהו שאתה זוכר , או שעולה בזיכרונך עד רגע זה , שאמרת עד היום בדיונים הקודמים שאתה רוצה לתקן , להבהיר או להסביר ? או שמבחינתך כל מה שיצא לך מהפה , אתה עומד מאחוריו במלואו ?
עד , מר כץ : באופן עקרוני אני עומד תמיד מאחורי הדברים שלי.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא באופן עקרוני . בתיק הזה .
עד , מר כץ : לא יודע , לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: טוב . אוקיי . תראה , אתה היית , אתה התחלת להעיד כאן , ב-1 לינואר , היית אמור להמשיך להעיד ב-22 לינואר , ואז הודעת שיש לך איזשהו קושי להגיע באותו תאריך , ולכן אתה מעיד כאן היום . את זה אתה זוכר נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יש לך מושג מי העיד כאן ב-22 לינואר?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: כלום . אין לך מושג . מה ?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . בסדר גמור . תראה , אתה זוכר ש , אחד הדברים , שאני שאלתי אותך לגביהם , אהה , בדיון הקודם , שאתה התחלת להעיד , זה על ת/23 דוח הצפייה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה זוכר את זה ? אני שואל אם אתה זוכר שחקרתי אותך .
עד , מר כץ : אני זוכר שחקרת אותי.
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור . ובנוסף גם חקרתי אותך לגבי ת/23 שזה הדיסקים שנמסרו לך ב , במאפיה , הדיסקים נשוא ת/2 3,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יש את הדיסקים , ו-ת/23 מתעד את מה שאתה רואה בדיסקים . אתה זוכר שדיברנו על זה ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . את יכולה בבקשה לתת לו את ת/22 ? אוקיי . ב-ת/2 2, שאני עכשיו מציג בפניך , אתה מתאר את מהלך תפיסת הדיסקים , אתה זוכר ? אני מראה לך את ת/2 2, אתה מתאר איך , למטה , אם תסתכל , הפסקה האחרונה למטה , אתה מתאר בשתי שורות , בצורה מאוד פשוטה ולקונית ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: את איך שתפסת את הדיסקים לטענתך .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: כן . ו , עכשיו כשאתה קורא את ת/2 2, שתי השורות האלה משקפות נאמנה את מה שקרה ? אני שואל .
עד , מר כץ : זה מה שכתוב.
עו"ד בלומנפלד: אני יודע רונן שזה מה שכתוב , אבל אני שואל אם לטעמך ולטענתך מה שכתוב משקף את מה שקרה .
עד , מר כץ : מן הסתם.
עו"ד בלומנפלד: מה זאת אומרת ? תסביר לי .
עד , מר כץ : אני לא מבין . אני לא מבין בכלל את השאלה שלך . כתוב פה בפירוש שבעל המקום נותן לי את הסרטונים לא ? אתה כל הזמן מחפש משהו מעבר שאני לא יכול לזכור . עבר שנה . אני לא יכול לזכור כל דבר שעשיתי . מה שכתוב זה מה שיש .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אולי לא פירטתי מספיק . פעם הבאה אני באמת ארשום פה מגילת אסתר , אבל כנראה זה מה שזה , זה מה שהיה . קיבלתי ממנו את מה שהוא הוריד . אתה מנסה לחפש כל מיני דברים ולגשש , אין , זה מה שיש .
כב' הש' בכור: תמשיך.
עד , מר כץ : דרך אגב , אני רוצה , אם כבר דיברנו , אז יש פה בשתי שורות לפני משהו שבאמת לא שמתי אליו דגש כי , שחיפשתי עוד , רשום פה בפירוש אז ששאלת על ה , אם חיפשתי עוד מצלמות בתוך ה , בתוך ה , אותו פאב , אני יודע ? אותו מסעדה , שלא נכנסתי פנימה , שאמרתי לך שלא נכנסתי פנימה , אבל אני יכול להגיד לך שחיצונית כמו שכתוב פה , שיש לציין על פי בדיקתי לא היו מצלמות נוספות בזירות הנ"ל מלבד מצלמות המאפיה . זאת אומרת שאני עשיתי באותו יום חיפוש מדוקדק בכל הזירות . אני עבדתי יום שלם שמה לחפש מצלמות וזה מה שנמצא . זה רק אהה ,
עו"ד בלומנפלד: סיימת ? בסדר .
עד , מר כץ : זה רק הערה.
עו"ד בלומנפלד: אין שום בעיה . סיימת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בוא נמשיך . באיזה תאריך נכתב ת/22?
עד , מר כץ : 5.2 כתוב .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי , ובאותו , ובאיזה תאריך תפסת את המצלמות ?
עד , מר כץ : כתוב ,
עו"ד בלומנפלד: במאפיה?
עד , מר כץ : כתוב "היום יצאתי" . כתוב "היום יצאתי" , אז היום .
עו"ד בלומנפלד: יופי . אז סביר להניח שאם אתה כותב את ת/22 באותו יום שבו קיבלת לידיך את הדיסקים מבעל המאפיה ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אז , אז לא הייתה בעיית זיכרון , ופשוט רשמת את מה שקרה .
עד , מר כץ : רשמתי שתפסתי ממנו את הדיסקים , שהוא הביא לי .
עו"ד בלומנפלד: נכון . נכון .
עד , מר כץ : מה , מה מיוחד בזה ? לא הבנתי .
עו"ד בלומנפלד: שום דבר . אין בעיה . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : כל פעם אתה מנסה ל , לגשש , לעוד משהו שלא היה .
עו"ד בלומנפלד: להמשיך גברתי ? אוקיי . עכשיו תראה , אהה , אני אומר לך שכשאני , כאדם מהצד , קורא את ת/22, ואני מדבר שוב על אותה פסקה אחרונה ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: שמתייחסת לתפיסת הסרטונים במאפיה , אני מבין בדיוק את מה שכתוב . אתה כותב דברים בצורה מאוד פשוטה , ומאוד קצרה . אתה בא ואומר איש המצלמות , של בעל המקום , בעל , בעל המקום זה המאפיה נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . פשוט מסר לך את הסרטונים , "קח ולא יותר" , מאוד פשוט , חד חלק ורגיל , זה מה שהיה בפועל .
עד , מר כץ : אנחנו ישבנו איתו והורדנו את זה.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי , מי זה ישבנו ?
עד , מר כץ : אני גם הייתי שם.
עו"ד בלומנפלד: הו . מי עוד ?
עד , מר כץ : לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אבל אתה היית שם ,
עד , מר כץ : יש שם כנראה גם את ויקי ,
עו"ד בלומנפלד: מה?
עד , מר כץ : יש שם אני חושב שרשמתי שהייתי כל היום הזה עם החוקר ויקי , לא ?
עו"ד בלומנפלד: חוקר או חוקרת?
עד , מר כץ : חוקר ויקי.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אז אתה יושב עם החוקר , ויקי הוא איש מחשבים ?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא .
עד , מר כץ : הוא ישב וצפה איתי.
עו"ד בלומנפלד: מצוין . אז אתה יושב עם עוד שוטר , בשם ויקי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואיש המצלמות של המאפיה פשוט נותן לך את הסרטונים.
עד , מר כץ : לא , אנחנו יושבים איתו , מבקשים ממנו מה להוריד ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : מה שראינו שצפינו בו.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : מבקשים להוריד את הקטעים הרלוונטיים , והוא מוריד לנו את זה .
עו"ד בלומנפלד: וזה מה שהיה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . תודה רבה . עכשיו תראה , אני מפנה את בית המשפט לעמוד 293 לפרוטוקול , מיום 1.1.14, שורות 1 עד 1 2, ולעמוד ,
כב' הש' בכור: רק רגע . 293 .
עו"ד בלומנפלד: מיום 1.1.14, שורות 1-1 2, ולעמוד 29 4, שורות 15-2 0. אני מזכיר לך ,
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד בלומנפלד: שאחד הדברים שאתה העדת כאן , אני הפניתי עכשיו את בית המשפט לעדות שלך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה העדת כאן בבית משפט שלא , במענה לשאלות שלי , שאתה בעצם נתת את הרושם שהן שאלות טרחניות וטורדניות , אז אתה באת ואמרת שלא היה שום צורך לבדוק אם לאותו איש מצלמות של המאפיה היה או לא הייתה תעודת הסמכה כטכנאי מחשבים או כטכנאי מצלמות , כי לא היה בזה שום צורך . זאת הייתה הגרסה שלך כאן בבית משפט . והשתמשת במילים "לא היה שום צורך" . זה נכון ? זה , אתה עומד מאחורי עדותך פה בבית המשפט ?
עד , מר כץ : לא , כתוב בפרוטוקול קודם כל שאני אראה מה כתבתי ,
עו"ד בלומנפלד: בשמחה . בשמחה רבה .
עד , מר כץ : ו ,
עו"ד בלומנפלד: הנה . אני אתן לך עכשיו , שיהיה לפניך , אתה רואה , זה קלסר מיוחד רק לעדות שלך .
עד , מר כץ : אין בעיה.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? אז בוא תעיין איפה שאתה רוצה ,
עד , מר כץ : בוא תגיד לי מה.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך.
עד , מר כץ : בוא תגיד לי באיזו שורה.
עו"ד בלומנפלד: הנה , אני אומר לך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עמוד 293,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שורות 1 עד 12, ועמוד 29 4, שורות 15 עד 20 .
עד , מר כץ : כן , מה הטענה שלך ?
עו"ד בלומנפלד: אני , אין לי טענה .
עד , מר כץ : לא , מה אתה אומר ? מה אתה רוצה שאני ,
כב' הש' בכור: קודם כל תקרא.
עו"ד בלומנפלד: תקרא . תקרא מה כתוב . אני אפילו לנוחיותך סימנתי את זה במארקר .
עד , מר כץ : כן , מה השאלה לגבי 293 ?
עו"ד בלומנפלד: מה שאני בא ואני אומר לך , שלפי החלקים בעדותך , תשאיר את זה אצלך , שזה יהיה לנוחיותך גם בהמשך החקירה .
עד , מר כץ : כן . כן ?
עו"ד בלומנפלד: לפי החלקים בעדות שלך , שאני עכשיו הפניתי אותך אליהם , ושהפרוטוקול נמצא לנגד עיניך , אתה מעיד בבית משפט , שבאותה סיטואציה , במענה לשאלות שלי , שאני מזכיר לך שכל הזמן עשית , ענית באופן שלך הן נראות טורדניות וטרחניות ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה באת ואמרת שבאותה סיטואציה של איש המצלמות של המאפיה נתן לך את הסרטונים לא היה שום צורך בכלל לברר אם יש לו , או אין לו תעודת הסמכה כטכנאי מחשבים , כי פשוט זה , זה היה מיותר לבדוק את זה . זה מה שאתה העדת כאן בבית המשפט .
עד , מר כץ : אני חושב שזה מיותר היה ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : מסיבה פשוטה , בסך הכול הפעולה שהוא עשה היא פעולה טכנית .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : זה להוריד את הסרטונים . כאשר אני רואה בפירוש שהוא לא עושה שם שום שינוי , כאשר אני צופה גם לפני זה ורואה שמה שהוא הוריד לי , זה מה שהיה קיים לפני כן .
עו"ד בלומנפלד: מצוין . אבל בעצם , וכאן אנחנו בעצם סוגרים מעגל קטן , שמה שאתה מעיד כאן בבית משפט , מסתדר מצוין עם מה שכתבת ב- ת/22, שלשיטתך הייתה פה פשוט פעולה מאוד טכנית ופשוטה , בלי שום בעיה , בלי שום כלום , של הורדת סרטונים ומסירתם .
עד , מר כץ : כן . זה גם יכל להתבצע על ידי ה , בעל הבית עצמו , אם הוא היה יודע .
עו"ד בלומנפלד: נכון . נכון .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זו הגרסה שלך , זו העדות שלך . בסדר גמור .
עד , מר כץ : אתה צריך סך הכול להכיר את ה , את המכשור הזה .
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור.
עד , מר כץ : זה לא איזה , זה פעולה שכל ילד עושה בבית כל יום .
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז . זו גרסתך , זו עדותך ואני מכבד אותה . עכשיו תראה , אתה אפילו , אתה אפילו ואני עכשיו עומד על זה עוד פעם ואני מפנה אותך לעמוד 29 4, שורה 2, אתה אפילו אומר כאן לבית המשפט , ומסביר , בדיון הקודם , למה לא היה צורך לבדוק את ההכשרה של אותו איש מצלמות , ואתה אומר שאותו אדם פשוט הכיר את התוכנה , כמו שאתה אומר עכשיו .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה נשאר איתן ב , בעדותך .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תראה , אהה , אני מפנה כעת את בית המשפט , אתה לא תראה את זה , אני מפנה כעת את בית המשפט ,
עד , מר כץ : לא סיימת את זה?
עו"ד בלומנפלד: לא . לא . אני מפנה כעת את בית המשפט לפרוטוקול הדיון מיום 22 לינואר , עמוד 34 2, שורה 2 3, ועמוד 34 3, שורות 18 עד 2 2, אתה שמעת פעם את השם גאנם ג'מאל ? אומר לך משהו השם הזה ?
עד , מר כץ : הוא מופיע פה ב ? , ברשימת העדים שנלקחה מהם עדות ?
עו"ד בלומנפלד: לא . לא . לא . אני שואל אם השם הזה אומר לך משהו .
עד , מר כץ : כרגע לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . אני מפנה לעמוד 34 2, שורות 6 עד 8 .
עד , מר כץ : שלי?
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא . זה לא קשור . תראה , אני אומר לך , שביום שאתה , אני , זה אני אומר לך , וזה הכי טוב לך , אני אומר לך , שביום שאתה הגעת למאפיה , ביום שלקחת את הסרטונים , נכחו במקום בעל המאפיה עומאר ראפאט , ועובד שלו בשם גאנם ג'מאל , שזה אותו אדם שאותו אתה מכנה איש המצלמות של המאפיה , ב-ת/2 2. מה אתה אומר על זה ?
עד , מר כץ : אני זוכר שיש , לפי מיטב זיכרוני , אני זוכר שאת ה , איש המצלמות הזה , זה טכנאי שהתקין לו את המצלמות , שבמיוחד הוא זימן מבקה . וחיכינו לו . זה לא איזה עובד שם .
כב' הש' בכור: אתה זוכר שם?
עד , מר כץ : לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא זוכר.
עד , מר כץ : במיוחד הביאו אותו ובמיוחד שחיכינו לו , כי הוא לא ידע להוריד את זה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אני אומר לך ,
עד , מר כץ : זה בטוח לא עובד שם.
עו"ד בלומנפלד: שנייה , שנייה . בוא נעשה , בוא נהפוך את השמות למספרים . אתה אומר שמטעם המאפיה נכחו במקום שני אנשים – גאנם ובעל המאפיה .
עד , מר כץ : אני לא אומר את זה.
עו"ד בלומנפלד: אני שואל.
עד , מר כץ : אני לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . עכשיו אני אגיד לך עוד מה אני אומר . אני אומר לך , שבאותה סיטואציה של הורדת המצלמות , ואני מזכיר לך , זה אותן מצלמות שאני טוען שבכלל לא מתעדות את האירוע , אלא מתעדות אירועים שקרו 22 שעות קודם .
עד , מר כץ : לטענתך.
עו"ד בלומנפלד: לטענתי . לטענתי . אני אומר לך , שאותו האירוע של הורדת הסרטונים ממש לא היה אירוע פשוט , סטנדרטי ורגיל , כמו שאתה תיארת . אני אומר לך שהיה עד כדי כך קושי , טכני , שאנחנו לא יודעים את המהות שלו היום , להוריד את הסרטונים , עד שלא היה מספיק , לא ראפאט עומר , לא גאנם ג'מאל או קו נטוי איש המצלמות של המקום , היה צורך להתקשר במיוחד בטלפון לטכנאי מחשבים מוסמך , לטכנאי מחשבים מוסמך שרק אחרי הייעוץ שהוא נתן גם לבעל המקום , וגם לאיש המצלמות מטעמו , בכלל הצליחו להוריד את הסרטונים . מה אתה אומר ?
עד , מר כץ : זה מסביר לך ,
עו"ד בלומנפלד: לא , זה , תבין רק , ברשותך רונן , אני לא רוצה שתכשל בלשונך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה נתת לנו עד היום סיטואציה שאתה בא למקום , מקבל את הסרטונים , הולך . אני אומר לך שהעיד כאן בבית משפט בעל המאפיה , ואמר שבאותו יום ספציפית הייתה איזושהי תקלה בציוד שם , במחשבים , או במצלמות ,
עו"ד קרת: לא , זה לא מה שהוא אמר . אתה מטעה אותו .
עו"ד בלומנפלד: זה בדיוק מה שהוא אמר.
עו"ד קרת: זה לא מה שהוא אמר.
עו"ד בלומנפלד: אני מפנה לעדות שלו.
עו"ד קרת: תפנה.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . אני מפנה .
עו"ד קרת: הוא לא אמר שהיה בעיה בציוד באופן עקרוני.
עו"ד בלומנפלד: אני לא אמרתי עקרוני . אמרתי שבאותו יום הייתה תקלה שלא אפשרה לפתוח את היו אס בי . זה בדיוק מה שהוא אומר .
עו"ד קרת: נו , תפנה , איפה זה בדיוק רשום ?
עו"ד בלומנפלד: בבקשה ,
כב' הש' בכור: בדיוק העמודים קודם שהוא ,
עו"ד בלומנפלד: אני מפנה לעמוד 342,
כב' הש' בכור: 342.
עו"ד בלומנפלד: שורות 6 עד 8. אני מפנה לעמוד 34 3, שורות 18 עד 19 .
כב' הש' בכור: לא , ב-34 2, גם שורה 11 .
עו"ד בלומנפלד: שורה 11.
כב' הש' בכור: ניסו לפתוח את היו אס בי.
עו"ד בלומנפלד: כן . למה את אומרת שאני לא אומר דברים שהם אמרו כשהם כן אמרו ?
עו"ד קרת: כי אתה אמרת ציוד . תגיד ספציפי מה היה .
עו"ד בלומנפלד: ציוד , מה , זה לא ציוד ?
כב' הש' בכור: בואו נמשיך.
עד , מר כץ : מה השאלה?
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , שבניגוד גמור לעדות שלך , שבאה ותיארה אירוע מאוד חלבי , סטנדרטי , פשוט ו , וכלום מכלום , לעניין הורדת המצלמות , היה פה בעל המקום , שהעיד בדיוק על הנקודה הזאת , וגם חברתי כחלק מעבודתה לגלות את חקר האמת , מאוד סייעה בנקודה הזאת בחקירה החוזרת שלה , והוא בא ואמר מפורשות שבמקרה הספציפי הזה הייתה תקלה ספציפית בציוד , שלא אפשרה את הורדת הסרטונים , ושרק ייעוץ ספציפי מיוחד של איש מחשבים , לא איש המצלמות שלו . איש מחשבים מיומן , אישר את פתיחת , את פתיחת הסרטונים . השאלה שלי אליך , קודם כל , עובדתית זה נכון ? היה דבר כזה ?
עד , מר כץ : אני שוב חוזר ואומר , מה שאני זוכר זה מה שכתבתי , ומה שכתבתי זה שהבן אדם , ה , האדם עצמו , אותו ריפאט , ראפאט , שמן הסתם בטח קיבל הדרכה מאיש המצלמות שהתקין לו איך להוריד אהה , סרטים ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : לא הצליח להוריד , וביקשתי ממנו לקרוא ל , לאיש שהתקין . לטכנאי , לאיש שהתקין לו את המצלמות , לא זוכר מי זה היה , אבל הבן אדם בא והוריד את זה . זה שאתה מתאר שזה עם ראפאט ,
עו"ד בלומנפלד: אבל ראפאט קיבל שירות לא נכון .
עד , מר כץ : של הורדת המצלמות , אני לא , רגע , שנייה , אתה רוצה שאני גם אענה לך נכון ?
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : זה שאתה מתאר איזה מצב סבוך של אהה , תסבוכת , הורדת , זה בכלל לא מעניין , זה בכלל גם לא משנה , אתה יודע למה ? כי מה שהוא הוריד לי זה מה שאני ראיתי . הוא לא עשה שינויים . מה שהוא , מצדי גם הוא השתמש ב , בחלליות להוריד לי את זה . הוא פשוט בא והוריד לי את זה . פשוט , פשוט , זה לא , אולי ל , לריפאט , שהוא בעל המקום , זה נראה לו מסובך ומיוחד , אבל הוא הביא פשוט את הבן אדם שהתקין לו את זה , שהוא יודע איך להוריד את זה , והוא בא והוריד את זה , ואין בזה שום דבר מיוחד . אולי זה מיוחד לריפאט , אולי זה מיוחד לך , אבל זה לא מיוחד בכלום .
עו"ד בלומנפלד: כן , אבל זה לא מה שריפאט אומר .
עד , מר כץ : זה לא משנה , זה לא רלוונטי . מה זה רלוונטי למה שיש ב , בדיסקים ? הוא , אמרתי לך , הוא הוריד לי את זה בסיוע 30 איש , מה זה משנה את התוכן של המצלמות ? מה זה משנה מה יש בפנים ? מה זה משנה ההליך של ההורדה לתוכן ? מה זה רלוונטי בכלל .
עו"ד בלומנפלד: ברגע שתסיים תגיד לי.
עד , מר כץ : סיימת.
כב' הש' בכור: הוא סיים.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו אני רוצה להסביר לך.
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: ראשית עובדתית , עזוב "מה זה משנה" , בשביל זה יש לנו בית משפט .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מדבר איתך רק על עובדות.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מתחיל עכשיו עם העובדות , עוד מעט נעבור לחלק הבא . עובדתית ריפאט אומר שמה שאתה אומר זה לא מה שקרה . תקשיב עד הסוף , בבקשה . אתה מתאר סיטואציה שריפאט לא מצליח להוריד , קורא לאיש מצלמות של המקום , שבא ומוריד . ריפאט אומר שהוא לא הצליח להוריד , שאיש המצלמות לא הצליח להוריד , ורק לאחר ייעוץ טלפוני של טכנאי מחשבים מיומן שזו עבודתו , רק אז הם הצליחו להוריד את הסרטונים . השאלה הראשונה שלי אליך , ועזוב רגע מה זה משנה , השאלה הראשונה שלי אליך היא האם עובדתית אתה מאשר שגרסתו של ריפאט נכונה או לא , או שאתה לא זוכר ?
עד , מר כץ : תן לי להשיב קודם כל.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : קודם כל אנחנו רואים שאנחנו סך הכול מדברים על אותו דבר.
עו"ד בלומנפלד: לא , ממש לא .
עד , מר כץ : שנייה , תן לי להשיב .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אנחנו מדברים פה על ריפאט שהוא לא מצלי , יש לנו את איש המצלמות שהוא מזמין ,
עו"ד בלומנפלד: שהוא גם לא מצליח.
עד , מר כץ : לא , אז יש את הפועל ,
עו"ד בלומנפלד: זה ריפאט אומר.
עד , מר כץ : לא משנה , אבל אתה טוען שהוא נעזר בחבר טלפוני ,
עו"ד בלומנפלד: לא . זה לא אני טוען . זה ריפאט טוען .
עד , מר כץ : לא משנה . בייעוץ טלפוני .
עו"ד בלומנפלד: של טכנאי מחשבים.
עד , מר כץ : הוא חוזר ואומר את זה , שטכנאי המחשבים שאני אמרתי שהגיע , הוא ביצע את ההורדה . יכול להיות שהוא דיבר בטלפון עם מישהו ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : יכול להיות שהוא גם דיבר עם אשתו באותו זמן , שתה קפה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . הו . זה מקובל עליי . זה fair enough.
עד , מר כץ : אבל זה לא משנה את העובדה , שהאיש הזה הוא זה שהוריד , יכול להיות שהוא התייעץ עם עוד הרבה אנשים , וזה לא משנה את העובדה שהתוכן לא ישתנה . השאלה שנשאלת פה זה אם נערך שינוי , אם יש שוני בין מה שראיתי לבין מה ש , מה שהורידו לי . והתשובה היא שלילית .
עו"ד בלומנפלד: בוא תנוח דעתך , בוא תנוח דעתך ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע עד הסוף כדי שנוכל להתקדם , כי אתה נתפס פה למשהו ,
עד , מר כץ : לא , אתה נתפס .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע . שהוא לא במחלוקת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אין מחלוקת , תקשיב למה שאני אומר ,
עד , מר כץ : אני לא יודע למה אתה מכוון.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע.
עד , מר כץ : תגיד לי למה אתה מכוון אז אני אדע לענות לך.
עו"ד בלומנפלד: הקשב , אנא ממך ,
עד , מר כץ : אתה הולך סחור סחור , אתה כל הזמן מחפש ,
עו"ד בלומנפלד: אפשר עזרה של בית משפט ? זה לא בסדר .
עד , מר כץ : נו באמת , אתה שואל ושואל ושואל , ואתה חוזר על דברים . תגיד למה אתה מכוון .
עו"ד בלומנפלד: אני מבקש את ,
כב' הש' בכור: הוא צריך להגיד לך למה הוא מכוון?
עד , מר כץ : לא , כבודה , השאלות האלה ,
כב' הש' בכור: מר כץ.
עד , מר כץ : שיסביר לי מה הטעם שלהן.
כב' הש' בכור: הוא לא צריך להסביר לך מה הטעם שלהן.
עד , מר כץ : השאלה שנשאלת ,
כב' הש' בכור: מר כץ.
עד , מר כץ : האם התוכן שהיה במחשב זה מה שירד.
כב' הש' בכור: מר כץ . שקט .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: אתה רק תענה לשאלות . הוא לא צריך להגיד לך שום ,
עד , מר כץ : שיגיע כבר לשאלה , זה , זה , זה לא שאלה , זה כבר סיפור .
כב' הש' בכור: טוב . תמשיך .
עו"ד בלומנפלד: אני יכול להמשיך?
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר כץ : כן , תמשיך . רק תגיע לשאלה .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , כדי שתנוח דעתך , שאין מחלוקת שמה שראית בעיניים שלך מופיע בדיסקים . בסדר ? אתה מבין את מה שאני אומר ?
עד , מר כץ : אני מחכה לשאלה.
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי אם אתה מבין את מה שאני אומר.
עד , מר כץ : אני מבין , תמשיך .
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תקשיב למה שאני אומר . אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהשאלה שלי אליך , זה למה לא סיפרת בבית המשפט , מיוזמתך ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: ולמה לא כתבת ב-ת/22, שהייתה בעייתיות בציוד , שלא אפשרה את הורדת הסרטונים , שהתאפשרה רק אחרי ייעוץ טלפוני שנערך עם איש מחשבים ?
עד , מר כץ : אני לא , קודם כל אני לא זוכר את זה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אוקיי . בסדר גמור . וגם לא זכרת את זה באותו יום .
עד , מר כץ : חוץ מזה אני לא , חוץ מזה עד היום אני לא מבין מה , עד עכשיו אני לא מבין מה זה רלוונטי .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : גם אם הייתה בעיה בהורדה , או לא הייתה בעיה בהורדה , מה לעשות . יש דברים שקשה לעשות בחיים , אבל התוצאות הן דומות . אחד יש לו קושי להכין עוגה , הוא מכין אותה בחמש דקות , ואחד לוקח לו להכין אותה בחמש שעות , אבל שניהם עושים עוגה טעימה , ופה אותו תוצאה . מה זה משנה עכשיו אם היה לו קשה , ואם הוא נעזר במישהו , הוציא כל מיני חוברות ? מה זה משנה ? הוא הוריד , הוא ידע , אתה דווקא מחזק שהוא נערך במומחה , במישהו שיש לו ידיעות , שהוא לא עשה את זה סתם .
כב' הש' בכור: טוב . קדימה .
עד , מר כץ : תמשיך.
עו"ד בלומנפלד: תראה . אני אומר לך שהרלוונטיות של כל מה שאני מדבר עכשיו , לזה שבסופו של יום לנו יש היום , אהה , סיטואציה , שאנחנו יודעים שהשעה שהופיעה על המצלמות הייתה שעה של 22 שעות לפני שני האירועים הנטענים בכתב האישום ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: ואני טוען בפניך שתמיד היית צריך להיעזר באיש מחשבים מיומן כדי לבדוק אם אכן מדובר בשעה שהיא , במירכאות או בלי מירכאות , טעות סופר של המצלמות , או , או שמדובר כאן באמת במצלמות שמתעדות דברים אחרים לגמרי מהתיק שלנו , והצורך הזה של לעשות את הבדיקה הזאת באמצעות איש מחשבים מיומן של המשטרה התחזק שבעתיים , כשיש לנו פה מקרה ספציפי שאנחנו רואים שהציוד הזה היה קלוקל .
עד , מר כץ : אני אגיד לך את האמת ,
עו"ד בלומנפלד: מה אתה אומר?
עד , מר כץ : רמת הידיעות שלי במחשבים היא אולי לא כמו שלך , אבל אני יכול להגיד לך שאם היית מביא גם עשר מהנדסים , הם לא יוכלו ,
כב' הש' בכור: עשרה.
עד , מר כץ : הם היו יכולים לדעת , עשרה מהנדסים , הם לא יוכלו לדעת מתי בוצע ה , ההליך הזה של אהה , קביעת השעה של ה , של אהה , אותו , אותו DVR . יכול להיות שמלכתחילה ביום שהתקינו אותו כמה שנים לפני כן לא לא , בכלל לא סידרו את השעה . איך הם יוכלו בתאריך הזה לדעת מתי זה הותקן . ואני שוב חוזר ואומר , אם היה לנו מקרה אחד שזה המקרה של ה-24 לחודש , שלפי הפער של השעות הגעתי אליו , והגעתי לשעה המדויקת , על סמך העדויות של האנשים , ועל סמך גם העדויות של החשודים עצמם מתי היה , עובדה שהגעתי לאירוע הזה אוקיי ? אם הייתי מגיע רק ל , רגע , תן לי לענות זה חשוב , אם הייתי מגיע רק , אם היינו מדברים רק על מקרה אחד , עוד השאלה שלך הייתה עוד הגיונית , אבל אני הלכתי לפי השיטה הזאת של ה , המדויקת הזאת , של ה-22 שעות . הפער הזה . ורואים שבאותו שיטה מגיעים עובדתית גם לאירוע הקודם . לא יכול להיות שזה במקרה בהפרש של 22 שעות כל פעם שאנחנו רוצים להגיע לאירוע אנחנו מגיעים לאירוע במדויק . ואנחנו רואים שגם ב-24 לחודש , שהם בהפרש של 22 שעות , אני מגיע לאירוע שאני מדבר עליו , וגם ב-26 אני מגיע עוד פעם לאירוע . מה , זה מקריות ?
כב' הש' בכור: טוב.
עד , מר כץ : מה , נעלמו כל מיני אירועים ?
כב' הש' בכור: עורך דין בלומנפלד , סיימת ?
עד , מר כץ : דרך אגב קיבלת את ה ,
כב' הש' בכור: תמשיך.
עו"ד בלומנפלד: נו מה אני יכול לעשות , אני לא יכול , אני לא יכול להתפרץ .
כב' הש' בכור: מבחינתי אם אתה יושב אתה מסיים את החקירה.
עו"ד בלומנפלד: אני לא יכול להתפרץ לדבריו . אני לא יכול .
עד , מר כץ : צודק.
כב' הש' בכור: קדימה.
עו"ד בלומנפלד: אני חושב שהעד ב-90 אחוז מדבריו עונה לא לעניין , אבל אני לא יכול להתפרץ לדבריו גברתי .
כב' הש' בכור: אז תתפרץ . יש לך רשות . קדימה .
עו"ד בלומנפלד: תראה , אני מזכיר לך שהדברים שאתה אומר עכשיו בלהט כל כך גדול , ובשכנוע עצמי , שאתה משכנע את עצמך בצורה כל כך גדולה , מדברת על שני סרטונים שאתה העדת פה בבית משפט , שאי אפשר לזהות את מי רואים שם , שאי אפשר לזהות לא את הפרצופים , לא את האנשים , לא את סוגי הרכבים , לא אם יש או אין משהו לאנשים ביד . שאי אפשר , ממה שאתה רואה שם , בשום , לגרסתך , פה בבית משפט , ובדוחות הצפייה שלך , אתה מעיד שאין שום אפשרות לדעת אם מה שאנחנו רואים בסרטונים זה האירועים בתיק הזה . אתה אומר את זה . ובנקודה הזאת אני גם מסכים איתך , כי גם אני הסתכלתי על הסרטונים .
עד , מר כץ : זה אני לא רואה.
עו"ד בלומנפלד: אני מצטט לך מילה במילה.
עד , מר כץ : לא , אתה כנראה מצטט אותי בצורה לא מדויקת .
עו"ד בלומנפלד: אתה אמרת ש , שנייה , רונן ,
עד , מר כץ : אני אסביר לך , אתה רוצה שאני אשיב ?
עו"ד בלומנפלד: סליחה , רונן .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: סליחה . עברנו את הנקודה הזאת . אלא אם כן אתה רוצה להתהפך .
עד , מר כץ : לא , אני לא רוצה להתהפך ,
עו"ד בלומנפלד: אתה אמרת לבית משפט אי אפשר לזהות את האנשים.
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אי אפשר לזהות את הרכבים.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אי אפשר לדעת אם מדובר באנשים שיש להם , או אין להם , משהו ביד .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: את כל הדברים האלה אתה לא חוזר בך.
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: אני קיבלתי , אני קיבלתי לבקשתי אמירות שלך , שבכפר זמר יש מאות אירועים פליליים .
עד , מר כץ : קודם כל אתה ביקשת ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה , תן לי רק לסיים ,
עד , מר כץ : אתה ביקשת וקיבלת אותו?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : יפה . נו ?
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: אתה הבנת , סליחה ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : אירועים של ירי ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא ,
כב' הש' בכור: הוא לא אמר ירי.
עו"ד בלומנפלד: אני מעולם לא אמרתי ירי . שהגברת קרת ואתה החלטתם להעביר לי מסמך שבכלל לא ביקשתי , על זה אני אדבר בסוף הדיון .
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : בסדר , תראה ,
עו"ד בלומנפלד: העברתם מסמך שמראה שבין 2012 ל-2013 היו שישה אירועי ירי.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בזמר . אני שאלתי על אירועים פליליים בזמר . ואתה אמרת מאות אירועים פליליים , וזה , זה אתה אמרת .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אני אומר לך , שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה , ופה אני מסכם את הנקודה הזאת , שנוכל קצת להתקדם , אבל אם ברשותך , נוכל להתקדם אם רק תענה לשאלות סוף סוף .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שכשאתה כחוקר , שמכיר את זמר שנים , עובד שם במקום , יודע שמדובר במקום ש , הרבה אירועים פליליים קורים בו .
עד , מר כץ : זה לא אני אמרתי.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אני אומר . זה אני אומר .
עד , מר כץ : אתה אומר בתור מי ש ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : שלא היה שם פעם אחת בחיים אפילו.
עו"ד בלומנפלד: האם , אני , כל פעם שאני מקבל כסף אני בזמר , אז אני בא לשם הרבה . הרבה . תבוא איתי פעם . תקשיב עד הסוף .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה מקבל לידך צילומי וידאו , שאתה רואה , בעיניים שלך , שלא רואים מי היה שם , שלא , אי אפשר לזהות את האנשים , את המכוניות , אם יש או אין משהו בידיים . כשאתה רואה שאתה מוציא את התקליטורים האלה ממכונות , ממחשבים , שאומרים לך , המכונות אומרות , מדובר באירועים שקרו 22 שעות לפני האירועים . תבדוק אם מדובר בטעות או לא בטעות .
עד , מר כץ : אז בדיוק יש את הבדיקה הזאת שאתה ,
עו"ד בלומנפלד: איזו בדיקה הייתה?
עד , מר כץ : הבדיקה שאתה כל הזמן מתעלם ממנה.
עו"ד בלומנפלד: ממה אני מתעלם?
עד , מר כץ : אז ברגע , וזה גם רשום , ברגע שאני מגיע למחשב אני בודק את הפער . עכשיו אנחנו ,
עו"ד בלומנפלד: איך בדקת את הפער?
עד , מר כץ : הפער בין זמן האמת שאני מסתכל באותו רגע ,
עו"ד בלומנפלד: כן ? למה שמופיע במחשב .
עד , מר כץ : למה שבמחשב.
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי אליך ,
עד , מר כץ : רק מהפער הזה אני מגיע לאירועים . הנחת היסוד שלך , שביום האירוע מישהו ערך שינוי במחשב .
עו"ד בלומנפלד: לא . לא . לא .
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : אתה שוב מטעה את בית המשפט , והבדיקה הזאת שאני ערכתי , זו הבדיקה המדויקת להראות . אבל זה הבדיקה . אבל זה הבדיקה .
עו"ד בלומנפלד: אני מסביר לך , אתה לא קולט .
עד , מר כץ : אבל זה הבדיקה . אתה לא קולט .
עו"ד בלומנפלד: הבדיקה זה צריכה להיות בדיקה של איש מחשבים.
עד , מר כץ : בסדר.
עו"ד בלומנפלד: שאומר אם הציוד מקולקל , לא מקולקל , אם מה שאתה רואה במחשבים זה מה ש ,
עד , מר כץ : לא , לא , לא ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע . תקשיב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אם מה שרואים במחשבים , בסרטונים , זה באמת האירועים ,
עד , מר כץ : אני מסביר לך.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף , אני מקשיב לך , תן גם לי לדבר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אנחנו רואים לפי מה שאתה הורדת , אנחנו רואים סרטונים שלפי מה שהמערכת אד"מ שממנה הורדת אומרת שזה אירועים שקרו 22 שעות לפני השעות שנטענות בכתב האישום . עכשיו , יש פה שתי אפשרויות . או שאתה צודק , ויכול להיות שאתה צודק , ובאמת האמירה הזאת של המחשבים היא אמירה מוטעית . או , או שזה לא מוטעה , ופשוט באמת מדובר פה באירועים אחרים . למה לא נתת לאיש מחשבים , שזו עבודתו , לבדוק את הנקודה הזאת ?
עד , מר כץ : אוקיי . אתה רוצה לתת לי להשיב לך ?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : יופי . אבל אני מבקש , אני מבקש שלא תעצור אותי .
עו"ד בלומנפלד: בשמחה.
עד , מר כץ : אז אני קודם כל יכול להגיד לך שאת הבדיקה הזאת שעשיתי , זה כמו שאני עכשיו אלך למחשב , תן לי לענות , אין לך סבלנות ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא מוציא מילה.
עד , מר כץ : יופי , תפסיק לעשות גם תנועות וכל מיני תגובות כאלה . אהה , ברגע שהגעתי למחשב , זה כמו שאני עכשיו אגיע למחשב , ואני אראה שעכשיו במחשב השעה היא עשר , וכרגע בשעון האמת השעה היא תשע , אז זו עובדה , והעובדה הזאת ,
(נשמע רעש ברקע)
כב' הש' בכור: מה זה?
עד , מר כץ : רגע . רגע . אוקיי .
כב' הש' בכור: מה זה היה ? מה זה היה ?
עד , מר כץ : זה פלאפון שעבד לבד.
כב' הש' בכור: הוא עבד לבד?
עד , מר כץ : לא.
כב' הש' בכור: אולי צריך לתת את זה לטכנאי מחשבים לראות מה קרה.
עד , מר כץ : אולי . אהה , בכל מקרה , מה שרציתי להגיד , שביום שהגעתי אליו ו , להוריד את המצלמות , ראיתי שיש פער של 22 שעות .
עו"ד בלומנפלד: בין מה למה?
עד , מר כץ : בין השעה שאני רואה במסך.
עו"ד בלומנפלד: מה הייתה השעה שראית במסך?
עד , מר כץ : רגע ,
עו"ד קרת: אולי ניתן לו גם לענות?
עו"ד בלומנפלד: שאלה אותך השופטת 80 פעם את נקודת ציון הזמן.
עד , מר כץ : לא , לא , לא , לא . כתוב .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : תביא את הדוח.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : תביא את הדוח . בבקשה תקרא לי מהדוח .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , תקרא את הדוח . שאלה אותך השופטת מיליון פעם בנקודה הזאת , מה נקודת ציון הזמן , תקריא .
עד , מר כץ : הנה המשמעות , בפירוש , בפירוש .
עו"ד בלומנפלד: תקריא . תקריא .
עד , מר כץ : אני לא אקריא , כי אני לא אקריא בפני כולם , אבל כתוב בשורה 1, 2, 3, 4, 5,
עו"ד בלומנפלד: שמה?
עד , מר כץ : שמראה בפועל שהיה 20:30, כאשר היום , הזמן האמיתי זה 1 8:30.
עו"ד בלומנפלד: זה בקשר למה?
עד , מר כץ : זה , זה בקשר לבדיקה הראשונית להראות את הפער בין המצלמות ,
עו"ד בלומנפלד: אבל פה יש פער של שעה וחצי . אתה מדבר על 22 שעות .
עד , מר כץ : לא , אז רשום גם תאריכים .
עו"ד בלומנפלד: תראה לי.
עד , מר כץ : 23.1 שעה 20:30.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ל , כאשר היום האמיתי זה 2 4.1, 1 8:30.
עו"ד בלומנפלד: יופי . את זה מתי אתה כותב ?
עד , מר כץ : ביום שאני בא להוריד את המצלמה.
עו"ד בלומנפלד: תסתכל עוד פעם , אתה לא קורא את זה , זה פשוט לא ייאמן . תסתכל . זה הדוח , ת/23, שאתה כותב ב- 5.2.13.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה בא וכותב שם ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: וכותב שם , מה ? אתה לא ,
עד , מר כץ : אני כותב שלפני שאני , אני כותב שלפני שאני בא להסביר מה אני רואה , שקיים פער בין השעות ,
עו"ד בלומנפלד: איפה זה כתוב?
עד , מר כץ : כתוב . הנה , תקרא . חמש שעות ראשונות .
עו"ד קרת: אבל העד מנסה להסביר ,
עד , מר כץ : כבר דיברנו על זה ,
עו"ד בלומנפלד: אבל אני מנסה להגיד לך שאתה לא קורא ,
עד , מר כץ : לא ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : בסדר , זה כבר משהו אחר . אתה העלית טענה שיכול להיות שמיום האירוע , שביום האירוע מישהו עשה שינוי במצלמה .
עו"ד בלומנפלד: לא . אני מעולם לא טענתי את זה .
עד , מר כץ : אפשר לראות בפרוטוקול מה שאתה אומר.
עו"ד בלומנפלד: אני מעולם לא טענתי את זה.
עד , מר כץ : אז אם אתה לא מעלה את הטענה הזאת ,
עו"ד בלומנפלד: כל מה שאני ,
עד , מר כץ : אתה צריך לקבל ,
עו"ד בלומנפלד: אני מעולם לא טענתי את זה.
עד , מר כץ : זה לא פעם ראשונה ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : שאני עושה את זה ,
עו"ד בלומנפלד: אבל לא טענתי דבר כזה . אני גם עכשיו לא טוען ולא אטען .
עד , מר כץ : אז אני אומר , אז בוא אני אחזור , אז בוא אני אחזור ואני אגיד מה שאני עשיתי .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אז אני רוצה להגיד , שלפני שב , אהה , ראיתי את הסרטונים , אני גם ראיתי במחשבים שיש פער בין זמן האמת שאני רואה במצלמות ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ל , לזמן שהוא קיים , יש את הפער של ה-22 שעות האלה , ועל סמך , זה משהו שבדקתי פיזית , ברגע שראיתי את המצלמות .
כב' הש' בכור: רגע , עצור שנייה עכשיו , עצור . את ת/23 מתי כתבת ?
עד , מר כץ : 5.2.
כב' הש' בכור: 5.2.
עד , מר כץ : כן , זה ביום שהורדתי את המצלמות .
כב' הש' בכור: אבל אתה מדבר , ביום שהורדת את המצלמות .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: ביום שהורדת את המצלמות בדקת מה הפער של השעות?
עד , מר כץ : כן , כן , זה הפער , זה , ביום שבדקתי את המצלמות , כתוב , זה באותו תאריך כתוב .
כב' הש' בכור: איפה ? תראה לי . תראה לי .
עד , מר כץ : כתוב , כאמור ביום הנ"ל הורד מהמצלמות , יש לציין שהמצלמה לא מסונכרנת עם התאריך .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : הזמן שמראות המצלמות לעומת הזמן האמיתי.
כב' הש' בכור: אתה , תקשיב , למה אין סנכרון ? כי אתה חוזר בזמן ,
עד , מר כץ : לא , אני לא חוזר בזמן כבודה ,
כב' הש' בכור: אתה לא אומר ,
עד , מר כץ : כנראה לא הבנת.
כב' הש' בכור: תקשיב.
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: אתה לא אומר "עכשיו 5 לפברואר , השעה כך וכך , אבל המחשב מראה שעה אחרת" , אלא אתה מראה רטרואקטיבית על התאריך הרלוונטי , 23-24 .
עד , מר כץ : לא . אז כנראה לא , לא רשמתי את זה נכון ,
כב' הש' בכור: מה זה כנראה?
עד , מר כץ : אבל זה , זאת הכוונה .
כב' הש' בכור: מה זה "כנראה"?
עד , מר כץ : על סמך מה אני יכול להגיד ? כבודה .
עו"ד בלומנפלד: זה הנקודה . זה הנקודה .
עד , מר כץ : לא , אז בוא , בוא אני אבהיר את עצמי .
כב' הש' בכור: סוף סוף הבנת ,
עד , מר כץ : אם לא - לא הייתי יכול להגיע בחיים לאירוע.
עו"ד בלומנפלד: אבל את הלא יודע אם מה שרואים זה האירוע.
כב' הש' בכור: אני לא יודעת אם הגעת לאירוע , זה בדיוק העניין .
עד , מר כץ : אני הגעתי ,
עו"ד בלומנפלד: מאיפה ידעת ? מי אתה שתדע דבר כזה ? אתה לא יכול לדעת דבר כזה .
כב' הש' בכור: רגע . עורך דין בלומנפלד , שקט .
עד , מר כץ : אני בדקתי את הפער בין הזמן האמיתי שברגע שאני ,
כב' הש' בכור: תקשיב . תקשיב . תקשיב .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: אני מאמינה לך שבדקת.
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: ב-5 לפברואר . רק למה לא כתבת ? "השעה כעת 0 8:00 בבוקר".
עד , מר כץ : אוקיי , זה טעות שלי .
כב' הש' בכור: המחשב מראה לי 22 שעות קודם.
עד , מר כץ : אוקיי , זה אמנם אולי טעות שלי , אבל אני יכול להגיד , אני יכול להצהיר על זה ,
כב' הש' בכור: אבל אתה , כמו שבית המשפט הוא העיניים של הצדדים ,
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: אתה , אתה העיניים של האירוע .
עד , מר כץ : כן , אני יכול להצהיר על זה , שזה מה שעשיתי , כי אם לא , לא הייתי יכול להגיע לאירוע הזה בחיים , לחפש ולמצוא אותו .
עו"ד בלומנפלד: אבל זה , אבל זה הנקודה .
כב' הש' בכור: הבנו . להמשיך .
עו"ד בלומנפלד: זה הנקודה , רונן .
כב' הש' בכור: עורך דין בלומנפלד ,
עד , מר כץ : רגע , רגע , רגע . לא . יש גם פה ,
עו"ד בלומנפלד: מה?
עד , מר כץ : אהה , יש פה את ה , את ההערה הזאת , יש לציין , מראש אני ציין , לפני שאני מציין את השעות .
עו"ד בלומנפלד: איפה אתה מקריא?
עד , מר כץ : בשורה 2, יש לציין שהמצלמות לא מסונכרנות עם התאריך האמיתי , ויש הבדל של 22 שעות אחורה בזמן , זה משהו ש , שאני בדקתי .
כב' הש' בכור: אולי טעית?
עד , מר כץ : לא . לא טעיתי . זה מה שכתבתי .
כב' הש' בכור: אולי עכשיו השעה 08:00?
עד , מר כץ : כבודה , זה לא יכול להיות טעות מסיבה אחת ,
כב' הש' בכור: למה?
עד , מר כץ : ואני גם חוזר ואומר את זה , זה אתם פשוט מתעלמים מעובדות , והעובדות ,
כב' הש' בכור: מה הן העובדות ? זה בדיוק , אני רוצה את העובדות .
עד , מר כץ : שאם זה היה טעות אז לא יכולתי , ואני השתמשתי ב ,
כב' הש' בכור: לא יכולת לחזור לאירוע?
עד , מר כץ : רגע.
כב' הש' בכור: אבל אני לא יודעת אם זה האירוע.
עד , מר כץ : שנייה.
כב' הש' בכור: רואים אירוע לא מאובחן.
עד , מר כץ : אז אני מסביר , אני מסביר שזה לא יכל להיות טעות מהסיבה אחת הפשוטה .
כב' הש' בכור: כי אתה לא טועה אף פעם?
עד , מר כץ : כי , לא , לא , ממש לא .
כב' הש' בכור: אז מה?
עד , מר כץ : ממש לא.
כב' הש' בכור: אז מה?
עד , מר כץ : אנחנו , ברגע שמשהו ב-22 שעות כעוגן וזה לא סתם , אפשר להגיד , להתעלם מהעובדה הזאת , לא יכול להיות שהייתי מגיע , שאירוע , לא סתם הגעתי לאירוע ב-2 4, וב-26 .
עו"ד בלומנפלד: אבל למה ? אין על זה מחלוקת אף פעם ,
עד , מר כץ : אבל עובדה , אבל עובדה ,
עו"ד בלומנפלד: אבל זה לא היה במחלוקת.
עד , מר כץ : אבל עובדה , אבל אתה לא מבין שעובדה ,
עו"ד בלומנפלד: רונן ,
עד , מר כץ : אבל ,
עו"ד בלומנפלד: אתה לא מבין.
עד , מר כץ : אתה שוכח משהו פשוט . אנחנו מדברים על סמך עדויות , ועל סמך עוד דברים .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : ודוחות פעולה ,
עו"ד בלומנפלד: אבל רונן ,
עד , מר כץ : שזה , רגע , שנייה , אבל תן לי להשיב , אתה לא נותן להשיב אף פעם .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . בבקשה .
עד , מר כץ : אתה פשוט ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה רונן ,
עד , מר כץ : נתקע בעובדה ואתה לא עוזב אותה.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אני הזמן שלי , זמן האירוע זה זמן , אהה , שנגזר גם מ , מעדויות , וגם מדוחות פעולה שזה משהו קצת יותר אובייקטיבי .
עו"ד בלומנפלד: זה לא במחלוקת.
עד , מר כץ : רגע , שנייה . שנייה . ו , ולפי ה , לפי הזמנים האלה , הלכתי לפי העוגן של ה-22 שעות והגעתי בדיוק לשעות האלה .
כב' הש' בכור: עוגן זה דבר טוב ,
עד , מר כץ : רגע ,
כב' הש' בכור: אבל הוא צריך להסתמך על משהו.
עד , מר כץ : שנייה . אני מסתמך על סמך זה ש , הבדיקה הזאת שאני עשיתי של ה-22 שעות , ונגיד בדיוק , כבודה , אבל ,
כב' הש' בכור: עורך דין בלומנפלד ,
עד , מר כץ : זה לא בעיה בכלל , אתה פשוט מטעה את בית המשפט ואתה חוזר ואומר את זה , כי אם אני מדבר על אירוע ביום מסוים ב-24 לחודש בשעה סתם , 1 4:00, ואני הולך לפי 22 שעות ואני מגיע לזמן הלכאורה לא אמיתי של המצלמה , לשעה הזאת , שזה שעה 1 4:00,
כב' הש' בכור: אבל אתה לא רואה אירוע.
עד , מר כץ : מה?
כב' הש' בכור: אם היית רואה אירוע - מילא ,
עד , מר כץ : רגע.
כב' הש' בכור: אבל אתה לא רואה אירוע.
עד , מר כץ : אבל שנייה ,
כב' הש' בכור: אתה רואה כלום.
עד , מר כץ : נגיע למה שאני רואה , נגיע למה אני רואה , שעוד פעם הוא מטעה את בית המשפט ומנסה להתעלם מהעובדות . אני מגיע למצב שאני פשוט רואה גם ב-24 את האירוע , את האירוע לדעתי , ובעשרים ו , תן לי רגע לדבר .
כב' הש' בכור: אתה מדבר.
עד , מר כץ : הוא מפריע . הוא מפריע לי אבל . אתה רוצה שבזמן שאתה תדבר אני אדבר איתה ? אתה פשוט לא נותן לאחרים לדבר .
עו"ד בלומנפלד: מה אני עשיתי עכשיו?
כב' הש' בכור: תמשיך . תמשיך .
עד , מר כץ : וגם ב-26 לחודש , לפי הפער של ה-2 2, בתאריכים שיש לי של האירוע של ה-2 6, אני גם מגיע בדיוק ל , לאותו אירוע , לאותה סיטואציה שגם העדים , גם הקורבנות וגם החשודים מדברים עליהם , ולמה הורדתי את ה , ולמה ,
כב' הש' בכור: כן?
עד , מר כץ : לא לדבר כבודה?
כב' הש' בכור: תסיים את המשפט.
עד , מר כץ : לא , אני , אם אני מיותר פה אז אני לא אגיד . אבל למה , למה חשובה הסיטואציה של ה-24 לחודש ?
כב' הש' בכור: כן?
עד , מר כץ : למרות שלא , למרות שלא מזהים שמה את הזה ,
כב' הש' בכור: כן?
עד , מר כץ : כי הסיטואציה שמתוארת שמה היא עומדת בסתירה מוחלטת ,
כב' הש' בכור: כן?
עד , מר כץ : לסיטואציה שמדבר עליה החשוד , אני לא יודע את מספר הילד ,
עו"ד בלומנפלד: זה אני מסכים איתך.
עד , מר כץ : והאבא.
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר כץ : ואתה יודע מה , אם אתה רוצה תראה להם את זה , והם יראו את עצמם שם ויגידו שזה הם . הם לא מסתירים את זה שהם היו שם . הם פשוט , הם גם , הם פשוט הם אומרים שזה היה אחרת . הם טוענים שמה להגנה עצמית . הבן טוען שהוא , שהוא נעצר באמצע הכביש והוכה , ואז , והוא בכלל היה מותקף ורואים אותו פשוט מגיע עם הרכב , נכנס יורד והוא זה שתוקף , ויכול להיות שהוא גם חטף .
כב' הש' בכור: בסדר . תעצור .
עד , מר כץ : זה חשוב.
כב' הש' בכור: תעצור . אני מפסיקה לדקה , ואני חוזרת . לא להוציא אף אחד , אנחנו ממשיכים .
(הפסקה)
כב' הש' בכור: בבקשה , הדיון מתחדש .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . תראה ,
עד , מר כץ : אני רוצה רגע להוסיף משהו , שאם אתה שוב טוען ואומר שזה לא יכול להיות השעות , עובדה היא שגם אתה רואה בסרטונים ב-26 לחודש באירוע השני , אתה רואה בדיוק את הסיטואציה שתוארה , שבדיוק מגיעה משטרה , ורואים בפירוש שהמשטרה מגיעה לאירוע הזה . מעבר לזה ,
כב' הש' בכור: אולי זה אירוע אחר.
עד , מר כץ : לא , זה לא אירוע אחר .
כב' הש' בכור: מאיפה אתה יודע?
עד , מר כץ : אין לי אירוע אחר . אין לי אירוע אחר .
כב' הש' בכור: אבל יש עוד אירועים אלימים , אהה , פליליים .
עד , מר כץ : אבל כבודה , זה לא יכול להיות שבהתאמה של 22 שעות אנחנו מגיעים כל פעם ל , לאירועים .
כב' הש' בכור: אבל אני לא יודעת את ה-22, זו נקודת המוצא שלך .
עד , מר כץ : אבל נקודת המוצא ,
כב' הש' בכור: נניח גם , נניח ,
עד , מר כץ : כן?
כב' הש' בכור: שב-5 לפברואר , כשאתה מגיע למקום , יש באמת פער של 22 שעות .
עד , מר כץ : זה מה שאני ,
כב' הש' בכור: אבל אולי הפער הזה לא היה ב-24,
עד , מר כץ : זה מה שאמרתי . והוא טוען שזה לא מה ש , זו לא הטענה שלו . הוא טוען שזו לא הטענה שלו . הוא טען שזו לא הטענה שלו .
כב' הש' בכור: יכול להיות מה שהוא טוען.
עד , מר כץ : בסדר.
כב' הש' בכור: אני שואלת אותך ,
עד , מר כץ : אוקיי.
כב' הש' בכור: יכול להיות שבין ,
עד , מר כץ : אני לא יכול להגיד.
כב' הש' בכור: בין 24 ל-26 בינואר , עד לפברואר , הפער הזה לא היה , או היה אחר , בגלל תקלה כזאת או אחרת במחשבים .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: הכול יכול להיות.
עד , מר כץ : לא , אבל אני רוצה להגיד שזה לא יכול להיות , זה , רמת המקריות היא לא יכול להיות ,
כב' הש' בכור: למה?
עד , מר כץ : ממש לא.
כב' הש' בכור: אתה אומר את זה כטכנאי מוסמך במחשבים?
עד , מר כץ : לא , מבחינה , לא , מבחינת מציאות . אנחנו מגיעים לאירוע . אני גם יכול להזכיר לכבודה שבדיון הקודם , או דיון לפני כן , אהה , חברי פה נלחם ואמר , ודן על מה שרואים ב-2 6, כאילו הוא קיבל שב-26 זה האירוע . הוא אומר לא רואים פה מכות , ולא רואים פה את זה . הוא מבין שזה האירוע , הוא פשוט טוען ש , הוא אומר ש ,
כב' הש' בכור: לא ,
עד , מר כץ : שלא רואים את מה שאני אומר.
עו"ד בלומנפלד: זה לא , אני לא אמרתי את זה .
כב' הש' בכור: אתה , אתה ,
עד , מר כץ : אני מבין מה שכבודה אומרת , אבל אני חוזר שוב ,
כב' הש' בכור: אני עוד לא אמרתי.
עד , מר כץ : זה לא יכול להיות מקריות.
כב' הש' בכור: אתה כל כך מקובע . אתה לא מקשיב .
עד , מר כץ : אני לא מקובע.
כב' הש' בכור: אתה לא פתוח לאפשרות אחרת . אבל זה התפקיד של חוקר - להיות פתוח לכל האפשרויות ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב לפחות לשופטת אם לא לי.
כב' הש' בכור: לא , לא יפה , לא צריך את ההערה הזאת .
עד , מר כץ : מספיק עם השטויות שלך , זה נמאס כבר .
כב' הש' בכור: כן , להמשיך . אתה , אתה ,
עד , מר כץ : אבל זה לא נכון , וזה לא יכול להיות מקריות , אני מסביר ,
כב' הש' בכור: אתה ממוסגר בתוך סצנריו אחד ,
עד , מר כץ : אבל כמה מקריות יכולה להיות בעולם?
כב' הש' בכור: אתה רוצה שאני אתגבר עליך בקול?
עד , מר כץ : לא , אבל כמה מקריות יכולה להיות ?
כב' הש' בכור: תקשיב ,
עד , מר כץ : מגיעים לאירוע.
כב' הש' בכור: יכולה להיות מקריות , כן , יכולה .
עד , מר כץ : וזה בדיוק אותו אירוע שמתואר.
כב' הש' בכור: אבל אין תיאור של אירוע.
עד , מר כץ : יש תיאור של אירוע.
כב' הש' בכור: כמה פעמים אפשר לחזור?
עד , מר כץ : יש תיאור של אירוע בדוחות פעולה ,
כב' הש' בכור: טוב , תמשיך לפני ש , לא יודעת , אני מאבדת סבלנות . כן , תמשיך .
עו"ד בלומנפלד: כן , בוא נעבור נושא כי אנחנו לא נצא מזה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זו העמדה שלי ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זו העמדה שלך , כל אחד אמר את עמדתו , ובית המשפט יחליט , בוא נמשיך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לנושא הבא , בסדר ? תראה , אהה , אין מחלוקת שלך אין מושג מה נאמר בשיחת הטלפון שנערכה ביום של הורדת הסרטונים עם אותו טכנאי מוסמך , אתה לא יודע על מה הם דיברו ,
עד , מר כץ : אני לא יודע שגם הייתה את השיחה הזאת.
עו"ד בלומנפלד: בהנחה והייתה שיחה אתה לא יודע מה נאמר בשיחה הזו.
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אתה גם לא מכחיש את קיומה של השיחה הזאת , אתה פשוט לא יודע .
עד , מר כץ : אני לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: תודה . עכשיו תראה , אהה , ביום 3 1.1.13, אם חברתי תוכל בבקשה בנקודה הזאת לסייע לי , כשאני מדבר על מסמך מסוים להציג אותו לעד , כי אני רוצה שהעד יראה את המסמכים .
כב' הש' בכור: איזה מסמך?
עו"ד קרת: תגיד למה אתה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מפנה לכך שאתה גבית הודעה ממוראד חליל , המתלונן , בנוגע , במיוחד בנוגע לאישום הראשון . אני מראה לך את ההודעה שלו . רק שנייה .
כב' הש' בכור: זה עד תביעה 7?
עו"ד בלומנפלד: מה , גברתי ?
כב' הש' בכור: זה עד תביעה 7?
עו"ד בלומנפלד: זה עד תביעה מספר 1 בכתב האישום , נדמה לי שהוא 7 בפני גברתי . עד תביעה מספר 1 בכתב האישום . רק שנייה , אני אראה לך את ההודעה שלו . יש לך אותה ?
עו"ד קרת: יש .
עו"ד בלומנפלד: הנה . זו ההודעה ,
כב' הש' בכור: עד תביעה 6.
עו"ד קרת: איזו אמרה שלו ?
עו"ד בלומנפלד: האמרה שלו מה-31 בינואר . כן , הנה . אני אתן לו , בסדר . את נותנת לו ? תודה רבה . בסדר ? זו הודעה שאתה גבית ממוראד חליל , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . תסתכל בבקשה , רק שנייה אחת , ותאשר לי , שבעמוד 1, שורה 16 עד 1 7, אתה מציג בפני מוראד תמונה , ומסמן את התמונה , שאתה מציג בפניו .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: נכון ? אם אתה יכול רק בבקשה לדבר בקול .
עד , מר כץ : אמרתי כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . ואותו דבר , וזה נאשם מספר 1, שם אתה מציג בפניו תמונה של פואז , ומסמן את אותה תמונה בספרה 4, אתה כותב גם בהודעה "סימנתי 4" , נכון ?
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: נכון . בשורה 24 עד 25 אתה מציג לו עוד תמונה , הפעם של נאשם , של אדם בשם עומרי וואחידי , עומרי וואחידי , וגם את התמונה הזאת אתה מסמן , ואתה כותב בהודעה "סימנתי 1" , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . בעמוד 3 שורות 1-2 אתה מציג למוראד תמונה של אדם בשם עמאר וואחידי , וגם בקשר לתמונה הזאת , אתה כותב שאתה מסמן אותה , ואתה כותב "סימנתי מספר 2" , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . זהו , אני סיימתי עם ההודעה הזאת . עכשיו תראה , ביום 3 1.1.13, אתה גובה עוד הודעה , מאדם בשם פתחי חליל .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: זה ת/1.
עו"ד בלומנפלד: נכון . ושם אתה חוזר על נוהל העבודה הזה , שבעיניי הוא נוהל עבודה תקין , ואתה מציג לעד תמונה , בעמוד 2 שורה 1 0, ובעמוד 2 שורה 7, אתה מציג בפניו תמונות , וגם בקשר לתמונות האלה , אחרי שהוא מזהה , אתה מציין מפורשות שאתה מסמן את התמונות , נכון ?
עד , מר כץ : תראה לי איפה , באיזה עמוד ?
עו"ד בלומנפלד: שוב , עמוד 2 שורה 10 ועמוד 2 שורה 7. אתה מציג בפני פתחי תמונות , הוא מזהה , ואתה מסמן את התמונות , וכותב את זה שאתה מסמן את התמונות . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ביום 2 9.1.13, אתה גובה מאדם בשם באהה אבו חאלי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? בעמוד 3, תכף התובעת תראה לך את זה , שורה 11 עד 1 4, אתה מראה לאותו באהה תמונה של הזירה , הוא מראה לך על אותה תמונה את מה שלטענתו קרה , אתה מסמן על התמונה מה שהוא מראה לך , ואתה מחתים אותו על נכונות הדברים ואתה גם כותב את זה . אתה לא מסתפק בלהחתים אותו על ההודעה , אתה גם מחתים אותו על אותה תמונה . אמת ?
עד , מר כץ : תן לי לראות את זה.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עו"ד קרת: כן , תחפש גם אתה , כי לוקח לי זמן למצוא .
עו"ד בלומנפלד: באהה , רק שנייה , אני אראה לך את זה , באהה זה מספר 6,
כב' הש' בכור: זה עד תביעה 11.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . מצאת ? תודה . בסדר , אני מפנה אותך שוב לבאהה , עמוד 3 שורות 11 עד 1 4.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי?
עד , מר כץ : איזה עמוד?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 3 להודעה שלו מהיום ה-29 לינואר , שורות 11 עד 1 4. אתה מראה לבאהה תמונה של הזירה , הוא מראה לך את אותה תמונה , את מה שלטענתו קרה ,
כב' הש' בכור: הממ-הממ.
עו"ד בלומנפלד: ואתה מסמן על התמונה את מה שהוא מראה לך , ומחתים אותו גם על התמונה , על נכונות אותם סימנים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ביום ה-5 לפברואר 201 3, אתה גובה הודעה מאדם בשם אחמד קאב . בשורה 1 7, ובשורה 2 4, ובשורה 25 בסוף , חוזר על עצמו הנוהל הזה . אתה מציג בפני אותו אדם , בשם אחמד קאב , תמונה של הזירה , מסמן על אותה תמונה את כל מה שהוא מצביע עליו , ושוב , חוזר על הנוהל הזה של סימון התמונה . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . הדברים חוזרים על עצמם הלאה , עם אדם בשם מוחמד קאב , שאתה גובה ממנו הודעה ב-29 לינואר 201 3,
כב' הש' בכור: מוחמד או מחמוד?
עו"ד בלומנפלד: מוחמד . ע . ת/12 בכתב האישום . אני מראה לך את ההודעה שגבית ממנו .
עו"ד קרת: 12 בכתב האישום?
כב' הש' בכור: ע . ת/9. מוחמד קאב . עד תביעה 9 .
עו"ד בלומנפלד: לא משנה , זה לא כל כך משנה ,
כב' הש' בכור: לא , זה משנה כי ,
עו"ד בלומנפלד: נכון , כי , נכון , אבל ,
כב' הש' בכור: הסתבר שיש קו אחד מיותר.
עו"ד בלומנפלד: נכון . זה לא משנה בנקודה הזאת של החקירה .
כב' הש' בכור: טוב.
עו"ד בלומנפלד: זה מה שאני אומר.
כב' הש' בכור: תמשיך.
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך הודעה נוספת שאתה גובה מאדם בשם מוחמד קאב ב-29 לינואר 2013, אני מפנה אותך לעמוד 2 שורות 27 עד 2 8, גם כאן אתה מראה לקאב תמונה של הזירה , מצייר על התמונה את גרסתו , ואתה כותב מפורשות שהוא מאשר את הדברים בחתימתו על גבי התמונה . הוא מאשר בחתימתו על התמונה ,
עד , מר כץ : באיזה עמוד ? באיזו שורה ?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 2 שורות 27-28.
עד , מר כץ : אין פה את התמונה פשוט.
עו"ד בלומנפלד: לא משנה , עזוב , מה שכתוב . זה לא מה שמשנה . מה שמשנה לי זה הנוהל , שהוא נוהל תקין , אני בנקודה הזאת אומר שזה נוהל תקין , אתה מראה למוחמד קאב את התמונה , הוא מסמן לך מה שהוא מסמן לך על התמונה ואתה מחתים אותו על אותה תמונה כדי להראות שבעצם אחר כך הוא לא יתהפך ויגיד "לא אמרתי , לא ראיתי" , אתה מחתים אותו על התמונה , מה ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . עכשיו תראה , אני אומר לך שעד כה , אני הראיתי לך , ואני אומר לך שכמעט , ואני כבר אומר לך שהדגש פה זה על המילה "כמעט" , ועליו אני אחקור אותך אחר כך , אבל כמעט בכל המקרים בתיק הזה אתה נוהג כמו שצריך בנקודה הזו , ואם אתה מראה לנחקר , לאדם שמוסר עדות תמונה , והוא מזהה באותה תמונה , והוא מזהה באותה תמונה מישהו - אתה מחתים אותו ו , אתה מסמן את התמונה ומחתים אותו על התמונה . אמת ?
עד , מר כץ : זה מה שעשיתי במקרים האלה.
עו"ד בלומנפלד: אמת . ואותם דברים חוזרים על עצמם כשמדובר בתמונות של הזירה . הוא מסמן את מה שהוא מסמן על התמונה , ואתה מחתים אותו על זה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת ? מה ?
עד , מר כץ : זה מה שעשיתי.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אני אומר לך , אני אומר לך שהרציונאל , ואתה כחוקר ותיק ומנוסה יודע את זה היטב , הרציונאל של ההקפדה שלך על ההחתמות האלה , זה כדי שאחרי זה בבית משפט העד לא יבוא ויגיד "לא זיהיתי , לא הראו לי את התמונה , לא אני אמרתי את הדברים שמופיעים בסימונים על זירות האירוע" . יש חתימה שלו , רואים שזה שלו , נגמר הסיפור . אמת ?
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך שלא תמיד אני מחתים.
עו"ד בלומנפלד: זה לא , זה לא מה ששאלתי .
עד , מר כץ : אתה אומר , אתה אומר מה הרציונאל ,
עו"ד בלומנפלד: אני שאלתי ,
עד , מר כץ : אז אני אומר לך שלא תמיד אני משחזר , ולא תמיד אני מראה תמונה , ולא תמיד אני ,
כב' הש' בכור: כשאתה עושה את זה , למה אתה עושה את זה ?
עד , מר כץ : כי , זה בדיוק הרציונאל שהוא דיבר עליו , אבל לא תמיד אני עושה את זה .
עו"ד בלומנפלד: למה לא ? איזו סיבה יכולה להיות לא לעשות ?
עד , מר כץ : אני לא מכיר כמעט אף חוקר שעושה את זה בכלל , אבל אהה ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אני שואל עליך .
עד , מר כץ : אבל אני לא תמיד עושה.
כב' הש' בכור: מתי אתה עושה ומתי אתה לא עושה?
עד , מר כץ : לא יודע . אין לי ,
כב' הש' בכור: אין חוקיות?
עד , מר כץ : לא . אין חוקיות .
עו"ד בלומנפלד: איך שבא לך?
עד , מר כץ : לא איך שבא לי , אבל יכול להיות שלא החתמתי , שכחתי , לא , לא שמתי לב באותו רגע . הכול יכול להיות .
עו"ד בלומנפלד: הבנתי . אבל ברמת העיקרון אתה מסכים איתי שחוץ מ"שכחתי , לא שמתי לב" , מן הראוי להחתים . לפי נוהל עבודה תקין .
עד , מר כץ : אין נוהל עבודה תקין . זה מה שאני עושה , הדברים האלו של השחזור שאני עושה לתמונות , אני לא ראיתי בחיים חוקר שעושה את זה .
עו"ד בלומנפלד: לא מעניין אותי חוקרים אחרים . רק אתה מעניין אותי .
עד , מר כץ : אני , אני ,
עו"ד בלומנפלד: אתה משוש העניין שלי . אני שואל ,
עד , מר כץ : אני משתדל לעשות את זה בצורה טובה ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אותך , אבל אתה ,
עד , מר כץ : אני מצאתי לנכון לעשות שחזור , כי , כי אין כמו להביא את הזירה לתיק .
עו"ד בלומנפלד: הממ-הממ.
עד , מר כץ : אם הייתי יכול לצאת עם כל אחד ואחד שהוא יראה לי את זה בשטח הייתי עושה את זה , אבל כשאני לבד אז זה קשה לעשות הכול ,
עו"ד בלומנפלד: הממ-הממ.
עד , מר כץ : אבל זה לא אומר שאני עושה את זה תמיד , וזה לא אומר שאני תמיד מחתים . אני יכול להגיד לך שהשבוע אולי חקרתי מישהו ולא החתמתי אותו .
עו"ד בלומנפלד: על שחזור.
עד , מר כץ : לא תמיד . כן , לא תמיד .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . השאלה שלי אליך , בוא נשים רגע שחזורים בצד .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שנושא ההחתמה , על תמונות שאתה ,
עו"ד קרת: רגע , שנייה . שנייה . אתה צריך להיות בחוץ ?
עו"ד בלומנפלד: מי זה?
עו"ד קרת: המד"כ.
כב' הש' בכור: סליחה , מה שמך ?
עו"ד קרת: מוחמד דקה.
כב' הש' בכור: בסדר.
עו"ד קרת: העד הבא.
כב' הש' בכור: מוחמד , סליחה ? בסדר . אז מוחמד דקה יוצא מהאולם כעת . כן .
עו"ד בלומנפלד: תראה , בוא נשים רגע שחזורים בצד . אני אומר לך שהחשיבות הגדולה ביותר , ואני אומר את זה לזכותך בנקודה הזו , של ההחתמות , זה בעיקר כשמדובר בעד שאתה מראה לו תמונות והוא טוען כן זה הבן אדם שאני ראיתי בזירה , חשוב מאוד על התמונות האלה או לסמן אותן או להחתים אותו , לכל הפחות לסמן אותן , כדי שנוכל להראות לבית משפט את מי הוא זיהה . זה נכון ?
עד , מר כץ : מן הראוי , אבל לא תמיד אני עושה את זה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אני רואה שאתה כבר צופה את השאלות קדימה , ואני מבקש ממך בהגינותך לענות , ולענות אמיתי .
עד , מר כץ : אני עונה , מה , לא עניתי ?
עו"ד בלומנפלד: רגע , לא , אתה עונה ומסתייג כי אתה צופה את השאלות קדימה , ואני חושב שזה דבר לא ראוי .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אותך , האם תסכים איתי שתמיד מן הראוי לסמן תמונות שבזמן חקירה אדם מזהה על מנת שלאחר מכן ניתן יהיה להראות לבית משפט איזה תמונות הוא זיהה ?
עד , מר כץ : לסמן , לא להחתים .
עו"ד בלומנפלד: לסמן.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תודה . אני מראה לך עכשיו , רק שנייה אחת ברשותך , הודעה שאתה גבית , אני מפנה את בית המשפט ל- ת/57, ואני , הדבר שאני מבקש ממך בשלב זה , אני אראה ל , את לא צריכה להראות לו , אני אראה לו , אני הולך להראות לך הודעה , אני מבקש ממך בהגינותך לא לקרוא אותה בשלב זה , אלא רק לאשר על פי כתב היד והחתימות שלך , שאתה גבית אותה , רק את זה . זו הודעה שאתה גבית ?
עד , מר כץ : לא , אל תדאג , אני לא אסתכל .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אני שואל אם אתה גבית את ההודעה הזאת .
עד , מר כץ : לפי הכתב והשם זה אני.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אז אני אומר לך , שמה שאני הראיתי לך עכשיו , זה הודעה שאתה גבית מאדם בשם אחמד נדאל , שהוא עד תביעה מספר 11 בכתב האישום , שהעיד כאן בבית משפט בתאריך שאתה לא יכולת לבוא .
כב' הש' בכור: ע . ת/20. ע . ת/20.
עו"ד בלומנפלד: כשגברתי אומרת ע . ת/20 זה לפי מה שמופיע בפרוטוקול.
כב' הש' בכור: נכון.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אם זה חבר של הקורבן ? או , אני לא זוכר ,
עו"ד בלומנפלד: משהו כזה . משהו כזה . עכשיו תראה , אתה ידעת , כשבאת לפה היום , שאחמד נדאל העיד פה בדיון שעבר ?
עד , מר כץ : אין לי מושג מי העיד פה בכלל.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . ואתה בטח לא יודע מה הוא אמר .
עד , מר כץ : בטוח שלא.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אהה , יש משהו , אני שואל אותך עכשיו , יש משהו מיוחד שאתה זוכר בנוגע לאחמד נדאל שקרה במהלך החקירה בתיק הזה ? אם אתה זוכר .
עד , מר כץ : אני אומר לך שאני לא זוכר אפילו מי זה ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אם תזכיר לי שאני חבר שלו אז אולי אני ,
עו"ד בלומנפלד: זאת אומרת אתה ממש לא זוכר שום דבר מיוחד.
עד , מר כץ : אני זוכר אם זה חבר שלו שהוא מבקה או משהו כזה , או מג'ת .
עו"ד בלומנפלד: זהו . מה ?
עד , מר כץ : מבקה או מג'ת.
עו"ד בלומנפלד: וזה מה שאתה זוכר.
עד , מר כץ : אני זוכר שגם הוא נתן אהה , שהוא אמר שהוא היה באירוע באיזה שלב , אני לא זוכר בדיוק .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . זה בסדר . השאלה שאני שואל אם משהו בזיכרונך מיוחד ,
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . בסדר גמור . אז אין משהו מיוחד בזיכרונך בקשר לאחמד נדאל .
עד , מר כץ : לא שאני זוכר.
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור . עכשיו תראה , עכשיו , אני כן מבקש ממך , לעיין היטב ב- ת/57, והבקשה שלי אליך , זה לא ישר להתחיל להסביר דברים , אלא רק לעיין ב-ת/57 .
עד , מר כץ : טוב.
עו"ד בלומנפלד: תודה.
עד , מר כץ : לקרוא כאילו?
עו"ד בלומנפלד: כן . לא כאילו . ממש לקרוא . בזמן שאתה קורא , אני אומר לך , ומפנה את תשומת לבך ,
עד , מר כץ : אני לא יכול לשמוע ו , וגם לקרוא .
עו"ד בלומנפלד: סליחה . סליחה .
כב' הש' בכור: זאת תהיה שאלה אחרונה לפני ש , ההפסקה , בסדר ?
עו"ד בלומנפלד: מה שגברתי תחליט .
כב' הש' בכור: עוד חמש דקות.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , רונן ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: קראת את כל ת/57 ? שמתי לב גם שקראת בעיון , את כל מה שכתוב שם .
עד , מר כץ : קראתי.
עו"ד בלומנפלד: קראת . את כל ת/57 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . תראה , אני מפנה אותך עכשיו , באופן ספציפי , ל- ת/57, לעמוד 2, שורות 23 עד 2 8, ואני אומר לך , סליחה , שלמרות שכתוב מפורשות ב-ת/57 שאתה הראית לאחמד נדאל תמונות ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תמונות של הנאשמים , והוא לטענתך גם מזהה אותם באותן תמונות , מסיבה כלשהי רק , ואני מדגיש את המילה רק , במקרה הזה של אחמד נדאל , בכל התיק הזה , אתה לא מסמן את התמונות , אתה לא מחתים אותו . והשאלה שלי אליך , ואם אתה רוצה , קח את הזמן שלך לחשוב על השאלה הזאת ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אם אתה רוצה . מה קרה שם בהודעה עם אחמד נדאל ?
עד , מר כץ : אין לי מושג . אני לא יודע למה לא , לא סימנתי .
עו"ד בלומנפלד: אין לך תשובה לזה.
עד , מר כץ : לא , אני לא יודע שקרה משהו מיוחד .
עו"ד בלומנפלד: איך נדע היום מה אחמד נדאל זיהה?
עד , מר כץ : מה רשום פה ? אני מראה להם תמונות ,
עו"ד בלומנפלד: כן , אתה אומר . ואני רוצה לראות ,
עד , מר כץ : ממערכת אד"מ , מהמערכת , הוא מזהה אותו במערכת .
כב' הש' בכור: למה זה לא סומן?
עו"ד בלומנפלד: למה זה לא סומן?
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: למה , קרה משהו מיוחד ? כי בוא אני אספר לך משהו , לפני שאנחנו יוצאים להפסקה , שתוכל להתכונן .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אחמד נדאל אומר פה דברים איומים , איומים , על מה שקרה ב , בהודעה שלו .
כב' הש' בכור: אתה יודע מה הוא אמר?
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע מה הוא אמר?
עד , מר כץ : אין לי מושג.
עו"ד בלומנפלד: ואתה טוען , אתה טוען ,
עד , מר כץ : קודם כל אין לי מושג ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה , שנייה , רונן ,
עד , מר כץ : וחוץ מזה , תן לי גם להשיב ,
עו"ד בלומנפלד: אבל לא סיימתי את השאלה.
עד , מר כץ : בסדר , אבל אתה רצית שאני אענה לא ?
עו"ד בלומנפלד: רונן ,
עד , מר כץ : לא רק שאין לי מושג ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה ממך ,
עד , מר כץ : אני מאמין גם שה , שכל העדים פה יכולים להגיד ניסים ונפלאות לאור מסכת האיומים שהם עוברים פה מתחילת התיק , המשפט הזה , שזה מלווה בזה שה , שאותם נאשמים מגיעים אליהם ומאיימים עליהם בתוך ה , לפני שמגיעים למשפט ומאיימים עליהם שאוי ואבוי אם הם בכלל יבואו להעיד , ואחרי שהם יוצאים מפה מהמשפט אני מקבל טלפון שהם מפחדים להגיע לבית כי מחכים להם בחוץ , ו , כן , זה גם אני חושב שזה הובהר פה בבית המשפט , ויש להם כל מיני , אחד מהם התקשר אליי ואומר לי שפשוט מאיימים עליו בפייסבוק על זה ש , על הדברים שהוא העיד , ואני אומר ,
כב' הש' בכור: מי?
עד , מר כץ : שבמסכת הזאת של ,
עו"ד בלומנפלד: מי זה ? איך קוראים לו ?
עד , מר כץ : לא יודע , אני כבר מסרתי את הכול לחברתי , אני כבר לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אז אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אני אומר שבמסכת של האיומים האלה והפחד שמשתולל פה , אני מאמין על הכול .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אדוני חוקר במשטרה 15 שנה נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע בדיוק לזהות מתי כשאדם אומר משהו זה מהווה עבירה פלילית , אמת ?
עד , מר כץ : נו?
עו"ד בלומנפלד: כן או לא?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . אתה יודע היטב שהטרדת עד ואיומים זה עבירות פליליות חמורות ביותר , אמת ?
עד , מר כץ : נכון . נכון .
עו"ד בלומנפלד: יופי . אני אומר לך שאתה ממלא את חובתך כדין ובכל פעם שמגיע לידיעתך איזשהו איום או הפחדה או הטרדה , אתה מיד עושה את זה עבודתך , מעביר את החומר לגורמים המתאימים , או בעצמך חוקר . אמת ?
עד , מר כץ : אני , בוא תגיד לי על המקרה הספציפי הזה ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל , האם יעלה על הדעת מצב שיבוא לידיעתך מצב שמישהו ספציפי ,
עד , מר כץ : בכל ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב לשאלה , לא .
עד , מר כץ : בכל אירוע שהיה פניתי ,
עו"ד בלומנפלד: לא , רונן ,
עד , מר כץ : פניתי ,
עו"ד בלומנפלד: אבל רונן , תקשיב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה לא בסדר . אני נותן לך את הכבוד ,
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: תעשה כאילו אתה נותן גם לי.
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , אני אומר לך שבאמת היה מקרה , שאתם טענתם , אפילו הוגש כתב אישום על זה , ואפשר , בית משפט יודע מזה , זה לא סוד גדול , שהוגש כתב אישום על הטרדת עד בנוגע לפתחי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: האם לטענתך יש בידך מידע כלשהו על הטרדה ? איומים ? הפחדה ? או כל דבר מהסוג הזה , על עוד עדים מהתיק הזה ?
עד , מר כץ : אז אני מסביר ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : שהיה פה איזה עד שאני כבר לא זוכר את השם שלו ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אני לא זוכר את השמות שלהם , יש פה הרבה עדים .
עו"ד בלומנפלד: שאמר לך שהטרידו אותו.
עד , מר כץ : לא . שהוא אמר לי שברגע שהוא יצא מפה , הוא מפחד להגיע הביתה כי מאיימים ,
עו"ד בלומנפלד: מה עשית עם המידע הזה?
עד , מר כץ : הנה , העברתי את זה , אני מאמין , אני מאמין שזה עבר פה . זה היה פה ב , בשידור חי , בלייב .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אני שלחתי לפה שני בלשים.
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה שוטר ,
עד , מר כץ : אני ,
עו"ד בלומנפלד: למה לא חקרו על זה ? למה לא בדקו ? למה לא פתחו תיק ?
עד , מר כץ : קודם כל , קודם כל ,
כב' הש' בכור: חומר כזה הועבר אליך?
עו"ד בלומנפלד: לא . אין לי מושג על מה הוא מדבר .
עד , מר כץ : לא , אני ,
עו"ד קרת: זה לא נכון , אני אמרתי לך את זה ,
עו"ד בלומנפלד: שמה?
עו"ד קרת: זה היה אחרי שהוא העיד.
עו"ד בלומנפלד: שמה אמרת לי?
עד , מר כץ : היה פה עד שאחרי שהוא העיד ,
עו"ד קרת: שהיה עד שאחרי שהוא העיד אמרת שהוא מפחד ,
עו"ד בלומנפלד: לא היה ולא נברא פיסת נייר אחת . על פתחי כן , הגישו כתב אישום , זה אצל השופטת ברייס .
עד , מר כץ : לא , לא , לא ,
עו"ד קרת: לא על פתחי.
עו"ד בלומנפלד: על חוץ מפתחי ? על מה את מדברת בכלל ?
עו"ד קרת: היה עוד עד , אחרי שהוא העיד , אני אמרתי ,
עד , מר כץ : מישהו ממשפחת מוחמד או חאמד לא זוכר בדיוק.
עו"ד קרת: אני לא זוכרת.
עו"ד בלומנפלד: מה זה "לא זוכרת" . זה פשוט לא ייאמן .
כב' הש' בכור: נמשיך.
עו"ד בלומנפלד: לא , זה לא בסדר . לא , זה כבר לא בסדר . אומרים שאמרו לי משהו שלא היה ולא נברא ,
עד , מר כץ : היה , אני שלחתי ניידת שליוותה אותם עד הבית , הם היו מתים מפחד .
עו"ד בלומנפלד: לא , אבל למה אין תיעוד ?
עד , מר כץ : רגע , לא תיעוד , למה כל אחד שמתקשר אליי הביתה אז אני מתעד את זה ? אני הייתי בבית , מה .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , אני בתור אזרח רוצה להאמין ,
עד , מר כץ : אז אני עונה ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע . לא . לא . אתה עכשיו ,
עד , מר כץ : אני אומר לך ,
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: לא . מר כץ . עכשיו אני מדבר . וזה שאני לא מתפרץ לדבריך - זה לא בגלל שאני לא יודע להתפרץ , זה בגלל שאני משתדל לשמור על ה , על הדיון הזה , שונה ממה שהיה קודם .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואני אומר לך , שאני בתור אזרח מצפה ממשטרת ישראל לחקור אם מטרידים עדים , אם מפחידים עדים , אם מאיימים על עדים . אם אתם אומרים שהיה ביניכם מידע מאדם ספציפי שטען שאיימו עליו , למה לא עשיתם עם זה שום דבר ?
עד , מר כץ : אז אני אומר לך שכן עשיתי.
עו"ד בלומנפלד: חקרת עדים?
עד , מר כץ : רגע , שנייה .
עו"ד בלומנפלד: גבית הודעות ? למה ?
עד , מר כץ : רגע . שנייה . קודם כל התקשר אליי אדם שאני , זה שאני טיפלתי בתיק זה לא אומר שאני עכשיו מקבל איזו הודעה ממישהו ואני , אני חוקר במשטרה ,
עו"ד בלומנפלד: לא , נו אז מה ? אם אתה עכשיו תלך הביתה ותראה מישהו רוצח ,
עד , מר כץ : רגע , סליחה ,
עו"ד בלומנפלד: מישהו רוצח מישהו , לא תעשה עם זה כלום ?
עד , מר כץ : אני יכול להגיד , לא .
עו"ד בלומנפלד: בטח שתעשה עם זה.
עד , מר כץ : קודם כל זה מה שעשיתי . עשיתי ו ,
עו"ד בלומנפלד: מה ? מה עשית ?
עד , מר כץ : עשיתי מעל ומעבר.
עו"ד בלומנפלד: מה עשית?
עד , מר כץ : אני שלחתי לפה שני בלשים שילוו את האנשים האלה ,
עו"ד בלומנפלד: כן , אבל חקרת חשודים , גבית הודעות .
עד , מר כץ : רגע . שנייה . שנייה . אתה בכלל לא נותן לי להשיב .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אני דיווחתי ל , גם לפרקליטה ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : וגם לממונים עליי.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : והפניתי את הבן אדם להגיש תלונה אם הוא רוצה.
עו"ד בלומנפלד: הוא הגיש?
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: לא יודע.
עד , מר כץ : זה אני לא , זה אני ,
עו"ד בלומנפלד: איך קוראים לבן אדם הזה?
עד , מר כץ : זה ,
עו"ד בלומנפלד: איך קוראים לבן אדם?
עד , מר כץ : אני לא זוכר . זה מישהו ממשפחת כבהא , אני כבר לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: מה זה מישהו ממשפחת כבהא?
עד , מר כץ : לא יודע , אני כבר לא זוכר . אני יכול להגיד לך שעוד אדם אחר , רגע , שנייה ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : שמהמשפחה הזאת , אחרי שהוא העיד פה ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : הוא פשוט אמר שנכנסו לפייסבוק ,
עו"ד בלומנפלד: למי הוא אמר?
עד , מר כץ : לי.
עו"ד בלומנפלד: מי זה הבן אדם הזה?
עד , מר כץ : לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: מה זה לא זוכר?
עד , מר כץ : לא יודע.
כב' הש' בכור: רגע . לעצור . לעצור . בשלב הזה אני מפסיקה את העדות ,
עד , מר כץ : אתה רוצה אני לדיון הבא אני אתן לך בדיוק את האנשים האלה.
כב' הש' בכור: אין דיון הבא . היום העדות שלך מסתיימת .
עד , מר כץ : אוקיי . מאה אחוז .
כב' הש' בכור: אני עושה הפסקה של הדיון . הוא יתחדש ב-1 1:45.
(הפסקה)
כב' הש' בכור: טוב , הדיון מתחדש לאחר ההפסקה . חקירתו הנגדית של עד תביעה 18 תיפסק , במקומה ובהסכמת הצדדים תישמע עדותו של ד"ר יונס ? עראווה ?
עד , מר ערוואה : ערוואה.
כב' הש' בכור: ערוואה . עד תביעה 2 2. אתה מוזהר לומר את האמת .
עד , מר ערוואה : כן.
כב' הש' בכור: בבקשה . מספר 17 בכתב האישום . בבקשה .

ע . ת/22, מר ערוואה , לאחר שהוזהר כחוק , משיב בחקירה ראשית לעו"ד קרת :
עו"ד בלומנפלד: זה אני מסכים להגשה , תגישי , הוא כתב , תגישי אין מחלוקת .
עו"ד קרת: אין בעיה , אז אני מגישה לבית המשפט מסמך רפואי של העד , כולל אהה ,
עו"ד בלומנפלד: של חליל מוראד ? כן ?
עו"ד קרת: כן . של העד הרופא בנוגע לחליל מוראד , מה-2 4.1, כולל הקלדה של התוכן ,
כב' הש' בכור: כן , מסומן ת/61.
עו"ד קרת: ואני מגישה לעד מסמך סיכום אשפוז , בוא תסביר לי מה , מה זה אומר , מה החלק שלך .
כב' הש' בכור: מי ערך את זה?
עו"ד בלומנפלד: אני מתנגד.
כב' הש' בכור: רגע . מי ערך את זה ?
עו"ד בלומנפלד: זה בדיוק הנקודה , חברתי ככה הכניסה , כבדרך אגב , בוא תסביר לי מי , מה זה אומר מי כתב ומה החלק שלך , ואני מתנגד , עם כל הכבוד , אפשר בבקשה ? אני מגיש לגברתי ומראה לגברתי את סיכום האשפוז שהועבר אליי כחלק מחומר החקירה . אני מפנה את גברתי לעמוד האחרון של אותו מסמך , באותו מסמך מופיע העד שלפנינו כרופא המאשר , לא כמי שכתב את המסמך .
כב' הש' בכור: אני רוצה לדעת מה זה רופא מאשר.
עו"ד בלומנפלד: הו . עכשיו , אני טוען , שאת התשובה לכל השאלות שעכשיו חברתי שואלת , אני הייתי צריך לקבל זמן סביר מראש .
עו"ד קרת: אני ניסיתי לתת את זה לחברי ,
כב' הש' בכור: רגע . תעצרו . החלטה .

החלטה

אני מתירה הפנית שאלות לעד בעניין טענותיו של עורך דין בלומנפלד , ואחליט על קבלת המסמך אם לאו . בבקשה .

ניתנה והודעה היום , 10 בפברואר 201 4, במעמד הצדדים .

________________
נאוה בכור , שופטת

עו"ד קרת: אוקיי . אז בוא תסביר לי מה זה הסיכום אשפוז הזה , ומה החלק שלך , ואיך בדיוק זה עובד ומה אתה עשית פה .
עד , מר ערוואה : טוב אני , כבוד השופטת , אני הסתכלתי ,
כב' הש' בכור: ראשית תגיד לי מה המומחיות שלך.
עד , מר ערוואה : אני רופא מתמחה בכירורגיה כללית שנה 5.
כב' הש' בכור: איפה?
עד , מר ערוואה : בבית חולים הלל יפה.
כב' הש' בכור: וזה היה התפקיד שלך גם בעת הרלוונטית ? לפני שנה בערך ?
עד , מר ערוואה : כן . הייתי שנה רביעית אז . החולה הזה אני זוכר שפנה למיון יום קודם לאשפוזו , אז נחבל בראש ובכתף .
כב' הש' בכור: איך אתה זוכר?
עד , מר ערוואה : לפי המסמך , לפי המסמך שאני כתבתי .
כב' הש' בכור: רגע , אבל הטענה הזאת , הטענה שאני צריכה עכשיו להחליט עליה , היא מה זה רופא מאשר ?
עד , מר ערוואה : אז בוא אני אסביר קודם כל מה זה רופא מאשר , לפי המסמך .
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר ערוואה : התוכנית שאנחנו עובדים איתה , קוראים לה נמר .
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר ערוואה : והתוכנית הזאת , בשביל לחתום את המסמך יש רופא מאשר .
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר ערוואה : לא משנה אם זה סטאג'ר או אם זה מתמחה או אם זה מומחה.
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר ערוואה : בשביל שהמסמך ייצא כלא טיוטה צריך רופא מאשר.
כב' הש' בכור: מי ערך את המסמך אבל ? מי כתב אותו ?
עד , מר ערוואה : אם אני חתום פה , כרופא מאשר ,
כב' הש' בכור: כן?
עד , מר ערוואה : אז אני כתבתי את הסיכום , סיכום דיון שבסוף העמוד האחרון .
כב' הש' בכור: ועל מה הסתמכת ? בסיכום ? בוא ,
עד , מר ערוואה : אני מסתמך על קבלה שלו ,
כב' הש' בכור: כן.
עד , מר ערוואה : שיש לי פה מחלה נוכחית , ועל מהלך האשפוז .
עו"ד בלומנפלד: שזה לא אתה כתבת.
עד , מר ערוואה : מחלה נוכחית?
עו"ד בלומנפלד: כל מה ש , תקשיב , שנייה , ברשותך , מכל אחד , שניים , שלושה , ארבעה חמישה עמודים שיש פה , מה אתה כתבת ? מכל החמישה עמודים האלה מה אתה באופן אישי כתבת ?
עד , מר ערוואה : אני עברתי על הכול , וכתבתי סיכום ,
כב' הש' בכור: שהסתמך על מה ? שהסתמך על הדפים הקודמים ?
עד , מר ערוואה : שהסתמך על הקבלה של החולה ועל המעקב הרפואי.
עו"ד בלומנפלד: שלא אתה כתבת.
כב' הש' בכור: ואתה נפגשת ,
עד , מר ערוואה : על המחלה הנוכחית אני לא כתבתי.
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה.
כב' הש' בכור: להגיש . להגיש את המסמך .
עו"ד קרת: אבל אתה נפגשת עם החולה?
כב' הש' בכור: בסדר , נקבל אותו as is , המסמך מקובל , מתקבל . בכפוף למה שאתה אמרת .
עו"ד בלומנפלד: בסדר , אין בעיה .
עד , מר ערוואה : מחלה נוכחית אני לא כתבתי.
עו"ד קרת: אבל את החלק של סיכום ודיון מי כתב?
עד , מר ערוואה : סיכום ודיון אני כתבתי.
כב' הש' בכור: ת/62. בסדר .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . סיימת ?
עו"ד קרת: כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.

ע . ת/22, מר ערוואה , משיב בחקירה נגדית לעו"ד בלומנפלד :
עו"ד בלומנפלד: אני רוצה לשאול אותך , ת/61, אני מראה לך אותו עכשיו .
עד , מר ערוואה : הממ-הממ?
עו"ד בלומנפלד: לפי מה שכתוב ב-ת/61, מתי הבן אדם התקבל לאשפוז ?
עד , מר ערוואה : שנייה.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר ערוואה : תן לי להיזכר , פשוט זה היה לפני שנה , ברשותך .
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא צריך להיזכר . כתוב . תאריך קבלה . מתי הבן אדם התקבל לאשפוז לפי ת/61 ?
עד , מר ערוואה : אי אפשר לדעת.
עו"ד בלומנפלד: מה זאת אומרת אי אפשר לדעת?
כב' הש' בכור: כתוב 26 בינואר.
עו"ד בלומנפלד: 20 לינואר.
עד , מר ערוואה : זה לא 20 לינואר.
כב' הש' בכור: זה 26.
עו"ד קרת: אני , אני אציג לגברתי את המקור .
עו"ד בלומנפלד: תראי לי .
עד , מר ערוואה : זה לא 20 לינואר.
עו"ד בלומנפלד: אפשר לראות ברשותך?
עו"ד קרת: שנייה , אני מראה לבית משפט . המדבקה פשוט הודבקה ,
עו"ד בלומנפלד: אפשר לראות ברשותך?
עו"ד קרת: אבל גברתי יכולה לראות גם בעמוד השני ,
עו"ד בלומנפלד: מה כתוב?
כב' הש' בכור: כתוב 26.
עו"ד קרת: לא , אבל הוא לא מדבר על זה . הוא מדבר על ה , על המסמך השני .
עו"ד בלומנפלד: אני מראה את ת/61.
כב' הש' בכור: כן , אה , סליחה .
עו"ד בלומנפלד: ת/61, לפי מה שכתוב פה , התקבל ב-20 לינואר .
עו"ד קרת: זה לא כתוב ה-20 לינואר , נו באמת .
עד , מר ערוואה : זה לא , זה לא 20 .
עו"ד קרת: זה לא מה שכתוב שם . אתה יכול להגיד את זה כמה שאתה רוצה , זה לא מה שכתוב .
עו"ד בלומנפלד: אני לא מבין את זה.
עו"ד קרת: "אתה לא מבין את זה".
עו"ד בלומנפלד: לא.
כב' הש' בכור: רגע.
עו"ד קרת: המדבקה קצת לא מודבקת כמו שצריך ,
כב' הש' בכור: אפשר לראות 24, הנה . זה 4 .
עו"ד בלומנפלד: אפשר ? אוקיי . אז הוא התקבל ב-24 לינואר , בשעה 1 9:39, הוא התקבל למיון , אמת ?
עד , מר ערוואה : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה יכול בבקשה להסביר לבית משפט מה זה G . C . S?
עד , מר ערוואה : Galsgow Coma Scale.
עו"ד בלומנפלד: מה , מה זה G . C . S 15?
עד , מר ערוואה : אז אני אומר , Galsgow Coma Scale זה לכל חולה עם פגיעת ראש , אם היא קהה או חודרת , צריך ל , להערכה , נוירולוגית , של החולה .
עו"ד בלומנפלד: יופי . ומה ,
כב' הש' בכור: זאת ההערכה הנוירולוגית ? זה השם של ההערכה הנוירולוגית ?
עד , מר ערוואה : כן . היא מתבטאת עד 15 נקודות .
עו"ד בלומנפלד: 15 זה המצב הטוב ביותר.
עד , מר ערוואה : הטוב ביותר , ו-3 זה מוות .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אז המצב של החולה הזה ,
כב' הש' בכור: אז מה זה 1?
עד , מר ערוואה : אין 1.
עו"ד בלומנפלד: זה בין 3 ל-15.
עד , מר ערוואה : בין 3 ל-15.
עו"ד בלומנפלד: 15 זה המצב הטוב ביותר.
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: זאת אומרת במקרה הזה , המצב שלו היה הטוב ביותר האפשרי מבחינה נוירולוגית .
עד , מר ערוואה : מבחינה , מבחינה נוירולוגית הוא הכי טוב .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . עכשיו , כל הדברים , שאתה כותב , בהתחלה , פנה למיון עקב תקיפה בראש וסכין כתף שמאל חבלה באשכים ,
עד , מר ערוואה : לדבריו.
עו"ד בלומנפלד: כל הדברים , רק תן לי לסיים .
עד , מר ערוואה : אה.
עו"ד בלומנפלד: כל הדברים האלה - זה מה שהוא אמר.
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: למי הוא אמר את זה?
עד , מר ערוואה : לי.
עו"ד בלומנפלד: לך . הוא אמר לך ש , את כל מה שאתה כותב , בשורה הזאת . אתה לא יודע אם זה נכון או לא . זה מה שהוא אמר .
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תראה . אתה אחד הדברים שאתה אבחנת במקרה הזה ,
עד , מר ערוואה : הממ-הממ.
עו"ד בלומנפלד: זה פצע שביצעת בו תפירה.
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עד הפסקת הדימום , נכון ?
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , הפצע הזה הוא פצע איפה ? בוצעה תפירת הפצע עד הפסקת הדימום . פצע איפה ? באיזה חלק של הגוף ?
עד , מר ערוואה : כתבתי דם מעצם , בעצם פריטאלי , קרוב ל temporal artery-.
עו"ד בלומנפלד: איפה זה שפה , שפת בני אדם . איפה זה בגוף ?
עד , מר ערוואה : יפה . פה .
עו"ד בלומנפלד: בראש .
עד , מר ערוואה : כן , עצם פריטאלית .
עו"ד קרת: תגיד על מה אתה מצביע.
עד , מר ערוואה : העצם , הגולגולת מחולקת לכמה עצמות .
עו"ד בלומנפלד: בראש , בראש , עזוב , אנחנו לא ב ,
עד , מר ערוואה : ואחד מהעצמות זה קוראים לו עצם פריטאלי.
עו"ד בלומנפלד: שנייה.
כב' הש' בכור: זה בצד ימין של ה?
עד , מר ערוואה : מצד ימין או מצד שמאל.
עו"ד בלומנפלד: של הראש.
עד , מר ערוואה : של הראש .
עו"ד בלומנפלד: במקרה הזה , זה היה בצד ימין או בצד שמאל ?
עד , מר ערוואה : אהה , אני לא כתבתי , אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אז אנחנו לא יודעים איפה היה הפצע בראש שאתה תפרת . עכשיו , שאלה נוספת , אתה יודע ? ,
עד , מר ערוואה : ברשותך , יש , איפה הדף השני של זה ? אולי שכתבתי פה .
עו"ד בלומנפלד: אני לא מבין אף מילה מהכתב שלך , לכן זה הודפס .
כב' הש' בכור: ככה זה רופאים , נו ,
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה , אין לי טענות אליו . לפי מה שהועבר אליי , לא כתבת בשום מקום באיזה צד .
עד , מר ערוואה : אני לא כתבתי.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . עכשיו תראה בבקשה , לך אין את היכולת לבוא ולדעת את מנגנון הפציעה בראש או בשום מקום אחר בגוף שלו , אתה לא רופא עם מומחיות לרפואה משפטית , נכון ?
עד , מר ערוואה : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא נכון או לא מומחה?
עד , מר ערוואה : לא הבנתי . עוד פעם .
עו"ד בלומנפלד: אתה , המומחיות שלך היא ?
עד , מר ערוואה : אני מתמחה בכירורגיה כללית.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . המשמעות של זה שאתה , התפקיד שלך , לבוא ולרפא אנשים .
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אין לך יכולת לבוא ולדעת איך נגרמו לאנשים חבלות , יש לך יכולת לדעת איך לרפא את החבלות .
עד , מר ערוואה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עד כאן נכון?
כב' הש' בכור: לא , אבל אתה יודע אם זה בכלי חד או כלי קהה ,
עד , מר ערוואה : זה , אני יכול לדעת אם זה בכלי חד או לא , אבל אני לא הולך ומתחקר את החולה ,
כב' הש' בכור: לא , לא ,
עד , מר ערוואה : אז ,
כב' הש' בכור: רק אם אפשר , אם יש אפיון אהה ,
עד , מר ערוואה : בטח , אם , אני יכול לדעת אם זה סכין , אם זה כלי , אם זה מברג , אם זה משהו אחר .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . ובמקרה הזה , לא עשית את האבחון הזה .
עד , מר ערוואה : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . תודה . אני סיימתי .
כב' הש' בכור: חקירה חוזרת?
עו"ד קרת: לא . אין לי ,
עו"ד בלומנפלד: את רוצה הוצאות ? משהו ?
עו"ד קרת: אין לי שאלות נוספות . אני אבקש לעד לפסוק הוצאות .
כב' הש' בכור: החלטה .

החלטה

אני פוסקת את שכר העד כדין , כעד מומחה .

ניתנה והודעה היום , 10 בפברואר 201 4, במעמד הצדדים .

________________
נאוה בכור , שופטת

עד , מר ערוואה : זהו זה?
כב' הש' בכור: תודה רבה.
עד , מר ערוואה : יום טוב.
כב' הש' בכור: רק צריך לגשת למזכירות לתת את הפרטים שלך.
עד , מר ערוואה : טוב , תודה רבה .
כב' הש' בכור: תודה לך . עד תביעה 2 3. מוחמד דקה . אתה מוזהר לומר את האמת .
עד , מר דקה : טוב.
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד בלומנפלד: המקרה הספציפי הזה , גברתי , לא , בעצם כלום , שום דבר . כלום .
כב' הש' בכור: רצית להגיד משהו טוב והתחרטת . כן .

ע . ת/23, מר דקה , לאחר שהוזהר כחוק , משיב בחקירה ראשית לעו"ד קרת :
עו"ד קרת: איך קוראים לך ?
עד , מר דקה : מוחמד.
כב' הש' בכור: דקה.
עד , מר דקה : דקה.
כב' הש' בכור: איפה אתה גר?
עד , מר דקה : זמר.
עו"ד קרת: אוקיי , בוא תספר לבית המשפט מה קרה ב-2 4.1.13?
עד , מר דקה : היה את הבלגאן ונתתי את הטלפון של , של פתחי חליל וזהו . אני לא ראיתי כלום .
כב' הש' בכור: למי נתת?
עד , מר דקה : לאבא של המתלונן.
עו"ד קרת: מה זאת אומרת נתת את הטלפון ל , לפתחי ?
עד , מר דקה : ביקשו את הטלפון ונתתי להם .
עו"ד קרת: ומה עשית ,
עד , מר דקה : לא היה להם . הייתי משחק קלפים , ביקשו טלפון , היה טלפון שלי על השולחן . זה מה היה .
עו"ד קרת: איפה אתה היית?
עד , מר דקה : ב , בפנים .
עו"ד קרת: בפנים איפה?
עד , מר דקה : בפנים בבית קפה.
עו"ד קרת: אוקיי . אהה , מה מספר הטלפון שלך ?
עד , מר דקה : יש לי הרבה , איזה ?
עו"ד קרת: מספר הטלפון ש ,
עד , מר דקה : התקשרו ? 050-XXXX011 .
עו"ד קרת: אוקיי . אהה , ואתה מה עשית באירוע הזה ? למי אתה התקשרת ?
עד , מר דקה : ל-100.
עו"ד קרת: אוקיי . כמה פעמים התקשרת ל-100 ?
עד , מר דקה : אחד.
עו"ד קרת: ואחר כך התקשרו אליך חזרה מ-100?
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עו"ד קרת: אהה ,
עד , מר דקה : נראה לי שזה היה ברור בחקירה שלא ראיתי כלום.
כב' הש' בכור: למה אתה כועס?
עד , מר דקה : יש לי דברים , אני אמרתי לה , אני לא יכול , אם מישהו להיות במקומי .
כב' הש' בכור: אבל כשמזמינים להעיד אתה חייב להגיע , לא צריך לכעוס .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עו"ד קרת: שנייה . טוב , אין לי עוד אהה , שאלות .
כב' הש' בכור: בסדר . חקירה נגדית בבקשה .

ע . ת/23, מר דקה , משיב בחקירה נגדית לעו"ד בלומנפלד :
עו"ד בלומנפלד: טוב , מר דקה , צהריים טובים , נעשה את זה זריז שתוכל לחזור לעבודה , בסדר ? תראה , אתה מסרת הודעה אחת ,
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: בתחנת טייבה במקרה הזה.
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: למה הגעת לתחנת טייבה?
עד , מר דקה : התקשרו אליי מ , לטלפון שלי.
עו"ד בלומנפלד: מהמשטרה ואמרו לך לבוא?
עד , מר דקה : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: ובאת.
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו , אתה העדת רק על האירוע שהיה ליד הפנקייק המשולש , נכון ?
עד , מר דקה : נכון . כן .
עו"ד בלומנפלד: של אבא של מוראד.
עד , מר דקה : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אתה באותו יום היית במקום כלקוח , פשוט באת לשתות כוס קפה ,
עד , מר דקה : כן , הייתי משחק קלפים .
עו"ד בלומנפלד: משחק קלפים.
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא חבר של מוראד ולא חבר של אבא של מוראד , ואתה לא חבר של הנאשמים ולא מכיר את הנאשמים .
עד , מר דקה : לא.
עו"ד בלומנפלד: אתה פשוט בן אדם אובייקטיבי שהיה במקום.
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: נכון . עכשיו , היו עוד ארבעה אנשים ,
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאתה מזכיר אותם בהודעה שלך במשטרה ,
עד , מר דקה : כן.
עו"ד בלומנפלד: ששאלו אותך שגם הם היו במקום , גם כלקוחות אובייקטיבים לא חברים של פתחי ,
עד , מר דקה : לא , הם משחקים קלפים , כן .
עו"ד בלומנפלד: נכון . ואתה אומר את השם שלהם . היה שם עבדל חמיד קייסי שהוא גזבר המועצה ,
עד , מר דקה : זה נכון.
עו"ד בלומנפלד: וסמי גאנם , מוחמד גאנם , חכים גאנם .
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: היימן אל באשר . את כל האנשים האלה אתה מספר לשוטר שלקח ממך את ההודעה שהם היו גם במקום .
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אתה גם מספר לשוטר , ואומר , שאתה לא יצאת החוצה כשהיה את כל הבלגאן .
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: ושאר האנשים היו עומדים בצד.
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה אין לך מושג מה אנשים אחרים ראו או לא ראו .
עד , מר דקה : אין לי מושג.
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע שאתה - לא ראית.
עד , מר דקה : לא ראיתי .
עו"ד בלומנפלד: כי היית בתוך הבית קפה.
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: וזה גם מה שאמרת לשוטר.
עד , מר דקה : נכון.
עו"ד בלומנפלד: תודה . אני סיימתי .
עד , מר דקה : זהו?
כב' הש' בכור: זהו . כן . חקירה חוזרת ?
עו"ד קרת: לא . אין .
כב' הש' בכור: תודה רבה . החלטה .

החלטה

אני פוסקת את שכר העד , מר דקה , תיגש למזכירות ותמסור את הפרטים שלך , כי ישלחו לך הוצאות .

ניתנה והודעה היום , 10 בפברואר 201 4, במעמד הצדדים .

________________
נאוה בכור , שופטת

כב' הש' בכור: תודה רבה.
עד , מר דקה : יום טוב.
כב' הש' בכור: יום טוב . כן , עד תביעה 18 ממשיך בחקירתו הנגדית , בבקשה .

ע . ת/18, מר כץ , ממשיך להשיב בחקירה נגדית לעו"ד בלומנפלד :
עו"ד בלומנפלד: תראה , אני מזכיר לך עכשיו .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאנחנו עצרנו ב , בפעם הקודמת , כשאנחנו דיברנו על אחמד נדאל .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ושאני הראיתי לך שמשום מה , רק בהודעה של אחמד נדאל , אתה כותב שהראית לו תמונות והוא זיהה , אבל לא סימנת את התמונות .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאלתי אותך למה , ולא זכרת לומר מה קרה שם , ושאלתי אותך גם אם אתה זוכר שהיה משהו מיוחד נוסף בהודעה של אחמד נדאל ואמרת שלא . עד כאן בסדר ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . תראה , אחמד נדאל , שנייה אחת , אני מראה לך שוב את ההודעה שלו .
כב' הש' בכור: ת/57?
עו"ד בלומנפלד: כן . ת/57. אתה גבית את ההודעה של אחמד נדאל בבית חולים . למה ?
עד , מר כץ : כי , אני זוכר שהגעתי , אם אני לא טועה , לבית חולים , לגבות עדות מהקורבן ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : והוא היה שם , אז אני ניצלתי את ההזדמנות ,
עו"ד בלומנפלד: אז על הדרך ניצלת את ההזדמנות.
עד , מר כץ : כן . זה מה שאני זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . בסדר . אהה , אני מפנה לפרוטוקול של ה-22 לינואר בעמוד 351 .
כב' הש' בכור: אני זוכרת את העדות שלו.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , אני מפנה פשוט למקומות הספציפיים , עמוד 351 שורות 19 עד 2 4. תראה . האם יהיה נכון לומר , שכשאתה גובה הודעה מאדם , שלא מתועדת בוידאו או באודיו , חשוב מאוד שהתיעוד הכתוב של מה שקורה בהודעה יהיה מדויק ככל הניתן ?
עד , מר כץ : תמיד.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . וחשוב , אני טוען בפניך , שאחד הדברים שחשוב לציין , כשאתה גובה הודעה , זה מי נוכח במהלך גביית ההודעה . זה נראה לך פרט שמן הראוי לציין ?
עד , מר כץ : מי נוכח?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ברגע שאני גובה ממנו הודעה אני גובה ממנו לבד.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : זה , מן הסתם בבית חולים יש אנשים מסביב , אבל אני יושב איתו לבד .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . לפי מה שכתוב , ב-ת/5 7, לפי מה שאתה כותב ב-ת/5 7, זה בדיוק מה שקרה לטענתך במקרה הזה , כי אני אומר , אני אומר לך , אני לא אטעה אותך רונן .
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: לפי מה שכתוב ב-ת/57 זה בדיוק מה שקרה . אם היו , אם היו עוד אנשים נוכחים בזמן שגבית ממנו עדות - היית מציין את זה .
עד , מר כץ : אני שוב , ברור , אבל אני אומר לך שאני גביתי ממנו ב , באזור של הביקור שמה ב , של המבקרים , בבית חולים .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . תגיד לי בבקשה , אהה , אתה הכרת את אחמד נדאל לפני זה ?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: היה לך איזשהו סכסוך איתו ? עצרת אותו פעם ? הוא , יש לו איזה משהו אישי נגדך לפי מה שאתה יודע ?
עד , מר כץ : אני אפילו לא זוכר אותו עכשיו.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא זוכר . זאת אומרת אין לך כלום איתו .
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . תראה . עם מי , עם מי אתה הגעת לבית החולים באותו יום ? אתה זוכר ?
עד , מר כץ : אולי עם חוקרת שני , לא בטוח .
עו"ד בלומנפלד: איזו חוקרת?
עד , מר כץ : שני , לא בטוח .
עו"ד בלומנפלד: שני . האם שני היא חוקרת אצלכם בתחנת טייבה ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . יהודייה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בלונדינית?
עד , מר כץ : עוד לא.
עו"ד בלומנפלד: לא הייתה מעולם?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: אז היא לא הייתה בלונדינית?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . גבוהה ? נמוכה ? יחסית , הכול .
עד , מר כץ : לא גבוהה.
עו"ד בלומנפלד: רזה ? שמנה ?
עד , מר כץ : לא רזה . לא , ברצינות . מה אתה רוצה שאני אגיד שהיא שמנה ? היא לא רזה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . היא הייתה יחד איתך כשגבית הודעה מ ,
עד , מר כץ : אני חושב , אני לא זוכר . אני אומר , אני משער ,
עו"ד בלומנפלד: אחמד נדאל ,
עד , מר כץ : יכול להיות שגם היה ויקי , לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: זהו , אחמד נדאל אומר שהייתה איתך חוקרת , אתה אומר שהייתה חוקרת , אתה לא זוכר מי זאת הייתה ?
עד , מר כץ : אם זאת הייתה - רק שני . אין לי חוקרת אחרת . בצוות שלי יש רק את שני .
עו"ד בלומנפלד: רק את שני.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הבנתי . שני , מה שם משפחתה ?
עד , מר כץ : רזניק.
עו"ד בלומנפלד: רזניק . ואם רוצים לזמן אותה פה לעדות , היא בתחנת טייבה עד היום ? מה ?
עד , מר כץ : היא הייתה פה , היא העידה .
עו"ד בלומנפלד: לא , אם רוצים עוד פעם לזמן אותה , זה באמצעות תחנת טייבה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . עכשיו תראה , נדאל טוען שההודעה שאתה גבית ממנו בבית החולים נגבתה בחדר האוכל בבית החולים . זה נכון ?
עד , מר כץ : אמרתי לך , זה מקום שנפגשים שמה מבקרים , יכול להיות שגם אוכלים שמה , אני לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : לא בחדר אוכל.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אין שם חדר אוכל לחולים ש ,
עו"ד בלומנפלד: אבל זה מקום שנפגשים הרבה אנשים ,
עד , מר כץ : יכול להיות ש ,
עו"ד בלומנפלד: ויכול להיות שגם אוכלים שם.
עד , מר כץ : יכול להיות שהם גם אוכלים שם , אני לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : לא שאני הייתי.
עו"ד בלומנפלד: לפי מה שכתוב , ב- ת/57, אתה התחלת לגבות מאחמד נדאל את ההודעה שלו , מיום 2 8.1.13, בשעה 1 3:30. 1 3:24, נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה , זה מה שכתוב בהודעה , 1 3:24 זה תחילת גביית ההודעה.
עד , מר כץ : זה מה שכתוב , כן .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . עכשיו תראה , אני אומר לך , שבאמת , כדבריך , כמו שאמרת עד עכשיו , באותו יום אתה גבית באותו בית חולים החל משעה 1 2:15 הודעה מהמתלונן מוראד , זה עובדה , אני אומר , אתה זוכר שגבית באותו יום הודעה ממוראד .
עד , מר כץ : כן . אני מאמין שכן .
עו"ד בלומנפלד: כן . עכשיו תראה , אחמד נדאל טוען , אמר פה בבית משפט , איפה גבית את ההודעה ממוראד ? באותו מקום שגבית את ההודעה מנדאל ?
עד , מר כץ : נראה לי שכן.
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : אני מאמין שכן . אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אבא של מוראד היה במקום ? אתה זוכר ?
עד , מר כץ : למיטב זיכרוני לא.
עו"ד בלומנפלד: לא?
עד , מר כץ : למיטב זיכרוני לא , אבל אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אחמד נדאל אומר שכאשר אתה גבית ממנו את ההודעה שלו , הייתה במקום אותה שוטרת נוספת , שהוא מתאר אותה כרזה אולי בלונדינית , נמוכה יותר ממני , אני מפנה בעניין זה לעמוד 381 שורות 10-1 9. אני מבין ממה שאמרת לי עד עכשיו שאתה לא שולל את מה שאחמד נדאל אומר בעניין זה . אתה לא שולל את זה .
עד , מר כץ : שוטרת כזאת בטוח לא הייתה.
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה לא שולל את זה שהייתה שוטרת.
עד , מר כץ : אולי.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . למה אתה לא מציין את זה בשום מקום ?
עד , מר כץ : למה אני צריך לציין את זה ? מה , כל מי שמגיע איתי אני צריך לציין את זה ? מה , זה , אני בא לגבות עדות , יכול להיות שבאים איתי עוד אנשים .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . בסדר . אחמד נדאל טוען שבאותו מעמד שאתה גבית ממנו את ההודעה , בזמן שאתה גובה ממנו את ההודעה , נכחו במקום , בזמן שאתה גובה ממנו , מאחמד נדאל את ההודעה , גם מוראד המתלונן ואבא שלו מתלונן , פתחי , אני מפנה בעניין זה לעמוד 351 שורות 1 עד 1 1, זה נכון ?
עד , מר כץ : אני אומר עוד פעם , אני הייתי במקום , במקום הזה שמה של המבקרים , יכול להיות שהם היו באזור , אבל לא , בטוח לא ישבו איתי וכתבו איתי את העדות .
עו"ד בלומנפלד: הוא אומר שבזמן שאתה גבית ממנו את העדות הם ישבו חצי מטר מכם . אתה טוען שהוא משקר ?
עד , מר כץ : אני לא זוכר , אני לא זוכר את ה , בדיוק איפה כל אחד ישב . בטוח לא ישבו איתי וגבו איתי את העדות .
עו"ד בלומנפלד: מה זה "איתי"?
עד , מר כץ : אני אומר לך , בטוח לא , זאת אומרת שאם אני עכשיו יושב איתו פה , אז יכול להיות שהם ישבו שמה איזה כמה מטרים , אין לי מושג .
עו"ד בלומנפלד: אז אני אומר לך ,
עד , מר כץ : הם בטוח לא האזינו ולא שמעו ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך מה אחמד נדאל אומר.
עד , מר כץ : הוא אומר . מותר לו להגיד הכול .
עו"ד בלומנפלד: אחמד נדאל אומר , דרך אגב אחמד נדאל לטענתך ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה אדם שאי פעם פנה אליך ואמר לך שמישהו מאיים עליו או מלחיץ אותו או מטריד אותו?
עד , מר כץ : לא שאני זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אחמד נדאל אומר , פה בבית משפט , ואני דרך אגב מספר לך שהוא אומר את זה באופן שהפתיע את כולנו .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הוא אמר את זה לא בחקירה הנגדית שלי . הוא אמר את זה באופן יזום שלו , במסגרת החקירה הראשית של התובעת , עוד לפני שהיא בכלל ביקשה להכריז עליו כל מיני דברים , ואחמד נדאל אומר , אותו אדם שגם לגרסתך אין לו שום דבר אישי איתך או נגדך , או סכסוך איתך , הוא אומר שבזמן שאתה גובה את ההודעה ממנו , חצי מטר ליד יושבים מוראד ופתחי . מה אתה אומר ?
עד , מר כץ : אני לא זוכר דבר כזה , אבל יכול להיות , הכול יכול להיות , אני לא , אני לא יודע מה הוא עונה ואני לא זוכר מה היה .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך מה הוא ענה , אני מספר לך .
עד , מר כץ : אני יכול להגיד שברגע שאני גובה הודעה ממישהו - אף אחד לא יושב איתי . כל אחד יושב בנפרד ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : וכל הודעה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מפנה ,
עד , מר כץ : אף אחד לא משפיע עליו ואף אחד לא מדבר איתו ואף אחד לא רואה מה הוא אומר.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אני מפנה לעמוד 350 שורות 29 עד 3 1, ועמוד 351 שורות 10 עד 1 1. אחמד נדאל אומר שבזמן שאתה גובה ממנו הודעה , לא רק שמוראד ואבא שלו נמצאים לידך , הם גם אומרים לו מה להגיד , אומרים לו להגיד שמי שהראית לו בתמונות זה מי שהיה באירוע , ושאתה אמרת לו שהוא צריך להצדיק את מה שמוראד ופתחי אומרים . אני מפנה ל ,
עד , מר כץ : נשמע לי , נשמע לי הזוי .
עו"ד בלומנפלד: שנייה , שנייה . אני מפנה לעמוד 35 1, שורות 10-1 1, מה תגובתך לטענה זו ?
עד , מר כץ : נשמע הזוי.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , אבל אתה , אתה טוען שזה לא קרה ?
עד , מר כץ : ממש לא.
עו"ד בלומנפלד: אתה זוכר שזה לא קרה?
עד , מר כץ : אין דבר כזה . ברגע שאני נמצא , ברגע שאני ארגיש אפילו בקצת ש , שאני לא ב , שאין לי את המצב האידיאלי לגבות ממנו עדות , שהוא , שיש לי איזו הפרעה הכי קלה , אז אני אפסיק את העדות ,
עו"ד בלומנפלד: ובעיניך ,
עד , מר כץ : ואני אזמן אותו למועד אחר.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . ובעיניך , אפילו לשיטתך ולגרסתך , לגבות עדות מאדם ב , בבית חולים , באותו מקום שבו יש אנשים , שגם לשיטתך יכול להיות מצב שמוראד ואבא שלו מסתובבים באזור , זה בעיניך מצב אידיאלי שלא צריך לציין אותו ב- ת/57?
עד , מר כץ : אני עוד פעם אומר , זה עדות בבית חולים , מוראד שם הוא חולה ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אבל אני אומר ש , אתה גם אומר שהוא היה בסביבה שלכם . זה מה שאתה אומר .
עד , מר כץ : לא , זה לא אני אמרתי . אני לא זוכר , אני לא יכול לשלול משהו שאני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אבל אם הוא הסתובב שמה והוא עבר וקיבל איזו בדיקה , או עבר או עשה שלום למישהו , אז מה , זה לא ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אתה זוכר ששאלתי אותך קודם אם יש לך הסבר , למה לא סימנת דווקא במקרה הזה , את התמונות שהראית לנדאל , ולא היה לך הסבר ?
עד , מר כץ : אמרתי לך.
עו"ד בלומנפלד: האם לאור , האם לאור הטענה של נדאל , שאני עכשיו חשפתי בפניך , אתה רוצה לומר שיש איזשהו הסבר שלא סימנת את התמונות ?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: לא . אוקיי . עכשיו תראה , נדאל טוען , בניגוד למה שאתה רושם ב-ת/5 7, שאתה לא באת והראית לו תמונה אחת או שתיים . אלא שהיו לך הרבה תמונות , ושהוא לא זיהה כלום , ואמר לך , שזו פעם ראשונה שהוא רואה אותן . אני מפנה , שנייה , אני מפנה בעניין זה לעמוד 352 שורה 1 6, ולעמוד 352 שורה 2 0. מה תגובתך ?
עד , מר כץ : אני מאמין ש , קודם כל זה לא נכון .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : ו , בטוח משהו , משהו משפיע על העדות שלו . אני לא , אני לא יכול להגיד לך מה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : זה צריכים , אתה רוצה ? זה בטוח אני לא יכול להוכיח כרגע .
עו"ד בלומנפלד: אתה יכול בבקשה להראות לנו היום את התמונות שלטענתך הצגת לנדאל?
עד , מר כץ : רשום במערכת אד"מ , התמונות האלה ,
עו"ד בלומנפלד: איפה הן?
עד , מר כץ : זה כל אותן , אם זו המערכת אד"מ אז זה אותן תמונות שהצגתי גם ל ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אבל זה לא יכול להיות , ואני אסביר .
עד , מר כץ : יש במערכת אד"מ , רק שנייה אחת .
עו"ד בלומנפלד: שנייה . אני רוצה להסביר לך למה זה לא יכול להיות .
עד , מר כץ : כן , למה ?
עו"ד בלומנפלד: מכיוון שאתה את התמונות שהצגת לאנשים האחרים סימנת.
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: לא היה לך , מערכת אדם זו מערכת מחשב . לא היה לך , מערכת אד"ם זו מערכת מחשב .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה טוען שהיית עם לפטופ בבית החולים?
עד , מר כץ : לא , אני טוען שהייתי עם תמונות . ממערכת אד"מ .
עו"ד בלומנפלד: הו . איפה ?
עד , מר כץ : כנראה לא צירפתי את זה . לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: הבנתי .
עד , מר כץ : אני בטוח לא סימנתי ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אבל אם לא רשמתי שזה מערכת ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אם אני רושם שזה תמונות ממערכת אד"מ , זה תמונות ממערכת אד"מ .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אני לא מסתובב עם הלפטופ , וזה גם לא יכול להיות בלפטופ .
עו"ד בלומנפלד: יופי . האם התמונות האלה כרגע הן כאן לנגד עיניך ?
עד , מר כץ : הנה אז אני מסביר , שאם זה תמונות ממערכת אד"מ , זה אותן תמונות שהוצגו גם לאחר .
עו"ד בלומנפלד: למה לא צירפת אותן לתיק החקירה?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , אני לא יודע למה לא צירפתי .
עו"ד בלומנפלד: אה , בסדר ,
עד , מר כץ : ואני אומר לך שאם זה תמונות מערכת אד"מ זה אותן תמונות בדיוק . תסתכל שאצל כל העדים זו אותה תמונה .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . בסדר גמור .
עד , מר כץ : זו התמונה שיש במערכת אד"ם.
עו"ד בלומנפלד: רק ש , רק שאין לנו אותה . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : אני מסביר שלו אין , אבל זו התמונה .
עו"ד בלומנפלד: לא , אין אותן בתיק , בוא נמשיך .
עד , מר כץ : אני מסביר שלו אין אבל זו התמונה.
עו"ד בלומנפלד: לא , אין אותן בתיק , אין מה להראות לשופטת , זו הכוונה .
עד , מר כץ : לא , יש אותן בעדויות , יש את העדויות האלה בכל התיק . בעדויות אחרות .
עו"ד בלומנפלד: לא.
עד , מר כץ : אתה הראית לי אותן.
עו"ד בלומנפלד: לא . הראיתי לך שסימנת .
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך - יש שמה את התמונות ממערכת אד"ם . כל התמונות שאני מציג לעדים אחרים זה ממערכת אד"מ . זה אותו תמונה . אני לא יודע למה לא שמתי את התמונה , אני גם לא שמתי ,
עו"ד בלומנפלד: למה נדאל לא שמת?
עד , מר כץ : אני לא , אני לא יודע למה לא שמתי .
עו"ד בלומנפלד: בסדר .
עד , מר כץ : אני לא יודע למה . אבל אם אני רושם שזו מערכת אד"מ , אז השתמשתי במערכת אד"מ , אין לי , לא היה לי מקור של התמונה של האנשים האלה ממקור אחר .
עו"ד בלומנפלד: תראה , את כל מה שאתה אומר ,
עד , מר כץ : הנה תראה , הנה זה אותו תמונה .
עו"ד בלומנפלד: זה כן , אבל זה שייך לעד אחר .
עד , מר כץ : זה תמונה ממערכת אד"מ . אין בעיה , אבל זה אין תמונה אחרת במערכת אד"מ .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע.
עד , מר כץ : אין תמונה אחרת במערכת אד"מ.
עו"ד בלומנפלד: רונן . רונן . תקשיב רגע .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: משום מה , והיה כבר מישהו שבא ואמר שכל הניסים בתיק הזה קורים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: משום מה דווקא בתיק ובעניינו של אדון נדאל , שהוא העד היחיד שמעלה טענות מאוד קשות כלפיך , הוא , לא אני .
עד , מר כץ : זכותו.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . שמעלה טענות מאוד קשות אליך , בנוגע ספציפי לתמונות , דווקא בנוגע אליו אתה לא מצרף את התמונות לתיק , דווקא בנוגע אליו אתה לא מסמן את התמונות . דווקא בנוגע אליו אתה לא מחתים אותו . למה ?
עד , מר כץ : אתה ,
עו"ד בלומנפלד: מה , למה זה ככה ?
עד , מר כץ : כל ה"דווקא , דווקא , דווקא" הזה ,
עו"ד בלומנפלד: זה מה שיש.
עד , מר כץ : תצמצם למקרה אחד של התמונות , שאתה אומר "דווקא , דווקא" .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל על התמונות.
עד , מר כץ : אתה רואה פה הודעה שנגבתה מהבן אדם הזה , ואני אומר לך שהוא היה צלול והיה רגוע כשהוא נתן את ההודעה והוא חתם שם למטה בסיום העדות שזו הודעה שלו , שהוקראה בפניו .
עו"ד בלומנפלד: לא , אתה רואה שאתה עונה על משהו אחר ממה שאני שואל .
עד , מר כץ : לא , אני אומר לך ש , אני רוצה להגיד לך , שהיא נלקחה מרצונו החופשי ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא טענתי אחרת.
עד , מר כץ : וכל מה שהוא אמר שם זה הדברים שלו . ואף אחד לא הסית אותו .
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : משהו גרם לו בדרך לפה לשנות את העדות שלו , ובאמת צריך לשאול אותו למה .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : זה קרה , זה קורה פה לעדים . והסברתי לך גם למה .
עו"ד בלומנפלד: רונן . שנייה . אבל זה לא ,
עד , מר כץ : כי אם יושבים ומאיימים עליהם , ובאים אליהם ואומרים להם דיר באלק אתם באים מחר להעיד , או שיורים להם על הבית , או שאחרי שהם יוצאים מפה מעירים להם והם מפחדים להגיע הביתה , או שבפייסבוק אומרים להם שיזיינו אותם על העדות שהם נתנו - אז יכול להיות ש , אז יכול להיות שהוא עשה אחד ועוד אחד ועוד שתיים והוא בעדות שלו כבר שינה את כל הגרסה שלו .
עו"ד בלומנפלד: בסדר , רונן , אבל זה ,
עד , מר כץ : אני אומר לך שמה שקורה פה , שכל העדים פה ב , תחת מכבש של לחצים , שאתה בכלל לא מודע להם , ו , ואם תסתובב בזמר ותגבה עדויות , תראה ששמה כל הסיפור הזה הוא מה שנקרא חזק , אנשים שמה מתים מפחד להעיר .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אני עכשיו בא ואומר לך , שכל הנאום שאתה נאמת עכשיו , אתה צריך להבין , כחוקר משטרתי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאם אין לך ראיות עליו - הוא לא שווה כלום.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , אני בא ואומר לך מה הראיות שכן יש בתיק , ועל פי הראיות שיש בתיק , יש לנו הודעה של נדאל , שרק בנוגע אליו ואך ורק בנוגע אליו בכל התיק הזה , משום מה אתה לא מסמן את התמונות , ולא , תקשיב עד הסוף , ולא מחתים אותו על התמונות , ומשום מה רק הוא מעלה את הטענות המאוד קשות האלה כלפיך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בנוגע לאותן תמונות ממש.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: והשאלה שלי אליך זה מה ההסבר שלך לנקודה הזאת.
עד , מר כץ : מה , לגבי התמונות או לגבי העדות שלו ?
עו"ד בלומנפלד: כן . לגבי שני הדברים .
עד , מר כץ : לגבי התמונות לא , אין לי מושג למה לא צירפתי אותן , אבל רשמתי בפירוש שזה תמונות ממערכת אד"מ .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : ואין תמונות אחרות של החשודים מלבד תמונות שלהן במערכת אד"מ . אין לי תמונות שלהן לא מהפייסבוק ולא מ , ממשרד הרישוי , או מכל תמונה אחרת . זה התמונות שיש לי במחשב .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : במערכת אד"מ . זה תמונות שהצגתי לכולם . למה הוא משנה את העדות ? - אתה צריך לשאול אותו .
עו"ד בלומנפלד: תראה.
עד , מר כץ : אני לא חקרתי אותו , ואני לא יכול לחקור אותו .
עו"ד בלומנפלד: אתה טוען , בוא נדבר רגע על מערכת אד"מ , אתה טוען ששתי התמונות שהצגת בפני נדאל הייתה ממערכת אד"מ ?
עד , מר כץ : אד"מ.
עו"ד בלומנפלד: שתיהן.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יש סיבה שב-ת/57, ואני מפנה לעמוד 2, שורות 23 עד 2 6, אתה מציין שרק את התמונה של ,
עד , מר כץ : דרך אגב , אני גם לא יכול להגיד שאני לא צירפתי את התמונות .
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים את השאלה.
עד , מר כץ : אני עוד לא יודע , זה מה שיש לכם ,
עו"ד בלומנפלד: תעיין בתיק.
עד , מר כץ : זה , זה שאין בתיק זה לא אומר שלא צירפתי .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : זה שלא החתמתי - זה יכול להיות.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , תן לי רק לסיים .
עד , מר כץ : אבל אני לא אומר שגם לא היה תמונות , אני לא יודע מה יש ל , לפרקליטה בתיק . יכול להיות ש , יכול להיות שהיו עוד הרבה דברים שנעלמו . אנחנו ראינו בכל ההליך פה שיש דברים שלא היו , ואני המצאתי אותם בדיעבד .
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים את השאלה.
עד , מר כץ : אז בוא ניקח את זה גם בחשבון.
עו"ד בלומנפלד: טוב , תן לי רק לסיים את השאלה . אתה מציין מפורשות ב- ת/57 שהתמונה של פואד שהצגת לעד , זה תמונה שנלקחה ממערכת אד"מ .
עד , מר כץ : אד"מ.
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה לא מציין את זה לגבי מוראד . לגבי , סליחה , לגבי אמיר . לגבי אמיר אתה לא כותב שזה תמונה ממערכת אד"מ . אתה כותב מראה לו תמונתו של אמיר שצולמה בחקירתו של גפן .
עד , מר כץ : כשאני מסתכל על התמונה ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע.
עד , מר כץ : נו?
עו"ד בלומנפלד: תקשיב . אתה כל הזמן בא ומנסה לשכנע אותנו על מערכת אד"מ .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: ואני מראה לך , שלפחות לפי מה שאתה כותב ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: גם לשיטתך , אחת מהתמונות לא הייתה ממערכת אד"מ .
עד , מר כץ : אז אולי בפניו הצגתי מה של גפן , אבל לא , רשום במערכת אד"מ .
עו"ד בלומנפלד: לא . לא .
עד , מר כץ : אני אגיד לך גם למה זה.
עו"ד בלומנפלד: לא . זה לא רשום .
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: לא רשום ממערכת אד"מ.
עד , מר כץ : רשום אד"מ . אצלו .
עו"ד בלומנפלד: על אחת התמונות.
עד , מר כץ : אצלו לא כתוב ממערכת אד"מ?
עו"ד בלומנפלד: לא.
עד , מר כץ : אוקיי .
עו"ד בלומנפלד: לא . אני לא אטעה אותך . אני מקריא לך מילה במילה .
עד , מר כץ : נו , מה כתוב ?
עו"ד בלומנפלד: אני מקריא לך.
עד , מר כץ : נו , תקריא .
עו"ד בלומנפלד: מ-ת/57, ככה , מראה לנ"ל את תמונתו של פואז וואחידי ממערכת אד"מ .
עד , מר כץ : נו.
עו"ד בלומנפלד: אמרתי . ולאחר מכן מראה לנ"ל תמונתו של אמיר שצולמה בחקירתו על ידי גפן .
עד , מר כץ : אוקיי . אז אוקיי ,
עו"ד בלומנפלד: אז אין לנו את מערכת אד"מ.
עד , מר כץ : אז אוקיי אז רשום לך מאיפה התמונה , אז התמונה הזו גם מצויה פה .
עו"ד בלומנפלד: טוב . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : רשום לך בדיוק על איזה ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר , בוא , רונן ,
עד , מר כץ : על איזה תמונה מתכוונים.
עו"ד בלומנפלד: בוא , רונן , בוא נמשיך . תראה , אחד הדברים שאתה סיפרת לנו , שהיו מפעולות החקירה המובהקות שלך בתיק זה , זה לגבות עדויות מעדי ראייה פוטנציאליים , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , שכחוקר , שמטרתו חקר האמת , חובה עליך לבצע כל פעולת חקירה אפשרית , וסבירה , לא מקסימאלית אבל סבירה , על מנת לבוא ולגבות עדויות מאנשים גם מהצד של המתלוננים וגם מהצד של הנאשמים . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך קודם כל מספר נתונים , תאשר לי אם אתה מסכים איתי , שהדברים שאני אומר עכשיו הם נתונים . אחד - אין מחלוקת , שבמהלך החקירה במשטרה , למתלונן ולעדים , עדי ראייה שנגבו מהם הודעות , הייתה גרסה אחת , ולנאשמים הייתה גרסה אחרת לגבי מה שקרה . היו הבדלים בגרסאות . אמת ?
עד , מר כץ : צריך להגיד לגבי איזה אירוע ולגבי ,
עו"ד בלומנפלד: לגבי שני האירועים.
עד , מר כץ : לא , זה משנה הרבה .
עו"ד בלומנפלד: לגבי האירוע הראשון.
עד , מר כץ : יש כבר , יש לך חשוד ששומר על זכות השתיקה , איזו גרסה יש לו ?
עו"ד בלומנפלד: רונן , אתה סתם מסבך את הכול ,
עד , מר כץ : הוא לא נותן שום גרסה שאפשר לבדוק.
עו"ד בלומנפלד: רונן , אתה סתם מסבך ,
עד , מר כץ : לא , אתה מסבך .
עו"ד בלומנפלד: אז אני ,
עד , מר כץ : אנחנו מדברים פה ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : כשאנחנו מדברים על דיוק.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אז תגיד ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : על איזה אירוע , איזה חשוד .
עו"ד בלומנפלד: רונן . בסדר . לגבי האירוע של ה-24 לינואר בפנקייק המשולש ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לאמיר ולפואז הייתה גרסה אחת איך לטענתם האירוע קרה . אמת ?
עד , מר כץ : יש להם גרסה , אני לא זוכר מה ההבדלים שלהם .
עו"ד בלומנפלד: יש להם גרסה שהיא שונה מהגרסה של המתלונן.
עד , מר כץ : ברור.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . זה כל מה ששאלתי . עכשיו , אני טוען בפניך שמה שמשותף לכל עדי הראייה , לכל עדי הראייה , שנגבו מהם עדויות בתיק הזה , זה שהם או חברים של המתלונן ומשפחתו , או משפחה של המתלונן ומשפחתו .
עד , מר כץ : לא נכון.
עו"ד בלומנפלד: לא נכון . אני מציג בפניך עכשיו את כל תיק החקירה , תראה לי עד אחד אובייקטיבי ,
עד , מר כץ : לא , אני לא , אני לא אגיד לך את זה . אני אגיד לך בדיוק מי זה .
עו"ד בלומנפלד: מי?
עד , מר כץ : יש שם איזה מישהו ממשפחת אהה , שחזר בדיוק מה ,
עו"ד בלומנפלד: איך קוראים לו?
עד , מר כץ : לא זוכר את המשפחה שלו , הוא חזר בדיוק מחדר כושר והוא ראה את האירוע .
עו"ד בלומנפלד: שאין לו קשר לאף אחד מהם?
עד , מר כץ : לא . אין להם קשר .
עו"ד בלומנפלד: מי זה ? איך קוראים לו ?
עד , מר כץ : לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אז תעיין . תעיין בבקשה .
עד , מר כץ : אני אסתכל.
עו"ד בלומנפלד: יש אחד כזה , שהתביעה החליטה לוותר עליו , וואסים .
עד , מר כץ : זה עד שלא הזמנתי אותו . אה ?
עו"ד בלומנפלד: אני מסכים איתך . יש עד ראייה אחד , צודק , יש עד ראייה אחד , שהוא עד אובייקטיבי ,
עד , מר כץ : כן , זה עד אובייקטיבי שהוא אמר שהוא ראה אותו דוקר אותו .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף . אנחנו תכף נגיע לעד הזה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אכן , בהמשך לדבריך ,
עד , מר כץ : אתה רואה ? אבל אתה רואה ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע .
עד , מר כץ : אתה רואה שאתה לא מדייק ? זה חשוב , אתה כל הזמן מדבר על דיוק .
עו"ד בלומנפלד: אני עוד מעט מגיע לזה . רונן , אני לא מבין ,
עד , מר כץ : אז תדייק , תדייק .
עו"ד בלומנפלד: אני לא מבין למה אתה מנסה ,
עד , מר כץ : זה חשוב ,
עו"ד בלומנפלד: ליצור פה מריבה.
עד , מר כץ : לא , אני מנסה להראות לך שאתה לא מדייק ,
עו"ד בלומנפלד: אני מגיע לזה ,
עד , מר כץ : באופן סיסטמאתי.
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: טוב . יש עד , שאתה באת ואמרת חזר מחדר הכושר וכו' , ואני אומר לך שלעד הזה קוראים ,
עד , מר כץ : כן , איך קוראים לו ? משהו יאסין או משהו .
עו"ד בלומנפלד: נכון , משהו יאסין .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לעד הזה קוראים מוחמד אבו יאסין.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה העד ש , מהחדר כושר .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: ואני , נכון ?
עד , מר כץ : לא יודע , אני חושב .
עו"ד בלומנפלד: יופי . ואני מספר לך , שמסיבת עלומות ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ולא ידועות , דווקא על העד הזה התביעה ויתרה . עכשיו , אני מספר לך גם , את מה שאני אומר לך עכשיו ידעת עד רגע זה ? שהתביעה ויתרה עליו ?
עד , מר כץ : אני , אני ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם אתה ידעת.
עד , מר כץ : לא , זה אתה אומר , מאיפה לי לדעת ?
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , שאני אתמול פניתי במכתב לפרקליטות ושאלתי אותם למה ויתרתם ,
עו"ד קרת: אני לא מבינה , זה שאלות לעד השאלות האלה ?
עו"ד בלומנפלד: כן . כן . ושאלתי את הפרקליטות למה ויתרתם עליהם , עליו , והתשובה שלהם הייתה בשתי מילים "ככה בא לנו" . אני שואל אותך , האם לך יש מושג למה דווקא על העד הזה הפרקליטות החליטה לוותר ? אם אתה יודע . אני שואל .
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך שאני הלכתי לעד הזה ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם אתה יודע למה ויתרו עליו?
עד , מר כץ : כן , אני , אני יכול לשער .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אה , למה ויתרו עליו ? זה אני לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: תודה . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : חשבתי שאתה שואל אותי למה הוא לא מגיע.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא .
עד , מר כץ : גם לזה יש לי הסבר.
עו"ד בלומנפלד: לא , זה לא מה ששאלתי . אני שואל אם אתה יודע למה ויתרו עליו .
עד , מר כץ : אני לא נכנס ל ,
עו"ד בלומנפלד: לא . עכשיו תראה ,
עד , מר כץ : אני לא מנהל איתם דיונים.
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז . מאה אחוז . חוץ מהעד הזה , כל עדי הראייה שנגבו מהם עדויות בתיק הזה , זה עדי ראייה שהם או חברים של המתלונן או משפחה של המתלונן .
עד , מר כץ : זה מה שהיה.
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז , הו , ועל המשפט הזה שאמרת עכשיו "זה מה שהיה" .
עד , מר כץ : זה מה שהיה.
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז . על זה ,
עד , מר כץ : לא , אני יכול להגיד לך ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה , אבל תן לי לסיים את המשפט .
עד , מר כץ : לא , אז אני רוצה ל ,
עו"ד בלומנפלד: אבל בסדר ,
עד , מר כץ : אני רוצה להסביר לך ,
עו"ד בלומנפלד: אבל רונן , רגע . רגע אחד . רגע . תן לי גם לסיים משפט .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני המשפט שאני אומר לך , זה שעל המילים שאמרת עכשיו , מירכאות , "זה מה שהיה" , על זה אני רוצה לחקור אותך עכשיו .
עד , מר כץ : בסדר , עכשיו ,
עו"ד בלומנפלד: אז בוא , בבקשה .
עד , מר כץ : אני יכול להוסיף מילה?
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אני יכול להגיד שכל מי שעלה ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : פחות או יותר , אני מקווה , לא עשיתי את העבודה הכי טוב כמו שאתה חושב , אבל כל מי שעלה גם מצדם- נחקר . גם הגיע מישהו שהביא אותם עם האוטו , עם הטנדר , הוא גם נחקר ,
עו"ד בלומנפלד: על זה אני רוצה לדבר . עכשיו בוא תראה מה נעשה באמת .
עד , מר כץ : יש כאלה , יש כאלה שגם לא דיברו כלום .
עו"ד בלומנפלד: בוא נראה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט . תראה . ביום 2 6.1.13, אתה גובה הודעה מנאשם מספר 1. מפאווז . אני מפנה את בית המשפט להודעת הנאשם 1 מה-26 לינואר 201 3. את יכולה לתת לו את ההודעה בבקשה ?
עו"ד קרת: רגע.
עד , מר כץ : בוא תן לי ,
עו"ד בלומנפלד: אני צריך את זה בפניי גם.
עו"ד קרת: איזו אמרה אתה רוצה?
עו"ד בלומנפלד: ה-26 לינואר 2013. הודעה של נאשם מספר 1 שגבה רונן . בסדר ? זו הודעה שאתה גבית , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . בתחילת ההודעה אתה גובה ממנו את הגרסה שלו בנוגע לאירוע מה-2 6.1, האירוע השני , נכון ?
עד , מר כץ : אני גובה ממנו לגבי שני האירועים.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , אבל בהתחלה , בהתחלה .
עד , מר כץ : הוא משיב שהוא , לגבי האירוע הראשון , הוא כבר דיבר על זה .
עו"ד בלומנפלד: רונן , בתחילת ההודעה אתה גובה ממנו ,
עד , מר כץ : הנה אז אני אומר לך.
עו"ד בלומנפלד: נו אז למה , אז כן , אתה גובה ממנו , למה להקשות ?
עד , מר כץ : אני גובה ממנו , הוא מגיב , מה .
עו"ד בלומנפלד: נכון . הוא מדבר בתחילת ההודעה על האירוע השני , מה-26 בינואר .
עד , מר כץ : הוא מתחיל להגיד שבאירוע הראשון הוא כבר נתן הודעה , ואז הוא מתחיל לדבר על האירוע השני .
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה.
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: אותו אירוע שבו על פי הטענות ועל פי החשד הוא היכה אדם בשם קאב , אמת ? זה האירוע השני ש ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תראה , בעמוד 1, שורה 1, אומר לך נאשם מספר 1, נדמה לי שגם ד"ר פתאח ירד למקום .
עד , מר כץ : איפה אתה רואה את זה ? באיזה עמוד ?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 1 שורה , עמוד סליחה 2, שורה 1, עמוד 2 .
עד , מר כץ : ד"ר פתחי.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ד"ר פתחי.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : נגבה ממנו עדות.
עו"ד בלומנפלד: נגבתה מד"ר פתחי עדות?
עד , מר כץ : כן . פתחי דקה . בטח . הוא היה ראש , ראש המועצה הקודמת , בטח , אני הייתי , גביתי ממנו עדות . יש לי את זה בתיק .
עו"ד בלומנפלד: חברתי רוצה ? ,
עו"ד קרת: כן , יש את זה בתיק ,
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך ,
עו"ד קרת: בוודאי.
עד , מר כץ : כל העדים שהיו בחגיגה לפני זה בישיבה הגדולה , של הסולחה , נגבה מהם עדות .
עו"ד בלומנפלד: ו?
עד , מר כץ : לא יודע , הוא לא , תראה מה הוא אמר , אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: בוא.
עד , מר כץ : מה בוא מה?
עו"ד בלומנפלד: תעיין בהודעה שלו.
עד , מר כץ : תביא.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
כב' הש' בכור: הוא לא בידי , הוא לא בידי התביעה .
עו"ד בלומנפלד: ממש לא.
עד , מר כץ : בסדר , מה ,
עו"ד בלומנפלד: זה ההודעה ,
עד , מר כץ : אתה מאשים אותי במה ? לא הבנתי .
עו"ד בלומנפלד: אני לא מאשים אותך בכלום . זה ההודעה שאתה גבית מד"ר פתחי אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : תן לי לקרוא אותה.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : שאני אוכל להגיב עליה.
עו"ד בלומנפלד: בשמחה .
עו"ד קרת: אולי אתה גם רוצה לקרוא אותה.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא טוב לי פה , בסדר גמור .
עו"ד קרת: אני רק אדגיש שזה היה בחומר החקירה , כן ?
כב' הש' בכור: לא הייתה שום תלונה.
עו"ד בלומנפלד: אני לא אמרתי כלום , מה את רוצה .
עד , מר כץ : תן לי לסיים . כן , קראתי .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . מבחינתך , ההודעה של ד"ר פתחי ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: רלוונטית לתיק?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן , במה ?
עד , מר כץ : קודם כל הוא מתאר את הסיטואציה של ה , של ה , הוא קודם כל ממקם את שני האחים האלה באיזו סיטואציה מסוימת .
עו"ד בלומנפלד: איפה?
עד , מר כץ : בבית של פאווז.
עו"ד בלומנפלד: בבית של פאווז.
עד , מר כץ : כן . לפני זה .
עו"ד בלומנפלד: זה , שנייה , זה מעולם לא היה במחלוקת גם אליבא פאווז .
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: פאווז אף פעם לא הכחיש שבבית גם טלעת היה , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . מה עוד ?
עד , מר כץ : הוא אומר שהוא שמע שהיה אחר כך דקירה אבל הוא לא היה שמה , הוא הלך הביתה .
עו"ד בלומנפלד: בדקירה ? אנחנו לא מדברים על הדקירה עכשיו .
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: אנחנו מדברים על האירוע השני.
עד , מר כץ : על אהה , לא , על הדקירה , אתה , על המכות , שאלתי אותו אם היה , אם הוא היה באירוע השני . הוא אומר שהוא הלך הביתה כבר .
עו"ד בלומנפלד: נכון . זאת אומרת ד"ר פתחי מבחינתך רלוונטי רק לגבי זה שטלעת היה בבית , דבר שנמסר לך גם על ידי פאווז .
עד , מר כץ : כן , פאווז אומר ש , שהוא ירד לצומת , והוא אומר שנדמה לי שגם ד"ר פתחי ירד לצומת .
עו"ד בלומנפלד: נכון . וד"ר פתחי מה אומר לך ? הוא ירד לצומת ?
עד , מר כץ : הוא אמר שהוא הלך הביתה אבל הוא לא ראה.
עו"ד בלומנפלד: יופי .
עד , מר כץ : יכול להיות שהוא הלך לפני , אולי אחרי , אני לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: שנייה רגע . זה בדיוק מה שאני רוצה להבין . תעיין בבקשה בכל ההודעה של ד"ר פתחי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ותראה לי איפה שאלת אותו אם הוא ירד לצומת או לא ירד לצומת.
עד , מר כץ : אני לא יודע איפה הוא ירד לצומת . קודם כל אני ,
עו"ד בלומנפלד: אז תשאל אותו.
עד , מר כץ : בוא אני אגיד לך גם בתור מישהו שהיה הרבה בזמר , שאם אתה נוסע מהבית של פאווז לבית שלד"ר פתחי אתה חייב לעבור בצומת הזאת , אין לך דרך אחרת .
דובר: יש שלוש דרכים.
עד , מר כץ : בסדר ,
עו"ד בלומנפלד: ששש-ששש , אל תענה , אל תגיד אף מילה .
עד , מר כץ : אלא אם אתה רוצה לטייל בזמר.
עו"ד בלומנפלד: אל תגיד אף מילה.
עד , מר כץ : זה אחד . דבר שני ,
עו"ד בלומנפלד: שאלה אחת רק שאלתי אותך רונן , סליחה שנייה ,
עד , מר כץ : הוא אומר לך , רגע שנייה ,
עו"ד בלומנפלד: איפה שאלת אותו אם הוא ירד בצומת ? או לא ירד בצומת ?
עד , מר כץ : לא , אני לא שאלתי אותו .
עו"ד בלומנפלד: למה ? למה ? הרי בצומת קרה המקרה , אם קרה . אולי הוא ראה מה קרה עם קאב ? אולי מה שהוא אומר תומך בגרסה של הנאשם ?
עד , מר כץ : אז הוא אומר שהוא הגיע הביתה ,
עו"ד בלומנפלד: שאלת אותו אם הוא ראה אירוע אלימות?
עד , מר כץ : כן , שאלתי אותו . אתה יודע מה היה באירוע הדקירה , מי נדקר .
עו"ד בלומנפלד: לא הדקירה אבל , אנחנו לא מדברים על הדקירה .
עד , מר כץ : לא יודע , לא נכנסתי לזה , לא . לא , לא . באתי אליך היום כדי לשאול אותך מה ידוע לך על הסכסוך ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אז הוא אומר "סיפרו לי שביום חמישי שעבר דקרו את מוראד".
עו"ד בלומנפלד: כן . דקרו . זה לא מעניין בכלל .
עד , מר כץ : ביום שישי היינו אני ומסעוד דקה וראש המועצה סביר דרוויש בבית של אהה , אביו של מוראד , כדי להרגיע את הרוחות .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ואז אהה , הייתי אצל פאווז ווחידי , סוכם שלמחרת יהיה פגישה בין הצדדים .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : בסוף הם לא נפגשו בשל מחלתו של האח הגדול של פתחי , ואז החלטנו לערוך פגישה בבית של פאווז ,
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט , רונן , זה חשוב . כן .
עד , מר כץ : בבית , בבית של פאווז היה טלעת , אחיו טלעת , שטענת שהוא בכלל לא היה באזור . אחיו טלעת . הוא היה במקום אחר ב , לא יודע , בארץ ישראל . וכל הבנים שלו , ש ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : יש אחד שאנחנו ,
עו"ד בלומנפלד: כן , הלאה ,
עד , מר כץ : מחפשים בכל רחבי ישראל , עד היום לא מצאנו אותו ,
עו"ד בלומנפלד: הלאה . תקריא .
עד , מר כץ : ומעניין למה לא מצאנו אותו ומעניין למה הוא בורח.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , תקריא .
עד , מר כץ : אהה , כל הבנים של , אהה , וכל הבנים של , היה מזכיר המועצה קייסי ומסעוד דקה , סוכם שיהיה שקט וכדי להרגיע את העניינים יצאנו מהבית ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ואחרי כמה זמן הגעתי לבית , קיבלתי טלפון מפתחי אבא של אהה , של מוראד , ממשפחת ווחידי , שירו בבן שלו .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ומעבר לזה אני לא יודע כלום.
עו"ד בלומנפלד: יופי , אוקיי , השאלה שלי אליך היא מאוד פשוטה רונן , מאוד מאוד פשוטה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: למה לא שאלת את פתחי אם הוא ירד או לא ירד לצומת שפאווז אומר לך שלפי מה שהוא יודע יש אפשרות שהוא היה שם ? למה לא שאלת אותו ?
עד , מר כץ : אני הבנתי ממנו שהוא מעבר , שאחרי שהוא עזב את הבית ,
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא לשאול?
עד , מר כץ : כי זה ברור מה , ממה שהוא אומר , לי זה היה ברור , לי זה היה ברור שאחרי שהוא ירד משם הוא נסע הביתה , והוא שמע , תקשיב , הוא שמע שאחר כך היה ירי , מה זה אומר ? האירוע של ה , האירוע של הקטטה היה בכלל אחרי הירי . הוא אפילו לא , אפילו את האירוע של הירי , שהיה בדרך , הוא לא ראה .
עו"ד בלומנפלד: רונן . אתה מבין שאתה מעיד עכשיו ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: על כל מיני מסקנות ,
עד , מר כץ : זה , זה המסקנה שלי ,
עו"ד בלומנפלד: אבל רונן תן לי לסיים שאלה בבקשה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה ממך . אני לא מפריע לך כשאתה מדבר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה אומר פה בבית משפט ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כקצין במשטרה או כחוקר במשטרה שאחראי על תיק החקירה בתיק הזה , האדון פאווז אומר לך בחקירה שלו , שיש אפשרות שד"ר פתחי היה בצומת שבו קרה כל האירוע עם קאב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אירוע שנאשם מספר 1 פאווז לא מתכחש לכך שהוא נכח בו . הוא רק אומר שהוא קרה באופן אחר לגמרי ממה שקאב טוען . אתה חוקר את פתחי , וגובה ממנו הודעה . האם לא תסכים איתי , שלאור הטענה של פאווז , המינימום שהיה צריך לעשות זה להגיד לו תקשיב ד"ר פתחי הנכבד , ב-26 לינואר היה האירוע עם אדון בשם קאב בצומת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: היית שם ? לא היית שם ? ראית ? לא ראית ? למה לא לשאול אותו ?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , כמו שאתה רואה בשורות 17-2 0,
עו"ד בלומנפלד: מה הוא אומר ? תקריא . תקריא מה הוא אומר .
עד , מר כץ : אני כרגע קראתי לך את זה , אני לא אקריא עוד פעם .
עו"ד בלומנפלד: לא , תקריא עוד פעם בבקשה .
עד , מר כץ : לא , אני אתן לך את זה , תקרא אתה .
עו"ד בלומנפלד: אז תן לי.
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך שהוא אומר בפירוש שב , בשורות האלה ,
עו"ד בלומנפלד: איזה שורות?
עד , מר כץ : 17-20.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : שהוא עזב את הבית , והגיע לבית שלו , ואז מוראד הודיע לו שכרגע היה ירי כלפי הבן שלו .
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : כאשר האירוע של ה , האירוע של הקטטה היה הרבה אחרי זה .
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : זאת אומרת אם הוא בבית והוא מקבל טלפון שעכשיו היה האירוע של הירי , אז בטוח הוא כבר לא היה באירוע של הקטטה , כי הוא בבית .
עו"ד בלומנפלד: וזה מה שאתה ,
עד , מר כץ : זה היה ברור לי שהוא ,
עו"ד בלומנפלד: זה המסקנה , זה מה שברור לך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: על דרך ההיגיון.
עד , מר כץ : זה המסקנה שלי .
עו"ד בלומנפלד: יופי . למה לא לשאול ?
עד , מר כץ : לא שאלתי אותו . זה המסקנה שלי .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : ככה.
עו"ד בלומנפלד: תודה . אני ממשיך .
עד , מר כץ : אתה יכול גם להתקשר , להביא אותו לפה בתור עד ותשאל אותו אם הוא היה , תראה שזה , שזה יהיה אותו תשובה .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : כי זה מה שעבר , יש דברים שכאילו ברורים .
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור . בסדר גמור . בוא נמשיך . אני מחזיר אותך להודעה שגבית מפאווז .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בעמוד 2, שורות 5 עד 1 5, אומר לך פאווז מה לגרסתו קרה באירוע עם מוחמד קאב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הוא טוען שקאב התנפל עליו , ניסה לתקוף אותו , שהיו במקום עוד הרבה אנשים ושהוא הנאשם לקח מקל על מנת להגן על עצמו , הדף את קאב עם המקל , כך הוא טוען .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה הטענה של נאשם 1. אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . לטענת הנאשם , נכון עד עכשיו ?
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: רק , בקול .
עד , מר כץ : פחות או יותר.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . לטענת הנאשם בפניך , בשורות 15-1 6, לכל הסיטואציה מגיע אדם בשם חמיד קייסי .
עד , מר כץ : איפה זה ?
עו"ד בלומנפלד: 15-16.
עד , מר כץ : לקחתי ממנו עדות.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אני מציג בפניך את העדות של חמיד קייסי . אפשר שנייה בבקשה ?
עד , מר כץ : כן , הוא טען שהוא לא ראה ולא יודע כלום . מובן לי .
עו"ד בלומנפלד: מובן לך . זו ההודעה של חמיד קייסי , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: דרך אגב , מה השם של הבן אדם שכתוב בהודעה ,
עד , מר כץ : עאבד חליל . זה הכינוי שלו . זה הכינוי שלו .
עו"ד בלומנפלד: סליחה , סליחה אדון ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מציג בפניך עכשיו הודעה ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאתה גבית ב-29.1.13, מאדם שכתוב פה עאבד אל חמיד חליל .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תראה לי ,
עד , מר כץ : זה הסגן , זה הסגן ראש מועצה .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע בבקשה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תראה לי קודם כל בבקשה , איך אתה יודע , שהכינוי של האדם הזה הוא קייסי ?
עד , מר כץ : אני מכיר אותו.
עו"ד בלומנפלד: אתה מכיר אותו?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . תראה לי בבקשה , עם כל הכבוד להיכרות שלך , איפה כתוב שהאיש הזה אומר שהכינוי שלו קייסי .
עד , מר כץ : אני מכיר אותו , כולם מכירים אותו , תשאל את ה ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אותך ,
עד , מר כץ : תשאל את הנאשמים , והם יגידו לך שזה קייסי .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אותך . אני שואל אותך .
עד , מר כץ : אני אומר לך שאני מכיר אותו בתור מי ש ,
עו"ד בלומנפלד: הבנתי . זה לא רשום .
עד , מר כץ : כי זה הכינוי שלו . לא , זה הכינוי שלו .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : זה השם שלו ויש לו כינוי.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . עכשיו תראה , העדות שלו , בדומה ,
עד , מר כץ : רגע , אתה טוען שזה לא הוא ? תשאל אותם , הם נתנו לי את השם שלו . הם , אני לא מאמין שהם העלו טענה שזה לא הוא .
עו"ד בלומנפלד: העדות שלו , בדומה לעדות של ד"ר פתח , לא שאלת אותו אפילו פעם אחת ,
כב' הש' בכור: ד"ר פתחי.
עו"ד בלומנפלד: בדומה לד"ר פתחי , גם את אותו עאבד חליל , שנניח לרגע שהוא אותו קייסי ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לא שאלת אותו אפילו פעם אחת אם הוא ראה את האירוע של קאב . תאשר לי בבקשה .
עד , מר כץ : רגע.
עו"ד בלומנפלד: שלא שאלת את השאלה הזאת.
עד , מר כץ : תן לי רגע לקרוא בשקט.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . אני רק ,
עד , מר כץ : דרך אגב , בשורה 20 רשום לך בפירוש שד"ר דקה עזב אותם עוד הרבה לפני .
עו"ד בלומנפלד: זה קייסי.
עד , מר כץ : לשאלתך.
עו"ד בלומנפלד: זה קייסי.
עד , מר כץ : לא , אז אני נותן לך עוד איזה הסבר .
עו"ד בלומנפלד: זה קייסי אומר.
עד , מר כץ : שאתה מחפש הסבר.
עו"ד בלומנפלד: קייסי לא מעניין אותי.
עד , מר כץ : לא משנה ,
עו"ד בלומנפלד: בנקודה שהוא פתח ,
עד , מר כץ : כשאנחנו נדבר עם , רגע , כשאנחנו רוצים להגיע לאמת ולדבר על צדק ,
עו"ד בלומנפלד: אז תשאל.
עד , מר כץ : אז יש פה הסבר.
עו"ד בלומנפלד: הסבר של קייסי ,
עד , מר כץ : הסבר , למה , לא , אני יודע ,
עו"ד בלומנפלד: זה פשוט לא ייאמן.
עד , מר כץ : מעניין אותך רק מה שנוח לך.
עו"ד בלומנפלד: טוב , בוא , תענה על השאלות . איפה שאלת ,
עד , מר כץ : רגע , תן לי שנייה ,
עו"ד בלומנפלד: את קייסי , את אדון קייסי ,
עד , מר כץ : רגע , אני יודע שלא שאלתי את כל השאלות שמתאים לך אבל אני , תן לי לקרוא .
עו"ד בלומנפלד: לא של עניין שמתאים לי . של חקר האמת .
עד , מר כץ : של חקר האמת כן.
עו"ד בלומנפלד: איפה שאלת את ד"ר קייסי ,
עד , מר כץ : רק רגע , רגע , רגע ,
עו"ד בלומנפלד: אם הוא ראה את האירוע עם קאב , או לא ראה את האירוע עם קאב ?
עד , מר כץ : רגע.
עו"ד בלומנפלד: זה הכול .
עד , מר כץ : אני לא מבין על מה אתה מדבר . אני מדבר איתו בדיוק על האירוע הזה .
עו"ד בלומנפלד: תראה , תקריא .
עד , מר כץ : הנה , זה כל העדות .
עו"ד בלומנפלד: תקריא . תקריא שאלה שלך שאתה שואל אותו על האירוע של קאב .
עד , מר כץ : הוא מספר , הוא מספר .
עו"ד בלומנפלד: תקריא , איפה הוא מספר ?
עד , מר כץ : הוא מספר , הוא אומר , ככה ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : קודם כל הוא מספר שהם ישבו במקום ,
עו"ד בלומנפלד: זה לא במחלוקת ,
עד , מר כץ : לא , בוא נספר את כל הסיפור .
עו"ד בלומנפלד: תספר.
עד , מר כץ : הוא ישב אצל אהה ,
עו"ד בלומנפלד: תקריא , תקריא .
עד , מר כץ : לא , אני לא יכול להקריא את זה ,
עו"ד בלומנפלד: אז בוא , אני רוצה להראות לך .
עד , מר כץ : כי זו עדות שלמה . רגע , תן לי לספר לך ,
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה.
עד , מר כץ : תן לי לספר , אחר כך תגיד ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אני לא רוצה פרשנות שלך .
עד , מר כץ : לא פרשנות . אני מדבר על עובדות .
עו"ד בלומנפלד: אז תן לי לראות .
עד , מר כץ : כל מה שאתה מדבר עובדות ,
עו"ד בלומנפלד: אבל תן לי לראות.
עד , מר כץ : אתה מדבר על עובדות , אתה לא מקריא .
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה , רק תן לי לראות .
עד , מר כץ : תן לי לענות.
עו"ד בלומנפלד: תענה . סליחה אני לא מוכן לזה .
עד , מר כץ : אתה שאלת אותי שאלה?
עו"ד בלומנפלד: סליחה , אני מבקש ,
כב' הש' בכור: תוך כדי ,
עו"ד בלומנפלד: תוך כדי ,
כב' הש' בכור: תוך כדי שאתה מדבר , הוא רוצה לראות .
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לראות.
עד , מר כץ : כן אבל אני רוצה להסביר לך.
עו"ד בלומנפלד: לא להסביר . אם אתה מסביר - תקרא .
עד , מר כץ : טוב . אין בעיה .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אני אסביר משהו ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אז תן לי לראות . אני לא מאמין להסברים שלך . אם אתה רוצה לקרוא תקרא , אתה רוצה להסביר - תן לי לראות .
עד , מר כץ : תני לי גם , אז אני אסתכל והוא יסתכל .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : יש לך ,
עו"ד קרת: זה שלנו . אין לך עותק ? אני לא מבינה .
עו"ד בלומנפלד: אין לי עותק כזה פה.
עד , מר כץ : אה.
עו"ד בלומנפלד: אם את רוצה לתת לי עותק ,
עד , מר כץ : אין לך עותק?
עו"ד בלומנפלד: תן לי לראות.
עד , מר כץ : אין בעיה . אני אתן לך לראות , בוא נראה ביחד טוב ?
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אהה ,
עו"ד בלומנפלד: מאיפה אתה מסתכל עכשיו?
עד , מר כץ : אני מסתכל משורה 22.
עו"ד בלומנפלד: בשמחה.
עד , מר כץ : הוא אומר ש , אחרי שדקה הלך הביתה , שהוא הלך הרבה לפני הירי , כי זה מה שכתוב .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : פתאום הם שמעו יריות.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : עכשיו , פתאום שמעו יריות , ואז הוא מצא את עצמו לבד במרפסת , כי כל משפחת וואחידי רצה .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : איך אנשים שפתאום יושבים בחדר שלהם ,
כב' הש' בכור: תקרא ,
עד , מר כץ : לא , זה חשוב , זה חשוב להגיד , שלא , איזו סיבה בעולם היה להם לרוץ ? איזו סיבה בעולם היה להם לרוץ ?
עו"ד בלומנפלד: תקריא.
כב' הש' בכור: הוא אמר שאתה צריך לפרש את זה.
עו"ד בלומנפלד: תקרא.
עד , מר כץ : מצאתי את עצמי , כולם נעלמו ,
עו"ד בלומנפלד: תקרא.
עד , מר כץ : אני קורא . כולם נעלמו .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ירדתי למטה.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : סיפרו לי שמוראד נורה.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ויש התקהלות , לא זוכר כבר מי .
עו"ד בלומנפלד: כן . הלאה .
עד , מר כץ : כשאני אומר ירדתי למטה אני מתכוון הגעתי עם האוטו שלי , עם מרצדס .
עו"ד בלומנפלד: כן . הלאה , הלאה , תקרא .
עד , מר כץ : אותו מרצדס ש , אותו מרצדס שאתה טוען שלא רואים בסרט .
עו"ד בלומנפלד: תקרא .
עד , מר כץ : מרצדס לבנה.
עו"ד בלומנפלד: כן . לא כתוב לבנה .
עד , מר כץ : לא , אני אומר לך ,
עו"ד בלומנפלד: אה , אתה , אבל בהודעה שלך לא כתוב מרצדס לבנה .
עד , מר כץ : הוא לא רוצה להחליף את המרצדס הזאת הרבה שנים.
עו"ד בלומנפלד: זה פשוט לא ייאמן.
עד , מר כץ : כן . בסדר . לא ייאמן . נכון .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אתה צודק.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ליד הפלאפל . זה בדיוק המקום של האירוע , ליד הפלאפל , כמו שראינו בסרט , בדיוק בכניסה לכפר .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : היה שם הרבה אנשים , ואחרי כמה דקות הגיעו ניידות .
עו"ד בלומנפלד: כן . ומה השאלה ?
עד , מר כץ : זה מה ש , כל מה שראינו בסרט דרך אגב .
עו"ד בלומנפלד: כן , כן .
עד , מר כץ : שאלה . כשאני שואל אותו שאלה ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : כשהגעת ליד הפלאפל במפגש הצומת ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : זה המקום שלנו של האירוע.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : מי , מה בדיוק ראית ?
עו"ד בלומנפלד: הו .
עד , מר כץ : ואני שואל אותו לגבי האירוע ,
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תקריא ,
עד , מר כץ : שאתה טוען שלא , שלא שאלתי אותו .
עו"ד בלומנפלד: אז תקריא מה הוא אומר.
עד , מר כץ : המון אנשים , היה בלגאן , לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: כן , הלאה .
עד , מר כץ : זה מה שהוא אומר.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
כב' הש' בכור: נו.
עד , מר כץ : אז רגע , חכה , זה השאלה הראשונה .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : שאלה הבאה , אתה מכיר את מוחמד עאדל קאב ? זה זה שנפגע .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : הבחור שתקפו אותו . מכיר . יצא לך לדבר איתו באותו מעמד ? באמת קראתי לו , שאלתי אותו מה קורה , והוא לא ענה לי והלך .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : יכול להיות שהוא אחרי שהוא חטף את ה , אחרי שאתה חוטף איזה , איזה , אהה , איך קוראים לזה , איזה אקדח בראש , אתה באמת לא יכול לענות והולך מכאבים על הצד ,
עו"ד בלומנפלד: נכון , יכול להיות .
עד , מר כץ : כמו כלב שהוא מורעל.
עו"ד בלומנפלד: יכול להיות.
עד , מר כץ : ראית מה קרה באותו מקום ? אתה שואל , אתה אמרת לי שלא שאלתי אותו מה קרה . אז אני אומר לך שכן שאלתי ,
עו"ד בלומנפלד: תקרא מה הוא , תקרא מה הוא אומר .
עד , מר כץ : אתה רוצה להחזיר את ההקלטה כמו שאתה עושה לי?
עו"ד בלומנפלד: תקריא מה הוא אומר.
עד , מר כץ : אתה אמרת בפירוש שלא שאלתי אותו על האירוע.
עו"ד בלומנפלד: תקריא מה הוא אומר.
עד , מר כץ : לא , מיד נסעתי .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : שאלתי אותו מה קרה . אני אומר לא יודע , מיד נסעתי .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : כשאתה אומר שהייתה המולה כשהגעת , למה אתה מתכוון ? התאספות של אנשים לא יותר מזה . כשהגעת למקום ראית מישהו ממשפחת וואחיטי ? לא . על פי אינדיקציה שיש לנו בזמן שהגעת , אני מטיח בפניו , מה שאתה אומר שלא עשיתי .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : כשהגעת הותקף מוחמד ענאל , מוחמד קאב הזה .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : על ידי משפחתו של וואחידי.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : לא ראיתי . לאן נסעת אחרי שהוא עזב את המקום ? עשיתי פרסה והביתה .
עו"ד בלומנפלד: הממ-הממ.
עד , מר כץ : לא שמעתי , לא שמעתי ירי . לא שמעת ירי בזמן הגעתך לפלאפל ? , הגעתי בסוף האירוע .
עו"ד בלומנפלד: זהו ?
עד , מר כץ : פתאום הוא כבר מספר שהוא הגיע בסוף האירוע.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : יש לך משהו להוסיף ? לא . אז אני יכול להגיד לך , שנייה ,
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : לא , אני רק רוצה ל ,
עו"ד בלומנפלד: עכשיו הפרשנות?
עד , מר כץ : אתה רוצה ש ,
עו"ד בלומנפלד: סיימת . אתה קראת .
עד , מר כץ : חקר האמת.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , תגיד מה שאתה רוצה .
עד , מר כץ : לפי חקר האמת הוא היה מתחילת האירוע.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : והם הגיעו אחריו.
עו"ד בלומנפלד: טוב .
עד , מר כץ : ועכשיו אני מבין ללבו של מר קייסי שהוא איש נחמד , ואיש ציבור , והוא כנראה לא רוצה להסתכסך עם אף צד .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : הוא נתן יעני מה שנשמע , מה שנקרא עדות לקונית , אבל אתה רואה בסרט בפירוש , שהוא מגיע עם המרצדס , ורק אחרי שהוא מגיע והוא מדבר עם המוחמד הזה , אז היה כל האירוע . פשוט ענה איך שנוח לו . כן .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני יכול לשאול משהו?
עד , מר כץ : בבקשה .
עו"ד בלומנפלד: תודה . פואז אומר לך , באופן שלא משתמע לשתי פנים , ותסתכל בבקשה בהודעה שלך ,
עד , מר כץ : כן . באיזו שורה ?
עו"ד בלומנפלד: שלטענתו , בעמוד אהה , בשורות 15 עד 16 לעמוד 2 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שלטענתו אותו קייסי , ניסה להפריד בינו לבין קאב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בשורה 17.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה מה שפאווז אומר בקשר לקייסי.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת?
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא חושב שמן הראוי היה להטיח את הטענה הזו של פאווז בקייסי ? להגיד לו תקשיב , איך אתה אומר שאתה לא ראית את קאב , או שכל מה שראית זה שראית את קאב הולך והוא לא עונה לי , כשהנאשם אומר לך , שהוא ניסה , שאתה ניסית להפריד ביניהם . לא היית צריך להטיח את זה בקייסי ? אני שואל אותך , רונן .
עד , מר כץ : אפשר.
עו"ד בלומנפלד: סליחה?
עד , מר כץ : אפשר.
עו"ד בלומנפלד: אפשר . למה זה לא נעשה ?
עד , מר כץ : לא נעשה.
עו"ד בלומנפלד: תודה . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : אבל מה שחשוב פה , בכל ה , מה שאמרת , זה רק להראות לך שבאמת קייסי היה , וראה , והוא עד , והוא עד .
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : והוא עד לקטטה בין שניהם.
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : זה חשוב לך ל , לציין , כמו שאתה מציין את ה ,
עו"ד בלומנפלד: אנחנו לא כפרנו מעולם שהייתה קטטה בין שניהם.
עד , מר כץ : מזל.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא כל כך בעניינים.
עד , מר כץ : אה , בסדר , אני לא בעניינים .
עו"ד בלומנפלד: תשמע , אני מפנה לעמוד 240 לפרוטוקול , שורה 23 והלאה , תראה ,
עד , מר כץ : איזה עמוד ? 2 ?
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , זה לא אליך . זה לבית משפט . אתה בדיון הקודם הפנית להודעה של נאשם מספר 1, מיום ה- 3.2.
עד , מר כץ : מי זה?
עו"ד בלומנפלד: למקומות שבהם לטענתך הנאשם מספר 1 קשר את נאשם מספר 3 לזירת האירוע שבו קאב נפצע . שבו קאב התקוטט . שבו היה מכות עם קאב .
עד , מר כץ : באיזו עדות אמרתי ? אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: סליחה ? אני אומר לך . אני אומר לך , זה היה בדיון שעבר . ועם , עם הטענות האלה התמודדנו כבר בדיון שעבר ואין טעם לחזור על זה . עכשיו תראה , אני אומר לך , ותאשר לי בבקשה , שאת מה שאני אומר , מה שאני מצטט עכשיו , אני מצטט במדויק .
עו"ד קרת: אתה רוצה להציג לו את האמרה?
עו"ד בלומנפלד: תסתכל , האמרה לפניו .
עו"ד קרת: האמרה מה-26 לפניו.
עו"ד בלומנפלד: אני עכשיו מדבר על האמרה של ה-26.
עו"ד קרת: אה , אוקיי ,
עו"ד בלומנפלד: ברשותך.
עו"ד קרת: שאלת על ה-3 לפברואר.
עו"ד בלומנפלד: על ה-3 לפברואר דיברנו בעניין הזה כבר בדיון שעבר , לא צריך לעשות דברים פעמיים . תאשר לי בבקשה , שמה שאני מצטט לך עכשיו , הם ציטוטים מדויקים שנאמרו בפניך , בסדר ?
עד , מר כץ : אני לא יודע על מה אתה מדבר.
עו"ד בלומנפלד: אז אני אומר לך על מה אני מדבר.
עד , מר כץ : אם זה ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע.
עד , מר כץ : מה זה ציטוטים ? מה אני , זה מוקלד , לא ?
עו"ד בלומנפלד: אתה מוכן להקשיב?
עד , מר כץ : מה אתה רוצה , שאני אאשר את מה שאמרתי ? אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אתה מוכן להקשיב?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תסתכל בבקשה בהודעה של הנאשם.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מה-26 לינואר 2013, שאתה גבית .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: איזה נאשם?
עו"ד בלומנפלד: נאשם 1 גברתי.
כב' הש' בכור: פואז , כן .
עו"ד בלומנפלד: אותו נאשם שהעד טען שקשר את טלעת לזירת האירוע של קאב.
כב' הש' בכור: אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: תסתכל בבקשה ב , בהודעה מה-2 6.1.13.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עמוד 3, שורות 20 עד 2 1. אני מצטט .
עד , מר כץ : איזה עמוד?
עו"ד קרת: 3.
עו"ד בלומנפלד: עמוד 3, שורות 20 עד 2 1. בסדר ? שאלה , שלך , לנאשם מספר 1, ואבא שלו טלעת לא הלך לצומת ? , תשובה של פואז - יצאתי בריצה , לא יודע הגיע לא הגיע . השאלה שלי אליך , אני מצטט במדויק ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מה?
עד , מר כץ : לא , אתה מקריא מפה , אבל יש מקומות ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם מפה אני מצטט במדויק.
עד , מר כץ : פה אתה מצטט מה שכתוב , כן .
עו"ד בלומנפלד: תודה . עכשיו תסתכל בבקשה בעמוד 4, שורות 22 עד 24 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? אתה , שם נאמר , לא נכון , הוא תקף ואני הדפתי אותו , ולא ראיתי את אחי בכל האירוע .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מצטט במדויק?
עד , מר כץ : איפה ? באיזו שורה ?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 4, שורות 22-24 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מפיו של פוואז.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לא נכון , הוא תקף , ואני הדפתי אותו ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ולא ראיתי אחי בכל האירוע.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאלה ראשונה , אני מצטט במדויק את החלק שאני מצטט ?
עד , מר כץ : מה שקראת , מה שקראת ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : זה מה שכתוב.
עו"ד בלומנפלד: אין מחלוקת שכשפואז אומר אחי , הוא מדבר על טלעת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : מה השאלה?
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , אני אומר לך , שלאור הדברים שאני עכשיו הראיתי לך מפורשות שפאווז אמר לך בפניך בנוגע לשאלות הספציפיות שלך בנקודה הזאת ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: על שאלת נוכחותו של טלעת בזירה שבו קרה מה שקרה עם קאב ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הטענות שלך , שטלעת קשר את , שפואז , סליחה , קשר את טלעת לזירת האירוע עם קאב , הן טענות שבלשון המעטה מן הראוי היה שלא ייטענו .
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: תגובתך.
עד , מר כץ : קודם כל כמה עדויות הוא לקח , לקחתי מפאווז ?
עו"ד בלומנפלד: שתיים או שלוש.
עד , מר כץ : אוקיי , אז תן לי לקרוא אותן , זה בטח עלה באיזה מקום .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר עוד פעם ,
עד , מר כץ : אז אני עוד פעם אומר לך , בשביל ה ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך עוד פעם ,
עד , מר כץ : אני אומר לך ש ,
עו"ד בלומנפלד: אתה לא מקשיב.
עד , מר כץ : לא ,
עו"ד בלומנפלד: על האמירות שלו ב-3 לפברואר , העדת בדיון הקודם .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: והראיתי לך בדיון הקודם למה הן מחוסרות בסיס בנקודה הזו.
עד , מר כץ : כן . אוקיי .
עו"ד בלומנפלד: אני היום טוען בפניך , שלאור האמירות האלה , מה-26 לינואר , של פאווז בפניך , במענה לשאלות ישירות שלך , על שאלת נוכחותו של טלעת בזירת האירוע , הטענות שלך כאילו פאווז קשר את טלעת לזירת האירוע עם קאב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בצומת . לא בבית שהם ישבו קודם למעלה , שזה לא במחלוקת . הטענות שלך האלה , אני אהיה יותר עדין , לא היו מדויקות .
עד , מר כץ : אז אני אומר לך שאני , לפי מה שאני זוכר , הוא כן קשר אותו בעדויות , ואני צריך לקרוא את העדויות בשביל למצוא לך את המקום הספציפי .
עו"ד בלומנפלד: אתה לא מבין מה שאני אומר.
עד , מר כץ : אני מבין מצוין.
עו"ד בלומנפלד: אני הראיתי לך בדיון שעבר ,
עד , מר כץ : אז אני אומר לך שהוא כן קשר אותו ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב.
עד , מר כץ : ואני צריך לקרוא את זה בעדויות.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , לא בעיה ,
עד , מר כץ : בסדר , לא בעיה .
עו"ד בלומנפלד: תסתכל על ההודעה מה-3 לפברואר ,
עד , מר כץ : לא נורא , יש עוד עדויות .
עו"ד בלומנפלד: בעמוד 2. ההודעה שלו ב ,
עד , מר כץ : יש עוד עדויות אבל.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . אני מראה לך עכשיו ,
עד , מר כץ : אבל אני רוצה עכשיו לקרוא את זה , נו מה , אני לא זוכר , מה אני מכונה ?
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך עכשיו ,
עד , מר כץ : אני תן לי לראות , תן לי לקרוא .
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך את החלקים הכי נוחים לך.
עד , מר כץ : מה שהכי נוח לך אתה צודק.
עו"ד בלומנפלד: לך.
עד , מר כץ : לך.
עו"ד בלומנפלד: טוב , אני ממשיך , אני לא יכול ככה .
עד , מר כץ : אתה יכול להמשיך ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אבל אני יכול להעיר.
עו"ד בלומנפלד: מה שאתה רוצה.
עד , מר כץ : אם תיתן לי את הזמן הראוי ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אז אני אעבור על העדויות ואני אראה לך שאדון פאווז ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : קשר את עצמו , את אחיו לזירה .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : ליום האירוע , והוא אמר שהוא היה שמה , והוא ירד לשמה , והוא ירד עם האוטו , וירדו עם מכוניות משותפות , ועלו ביחד למכונית . אני אראה לך , אתה , תיתן לי הזדמנות .
עו"ד בלומנפלד: בוא נראה.
עד , מר כץ : אתה לא יכול לזרוק משהו ולהגיד ואתה מצפה ש ,
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה העדת על זה בדיון שעבר.
עד , מר כץ : תן לי לבדוק . אתה הכנת את עצמך . תן לי לקרוא ואני ,
עו"ד בלומנפלד: העדת על זה בדיון שעבר.
עד , מר כץ : לא . לא . אני העדתי על זה שהוא קשר את עצמו ?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אם תואיל בטובך אני אראה לך.
כב' הש' בכור: סליחה . להמשיך .
עו"ד בלומנפלד: הוא לא נותן לי.
עד , מר כץ : אבל זה קיים.
כב' הש' בכור: אוקיי . נמשיך .
עד , מר כץ : אתה לא נותן הזדמנות למצוא את זה.
עו"ד בלומנפלד: החל מעמוד 5, שורה 23 להודעה מיום 2 6.1.13, אתה מתחיל לחקור את נאשם 1 על האירוע של האישום הראשון מה-24 לינואר אמת ?
עד , מר כץ : עמוד 5?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 5, שורה 23 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בסדר ? בעמוד 6, שורות 26-2 7, מספר לך הנאשם 1 על החלק שבו הוא מגיע למקום , לפנקייק המשולש , שבו אירע המקרה עם מוראד . אמת ?
עד , מר כץ : באיזה עמוד?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 6 שורות 26-27.
עד , מר כץ : הוא אומר שהוא הגיע , כן .
עו"ד בלומנפלד: נכון?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הוא אומר לך , שהוא הגיע למקום בטרמפ .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאלת אותו עם מי?
עד , מר כץ : יש עדות מהבן אדם שעלה איתו . זה עלה פה , אני לא זוכר מי זה .
עו"ד בלומנפלד: אני יודע , אני אראה לך ,
עד , מר כץ : זה עלה באחד ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב ,
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך שאני לא זוכר באיזה נקודה מדויקת ,
עו"ד בלומנפלד: אז בסדר.
עד , מר כץ : אבל באחד ה , אחד העדויות , שאלתי אותו , והוא אמר מי , ומהבן אדם הזה נגבתה עדות .
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה לא מבין שזה בדיוק מה שבאתי להגיד לך?
עד , מר כץ : כן , זה אותו טנדר שאתה טוען שלא ראית בסרט .
עו"ד בלומנפלד: אבל אני בא לומר לך ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: למה אתה לא מקשיב?
עד , מר כץ : כן . אתה שואל , אז אני אומר לך שכן הוא נשאל .
עו"ד בלומנפלד: בחלק הזה , של העדות , שהוא אומר לך שהוא הגיע למקום בטרמפ , אתה לא שואל אותו עם מי . בחלק הזה .
עד , מר כץ : בחלק הזה אני לא רואה ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : כי אני לא רואה את הכול.
עו"ד בלומנפלד: רק רגע .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : אתה רוצה שאני , רגע , אתה רוצה שאני אענה לך בצורה מדויקת ?
עו"ד בלומנפלד: אני רוצה ,
עד , מר כץ : תן לי לקרוא את כל העדויות של פוואז.
עו"ד בלומנפלד: אבל תקשיב לשאלה.
עד , מר כץ : אני לא יכול אבל לענות לך כשאתה ממקד ,
כב' הש' בכור: אתה לא צריך לענות לפני שאתה נשאל.
עד , מר כץ : אבל הוא שואל אם ,
כב' הש' בכור: תישאל , ואז תענה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מבקש גם את העזרה של בית המשפט , אני לא יכול .
כב' הש' בכור: קבל . בבקשה .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל , תקשיב לשאלות , הן מאוד ממוקדות . בחלק הזה , של עדותו של פוואז , אתה לא שואל אותו על הטרמפ שום דבר . נכון ?
עד , מר כץ : לא יודע , אני צריך לקרוא את כל העדות .
עו"ד בלומנפלד: בחלק הזה , שאני ,
עד , מר כץ : לא יודע , אתה מראה לי ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל ,
עד , מר כץ : תראה שורה ספציפית , אולי אני שואל אותו אחרי עוד שש שורות .
עו"ד בלומנפלד: בשורה הספציפית הזאת ,
עד , מר כץ : בשורה הספציפית הזו זה לא נשאל.
עו"ד בלומנפלד: זה כל מה ששאלתי.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תראה , בהודעה מיום ה-3 לפברואר 201 4, וחברתי תיתן לך אותה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בעמוד 4 שורות 2 עד 4, אתה כן שואל את הנאשם ,
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: בדיוק בנקודה הזאת ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: ואתה שואל אותו מי הביא אותך למקום.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: והוא עונה לך , עם הטנדר של טויוטה של מוחמד חוסיין נאסר , העובד של נאדל קאב , קרוב משפחה שלי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זו שאלה , זו התשובה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תסכים איתי בבקשה , שבחלק שאני הפניתי עכשיו אתה שואל את הנאשם מי הביא אותו למקום , והוא נותן לך תשובה איך הוא הגיע למקום , ולא מי הביא אותו . אתה מסכים איתי ?
עד , מר כץ : הוא הגיע עם הטנדר של מוחמד ,
עו"ד בלומנפלד: נכון , אבל הוא לא אומר מי היה בטנדר .
עד , מר כץ : כן , אבל מוחמד חוסיין אמר שהוא הביא אותו .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רק למה שאני שואל.
עד , מר כץ : אוקיי נו כן מה השאלה.
עו"ד בלומנפלד: השאלה שאני שואל , אתה שואל אותו עם מי הגעת , והתשובה שלו זה היה עם איך הוא הגיע . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : עם הטנדר טויוטה של מוחמד חוסיין.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ואתה לא שואל אותו בהמשך ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ולא אומר לו תקשיב , לא שאלתי אותך איך הגעת . שאלתי עם מי הגעת .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: ואת זה אתה לא שואל אותו.
עד , מר כץ : כן . לי היה ברור שהוא בא עם מוחמד ,
עו"ד בלומנפלד: עוד פעם.
עד , מר כץ : חוסיין.
עו"ד בלומנפלד: בסדר ,
עד , מר כץ : לא שאלתי אותו . היה ברור .
עו"ד בלומנפלד: זה כל מה ששאלתי.
עד , מר כץ : כן . היה ברור .
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תראה . אני אומר לך שאין ספק שאם היה בידיך , מהנאשם , או מכל גורם אחר , מידע על פיו יחד עם הנאשם 1 היו עוד אנשים בטנדר , היית מנסה לכל הפחות לגבות מהם הודעה , זה נכון ?
עד , מר כץ : איך עוד פעם?
עו"ד בלומנפלד: אם היה בידיך , מכל גורם שהוא במהלך החקירה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מידע על פיו יחד עם הנאשם היו עוד אנשים בטנדר , היית מנסה לגבות הודעה מאותם אנשים , אמת ?
עד , מר כץ : כל מי שהייתי יודע הייתי גובה.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אני בא ואני אומר לך , ושואל אותך , אם אתה יודע מי זה מוחמד אבו יאסין . אמרת קודם שאתה יודע מי זה .
עד , מר כץ : מי זה?
עו"ד בלומנפלד: מוחמד אבו יאסין . מוחמד אבו יאסין זה עד תביעה מספר 3,
עד , מר כץ : מי זה.
עו"ד בלומנפלד: שלפחות , אני מסביר לך ,
כב' הש' בכור: האובייקטיבי שויתרו עליו.
עו"ד בלומנפלד: כן . אותו עד אובייקטיבי .
כב' הש' בכור: הוא חזר מה ,
עו"ד בלומנפלד: וויתרו עליו.
עד , מר כץ : דרך אגב , רק שאני לא אשכח , אתה יכול לתת לי רגע להגיד משהו שאני לא אשכח ?
עו"ד בלומנפלד: בשמחה . כן .
עד , מר כץ : אני מפנה את כבודה ל , לאותה הודעה בעמוד 2, אהה , עמוד 3, בין שורות 8 עד 1 7, ושמה הוא בפירוש , פוואז קושר את טלעת והוא אמר שהוא ירד איתו עם רכב אחר לזירה .
עו"ד בלומנפלד: תקריא בבקשה , תקריא .
עד , מר כץ : בבקשה.
עו"ד בלומנפלד: תקריא מילה במילה מה כתוב שם.
עד , מר כץ : אין בעיה . אני ואחי ישבנו ביום שבת שעבר בצהריים עם האנשים שהזכרתי בבית שלי ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ונשמע , כנראה קול ירי , פספסתי ,
עו"ד בלומנפלד: רגע , רגע , מה כתוב ?
עד , מר כץ : ונשמע , וירדנו אני ואחי ביחד עם האנשים שירדו איתנו לצומת של ימה ,
עו"ד בלומנפלד: כן , איפה הוא כותב שטלעת ירד ?
עד , מר כץ : אני ואחי , אה , פתאום יש לו אח אחר ?
עו"ד בלומנפלד: אני שואל מה הוא אומר.
עד , מר כץ : מתי שנוח לך זה ,
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , אני לא אומר שאח אחר . זה טלעת . מה הוא אומר . תקריא מה הוא אומר , שלא יהיו פה טעויות .
עד , מר כץ : הוא כל הזמן מדבר על ה ,
עו"ד בלומנפלד: מה הוא אומר ? תקריא שוב פעם .
עד , מר כץ : רגע , רגע , אני מקריא , אין בעיה .
עו"ד בלומנפלד: רונן , תקריא .
עד , מר כץ : אחד מהאנשים שירדו איתנו לצומת של ימה , ולא יודע מאיפה אח שלי הלך , ועצר אותי , ולא יודע איפה הוא . שאלה , שאלה , אבל אחיך טלעת היה איתך באירוע שהיה בצומת עם מוחמד קאב ?
עו"ד בלומנפלד: תשובה?
עד , מר כץ : שלטענתך , שתקף אותך והגנת על עצמך עם מקל ?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : הוא ירד במכונית , ואני במכונית , לא יודע איזה רכב הוא ירד . ירד עם מישהו שהיה איתנו ולא יודע עם מי .
עו"ד בלומנפלד: הממ-הממ . הלאה . תקריא עוד .
עד , מר כץ : מה הוא עשה ? מה הוא עשה ?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : לא ראיתי מה שהוא עשה . הוא , הוא אומר , הוא אומר שהוא ירד לשמה , רק הוא לא יודע מה הוא עשה .
עו"ד בלומנפלד: איפה הוא אומר שהוא ראה אותו בצומת?
עד , מר כץ : זה הבדל גדול , זה הבדל גדול מ ,
עו"ד בלומנפלד: איפה ,
עד , מר כץ : הבדל יותר גדול לעומת ה , שהצגת את זה ,
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: הוא אומר "אני לא יודע לאן הוא ירה".
עד , מר כץ : לא , עוד מעט אני אראה לך שאני מעמיד אותו בסתירה על זה שפעם שעברה הוא אמר שהוא בכלל לא הגיע .
עו"ד בלומנפלד: רונן ,
עד , מר כץ : איך עזב את הצומת ? איך ,
עו"ד בלומנפלד: תקרא.
עד , מר כץ : איך הוא עזב , איך עזב את הצומת לאחר האירוע עם מוחמד ? , לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: אז מה אתה רוצה?
עד , מר כץ : רגע , שנייה , אני רק מראה לך שהוא כן היה . רק הוא לא יודע מה הוא עשה . זה הבדל גדול .
עו"ד בלומנפלד: איפה אומר פואז ,
עד , מר כץ : הוא אומר את זה בפירוש.
עו"ד בלומנפלד: איפה פוואז אומר שהוא ראה את טלעת בזירה שבו ,
עד , מר כץ : הוא אמר . הוא אמר .
עו"ד בלומנפלד: הוא הותקף ,
עד , מר כץ : הוא אמר ,
עו"ד בלומנפלד: הותקף קאב ,
עד , מר כץ : הוא אמר , הוא אמר בפירוש , הוא אומר ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : ש , הוא ירד במכונית ואני במכונית , לא יודע איזה רכב , הוא ירד , הוא ירד עם מישהו שהיה איתנו , לא יודע מי ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ואני שואל אותו מה הוא עשה . הוא אומר אני לא יודע מה בדיוק אבל הוא עשה .
עו"ד בלומנפלד: אז מה אתה רוצה?
עד , מר כץ : לא , זה רק מראה לך שהוא היה שמה .
עו"ד בלומנפלד: איפה זה כתוב?
עד , מר כץ : זה , זה כתוב , זה מה שכתוב פה .
עו"ד בלומנפלד: אה?
עד , מר כץ : זה מה שכתוב . הוא בפירוש הוא אמר לך כן אני גם אשאל אותו , אני אטיח ממנו , בפניו , גם את הסתירה הזאת , בין העדות הזאת לעדות הקודמת . רגע , שנייה , קבל ,
עו"ד בלומנפלד: רק בזמן שאתה ,
עד , מר כץ : רגע , שנייה , תן לי לחשוב ,
עו"ד בלומנפלד: בזמן שאתה מעיין , תראה לי מקום אחד שכתוב ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: שפאווז אומר שטלעת היה בזירה שבה קרה מה שקרה עם קאב . אם אתה מראה לי ד בר אחד כזה , נסתתמו טענותיי כלפיך .
עד , מר כץ : הוא אומר את זה בפירוש , זה ,
עו"ד בלומנפלד: תראה , תראה , איפה ?
עד , מר כץ : בכל מה שהקראתי לך ,
עו"ד בלומנפלד: איפה?
עד , מר כץ : זה מה שהוא אומר.
עו"ד בלומנפלד: תראה . איפה . הוא לא אומר את זה .
עד , מר כץ : הוא אומר . הוא אומר .
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : אתה פשוט , מתי שנוח לך אתה מבין , אתה מדקדק , ומתי שלא נוח לך אתה לא מדקדק .
כב' הש' בכור: אהה , עורך דין בלומנפלד , אתה מסיים ?
עו"ד בלומנפלד: לא . ממש לא . הוא לא נותן לי .
כב' הש' בכור: אז תתחיל לסיים.
עו"ד בלומנפלד: אני אשמח , אבל הוא לא נותן לי לשאול . בוא נמשיך . תראה ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מוחמד אבו יאסין , כמו שאמרתי לך ,
כב' הש' בכור: ממכון הכושר.
עו"ד בלומנפלד: נכון . זה אותו אדם ממכון הכושר , שהוא עד תביעה , שהתביעה מיקמה אותו מספר 3 בכתב האישום ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עד תביעה מאוד מהותי , ומשום מה ויתרה עליו .
עו"ד קרת: זו שאלה?
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תראה , אני מראה לך עכשיו את העדות שאתה גבית ממוחמד יאסין . אתה רוצה לראות ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . בבקשה . זה עדות שאתה גבית ממוחמד יאסין , אמת ?
עד , מר כץ : רגע . כן .
עו"ד בלומנפלד: בעמוד 1, למטה , בסוף , רק תן לי את זה בבקשה . תני לו את העדות של מוחמד יאסין בבקשה . בעמוד 1, שורות 28 עד 2 9, מוחמד יאסין אומר לך כך , אני מצטט , אחרי שתי דקות הגיע פאווז ברכב טנדר , שנהג בו מוחמד חסין , מוחמד חסין אבו נאסר , שעובד עם קרוב משפחה שלהם . שאלה ראשונה ,
עד , מר כץ : בעמוד 1?
עו"ד בלומנפלד: שוב , בעמוד 1 שורות 28 עד 2 9. אומר לך מוחמד יאסין , אחרי שתי דקות הגיע פאווז ברכב טנדר , שנהג בו מוחמד חסין אבו נאסר , שעובד עם קרוב משפחה שלהם . עד כאן אני מצטט במדויק ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . האם מוחמד חסין אבו , מוחמד חסין אבו נאסר נחקר ?
עד , מר כץ : זה הבן אדם הזה אם אני לא טועה , תן לי לראות .
עו"ד בלומנפלד: אני שואל.
עד , מר כץ : מה זה הקודמת הייתה ? של העשרים ו ? מוחמד חוסיין נאסר , זה הבן אדם , זה אותו בן אדם , זה הקרוב משפחה שלו עם הטנדר שרואים בתמונה .
עו"ד בלומנפלד: מה , מה , מה .
עד , מר כץ : ששאלנו את מר פאווז ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא שואל על פאווז.
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , אני אומר לך , חכה רגע ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם מוחמד חסין נחקר.
עו"ד קרת: אתה רוצה שאני אציג לו את האמרה?
עד , מר כץ : אני חושב שכן . כן .
עו"ד בלומנפלד: כן , בוודאי .
עד , מר כץ : למיטב זיכרוני כן.
עו"ד בלומנפלד: בוודאי . אפשר בבקשה לראות מה את מציגה לו ?
עו"ד קרת: כי אתה רוצה שאני אציג לעד.
עו"ד בלומנפלד: כן . אני מראה לך עכשיו עדות של אדם בשם מוחמד חרזאללה , שחברתי עכשיו מציגה בפניך .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ותראה לי איך אנחנו , לפי מה אתם סבורים שמוחמד חרזאללה הזה , הוא מוחמד חסין ,
עו"ד קרת: נאסר.
עו"ד בלומנפלד: שמזכיר אבו יאסין בעדותו.
עו"ד קרת: אתה רוצה שאני אעזור לעד כדי לחסוך זמן?
עו"ד בלומנפלד: לא . לא .
עד , מר כץ : אני לא זוכר איך בדיוק אבל זה הוא . לא זוכר . אני לא יודע להסביר .
עו"ד קרת: אז נחכה , אז נחכה לחוזרת ואני אראה את זה .
עד , מר כץ : אתה יכול לשאול ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , תראי את זה עכשיו , בבקשה .
עד , מר כץ : אתה יכול לשאול את הנאשמים שלך אם זה לא הוא.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , תראי את זה עכשיו .
עד , מר כץ : זה הוא , זה הוא ,
עו"ד בלומנפלד: תראי לפי איך אנחנו יודעים שחרזאללה זה הוא.
עד , מר כץ : הוא גם לא מכחיש ,
עו"ד קרת: רגע , אני מפנה אותך לסוף של האמרה ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עו"ד קרת: לשאלות האחרונות.
עו"ד בלומנפלד: תקריאי בבקשה.
עד , מר כץ : מי זה מוחמד חוסיין נאסר ? זה אני .
עו"ד בלומנפלד: עוד פעם ? יופי . אתה בא ואתה אומר , אתה עכשיו בא ואומר , שלפי השאלה הזאת אנחנו יודעים שזה אותו בן אדם , והשאלה שלי אליך היא מאוד פשוטה בנקודה הזאת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מוחמד יאסין אמר לך מפורשות , בעמוד 2,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תסתכל בבקשה . שאותו מוחמד חסין השתתף בהכאה של מוראד .
עד , מר כץ : מי , מי אומר ?
עו"ד בלומנפלד: תסתכל . מוחמד אבו יאסין , שהפרקליטות ויתרה עליו .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: טענה , שמוחמד חסין לקח מקל , והתנפלו על מוראד , ונתנו לו מכות עם המקל .
עד , מר כץ : נכון . בגלל זה הוא נחקר תחת אזהרה .
עו"ד בלומנפלד: יופי . מצוין .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , שלדעתי זאת הסיבה שהפרקליטות החליטה לוותר על מוחמד יאסין , כי הפרקליטות יודעת טוב מאוד שהדברים האלה שמוחמד יאסין אומר עומדים בסתירה מוחלטת לכל מה שכל שאר עדי התביעה אמרו .
עו"ד קרת: איך זה שאלה לעד?
עו"ד בלומנפלד: האם אתה מסכים איתי ,
עו"ד קרת: אני מתנגדת לשאלה , איך זו שאלה לעד ?
עו"ד בלומנפלד: תקשיבי לשאלה.
כב' הש' בכור: זו שאלה.
עו"ד בלומנפלד: האם אתה מסכים איתי , שאף אחד לא טען , שהוא ראה עוד מישהו מרביץ עם מקל למוראד , ל ,
עד , מר כץ : אני לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: למוראד ,
עד , מר כץ : אני לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: חוץ מפאווז?
עד , מר כץ : לא זוכר , מה , כל אחד מה שהוא אמר רשום , אני ממש לא זוכר , ממש לא כל העדויות יושבות לי עכשיו בראש .
עו"ד בלומנפלד: טוב . תראה בבקשה . אתה אומר שאותו מוחמד אבו יאסין , לאור דבריו , אז אותו חרזאללה , שאנחנו היום יודעים שזה אותו בן אדם , נחקר באזהרה , נכון ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הוגש כתב אישום?
עד , מר כץ : לא שאני זוכר.
עו"ד קרת: שוב , זה שאלות לעד ? אני לא מבינה את השאלות .
עו"ד בלומנפלד: לא יודע , אני שואל אם הוא יודע . אני סבור שחברתי צריכה ,
עד , מר כץ : אני לא זוכר שהוגש .
עו"ד בלומנפלד: אפשר שגברתי תבקש מחברתי לומר אם הוגש כתב אישום ? זה בהמשך לדברים שכבר קורים .
עו"ד קרת: לא , אנחנו לא הגשנו כתב אישום .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עו"ד קרת: כי אנחנו לא סברנו שהיו די ראיות במקרה הזה.
עו"ד בלומנפלד: אה . בסדר גמור . עכשיו תראה , אז אני בא ואני אומר לך , שלא רק שבמקרה הזה יש סתירה מלאה בין האדון יאסין לבין שאר עדי התביעה , אלא גם במקרה הזה אנחנו באים ורואים שעל פניו , על פניו יש סתירות מהותיות בין מה שכל עדי הראייה אומרים בתיק הזה , וזה חייב בדיקה במהלך החקירה , לעמת את העדים עם סתירות של עדים אחרים , לשאול אותם "מה ההסבר שלכם לכך ? " , למה זה לא נעשה ?
עד , מר כץ : מה שנעשה זה מה שנעשה.
עו"ד בלומנפלד: תודה . עכשיו תראה , ביום 29 לינואר אתה גובה הודעה מאדם בשם אמיר אבו חליל , אני מראה לך את ההודעה הזאת .
עד , מר כץ : מה זה , מה ?
עו"ד בלומנפלד: גבית הודעה מאדם בשם אמיר אבו חליל . שזאת ההודעה שלו . אוקיי ?
עד , מר כץ : מי זה , אח שלו ? של הקורבן ?
עו"ד בלומנפלד: תסתכל . זו ההודעה של אמיר אבו חליל , נכון ? שאתה גבית . בשורות 10 עד 1 5, גם אבו חליל אומר לך , שפואז הגיע למקום בטנדר שבו היה אותו מוחמד חוסיין , רק שלטענת ,
כב' הש' בכור: זה חרזאללה?
עו"ד בלומנפלד: כן , כן , אותו חרזאללה .
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד בלומנפלד: רק שלטענת אמיר אבו חליל , אותו מוחמד חוסיין בכלל לא השתתף באירוע . רק היה שם . אתה לא חושב שהמינימום שצריך היה לבוא ולעשות זה לנסות לעמת בין מה שאמר אדון אמיר אבו חליל לבין מה שאמר לכם מוחמד יאסין ? שהפרקליטות החליטה לנסות ,
עד , מר כץ : אני אגיד לך מה , אני יכול להגיד לך מה ,
עו"ד בלומנפלד: לנסות להעלים אותו . למה זה לא ,
עו"ד קרת: אתה יכול להביא אותו כעד הגנה , כן ? אף אחד לא מונע ממך .
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך משהו פשוט . כשיש לך תיק כזה עם 20 מעורבים שאתה גובה מהם עדות .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אתה לא יכול לעשות כל שני וחמישי עימותים בין כולם . התיק הזה לא היה נגמר .
עו"ד בלומנפלד: לאו דווקא עימות.
עד , מר כץ : תקשיב .
עו"ד בלומנפלד: להטיח באמיר אבו חליל.
עד , מר כץ : תקשיב לי , אני יכול , אני יכול להגיד לך ,
עו"ד בלומנפלד: לא עימות ב-א'.
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך ,
עו"ד בלומנפלד: לא עימות ב-א'.
עד , מר כץ : שאם מספר אנשים רואים אירוע , יכול להיות שחלק ראו , ראו קצת אחרת .
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא לשאול?
עד , מר כץ : זה מה שנעשה.
עו"ד בלומנפלד: להגיד לאמיר אבו חליל "תקשיב , יש עד שאומר שבעיניים שלו הוא ראה את האדון הזה שפואז בא יחד איתו עם מקל מרביץ למוראד , מה יש לך לומר ? " , אז אולי הוא היה אומר "לא ראיתי" , אולי הוא היה אומר "זה מה שאני ראיתי" , ואולי הוא היה אומר דברים אחרים . למה לא שאלת אותו ?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , שמדובר פה , שיש פה בתיק עם 20 עדים ,
עו"ד בלומנפלד: למה לא לשאול.
עד , מר כץ : אתה לא יכול ללכת ולקחת ,
עו"ד בלומנפלד: לשאול ? לא עימות . לשאול .
עד , מר כץ : הרי זה לא ייגמר.
עו"ד בלומנפלד: הבנתי.
עד , מר כץ : כל פעם מישהו ייתן משהו קצת שונה מהאחר , אנחנו ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אנחנו , אני אצטרך לנהל רק חקירה שלמה על ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , פה זה לא משהו , תקשיב רגע ,
עד , מר כץ : על השוני בין כל אחד ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע אבל , רונן .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: פה זה לא סתם פרט שולי . פה זה פרט שלפי מה שאתם חשבתם , הצדיק חקירה באזהרה , של אותו אדם , לאור דברי העד שאמר שהוא ראה אותו מרביץ עם מקל .
עד , מר כץ : הוא נחקר.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , נכון , זה היה פרט מספיק חשוב כדי לחקור אותו באזהרה . אז זה לא פרט מספיק חשוב כדי לשאול את אמיר אבו חליל מה פשר דבריך שאותו אדם בכלל לא הרביץ לאף אחד ?
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך שהוא נחקר , הוא נחקר על הכול .
עו"ד בלומנפלד: טוב . בוא נמשיך . אתה לא עונה על השאלות אבל זה עניין שלך .
עד , מר כץ : בסדר.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . תראה . אני מפנה את בית המשפט לעמוד 159 לפרוטוקול 1.1.14, שורות 6 עד 1 2,
עו"ד קרת: איזה ? איפה ?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 159 לפרוטוקול מה-1 לינואר שורות 6 עד 12. אתה זוכר שבעדות הראשית שלך , הפרקליטה הציגה בפניך כל מיני טענות של ההגנה לגבי מחדלי חקירה , שההגנה טוענת שקיימים , ואתה הגבת עליהם , אתה זוכר ? היה משהו כזה .
עד , מר כץ : לא זוכר.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך . אבל אתה זוכר שהיא הציגה בפניך ?
עד , מר כץ : אני לא זוכר כלום.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אתה סיפרת במסגרת הזאת , שאתה חקרת את פואז נאשם 1, בנוגע לרכב שבנוגע אליו עלתה טענה על ידי הנאשמים שהוא ניזוק כתוצאה מזה שאמיר שהיה ברכב הותקף באבנים ובמקלות .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? הטענה שלך בעצם הייתה שכשאתה חקרת את פואז , אתה עשית את כל המאמצים לאתר את הרכב הזה .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: והסיבה , והסיבה שאתה רצית לאתר את הרכב הזה , זה כדי לראות אם הטענה של הנאשמים שהרכב הזה ניזוק , מחזיקה או לא מחזיקה מים . אם זה האמת או לא .
עד , מר כץ : גם.
עו"ד בלומנפלד: גם . אתה מסכים איתי גם , שהנקודה הזאת הייתה מספיק חשובה , מכיוון שאם הם , אם הייתם מוצאים את הרכב , ורואים שהוא באמת ניזוק , כפי שהנאשמים 1 ו-2 טענו שהוא ניזוק , זה מחזק את הגרסה שלהם לעומת גרסת המתלוננים .
עד , מר כץ : קודם כל , אהה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה מבין את השאלה?
עד , מר כץ : אני אענה לך.
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם הבנת את השאלה.
עד , מר כץ : אני , אני אענה לך ,
עו"ד בלומנפלד: רונן , הבנת את השאלה ?
עד , מר כץ : תשאל אותה שוב.
עו"ד בלומנפלד: עוד פעם , אז בסדר .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: היו לנו שתי גרסאות במקרה הזה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בגדול - הגרסה של המתלונן , שבא ואומר אמיר מגיע עם האוטו , יוצא מהאוטו , איפה מוראד , ודוקר אותי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה הגרסה בגדול של מוראד .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: מול זה הגרסה של אמיר , ושל פאווז דרך אגב , שאומרים אמיר הגיע למקום , הותקף במקלות בקבוקים ובאבנים שהשליכו לו על האוטו , שניזוק כתוצאה מכך , לאחר מכן הוכה ואז אבא שלו בא ומחלץ אותו מהמקום . זו הטענה של הנאשמים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת בקליפת אגוז?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בגדול . פחות או יותר . תסכים איתי , שלאור זה שזו הייתה גדר המחלוקת המהותית בין הצדדים , מציאת הרכב הייתה בעלת חשיבות רבה מאוד , כי היא יכלה לבוא ו , או לתמוך , או להפריך את הגרסאות של מי מהצדדים בתיק .
עד , מר כץ : לא . לא רק בגלל זה .
עו"ד בלומנפלד: גם בגלל זה.
עד , מר כץ : לא רק אבל.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אבל גם .
עד , מר כץ : אנחנו , קודם כל ה , הפגיעה , הנזק לרכב , לא היה ספק שנגרם נזק לרכב .
עו"ד בלומנפלד: למה ? למה לא היה ספק ? למה ?
עד , מר כץ : לא היה ספק , כי אני חושב שגם , אני לא זוכר אם בדקו את זה , אם החוקרת בדקה את זה , לא משנה , אבל לא היה ,
עו"ד בלומנפלד: רגע , רגע , למה לא היה ספק ?
עד , מר כץ : לא היה ספק , כי אני חושב שגם אהה , אני לא זוכר אם בדקו את זה , אם החוקרת בדקה את זה . לא משנה , אבל לא היה ,
עו"ד בלומנפלד: רגע , למה לא היה ספק ?
עד , מר כץ : לא , זה לא , זו לא הייתה שאלה . היה שאלה ,
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : השאלה , היה שאלה של הביצה והתרנגולת , מה קדם למה . הם טענו שאחרי שהוא , הייתה פה , עלתה פה טענה שאחרי שהוא תקף , אז הוא כנראה הותקף . הוא גם הותקף ,
עו"ד בלומנפלד: מעולם לא.
עד , מר כץ : והוברח על ידי זריקת אבנים , כתוב .
עו"ד בלומנפלד: שנייה , שנייה , שנייה .
עד , מר כץ : שזרקו עליו אבנים.
עו"ד בלומנפלד: רגע . רגע . רגע . רונן . רגע . סטופ .
עד , מר כץ : אבל לא רק בגלל זה ,
עו"ד בלומנפלד: רונן רגע בבקשה.
עד , מר כץ : לא , אני , אתה ,
עו"ד בלומנפלד: אני אתן לך , אבל תקשיב רגע . אני אומר לך , שמעולם במהלך כל החקירה בתיק זה , לא הועלתה על ידי אף אחד - לא על ידי הנאשמים , ולא על ידי עדי התביעה טענה שהרכב ניזוק אחרי הדקירה , שנטען שהייתה . אין דבר כזה .
עד , מר כץ : לא , על ידי עדים כן .
עו"ד בלומנפלד: תראה לי , אחד . אני אומר לך שאין .
עד , מר כץ : אני אומר לך שכן.
עו"ד בלומנפלד: רגע , אז אני בנקודה הזאת ,
כב' הש' בכור: על ידי מי?
עד , מר כץ : אני , יש פה , אני עכשיו צריך לעבור על כל העדויות .
עו"ד בלומנפלד: אני בנקודה הזאת מבקש , שחברתי תפנה את העד למה שהיא רוצה .
עו"ד קרת: טוב , רגע , אני צריכה גם לעבור על כל העדויות ולחפש , אני לא זוכרת ,
עו"ד בלומנפלד: אני טוען שאין דבר כזה ,
עו"ד קרת: אני לא זוכרת מי אמר את זה.
עו"ד בלומנפלד: שהטענה היחידה ,
עד , מר כץ : לא , השאלה ששאלת ,
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא , תקשיב רונן , הנקודה הזאת היא מהותית ותן לי רק להבהיר אותה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני טוען שהפעם היחידה שהועלתה טענה בתיק זה על ידי מישהו לגבי נזק לרכב , זה על ידי פואז , ועל ידי אמיר , שטענו שהנזק לרכב קרה עוד לפני שהתחיל איזשהו מגע כלשהו .
עד , מר כץ : ואני יכול להגיד לך ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה , תן לי לסיים . בין אמיר לבין מוראד , שלטענת הנאשמים הרכב ניזוק באופן שהשמשות נופצו ונשברו כחלק מהתקיפה הראשונית שהם הותקפו על ידי המתלונן וחבריו שהיו במקום .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו אני מבקש שחברתי תראה לך מקום אחד שמישהו אמר שהרכב ניזוק אחרי הקטטה.
עד , מר כץ : אז אני ,
עו"ד בלומנפלד: רגע .
עד , מר כץ : אני אומר לך והיא תבדוק בינתיים.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : אני יכול להגיד לך שחלק מהחקירה שלי , אני ביקשתי לשאול , הוא הרי היה לו גם חבלות אם אני לא טועה ל ,
עו"ד בלומנפלד: לאמיר.
עד , מר כץ : לאמיר .
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : רציתי לבדוק ממה נגרמו לו חבלות , וממה נגרם נזק לרכב .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : וחלק מההסברים היה , שכתוצאה , כתוצאה מהתקיפה שלו , ההמונים גם תקפו אותו , וזרקו עליו אבנים , שכתוצאה מזה זה נשבר הרכב .
עו"ד בלומנפלד: לא נכון.
עד , מר כץ : אז תבדוק ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אני לא זוכר את זה סתם.
עו"ד בלומנפלד: רונן . רונן . תקשיב .
עד , מר כץ : רגע . אבל תיתן , תן לי לסיים .
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא . תקשיב , אני ,
עד , מר כץ : תן לי לסיים.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , אתה רוצה ? תסיים .
עד , מר כץ : אתה שאלת למה חיפשתי את הרכב ? חיפשתי את הרכב מסיבה אחרת . כי הרכב הזה היה , הרכב הזה היה גם ב-26 לחודש , זה הרכב שחשוד שביצעו איתו את הירי , זה הרכב שחשוד שהגיעו איתו אחרי הירי , רגע שנייה תן לי לסיים , הגיעו איתו בשביל לפגוע באותו מוחמד קאב , ושפניתי ל , לבעל הרכב פאווז , הוא לא ידע להגיד לי איפה הרכב . זה נשמע לך הגיוני שבעל הרכב לא יודע איפה הרכב ? אני התחננתי ,
עו"ד בלומנפלד: שקט , שקט עכשיו .
עד , מר כץ : אני התחננתי ,
עו"ד בלומנפלד: סליחה רגע רונן.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מבקש ממך לא להפריע עכשיו.
עד , מר כץ : אני ביקשתי ממנו , התחננתי בפניו שיציג את הרכב .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ולהפך , אמרתי לו תשמע , אם תיקנת את הרכב במקום זה וזה , תגיד לי איפה , שאני אלך באמת לראות את הרכב , או שאני אקח לפחות קבלה , הוא לא יגיד לי , לא יידע להגיד לי איפה , לא יודע להגיד לי , זה נשמע לך הגיוני ? לא יודע להגיד לי מי תיקן , אצל מי תיקן , איפה הרכב . הוא הסתיר את זה שעם הרכב הזה אחיו , והבנים של אחיו , גם ביצעו את הירי , גם היכו וברחו מהזירה , ועובדה היא שאחר כך כשהרכב אותר על פי מידע בבקה או בג'ת לא זוכר מה , הרישיון נהיגה של אחיו היה ברכב .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : במקרה.
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . מכל הדברים שאתה אמרת עד עכשיו אני מבין שבעצם אתה ואני מסכימים יותר ממה שחשבתי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שנינו מסכימים שהרכב הזה הוא היה ראיה מאוד מאוד חשובה בתיק לגבי שני האישומים.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: טוב . עכשיו תראה . האם במשטרת טייבה מודעים לזכותה של המשטרה לתפוס ראיות ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: והאם במשטרת טייבה מודעים לזכותה של המשטרה לראות ברכב ראיה שלמשטרה יש זכות לתפוס אותו?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אני מאמין , מה .
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תראה . בסדר . תראה . הפעם הראשונה שאתה חוקר את פאווז זה ב-26 לינואר 201 4. אני מראה לך את ההודעה ,
עד , מר כץ : הראית לי אותה כבר.
עו"ד בלומנפלד: עוד פעם . אני מראה ,
עד , מר כץ : זה האירוע השני .
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך עכשיו את ההודעה של פאווז , מה-26 לינואר 201 4, שאתה גבית . ההודעה הזאת מחזיקה סך הכול , אהה , סך הכול 7 עמודים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בסדר ? הפעם השנייה שאתה חוקר את פאווז זה ב-3 לפברואר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שבוע אחרי האירוע מה-24.1.
עד , מר כץ : אוקיי .
כב' הש' בכור: יותר משבוע.
עו"ד בלומנפלד: יותר משבוע . אתה שואל את פאווז איך אמיר הגיע פיזית לאירוע מיום ה-2 4.1,
עד , מר כץ : באיזו עדות?
עו"ד בלומנפלד: בהודעה של ה-3 לפברואר.
עד , מר כץ : תביא לי אותה.
עו"ד בלומנפלד: תני לו את ההודעה , תעשי לי טובה , אני צריך את זה מול העיניים .
עו"ד קרת: מה , מה אתה רוצה ?
עד , מר כץ : ההודעה של ה-3.
עו"ד בלומנפלד: עד שהיא נותנת לך , אני רוצה להראות לך . קודם כל תסכים איתי שב-26 לינואר , בהודעה הראשונה של פוואז , אתה לא חוקר אותו שום דבר לגבי הרכב ? תסתכל .
עד , מר כץ : אני צריך לקרוא את ההודעה , מה .
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט . לגבי הנזק לרכב . תסתכל לאט לאט . אני מדבר עכשיו על ה-26 לינואר , בסדר רונן ?
עד , מר כץ : בסדר , אני מחפש .
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט . אני מזכיר לך שה-26 לינואר זה היום הראשון שנכנסת לתמונה כחוקר בתיק הזה . זה יכול לעזור לך לענות על כל מיני שאלות למה לא עשית משהו לפני .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני עוזר לך.
עד , מר כץ : לא , זה בסדר . אני יודע .
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט .
עד , מר כץ : דרך אגב הוא ,
עו"ד בלומנפלד: רגע , רגע , עזוב "דרך אגב" , אנחנו רוצים ללכת הביתה היום . בהודעה הזאת אתה לא שואל את פאווז , ב-2 6.1, שום דבר לגבי מקום הימצאותו של הרכב . זה נכון ? בהודעה של ה-26 לינואר .
עד , מר כץ : רגע , רגע , רגע .
עו"ד בלומנפלד: לאט לאט .
עד , מר כץ : לא , פה לא שאלתי אותו .
עו"ד בלומנפלד: טוב . תאשר לי גם בבקשה שבעמוד 2 להודעה של ה-26 לינואר , שורות 25-27 אתה שואל את פאווז איך אמיר הגיע פיזית לאירוע מיום 2 4.1.13, ופאווז אומר לך שאמיר הגיע עם ההונדה אקורד .
עד , מר כץ : איפה ? באיזה עמוד ? 2 ?
עו"ד בלומנפלד: עמוד 2, שורות 25 עד 2 7, אתה שואל אותו איך אמיר הגיע לאירוע מה-24 לינואר ? ופואז ,
עד , מר כץ : אתה מדבר על ה-26 לחודש?
עו"ד בלומנפלד: כן , כן .
עד , מר כץ : לא , אני לא רואה את זה .
עו"ד בלומנפלד: תן לי .
עד , מר כץ : אתה מתבלבל בעדות . אולי זה ב ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אני ממש לא מתבלבל .
עד , מר כץ : אולי ב-3. בוא נראה .
עו"ד בלומנפלד: תן לי רגע , אני אראה לך .
עד , מר כץ : ב , אתה טועה , זה עדות מה-3 לחודש , אני אעזור לך הפעם .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : בשורה 25 עד שורה 27.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי , הוא אומר , זה הוא אומר לך .
עד , מר כץ : עם הרכב שלנו , הונדה .
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה , עם הרכב , עם ההונדה , זה פוואז אומר לך .
עד , מר כץ : כן .
עו"ד בלומנפלד: עכשיו , הפעם הראשונה , הראשונה , אתה עכשיו מחזיק את העדות של ה-3 לפברואר ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . הפעם הראשונה שאתה מתחיל לחקור את פוואז , ולשאול אותו שאלות לגבי מקום הימצאות הרכב , זה ב-3 לפברואר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בעמוד 4 שורות 19 עד 28, ובעמוד 5 שורות 1 עד 5, אתה שואל את פוואז איפה הרכב הזה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ופוואז אומר לך שהוא לא יודע איפה האוטו.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: השאלה הראשונה שלי אליך , למה לא שאלת את פוואז , ב-26 לינואר , איפה האוטו ?
עד , מר כץ : זה שיקולים של חקירה , אני כרגע לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אני באותו , בחקירה שלנו אני לא חושף בפניו הכול , אני לא זוכר מי אמר מה .
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא שאלת אותו איפה האוטו?
עד , מר כץ : הנה , שאלתי אותו .
עו"ד בלומנפלד: לא , ב-26 לינואר .
עד , מר כץ : לא יודע למה.
עו"ד בלומנפלד: לא יודע.
עד , מר כץ : יש לי את השיקולים שלי.
עו"ד בלומנפלד: בין ה-26 לינואר , ל- 5, ל-3 לפברואר , פוואז היה עצור .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה נראה לך לא הגיוני שבן אדם שנמצא עצור ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: במשך 26, 2 7, 2 8, 2 9, 30 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: 1, 2, שמונה ימים , לא יידע ב-3 לפברואר איפה האוטו שלו ? זה נשמע לך לא סביר ?
עד , מר כץ : לא , אבל שואלים אותו איפה הרכב היה ,
עו"ד בלומנפלד: הוא לא יודע.
עד , מר כץ : אז הוא מסביר.
עו"ד בלומנפלד: לא.
עד , מר כץ : הוא מסביר , תקרא את ה , תראה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה שואל אותו איפה הרכב עכשיו.
עד , מר כץ : רגע , תראה , אז הוא נותן הסבר ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה . תקריא .
עד , מר כץ : הוא אומר שב-20 לחודש ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : הרי , הוא אומר בשורה 2 0, בעמוד אהה ,
עו"ד בלומנפלד: ב-3 לפברואר , כן , מה הוא אומר ?
עד , מר כץ : הוא אומר ש , ראיתי את הרכב ביום שישי ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אמרתי למישהו , שאני לא יודע מי ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : לקחת אותה לתקן את השמשות.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : קוראים לחבר פתחי.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : לא יודע אם הוא או מישהו אחר לקח את האוטו , לא יודע בכלל אם לקחו את האוטו .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : לא יודע , לא יודע , לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: נכון . הוא עצור . מה אתה רוצה ממנו .
עד , מר כץ : לא , אבל הוא לא יודע , הוא לא יודע על יום שישי ,
עו"ד בלומנפלד: נכון .
עד , מר כץ : הרכב נעלם לו ביום שישי.
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע מתי פאוזי נעצר?
עד , מר כץ : בזמן שהוא לא היה עצור.
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע מתי פאוזי נעצר ? פאוזי נעצר ,
עד , מר כץ : פאווז.
עו"ד בלומנפלד: פאווז.
עד , מר כץ : פאווז נעצר ב-26 לחודש.
עו"ד בלומנפלד: נו.
עד , מר כץ : אבל אם הוא לא יודע להגיד כבר מיום שישי שזה 25 לחודש ,
עו"ד בלומנפלד: אז מה אתה רוצה ממנו?
עד , מר כץ : הוא לא יודע איפה הרכב . מה אני רוצה ממנו ? הרכב שלו , הוא נתן את זה למישהו ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : שהוא לא יודע מי הוא , והוא לא יודע , הוא לא יודע להגיד לי איך להגיע אליו ,
עו"ד בלומנפלד: וזה נראה לך לא סביר ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : לא , מה זה לא סביר ?
עו"ד בלומנפלד: ב-3 לפברואר.
עד , מר כץ : אני מבטיח לך שאם ידפקו לך את האוטו , אתה תדע בדיוק למי נתת אותו .
עו"ד בלומנפלד: טוב . אני אומר לך שפאווז היה עצור כשאתה שואל אותו את השאלות כבר 8 ימים ושזה סביר להניח שהוא ,
עד , מר כץ : אבל הוא אומר לך , ביום שבת , האוטו שלך היה אצלך , הוא אומר לא יודע , היה אמור להיות במוסך , אני לא יודע איזה מוסך , אני לא יודע איזה בן אדם .
עו"ד בלומנפלד: מה לעשות.
עד , מר כץ : זה נשמע לך הגיוני?
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : לא הגיוני.
עו"ד בלומנפלד: בוא נעשה סטופ עכשיו .
עד , מר כץ : "אני חושב שהיה במוסך , אני לא יודע אם תיקנו" .
עו"ד בלומנפלד: אתה נכנסת ,
עד , מר כץ : הרי הרכב הזה היה ב , היה באירוע של ה-2 6, הוא פשוט לא רוצה לחבר את הרכב לאירוע . הוא גם יודע שהאח שלו נעלם עם הרכב , ומאז הפריח כנפיים ובסוף מצאנו את הרכב עם הרישיון שלו בפנים . למה הרישיון שלו בפנים מעניין למה .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : דווקא הרישיון של טלעת , לא של פאווז .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עו"ד קרת: יש מספר אמרות של אנשים שהם ,
עו"ד בלומנפלד: היית פעם בבקשה ,
עו"ד קרת: אני מדברת איתך.
עו"ד בלומנפלד: אבל אני עכשיו חוקר ואת מפריעה לי.
עו"ד קרת: אני לא מפריעה לך , אני חוזרת לשאלה שאתה שאלת קודם .
עו"ד בלומנפלד: את מאוד מפריעה לי , את מאוד מפריעה לי .
עו"ד קרת: לגבי האנשים.
כב' הש' בכור: תשאלי בחקירה חוזרת.
עו"ד בלומנפלד: תשאלי בחוזרת מה שאת רוצה . אתה נכנסת לתמונה , כחוקר האחראי על תיק החקירה , ב-25 ל , ב-26 לינואר , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שהדבר ההגיוני ביותר , והנכון ביותר , שאתה היית אמור לעשות ברגע שנכנסת לתמונה כחוקר אחראי על תיק החקירה ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה לקרוא את חומר החקירה שהצטבר עד אותו רגע , אמת ?
עד , מר כץ : אני מאמין שעשיתי את זה.
עו"ד בלומנפלד: והדבר שבטוח עשית זה לקרוא את ההודעות של הנאשמים , שניתנו לפני שאתה נכנסת לתמונה .
עד , מר כץ : ברור , מה זה .
עו"ד בלומנפלד: ברור.
עד , מר כץ : איזה נאשמים ? היה כולה עדות אחת .
עו"ד בלומנפלד: נכון . של אמיר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ת/3.
עד , מר כץ : מה זה , של אמיר ?
עו"ד בלומנפלד: כן . זו הודעה שגבו מאמיר ב-25 לינואר 2013 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בשעה 00:36 בלילה . אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה מסכים איתי שבהודעה הזאת של אמיר הוא אומר מפורשות , בעמוד 1, שורות 6 עד 7. "אני נכנסתי לזמר בסביבות השעה 1 9:00 עם הרכב של אבא שלי מסוג הונדה אקורד , עברתי ליד בית הקפה , ופתאום התחילו אנשים לזרוק עליי אבנים ובקבוקים שפגעו לי ברכב ועשו לי נזק" .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כלומר , הפעם הראשונה שהמידע הזה מגיע אליך , בתור החוקר האחראי על התיק , זה ב-26 לינואר אחרי הצהריים שאתה נכנס לתמונה , אמת ?
עד , מר כץ : אני מאמין שכן.
עו"ד בלומנפלד: ואתה מחכה 8 ימים ,
עד , מר כץ : נו?
עו"ד בלומנפלד: עד שאתה שואל שאלה ראשונה מישהו , לגבי מקום הימצאות הרכב הזה .
עו"ד קרת: טוב , זה מטעה קצת את העד .
עו"ד בלומנפלד: מדוע?
עו"ד קרת: אני אפנה אותך לאמרה של פוואז מה-26, שנייה , לאמרה של פוואז מה-26 לעמוד 5, שורות 20-22 .
עו"ד בלומנפלד: אפשר לראות?
עו"ד קרת: רגע , אני רוצה להגיד לאן אני מפנה .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אני רוצה רק לראות .
עו"ד קרת: יש שם ,
עו"ד בלומנפלד: שורות 20 עד 22. כן ?
עו"ד קרת: לאמרה שלו מה-26, שם הוא שואל אותו ,
עו"ד בלומנפלד: כן , את פוואז .
עו"ד קרת: ב-26, בסדר , אבל אתה אומר ,
עו"ד בלומנפלד: אני מדבר על אמיר.
עו"ד קרת: לא , אתה אמרת קודם לגבי פאווז .
עד , מר כץ : אמיר גם לא היה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מדבר על אמיר עכשיו.
עד , מר כץ : אמיר , אמיר בשלב הזה כבר גם לא היה עצור .
עו"ד בלומנפלד: ריבונו של עולם . אני מדבר על אמיר .
עד , מר כץ : וחשוב להגיד שהוא כבר שוחרר.
עו"ד קרת: לא , אתה לא אמרת לגבי אמיר .
עו"ד בלומנפלד: רק רגע.
עד , מר כץ : הוא שוחרר.
עו"ד בלומנפלד: אין מחלוקת . רק רגע .
עד , מר כץ : בסדר.
עו"ד בלומנפלד: אני מדבר על אמיר עכשיו , את מדברת איתי על פוואז ?
עו"ד קרת: אוקיי . בסדר .
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי אליך ,
עו"ד קרת: אם לא שאלת לגבי ,
עו"ד בלומנפלד: הפעם הבאה ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: שאתה גובה הודעה מאמיר , או שנגבית סליחה הודעה מאמיר , זה ב-5 לפברואר 2013 .
עד , מר כץ : תן לי את ההודעה לקרוא אותה.
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : זה הודעה אחרונה שלו לא?
עו"ד בלומנפלד: כן . היו לו שתי הודעות לאמיר . בבקשה . זה ההודעה של אמיר מה-5 לפברואר 201 3. תסתכל בבקשה , ואני אומר לך , שעם המידע שלך , שאתה , היה מצוי ברשותך , מה-26 לפברואר 201 3,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לגבי גרסתו של אמיר על הנזק של הרכב , אתה לא עושה עם זה כלום מול אמיר , עשרה ימים , עשרה ימים ,
עד , מר כץ : קודם כל אני לא ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רק לשאלה . רונן , תן לי לסיים שאלה . ב-26 לינואר אתה יודע שאמיר באופן ספונטאני ומיידי אמר לך כבר ב-25 לינואר ,
עד , מר כץ : לי הוא לא אמר.
עו"ד בלומנפלד: למשטרת ישראל.
עד , מר כץ : אה .
עו"ד בלומנפלד: אמר למשטרת ישראל , עוד ב-25 לינואר , שנגרם לו נזק לרכב באופן שהוא מתאר שנגרם . אתה מחכה 10 ימים , עד ה-5 לפברואר 201 3, עד שאתה חוקר עוד פעם את אמיר . השאלה הראשונה שלי זה למה .
עד , מר כץ : קודם כל אני , קודם כל אני לא , אני , מכיוון שכל החומר כרגע לא מולי , רגע תן לי לענות , יכול להיות שגם עשינו חיפושים אחרי הרכב , אני מאמין שיש פה מזכרים ,
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי למה אם אמיר ,
עד , מר כץ : חוץ מזה , חוץ מזה אתה , הזמן ששאלתי אותם זה , לא תמיד אפשר לעשות הכול ב ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל שאלה אחת ,
עד , מר כץ : אני חוקר אחד , אני יכול ,
עו"ד בלומנפלד: אה , אוקיי .
עד , מר כץ : חוקר אחד ,
עו"ד בלומנפלד: זה בסדר.
עד , מר כץ : חוקר אחד שאלתי רק בזה , זה כבר לא שאלה אם לא שאלתי . אז שאלתי אותו ב- 3, ושאלתי אותו ב- 5,
עו"ד בלומנפלד: את אמיר שאלת פעם ראשונה.
עד , מר כץ : כן , כן . אם אתה יודע איפה הרכב .
עו"ד בלומנפלד: משהו שקשור לרכב.
עד , מר כץ : עכשיו אני לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : אתה יודע אם תיקנו את הרכב ? , לא יודע .
עו"ד בלומנפלד: אמת . אמת . אני סימנתי לנוחיותך את החלקים ,
עד , מר כץ : אמת אבל הוא בחוץ.
עו"ד בלומנפלד: רגע.
עד , מר כץ : הוא לא כמו אבא שלו היה במעצר.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , זה בדיוק מה שאני אומר , תקשיב עד הסוף . המשטרה יודעת שיש טענה מהותית ביותר בתיק הזה , שיורדת לשורש המחלוקת בין הצדדים , ושניתן לבוא ולבדוק אותה ,
עד , מר כץ : דרך אגב , דרך אגב יש פה גם , יש שאלה גם בגוף העניין ,
עו"ד בלומנפלד: רונן תן לי לסיים ,
עד , מר כץ : יש גם הערה בגוף העדות , שאני מדבר עם ה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מגיע לראיה הזו.
עד , מר כץ : עם גפן , והיא אומרת שהיא לא ראתה ,
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: אני מגיע לזה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תן לי לשאול.
עו"ד קרת: למה אתה צועק אבל.
עו"ד בלומנפלד: כי הוא לא נותן לי לדבר , ואני חושב שאת צריכה לרסן את העד שלך .
עו"ד קרת: אני חושבת שאתה צריך לרסן את הצעקות שלך.
עו"ד בלומנפלד: אז שייתן לי לסיים משפט . אי אפשר ככה .
עד , מר כץ : אתה יכול לצעוק.
עו"ד בלומנפלד: משפט אחד הוא לא נותן לי לסיים.
עד , מר כץ : אם זה מוציא לך את הלחצים.
עו"ד קרת: ואת רואה את זה.
עד , מר כץ : אני רואה שאתה צועק כל הזמן.
עו"ד בלומנפלד: כי אני לא יכול להתגבר על זה בדרך אחרת.
עו"ד קרת: אולי לכן אתה לא מצליח לסיים משפט , כי אין לך אוויר .
עו"ד בלומנפלד: טוב , תעזבי , תעזבי .
עו"ד קרת: תפסיק לצעוק.
עו"ד בלומנפלד: תעזבי . תקשיב . אתה , וכשאני אומר אתה , זה משטרת ישראל , מקבל אינפורמציה בנקודה מאוד מהותית בתיק הזה , נקודה שיורדת לשורש גדר המחלוקת בין הצדדים ושניתן לבדוק אותה באמצעות ראיה חפצית .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לגבי איך כל האירוע התחיל - מי התקיף את מי , כן הגנה עצמית , לא הגנה עצמית . אמיר אומר לך את הדברים האלה , לך זה למשטרה , ב-25 לינואר 2013 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני טוען בפניך , שחובה היה מול אמיר לנסות ולמצוא את הרכב , הרבה לפני 5 לפברואר 2013 .
עד , מר כץ : אני אומר לך ש , אני מאמין ,
עו"ד בלומנפלד: למה זה לא נעשה?
עד , מר כץ : אז אני אומר לך שאתה מסתמך כרגע רק על עדויות , אבל אני מאמין שאם אתה תעיין בתיק , תראה שחיפשו את הרכב הזה .
עו"ד בלומנפלד: תודה . אני אומר לך ש , בנקודה ,
עד , מר כץ : ואני גם יכול להגיד לך , אני רוצה ל , להשלים , שה , החשודים שרצו להגיע לחקר האמת , עשו כל מאמץ להעלים מאיתנו את מיקום הרכב .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : וכנראה היה להם סיבה טובה לזה.
עו"ד בלומנפלד: בסדר , רונן , את זה אמרת כבר 30 פעם .
עד , מר כץ : כן , אבל ,
עו"ד בלומנפלד: אנא תענה על השאלות שלי . למה לא גביתם הודעה מאמיר לפני ה-5 לפברואר , ושאלתם אותו איפה האוטו ?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , למה לא גביתי ממנו הודעה ?
עו"ד בלומנפלד: לפני ה-5 לפברואר.
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , כי כשאתה מקבל תיק ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : ואתה נמצא ב , במסגרת של מעצר ימים , אז אתה עושה את המקסימום .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ואתה מנסה לגבות כמה שיותר עדויות ולא תמיד אתה , זה לא , אם הייתי 50 איש אז אני מאמין שהייתי גובה עדויות מכולם באותו יום .
עו"ד בלומנפלד: fair enough . תראה בבקשה , ותסתכל בעמוד 2, להודעה שגבית מאמיר , ב-5 לפברואר 201 3, שורות 14 עד 2 8.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: למה שסימנתי לך בעיגולים ,
עד , מר כץ : כן , כן .
עו"ד בלומנפלד: שיהיה לך נוח.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לפי שורות 15 עד 17, אמיר אומר לך , ב- 5.2.13, שביום המקרה הוא ראה שהרכב ניזוק , נשברו הזכוכיות שלו , והוא לקח את הרכב לתחנת המשטרה , והכניס אותה , את הרכב פנימה לתוך תחנת המשטרה , וביקש שיצלמו אותו . זה מה שאמיר אומר לך . אמת ?
כב' הש' בכור: באיזה תאריך?
עו"ד בלומנפלד: ב-5 לפברואר , שחוקרים אותו . זה מה שאמיר אומר נכון ?
עד , מר כץ : אני בודק את זה עם החוקרת.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רק לשאלות.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמיר אומר לך את זה , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . ואז לפי שורות 27 עד 2 8, מתקשרת אליך , במהלך חקירתו של אמיר , חוקרת בשם גפן ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שמאשרת לך ,
עד , מר כץ : שמה?
עו"ד בלומנפלד: שאכן ביום שאמיר נחקר , היא ראתה את ההונדה הכהה בתחנה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אבל , היא אומרת עוד שני דברים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: היא אומרת ככה , לא היה חלונות שבורים , מכיוון שהייתה חשיכה היא לא צילמה , ולא שמה לב לנזקים .
עד , מר כץ : נו , זה מה שהיא אמרה .
עו"ד בלומנפלד: לא שמה לב.
עד , מר כץ : בסדר . זה מה שהיא אמרה .
עו"ד בלומנפלד: יופי . השאלה הראשונה שלי אליך , אתה מסכים איתי היום , בתור חוקר , שזו פשלה אדירה של המשטרה , שב-25 לינואר 201 3, לאור הטענות של אמיר מאותו יום שמגיע לתחנה עם הרכב , למשטרה , ומבקש שיצלמו אותו . המשטרה אומרת לא יכולנו לצלם כי היה חושך .
עד , מר כץ : אתה ,
עו"ד בלומנפלד: אני , תקשיב עד הסוף , תן לי לסיים , תסכים איתי שהיה חובה לתפוס את הרכב באותו יום ?
עד , מר כץ : תקשיב רגע . קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: זו השאלה.
עד , מר כץ : קודם כל אולי לא היה חובה לתפוס את הרכב , צריך לצלם אותו לפחות .
עו"ד בלומנפלד: למה זה לא נעשה?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך , אתה כנראה לא קורא טוב .
עו"ד בלומנפלד: מה לעשות.
עד , מר כץ : אתה ,
עו"ד בלומנפלד: מה זה חשיכה ? חשיכה ,
עד , מר כץ : אתה מעוות , אתה מעוות את מה שהיא אמרה לי .
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : היא אמרה בפירוש ,
עו"ד בלומנפלד: אבל תקרא כל מה שהיא אומרת . כן .
עד , מר כץ : תוך כדי החקירה מתקשרת שוב , אני הרי תוך כדי חקירה רוצה לדעת מה קרה באמת .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : שוב החוקרת גפן , ומוסרת שלמעשה ראתה את ההונדה , אהה , כהה , אבל לא ראתה ,
עו"ד בלומנפלד: עד הסוף ,
עד , מר כץ : היא לא ראתה חלונות שבורים.
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : לא , זה חשוב ,
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : אני מקריא , אבל חשוב להדגיש ,
עו"ד בלומנפלד: אתה ,
עד , מר כץ : רגע . תן לי להקריא .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : חשוב להדגיש שהיא לא ראתה . היא לא ראתה .
עו"ד בלומנפלד: תקריא הכול.
עד , מר כץ : אתה מה שנוח לך אתה אומר.
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: אבל תקריא הכול.
עד , מר כץ : ומכיוון שהייתה חשיכה היא לא צילמה ,
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : אבל היא לא ראתה.
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : יפה . כמו כן לא שמה לב לנזקים .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : זאת אומרת היא לא שמה לב לנזקים , היא לא שמה לב לחלונות שבורים , והיא לא צילמה כי חשוך , אבל כשאתה מסתכל על רכב בערב בתחנה , כשיש מספיק אור , אולי זה לא התנאים הכי אידיאליים לצלם , אבל היא בפירוש היא ראתה שלא היה נזקים , שלא היו חלונות שבורים , אבל גם אני אומר , גם אם היא טעתה , מצאתי לנכון לחפש את הרכב . נתתי את אמוני באותו חשוד שמסר גרסה , רציתי באמת לבדוק אותה , אבל בניגוד אליו , בניגוד ליושרי , הוא מצא לנכון לעשות הכול , בשביל לא לאשר לי לאתר את הרכב , והוא הסתיר ממני את הרכב , והוא לא נתן לי להגיע לאמת . כנראה הייתה לו סיבה . יכול להיות שבאמת הרכב ,
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע כמה פעמים אמרת את זה?
עד , מר כץ : לא ניזוק , לא , זה חשוב , הרכב לא ניזוק , ואבא שלו , שהוא מסר את הרכב , הוא לא יודע למי הוא נתן את הרכב , הוא לא יודע למי הוא תיקן את הרכב . אז אתה יודע מה ? אז יכול להיות שבאמת לא היו נזקים לרכב .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו אני מבקש , בשקט , רק תענה לשאלה .
עד , מר כץ : רק בשקט.
עו"ד בלומנפלד: האם אתה מסכים איתי שזו פשלה אדירה של משטרת ישראל , שהיא לא תפסה את הרכב , שהיה בתחנת המשטרה ,
עד , מר כץ : במקרה הזה לא.
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : אני אסביר לך למה.
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : כי אם היית אומר לי שעם הרכב הזה עכשיו עשו שוד , זה באמת חשוב לראות מי היה ברכב , אבל פה לא היה , קודם כל , היה ברור שהרכב הזה היה באירוע . החשוד לא מסתיר את זה . עכשיו , הוא טען ש ,
עו"ד בלומנפלד: לא צריך לתפוס את הרכב?
עד , מר כץ : רגע חכה רגע . לא .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : כי אין ברכב הזה שום דבר מיוחד.
עו"ד בלומנפלד: הוא טוען שכן.
עד , מר כץ : כן , אבל היא טוענת שהיא לא ראתה חלונות שבורים , שלא היה נזקים .
עו"ד בלומנפלד: שהיא לא שמה לב.
עד , מר כץ : לא , אתה לא ,
עו"ד בלומנפלד: תקריא עד הסוף.
עד , מר כץ : רגע , רגע , אתה ,
עו"ד בלומנפלד: תקריא.
עד , מר כץ : היא לא ראתה חלונות שבורים , ולא שמה לב לנזקים .
עו"ד בלומנפלד: ולא נזקים.
עד , מר כץ : זאת אומרת , בפירוש ,
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי ,
עד , מר כץ : בפירוש לא ראתה נזקים ולא זה , ואתה יודע מה ?
כב' הש' בכור: היא לא אמרה שהיא לא ראתה . יש הבדל בטרמינולוגיה .
עד , מר כץ : לא , לא , היא רשמה פה , הנה כבודה תקראי ,
עו"ד בלומנפלד: זה פשוט לא ייאמן.
עד , מר כץ : תראי את שורה 28.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב.
עד , מר כץ : לא , לא , אתה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מקריא כל מילה.
עד , מר כץ : כן , תקרא .
עו"ד בלומנפלד: הכול .
עד , מר כץ : כן . תקרא הכול .
עו"ד בלומנפלד: אני מקריא.
עד , מר כץ : הכול אבל.
עו"ד בלומנפלד: משורה 16, סליחה , משורה 1 5, ראיתי האוטו נשברו הזכוכיות של האוטו נשברו , זה אמיר אומר .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: לקחתי את האוטו לתחנה , והכנסתי אותו פנימה . ביקשתי שיצלמו אותו . אני יודע שצילמו אותו ,
עו"ד קרת: צילמו אותי.
עו"ד בלומנפלד: צילמו אותי , סליחה , לא יודע אם צילמו הרכב . הגעתי לתחנה להגיש תלונה , חקרו אותי ועצרו אותי . בסוגריים , בשיחה עם גפן החוקרת המטפלת לאחר האירוע , וזו שחקרה , וצילמה הנ"ל , לא ידוע לה דבר על הרכב .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: זו שיחה מספר 1 עם גפן.
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: תן לי להקריא את הכול . שאלה , אתה יודע איפה הרכב ? , תשובה עכשיו אני לא יודע , שאלה אתה יודע אם תיקנו את הרכב ? , תשובה לא יודע . עוד הערה שלך , בסוגריים , תוך כדי החקירה מתקשרת שוב החוקרת גפן , ומוסרת שלמעשה ראתה את ההונדה הכהה , אבל לא ראתה חלונות שבורים מכיוון שהייתה חשיכה לא צילמה , לא שמה לב לנזקים .
עד , מר כץ : יפה.
עו"ד בלומנפלד: האם אתה עדיין עומד על דבריך , שבמקרה הזה אין פה פשלה של המשטרה , תקשיב רק לשאלה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: א' בזה שלא תפסו את הרכב , ב' שלכל הפחות לא צילמו אותו .
עד , מר כץ : זה שלא צילמו אותו ,
עו"ד בלומנפלד: בזה אין פשלה?
עד , מר כץ : אני חושב שצריך לצלם אותו.
עו"ד בלומנפלד: הו . השאלה שלי אליך , גם דרך אגב , גם גפן אמרה , שהיה צריך לצלם אותו , ואמרה את זה כאן . אני בא ואני שואל אותך , איזו סיבה בעולם יש שאם אתה אומר לנו עכשיו שאתה יודע שהיה צריך לצלם אותו , מגיעה לידך טענה של אמיר מה-25 לינואר 201 3, אתה יודע , אתה כבר יודע על זה , ב-26 לינואר , ואתה לא עושה כלום עד ה-5 .
עד , מר כץ : לא משנה , תן לי לראות .
עו"ד בלומנפלד: לא , כן משנה .
עד , מר כץ : רגע , תן לי , תן לי ,
עו"ד בלומנפלד: רגע.
עד , מר כץ : קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך , אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אתה שוב מטעה את בית משפט.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך.
עד , מר כץ : ב-3 לחודש ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : רגע , רגע ,
עו"ד בלומנפלד: שעל פי חומר החקירה שיש בידיי ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הפעם הראשונה שאתם עושים משהו בנוגע לרכב זה ב-3 לפברואר מול פוואז , ומה שאתם עושים זה לשאול אותו איפה האוטו , כשהוא עצור , והפעם השנייה שאתם עושים משהו לגבי הרכב זה ב-5 לפברואר מול אמיר , כשאת כל הטענות האלה אתם כבר יודעים ב-2 6, ויודעים שכבר פישלתם .
עד , מר כץ : טוב , אתה רוצה שאני אענה לך ?
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : אז אני קודם כל , קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : קודם כל למה הוא לא צולם ב , ב-2 5, אל תשאל אותי .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : כי אני לא הייתי ב-25.
עו"ד בלומנפלד: אז מה.
עד , מר כץ : אז מה אתה רוצה , שאני אענה לך ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אתה ידעת את זה ב-26 .
עד , מר כץ : חוץ מזה אתה יודע מה ? אתה יודע מה ? חוץ מזה אני גם אחדד . היא הייתה צריכה לרשום מזכר . היא לא חייבת גם לצלם .
עו"ד בלומנפלד: אה , לא חייבת לצלם . היא בעצמה אומרת שהיא הייתה צריכה לצלם .
עד , מר כץ : זה פשוט , לא ,
עו"ד בלומנפלד: היא אומרת את זה.
עד , מר כץ : בסדר , אני חושב , עזוב , או שאתה שואל אותי , או שאתה שואל אותה . תחליט .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : שהיא הייתה צריכה לרשום שבניגוד לגרסה שלו אין נזקים.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : אוקיי , זה אחד . דבר שני אני לא ראיתי על ידי פוואז שום מאמץ לעזור לי למצוא את הרכב .
עו"ד בלומנפלד: פוואז עצור .
עד , מר כץ : הוא לא יודע למי הוא נתן את הרכב , זה נשמע לך הגיוני ?
עו"ד בלומנפלד: מה לעשות , הבן אדם עצור .
עד , מר כץ : הוא נתן אבל את הרכב . הוא לא יודע למי הוא נתן את הרכב ?
עו"ד בלומנפלד: איי.
עד , מר כץ : זה נשמע לך הגיוני שהוא לא יודע למי הוא נתן את הרכב?
עו"ד בלומנפלד: בוא , בוא נמשיך .
עד , מר כץ : אתה יודע למה הוא לא יודע למי הוא נתן את הרכב?
עו"ד בלומנפלד: בוא , בוא ,
עד , מר כץ : כי הוא היה עם הרכב הזה ועם אח שלו ביום ה-26 לחודש בירי.
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : הם השתתפו בירי.
עו"ד בלומנפלד: אמרת את זה 80 פעם , אין לך על זה בדל ראיה , אבל אתה יכול להגיד הכול . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : אבל אתה מדבר על רק מה שנוח לך.
עו"ד בלומנפלד: בוא נמשיך . אמרת את זה .
עד , מר כץ : עובדות שלא נוחות'ך אז אתה מקטין אותם.
עו"ד בלומנפלד: הבעיה היחידה שלך רונן זה שאתה לא מבין מה ההבדל בין עובדות וראיות לבין הנחות ,
עד , מר כץ : אה , אני לא מבין כלום , בוא נתחיל מזה .
עו"ד בלומנפלד: לא , רק את זה אתה לא מבין .
עד , מר כץ : אין בעיה.
עו"ד בלומנפלד: בוא נמשיך . תקשיב . מפנה לעמוד 6 3,
עד , מר כץ : הם עשו הכול בשביל להסתיר את הרכב.
עו"ד בלומנפלד: טוב . מפנה לעמוד 63 לפרוטוקול , שורות 7 עד 8, העדות של גפן גינדי .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: גפן גינדי בעצמה אומרת , בעצמה , שהייתה פה פשלה רצינית בזה שהרכב לא צולם . עם זה אתה מסכים ?
עד , מר כץ : אם היא אומרת שהיא חושבת שהיא עשתה פשלה ,
עו"ד בלומנפלד: מה אתה חושב?
עד , מר כץ : אני עוד פעם הסברתי.
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : היא , לי היא מסרה , בפירוש , שלא היה , היא לא שמה לב לנזקים ברכב , ושלא היו חלונות שבורים ברכב .
עו"ד בלומנפלד: תגיד לי , למה לא שאלת את גפן ?
עד , מר כץ : אם באמת זה מה שהיה ,
עו"ד בלומנפלד: אם . אם .
עד , מר כץ : אם.
עו"ד בלומנפלד: אז למה לא לבדוק?
עד , מר כץ : רגע . היא בדקה . היא אומרת . רגע , זה שאני בודק אותה והיא מוסרת לי משהו זה לא נחשב ?
עו"ד בלומנפלד: איפה זה.
עד , מר כץ : זה כתוב בעדות.
עו"ד בלומנפלד: איפה יש.
עד , מר כץ : כתוב בעדות . יש תיאור בעדות .
עו"ד בלומנפלד: לא . לפני . אתה מקבל את העדות .
עד , מר כץ : זה תשאל אותה.
עו"ד בלומנפלד: לא . אני שואל אותך .
עד , מר כץ : אז הנה , אז אני שואל בפירוש ,
עו"ד בלומנפלד: אתה קיבלת.
עד , מר כץ : לא יודע , אתה צריך גם להסתכל במזכרים .
עו"ד בלומנפלד: אתה קיבלת את העדות של אמיר לידך ב-26 ליוני.
עד , מר כץ : מה השאלה , אני עוד לא הבנתי למה אתה מפנה .
עו"ד בלומנפלד: אני עונה לך מה השאלה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה קיבלת את העדות של אמיר לידך.
עד , מר כץ : נו.
עו"ד בלומנפלד: העדות שגינדי גבתה ב-25, אתה מקבל אותה ב-26 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה רואה את הגרסה של אמיר , הספונטאנית המיידית , ואתה לא עושה כלום מול אמיר או מול ,
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך.
עו"ד בלומנפלד: רגע.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואתה לא עושה כלום - לא מול אמיר , ולא מול גינדי , עד ה-5 לפברואר .
עד , מר כץ : רגע . אז אני אסביר לך .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : עוד פעם אני אסביר לך . קודם כל כשאני מקבל את האירוע ב-2 6, אתה שוכח שזה אחרי אירוע של ירי , ואירוע של דקירות , ואני רק מקבל את התיק .
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : ויש לי שני אירועים על הראש , ועוד אירוע שלישי , אז אני מתחיל לחקור . לא באותו רגע רואים הכול .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : חוקרים לאט.
עו"ד בלומנפלד: בוא נדבר קצת הלאה.
עד , מר כץ : אני עוד לא הכרתי יכולות לגמור תיק ביום.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : במיוחד לא כזה , שמדובר למעשה בשלוש תיקים בשלוש אירועים .
עו"ד בלומנפלד: טוב . שלושה . בוא נדבר קצת על טלעת נאשם מספר 3 .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מזכיר לך שטלעת זה הנאשם ששמר על זכות השתיקה.
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אותו נאשם שאתה העלית בעדות שלך הקודמת המון טענות גם כלפיו וגם כלפיי , כאילו נעשה איזשהו ניסיון מכוון להתחמק מנושא של זכות ההיוועצות , ולהצדיק באמצעות זאת את השתיקה שלו במשטרה . זה בעצם מה שטענת , שהתעללנו במשטרה , התעללות במשטרה , זה מה ש , בסדר .
עד , מר כץ : ככה , ככה הרגשתי .
עו"ד בלומנפלד: הו , ככה הרגשת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני מודה לך . עכשיו תראה , אני מפנה את בית המשפט ל-ת' , נדמה לי 4 9. ת/47. תראה .
עד , מר כץ : מה זה?
עו"ד בלומנפלד: באיזה תאריך נכתבה ת/47 ? באיזה תאריך היא הודפסה ?
עד , מר כץ : 10.2 כתוב.
עו"ד בלומנפלד: 10.2.
עד , מר כץ : יכול להיות ש , תשמע , אני יכול להגיד לך משהו בפירוש ?
עו"ד בלומנפלד: אתה רוצה להגיד שזו הייתה טעות , תגיד , בסדר .
עד , מר כץ : לא , אני יכול להגיד לך שתמיד יש לי טעויות של אהה זה ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר , אז גם כאן יש טעות .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואני מניח שאתה רוצה להגיד לנו שהתאריך הנכון זה ה-10.3.
עד , מר כץ : יכול להיות שביום 6.2 פה.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: התאריך הנכון ש-ת/47 הודפסה זה ה-10 למרץ , לא 10 לפברואר .
עד , מר כץ : יכול להיות . אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: זה לא הגיוני שזה.
עד , מר כץ : יכול להיות , לא יודע . מתי הם נעצרו כאילו ? ב- 6.3?
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , אתה מתאר פה דברים ש ,
עד , מר כץ : רגע , ב- 6.3 ?
עו"ד בלומנפלד: תקשיב.
עד , מר כץ : אני שואל אותך .
עו"ד בלומנפלד: אז אני עונה לך.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה מתאר דברים שלטענתך קרו ב-6 למרץ.
כב' הש' בכור: בפסקה האחרונה כתוב "היום , 10 במרץ" .
עו"ד קרת: כן , כתוב ,
עו"ד בלומנפלד: נכון . נכון .
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד בלומנפלד: אז כולה להגיד שטעית.
עד , מר כץ : בסדר . אני אומר .
עו"ד בלומנפלד: אז תגיד.
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו תראה . את יכולה להראות לו את ת/47 בבקשה ? תראה . אתה מתאר סיטואציה , ב-ת/4 7, שאתה מתקשר אליי , אחרי השעה 0 1:00 בלילה , ב- 6.3.13,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אומר לי להגיע לתחנת טייבה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: באותו זמן , כשאני נמצא בביתי בחיפה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואני אומר לך שאני לא מגיע בשעה כזאת לתחנת משטרת טייבה מחיפה.
עד , מר כץ : נכון . כן .
עו"ד בלומנפלד: אתה רואה בכך התנהגות לא סבירה ? אני שואל אותך .
עד , מר כץ : אני לא רואה כלום . אני יודע שנתתי את ההזדמנות להתייעץ איתך .
עו"ד בלומנפלד: לא , אני שואל אותך . שנייה . שנייה . אני שואל , אתה ,
עד , מר כץ : אם זו התנהגות לא סבירה אז אני לא יכול להגיד לך.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , לא , אתה אמרת שלפי הרגשתך התעללו במשטרה . אני מראה לך מה כתבת .
עד , מר כץ : אני חושב שלא נתת ל , לנאשם , ל , ל , ללקוח שלך , את הזכות שמגיע לו .
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : אתה . אתה . אתה הכשלת אותו ,
עו"ד בלומנפלד: השאלה שלי ,
עד , מר כץ : אתה פגעת בזכותו.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
כב' הש' בכור: למה הוא נחקר ב-01:00 בלילה?
עד , מר כץ : אה?
כב' הש' בכור: אז למה ב-01:00 בלילה?
עד , מר כץ : כי זה מה שהוא הגיע , מה , אני אמרתי לו לבוא בשעות לילה ?
עו"ד בלומנפלד: אז מה ? אי אפשר לחקור אותו ,
עד , מר כץ : אני אמרתי לו לברוח לחודש?
עו"ד בלומנפלד: אי אפשר לחקור אותו ב-08:30 בבוקר ? הוא הגיע למשטרה ,
עד , מר כץ : מה , ומה אני אגיד בבית משפט אחר כך ? שלא חקרתי אותו כי לא ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה ,
עד , מר כץ : כי לא רצית להגיע לחיפה ? לא ראיתי דבר כזה . שאני מתקשר לסנגוריה , הם טסים . הם טסים גם ב-0 2:30, ב-0 3:00 וב-04:00.
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , כל מה שאני שואל אותך ,
עד , מר כץ : לא התאים לך לבוא , זה זכותך ,
עו"ד בלומנפלד: הו . הו .
עד , מר כץ : אתה לא יכול לבוא בטענות למשטרה שהיא לא הייתה בסדר.
עו"ד בלומנפלד: אני עוד לא באתי בטענות.
עד , מר כץ : אנחנו נתנו לו את הזכות . אתה לא אפשרת לו .
עו"ד בלומנפלד: רונן אתה נואם המון.
עד , מר כץ : לא , אתה כאילו בא ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רק לשאלה ,
עד , מר כץ : תמיד מאשים אותנו ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא מאשים ,
עד , מר כץ : במחדלים שלנו.
עו"ד בלומנפלד: אבל אני לא מאשים אותך.
עד , מר כץ : אולי תאשים אותך ש ,
עו"ד בלומנפלד: רונן , אני לא מאשים אותך בכלום .
עד , מר כץ : שהוא שתק בגללך.
עו"ד בלומנפלד: אני לא מאשים אותך בכלום.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: רק תקשיב.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני לא מאשים אותך בכלום , אתה נורא מתגונן .
עד , מר כץ : לא , אתה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה לא נאשם פה . אתה עד . תקשיב לשאלות .
עד , מר כץ : חשוב לי להגיע ל ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אבל בוא ,
עד , מר כץ : לאמת.
עו"ד בלומנפלד: אבל בוא תן גם לשאול שאלות חוץ מאשר לנאום כל כך הרבה.
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: ולא לעניין . תקשיב . אתה מתקשר אליי ב-0 1:00 בלילה , אומר לי תגיע לטייבה , אני נמצא בחיפה , ואני אומר לך אני לא בא לחיפה עכשיו , לטייבה עכשיו .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עד כאן נכון?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : פחות או יותר .
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תראה . במקרה שבו אדון טלעת נעצר , אתה באותו יום לא היית חוקר תורן , אתה באותו יום גם כותב שהוקפצת מהבית .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: נכון?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: הוקפצת מהבית בשעה , סמוך לשעה 2 3:00 בלילה.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ואתם מחליטים להתחיל לחקור אותו ב-01:00 לפנות בוקר.
עד , מר כץ : כי אני צריך ,
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : אני נסעתי להביא את התיק.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בסדר . נסעת להביא את התיק .
עד , מר כץ : ממקום , ממקום אחר ,
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה.
עד , מר כץ : ואני צריך גם לקרוא אותו.
עו"ד בלומנפלד: אין בעיה . אין בעיה . לקרוא אותו ואז לחקור את טל .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת ? יופי . אתה מתקשר אליי , ואומר לי שלומי תבוא עכשיו לתחנת המשטרה , אחרי שהוא אומר לך שאני עורך הדין שלו , ואני אומר לך שמע רונן אני לא בא עכשיו לתחנת טייבה מחיפה ב-0 1:00 לפנות בוקר.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: איזו סיבה בעולם , בעולם , לאור הנתונים האלה , הייתה , שלא תבוא ותגיד על הכיפאק אני עושה מזכר , כדי שאחרי זה לא יגידו "לא נתנו לו זכות ההיוועצות" , אני אבוא לבית משפט , אני אראה את המזכר הזה , ואני אחקור אותו למחרת היום .
עד , מר כץ : כן , רשמתי את זה .
עו"ד בלומנפלד: מה ? מה הסיבה ?
עד , מר כץ : בדיוק מה שאתה אומר.
עו"ד בלומנפלד: מה הסיבה שלא עשית את זה?
עד , מר כץ : זה בדיוק מה שכתבתי.
עו"ד בלומנפלד: מה , תסביר .
עד , מר כץ : כתבתי בפירוש ,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : אהה , רשמתי ככה ,
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אהה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה מבין את השאלה?
עד , מר כץ : אתה שואל למה לא חקרתי , למה לא נמנעתי בכלל מלחקור אותו ?
עו"ד בלומנפלד: באותו לילה.
עד , מר כץ : כן , כי אני לא מוצא לנכון .
עו"ד בלומנפלד: ב-01:00 בלילה . ולעשות מזכר "שלומי אמר שהוא לא יכול להגיע" ,
עד , מר כץ : אין דבר כזה.
עו"ד בלומנפלד: "ב-01:00 בלילה" . למה ?
עד , מר כץ : אין דבר , קודם כל , אין דבר כזה שיגיע חשוד להארכת מעצר בלי שהוא נחקר , מה , בגלל שאתה לא יכול ,
עו"ד בלומנפלד: אבל למה ? למה ?
עד , מר כץ : בגלל שאתה לא רוצה לבוא בלילה ? זה נשמע לך הגיוני ?
עו"ד בלומנפלד: אבל עם הסבר . למה לא ?
עד , מר כץ : ככה , כי זה לא נשמע הגיוני .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : אני נתתי לו אפשרות , לא , אני גם רשמתי , אני נתתי לו אפשרות לדבר , ואמרתי לו בפירוש , עורך הדין שלך לא רוצה לבוא .
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : ולא שאנחנו לא רוצים לחכות.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : ואם אתה רוצה עורך דין אחר אולי מהסנגוריה ,
עו"ד בלומנפלד: הוא לא רצה . הוא רוצה אותי . משוגע . למה לא לבוא ,
עד , מר כץ : הסברתי לנ"ל שבכל מקרה הוא ייחקר שוב , רק שלא יטען בפעם הבאה שלא דיבר ,
עו"ד בלומנפלד: והשאלה שלי אליך ,
עד , מר כץ : כי מצאתי לנכון לחקור אותו ,
עו"ד בלומנפלד: למה ? מה היה כל כך דחוף ?
עד , מר כץ : אני אגיד לך למה.
עו"ד בלומנפלד: שנייה , שנייה . לא .
עד , מר כץ : בוא אני אגיד לך למה.
עו"ד בלומנפלד: רגע . לא .
עד , מר כץ : כי אני , קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לשאול . אבל לא שאלתי עוד .
עד , מר כץ : שאלת , למה לא ,
עו"ד בלומנפלד: תראה לי איזה צורך חקירה דחוף ומיוחד היה ב-6.3.13, ב-0 1:00 לפנות בוקר, שהצדיק מצב שלא אפשר להמתין עם החקירה שלו עד שאני אראה אותה .
עד , מר כץ : אין דבר כזה . אין דבר כזה .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : אין דבר כזה , כי זה לא נשמע הגיוני .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : לא , לא יכול להיות מצב שבן אדם יגיע ולא ייחקר .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : עובדה היא , עובדה היא שהבן שלו כן נחקר .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אבל הוא כנראה יותר מתוחכם , או שהיה לו יותר מה להסתיר .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שיש חוק במדינת ישראל.
עד , מר כץ : כן , שמה הוא אומר ?
עו"ד בלומנפלד: שנקרא חוק סדר הדין הפלילי חקירת חשודים.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ושהחוק הזה מסדיר את התנאים לעריכת חקירות בלילה.
עד , מר כץ : כן , שמה הוא אומר ?
עו"ד בלומנפלד: שלמשל אם אין צורך חקירה דחוף שמצדיק את זה , לא חייבים לחקור בשעות כאלה . ולא צריך לחקור בשעות כאלה .
עד , מר כץ : אני מאמין שגם החוק הזה אומר שאם בן אדם נותנים לו את כל האפשרויות ,
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא להמתין ? הוא לא רוצה .
עד , מר כץ : והוא לא בוחר , ואני חייב לחקור .
עו"ד בלומנפלד: אבל הוא לא אשם.
עד , מר כץ : רגע , נכון שהוא לא חייב להשיב ? אז הוא לא השיב .
עו"ד בלומנפלד: אבל השאלה שלי אליך , עוד פעם , רק תנסה לענות ,
כב' הש' בכור: הוא אמר לך , סליחה , אמר לך עורך דין בלומנפלד , מתי הוא יגיע ?
עד , מר כץ : הוא אמר שהוא לא יגיע באותו יום.
עו"ד בלומנפלד: באותו לילה.
עד , מר כץ : הוא לא יגיע.
כב' הש' בכור: אחרי הלילה.
עו"ד בלומנפלד: באתי למעצר ,
עד , מר כץ : הוא היה הארכת מעצר.
עו"ד בלומנפלד: הייתי פה.
כב' הש' בכור: הוא אמר לך מתי הוא יכול להגיע?
עד , מר כץ : הוא אמר לי "להתראות בבית משפט מחר".
כב' הש' בכור: מתי?
עו"ד בלומנפלד: בבוקר.
כב' הש' בכור: אני לא שואלת אותך.
עד , מר כץ : ב-01:00 בלילה שדיברתי איתו , הוא אמר בבוקר נתראה בבית משפט . לא יכול להיות הגיוני שבן אדם יגיע ב-2 2:00 בלילה , 2 3:00 בלילה , ב , ל , לחקירה , אחרי שמחפשים אותו חודש , והוצא כנגדו צו מעצר , והוא ירצה להיחקר , והעורך דין שלו יגיד שלא , אני לא רוצה להגיד שלא בא לו להגיע עכשיו בשעה 0 1:00,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר שלא בא לי להגיע בשעה 01:00,
עד , מר כץ : אוקיי , זה בדיוק מה שהוא אמר , אבל בצורה קצת אחרת , ואני לא אגיד מהי ,
עו"ד בלומנפלד: תגיד . תגיד מה שאתה רוצה ,
עד , מר כץ : כי אני שומר על כבודך.
עו"ד בלומנפלד: שומר על כבודי?
עד , מר כץ : כן . כן .
עו"ד בלומנפלד: אני ישנתי , הערת אותי ב-0 1:00 בלילה , אמרתי לך אני ישן .
עד , מר כץ : לא , זה יותר מזה . אני לא רוצה לצטט ,
עו"ד בלומנפלד: מחיפה לטייבה.
עד , מר כץ : אני לא רוצה לצטט , אני שומר על כבודך .
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : אז הוא אמר ,
כב' הש' בכור: אני לא מבינה , אני לא מבינה מה לא סביר בזה .
עד , מר כץ : מה לא סביר בזה?
כב' הש' בכור: מה לא סביר בזה.
עד , מר כץ : בסדר , אז מה , מה קרה ,
כב' הש' בכור: אי אפשר בשש , בשבע בבוקר ? מה קרה ?
עד , מר כץ : מה?
כב' הש' בכור: אי אפשר בשש או בשבע בבוקר?
עד , מר כץ : מה זה 06:00 ? אז אני אשב בתחנה ואני אחכה לו עד שהוא ,
עו"ד בלומנפלד: לך הביתה , יש מיליון חוקרים .
עד , מר כץ : מה אתה מדבר . אז מי ישמור עליו . מה , כולם יישבו ויחכו לו ?
עו"ד בלומנפלד: זה לא ייאמן.
עד , מר כץ : אי אפשר גם להכניס את הבן אדם לתא בלי שהוא נחקר , זה לא .
עו"ד בלומנפלד: למה לא?
עד , מר כץ : ככה , כי זה לא הגיוני .
עו"ד בלומנפלד: אה , לא הגיוני ?
עד , מר כץ : ומה היה קורה בבוקר ? אז הייתי בא חוקר אותו ומגיע לבית משפט ב-0 4:00 בצהריים?
עו"ד בלומנפלד: אתה , אתה יודע ,
עד , מר כץ : אני חקרתי אותו , לא קרה שום דבר . אני לא , אתה יודע מה ? בחיים שלי לא היה לי את זה , לא יכול להיות שאני אגיע לבית משפט בלי שאני אחקור בן אדם ,
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : לפעמים בן אדם לא מרגיש טוב , הוא הולך לבדיקה רפואית , אז זה מוסבר .
עו"ד בלומנפלד: אתה ,
עד , מר כץ : אבל בגלל שאתה לא רוצה להגיע?
עו"ד בלומנפלד: אתה מודע לכך שזכות ההיוועצות היא זכות יסוד?
עד , מר כץ : בסדר ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע.
עד , מר כץ : בסדר . אבל חקרנו אותו שוב , אבל חקרנו אותו שוב .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב לשאלה . תקשיב רגע , אנחנו עוד מעט מגיעים לשוב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אנחנו עכשיו בחקירה הראשונה . בבקשה תקשיב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה מודע לכך שזכות ההיוועצות היא זכות יסוד , על פי פסיקה של בית משפט עליון . אתה מודע לכך ?
עד , מר כץ : אתה צריך להקריא לו את כל התנאים שיקבל היוועצות.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : אבל הוא בחר לא להיוועץ.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע , למה אתה ככה ? אתה כאילו נהנה מעצמך ,
עד , מר כץ : אבל הוא בחר , זו הבחירה שלו .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע , רונן .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב רגע , אני אומר לך , מהצד זה נראה נורא מה שאתה עושה .
עד , מר כץ : כן ? לא רק נורא .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , אתה מודע לכך שזכות ההיוועצות היא זכות יסוד של אדם , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כן . נוצרת סיטואציה , שחקירה של אדם אמורה להתחיל ב-0 1:00 בלילה בתחנת משטרת טייבה , ועורך הדין שלו גר בחיפה . אתה מתקשר לעורך הדין שלו , בלילה , אני אומר לך שגם הערת אותי מהשינה , והעורך דין אומר לך "אני עכשיו לא בא לתחנת טייבה ב-0 1:00 בלילה , לא יוצא לדרך מחיפה לטייבה בשעה 0 1:00 בלילה".
עד , מר כץ : תאר לך ,
עו"ד בלומנפלד: שנייה תן לי לסיים.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: איזו סיבה הייתה במקרה הזה שלנו , שחייבה חקירה , לא נוהל עבודה . במקרה הספציפי הזה , תראה לנו איזה צורך חקירתי דחוף חייב לבוא ולחקור אותו ב-0 1:00 בלילה , בלי שאני מייעץ לו , במקום פשוט להמתין לבוקר , אני אראה אותו ואז תחקור אותו .
עד , מר כץ : קודם כל , קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: הסבר.
עד , מר כץ : אני רוצה , בוא , בוא נעמיד דברים על דיוקם . כמו שהוא מסר גם בעדות שלו טלעת , הוא כבר , הוא ידע על זה שאנחנו מחפשים אותו , כבר כנראה משעות הצהריים .
עו"ד בלומנפלד: איפה זה כתוב?
עד , מר כץ : כתוב בעדות שלו , תקרא .
עו"ד בלומנפלד: תראה לי , תראה לי . בבקשה .
עד , מר כץ : בצהריים , הוא בא לבקר את המשפחה שלו .
עו"ד בלומנפלד: איפה ? בבקשה .
עד , מר כץ : בעדות שלו . חכה , עוד מעט אני אגיע לזה .
עו"ד בלומנפלד: לא . לא . לא . לא . אני שם לנגד עיניך עכשיו , את העדות של טלעת , נאשם מספר 3, תראה לי איפה הוא אומר את זה . לא שזה רלוונטי , אבל אתה אומר שהוא אמר את זה , תראה את זה .
עד , מר כץ : או הוא או הבן שלו אמרו את זה.
עו"ד בלומנפלד: אה , או הוא או הבן שלו .
עד , מר כץ : כן , בסדר .
עו"ד בלומנפלד: אמרת הוא.
עד , מר כץ : לא משנה , זה הבן שלו זה הוא .
עו"ד בלומנפלד: אה , הבן שלו זה הוא .
עד , מר כץ : טוב , הקיצר ,
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : הם היו כבר בצהריים בבית.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : והם כבר ידעו שיש חקירה.
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : אבל הכי כיף לבוא בשעה 23:00 כי זה הכי נוח.
עו"ד בלומנפלד: טוב , אז מתנקמים בו ? אז נתנקם בו ?
עד , מר כץ : לא , אני לא אתנקם ,
עו"ד בלומנפלד: אז למה לא חיכיתם?
עד , מר כץ : אני לא אתנקם.
כב' הש' בכור: באיזו שעה , באיזו שעה הוא נעצר ?
עד , מר כץ : הוא נעצר בסביבות 01:00, 0 2:00, אני לא זוכר , יש אהה ,
עו"ד בלומנפלד: הוא הגיע לתחנה גברתי באותו ערב בשעה 20:00 בערב.
עד , מר כץ : הוא לא הגיע ב-20:00 בערב.
עו"ד בלומנפלד: התחילו לדבר איתו בכלל בשעה 01:00 בלילה , מתקשרים אליי אומרים לי אתה בא עכשיו לטייבה , אמרתי להם לא אני לא בא לטייבה ב-0 1:00 בלילה , הם העירו אותי מהשינה .
עד , מר כץ : אבל לא , חיפשו אותו חודש , הוא בחר להגיע מתי שנוח לו .
עו"ד בלומנפלד: בוא נגיד שכל מה שהוא אומר נכון , זה לא נכון כי אין לזה טיפת ראיה ,
עד , מר כץ : אני לא מבין מה הבעיה.
עו"ד בלומנפלד: למה לא לחכות?
עד , מר כץ : אני עוד לא הבנתי מה הבעיה.
עו"ד בלומנפלד: למה גביתם ממנו?
עד , מר כץ : כי זכותו של הבן אדם להיוועץ בעורך דין נכון?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אוקיי . ונתנו לו את כל ה ,
עו"ד בלומנפלד: האפשרות שאתם נתתם לו ,
עד , מר כץ : אמרתי לו "אתה רוצה שאני אביא לך עורך דין אחר ? "
עו"ד בלומנפלד: הוא לא רצה עורך דין אחר.
כב' הש' בכור: מר כץ . אני אומר לך , עורך דין הוא לא קפצון .
עד , מר כץ : רגע , ואני צריך לקום באמצע הלילה ?
כב' הש' בכור: אתה כן.
עד , מר כץ : אז אוקיי , אז אני קמתי באמצע הלילה ,
כב' הש' בכור: אתה כן.
עד , מר כץ : ונסעתי.
כב' הש' בכור: אתה כן . עכשיו , נניח שהעורך דין שלו היה גר בקרית שמונה .
עד , מר כץ : כן.
כב' הש' בכור: אז מה?
עד , מר כץ : ואם העורך דין שלו היה בחו"ל אז נחכה לו עוד שלושה ימים שהוא יגיע?
כב' הש' בכור: חו"ל זה משהו אחר.
עד , מר כץ : זה לא משנה כבודה , אני לא , אני לא חושב שהוא נפגע בצורה כלשהו כי למה , כי אמרתי לו בפירוש מראש , שהוא ייחקר עוד פעם , אחרי שהוא יתייעץ עם עורך דין . כתוב , מה זאת אומרת . כתוב , זה גם כתוב בעדות .
כב' הש' בכור: השאלה , השאלה האחת היא , אם הייתה בהילות של חיים ומוות , של משהו ,
עד , מר כץ : אני לא מבין איך זכותו נפגעה , אני לא מבין איך זכותו נפגעה .
עו"ד בלומנפלד: משהו.
עד , מר כץ : אני לא מבין איך זכותו נפגעה.
עו"ד בלומנפלד: אתה לא צריך להבין . רק תענה על השאלה ,
עד , מר כץ : לפי מה שאתה אומר ,
עו"ד בלומנפלד: אתה לא אמור ,
עד , מר כץ : אני הייתי צריך לבוא להגיד לו "אחי תודה רבה אני הולך לישון , אני חוזר ב-0 8:00 בבוקר" ? אין דבר כזה .
כב' הש' בכור: אבל יש סוג של אהה , יש תחושה של חוסר הגינות .
עד , מר כץ : למה הגינות חוסר הגינות?
כב' הש' בכור: כי א' חקירה בלילה , ב' בלי ,
עד , מר כץ : מה זה חקירה בלילה?
כב' הש' בכור: בלי להתייעץ.
עד , מר כץ : הוא הגיע בלילה.
עו"ד בלומנפלד: אז מה ,
עד , מר כץ : מה קורה כשאני עוצר בן אדם ב-02:00 בלילה?
עו"ד בלומנפלד: תעצור אותו ,
עד , מר כץ : אז אני אומר לך ,
עו"ד בלומנפלד: אם הוא יכול להתייעץ עם עורך דין תחקור , אם לא - תחכה לבוקר .
עד , מר כץ : מה , זה קטין ? אני לא מבין , מה .
עו"ד בלומנפלד: מה הקשר ? יש לי שאלה אחת אליך ,
עד , מר כץ : אני לא מבין אבל מה אתה חושב . הוא נחקר שוב ,
עו"ד בלומנפלד: אני רוצה ש , תכף נגיע לשוב . תכף נגיע שוב לחקירה שהקלטתם את זכות ההיוועצות .
עד , מר כץ : כן . כבר דיברנו על זה אבל , אתה רוצה לחזור לזה ?
עו"ד בלומנפלד: אבל רגע . רגע . הכול , מזל , אתה יודע מה המזל ? שאני הכול מתעד בכתב , בזמן אמת . ועוד מעט נגיש בכתב את מה שאני תיעדתי בכתב בזמן אמת , אבל תקשיב , אני רק מכין את זה . השאלה היחידה שאני מבקש שתענה עכשיו גם בהמשך לכבוד השופטת בכור , תראה לנו בבקשה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: במקרה הזה איזו דחיפות הייתה לחקור אותו בשעות הלילה . זו השאלה היחידה .
עד , מר כץ : אני לא ,
עו"ד בלומנפלד: יש לך תשובה?
עד , מר כץ : זה לא עניין של דחיפות . אני ראיתי שזה הכי הגיוני לחקור אותו .
עו"ד בלומנפלד: הו . אז אתה מאשר לנו שדחיפות לא הייתה .
עד , מר כץ : לא יודע להגיד דחיפות.
עו"ד בלומנפלד: תודה.
עד , מר כץ : אני לא יודע להשתמש במושג הזה.
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה . תודה רבה .
עד , מר כץ : חוץ מזה , הזכות שלו לא נפגעה , כי הוא נחקר עוד פעם אחת לפחות , אחרי שהוא התייעץ עם עורך דין , למרות שהוא טען 50 פעם שהוא לא התייעץ ולא התייעץ , ממש שיגעת אותי .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בסדר .
עד , מר כץ : כן , אתה בסדר גמור , אתה 10 .
עו"ד בלומנפלד: בוא נמשיך , בסדר ? יופי . עכשיו תראה ,
עד , מר כץ : אולי גם עכשיו הוא לא התייעץ איתך , עד היום .
כב' הש' בכור: תמשיך.
עו"ד בלומנפלד: נאשם 3 טוען שביום ה-6.3.13, הוא הגיע ביוזמתו לתחנה . ברגע שנודע לו ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שהוא דרוש לחקירה , הוא מיד הגיע לתחנה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? עוד פעם , אני רוצה להסביר לך את מה שהנאשם 3 טוען כדי שתוכל לענות למה שאני שואל .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: נאשם 3 אומר מיד כשנודע לי שמחפשים אותי , מיד באתי לתחנה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: והשאלה שלי אליך , הראשונה , האם יש לך איזשהו מסמך כאן , לא הנחות שלך , לא השערות שלך , לא הסקות והיגיון שלך ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: מסמך , ראיה , שמראה שהוא ידע שמחפשים אותו לפני ה-6 למרץ .
עד , מר כץ : לא יודע , אני לא זוכר .
עו"ד בלומנפלד: תודה . עכשיו אני ממשיך .
עד , מר כץ : יש מזכרים , יש עדויות ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בסדר .
עד , מר כץ : מאשתו , אני לא .
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בוא נמשיך .
עד , מר כץ : לא נשמע לי הגיוני שבן אדם מחפשים אותו חודש ,
עו"ד בלומנפלד: אתה , לא שמעת שאמרתי לך שההיגיון שלך לא מעניין ?
עד , מר כץ : בן אדם נעלם חודש ואשתו לא יודעת איפה הוא ? נעלם ביום בהיר .
עו"ד בלומנפלד: אתה לא שמעת שאמרתי לך אל תדבר איתי על ההיגיון שלך ? תראה לי ראיות .
עד , מר כץ : זה כמו שהוא לא יודע איפה הבן שלו עמאר.
עו"ד בלומנפלד: ראיות שמראות ,
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: שהוא ידע ,
עד , מר כץ : יש בתיק אהה ,
עו"ד בלומנפלד: תודה.
עד , מר כץ : יש בתיק באסופה של אהה ,
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה.
עד , מר כץ : של דוחות ומזכרים , שמחפשים אותו .
עו"ד בלומנפלד: כן , יש לך מושג ,
עד , מר כץ : ולא בכדי הוציא בית משפט צו מעצר.
עו"ד בלומנפלד: אני לא מתווכח על זה.
עד , מר כץ : אם הוא לא מצא לנכון ל , להבין שהבן אדם הזה מתחמק מחקירה .
עו"ד בלומנפלד: האם יש לך ראיה ,
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: שהוא ידע שמחפשים אותו לפני ,
עד , מר כץ : אני ,
עו"ד בלומנפלד: לפני ה-6 למרץ כן או לא?
עד , מר כץ : אני מאמין שזה קיים בתיק.
עו"ד בלומנפלד: מאמין שקיים בתיק.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בוא נמשיך . טלעת אומר ,
עד , מר כץ : כן?
עו"ד בלומנפלד: אותו נאשם 3 אומר , שהוא הגיע לתחנה ב-6 למרץ , ואז הזעיקו אותך מהבית , ואתה הגעת למקום כולך נסער עצבני וכועס . תגובתך .
עד , מר כץ : הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה , מה .
עו"ד בלומנפלד: אתה אומר שזה לא נכון?
עד , מר כץ : אני לא , אני בטוח לא אאשר את מה שהוא אומר כי זה לא נכון .
עו"ד בלומנפלד: תודה . אז זה לא נכון .
עד , מר כץ : לא . עצבני מה עצבני .
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז.
עד , מר כץ : אולי הוא היה עצבני.
עו"ד בלומנפלד: מאה אחוז , מאה אחוז . טלעת גם טוען שאיך שאתה הגעת לתחנה , כשלטענתו כולך כועס עצבני , בשעת לילה מאוחרת , אתה ניגשת אליו , ואמרת לו , ואני מצטט את טענתו שלו , אתה תשב כאן הרבה זמן וחכה אני אתפור לך חליפה שתשב בכלא הרבה זמן . האם אתה כופר בכך שאי פעם אמרת לו דבר כזה ?
עד , מר כץ : אפילו לא שווה תגובה.
עו"ד בלומנפלד: לא אמרת.
עד , מר כץ : לא , מה זה השטויות האלה נו באמת .
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . אתה גם יודע , אתה גם יודע כחוקר , בלי קשר למקרה הזה , שאסור לך להגיד דבר כזה , אתה יודע שזה אסור .
עד , מר כץ : נו , זה נשמע לך הגיוני שאני אגיד דבר כזה ?
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע שזה אסור.
עד , מר כץ : ברור.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ואני מניח שאתה רוצה לשכנע את בית המשפט שלמרות שאתה יודע שזה אסור , היית כמובן מגלה לכולנו שעשית את זה , אבל בוא נמשיך . תראה . אתה יודע שב- 6.3, אני מפנה ל- ת/54, וב-1 0.3, שזה ת/55, אלו שתי ההודעות , אנחנו מגיעים להודעה הנוספת .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אהה , שנגבו מטלעת , נכון ?
עד , מר כץ : כן . זה מה שאני זוכר .
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו תראה . החקירה הראשונה , בשתיהן הוא שומר על זכות השתיקה באופן מוחלט , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת . החקירה הראשונה שהוא שומר בה על זכות השתיקה ב-6 למרץ מחזיקה 9 עמודים .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה שואל שאלות - זכות שתיקה , שואל שאלות - זכות שתיקה . החקירה השנייה היא 17 עמודים , של זכות שתיקה .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: תגיד , לא עלה במוחך האפשרות , בין ה-6 למרץ ל-10 למרץ , לאור מה שקרה ב-6 למרץ , לנסות אולי לתת לחוקר אחר לחקור אותו ?
עד , מר כץ : למה?
עו"ד בלומנפלד: לא יודע , אולי ביניכם אין כימיה טובה . אולי חוקר אחר יצליח יותר טוב .
עד , מר כץ : כשתהיה לי את האפשרות ככה לעשות מה שנוח לי במשטרה אני אעשה אותה.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . עכשיו תראה . לפי ת/47,
עד , מר כץ : לא , דרך אגב , לא היה לך איזה אפשרות ככה לשלוח איזה מישהו אחר ? כי לא היה נוח להגיע בשעה 0 1:00 בלילה?
עו"ד בלומנפלד: לא.
עד , מר כץ : זה אותו , זה שאלה כזאתי , ממש לא הגיונית בכלל .
עו"ד בלומנפלד: לא . לי לא היה . תראה , לפי ת/47, סמוך לשעה 0 1:00 בלילה אתה מכניס את טלעת לחקירה והוא מבקש להתייעץ איתי.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי . ואז אתה מתקשר אליי , לפי ת/4 7, ואז אתה כותב שאני אומר לך , אני , ציטוט , אין מצב שאני מגיע בשביל הנחקרים האלה לתחנה , שידברו איתי , ככה אתה כותב ,
עד , מר כץ : איפה ? איפה ? תראה לי .
עו"ד בלומנפלד: ת/47, אני מצטט אותך .
עד , מר כץ : כן . זה אני יכול להגיד לך שזה היה קצת יותר גרוע אבל אני ,
עו"ד בלומנפלד: אני מצטט אותך ,
עד , מר כץ : אני פשוט מכבד אותך.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : מה שאמרת על הנחקרים האלה.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : ונסתפק בזה.
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אתה לא מצליח לסכסך בינינו , בוא נמשיך .
עד , מר כץ : לא , אני אומר את האמת .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : אנחנו מדברים על אמת . אתה אמרת את זה קצת יותר בצורה יותר אגרסיבית ,
עו"ד בלומנפלד: אתה רוצה להגיד מה שאמרתי?
עד , מר כץ : יותר בוטה יותר מגעילה.
עו"ד בלומנפלד: אתה רוצה להגיד מה שאמרתי ? לי אין בעיה .
עד , מר כץ : אני לא רוצה להגיד.
עו"ד בלומנפלד: אז אם לא , אז בוא נתקדם .
עד , מר כץ : אני לא נעים לי ממך.
עו"ד בלומנפלד: אז בוא נתקדם.
עד , מר כץ : יאללה.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה כותב שאני אומר "אין מצב שאני מגיע בשביל הנחקרים האלה לתחנה , ושידברו איתי מחר בהארכת מעצר" .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: כך לטענתך , לפי ת/4 7, מילה במילה , אני אמרתי . זה מה שאתה כותב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . ואז אתה כותב שאתה רוצה שאני אדבר איתו , ושהייתה שיחת טלפון ביני לבין טלעת , אמת ?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : איפה זה?
עו"ד בלומנפלד: בהמשך.
עד , מר כץ : תראה לי , אני לא יודע , אני לא ,
עו"ד בלומנפלד: תקרא , מה .
עד , מר כץ : אוקיי.
עו"ד בלומנפלד: ת/47. שאלה ראשונה . אתה כותב את ת/47 ב-1 0.3.13.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ? כשאתה יודע היטב שזכות ההיוועצות היא דבר ש , כמו שאמרת קודם , היא זכות יסוד .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אמת ?
עד , מר כץ : נו.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אם כל מה שאתה כותב ב-ת/47 זו האמת , למה לא עשית את המזכר הזה , ת/4 7, ביום שזה קרה ?
עד , מר כץ : אני אגיד לך למה בדיוק רשמתי את כל המזכר הזה.
עו"ד בלומנפלד: זה השאלה.
עד , מר כץ : כל המזכר הזה נרשם בגלל כל הטענות , וכל המכתבים ששלחת לנו .
עו"ד בלומנפלד: הו . הו .
עד , מר כץ : הו . וכל ,
עו"ד בלומנפלד: זאת אומרת אתה בהגינותך הפעם אומר , שהמסמך הזה , זה בעצם הכסת"ח שלכם .
עד , מר כץ : כן . לא , לא עניין של כסת"ח , זה בגלל שלך היה חשוב כל כך ,
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : להראות כמה שאנחנו לא בסדר.
עו"ד בלומנפלד: לא , לי היה חשוב לשמור ,
עד , מר כץ : אנחנו רוצים להראות ,
עו"ד בלומנפלד: לי בניגוד למה שאתה אומר ,
עד , מר כץ : זה היה ברור ,
עו"ד בלומנפלד: אני בניגוד למה שאתה אומר ,
עד , מר כץ : זה היה ברור שזה יעלה באיזה שלב ב , ב , בדיונים פה .
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : שאנחנו לא בסדר.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ותוך כדי גם התייעצות עם יניב , שהוא היה אז הפקיד המטפל ,
עו"ד בלומנפלד: עם יניב.
עד , מר כץ : אני כתבתי את ה ,
עו"ד בלומנפלד: הו.
עד , מר כץ : את המכתב הזה.
עו"ד בלומנפלד: אז אני אומר לך ,
עד , מר כץ : וגוללתי את כל העניינים האלו . מן הסתם אצל עורכי דין אחרים אני לא מגיע בכלל לרמה הזאת , של הזה , ו , והם , את המינימום שהם עושים , גם שבשעה 0 1:00 בלילה לא בא להם לבוא , אז הם מדברים עם ה , עם ה , עם הלקוח שלהם , אבל אתה כל הזמן התחמקת , אתה לא , גם באותו יום לא הגעת . גם כשהגעת לפה , אמרתי לך פה , ליד ה , בהארכת מעצר בבוקר , "תשמע , תדבר איתם , שלא תגיד מחר כשאני אחקור אותם שלא דיברת איתם" , אתה יודע מה אתה אמרת לי ? "אתה תשתוק , אתה אל תדבר איתם , הם , זה הלקוחות שלי" . מה זה השטויות שלי אתה אל תדבר איתם ? אמרתי לו שלא תגיד , שלא תגיד , שלא תגיד . ולמרות שהם התייעצו איתך ב , בתא המעצר , ויש לזה גם אהה , יש לזה גם אהה , יש לזה הוכחות מתא המעצר רשום את הפגישה הזאת ביניכם , ביניכם לבין הזה , למרות זאת לא מצאת לנכון שבוע שלם להגיע אליהם , אתה פשוט מצפה שאני אשב , אחרי הארכת מעצר , ואני אתאם איתך מתי נוח לך שאני אחקור אותם , שאולי יהיה לך איזה נוח להגיע אליהם . אתה פשוט שבוע לא מצאת לנכון לדבר איתם , למרות שפה דיברת איתם , ועשית את הכול לא לדבר איתם . זה פשוט הייתה אסטרטגיה .
כב' הש' בכור: טוב . נמשיך .
עד , מר כץ : שסופה בדיון הזה.
כב' הש' בכור: טוב.
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בטוח?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: אז תגיד , אני צריך לדעת מתי לקום .
עד , מר כץ : לא , אני אשמע עוד כמה דברים שלך , אז יכול להיות שאני ,
עו"ד בלומנפלד: אבל את התשובה הזאת סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . עכשיו אני חוזר לבקשה המקורית שלי שתענה לשאלות שלי . ב-6 למרץ 201 3, כבר אתה יודע ש , לשיטתך , נוצרת בעייתיות עם העורך דין שיש לך עסק איתו בתיק הזה , לעניין זכות ההיוועצות . זה נכון ?
עד , מר כץ : אני יודע שבאותו יום לא יכולת , לא הגעת .
עו"ד בלומנפלד: יופי.
עד , מר כץ : לא ידעתי שתהיה כל כך בעייתי , אבל אהה , לא ב-6 למרץ . בהמשך ב , כבר הבנתי ש , שאתה בעייתי . לקח לי כמה ימים .
עו"ד בלומנפלד: סיימת?
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: יופי . אתה מתעד , ב-ת/4 7, בעייתיות שנוצרה באותו יום , שאתה מתקשר ואומר לי תבוא ואני אומר לך לא בא , ואתה עוד טוען שאמרתי את זה בצורה גסה .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה מתאר מצב שהנאשם אומר לך שהוא לא מוכן להתייעץ עם עורך דין , ב-6 למרץ , ולמרות שאתה טוען שנתת לו את כל ההזדמנות .
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: אתה , נכון או לא ?
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: נכון . אתה ב-6 למרץ כבר יש במוחך את הידיעה שזכות ההיוועצות זה דבר שהוא זכות יסוד .
עד , מר כץ : זה רשום.
עו"ד בלומנפלד: למה לא נרשם אותו תאריך?
עד , מר כץ : אה , למה לא נרשם ?
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : קודם כל ,
עו"ד בלומנפלד: אם באמת נוצרה בעייתיות באותו יום , ואם אתה תם לב , ואתה אומר לנו אני רציתי לבוא ולשקף את האמת ,
עד , מר כץ : אבל ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב , רגע , רגע . אתה דיברת , נאמת עכשיו שעה .
עד , מר כץ : כן . נכון .
עו"ד בלומנפלד: לא הפרעתי לך . עכשיו תן לי לשאול משהו , אתה בא ומתאר סיטואציה שלטענתך כבר ב-6 למרץ יש בעייתיות עם זכות היוועצות , שאתה יודע שהיא זכות יסוד . אתה יודע את זה כבר ב-6 למרץ . אם אתה כל כך תם לב , וכל כך מסכן שמתעללים בך כמו שאתה אומר ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: למה אתה לא מזכ"ד את זה מיד?
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך שאני לא ,
עו"ד בלומנפלד: למה חיכית ל-10 למרץ?
עד , מר כץ : אני לא ידעתי ב-6 לחודש שזה , שככה תתנהג .
עו"ד בלומנפלד: מה , אתה בא ואומר שדיברת עם עורך דין ,
עד , מר כץ : לא ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב . תקשיב .
עד , מר כץ : אני חשבתי ש ,
עו"ד בלומנפלד: רגע , רגע . אתה אומר ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שב-6 למרץ אתה מדבר איתי בטלפון , ולטענתך באותו תאריך הייתי כל כך גס רוח , שאתה מפאת כבודי ,
עד , מר כץ : לא גס רוח אליי.
עו"ד בלומנפלד: גס רוח.
עד , מר כץ : לא אליי . גס רוח ללקוחות שלך .
עו"ד בלומנפלד: ללקוחות.
עד , מר כץ : נכון . אני חשבתי ש ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף . תקשיב עד הסוף . תקשיב .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: עד הסוף.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אני אומר שכל הדברים שאתה אומר זה קשקוש.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אבל אני אומר מה אתה אומר.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה אומר שבאותו תאריך ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: ב-6 למרץ , הייתי עד כדי כך גס רוח , כלפי הלקוחות שלי , וכלפי האופן שאני בא ומטפל בהם .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: שאתה אפילו מפאת כבודי לא רוצה לומר את זה.
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: היום פה בבית משפט . זה לא מצדיק זיכוד בזמן אמת ?
עד , מר כץ : אבל אני מסביר . לא . כי לא האמנתי , כי באותו שלב , תשמע ,
עו"ד בלומנפלד: תראה , אני אומר לך ,
עד , מר כץ : נתתי לך את הקרדיט ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי ,
עד , מר כץ : נתתי לך את הקרדיט ,
עו"ד בלומנפלד: שאני אשתפר.
עד , מר כץ : לא , שיכול להיות שלא הגעת ,
עו"ד בלומנפלד: הבנתי.
עד , מר כץ : לא האמנתי שזה ,
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : ימשיך ככה.
עו"ד בלומנפלד: אוקיי.
עד , מר כץ : בצורה אינטנסיבית.
עו"ד בלומנפלד: אני אזרום איתך.
עד , מר כץ : לאורך כל הדרך ,
עו"ד בלומנפלד: אתה יודע מה , רונן ?
עד , מר כץ : שאתה פשוט מתעלל ,
עו"ד בלומנפלד: רונן . רונן . מקובל . מקובל . אתה טוען שהמשך ההתנהגות ,
עד , מר כץ : כן , המשך ההתנהגות .
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים.
עד , מר כץ : דרך אגב , מתי הייתה ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים.
עד , מר כץ : מתי הייתה החקירה ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה טוען שהמשך ההתנהגות הלא בסדר שלי ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: המתעללת שלי.
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בכם , במשטרה המסכנה והאומללה ,
עד , מר כץ : נכון.
עו"ד בלומנפלד: הייתה יום למחרת . ב-7 למרץ בבית משפט . אתה כותב את זה , ב-ת/47 .
עד , מר כץ : אני רושם , אני רושם .
עו"ד בלומנפלד: ואז אתה לא מוצא לנכון?
עד , מר כץ : כן , אני רושם ,
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא , אתה לא מזכ"ד ב-7 למרץ ?
עד , מר כץ : אז אני רושם.
עו"ד בלומנפלד: ב-7 למרץ למה אתה לא רושם?
עד , מר כץ : רגע , רגע , רגע . שנייה .
עו"ד בלומנפלד: אתה מבין את השאלה?
עד , מר כץ : רגע . אני אסביר לך למה .
עו"ד בלומנפלד: אתה מבין את השאלה?
עד , מר כץ : אני אסביר לך למה.
עו"ד בלומנפלד: אבל אתה מבין את השאלה?
עד , מר כץ : ואני גם אתן תשובה.
עו"ד בלומנפלד: אבל הבנת?
עד , מר כץ : כי אני אגיד לך מה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה הבנת את השאלה?
עד , מר כץ : כן . אני הבנתי את השאלה .
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : ואני אגיד לך למה . עד שלא חקרתי אותו פעם שנייה , וכבר עליתי על גל כזה שיש פה איזו בעייתיות , לא מצאתי לנכון בשלב זה לזכ"ד את זה .
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : ככה . כי רק ב-10 כשהוא נכנס עוד פעם ,
עו"ד בלומנפלד: אבל ב-6 אני לא בסדר , וב-7 אני לא בסדר ,
עד , מר כץ : רגע , תקשיב , הרי מתי נכתב המזכר הזה ?
עו"ד בלומנפלד: הבנתי.
עד , מר כץ : כשבאתי ורציתי לחקור אותו שוב , והבנתי שזה מגמתי ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : אז אמרתי בוא נרשום מזכר ש , ואתה העלית כל מיני טענות ,
עו"ד בלומנפלד: אה.
עד , מר כץ : ושלחת כל מיני מכתבים.
עו"ד בלומנפלד: אה.
עד , מר כץ : הכול .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שהטענה היחידה שאתם רשמתם את המזכר הזה ת/47, זה לא שאני עשיתי ,
עד , מר כץ : רגע , אז מה ?
עו"ד בלומנפלד: או לעצמי ,
עד , מר כץ : רגע מה ,
עו"ד בלומנפלד: אני עונה לך , זה ,
עד , מר כץ : אני יכול להגיד ,
עו"ד בלומנפלד: זה עיוות של האמת , זה יותר חמור , זה יותר חמור .
עד , מר כץ : שהפרקליט והקצין המטפל עודכן אונליין ,
עו"ד בלומנפלד: אני , זה אני מאמין לך ,
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: ממה שאתה אמרת ,
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: כן.
עד , מר כץ : אני בגלל ש ,
עו"ד בלומנפלד: אני מראה לך עכשיו את הפניות שלי אליך מה-10 למרץ . אתה מזהה את הפנייה הזאת ?
עד , מר כץ : אני לא קראתי אותה . מי שקרא אותה זה קצין ,
עו"ד בלומנפלד: אני שואל אם אתה ראית?
עד , מר כץ : לא.
עו"ד בלומנפלד: היא ממוענת אליך .
עד , מר כץ : כן , אבל ,
עו"ד בלומנפלד: כן . תקרא בבקשה את מה שכתוב בפנייה שלי אליך מה-10 למרץ . זו הסיבה שעיוותם את מה שעיוותם ב- ת/47.
עד , מר כץ : ממש לא . ממש לא נכון .
עו"ד בלומנפלד: טוב , אני מגיש ,
עד , מר כץ : אני רואה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מגיש לבית משפט , אני אומר רק שיש פה שתי , שתי פניות שלי למשטרה , אחת מה-10 למרץ ואחת מה-11 למרץ , שתיהן אני מגיש , עם אישורי מסירת פקס , ועם אישורי קבלה , גם טלפוניים , שנעשו ממשרדי . אני אומר לך , אדוני , שכל הטענות שאתה מעלה ב- ת/47 הן כלפיי והן כלפי הנאשמים זה קשקוש אחד גדול , שכל המטרה שלו זה לכסות על ההתנהגות שלכם , שבאה לידי ביטוי בפניות שלי אליכם .
כב' הש' בכור: המכתבים מוגשים נ/8.
עד , מר כץ : אז אני ,
עו"ד בלומנפלד: זה הסיבה שהגשתם את ת/47.
עד , מר כץ : אז אני שוב אומר לך ש ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר . אני אומר לך ש ,
עד , מר כץ : רגע , אתה רוצה שאני אענה או לא ?
עו"ד בלומנפלד: בבקשה , בשמחה .
עד , מר כץ : אני אומר לך שזה לא נכון.
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עד , מר כץ : אני אומר לך שהמכתב הזה נכתב לאחר התייעצות עם הפרקליט ,
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : ש , אחרי שהוא , הוסבר לו את כל ה , הכול .
עו"ד בלומנפלד: מתי הוסבר לו?
עד , מר כץ : במעמד של ה-10.3.
עו"ד בלומנפלד: אבל למה לא ב-6.3?
עד , מר כץ : ככה , כי ,
עו"ד בלומנפלד: למה לא ב-7.3?
עד , מר כץ : כי עד ה , עד ה , עד ה-1 0.3,
עו"ד בלומנפלד: למה לא ב-7.3?
עד , מר כץ : כי עד ,
עו"ד בלומנפלד: הסנגור מתנהג בצורה כל כך קשה שמתקשר אליי ,
עד , מר כץ : סליחה , סליחה ,
עו"ד בלומנפלד: קצין , קצין מאצלכם ,
עד , מר כץ : סליחה.
עו"ד בלומנפלד: באיום שהוא יגיש עליי תלונה ללשכת עורכי הדין.
עד , מר כץ : סליחה . תקשיב ,
עו"ד בלומנפלד: למה אתם לא עושים שום דבר.
עד , מר כץ : רגע , אני אסביר לך למה .
עו"ד בלומנפלד: טוב . כן .
עד , מר כץ : כי ב-6.3,
עו"ד בלומנפלד: כן?
עד , מר כץ : כשהוא בא וטען שהוא לא מדבר , הוא לא נותן חקירה , כי העורך דין שלו לא פה , אז זה עדיין לגיטימי . ואחרי זה ,
עו"ד בלומנפלד: אה , זה כן היה לגיטימי .
עד , מר כץ : זה היה לגיטימי.
עו"ד בלומנפלד: לפני רגע אמרת שזו הייתה שערורייה.
עד , מר כץ : אני אמרתי לך שזה היה לגיטימי ,
עו"ד בלומנפלד: אמרת ,
עד , מר כץ : אני רשמתי ,
עו"ד בלומנפלד: אמרת שאתם נורא מסכנים.
עד , מר כץ : אני גם רשמתי ,
עו"ד בלומנפלד: שהסנגור מתעלל בכם.
עד , מר כץ : זה גם מוקלט . וגם רשמתי לו שיהיה לו הזדמנות להיוועץ עם עורך דין אחר כך , אבל שלא יגיד אחר כך שהוא , שהוא לא התייעץ עם עורך דין .
עו"ד בלומנפלד: הבנתי.
עד , מר כץ : וכשהגעתי לבית , רגע , תן לי להשיב .
עו"ד בלומנפלד: איי , רונן .
עד , מר כץ : וכשהגעתי לבית משפט , אני אמרתי לך חזור ושנה , "שלא יהיה מצב שבפעם הבאה תגיד" .
עו"ד בלומנפלד: נכון , אמרת ,
עד , מר כץ : וכשהגעתי ל-10.3, ורציתי לחקור אותו , אז עוד פעם הוא חזר על אותו גרסה .
עו"ד בלומנפלד: אבל ,
עד , מר כץ : ורשום פה כל השיחה.
(מדברים יחד)
עו"ד בלומנפלד: אתה התקשרת אליי ,
עד , מר כץ : ורשום פה את כל השיחה.
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : רגע . תקשיב , תקשיב .
עו"ד בלומנפלד: הצעקות שלך לא עושות רושם.
עד , מר כץ : רגע . רגע .
עו"ד בלומנפלד: אתה מתקשר אליי ב-10.3,
עד , מר כץ : תן לי לענות.
עו"ד בלומנפלד: אומר לי בוא עכשיו לתחנת המשטרה , ואני אומר לך רונן אני לא יכול , אני בחיפה בדרך לדיון .
עד , מר כץ : אתה בחיפה , אתה בירושלים , אתה בתל אביב .
עו"ד בלומנפלד: מה לעשות , טפו טפו טפו אני עובד .
עד , מר כץ : אבל סליחה , יש לך ארבעה ימים , אתה לא נפגש עם הלקוחות שלך ?
עו"ד בלומנפלד: זה לא עניין שלך . אתה הזמנת אותי לבוא להתייעץ איתם ב-1 0.3.
עד , מר כץ : סליחה , תגיד לי .
עו"ד בלומנפלד: רגע ,
עד , מר כץ : אני לא שמעתי , אני פעם ראשונה שומע שלמישהו יש עורך דין מהיום הראשון , והוא שבוע לא מוצא לנכון לראות ,
עו"ד בלומנפלד: אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה.
עד , מר כץ : עובדה.
עו"ד בלומנפלד: לא . ממש לא .
עד , מר כץ : תן לי להשיב , אתה עצרת אותי באמצע . אחרי שדיברתי איתך בעשירי , שהוא לא רצה עוד פעם לדבר , ו , וגם רשמתי את כל השיחה בינינו , אתה התחלת בתפוצה של נאט"ו להפציץ אותנו ב , במכתבים ש'ך , כי רצית לצאת להגנתך . אני התייעצתי עם הפרקליט , והוא אמר לי תשמע תרשום מזכר , וגם תרשום מה שהיה לפני כן , כי מה שהיה לפני כן לא היה איזה , לא היה איזה מאבק ,
עו"ד בלומנפלד: אתה קראת?
עד , מר כץ : זה עובדות שצריך לציין.
עו"ד בלומנפלד: אתה קראת עכשיו את שני המכתבים של , אני הצגתי בפניך ,
עד , מר כץ : אני לא קראתי.
עו"ד בלומנפלד: לא , אז אני מציג אותם בפניך .
עד , מר כץ : לא , נו מה יש לקרוא את זה , מה זה משנה כל כך .
עו"ד בלומנפלד: אתה רוצה לקרוא אותם?
עד , מר כץ : אני אומר לך , אני עומד מאחורי הזה שלי ,
עו"ד בלומנפלד: לא ,
עד , מר כץ : שאתה לא עשית שום מאמץ ,
עו"ד בלומנפלד: בסדר . בסדר .
עד , מר כץ : להגיע ללקוחות שלך בשביל אהה זה ,
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך ,
עד , מר כץ : ואני אומר לך שגם התייעצת איתם.
כב' הש' בכור: אבל אתה מבין , אבל אתה מבין ,
עד , מר כץ : אבל ,
כב' הש' בכור: שאם מדברים עם אדם ב-01:00 בלילה.
עד , מר כץ : אבל זה לא רק 01:00,
כב' הש' בכור: והוא אומר ,
עו"ד בלומנפלד: תן ל , לשופטת אתה גם לא נותן לדבר ?
כב' הש' בכור: תקשיב . תודה , עורך דין בלומנפלד .
עו"ד בלומנפלד: בבקשה.
עד , מר כץ : באמת תודה.
כב' הש' בכור: ואתה שואל אותו , אם אתה לא יכול להגיע עכשיו , אתה יכול להגיע תוך חמש או שש שעות ? לפני החקירה בבוקר ? לפני 0 8:30 ? הכול היה נמנע , כל ה ,
עד , מר כץ : אבל כבודה ,
כב' הש' בכור: חלופת מכתבים.
עד , מר כץ : אבל היה עוד , היה עוד חקירה , בעשירי .
כב' הש' בכור: אני שואלת . אם זה היה נשאל ,
עד , מר כץ : אז אני רק רוצה להגיד שהיה מקובל עליי בשישי לחודש שהוא לא יענה , היה נראה לי לגיטימי ,
כב' הש' בכור: אוקיי.
עד , מר כץ : וצודק.
כב' הש' בכור: נו , אז למה הוא נחקר ?
עד , מר כץ : וחוקי . הוא נחקר כי , כי מן הסתם אני צריך לתת לו את ההזדמנות הזאת להיחקר . אני לא מוצא לנכון ,
כב' הש' בכור: זה לא הזדמנות להיחקר.
עד , מר כץ : לא משנה , אבל ניתן לו ה , בבוקר , בבוקר ניתן לו הזדמנות ,
כב' הש' בכור: המשטרה לא עושה מחטפים.
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : ניתן לו הזדמנות לדבר איתו . אבל אנחנו מדברים על העשירי לחודש הוא כבר עדיין שותק .
כב' הש' בכור: אנחנו מדברים על השישה.
עו"ד בלומנפלד: העשירי לחודש דרך אגב זה ,
עד , מר כץ : ומה בעשירי ? למה הוא שתק ?
עו"ד בלומנפלד: עשירי ,
עד , מר כץ : למה הוא לא הגיע לדבר איתו?
עו"ד בלומנפלד: כי הייתי בירושלים ולא הייתם מוכנים להמתין דקה . אני מסביר לך , אני ,
עד , מר כץ : אתה רוצה שאני אגיד לך מה אמרת?
עו"ד בלומנפלד: כן . כן . תגיד לי מה אמרתי , כתוב , אני נמצא בחיפה ,
עד , מר כץ : היום אני נוסע לירושלים.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : אין לי זמן , אין לי זמן לטפל בלקוחות שלי .
עו"ד בלומנפלד: רונן , באותו רגע באמת לא היה לי זמן לבוא לטייבה ,
עד , מר כץ : מה אתה רוצה , תגיד לי מה אתה רוצה ,
עו"ד בלומנפלד: אז חכה ,
עד , מר כץ : רגע , אתה רוצה שאני אקבע איתך את המועד שנוח לך ?
עו"ד בלומנפלד: כן , בשביל שנינו .
עד , מר כץ : אבל זה לא עובד ככה.
עו"ד בלומנפלד: למה?
עד , מר כץ : ככה . כי במסגרת מעצר אני אחקור אותו מתי שבא לי .
עו"ד בלומנפלד: הו . הו . זה מה שרציתי לשמוע . ואתה מבין ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : ואתה התייעצת איתו , אתה התייעצת איתו ,
עו"ד בלומנפלד: בבית משפט ,
עד , מר כץ : וכשאני אמרתי לך פה , בשביעי לחודש בבוקר , בהארכת מעצר , שלומי שלא תגיד שלא , בוא תייעץ להם , ושלא תגיד בפעם הבאה בעשירי ל , בחקירה הבאה ,
עו"ד בלומנפלד: אני גם כותב לך ,
עד , מר כץ : אתה יודע מה אמרת לי ? "תשתוק" .
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : אתה רוצה שאני אגיד לך שאני אצטט ? "תשתוק" . וגם ,
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : יש לנו הוכחה פה , יש פה הוכחה ,
עו"ד בלומנפלד: אתה מונע משיקולי אגו.
עד , מר כץ : לא שיקולי אגו.
עו"ד בלומנפלד: ומשיקולי כבוד , שלא רלוונטיים .
עד , מר כץ : יש'ך פה , יש'ך פה תיעוד של שב"ס ש , יש'ך פה תיעוד של שב"ס .
עו"ד בלומנפלד: תראה לי . איפה ?
עד , מר כץ : כן , יש את זה , תראי לו את זה ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי לראות.
עו"ד קרת: אני לא יודעת אם זה כאן.
עד , מר כץ : והם התייעצו איתך , כשאתה נכנס ,
עו"ד בלומנפלד: נכון , בדיוק דקה , נתנו לי לעמוד שמה מאחורי הדלת .
עד , מר כץ : זה בעיה שלך.
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : אני אשם ? למה , למה ,
עו"ד בלומנפלד: זה מה ש ,
עד , מר כץ : אתה רוצה שאני , אתה רוצה שאני אקריא לך בעדות שלו , של הבן שלו ,
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : שהוא אמר , כשהוא אמר שהוא ייתן ,
עו"ד בלומנפלד: רונן , אנחנו מדברים על טלעת עכשיו . אתה צורח סתם . וזה לא נראה טוב הצרחות שלך .
עד , מר כץ : אז אני מסביר לך שאם תקרא את העדות של הבן שלו , הבן שלו אומר שהוא כן התייעץ איתכם .
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : ואתה באת ,
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : עשיתם אסטרטגיה ,
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : ואתם ממשיכים איתה עד עכשיו.
עו"ד בלומנפלד: רונן.
עד , מר כץ : אבל המשטרה לא בסדר.
עו"ד בלומנפלד: רונן . תקשיב רגע .
עד , מר כץ : תביאי לי רגע את העדות של הבן שלו.
כב' הש' בכור: אהה ,
עו"ד בלומנפלד: תקשיב מה שאומרים לך.
כב' הש' בכור: עורך דין בלומנפלד . יש לנו חמש דקות .
עו"ד בלומנפלד: אני עוד שתי דקות מסיים . רונן .
עד , מר כץ : תקרא את העדות של הבן שלו.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : שהבן שלו אומר שהוא כן התייעץ.
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : והבן שלו כן שיתף פעולה.
עו"ד בלומנפלד: אחת הטענות שאתם העליתם זה שהעובדה שבהודעה השנייה הקלטתם ,
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: בוידאו , את זכות ההיוועצות שסוף סוף הוענקה לנאשם הזה , הטענה שלך זה שההקלטה הזאת , שאתם מקליטים אותו מתייעץ איתי , זה נעשה בתום לב .
עד , מר כץ : נכון . הוא גם טען שהוא לא התייעץ .
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור.
עד , מר כץ : וגם אז הוא , וגם אז הוא טען שהוא לא התייעץ .
עו"ד בלומנפלד: בסדר.
עד , מר כץ : והוא גם טען שהוא שומר על זכות השתיקה כי הוא לא התייעץ.
עו"ד בלומנפלד: בסדר גמור.
עד , מר כץ : כמה פעמים נאפשר את הפארסה הזאת?
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף , תקשיב עד הסוף .
כב' הש' בכור: פעם אחת . פעם אחת .
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף.
עד , מר כץ : לא פעם אחת , ממש הוא ,
כב' הש' בכור: אבל צריך לעשות את זה בשים שכל.
עו"ד בלומנפלד: תקשיב עד הסוף.
כב' הש' בכור: בלי להתלהם.
עד , מר כץ : לא פעם ראשונה אני רואה דבר כזה.
עו"ד בלומנפלד: אתה יורה לעצמך ברגל וחבל.
עד , מר כץ : אני יודע.
עו"ד בלומנפלד: כל מה שאני אומר לך , כל מה שאני אומר לך , זה שאני באתי וביקשתי מכם תשובה עניינית .
עד , מר כץ : טוב.
עו"ד בלומנפלד: בלי לריב , בלי להתלהם , בפניות שלי אליכם .
עד , מר כץ : נכון . ו ,
עו"ד בלומנפלד: ואתם בוחרים להתעלם , לזכ"ד את ת/47,
עד , מר כץ : לא , היה לך תגובה של הקצין .
עו"ד בלומנפלד: לא , ממש לא .
עד , מר כץ : לא , אני אומר לך שהוא שלח לך .
עו"ד בלומנפלד: איפה?
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד בלומנפלד: איפה ? הקצין שלח לי תשובה ?
עד , מר כץ : כן , כן . הוא כתב לך תשובה .
עו"ד בלומנפלד: אפשר לראות אותה?
עד , מר כץ : לא יודע.
עו"ד קרת: זה , לא הבאתי את המסמך הזה , אבל יש את זה במשרד .
עד , מר כץ : כן , הוא שלח לך תגובה .
עו"ד בלומנפלד: אני אומר לך שאני לא קיבלתי כלום.
עד , מר כץ : הוא שלח לך תשובה.
עו"ד בלומנפלד: אז אני אומר לך שלא קיבלתי כלום.
עד , מר כץ : פשוט לא היה נוח לך לזכור את זה.
עו"ד בלומנפלד: אני , תביא לי .
עד , מר כץ : אתה דיברת איתו גם.
עו"ד בלומנפלד: נכון.
עד , מר כץ : אה.
עו"ד בלומנפלד: זה שדיברתי אני כותב שדיברתי.
עד , מר כץ : אה.
עו"ד בלומנפלד: אני כותב שדיברתי איתו . אני לא מסתיר . תשובה כתובה לא קיבלתי . אני לא זוכר שקיבלתי , אין לי תשובה כתובה שלו ,
עד , מר כץ : אני יכול גם להגיד ש ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים.
עד , מר כץ : שבשום שלב של הארכת המעצר לא , לא פעלת ,
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים.
עד , מר כץ : לפני בית המשפט , שהוא לא , למה לא העלית את זה ?
עו"ד בלומנפלד: כי הסכמתי להארכת מעצר.
עד , מר כץ : אה . הסכמת .
עו"ד בלומנפלד: מה לעשות . אני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט , אחד , בקשר לחקירה הראשונה לא הייתה שום סיבה בעולם ושום דחיפות לחקור אותו בלילה . שתיים , לגבי ההודעה השנייה , מסיבות שעד היום לא ברורות לי אתם בחרתם להקליט אותו מתייעץ איתי כעורך דין . שלוש , הטענות של הנאשם , על פיו הוא אוים על ידיכם , על פיו ניסיתם להפחיד אותו , שאם הוא לא יבוא ו ,
עד , מר כץ : זה מוקלט , אתה רואה את זה ?
עו"ד בלומנפלד: תן לי רק לסיים.
עד , מר כץ : זה מוקלט , אתה לא מבין שזה מוקלט , נכון ?
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים בבקשה.
עד , מר כץ : תראה לי שאני מאיים עליו.
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים בבקשה . אני מעולם לא טענתי שאתה מטומטם .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: אתה בוודאי לא תקליט את עצמך מאיים על נחקר , אפשר גם לדבר ,
עד , מר כץ : אתה , תסתכל עליו , זה נראה לך בן אדם שאפשר בכלל לאיים עליו ? זה נראה לך בן אדם שאפשר לאיים עליו ?
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים.
עד , מר כץ : לפי מה שאני רואה הוא מאיים על אחרים.
עו"ד בלומנפלד: תן לי לסיים בבקשה . אני העליתי את כל הטענות האלה , באופן מפורש ובזמן אמת , בפניות שלי אליכם , ואתם אפילו לא טענתם להכחיש אותם . לא טרחתם אפילו לטעון "לא היו דברים מעולם" . על מה שאמרתי עד עכשיו יש לך מה לומר ?
עד , מר כץ : כל מה שהיה רשמתי פה במזכר , מה זה מפורט , חבל על הזמן .
עו"ד בלומנפלד: אני סיימתי את החקירה הנגדית של העד.
כב' הש' בכור: תודה.
עד , מר כץ : זהו?
כב' הש' בכור: חקירה חוזרת.
עו"ד בלומנפלד: סיימתי.

ע . ת/18, מר כץ , משיב בחקירה חוזרת לעו"ד קרת :
עו"ד קרת: כן , יש לי רק כמה שאלות קטנות . דבר ראשון הוצג לך היום בבוקר ת/32 לגבי המצלמות של המועצה , ונשאלת על הזווית שהמצלמות פונות אליהן ,
עו"ד בלומנפלד: הוא לא נשאל על זה שאלה אחת.
עד , מר כץ : לא , נשאלתי .
כב' הש' בכור: לא , על מה זה ,
עד , מר כץ : אמרת על זה מסתכל.
כב' הש' בכור: מסתכל.
עד , מר כץ : זה זווית . זה הכוונה .
עו"ד קרת: טוב . אהה , אז אני מפנה אותך ל- ת/22 לפסקה השלישית מהסוף , אתה יכול להגיד לאן המצלמות פונות ?
עו"ד בלומנפלד: סליחה , אפשר לראות למה חברתי מפנה את העד ?
עו"ד קרת: אני אמרתי בדיוק , יש לך את החומר , תסתכל .
עו"ד בלומנפלד: פה ? אה , אוקיי , אין בעיה .
עד , מר כץ : רשום פה על אהה , לגבי מצלמה אחת שהיא מסתכלת לכיוון אהה , אפשר להגיד לכיוון צפון .
עו"ד בלומנפלד: מה כתוב ? כתוב לכיוון צפון ?
עד , מר כץ : לא , רשום מצלמה צופה לכביש הממשיך מזרחית לכיוון הבית . אז המצלמה לכיוון צפון .
עו"ד בלומנפלד: זה פרשנות שלך . רק מה כתוב .
עד , מר כץ : בסדר , אז אני אומר לך . בסדר , צופה לכיוון צפון מזרח , לא משנה .
עו"ד בלומנפלד: מה כתוב?
עד , מר כץ : רשום , מצלמה הצופה לכביש .
כב' הש' בכור: בסדר , כתבת . כתבת את הכיוון .
עו"ד בלומנפלד: לכביש . תודה רבה .
עד , מר כץ : לכביש הממשיך זה הכביש ש , צופה למטה , זה כביש ,
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה . כל מה ששאלתי זה מה כתוב ,
עו"ד קרת: אבל שלומי , אבל עכשיו אני שואלת ,
עד , מר כץ : אני מסביר לך מה זה המצלמות ,
עו"ד בלומנפלד: לא , אבל התשובות שלו הן תשובות לא הגונות .
עד , מר כץ : לא , למה לא הגונות ? וצופה לכביש שמוביל , הכביש הזה ,
עו"ד בלומנפלד: מה כתוב?
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : אבל הכביש הזה הוא צפוני.
עו"ד בלומנפלד: היא שאלה אותך מה כתוב.
עד , מר כץ : אוקיי , אני , אז תקרא .
עו"ד בלומנפלד: אני ? אתה נחקר . אבל תקרא מה כתוב .
עד , מר כץ : כתוב פה ש , אני רושם שהמצלמה הזאת צופה לכביש שממשיך מזרחית לכיוון הבית של מוראד , מצלמה שיכולה אולי לראות תנועת רכבים ביום הדקירה לכיוון הצומת , צומת ימה בה התרחשו הדקירות , או תנועה לצומת הזאת ביום הירי .
כב' הש' בכור: טוב . כן .
עו"ד בלומנפלד: תודה רבה .
עו"ד קרת: דבר שני , אני מפנה אותך ל , אהה , נשאלת לגבי אמרה שגבית של אדם בשם עבדל חמיד חליל . איך אנחנו יודעים שהוא ,
כב' הש' בכור: חזראללה ? חזראללה ?
עו"ד קרת: לא . זה בן אדם אחר .
עד , מר כץ : זה קייסי.
עו"ד קרת: זה עבד אל חמיד קייסי.
עד , מר כץ : זה המזכיר של המועצה.
כב' הש' בכור: קייסי.
עו"ד בלומנפלד: קייסי.
עו"ד קרת: שה ,
עו"ד בלומנפלד: חברתי מכוונת לקייסי.
עו"ד קרת: כן , שנשאלת , שהאם הוא קייסי שלא רשום שהוא קייסי מזכיר המועצה , אז אני מפנה אותך לכותרת של האמרה , ובבקשה תגיד לי מה התפקיד של אותו אדם .
עד , מר כץ : מזכיר המועצה . אני גם אומר שאני יודע שהוא קייסי , כי אני מכיר אותו שנים .
עו"ד קרת: בסדר .
עד , מר כץ : הוא לא , הוא יישאר בתפקיד הזה כנראה עוד הרבה שנים בשיטה הזו .
עו"ד קרת: אוקיי . אהה , אני , רגע , אוקיי , נשאלת היום על ידי הסנגור מדוע רק ב- 3.2, באמרה השנייה של פואז , שאלת אותו איפה רכב ההונדה , אז אני מפנה אותך לאמרה שגבית ב-2 6.1, בעמוד אהה ,
עד , מר כץ : ממי?
עו"ד קרת: מפואז . בעמוד , אהה , 5, שורות 20 עד 22 .
עו"ד בלומנפלד: אבל הקראתי לו את זה.
עד , מר כץ : לא , אתה אמרת לי ,
עו"ד בלומנפלד: את החלק הזה הקראתי לו.
עו"ד קרת: אתה לא הקראת לו את זה.
עו"ד בלומנפלד: זה לא יאומן . חבל שאין את הפרוטוקול .
כב' הש' בכור: רגע . רגע . רגע . כן .
עו"ד בלומנפלד: הקראתי לו את זה.
עד , מר כץ : אני שאלתי אותו בעשרים ו , משהו כנראה שאני לא שמתי לב , שאלתי אותו כבר ב-2 6, שאלתי אותו איפה ההונדה הזאת והוא אומר לא יודע איפה היא . זאת אומרת ביום האירוע .
עו"ד בלומנפלד: אני שאלתי למה לא שאלת את אמיר , את אמיר , האוטו היה אצל אמיר .
עו"ד קרת: בסדר , אבל שאלת ,
(מדברים יחד)
עד , מר כץ : אמרת בשלישי לחודש ,
כב' הש' בכור: כתוב בהקלטה מה מופיע , אוקיי ?
עו"ד קרת: במקום להתווכח.
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד קרת: אוקיי . נשאלת על ידי הסנגור למה לא זיכ"דת בזמן אמת את הטענות לעניין ההיוועצות של טלעת באמרה מה- 6.3. אז אני מפנה אותך ,
עד , מר כץ : זה מזוכ"ד בעדות ,
עו"ד קרת: לאמרה ,
עו"ד בלומנפלד: מה שכתוב בעדות אין מחלוקת , נמצא בתיק בית משפט .
עו"ד קרת: בסדר , אז אני ,
עו"ד בלומנפלד: כל הטענות שב-ת/47 לא היו ולא נבראו ,
עו"ד קרת: בסדר , אז אתה לא מעיד עכשיו , אז אני מפנה את העד לאמרות ,
כב' הש' בכור: איזה ת'?
עו"ד קרת: ל-ת/54. אהה , לעמוד הראשון , והשני , עד שורה 1 3, מה בעצם מתואר ב ,
עו"ד בלומנפלד: מה זה , מה , סליחה , אני מתנגד לשאלה גברתי . מה שכתוב - כתוב .
כב' הש' בכור: אבל זה הוגש . אבל זה הוגש .
עו"ד בלומנפלד: זה הוגש.
עו"ד קרת: כן , זה הוגש , אבל חברי פשוט אהה , ראה לנכון ,
עו"ד בלומנפלד: זה לפני בית המשפט , סליחה .
עו"ד קרת: לחקור את העד על זה.
עו"ד בלומנפלד: עכשיו אם חברתי תיתן , תשאל את השאלה הזאת את העד , וגברתי גם מכירה את העד , אנחנו נקבל פה את נאום ההכתרה , עם פרשנות מפה עד הודעה חדשה למה שכתוב . מה שכתוב כתוב . לא הסתרנו כלום .
עו"ד קרת: בינתיים נראה לי שההתנגדות יותר ארוכה מה ,
כב' הש' בכור: בסדר , היא מפנה ל , ל-ת' ,
עו"ד בלומנפלד: תפני . תפני . את לא צריכה אותו בשביל זה .
עו"ד קרת: אז הפניתי אותו.
עו"ד בלומנפלד: אז תודה רבה.
עד , מר כץ : נו , מה , מה ,
עו"ד בלומנפלד: אני מתנגד לשאלה.
עד , מר כץ : אני יכול להגיד ש ,
עו"ד בלומנפלד: מה שכתוב כתוב פה ,
עד , מר כץ : שיש פה ,
עו"ד בלומנפלד: גברתי ,
עד , מר כץ : שתיים שלוש דפים שמדברים על ה , שאני נותן לו זכות , ואני אומר לו ,
עו"ד בלומנפלד: אבל זה לא במחלוקת ,
עו"ד קרת: בסדר , זה הכול .
עו"ד בלומנפלד: שמה שכתוב - כתוב.
עו"ד קרת: בסדר גמור . אז הנה .
עד , מר כץ : ואני חושב שהוא אמר בפירוש שהוא התייעץ איתך.
עו"ד קרת: העד גם ענה.
עד , מר כץ : והוא עדיין בחר ,
עו"ד בלומנפלד: כתוב . הכול כתוב .
כב' הש' בכור: בסדר.
עד , מר כץ : פעם הבאה אני אזמין לכם איזה בית מלון ותשבו שמה ותתייעצו על ארוחה טובה , ואז הכול יהיה בסדר .
עו"ד קרת: עכשיו , אני מפנה אותך ל- ת/57, יש לך את זה נגיש ? כי לי יש רק את העותק הצהוב . האמרה של אחמד נדאף .
עד , מר כץ : פעם ראשונה אני רואה דבר כזה.
עו"ד בלומנפלד: מה רצית?
עו"ד קרת: את האמרה של אחמד נדאף.
עד , מר כץ : חשוב להגיד שיש , שיש מחיר לזכות השתיקה .
עו"ד קרת: אז אני מפנה אותך ל-ת/57, האמרה של אחמד נידאף שגבית .
עד , מר כץ : כן.
עו"ד בלומנפלד: זה נידאף או נידאל?
עו"ד קרת: נידאף.
עד , מר כץ : נידאף אני חושב.
עו"ד קרת: העד העיד ואמר נידאף , אבל לא משנה .
כב' הש' בכור: לא חשוב.
עו"ד בלומנפלד: טוב.
עו"ד קרת: אותו עד , אהה , הוא טען ב , בבית המשפט , שהוא לא , לא אמר לך , שהוא לקח את המקל שהחזיק האבא , אהה , כדי שהוא יפסיק להכות . זה , אני אפנה אותך ספציפית לאמרה . כן . אני מפנה אותך בהקשר הזה לאמרה , ל- ת/57, עמוד ראשון , שורות 16-1 7, הוא אמר שהוא , לא אמר שהוא לקח לו את המקל מהיד , מה תגובתך ?
עד , מר כץ : רשום פה בפירוש שהוא לקח את המקל , ואני חושב שגם בהמשך שאלתי אותו איפה המקל . יש גם תשובה לזה .
עו"ד בלומנפלד: זהו?
עו"ד קרת: לא . כמו כן אחמד נידאף טען שהוא זיהה את האנשים בתמונות , ואני מפנה אותך לאמרה לעמוד שני , שורות 23 עד 2 8, אהה , הוא אמר שהוא זיהה את האנשים רק בגלל עזרה שהוא קיבל ממוראד ופתחי בזיהוי . מה תגובתך לטענה הזו שלו ?
עד , מר כץ : הוא אמר שהוא לא מכיר את השם שלהם , אבל שהוא רק , שהוא קיבל את ה , את השם שלהם , מאנשים שהיו מסביב . הוא כאילו שאל מי זה זה שעשה זה וזה , אמרו לו קוראים לו ככה וככה , מי זה ,
עו"ד קרת: מתי?
עד , מר כץ : בזמן האירוע . אבל כשהציגו לו את התמונות אז הוא ידע לזהות שזה , זה ה , זה המה שהוא מדבר עליו וזה המי שהוא מדבר עליו .
עו"ד קרת: אוקיי , ומה לגבי טענה שהם עזרו לו , נגיד שהוא יטען שהם עזרו לו בזמן האירוע ? זאת אומרת בזמן האמרה , בזמן גביית האמרה , לזהות את התמונות ?
עד , מר כץ : מה פתאום . זה לא היה דבר כזה . אני מדבר על אחרים ואני לא יודע גם אם זה הם . אני יכול להגיד לך שבזמן שגביתי ממנו עדות , אף אחד לא ישב איתי ואיתו , אין דבר כזה .
עו"ד קרת: אוקיי . ועוד דבר , הוא אומר שהוא אמר במפורש לך , אהה , שיש דברים שהוא רק שמע , ולא ראה , והוא הדגיש את זה במיוחד באמרה , דבר שלא מוצא ביטוי באמרה , אז אני שואלת אותך מה תגובתך .
עד , מר כץ : כל מה שהוא אמר - כתוב . אני לא יודע מה הוא אמר פה . יכול להיות שפה הוא זכר דברים אחרים , נגרמה לו איזושהי שכחה מסיבה כלשהי . כל מה שהוא אמר לי ,
כב' הש' בכור: או שהוא הניח , או שהוא הניח הנחות .
עד , מר כץ : לא יודע . כל , לא הניח שום דבר . כל מה שהוא אמר לי - הוא אמר את זה בפירוש , לא היה פה שום ספק לכל דבר שהוא אמר . זה , הוא היה עד לאירוע .
כב' הש' בכור: זהו?
עו"ד בלומנפלד: גברתי , איך המכתבים סומנו ?
כב' הש' בכור: נ/8.
עו"ד קרת: זהו.
כב' הש' בכור: תודה רבה . תודה רבה .
עד , מר כץ : בשעה טובה.
כב' הש' בכור: שלום . להתראות .
עד , מר כץ : לא , אני מקווה לא להתראות בדיון פה .
כב' הש' בכור: בדיון אחר , אנחנו עוד נתראה . תודה רבה .
עו"ד קרת: תודה רבה , רונן .
עו"ד בלומנפלד: ביי רונן , תודה .
כב' הש' בכור: כן.

החלטה

הדיון הסתיים ויתחדש ב-25 בפברואר .

ניתנה והודעה היום , 10 בפברואר 201 4, במעמד הצדדים .

________________
נאוה בכור , שופטת

עו"ד בלומנפלד: גברתי , אפשר ב-25 טיפה יותר מאוחר ?
עו"ד קרת: עכשיו , יש לנו כעיקרון עוד עד אחד ,
עו"ד בלומנפלד: זה קבוע לשעה 10:00 באותו יום . אני צריך ב-0 9:00 להיות בקריות , דיון של חצי שעה , זה דיון שחשוב , זה תיק גדול . באו אליי אנשים למשרד ביום שבת ,
עו"ד קרת: רגע , יש לנו עוד עד תביעה אחד ,
כב' הש' בכור: טוב , אנחנו כבר ,
עו"ד קרת: שאני כבר לא נראה לי שאנחנו ,
כב' הש' בכור: לא . לא . 1 1:00, ברצף אבל , תגיעו .
עו"ד בלומנפלד: אני לא רוצה לאחר לך , תני לי 1 1:30 אני אהיה פה . אני אגיש בקשה לבית משפט בקריות להתחיל מוקדם . 1 1:30.
כב' הש' בכור: טוב.

החלטה

הדיון הבא יתחיל ב-11:30.

ניתנה והודעה היום , 10 בפברואר 201 4, במעמד הצדדים .

________________
נאוה בכור , שופטת

עו"ד בלומנפלד: בסדר ? תודה רבה .
עו"ד קרת: אנחנו עוברים לפרשת הגנה באותו יום.
כב' הש' בכור: כן.
עו"ד בלומנפלד: לא , לא , לא .
כב' הש' בכור: כן . אולי אתם נפגשים , אולי אין צורך . תיפגשו קודם .

- ההקלטה הסתיימה -

הוקלד על ידי ציפי שלום