הדפסה

מדינת ישראל נ' וולושינוב

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

לאה וולושינוב ת.ז. XXXXXX191

הנאשמת
<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה - עו"ד עמית חומרי.
הנאשמת ובאת כוחה -עו"ד ענת אסידו.
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשמת תודה בכתב אישום מתוקן ולא תורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף להטיל על הנאשמת את העונשים הבאים: התחייבות כספית ע"ס 1,500 ₪ בגין כל עבירת אלימות למשך שנתיים; פיצוי כספי למתלוננת ע"ס 2,000 ₪, שישולם בתשלומים.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט – סומן ת/1.

ב"כ הנאשמת:
הקראתי לנאשמת את כתב האישום המתוקן היא הבינה את תכונו ומסכימה להסדר.

הנאשמת:
קראתי את כתב האישום המתוקן והבנתי את תוכנו. מאשרת את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשמת, אני קובעת כי הנאשמת ביצעה את המיוחס לה בכתב האישום המתוקן.<#3#>

ניתנה והודעה היום ג' אדר ב' תשע"ו, 13/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשמת ילידת 1980, לקחה אחריות על מעשיה, חסכה זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר. לנאשם אין עבר פלילי. בסופו של יום הודתה בעבירה של ניסיון לתקיפה סתם והיזק לרכוש במזיד. לאור נסיבותיה האישיות, מצאנו לנכון כי במקרה דנן ניתן לסיים את התיק ללא הרשעה, כמו גם התחייבות כספית. הנאשמת פרטה בפנינו את הנסיבות שהביאו לקרות המעשים המיוחסים לה. נבקש לכבד את ההסדר. ככל שיש מוצגים בתיק, נבקש להשמידם.

באת כח הנאשמת טוע נת לעונש:
כתב האישום תוקן משמעותית בשל פגמים ראייתיים. מדובר בנאשמת צעירה, בת 35, אם חד הורית ולילדה בת 12, מפרנסת יחידה. יש בהרשעה כדי לפגוע בפת לחמה. הנאשמת ללא עבר פלילי וגם ללא מב"דים.
אבקש לחלק את הפיצוי ל- 10 תשלומים.
אבקש מביהמ"ש לכבד את ההסדר. מדובר בהסדר מידתי ומאוזן.

הנאשמת:
אני בת 35.5, אם לילדה בת 13 , לוקחת אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
עכשיו אני עובדת במשתלה באשדוד. אבקש לפטור אותי מאגרת הסנגוריה הציבורית.

<#4#>
גזר דין ללא הרשעה

הנאשמת הודתה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לה עבירה של ניסיון תקיפה והיזק לרכוש במזיד (שתי עבירות), לפי סעיפים 379 + 25 ו- 452 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לכך שהנאשמת לא תורשע, ותוטל עליה עונש של חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה ופיצוי למתלוננת.
בהתחשב בהודאת הנאשמת, שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשמת נעדרת עבר פלילי, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ובשים לב לעמדת המאשימה, האמונה על האינטרס הציבורי, בשאלת ההרשעה, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר.
אשר על כן, אני נמנעת מלהרשיע את הנאשמת וגוזרת עליה את העונשים הבאים:
הנאשמת תחתום על התחייבות כספית על סך 1,500 ₪ שלא תעבור כל עבירה של אלימות לתקופה של שנה מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, תיאסר הנאשמת ל משך 10 ימים.
הנאשמת תשלם פיצוי בסך של 2,000 ₪ למתלונ נת-ע.ת/1. הפיצוי ישולם ב- 10 שיעורים שווים ורצופים, כשהראשון שבהם ביום 12/4/16.
מצורף בזאת טופס פרטי ניזוק.
הפיצוי ישולם תוך 30 יום.
כל תשלום בתיק ייזקף תחילה לטובת הפיצוי.
ג. לאור נסיבותיה האישיות של הנאשמת, הנני פוטרת אותה מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - סכין, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#5#>

ניתן והודע היום ג' אדר ב' תשע"ו, 13/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הוקלד על ידי לירז ביטון