הדפסה

מדינת ישראל נ' ווינשטוק

לפני כבוד ה שופטת בכירה אטליא וישקין
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
מרים ווינשטוק

<#1#>
ב"כ המאשימה: עו"ד כוזרי
ב"כ הנאשמת: עו"ד קרן בלס
אין התייצבות לנאשמת
פרוטוקול
כתב האישום הוקרא באוזני הנאש מת/ סנגורה ותשובת ה לאישום:
מודה במסגרת הסדר טיעון.
החלטה
בית המשפט מודיע לצדדים כי אינו חייב לכבד הסדר הטיעון. יכול שיוטל עונש שונה.
ניתנה והודעה היום במעמד הצדדים:

אטליא וישקין, שופטת בכירה

הכרעת דין
הנאשמת / הסנגור הודתה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום.
לפיכך, הריני מוצאת הנאשמת אשמה בעבירות אשר יוחסו לה בכתב האישום ומרשיעה אותה.
ניתנה והודעה היום במעמד הצדדים:

אטליא וישקין, שופטת בכירה

טיעונים לעונש
ב"כ המאשימה
הסדר טיעון מסגרת:
הנאשמת נוהגת משנת 69' – מגיש ה גיליון הרשעות .
התביעה הגבילה טיעונה העונשי ל- 30 ימי פסילה, לנגד עינינו העובדה כי החבלות נגרמו לנאשמת עצמה. בנוסף תנאי וקנס.
הסנגורית יכולה לטעון ללא פסילה בכלל.
הוצג אישור רפואי על כשירות לנהיגת הנאשמת.

ב"כ הנאשמת
אבקש לכבד הסדר הטיעון לאמץ ברף התחתון של ההסדר.
מציגה מסמכים. הנאשמת ילידת 45' ניצולת שואה, פנסיונרית. אלמנה. מתגוררת בבית אבות, ומה שהיא עושה היום, מעסיקה עצמה בהתנדבות. הדליקה משואה ביום העצמאות האחרון. מדובר במי שמתנדבת כלפי החברה. חוץ מחוג קרמיקה פוקדת בתי קשישים, מסייעת להם.

גזר דין
בקביעת מתחם העונש ההולם, העיקרון המנחה הוא עקרון ההלימה בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין העונש המוטל עליו.
כאשר, מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני בצוע עבירות נוספות ולהעביר מסר ברור על מי שבהתנהגותו פוגע בערך החברתי שהינו פגיעה בביטחון הציבור וסיכון המשתמשים בדרך.
הריני רואה בהסדר הטיעון מתחם ענישה ראוי.
מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת בית משפט העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, אתן ידי להסדר. לנגד עיני, פציעתה המשמעותית של הנאשמת . מדובר בענישה של ממש ובית המשפט יוצא מנקודת הנחה כי מטבע הדברים, רמת פציעה זו, גורמת לכל נהג להגביר הקפדתו בנהיגה.
התאמתה הרפואית להמשך נהיגה אושרה על ידי משרד הרישוי ולפיכך יש לאמץ הרף התחתון של הסדר הטיעון.
- הנני דנה את הנאשמת לתשלום קנס בסך 1,200 ₪ או 100 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם תוך 60 ימים.
על הנאשמת/ סנגורה לגשת כעת למזכירות ביהמ"ש לקבלת שובר תשלום.
- הנני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים וזאת על תנאי למשך 2 שנים.
זכות ערעור כחוק.

<#2#>

ניתנה והודעה היום א' שבט תשע"ו, 11/01/2016 במעמד הנוכחים.

אטליא וישקין , שופטת בכירה

הוקלד על ידי רוית אליהו