הדפסה

מדינת ישראל נ' דענא

בפני
כב' השופט אביטל חן

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

אבי בן אמין דענא

הנאשם

גזר דין

כנגד הנאשם הוגשו 5 כתבי אישום בשורה של עבירות בהן הורשע בהתאם להודאתו .

להלן פירוט התיקים:

ת"פ 4893-01-14 הורשע הנאשם בביצוע 3 עבירות גניבה.

על פי אישום מס' 1, ביום 27/5/13 ,בחנות ירקות בשוק מחנה יהודה, שעה שהכניס סחורה לחנותו ירקות שבבעלות יהונתן טימסיט (להלן: "המתלונן"), גנב הנאשם יחד עם שניים אחרים (להלן: "האחרים"), הנאשם 70 ₪ מקופת החנות.

על פי אישום מס' 2, ביום 30/5/13 בחנות הירקות של המתלונן גנב ביחד עם האחרים 2 ארגזים המכילים שום בשווי 700 ₪, בעוד האחרים משקיפים מחוץ לחנות.

על פי אישום מס' 3, במספר מקרים במהלך חודש מאי 2013 בשעות שאינן ידועות למאשימה, במספר חנויות בשוק מחנה יהודה בירושלים, גנב הנאשם ביחד עם האחרים 100 משטחים לשינוע סחורות. בהמשך מכרו הנאשם והאחרים את המשטחים.

בת"פ 22180-06-13 הורשע הנאשם בעבירה של גניבה, גניבת כרטיס חיוב, הונאה בכרטיס חיוב (ארבע עבירות), קבלת דבר במרמה (ארבעה עבירות), ושימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר.

על פי אישום מס' 1, ביום 16/6/11, בסניף ארומה בשוק מחנה יהודה בירושלים גנב הנאשם ארנק שהיה מונח על אחד השולחנות. הנאשם נטל מן הארנק 250 ₪ וכרטיס אשראי (להלן: "כרטיס האשראי") ואת הארנק על יתר תכולתו השליך. בהמשך, ביצע הנאשם את המפורט בסעיפי האישום הבאים:

על פי אישום מס' 3, רכש הנאשם באמצעות כרטיס האשראי נעלי ספורט בשווי 400 ₪ מחנות "ספורט אגריפס" שבירושלים.

על פי אישום מס' 4, רכש הנאשם באמצעות כרטיס האשראי נעלי ספורט בשווי 410₪ מחנות "ספורט אגריפס" שבירושלים.

על פי אישום מס' 5, רכש הנאשם באמצעות כרטיס האשראי מכשיר טלפון נייד מסוג "אייפון" בסך 4,400 ₪ מחנות "בזאר מאיר" בירושלים.

על פי אישור מס' 6, ב-3 הזדמנויות שונות רכש הנאשם מחנות מכולת "טעם של עוד" מוצרים שונים באמצעות כרטיס האשראי, בשווי 132 ₪.

תת"ע 1105-12-13 –בתיק זה הורשע הנאשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגת רכב (בלתי מורשה) ב יום 6/11/12.

פ"ל 5908-06-14 בתיק זה הורשע הנאשם בביצוע עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגת רכב (בלתי מורשה), הכשלת שוטר במילוי תפקידו , נהיגה בפזיזות וברשלנות, חציית צומת במופע אור אדום, נהיגה במהירות בלתי סבירה ,ונהיגה ללא ביטוח רכב.
על פי עובדות כתב האישום, ביום 6/6/13 סמוך לשעה 04:00 נהג הנאשם בקטנוע. בהגיעו לצומת רחוב הנביאים עם כביש מס' 1 לא ציית למופע אור אדום ברמזור בכיוון מעצרו, המורה לו לעצור.
שוטרים שנסעו בניידת והבחינו בביצוע העבירות נסעו אחר הקטנוע, והורו לנאשם לעצור. הנאשם המשיך בנסיעה על אף שהבחין בשוטרים ונמלט מהם בנהיגה פזיזה ומסוכנת ובמהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך, תוך שהוא מסכן עוברי דרך.

בשלב מסוים איבד הנאשם שליטה על הקטנוע נפל ארצה והחל במנוסה רגלית מהמקום, כאשר השוטרים דולקים בעקבותיו ומורים לו לעצור, והוא אינו מציית לדרישתם.

תת"ע 2225-10-14 בתיק זה הורשע הנאשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגת רכב (בלתי מורשה) ב יום 15/9/14.

טיעוני הצדדים לעונש

התביעה מבקשת להשית על הנאשם 20 חודשי מאסר בפועל, 30 חודשי פסילת רישיון נהיגה, קנס כספי שלא יפחת מ-15,000 ₪ ופיצוי למתלוננים בת"פ 22180-06-13.

מנגד, מתייחס ב"כ הנאשם לנסיבות ביצוע העבירות ולנסיבותיו האישיות של הנאשם (ראה תסקיר להלן) ,ועותר לאמץ את המלצת שירות המבחן להסתפק בהשתת עונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות . ב"כ הנאשמים הדגיש כח הנאשם השיב את הסכומים שנגנבו.

תסקיר שירות המבחן

תסקיר שירות המבחן בתיק הינו מיום 28/9/14 ,והוגש בהתייחס ת"פ 22180-06-13, טרם הרשעתו של הנאשם ביתר התיקים.

הנאשם יליד 14/11/1989, רווק ,מתגורר עם הוריו בראס אל עמוד ובאשקלון, שם הוא עובד בבית מלון כאחראי משק.

הנאשם סיים 9 שנות לימוד ועבד לאורך השנים בעבודות מזדמנות ,כאשר נראה שהתקשה להגיע ליציבות תעסוקתית ושינה מספר מקומות עבודה. עם זאת יאמר כי לאורך השנים היה הנאשם משולב בשוק התעסוקה ולא היה מחוסר עבודה.

הנאשם נעדר עבר פלילי קודם.

ביחס לעבירת גניבת הארנק, תיאר הנאשם את התלבטותו, אם ליטול את הארנק אם לא ו, על רקע ההבנה כי הינו עובר על החוק, והסביר כי חשב על הרווח המיידי תוך שהוא אינו נותן די את דעתו למשמעות הגניבה עבור המתלוננת.

שירות המבחן התרשם כי בעת ביצוע העבירה פעל הנאשם באימפולסיביות, ללא שיקול דעת ומחשבה על השלכות מעשיו. בהמשך השיחות עמו הביע הנאשם חרטה והיה נבוך מביצוע העבירות.

אין בתסקיר התייחסות ליתר העבירות בהן הורשע הנאשם, שכן התסקיר הוגש התסקיר לפני הרשעתו ביתר העבירות.

הערכת הסיכון לעבריינות והסיכוי לשיקום
שירות המבחן התרשם מקווי אישיות ילדותיים ובלתי בשלים אצל הנאשם, אימפולסיביות נטייה לטשטש את קשייו וקושי בשמירה על יציבות תעסוקתית. אלו מהווים לדעת השירות גורמי סיכון למעורבות נוספת בפלילים.

מנגד, לנאשם רצון לעבוד ולהצליח בחייו והינו בעל יכולות וכישורים לכך. בנוסף, הנאשם נטל אחריות מלאה על מעשיו, הביע חרטה על מעורבותו בעבירות ואף הביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי בשירות המבחן. אלו מהווים גורמי סיכוי למניעת מעורבות עתידית בפלילים.

על מנת שלא לחשוף את הנאשם לדפוסים עברייניים בכלא, ממליץ שירות המבחן על השתת מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות, במקביל להליך טיפולי בו ישולב הנאשם במסגרת שירות המבחן, (כאשר יש שוב לז כור שהמלצת שירות המבחן מתייחסת רק לת"פ 22180-06-13.)

דיון וגזירת דין
מתחמי הענישה ההולמים
בהתאם להוראת סעיף 40 ג(א) לחוק העונשין, יש לקבוע את מתחם הענישה ההולם בהתאם לעקרון ההלימה, תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, בנסיבות הקשורות בבצוע העבירה ובמדיניות הענישה הנוהגת.
ת"פ 4893-01-14

בתיק זה הורשע הנאשם בביצוע 3 עבירות גניבה, כמפורט לעיל.

הערך המוגן בעבירה של גניבה הינו הגנה על קניינו של הפרט ועל תחושת הביטחון של הציבור. במקרה שבפני מדובר בפגיעה בעצמה נמוכה יחסית, נוכח שווי הרכוש הנגנב.
בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים הנעים בין מאסר מותנה למס' חודשי מאסר בודדים, שאפשר שירוצו ב דרך של עבודות שירות.
במסגרת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה נתתי דעתי לשווי הגניבות ולכך שב וצעו בצוותא.
לטעמי, מתחם הענישה בכל אחד מן המקרים נע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר, שאפשר כי ירוצו בעבודות שירות.

ת"פ 22180-06-13
הנאשם הורשע בשתי עבירות גניבה (גניבת ארנק וגניבת כרטיס אשראי), ארבע עבירות של הונאה בכרטיס חיוב וארבע עבירות של קבלת דבר במרמה.
על אף שמדובר באישומים נפרדים, מדובר במסכת אירועים אחת שראשיתה בגניבת ארנקה של המתלוננת וביצוע העסקאות בסך 5,342 ₪, אותם ביצע במשך יממה באמצעות כרטיס האשראי של המתלוננת.

גניבה והונאה בכרטיס חיוב
לגבי העבירה של גניבה והונאה בכרטיס חיוב נקבע בת"פ ( מחוזי י-ם) 1271/00 מדינת ישראל נ' משה:
"מגמת החמרה בענישה ראויה גם לגבי עבירות השימוש בכרטיס החיוב. אמצעי תשלום זה הפך בשנים האחרונות למרכזי ונפוץ ביותר. אמינות המסחר באמצעותו מחייבת, כי השימוש בו ייעשה על-ידי הבעלים בלבד. לפיכך, כל שימוש בידי מי שאינו מורשה לכך, וכל שכן בידי מי שגנב את הכרטיס, עלול לשבש את מהלך המסחר התקין ולפגוע באמינותו של אמצעי מסחרי זה."
הערך המוגן בעבירה של הונאה בכרטיס חיוב, גניבה וקבלת דבר במרמה הינו זכות הציבור להגנה על קניינו. מדובר בסכומי רכישה שאינם גבוהים מאוד (למעט רכישת מכשיר הטלפון הנייד), אך מעבר לפגיעה הכלכלית יש לתת את הדעת לריבוי המקרים.
בהתאם לכללי הבניית ענישה אקבע ביחס לכל המקרים מתחם עונש אחד, שנע בין 3 חודשי מאסר ל- 12 חודשי מאסר.

תת"ע 1105-12-13 ו-תת"ע 2225-10-14 – בכל אחד מהתיקים הורשע הנאשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגת רכב (בלתי מורשה).

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף מהווה פגיעה בערך החברתי של בטחון הציבור, החובה לציית לחוק ובאינטרס הציבורי שהרשאה לנהוג על רכב תינתן על ידי גורמים מקצועיים שיבחנו כישוריו והתאמתו של אדם לנהוג ברכב.

בתי המשפט מתייחסים בחומרה לעבירה של נהיגת בלתי מורשה, ביחס למי שלא הוציא מעולם רישיון נהיגה, וזאת אף ברמה העולה על עבירה של נהיגה בפסילה.

ברע"פ 3149/11 בראנסי ראסם נ' מדינת ישראל כינה בית המשפט העליון נהיגתו של נהג בלתי מורשה כ"איום נע" על הכביש בציינו כי יש להטיל ענישה ממשית אשר תהווה הרתעה ותמנע עבריינים פוטנציאליים לנהוג ללא רישיון.

בעפ"ת 37090-05-10 אימן עודה נ' מדינת ישראל, נאמרו הדברים הבאים ביחס לחומרת העבירה ולסיכון הטמון בה:

"אין להקל ראש בסיכון הנובע מהעבירה של נהיגה ללא רשיון. אדם הנוהג מבלי שיש בידיו רישיון נהיגה כלל, לעתים רבות אינו בקיא בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב. בכל אלה יש כדי להוות סיכון ממשי ומיידי לכלל הציבור בכביש – נהגים אחרים, הולכי רגל ואף המערער עצמו"

בחינת הענישה הנוהגת מעלה כי בעבירה ראשונה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, מדיניות הענישה הינה הטלת עונש מאסר קצר בפועל, לעיתים, לריצוי בדרך עבודות שירות עפ"ת (מחוזי-מרכז) 25225-03-13 יבין גייטנס נ' מדינת ישראל; ע"פ (י-ם) 2748/08 שוויקי נ' מדינת ישראל). עם זאת,  במקרים מסויימים, סטו ב תי המשפט ממדיניות זו והסתפקו בה שתת מאסר מותנה ראה למשל: תת"ע (י-ם) 18780/08 מדינת ישראל נ' יהושע ברטלט (1.7.10), עפ"ת (י-ם) 22853-06-12 מדינת ישראל נ' עזרא בנימיני (1.7.12), עפ"ת (י-ם) 52021-04-13 מדינת ישראל נ' עבאסי (11.6.13).

אני סבור כי מתחם הענישה לכל אחת מן העבירות, נע בין מאסר קצר בן מספר ימים, ל 3 חודשי מאסר בפועל.

פ"ל 5908-06-14
בתיק זה הורשע הנאשם בביצוע עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה (בלתי מורשה), הכשלת שוטר, נהיגה בפזיזות וברשלנות (על פי חוק העונשין) , נהיגה במופע אור אדום, נהיגה במהירות בלתי סבירה ונהיגה ללא ביטוח רכב.

הנאשם נהג רכב ללא רישיון נהיגה, לא שעה להוראת שוטר שהורה לו לעצור בצד הדרך ונמלט מן המקום, תוך שהוא מבצע עבירות ומסכן את חיי המשתמשים בדרך.

מדובר בעבירות הקשורות זו בזו ומהוות אירוע אחד, לפיכך יוטל עונש כולל לאירוע כולו.

אשר להרשעת הנאשם בעבירה של נהיגה בפזיזות, , נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח ונסיעה בניגוד למופע אור אדום ברמזור – הערך המוגן הינו ביטחונם של המשתמשים בדרך לרבות בטחונו של הנאשם וביטחונם של השוטרים.
במקרה שבפני מדובר בפגיעה גבוהה בערך המוגן לנוכח הסיכון שגרם הנאשם בנהיגתו הפרועה עת שנמלט מהשוטרים כמתואר בכתב האישום.

בע"פ 3141/08 מדינת ישראל נגד מרעי דבארי (לא פורסם, 28.7.2008 ( ציין כבוד השופט ג'ובראן:
"בית משפט זה נתן דעתו שוב ושוב לתופעה הקשה של "מרדפים" המתנהלים בכבישי הארץ ובחוצות הערים. קביעתנו הייתה, ועודנה, כי אין לקבל תופעה זו, המסכנת חיי אדם בכוח ובפועל, ויש לגזור על הנוטלים בה חלק עונשי מאסר כבדים, כגמול על מעשיהם החמורים, וכביטוי להוקעתם על ידי החברה (ראו, למשל, ע"פ 2079/06 אבו עצא נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 7.6.2006);ע"פ 7632/05 אלאטרש נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 2.8.2006); ע"פ 342/05 אלרביעה נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 27.6.2005))".

בשל הסיכון הבטיחותי הנגרם בשל מרדף משטרתי והסיכון הפוטנציאלי לחיי אדם והן לחיי השוטרים, יש להפעיל יד קשה נגד נהגים, אשר אינם מצייתים להוראת שוטרים ונמלטים מפניהם.

בפ"ל 7227-11-11 מדינת ישראל נ' מונטאסר טוויל (30/1/13) הורשע נאשם בעבירה של נהיגה פוחזת, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח, בכך שנהג נוהג ברכב תוך ביצוע פניית פרסה על שטח הפרדה בנוי. כאשר הורו שוטרים לנאשם לעצור , נמלט מהם הנאשם. בבריחתו זו נהג בצורה מסוכנת כלפי עוברי אורח ומכוניות ובסופו של דבר, עצר רכבו ונמלט לביתו, כשהוא משאיר אחריו את רכבו.
מתחם הענישה נע בעבירות משולבות אלו בין מאסר בדרך של עבודות שירות למאסר בפועל לתקופה בת שנה.

בתת"ע 8784-12-11 מדינת ישראל נגד חסארמה סאדם, הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה בקטנוע בלא רשיון נהיגה (בלתי מורשה), אי ציות להוראות שוטר ונהיגה בלא ביטוח.
הנאשם נצפה מבצע עבירת תנועה ונדרש לעצור על ידי שוטר שהפעיל אורות כחולים בניידת וכרז לנאשם. הנאשם הגביר מהירות תוך שהוא מסכן את המשתמשים בדרך, זיגזג בין כלי רכב, גרם להם לסטות מהנתיב ולבלום בפתאומיות ובכך כמעט גרם לתאונה. בהמשך ירד הנאשם לשטח עפר מימין לצומת על מנת לעקוף כלי רכב שעמדו בצומת וכאשר עלה שוב לכביש, נפל מקטנועו על הכביש. לאחר מכן קם הנאשם ונמלט.
בית המשפט השית על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל מהם חודשיים לריצוי בעבודות שירות.

נהיגה ללא רישיון נהיגה
הנאשם ביצע את העבירות בהן הורשע, שעה שאינו מורשה כלל לנהיגה על קטנוע. על הערכים המוגנים ומתחם הענישה ראה לעיל.

הכשלת שוטר
הערך המוגן בעבירה של הכשלת שוטר הוא ההגנה על מערכת אכיפת החוק ואכיפת הציות לחוק, ובמקרה שבפני אני סבור כי מדובר בפגיעה ברמה בינונית-גבוהה.

מתחם הענישה בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו רחב ויכול לנוע בין מאסר מותנה לבין מספר חודשי מאסר בודדים, שאפשר במקרים המתאימים כי ירוצו בעבודות שירות.

נהיגה בפזיזות וברשלנות ( ס' 338(1) לחוק העונשין ).
הערך המוגן בעבירת הנהיגה הפזיזה הינו שלום הציבור והסיכון כאן התממש עם אבדן השליטה ברכב וגרימת תאונה עצמית.
מתחם הענישה ינוע בין מאסר מותנה עד 12 חודשי מאסר בפועל, ותלווה אליו פסילה מלנהוג.

בהתייחס למידת הפגיעה בערכים המוגנים, בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ובענישה הנוהגת, אני סבור כי מתחם הענישה ביחס לאירוע בתיק פל 5908-06-14 נע בין 3 ל- 15 חודשי מאסר, נילווה לפסילה ממושכת מלנהוג.

העונש המתאים לנאשם
לאחר קביעת מתחם העונש ההולם לאירוע שבפני, יש לקבוע את עונשו של הנאשם, לשם כך רשאי בית המשפט להתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, עליהן ניתן ללמוד מטיעוני הצדדים ומהתסקיר שהוגש.

הנאשם כיום בן כ-25 שנה ו עובד בתחום המלונאות.
הנאשם נעדר עבר פלילי, הודה בביצוע העבירות ונטל אחריות על מעשיו. הנאשם הביע מוטיבציה להשתלב בטיפול במסגרת שירות המבחן על מנת לעבור הליך טיפולי.

מנגד ,מדובר בריבוי עבירות, חלקן קשות בחומרתן , ולמרות האמור בתסקיר השירות והזמן אשר חלף מביצוע חלק מן העבירות , עדיין אין ,על פי מתחמי הענישה הקיימים ,אפשרות לסיים את התיקים שבפני בהשתת עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות.

בנסיבות הענין, ראיתי להשית על הנאשם את העונשים הבאים:

  1. תשעה חודשי מאסר בפועל.
  2. שישה חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך תקופה בת 36 חודשים מיום שחרורו ממאסר, אם יעבור הנאשם משך תקופה זו עבירות נגד הרכוש מסוג פשע.
  3. ארבעה חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך תקופה בת 36 חודשים מיום שחרורו ממאסר, אם יעבור הנאשם משך תקופה זו עבירות נגד הרכוש שמסוג עוון ו/או ינהג רכב כאשר הוא בלתי מורשה לנהוג ו/או ינהג רכב בזמן פסילה.
  4. 30 חודשי פסילה בפועל מלהחזיק ו/או לקבל רישיון נהיגה. הפסילה תחושב מהיום. נאשם פטור.
  5. 12 חודשי פסילה וזאת על תנאי למשך 36 חודשים מהיום.
  6. קנס כספי בסך 2,000 ₪ ב חמישה תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.5.16.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, י"ז אייר תשע"ה, 06 מאי 2015, בהעדר הצדדים.